Followers

Google+ Followers

tisdag 15 februari 2011

13 February 2011

Matthew Ward – 13 februari 2011


Egypten, Tunisien, ljusarbetare, leva ditt ljus, ekonomiska system, kommande reformer, andra områden för förändring, telepatiska kontakter, vägledning, insikt och omdöme, fri vilja, själsfränder.1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vi är glada för de triumferande egyptierna, precis som vi är för medborgarna i Tunisien och kommer att vara för människor i alla länder där röster för frihet höjs unisont och fredligt. De senaste veckornas incidenter är klara bevis på att ljuset genomsyrar det kollektiva medvetandet när er värld ser folkets krafter som förenas i ett syfte. Potentialen i Jordens fält, den ostoppbara takten i denna spännande energi påskyndas den dag när er värld är fri från alla former av förtryck, undertryckande och försakelse.

2. Längs vägen, då allting i universum håller på att snabbas upp, kommer huvuden att snurra när betydelsefulla händelser inträffar, det ena efter den andra, eller, mer troligt, samtidigt. Att se sina trasiga rester av inflytande gå mot sitt slut gör att Illuminati kommer att försöka övertyga folket att sanningarna som kommer fram är skandalösa, och deras okunniga allierade kommer att vara de som protesterar mot att deras uppfattningar vänds upp och ner. Till exempel: Jordens ursprungliga civilisation. De hängivna som tror på evolution och de lika orubbligt troende av storslagen design: hur lätt kommer de att acceptera sanningen att båda sidor har delvis rätt och delvis fel? Och hur mycket svårare kommer det att vara för den hängivet religiösa när sanningen kommer fram om syftet med religioner och de falskheter som ligger till grund för kristendomen?

3. Det kommer att bli traumatiskt för många när dessa avslöjanden, och andra, kommer fram på samma gång som stora förändringar införs. I vetskap om att all förvirring och oro förebådar Jordens utträde ur den tredje dimensionens täthet så är ni ljusarbetare idealiskt förberedda för att klara de kommande månaderna och hjälpa dem som snubblar.

4. Låt oss tala om ljusarbetare för en stund. Miljoner människor deltar i internationella meditationer, bönestunder och demonstrationer för fred och frihet. Många personer och grupper är involverade i lokala stödprogram och andra är aktiva i att hjälpa människor i avlägsna länder eller stöder ekonomiskt organisationer som är engagerade i dessa kampanjer. Skaror över hela globen arbetar tillsammans för förbättring av sina samhällen, sina länder och världen.

5. Och relativt få av dessa många miljoner tänker på sig själva som de ljusarbetare de är. De följer sina hjärtan utan att inse att det strålande ljus som genereras genom deras enhet i ande, enhet i medkänsla, hjälp med vårdande och delande - enhet i ljuset av fromma tjänster – höjer vibrationerna över hela er värld och ökar energins styrka i Jordens uppstigningsresa. Ändå, dessa ljusarbetar – verkligen den stora majoriteten av befolkningen – har ingen aning om uppstigning eller Den Gyllene Tidsåldern. De arbetar flitigt för att förbättra tillstånden, men behovets storlek verkar överväldigande och många av dessa kära själar misströstar. Vad är detta för en värld för våra barn och barnbarn att ärva?

6. Ni som vet att ni är ljusarbetare kan låta ljuset stråla över massorna, som inte inser vad de gör, och inspirera er till att nå ut bortom era cirklar av upplysta personer. Ni kan skingra den negativitet av förtvivlan som finns hos de människor som är oinformerade, genom att helt enkelt leva ert ljus. Vi menar inte predikande eller omvändelse, vi menar att leva med sådan glödande ande att er energi av glädje och självförtroende berör alla som kommer nära er. Så låt ert ljus skina i all sin glans – det är det mest meningsfulla och fullbordande livsuppdraget!

7. Snälla ni, tänk inte att ni skall hålla era kunskaper under en skäppa, så att säga. Ni känner familjemedlemmar, vänner, grannar och kollegor som är ovilliga att acceptera allt som inte passar in i deras egna idéer och övertygelser – respektera det i vetskapen om att de kommer att få andra möjligheter att ”se ljuset”. För de som söker sin själ, dock, och har någon som de kan dela intuitioner och övertygelser med, kan det vara oerhört stärkande, så när individer med öppet sinne ger en indikation på att de skulle välkomna en diskussion, erbjud dem då såpass mycket som är bekvämt för dem att höra. Om de verkar skeptiska har ni ändå planterat ett frö som kan gro till full blomning. Med ljuset på Jorden mer intensivt än någon av er kan medvetet komma ihåg, så öppnas nu sinnena precis som hjärtana gör.

8. Nu när förändringar är märkbara i ett antal regeringar, inklusive dessa som redan har inlett reformer för att förbättra livet för sina landsmän, kommer nästa märkbara steg att vara i de nationella och internationella ekonomiska systemen. Även om de nya systemen och ledarna med kompetens och integritet är på plats, så kan inte omvandlingen från det gamla till det nya ske med blixtrande hastighet. Illuminatis ekonomiska nätverk måste totalt avlägsnas så att övergången till ett monetärt system, baserat på ädla metaller, kan hanteras så smidigt som möjligt. Regleringar för att förhindra ”affärer som vanligt” inom bank- och låneinstitutioner måste genomföras tillsammans med en utjämning av värdet på nationella valutor.

9. Multinationella företag som har kontrollerat regeringar och myndigheter måste bli lagligen inskränkta, deras lobbyingtaktiker upphöra och kryphål för skatter stängas. Nationella skulder som uppstått genom oärliga metoder – resursövertagande av utländska kapitalister och utländska biståndspengar som går till eliten istället för att bygga och återuppbygga ländernas infrastruktur – kommer att urholkas när män och kvinnor med andlig och moralisk integritet är vid makten, och en infusion av medel och annat stöd gör slut på knappa levnadsförhållanden på existensminimum. En rättvis bas för beskattning av människor och affärsrörelser måste införas tillsammans med återvändande av flyktingar till deras hemländer samt skapa bostäder för de hemlösa och avhjälpa situationen med pantövertagande av egendom.

10. Sysselsättningsmöjligheter måste skapas och finansieras så att jobbsökande kan återgå till arbete inom deras områden eller utbildas för andra branscher eller yrken. Ersättning för varor, tjänster, kompetens och andra förmågor måste bli rimlig. Alla barn och vuxna måste ha tillgång till skolgång, undervisningen måste återspegla universella sanningar, undervisningen på högskolor måste vara överkomlig och undervisning i alla områden av konst måste bli tillgänglig för motiverade studenter.

11. Jordbruket måste vara i enlighet med naturen, behandlingen av livsmedelsdjur human och näringsriktig mat i överflöd skall finnas för varenda själ på planeten. Fria energikällor måste genomföras och användningen av fossila bränslen avslutas och korrekt hälsovård måste bli alla människors rättighet. Lagliga rättssystem och straffsystem måste reformeras, orättvisor rättas till, alla typer av slavhandel avslutas och kvinnor hedrade istället för att degraderas till ägodelar. Kontrollen av media måste upphöra och så måste även drog- och pornografiindustrin samt alla typer av föroreningar och miljöförstörelse.

12. Vi nämner dessa områden som tigger om att bli åtgärdade, inte för att något av dem är förvånande, men för att försäkra er att dessa ”måsten” och ”kommer att bli”-situationer och många andra som också kommer att oändligt förbättra livet i er värld är i olika stadier av planer för genomförande. Detta monumentala åtagande – inte mindre än transformationen av en tredje densitets värld och den andliga förnyelsen av dess civilisation! – händer med oöverträffad hastighet och hjälp, unikt i universum, inte bara på Jorden. Ni vet kraften i era tankar – ståndaktigheten i att tänka positivt medför även att gigantiska förändringar förverkligas snabbt.

13. Ett annat område av stor betydelse är att Jorden har nått energiplan som bidrar till öppnandet av telepatiska kontakter. Alla har kapacitet för denna själ-till-själ-kommunikation som en födslorätt – det är en ingrediens i själen. Med de högre frekvenser som nu är förhärskande på Jorden öppnas dessa kontakter i en snabbare takt än tidigare – dock, bli inte besviken om dina inte har det. Det kommer när tiden för dig är den rätta, men var medveten om att en känsla av brådska för att kommunicera med en älskad i Nirvana, till exempel, kan skapa en energibarriär och försena kontakten.

14. Det är viktigt att ni är uppmärksamma på att inte bara ljusvarelser – era älskade själar i andar eller uppstigna mästare eller medlemmar av andligt avancerade fysiska civilisationer – vill tala med er. Mörka entiteter är lika ivriga att nå er med sin desinformation och för att undvika att de gör så, be om skydd från Kristet ljus och kräv att endast ljusvarelser får kontakta dig.

15. Även om att be om skydd och få det är just så lätt, så måste ni agera ansvarsfullt. Om ni känner er trötta eller sjuka eller är behäftade med oro för någon eller något – varje typ av ett stressfyllt tillstånd – gör INTE något försök till telepatisk förbindelse! Att göra det är en öppen invitation till låga entiteter, för er egen energinivå är för låg att nå de högre vibrationerna hos ljusvarelser. Nybörjare kan uppleva tvivel på sig själv, vilket också bär en låg vibration, så kom ihåg er inneboende förmåga och låt den ge er självförtroende. Men egoistiska känslor är en säkerhet för att ni kommer att nå varelser på låg nivå för egoism bär en energi som inte är kompatibel med ljus, medan ödmjukhet och tacksamhet har ljusa vibrationer.

16. Att bli vägledd genom vetskapen att ljus härrör från en telepatisk källa genljuder i hjärtat. Energin från en låg entitet agerar som en resistor eller en broms, och varnar så att man skall avsluta den förbindelsen. Som med alla andra prestationer kommer övning att öka er urskiljningsförmåga om huruvida källans vibrationer är ljusa eller låga, likaväl som att öka er förmåga att klart ta emot överföringar.

17. Hand i hand med de växande instanserna av telepatisk kommunikation är explosionen av er ”informationsålder”. Ni är överösta med information och att vara insiktsfull om vad som är sanningsenligt och vad som inte är viktigt, inte bara att vara välunderrättad, utan för att utveckla skarpsynthet, är ett steg framåt i andlig utveckling. Internet har möjliggjort ett utbyte av global spridning av autentisk information som tidigare var känd av endast en handfull personer och medan det är den bästa källan för myriader av faktarapporter, så är Internet lika mycket användbar för den mörka sidan på och utanför planeten.

18. Material som påstods vara ett budskap från en hög ljusvarelse kan faktiskt möjligen ha skrivits på myndighets- eller företagskontor för att främja deras agenda genom spridning av lögner mitt ibland välkända, andliga uppgifter. I andra fall är vissa mottagare eller kanaler omedvetna om att de når låga entiteter som påstår sig vara välkända, respekterade ljuskällor och de ger desinformation som deras mottagare skickar vidare. Vissa meddelanden – såsom mammutförändringar I haven och landmassorna, som kommer att kräva er evakuering med hjälp av ETs, och när ni återvänder till planeten måste ni leva under jorden – är rent nonsens.

19. Var skarpsynta för all information genom att fråga inom er, anslut medvetet till er själ där sanningen finns. Om informationen flödar lätt är den i linje med er själs sanning, om ni upplever en skakning eller en känsla av motstånd så är den inte det. Mer än vid något annat tillfälle under de senaste två årtusendena, i denna tid av allt intensivare ljus, är intuitionen klarare och starkare. Emellertid, om ett sinne är stängt för all information utom den som sammanfaller med benhård trosuppfattning, kan inte själens budskap penetrera den barriären.

20. Ja, vi vet mycket väl att allt detta har nämnts i många meddelanden från oss och andra ljuskällor. Så varför upprepar vi det? Omkring den tid som våra månatliga budskap väntas så hör min mor från många enskilda personer som ivrigt väntar på det budskap som ger dem skäl att känna sig hoppfulla och optimistiska. Vi välkomnar er tillit till vår information, men att räkna med den för att lyfta upp ert mod och förstärka en positiv livssyn innebär att våra meddelanden inte uppfyller sitt syfte. Syftet har alltid varit att erbjuda andlig vägledning och upplysning om denna övergångsperiod då Jorden stiger ut ur den tredje dimensionen och närmar sig sin Gyllene Tidsålder, där ni kommer att ta den rättmätiga platsen som medlem i vår universella familj. Våra budskap har aldrig haft avsikten att vara ett substitut för era egna förmågor!

21. Långt, långt bortom de läsare som skriver till min mor ser vi dessa som kommer efter i utvecklingen av urskiljning och istället litar till budbärare som oss för att få svaren de söker. Vi ser förloppet in till rädsla när en katastrofal händelse av något slag, eller en annan, förutspås i internetartiklar och den sjunkande andligheten rapporteras om i de stora medierna. Vi har berättat om de myriader vägar som vår rymdfamilj använt länge för att hjälpa Jorden – och representanter för några av dessa civilisationer har också talat om detta för er – ändå är det missmod för att ingen flotta med skepp har landat. Vi vet om missnöjet, även oron, om vad som antas hända, istället för tålamod medan faktiska händelser fortfarande vecklar ut sig utanför allmänhetens kännedom. Och även fast vi har försäkrat er gång på gång att ni är magnifika själar med krafter som endast begränsas av era tankar, så är ni tveksamma att tro på er själva.
 
22. Vi talar om för er att utan något uns av andlighet, utan hellre med bara kärlek, och vi vet att inte allt vänder sig till alla, men om ni känner igen er själva i vad vi sa, var snälla och beakta våra ord. Era bröder och systrar som är så kära för oss - det är nödvändigt för andlig tillväxt att ni slutar leta externt efter svar och börjar titta inåt. Allting ni vill ha och behöver har ni redan – snälla ni, tro på er själva! Allihop är älskade av alla själar i högre, andliga riken och vi önskar innerligt att ni inte närmar er livet som om det vore ett komplicerat och mystiskt uthållighetstest. Livet är så enkelt som att leva det från ert hjärta, låta kärlek vara er guide, er förståelse och ert uppfyllande!

23. En del ifrågasätter olika aspekter när det gäller den fria viljan. Hur kan det finnas fri vilja när andra använder deras fria vilja till att åsidosätta våra personliga val? Som svar säger vi att vi inte talar om kloka, kärleksfulla föräldrars vägledning för barnen, som kanske känner sig upproriska när de inte får som de vill, utan om resonabla personer vars fria viljas val kolliderar med andras. Med det sagt, tänk på grunden i alla överenskommelser innan födelsen: De är utformade för den andliga tillväxten av alla som delar livstiden, alla själar i det avtalet trädde in i det med ovillkorlig kärlek, var och en valde karmiska lektioner för att uppnå balans och hjälpa de andra att göra detsamma, så en del roller är nödvändigtvis tuffare än andra, och karma håller fortfarande på att spelas ut. Så överväg om andras motstånd mot ert val kanske är i ert bästa intresse trots allt – kanske det är en sträng vägledning som behövs för att hålla er på rätt spår med valen i ert själskontrakt.

24. När det gäller ett ändrat kontrakt på grund av att någons fria vilja förnekar någon annans, så är det så att detta händer för många miljoner. De valde inte omfattningen av umbäranden och förluster, som de har räknat med, till följd av beslutanden av giriga, förtryckande härskare. Det är därför deras själsnivås begäran om ändrade kontrakt för att lämna den fysiska livstiden tidigt har hedrats. Dock skulle det verkligen vara sällsynt om en själ begärde någon ändring på grund av att dens personlighet är missnöjd med livets omständigheter, som kan förändras.

25. Och det leder oss till den andra möjligheten för att utöva fri vilja. Om man vill använda sin fria vilja på ett sätt som skiljer sig från deras som motsätter sig det, då kanske det kan vara en vägledning från ens själ. Detta skulle kunna gälla om ni befinner er i situationer som orsakar betydande obehag därför att det verkar riskabelt eller svårt att göra en förändring. Budskap från själsnivån – intuition, samvete, instinkt, inspiration, ambition – är starkare än någonsin när själen trappar upp sitt trummande till medvetandet att bli uppmärksamt. Inte bara flyktiga tankar om någon grönare betesmark, utan ihållande missnöje med status quo och en stark känsla av vad ni vill istället, är er själ som talar om att förändring behövs så att ni kan uppleva andra delar av ert själskontrakt. Antingen det är flyttning, ändring av relationer, göra en annan riktning på utbildningen, ta ett nytt jobb i samma typ av arbete eller gå in i ett nytt arbetsområde. Ni kan göra det entusiastiskt om ni följer den inre rösten.

26. Sedan finns det frågor om den andra sidan av fri vilja, formulerad till att inkludera alla: Hur kan vi veta om våra beslut, som allvarligt påverkar någon annan, är en del av vårt avtal som gjordes före födelsen eller hindrar den personen från att utöva hans eller hennes fria vilja? Analysering och rationalisering kommer helt enkelt att hålla er gående runt i cirklar. Fråga inom er om upplysning av situationen, låt era själars svar flöda in i era hjärtan och vet att vad ni mottar är vägledning för er egen andliga växt likaväl som för den andra personen.

27. Är den stora ökningen av autism relaterad till medvetandeskiftningen? Inte alls. Det ökande antalet barn som har symptom som liknar autism beror på gifter i vacciner och symptomen förvärras av föroreningar i luft, vatten och jord och kemikalier i konserveringsmedel i maten och receptbelagda läkemedel. Riktig autism, vilket är mycket ovanligare, är själens val av upplevelse och erfarenhet till vilken alla andra som delar den livstiden gick med på. Och varken autism eller dess liknande tillstånd kommer att hindra dessa personer från fysisk uppstigning på Jorden, såvida inte en kort livstid är en del av själens kontrakt.

28. Nej, förmågan att hålla eller förankra ljus – eller stråla ut det – har ingenting alls att göra med en individs kroppsmassa. Det är energin av ljusfyllda tankar och uppsåt som är kraftfull i att generera och sprida ljus.

29. Vet ni hur mänsklig kloning kommer att visas och hur människor kommer att reagera? Vi vet inte hur den informationen kommer att lämnas ut, men eftersom mänsklig kloning är en sådan oväntad faktor i er värld är det realistiskt att förutse chock och misstro innan det kan accepteras. Hursomhelst, när så väldigt få liv kommer att bli personligen påverkade så blir avslöjandet inte i närheten av den djupa inverkan som sanningarna om religioner, Illuminatis långa kontroll, Jordens uppstigning och den Gyllene Tidsåldern får.

30. Hur viktigt är det att vara medveten om sin själsfrände? Är uppstigning möjlig om man inte har någon koppling till sin själsfrände? Eftersom där är missuppfattningar om själsfränder är vårt svar i första hand ett förtydligande av vad de är, eller inte är. Själsfränder är inte bara två individer i hela detta universum som ”hör tillsammans” och vars liv inte kan bli ”kompletta” om de inte finner varandra. Varje själ delar många livstider med samma grupp, eller själskluster och i dessa livstider spelar varje själ många olika roller – man, kvinna, heterosexuell, homosexuell, moder, fader, partner, dotter, son, vän, motståndare, lärare, elev och så vidare. Alla dessa livstider händer i kontinuum, dvs i en sammanhängande helhet där varje själs personlighet interagerar med många, många andra samtidigt, och på själsnivå vet alla om sina oupplösliga band.

31. När två av dessa personer möts på Jorden så känner de igen varandra på själsnivå och vet att de valt ännu en gång att nära dela en fysisk livstid, medvetet känner de en attraktion som är extremt meningsfull för båda. Detta kan vara två människor i varje förhållande som är särskilt betydelsefullt för att forma deras liv och när de är romantiskt attraherade av varandra så kanske de tänker på sig själva som själsfränder. Och det är de verkligen, men inte som de enda två själar som någonsin kunde känna den typen av intim bindning – det skulle utesluta alla de andra i universum med vilka de också är tätt bundna men inte medvetet minns. När ni fortsätter att utvecklas andligt kommer ni att veta att alla själar är förenade i ovillkorlig kärlek, en känsla långt mer subtil än den romantiska kärlek som ett par kanske känner när de tror att de funnit sin själsfrände.

32. Håll framförallt i era tankar att aldrig för ett ögonblick är ni på resa ensam, alla upplysta varelser i detta universum är med er och hjälper er att skapa världen i er vision, den värld som ni redan har skapat i kontinuum.

KÄRLEK OCH FRID 
 
Suzanne Ward
Webbplats:
 The Matthew Books

Svensk översättning: Gertie


MATTHEW BY Suzy Ward
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://livrosmatthew.blogspot.com - PORTUGUÊS (PORTUGAL)http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

tisdag 1 februari 2011

January 15, 2011Nu säger vi farväl i det här meddelandet, endast, för vi är aldrig långt borta från er i anden.

Vi är med er varje steg längs er resa in till den Gyllene Tidsåldern, även om vi ser att ni redan med glädje lever i den magnifika världen.


Nedskjutningen i Tucson i Arizona, massdöd av fåglar och fiskar, konstgjort väder, WikiLeaks effekt, jordbävningen på Haiti, polskifte, mänsklig kloning, själskontrakt, multipla livstider, 2012/Den Gyllene Tidsåldern, missuppfattningar, verkligheten 


1 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen: detta är Matthew som talar om händelser i er värld som de ser ut från vår utsiktspunkt. De allra flesta önskemålen om kommentarer från oss är angående två saker som oroar så många, så vi börjar med att prata om dessa.

2 Nedskjutningen i Tucson, Arizona rapporterades vara en mentalt störd ung mans försök att döda kongresskvinnan Giffords och dessutom så många av hennes supporters han kunde, men det var inte den ”sinnessjuka handling” som ofta har beskrivits. Skytten agerade under mind control och alla som blev dödade eller skadade följde antingen ursprungssjälens kontrakt vari de hade valt att delta i en händelse med ”ett högre syfte”, eller just före skottlossningen ändrade de sina kontrakt till att även inkludera den incidenten av samma orsak.

3 Då det utan tvekan var traumatiskt på en medveten nivå för dem som blev skadade, och dessutom deras familjer, och en tragedi för alla som älskade de personer som dödades, så på en själsnivå var deltagarna villiga att tjäna för att dra uppmärksamheten till det oundvikliga resultatet av en alltmer bitter retorik i ett samhälle som har blivit vana vid den typen av tal, såväl som våld. Dessa genomsyrande omständigheter måste dras fram i ljuset i det nationella och internationella medvetandet, så att ropen för ett slut på ohövlighet och våld kan förändra det kollektiva medvetandet i er civilisation, som i stort har accepterat den här typen av beteende som en medfödd aspekt i den mänskliga naturen.

4 Detta beteende är INTE en medfödd aspekt av den mänskliga naturen – den har lärts in! Själens material är rent ljus, vilket är detsamma som kärlek, och det är den starkaste kraften i universum. Våld, splittring och hat är avsiktligt infört genom de många influenserna som påverkat livet på Jorden. På grund av att allt som utgör ert kollektiva medvetande är det som skapar er värld är det viktigt att dessa influenser förs fram i ljuset så att healing och förenad andlighet kan bli arvet, inte bara för de liv som påverkats av skjutningarna i Tucson utan också för liven hos alla själar som har hjälpt till att rengöra er värld av mörker. Varken straff eller hämnd eller vedergällning kan någonsin skapa fred och harmoni – bara KÄRLEK kan göra slut på illusionen av separation och låta de oskyldiga och renheten hos nyfödda återinträda i hjärtan och sinnen.
5 Ljusvarelser i hela universum hedrar de själar som samtyckte till att bli ”offer” i Tucson. De som dog var kärleksfullt och tacksamt hedrade i Nirvana, ljus har strålats intensivt över deras sörjande familjer och vänner och dessa som återhämtar sig från sina sår har änglahjälp som assisterar det medicinska teamet. Hursomhelst, underskatta inte för ett ögonblick relevansen och kraften i ett osägbart stort antal av människor som ber och de varma känslor som kommer fram när det gäller detta.

6 President Obamas minnestal överfördes till oss från Jordens dataskärmar i Nirvana. Vi känner själen hos denna man, bättre än han själv gör, ändå, utan hans medvetande om att han villigt lämnade sin andligt avancerade civilisation för att tjäna i främsta ledet i Den Gyllene Tidsålderns mästarplan, var hans ord på den minneshögtiden från hans hjärta och själ i samförstånd med alla de himmelska värdarna. 

7 Vi önskar verkligen att vi kunde tala om för er att det mordförsöket är den sista incidenten av det slaget, men vi kan inte veta det – med Skaparens undantag för atomsprängningar i rymden så gäller lagen om fri vilja och hedras av Gud och alla hans sändebud. Vad vi vet är att skjutningarnas effekt, chocken, skräcken och bedjande känslor i efterdyningarna har gett energin till försoning en enorm kraft framåt. Emellertid kommer under veckorna och månaderna som kommer andra våldshandlingar att inträffa och varningar och envis politisk partianda kommer att fortsätta allteftersom dualiteten inom mänskligheten försvinner. Energin i ett stort seg mot en fredlig samexistens är alldeles för stark för att kunna spåra ur och scenen är nu skapad för blottandet av de länge dolda sanningarna. Oavsett individernas val att acceptera eller förkasta dessa sanningar så kommer avslöjandena och därpå följande förändringar att driva fram Jorden till hennes era av kärlek, fred och harmoni.

8 Det andra som oroar många sinnen är de mystiska och plötsliga dödsfallen hos miljoner fåglar och fiskar på olika platser runt om i världen. Detta är inte av någon enstaka orsak utan en ”sista droppe”. De små kropparna av dessa djur är mer ömtåliga än mänskliga kroppar för de många former av miljögifter som finns i er luft, vatten och i jorden, så deras immunsystem var allvarligt försvagat innan de drabbades av en rejäl dos av låga vibrationer från konstgjorda elektromagnetiska nät. 

9 Om ni undrar över varför vår rymdfamilj inte använde sin teknologi för att förhindra ett sådant utbrott så är det därför att det överstiger deras auktoritet. De är emellertid tillåtna att avleda eller neutralisera skadliga radiovågor som riktas mot mänskliga kroppar, och de har gjort detta. Utan deras ingripande skulle det ha varit många mänskliga kroppar som blivit sjuka eller som dött tillsammans med massflykten av fåglar och fiskar.

10 För att svara på andra önskemål är det fullt förståeligt att ni gärna vill ha ”prognoser”. När närvaron av utomjordiska civilisationer kommer att meddelas officiellt, när rymdskepp kommer att landa, när ekonomin kommer att redas ut och det nya systemet blir smidigt, när chemtrails och genetiskt förändrade livsmedel kommer att upphöra, när sanningen om 9/11 och religionerna blir avslöjade, när undertryckandet av fria energikällor och naturliga hälsoterapier upphör – detta är några av de främsta frågorna i era tankar, vilket vi kan se lika klart som vi ser ert ljus som gnistrar lika lysande som ett fält av diamanter i solskenet.

11 Om vi kunde ge er beräknade tidpunkter för dessa och andra framsteg av intresse för många av er så skulle vi med glädje göra det. Jordens energifälts potential är i sådant tumult, med de mörka som kämpar bittert i en desperat, sista strid, att det vore dåraktigt att ge även de ”bästa gissningar”. Så vi talar om vad vi VET med absolut säkerhet – ert tålamod och er ståndaktighet i ljuset kommer att belönas bortom era största förväntningar. 

12 Ja, de ovanligt svåra väderförhållandena i många delar av er värld, inklusive massiva snöfall, översvämningar och extrema temperaturer, är hantverk av människor. Det är inte nödvändigt för de forskare som utför Illuminaternas befallningar att inleda varje incident på nytt – när väl elementen i atmosfären har starkt satts i rörelse så tar dominoeffekten över. När förhållandena börjar lätta allteftersom energin skingras så sätter väderkontrollteknologerna igång en annan störning. Och detsamma gäller även för vulkanutbrott och jordbävningar. Ert broderskap utanför planeten reducerar så mycket som möjligt de avsedda skadliga resultaten av alla manipulerade händelser medan man fortfarande möjliggör deras fulla utsläpp av negativitet. Varför kontrollerar Illuminaterna vädret och skapar ”naturliga” katastrofer? För att producera den negativitet som ökar genom höga dödssiffror, sorg, rädsla, kaos, omfattande förstörelse, sjukdomar, ekonomiska katastrofer och hopplöshet.

13 Det ligger inte inom vårt område att kunna bedöma något som ljusfyllt eller mörkt och det underliggande skälet till spridningen av de hemliga dokumenten via WikiLeaks, men vi kan säga att den samlade effekten av detta är fördelaktig. Även om den tidigare så undertryckta informationen har blivit avslöjad i endast en minimal mängd, så kan den minska chocken hos det landets befolkning när bevis visar i vilken omfattning deras regering och myndigheter har bedragit dem genom arbete som gjorts av deras medlemmar i Illuminati och hos dessa som dukade under på grund av den internationella gruppens hot och mutor.

14 Med så mycket pengar som donerats för återuppbyggnaden av Haiti efter jordbävningen för ett år sedan, hur kommer det sig att landet fortfarande är en katastrofzon? Därför att dessa insamlade medel stals av Illuminati efter att deras teknik orsakade skalvet – att stealthteknik är skälet till att tidigare presidenterna Clinton och Bush rusade till Haiti så snabbt efter jordbävningen.

15 Oro över skiftet i Jordens magnetiska poler och vart detta kanske leder är onödig. Skiftet som är på väg är en korrigeringsåtgärd som började för över 60 år sedan, när Jordens planetära kropp var så djupt rotad i densitet att den var på vippen att flyga ut ur sin omloppsbana till en säker undergång. Gud auktoriserade kraftfulla och avlägsna källor att stråla massiva mängder av ljus för att stabilisera planetens omloppsbana, och den stabiliseringsprocessen kommer att fortsätta tills Jorden är i den fjärde dimensionen.

16 När en klon begår ett brott, hur påverkar det den verkliga personens karma och livsavtrycks genomgång? Det påverkar inte karman alls och i livsavtryckens genomgång är det helt enkelt en faktisk händelse under den fysiska livstiden. På Jorden är personer klonade för att behålla deras starka positioner intakta i händelse av naturlig död eller avrättning, och då det vanligen är individer högt upp i rangordningen hos Illuminati som är klonade så sker detta frivilligt. 

17 Då kloningsprocessen ”laddar ner” alla en persons karaktärsdrag, beteendemönster och kunskap upptill den punkten då kloningen sker, så fortsätter klonen personens egen hänsynslöshet och bedrägeri som resulterade i kriminella aktiviteter innan klonen producerades. Det är samma sak med successiva kloner, mentala och fysiska försämringar uppstår med varje nedladdning in i en ersättningsklon. Och om en person är klonad efter att en kronisk sjukdom har börjat eller efter åratal av intagande av droger eller alkohol, så äventyras inte den första klonens kondition och ersättare är vanliga. Ett exempel är den förre presidenten George W. Bush – det är orsaken till att den klonade vicepresidenten Cheney faktiskt var den som ställde upp för val till president.

18 Själar kan välja att gå in i kloner med avsikten att förändra negativa karaktärsdrag och beteendemönster till positiva, men detta är sällan framgångsrikt. Oftast går själar in i kloner av personer som gjorde motstånd och blev dödade, såsom påven John Paul och förre presidenten Jimmy Carter. De själar som gick in i deras kloner lyckades i sina avsikter därför att de inte föll för Illuminatis krav och de blev de respekterade personer som ni känner.

19 Nej, Barack Obama har inte blivit klonad och inte heller kommer han att bli det.

20 Bli inte förfärade, för försök att manifestera starka, friska kroppar eller höga energinivåer har inte gett önskat resultat. Den tredje dimensionens manifestationskrafter är inte tillräckligt utvecklade så att en svag kropp kan omvandlas till glödande hälsa eller en lågenerginivå som höjs upp på ett ögonblick. Men för all del, fortsätt att ”se” er själva i dessa primära tillstånd – positiva tankar om välbefinnande attraherar energin av liknande tankeformer i den universella soppan och förbättrar era chanser till framgång. Allteftersom Jordens uppstigningsresa fortsätter, ju högre vibrationer kommer att förbättra hälsotillståndet och stärka er förmåga att manifestera tillsammans med er tro på att ni verkligen har den makten. 

21 Vi gör själskontrakt för att utvecklas andligt men vi kan inte minnas vad som finns i dem, och det verkar ju inte särskilt logiskt. Om vi visste vad våra uppdrag innebar så skulle livet vara mycket lättare. Inga fler stora misstag och slöseri med livstider för att försöka göra det rätt igen. 

22 Om ni kom ihåg alla era kontraktsåtaganden, vilket syfte skulle den fysiska livstiden då tjäna? Vilken framgång skulle det bli i andlig klarsyn, tillämpning av universella lagar och användandet av den fria viljan om ni helt enkelt följde beslut ni gjorde innan ni visste vilka omständigheter ni skulle genomgå under livstiden?

23 Att glömma sitt själskontrakt, som omfattar själva grunden, och de stora aktörerna som passar in i själens val av upplevelser och låta personligheterna fylla i detaljerna allteftersom livet fortsätter att spelas upp, är inte avsett att drunkna i en livslång sjö av förvirring. Och det gör de inte om folk är uppmärksamma på deras själsnivås ledning som är lika fri från misstag som gigantiska, blinkande pilar. 

24 Emellertid hindras inte er fria vilja att avvika från kontraktet när andra möjligheter för växande uppkommer. Kontrakt är inte rigida, utan tillåter istället flexibilitet när en annan typ av situationer kan erbjuda samma grad av lärande – egentligen är det inte lärande, det är att minnas vad era själar redan vet. Andligt växande är en serie av självupptäckter som sänds vidare från livstid till livstid och varje kontrakt är skapat för att ge möjligheter för själen att fortsätta sitt framåtskridande. 

25 Medvetandet om ett ”uppdrag” – en term som betecknar en själs främsta avsikt för förkroppsligande – poppar inte upp som ett ”Aha!”-ögonblick, det kommer som meningsfulla talanger som skänker en känsla av fullbordan. Och ingen livstid är någonsin bortkastad! Vad man anser vara ”misstag” därför att de leder till situationer som är mycket svåra att hantera är inte bortkastat om man lär från dem. Dessutom kanske de är en del av ert kontrakt – inte alla livstider kan vara på ”Lätta gatan” för då skulle det inte bli något växande för själen. Utveckling fordrar balans, och att få balans fordrar att man handskas med stressfulla situationer likaväl som man njuter av idealiska omständigheter. Att inkarnera erbjuder myriader av möjligheter och sannolikheter, men inga försäkringar som skulle förhindra att ni gör de många valen som låter varje livstid bli ett unikt äventyr för lärande. 

26 Gud förklarade detta mer koncist i sitt svar till min mor när hon frågade varför folk inte kan veta allting som deras själar vet: 

Om allt var absolut känt, om ingenting fordrade självständigt tänkande eller beslut eller aktivitet, varför skulle det finnas något behov för multipla upplevelser? Vad skulle det då finnas kvar att lära? Varför skulle livet i sig själv vara nödvändigt? Vi kunde ju bara skynda oss framåt till Slutet, vilket är Början, och låta alla liv från alla tider stanna kvar på den första punkten av Varande.
27 Nu när helgdagarna är över och era tankar är tillbaka på rutinmässiga frågor, så kommer också varierande missuppfattningar om året 2012 tillbaka. Tron att de stora reformer som krävs för att inleda Jordens Gyllene Tidsålder inte kan åstadkommas på de två korta år som återstår är parallellt med tron på att mörkret kommer att fortsätta hela vägen fram till slutet av år 2012 och sedan plötsligt försvinna. Föreställningen att tre dagar av mörker eller någon annan dramatisk händelse kommer att innebära början på Den Gyllene Tidsåldern, eller tron på att djupa geografiska förändringar kommer att föregå jordens entré in i den fjärde dimensionen. En övertygelse om att två Jordar kommer att uppstå ur uppstigningsprocessen, tron på att tillsammans med Jorden in till Den Gyllene Tidsålder är höjdpunkten för andligt växande och tron på att efter år 2012 kommer er värld att vara oförändrad hädanefter.

28 Eftersom era föreställningar skapar er verklighet och kollektivt skapar er värld, behöver ni känna till den universella verkligheten av vad som händer och vad som ligger framför er. För att skingra trosuppfattningar som fötts ur missuppfattningar skall vi börja med att försäkra er om att alla nödvändiga reformer som behövs för att befria er värld från mörkret kommer att slutföras i god tid och i etapper, inte i ett enda svep i slutet av kalenderåret 2012.

29 Inget djupgående kommer att inträffa omedelbart innan Jordens inträdande i Den Gyllene Tidsåldern, de sista dagarna av 2012 kommer att likna de första dagarna av 2013.

30 Medan vissa havskuster successivt kommer att flyttas korta bitar mot inlandet och en del låglänta öar långsamt kommer att bli nedsänkta, så blir det inga drastiska förändringar varken i landmassorna eller i haven.

31 Jorden är en själ som bebor en planetarisk kropp och hon har inget behov av en andra sådan kropp.

32 Själar kommer att fortsätta med sin utveckling tills de ännu en gång är inom den Kosmiska Enheten av Skaparen, således ”den odödliga själen” och ”det eviga livet i själen”.

33 Och ingenting i detta universum är statiskt – oföränderlighet är motsatsen till de vetenskapliga lagar som styr allt liv i detta universum.

34 Låt oss tala lite mer om vad som ligger framför er. Det är så att relativt liten linjär tid kvarstår innan Jordens totala utträde från den tredje dimensionen – det är därför som den övergångsfas som ni går in i kommer att bli tumultartad, med förändringar som kommer tätt och snabbt. Ni kommer att vara mitt ibland människor som är rädda, eftersom alla de system som de känner till är i kaos och kollaps. Ni vet att detta är en del av världens transformation och ni är där för att bistå i processen genom att lugnt ta hand om kommande omständigheter, ni kan lätta på den djupa oron hos dem som inte förstår att tumultet leder till den ”bättre värld” som de vill ha.

35 Vad gäller tillkomsten av Den Gyllene Tidsåldern så sitter inte all dess prakt på tröskeln, så att säga. Ja, allt som är fött ur mörka avsikter kommer att ha försvunnit med tillkomsten av den Tidsåldern – så, inga fler strider eller annat våld, ingen mer utarmning eller sjukdom, ingen mer förorening, tankekontroll eller korruption. Alla nödvändiga sanningar kommer att ha avslöjats och det kommer att bli reformerade regeringar och ekonomi, legal och juridisk, energi, utbildning, kommunikation och transportsystem. Detta är bara en ofullständig lista av de stora förändringar som är på väg och i slutet av år 2012 kan ingen av dem anses vara perfekta eller fulländade. Förbättringar kommer att fortsätta inom alla dessa områden och andra framsteg görs också och allteftersom ni fortsätter att växa andligt och intellektuellt kommer ni att hälsa alla framtida steg med jubel. 

36 Nu säger vi farväl i det här meddelandet, endast, för vi är aldrig långt borta från er i anden. Vi är med er varje steg längs er resa in till den Gyllene Tidsåldern, även om vi ser att ni redan med glädje lever i den magnifika världen.
                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Svensk översättning: Gertie


MATTHEW BY Suzy Ward
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://livrosmatthew.blogspot.com - PORTUGUÊS (PORTUGAL)http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Så var är vi nu och vart går vi härifrån? Av Steve Beckow


Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

Source: 

 
29 januari 2011

Av Steve Beckow
Översättning Gertie Dahlberg

Låt oss titta på situationen vi är i just nu – från vår utsiktspunkt, från den av Obamas Administration, och från den av demonstranterna på marken i Egypten, Jemen och på andra platser etc…
Från vår utsiktspunkt så vet vi att energierna som strålats ner till Jorden höjer vår känsla av välbefinnande och vår önskan att rätta till situationerna av orättvisa och utnyttjande som har existerat på Jorden sedan tidernas begynnelse.  Av det ökande ljuset och folks reaktioner på det som SaLuSa sa i november 2010:
”Ni rör er alltid framåt och ert mål är i sikte allteftersom Ljuset lyfter upp er.  Denna månad är en som lovar en svallvåg av energi som kommer att återigen stärka kraften i Ljusnäten på Jorden.  Så småningom påverkar de varje själ på Jorden och höjer deras nivå av medvetenhet. Även de som knappt har vaknat till sina sanna jag känner ett pirrande inom sig.  De vet inte vad det är som händer men de känner en förväntan i luften och känner att förändringar är i antågande…
Människor kommer inte längre att kunna spela med andras liv och egendom och ansvarsfullhet och omtanke kommer att ligga främst.  Ljuset är nu så kraftfullt att det för människor tillsammans med en ny beslutsamhet att leva i kärlek och fred.  Detta mål kommer att uppfyllas innan Uppstigningen och expandera för att ge balans och harmoni in i varje människas liv.  Det är så gott som omöjligt att beskriva känslan som kommer att finnas i den Nya Tidsåldern och att vara en fri själ, totalt befriad från alla bekymmer och oro.” (1)
SaLuSa bekräftar att den växande oron i världen är ett resultat av denna ökning av Ljus: 
”I de flesta länder känner man en oro och det beror på det uppvaknande medvetandet hos människor.  Ni önskar inte längre att vara i händerna på dessa som dikterar hur era liv skall levas.” (2)
”Stämningsläget hos folket är på väg mot att uppnå sann demokrati och ni kommer att finna att det finns en viss oro i många länder. Energin som skapas har nu uppnått önskad effekt och förändringar till det bättre kommer till stånd.  Bortsett från detta, planen för radikala och långtgående förändringar fortsätter i en takt som kommer att öka med tiden.  Tillsammans kommer de att ge er befrielse från klorna hos de mörka makterna.” (3)
”Jordens befolkning håller på att vakna upp till sin rätt till något annorlunda, något bättre och demonstrationer och upplopp är resultatet av det”, säger SaLuSa.
”Demonstrationer och upplopp blir allt vanligare eftersom människor motsätter sig en återgång till det förflutna.  De vaknar upp till den potential som finns för att göra en ren start och de har ingen önskan om att acceptera någon form av kompromiss.  Innan problemen kan lösas kommer vissa händelser snart att inträffa som bidrar till att lugna ner”. (4)
Den största sannolikheten är att avslöjande är åtminstone en av de händelser som SaLuSa hänvisar till.
Vi vet – men få andra gör det – att miljoner av galaktiska krigare, ingenjörer, diplomater, helare, lärare etc är här för att förbereda och vägleda oss till upplevelsen av Uppstigningen som vi väntar skall ske inom mindre än två år. 
 Egyptiska protester
 Såsom SaLuSa berättade för oss år 2008:
”Oroa er inte för storleken av problemen då vi har mer än tillräckliga resurser för att hantera dem.   Tänk på att vi har miljoner skepp och personal som bara väntar på att gå till aktion.  Var och en vet sin funktion och sitt ansvar för att återställa Jorden och ta mänskligheten in i den Nya Tidsåldern med all dess avancerade teknologi och fantastiska fördelar för alla”. (5)
Vi förväntar oss att dessa besökare skall uppenbara sig två månader från nu – det betyder i slutet av det första kvartalet i år, som SaLuSa bekräftade den 29 december 2010. På ett eller annat sätt väntar vi att ett avslöjande blir känt över hela världen under det första kvartalet i år, (6) Vi vet att de ökande ljusenergierna försvagar de mörka krafter som har kontrollerat den här planeten och att Ljusstyrkorna, enligt SaLuSa, nyligen har getts tillstånd att avlägsna några av ledarna för mörkret och att störa deras operationer.

”Då våra befogenheter har utökats bortom vårt ursprungliga uppdrag, tar vi nu till mer direkta åtgärder för att stoppa de mörka operationerna som är riktade mot er och andra länder.  Vi upprepar era känslor att ”nu räcker det” och det är nu dags för Ljuset att riktas på Jordens människor. Så mycket arbete har redan gått åt att bana vägen för de sista åren av den här cykeln, för att säkra att det blir en smidig och framgångsrik resa.  Ni har naturligtvis spelat en stor roll i att uppnå en sådan prestation och ni har hjälpt till med att skapa nätet av Ljus som nu omger Jorden”. (7)

Vi vet från Hatonn att ytterligare nya steg tas av de i Galaxen, men andra känner inte till dem.

”Vi har fått tillåtelse från Gud att använda starkare metoder var än det är nödvändigt för att demontera Illuminatis återstående maktbaser.  Detta betyder INTE att döda någon – Gud ger aldrig tillstånd till att döda någon, inte heller skulle vi någonsin vilja göra det.  Under ganska lång tid har vi haft tillstånd att åsidosätta de ”mörkas” fria vilja genom att blockera deras kraftfulla vapenarsenal när de försökt åstadkomma fler händelser liknande 9/11 och vi har gjort det vid flera tillfällen.

Nu kan vi också kullkasta deras ansträngningar att skapa stora sprängningar genom att blockera deras kommunikationssystem och transporter och genom att avleda deras underrättelsekurirer.  Vi har även Guds tillstånd att temporärt omplacera några få nyckelpersoner till områden där de inte kan göra något rackartyg överhuvudtaget.  Detta är gjort på liknande sätt som när vi sveper in våra skepp i ett osynligt kraftfält, vilket gör försvinnandet förbluffande för dessa individer, och medarbetarna också.  Så, även om ni inte ser bevis på våra nya bistånd så vet att nu tar vi även längre kliv för att hjälpa er värld att bli av med ’de mörkas illdåd’”. (8)

Helt nyligen har Hatonn delat med sig mer angående detta ämne:

”Några av våra kollegor på planeten har tveklöst gjort sin närvaro känd nu, för de uppträder i sina verkliga former.  De träffar mäktiga individer, inklusive några som opererar utanför allmänhetens åsyn, för att informera dem om vårt nätverk både på och utanför planeten och råttorna har börjat överge skeppen runt om i världen.  Ni kommer inte att få höra om det eller om upprensningsaktionen som är på gång”.

”Tolka inte detta som att vi tar kontrollen!  Våra kollegor bland er arbetar med Obama och andra med inflytande för lösgöra Illuminatis återstående fästen och att etablera grundarbetet för storskaliga reformer”. (9)
Dessutom vet vi Ljusets krafter kommer att segra, vilket få andra människor på planeten vet.
Enligt SaLuSa:
”Var säkra på att Ljuset och dess supporters kommer att segra och de Mörka kommer att besegras, inte av tvång eller militärmakt utan genom kraften i Kärlek och Ljus.  Det låter kanske osannolikt när ni ser tillbaka på historien, men ni är nu i en totalt annan tidsperiod med uppbackning av Ljusets Broderskap som regisserar resultatet av verksamheten på Jorden.  Moder Jord spelar också en roll och hon är angelägen om att få arbeta med oss när hennes egen rengöring sker.
Så kära ni, oavsett vad som händer som inte är i överensstämmelse med Uppstigningsprocessen, frukta inte, för det kommer inte att påverka slutresultatet ett dugg. Som ni ibland får höra om, många länder går nu igenom en självanalys då de inser att det gamla paradigmet inte längre fungerar.  De som önskar behålla status quo håller snabbt på att bli i minoritet och deras inflytande kommer inte att påverka programmet för förändringar som håller på att inledas”. (10)
Samtidigt Har Hatonn berättat för oss att de närmaste få månaderna kommer att bli kaotiska och vi kan se att de redan är det.
”Det är en fråga om allt det som måste uppnås inom en jämförelsevis kort tid och de mörkas motstånd måste nedmonteras innan det kan ske.  Vi har talat om detta för er några gånger förut för att förbereda er för de massiva förändringar som är på väg.  De närmaste månaderna kommer att bli ganska omtumlande – stanna i Ljuset och ni kommer att navigera i det hårda vädret med god stadighet”.  (11)
För att återvända till vad vi vet, låt oss ta en titt på vad Obamas Administration vet. Enligt Hatonn så vet president Obama om de galaktiska och han är en stark supporter för avslöjande men är omgiven av skärrade kollegor och motståndare.
”Det är lika bra att inga beslut har fattats utan Obamas inblandning. Han föredrar starkt omfattande och snabba avslöjanden och de flesta av era andra huvudsakliga deltagare är skärrade för båda sakerna.  Vi kan föreslå och rekommendera men inte påtvinga vår dom över era representanter, än mindre företa någon åtgärd, för det kan anses vara godtyckligt i bästa fall eller ensidigt i värsta fall.  Så vi är tålmodiga.  Det är det enda vi kan vara till antingen era representanter når en överenskommelse i alla viktiga frågor som gäller TV-program eller Gud i sin visdom bestämmer vad som skall göras och när”. (12)
Hatonn berättar för oss att presidenten nyligen blev medveten om att de galaktiska garanterar hans egen säkerhet och även för hans familj och att han nu vet om planen för Uppstigning och dess schema.  Hatonn säger också till oss att presidenten är i kontakt med ”Orienten”, vilket måste betyda att åtminstone kineserna och möjligen också japanerna, samordnar sina ansträngningar för att ta ner de ”mörka”.
”Obama vet nu att vi skyddar honom och han kan fortsätta utan rädsla för sin familjs säkerhet och sin egen.  Media rapporterar vad de blir tillsagda, naturligtvis, men sanningen är att, nu när han vet Jordens uppstignings tidtabell, han förhandlar med krafter som är antingen personliga eller via säkra kommunikationskanaler för att stänga ner Illuminatis starka fästen i hans land, i Europa och i Orienten”. (13) 
Vi har en känsla av att det kinesiska ledarskapet också måste vara i kontakt med de galaktiska, eftersom de har gjort en radikal omvändning i sin politik och verkar vänligt inställda till ett avslöjande, omtänksamma för sitt eget folks välbefinnande och samarbetsvilliga mot väst. (14).  De har tappat sin aggressiva hållning mot Taiwan och har inte gjort någonting som ett svar på olika aggressiva drag mot inneslutning och kontroll av västländerna.
Vi tror också att under minst tre, kanske fyra år, har kineserna haft makten att göra det amerikanska krigsmaskineriet värdelöst.  Alla moderkort som levererats till de amerikanska militära utrustningarna (och de flesta av moderkorten i de utrustningarna är från Kina) har trojaner i sig som kan användas till att göra att utrustningen inte fungerar.
Dessutom har kineserna visat att de har förmågan att ta över amerikanska plan, såsom det som flög vicepresident Cheney hem från Australien och orsakade att de landade.  De har också förmågan att ta over amerikanska, militära datorer, såsom de vid Cheyennes lednings- och kontrollanläggning.  Misstankar finns om att de orsakade landningen av den B-52 som hade atomvapen ombord för Mellanöstern.  Det kan möjligen också vara så att de galaktiska har hjälpt dem i alla deras ansträngningar, vi vet ingenting om det.
Vi vet att kineserna har ryska sprängmissiler som inte går att stoppa (Iran har det också, vilket kanske är orsaken till att den amerikanska flottan går mot Dubai där man inte kan skadas) och man behöver inte längre vara oroliga för amerikanska hangarfartyg i grupper.  Och ändå har kineserna inte handlat efter sin demonstrerade, militära överlägsenhet och helt nyligen har SaLuSa gratulerat och prisat dem:
”Lägg märke till hur de kinesiska ledarna gör eftergifter till väst, och att de använder sin makt till att förhindra Illuminati från att få ytterligare fotfäste i öst.  De är en del av en växande rörelse för att stabilisera världen och utrota de influenser som har försökt att leda er in i ett nytt krigsscenario”. (16)
Det senaste besöket av Hu Jintao i Washington var en fantastisk uppvisning av samarbete mellan president Obama och Hu och gick utöver enbart diplomati.  Hu medgav att Kina hade mer arbete att göra när det gäller mänskliga rättigheter och tillät att president Obama inviterade honom till en dialog med Dalai Lama utan att storma ut ur rummet. (17)
I en miljö där ”rädda ansiktet” vanligtvis är en stor sak, så är detta stora steg framåt och kan, enligt mitt sätt att se det, inte förklaras på annat sätt än att de galaktiska arbetar med Kina.
Så man kan förmoda att åtminstone de två supermakterna – Kina och USA – arbetar med rymdflottan.  Matthew Ward berättade för oss redan år 2008 att Vladimir Putin har blivit falskt porträtterad i pressen i väst och arbetar i själva verket med att befria Ryssland från Illuminatis grepp:
”Var medvetna om att de stora medierna i USA falskeligen framställer en del ledare som om de är en fara för demokratin eller att de destabiliserar sina nationer, medan de istället är ljusvarelser som distanserar sina länder från Illuminatis imperiebyggande, vilket till stor del har växt under två århundraden, eller mer genom de amerikanska regeringarnas hemliga intrång i andra länders affärer.  Främst bland dessa ledare som baktalas av Bushs administration är Vladimir Putin”.  (18) 
Vi är också medvetna om att ryssarna har haft många möjligheter att dra nytta av väst och de har inte gjort det. Detta inkluderar deras framgångsrika avvärjning av Amerika från Georgia och möjligheten som deras stöd för Iran har gett, för att avväpna och uppmuntra Iran till att inte göra mer skada än de redan har gjort.  Amerikanska spekulanter har även orsakat att rubeln har kollapsat, men genom allt detta så har Ryssland visat återhållsamhet i sina mellanhavanden med väst, vilket leder mig att tro att de också samarbetar med de galaktiska.
Vi måste inse att, sedan kanske 1962, har Ryssland haft medel att totalt besegra militären i väst och har inte använt sig av det.  Åtminstone sedan det året, enligt Tom Bearden, har Ryssland haft skalära vapenarsenaler (USA fick inte det förrän mycket senare) som skulle tillåta dem att besegra USA militärt sett.  Vid ett tillfälle drev Ryssland på för nedrustning av atomvapen, vilket skulle ha betytt att Amerika skulle ha gett upp atomvapen och lämnat Ryssland som enda land med förödande skalära vapen för att besegra väst. (19)
Det är känt att ryssarna har testat dessa vapen på brittiska flygplan och visat deras förödande effekt och man misstänker att de har använt dem ibland för att kontrollera vädret.  Men återigen så har deras användning inte varit i närheten av den förödelse som orsakats av den amerikanska kabalen på många platser i världen genom användning av HAARP och skalära vapen.  Jämfört med protokollen från den amerikanska skuggregeringen så har ryssarna visat återhållsamhet.
Men inget av detta är känt för folkmassorna på marken i Egypten, Tunisien och Jemen och lite eller inget är känt för den stora majoriteten av amerikaner, britter eller andra nationer.  Folkmassorna i Nordafrika och Mellanöstern som eggar upp sig själva från sin slummer och går emot sina odemokratiska regeringar svarar an på de stigande energierna utan att de själva vet om detta. 
Om de svarar anser jag det rimligt att förvänta sig att andra gör det också.  Och det blir en gissningslek att förutsäga vilka dessa andra kanske är.  SaLuSa säger till oss att vi kan förvänta oss att meningsskiljaktigheterna sprider sig som dominobrickor:
”Precis som ni så väntar vi och håller andan i vetskap om att det gamla systemet knakar i lederna och inte kan hålla ihop så mycket längre.  Vi kan se dominoeffekten så snart den första delen faller.  Så snart det börjar kan vi ganska klart se att där inte kommer att bli någon brist på människor som kommer fram för att stödja Ljuset”.
”Ni är spridda över hela globen och er uthållighet med att driva på för förändring är på väg att löna sig.  Helt klart kan inte allt hända på en gång och en del kommer, genom naturen i vad som är involverat här, att ta många månader att slutföra.  Det viktiga är att människorna ser början av verkliga åtgärder, och vet att detta inte kan störas.  För vår del är vi involverade på grund av att ni så ofta har bett om hjälp och vi har fått de befogenheter som krävs för att göra det”.  (20)
Vi hörde en tanzanisk tidning säga att deras lidande inte var så olika det tunisiska och att oliktänkande kan uppstå även där.  
”Lidandet hos en vanlig tanzanier är inte särskilt olikt det hos en person i Tunisien.  Kanske de är annorlunda än oss därför att de är vita och vi är svarta, och kanske deras ”kokpunkt” är annorlunda är vår, men verkligheten på marken är den att vi alla kokar i samma gryta”. (21)
Jag tror att vi kan vänta oss att en mängd människor i vår värld tänker på samma sätt.  Vi vet från Kryon att fallet av en diktator inte kommer att följas av en annan – inte längre:
”Historien kommer inte att upprepa sig.  Ni har flyttat bort från fåran där dessa saker hände på det sättet.  Diktatorer kommer inte att avla nya diktatorer.  Hunger och svält kommer inte att avla ny hunger och svält.  Det är en förändring framför er och historien kommer att sluta med att upprepa sig själv.  Det är en ny energi, om ni har märkt det”. (22)

Så här är vi i en värld som håller på att vakna och reser sig ur sin slummer, men vet inte att det var sömn eller vad som orsakade att den vaknade eller vad det är den vaknar till.  VI vet vad dessa faktorer är och ändå finns det ingen vi kan vända oss till som möjligen skulle tro på oss i alla fall, så vi tittar på processen utan att veta vad vi skall göra för att hjälpa till eller att förklara det hela.
  
Fotnoter
(1) SaLuSa, 10 november 2010 på nedanstående länk: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
(2) SaLuSa, April 15, 2009.
(3) SaLuSa, May 21, 2010.
(4) SaLuSa, Oct. 4, 2010.
(5) SaLuSa, Dec. 19, 2008.
(6) SaLuSa, Dec. 29, 2010.
(7) SaLuSa, Nov. 17, 2010.
(8) “Jean Hudon and Suzy Ward on President Obama,” at http://stevebeckow.com/2010/11/jean-hudon-and-suzy-ward-on-president-obama/
(9) ”Hatonn: Galactics Neutralized the Missiles, Obama Knows About Protection and Ascension, at http://stevebeckow.com/of-general-and-immediate-interest/hatonn-galactics-neutralized-the-missiles-obama-knows-about-protection-and-ascension/ )
(10) SaLuSa, Nov. 17, 2010.
(11) ”Hatonn: Galactics Neutralized the Missiles, Obama Knows About Protection and Ascension, at http://stevebeckow.com/of-general-and-immediate-interest/hatonn-galactics-neutralized-the-missiles-obama-knows-about-protection-and-ascension/
(12) Hatonn in Matthew’s Message, Jan. 11, 2010, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
(13) Hatonn in Suzy Ward to Steve Beckow, Nov. 15, 2010.
(14) See “What in the World is Happening with China?” at http://stevebeckow.com/2011/01/world-happening-china/ and “One Small Step for Man…” at http://stevebeckow.com/2011/01/small-step-man/
(15) For articles on motherboards, the commandeering of American planes, and the other matters referred to here, see the various articles on China’s military supremacy under “The Myth of Invincibility Exposed.”
(16) SaLuSa, Jan. 21, 2011.
(17) See footnote 10.
(18) Matthew’s Message, Sept. 24, 2008.
(19) Tom Bearden, “Historical Background of Scalar EM Weapons,” 1990, at http://www.cheniere.org/books/analysis/history.htm
(20) SaLuSa, Jan. 5, 2011.
(21) “Popular Revolt Spreads Across North Africa,” at http://stevebeckow.com/2011/01/popular-revolt-spreads-north-africa/
(22) Kryon, “The Shift is Here,” Oct. 20, 2008, at http://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html


Översättning Gertie Dahlberg


PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/