Followers

Google+ Followers

måndag 17 oktober 2011

October 10, 2011


Matthew Ward -- October 10, 2011 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. När min mamma deltog i en global meditation vid höstdagjämningen och visualiserade Jorden, strålande i gyllene vitt Kristusljus hörde hon ”Var snäll och anteckna mina ord!  Det är med glädje som vi delar det följande med er.

”Jag är Gaia, själen hos planeten ni kallar Jorden.  Precis som ni kan också jag känna mig lätt eller tung i hjärtat.  Under långa tidsåldrar grät jag när min ande var bruten.  Mina människor var fulla av hat för varandra och min kropp var indränkt med deras blod.  Jag gråter inte längre nu eftersom det finns så mycket att känna glädje för, så mycket att vara tacksam för.

Mitt ljus är ännu inte av full styrka, min kropp är ännu inte balanserad.  Det beror på att en del av mina barn fortfarande är fulla av hat för varandra.  En del av dem är kärlekslösa, utan medkänsla och utan förståelse för att skillnaderna kan vara absolut fantastiska när harmoni och respekt flödar längs hjärtlinjerna.

Ändå är jag glad för jag är på en resa som ingen annan själ i detta Universum någonsin har färdats på.  Jag kommer hem, och ni som håller ljuset som hjälper mig att röra mig stadigt och snabbt framåt följer med mig.  Kan ni föreställa er en större skillnad än denna resa som vi nu delar?  Kan ni tänka er en mer spännande tilldragelse än vår Uppstigning?  Det kan inte jag! 

Jag bad att få tala denna dag för att berätta för er om min tacksamhet till er alla.  Ni valdes ut bland ett stort antal själar, tredubbla antalet som kunde inkarnera och deltaga.  Denna nivå av ljustjänst har aldrig tidigare förekommit.  Vi spelar en del av den vackraste show som någonsin utförts i detta Universum.  Jag känner ödmjukheten som blandas med sublim tillfredsställelse för ett bra utfört arbete – i den sammanhängande helheten är vårt jobb klart!

När våra resor fortsätter finns många underverk på lager för er och vår värld.  Ni har fått höra det från många, så ni kan tänka på dem och se fram emot att möta dem, men att faktiskt leva i de härliga tider som snart kommer, är bortom era föreställningar.

Alla varelser i detta Universum tittar på när detta utvecklas, visste ni det?  Jag kan inte föreställa mig en så enormt stor publik!  Alla själarna av ljus hejar på oss, så vi skall fortsätta att ge dem en god show, en upplevelse värd även Guds applåder.  Jag delar mitt hjärta med er och min kärlek för er är överflödande.”

Gaias budskap till er är av utomordentligt värde för oss också.  Vi håller denna älskade själ i högsta ära, och så gör alla andra ljusvarelser genom hela Universum.  Vi känner till hennes orubbliga mod och villkorslösa kärlek för alla hennes generationer av invånare genom tiderna, genom den långa, mörka medeltiden, som orsakade henne närmast outhärdliga känslomässiga och fysiska lidanden.  Vi kan förstå att hennes kropp ännu inte är i balans, som hon sa, men vi ser också hennes ande svävande, och detta är verkligen en glädjefylld syn att skåda. 

Vi ser en annan stor och vacker syn – era andar.  Ni har länge väntat på bevis på att många djupa förändringar står för handen, och om ni uppfattar händelser i samband med Jordens Uppstigning så vet ni att ert tålamod blir belönat.  Det är naturligt att de flesta människor tolkar händelser med den tredje täthetens syn på saker och ting och mot bakgrund av deras erfarenheter och världshistorien de har observerat eller fått lära sig.

Som ett exempel så anser många att utländska nationers inblandning i den ”arabiska våren” är en egennyttig kontroll av oljereserverna och utvidgning av militära och multinationella intressen.  Det kan mycket väl vara idén i vissa giriga, makthungriga sinnen men det är inte den högre avsikten och kommer inte att vara en del av resultatet.  Hjälp gavs till dessa som slåss för att kasta av sig oket av förtryckande regler helt enkelt för att utan hjälp kunde de tappra kämparnas uppdrag inte bli framgångsrikt såsom universellt hade förordats.  Deras inspiration att resa sig upp emot status quo och beslutet att hjälpa dem är positiva reaktioner på de vibrationer i energinivåerna som Jorden har passerat igenom.

Den energiströmmen är bara en av många med ohejdbar fart mot världsförändring.  Andra inkluderar den globala ekonomin, vilken vacklar på gränsen och har rört sig bortom Illuminatis möjligheter att manipulera till deras fördel.  På grund av krav från befolkningen, regeringar som måste störtas, och nya styrande organ som behöver stabiliseras, arbetas det med detta.  I USA växer ockupationen på Wall Street.  Betoningen på fredliga förhandlingar fortsätter att öka för nationella och internationella konflikter.  Petitioner cirkulerar runt om på globen för ren energi och andra miljöåtgärder och för att avsluta orättvisorna som befolkningen tidigare känt sig hjälplösa att förändra.  Lokala ledare, grupper och familjer hjälper sina mest behövande medlemmar, och utbyte av varor och tjänster hjälper många att övervinna hinder och hantera svårigheter.

Bakom all denna aktivitet ligger det faktum att människor som tänker på sig själva som ”vanliga” gör ovanliga saker.  Kanske några få bland dem förstår vad som sipprar fram över hela världen och universellt, men den stora majoriteten följer helt enkelt en inre drift att agera mot hela det spektrum at korruption och orättvisor de lever i, och de inspirerade individerna öppnar vägar för massorna att träda in på.

Den energi som genereras av deltagarna i alla förbättrande aktiviteter, tillsammans med energin från alla de som i hjärta och sinne stödjer dessa ansträngningar, är observerbara som ljus som fortsätter att lysa ännu klarare.  Detta är verkligen orsak för jubel, men tro inte att det inte är nödvändigt att fortsätta med att hålla ditt ljus stadigt nu när betydelsefulla förändringar onekligen är på gång. Ditt ljus är absolut nödvändigt och värdefullt – lika viktigt som någonsin.

Energin i önskan hos alla som aktivt protesterar sina villkor, baserade i negativitet, fylls med ljus och registreras följaktligen i Jordens energifälts potential.  Många deltagare är motiverade av ilska, frustration och förbittring, och medan det verkligen är förståeligt, registreras energin av deras tankar och känslor för dessa tillstånd som negativitet i potentialens fält.  Resultatet är att energin som genereras genom människornas fokus attraherar ”likadan” energi som förlänger det de protesterar mot.   

 Och inte alla delar er och vår upprymdhet angående de många rörelserna mot förändring som sprider sig som en renande löpeld genom hela världen.  De motsträviga Illuminati kommer att fortsätta med att vägra ge upp strimlorna av makt de klänger sig fast vid lika envetet som de försöker att hålla fast vid sina olagligt ihopsamlade, ofattbart enorma förmögenheter.  I sin envisa vägran att ta till sig ljuset som hela tiden erbjuds dem, lever de i mörkret av deras egen skapelse som inte låter dem se vad de snart kommer att tvingas att erkänna: att deras ansträngningar var förgäves och att deras tid är över!
Andra släpar envist fötterna efter sig när det gäller att omfamna ljuset.  De frodades under det gamla sättet att göra affärer på och sitter fast i den ytlighet och trivialitet som de bedömer vara socialt, professionellt och finansiellt en succé.  Efter att ha förlorat kontakten med sin andliga natur för länge sedan kommer de att motsäga sig förändringar som stör deras bekväma livsstilar.  Således, för ett tag till, kommer negativitet från ett antal källor att finnas i det kollektiva medvetandet, det kraftfulla energifältet med Jordens invånares tankar, känslor och handlingar som skapar allting som händer i er värld.

Under årtusenden har det kollektiva medvetandet tillåtit mörkret att dominera livet på Jorden. För sju eller åtta årtionden sedan började det kollektiva medvetandet att röras om då den massiva infusionen av ljus från avlägsna civilisationer inspirerade till nya typer av tankar och känslor inom människorna.  Gradvis vände de från acceptans och medgörlighet till att ifrågasätta visdomen och motiven från auktoriteter.  Detta ledde till en växande beslutsamhet att höja upp sin lott i livet och hjälpa andra som ville detsamma.  Alla dessa naturliga steg var nödvändiga för att få folk till denna punkt i medveten medvetenhet och handlande.

De höga vibrationer som gör att statiska tillstånd sedan lång tid tillbaka kan undergå dramatiska förändringar öppnar nu sinnena mer än någonsin tidigare.  Dock har massorna ännu inte uppnått andlig klarhet som inkluderar kunskap om kraften i tankar och känslor. De vet inte att de inte kan manifestera vad de vill, så länge de är fullt upptagna med det som de inte vill.

Många av er har skickat frågor till min manna: Hur kan jag hjälpa Jorden när jag inte vet vad mitt uppdrag är?  Få av er kom hit för att bli ledare, millioner av er kom hit för att bli lärare, vägvisare.  Genom att leva ert ljus berör den energi ni utstrålar själarna runt om er och puffar deras medvetande till att ställa frågor, dela då er kunskap med dessa som visar att de söker efter svar.  Detta skall inte vara på ett prästerligt eller missionerande sätt, vilket kan ha en bortstötande effekt, utan genom att erbjuda information i den utsträckning som individerna visar intresse, och att påpeka vikten av ett positivt tänkande och kännande istället för negativitet kan inte överskattas.

Visualisering kan vara en teknik som är mer känd än lagen om attraktion, och det kan vara till hjälp att ge exempel såsom: om du inte vill ha fler krig, fokusera då på fred.  Om du inte vill ha mer korruption i regeringarna, fokusera då på ledare med visdom och moralisk integritet. Om du inte vill ha utarmning, fokusera då på överflöd som flödar in. 

Orden föreställ, bild, fantasi och tänk på har samma effekt som fokus, naturligtvis, och förslag på vad man skall visualisera som är i linje med vad individen vill ha kan också vara till hjälp.  Till exempel, ett gott liv för alla: visualisera ett vimmel av friska, leende människor i alla åldrar och raser som strövar i vackra parker samt skrattande barn på färgglada lekplatser.  Föreställ dig örtagårdar som blomstrar och bord lastade med mat, välmående grannskap med träd och blommande buskar, skolor och universitet fyllda med ivriga elever.

 För bevarande av den naturliga miljön och föryngring av skadad mark och hav, visualisera Jorden med kristallklara skyar och vatten, grönskande länder där öknar brukade vara och blomstrande skogar.

Du vill ha human behandling av alla djur: se då en bild av djur av alla arter som betar på ängar och fredligt blandar sig med varandra och med människorna.  I den mån individerna visar intresse, berätta för dem att allt detta och myriader andra härligheter är en del av Jordens Gyllene Tidsålder och det är de kollektiva idéerna, önskningarna och handlingarna hos befolkningen som skapar den Tidsåldern. Det kommer att finnas rena, säkra energikällor, rättvisa lagar, en stabil, global ekonomi och en rättvis fördelning av världens underbara resurser, nya former av transporter, kommunikationer och konstruktioner.

Alla nationers infrastrukturer kommer att byggas om på ett tryggt sätt.  Resor från ett land till ett annat kommer att vara helt fritt.  Alla som vill vara anställd kommer att bli det och det blir också mer rekreationstid för alla.  Beskattning skall vara rättvis och så blir även löner och hyror.  Er världs exakta historia och de universella lagarna kommer att undervisas i. Utbildning på alla nivåer kommer att bli överkomliga för alla människor och så kommer även besöken på muséer, gallerier, teatrar, konserter och sportevenemang att bli.  Teknologierna kommer att växa med stormsteg.

Alla dessa förbättringar och många fler som också kommer att omätbart höja livskvalitén i er värld håller på att manifesteras i det kollektiva medvetandet, och att tala ner till Jorden är på planerings- eller genomförandestadiet.  (Budskapet daterat 31 /12 2007: ”Essay on 2012” på Matthew’s Messages sida på www.matthewbooks.com har detaljer om livet på Jordens Gyllene Tidsålder).

Ännu mer djupgående upplevelser väntar er på ett personligt plan.  Ni kommer att känna er eviga förbidelse med Gud, oavsett vad ni kallar det Högsta Väsendet i detta Universum, och ni kommer att ta er rättmätiga plats inom vår universella familj som de bröder och systrar ni är Ni kommer att uppleva att leva i det kontinuum där alla livstider händer samtidigt och ni kan resa fram och tillbaka mellan Jorden och världar med kompatibla energinivåer.  Ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt med själar i ande och i fysiska civilisationer som ni önskar och ni kommer att manifestera era idéer till former.

Ni kommer också att veta att ni är kraftfulla, multidimensionella varelser och all den kunskapen och de förmågorna ni har är komponenter i er själ.  De kräver inte esoteriska studier eller externa instruktioner – dessa upptäckter om er själva kommer automatiskt med att ni orubbligt lever ert ljus och utvecklas andligt.

Nu vill vi tala om vad som INTE blir en del av livet i den Gyllene Tidsåldern: rädsla, föroreningar av alla slag, religiösa dogmer, våld, dödsstraff och fängelser, manlig överhöghet, sociala kastsystem, grymhet mot alla livsformer, fattigdom, mindkontroll och stängda sinnen, girighet, svartsjuka, avund, fusk, fördomar, korruption, skadliga kemikalier och mediciner, politiska haranger och byråkratiskt krångel, meningslös förstörelse, lidande av ohälsa, ilska, hänsynslöshet, självcentrering och egoism, oärlighet, militär mentalitet, vapen, missbruk, pornografi, hemlöshet, slavhandel, mediakontroll och företagsmonopol.

Vi nämner dessa beteenden, karaktärsdrag och omständigheter som förökar sig i en tredje densitets värld endast för att glädja ert hjärta för deras förestående försvinnande – deras låga vibrationer kan inte existera i den fjärde densitetens värld på er nära horisont.  Och nu säger vi att om era tankar har uppehållit sig vid någon av dessa attityder eller tillstånd som har orsakat sådan misär för så många, växla då över till att tänka på och agera enbart på vad ni vill – kärlek, harmoni, godhet, medkänsla, hälsa, överflöd, ömsesidig respekt, generositet, hjälpsamhet, glädje, samarbete, ärlighet, förlåtelse, tacksamhet och oräddhet.

När kärlekens kraft – eller ljus, vilket är precis samma energi – är beskaffenheten i ert kollektiva medvetande, oh, vilken storslagenhet i era liv och er värld!
Då skall vi ta itu med några av de andra frågorna i era tankar.  Först, vi ber er att sluta upp med att oroa er angående de långtgående effekterna av radioaktivitet från skadade kärnreaktorer i Japan, genetiskt modifierade livsmedel, vacciner och gifter i olika former av föroreningar.  Cellerna i alla personer som absorberar ljuset håller på att förändras till kristallin form som kommer att förkasta allting med låga vibrationer som hämmar förmågan att fungera hälsosamt i kropp, sinne och ande.

I tidigare meddelanden har vi nämnt flera förutsägelser eller prognoser som inte kommer att ske.  Nu talar vi om andra situationer som har uppstått eller återuppstått och som orsakar problem på nytt. De orsakar problem igen – inget av detta kommer heller att inträffa: militärkupper som förtrycker precis som de korrupta regeringarna de drev bort, järnvägsvagnar som transporterar tusentals människor till interneringsläger, biologisk krigsföring, holografiska visningar av en utomjordisk invasion som skäl till att införa krigslagar, konstgjorda, geofysiska händelser som skulle förstöra tusentals mil av kuster, livsmedelsbrist så allvarlig att de rika skulle hamstra mat och resten av världen skulle svälta, kontroll av dricksvatten.

Var snälla och kom ihåg att en plan är en sak, att få till stånd det avsedda resultatet är något helt annat.  Skärmytslingar, slumpmässigt våld, politiskt käbbel och förluster kommer att fortsätta när dualiteten i mänskligheten spelar ut sin slutliga akt, men ingenting kan hindra Jordens utgång ur den tredje densiteten vid slutet av nästa år.  Under tiden kommer ett stort antal personer att lämna Jorden – alla som slutfört bestämmelserna som valts i själskontraktet, alla som vägrar att ta till sig ljuset, och många andra som väljer att lämna hellre än att anpassa sig till de gigantiska förändringar som förestår eller tror på de sanningar som växer fram. Alla dessa själar kommer att ha så många möjligheter som behövs för att växa andligt och intellektuellt.

Ni kanske har hört att två enorma underjordiska områden som inrymde av Illuminati kontrollerade laboratorier, fordon, vapenförråd, lagerhus och bostäder har förstörts.  Men detta gjordes med säker teknologi, inte kärnladdningar, och en del inom Illuminatilägret har tagits bort från makten, men inte genom att döda dem. Eftersom både defensiva och offensiva åtgärder vidtogs, använde ljusstyrkorna bara kraften av ljus och de tekniker som inte har några skadliga efterverkningar.  De är medvetna om Illuminatis planer och att dessa inkluderar att rigga stora broar med sprängmedel som kan detoneras på distans, då är de auktoriserade att förhindra det. Även om det kan tyckas vara ett brott mot Skaparens lag om fri vilja så är det inte det – det är hedrandet av Jordens fria vilja.  Efter 9/11 väljer hon att alla ytterligare försök till terrorism i den skalan skall förhindras och genom Guds bemyndigande har vår universella familj framgångsrikt förhindrat många sådana försök.

Absolut kommer djuren ”att gå till Himlen”!  Men det beror inte på att de har en själ, det är för att de är själar.  Allting som har ett mått av medvetande är en själ, för den är skapad av Skaparens kärlek-ljus-essens, livskraften inom allting i Kosmos. Djur utvecklas, precis som andra själar gör. 

Om ni är intresserade av att läsa en mer omfattande information om djuren, skriv ”animals” i sökrutan på Matthew’s Messages sida på  www.matthewbooks.com.]

Alla personer som följer planeten in till den fjärde densiteten och fortsätter resan kommer att göra det i den kropp de har idag, de kommer inte att ”erbjudas nya”, men äldre kroppar blir föryngrade – går ner i ålder stegvis.  Kroppar som har en sjukdom av något slag kommer att bli helade gradvis – detta inkluderar blindhet, dövhet, nedsatt mental kapacitet, kronisk smärta och degenerativa sjukdomar – och återväxt av förlorade lemmar och tänder kommer också att ske i etapper.  Nuvarande doser av medicin kommer också att bestämmas på samma sätt som nu under den korta tid som medicinering kanske behövs.  Längs er resa kommer alla personer att återställas till topphälsa fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Tron på Jordens Uppstigning eller inte har ingenting att göra med huruvida kroppar påverkas genom kombinationen av successivt ljusare plan av energi längs uppstigningens väg och de låga frekvenser som utsänts genom missbruk av teknologin på planeten.  Alla kroppar är påverkade men effekterna skiljer sig åt i enlighet med gällande hälsotillstånd, medvetenhet om uppstigningsprocessen och reaktioner på tumultartade situationer världen över. Att absorbera ljus hjälper kroppen att vara relativt balanserad och inte flyga iväg i otakt, det är samma sak med emotionella och psykiska funktioner under denna unika tid i Universum, speciellt i detta sena skede av Jordens närmande till den fjärde dimensionen.

Föroreningar av alla slag kan kvickt utrotas genom användandet av teknik som finns utvecklad i er värld, men som länge förtryckts eller missbrukats, i kombination med de avancerade teknologier från er universella familj som de kommer att lära ut till era vetenskapsmän och ingenjörer.

Inte alla utomjordiska civilisationer är välvilligt inställda, men alla civilisationer med besättningar som flackar omkring på er himmel är det.  De icke-upplysta varelser från andra civilisationer som lever på planeten kommer att lämna den snart för deras kroppar kan inte överleva i de vibrationsnivåer som planeten håller på att färdas till.  Ja, många tidigare invånare från Atlantis har återvänt speciellt för att hjälpa till med att hindra en upprepning av den kataklysmiska förstörelse som drabbade den civilisationen.  Dessa själar har också visdom och ledarskapsförmågor som samlats från många andra livstider i andevärldar och andra fysiska civilisationer.

Planetarisk anpassning inom ert solsystem har betydande effekter på beteende och attityder, särskilt när placeringen sida vid sida av planeter och sol är mogen för energiökningar.  Ökningen inträffar med högre frekvenser på grund av Jordens accelererade rörelse genom systemet, och när hon väl är inom den fjärde dimensionen blir det en igenkännbar känsla av stabilitet då det inte längre kommer att finnas någon negativitet att brottas med.  Ingen himlakropp kommer att kollidera med Jorden eller kommer tillräckligt nära för att ha några märkbara effekter.

Till dem som frågade om astrologisk karta för vägledning under dessa hektiska tider skulle vara till hjälp säger vi att diagram som utarbetas av andligt utvecklade, kunniga astrologer kan vara ett användbart verktyg, men att vara beroende av endast externa källor för att vägleda er till att ta stora beslut och ignorera budskapen från er själ vore dårskap.  En viktig aspekt av själens utveckling från den tredje till den fjärde dimensionen är själsmedvetandets förbindelse som är utformad för att hålla er på rätt spår med valen i ert kontrakt.

Vi kan inte ge ”hur”-instruktioner för att öppna telepatiska kommunikationskanaler då de öppnas när tiden är rätt för varje person, och den tidpunkten skiljer sig precis som ni själva skiljer er åt.  Men vi har gett anvisningar för nybörjarkommunikatörer, och eftersom telepatiska kanaler öppnas allt oftare på grund av de högre vibrationerna som nu råder, så är vi glada att kunna upprepa vägledningen.

 Innan inspelningen av en överföring eller samtal vid varje tidpunkt, be om skydd av Kristus ljus och insistera på att bara ljusvarelser får ansluta sig till dig. Försök inte att kommunicera när du är sjuk, känslomässigt eller psykiskt stressad, eller känner dig rädd eller arg – alla dessa tillstånd sänker din energinivå oh gör det lätt för låga entiteter att ansluta sig till dig. Tvivel på dig själv är naturligt i början och även det är en inbjudan till varelser av låg nivå. Om du känner oro för källans information eller har en obekväm känsla, klipp av förbindelsen och försök igen när du känner dig avslappnad.  Med övning kommer du att bli självsäker, men gör det med ödmjukhet – de låga vibrationerna från egoism är givna att ansluta dig till mörka källor.

Allt mörker kommer att vara borta när Jorden går in i den fjärde dimensionen runt slutet av ert kalenderår 2012, men inte all prakt i hennes Gyllene Tidsålder kommer att finnas på den tröskeln.  Underbara framsteg kommer att fortsätta att utvecklas över hela er värld, inklusive glada återföreningar med älskade själar ni känt i denna livstid och kommer att minnas från andra livstider.  Det är som Gaia sa ”Många under finns i lager för er och denna vår värld”.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

September 9, 2011

Matthew Ward -- September 9, 2011 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Miljarder och åter miljarder tomtebloss beskriver på ett träffande sätt er värld såsom vi ser den, med oräkneliga gnistor av ljus som strålar från Ljusarbetare och andligt uppvaknande själar. Detta är ett utmärkt sätt för er att tänka er världen och visualisera den också, på så sätt lyfta de lägre vibrationerna hos dem som ser den som ”upp och ner” därför att de inte förstår de förändringar som pågår.

Illuminati förstår, och de hanterar inte förändringarna bra alls. Det är som om de är på en berg- och dalbana som en gång hade mäktiga höjder med några få mjuka dopp och nu är färden hopbuntad av vingliga dalar upp och ner. Eftersom sammansättningen av mörka hjärtan och sinnen är rädsla, så behöver de rädsla för att underhålla sig själva – det är deras bränsle och de vet att den börjar ta slut. Istället för att dröja sig kvar i ångestfyllda känslor är många människor ståndaktiga, uppslagsrika och skickliga i att hantera svåra omständigheter. De byter varor och tjänster, de delar resurser och bostäder eller tar emot andra typer av hjälp. Vården från hjälpare och den tacksamhet som kommer från mottagarna genererar strålande ljus.

När det gäller Illuminati, jämfört med deras tidigare järngrepp på den globala ekonomin så har de endast en tillstymmelse till manövreringsförmåga kvar. Alla deras stora terroristförsök sedan 9/11 har misslyckats. Medlemmar och deras hantlangare har deserterat från leden. Även om de fortfarande har förmågan att manipulera väder och ursprunget till jordbävningar, så är deras avsedda massiva dödstal och förödelse stadigt minskande genom besättningarna på rymdskeppen och deras teknologi. Fokus på fred fortsätter att växa över hela världen och uttröttade soldater har inte längre viljan att slåss. Krav på alternativa energikällor till olja och kärnkraft ökar i styrka, till stor förskräckelse för Illuminaterna som profiterat storslaget från dessa kraftkällor. Och värst av allt för De Mörka, deras eviga nemesis, ljus, fortsätter att intensifieras!

Att klamra sig fast vid de bräckliga resterna av deras forna kontroll, de måste tanka sig själva, och att sprida rädslofylld information är ett sätt som finns kvar för dem. Tyvärr för de oförsiktiga, här är Illuminati mästerliga! De har fortfarande tillräcklig mediakontroll för att säkerställa att på den tionde årsdagen av 9/11 kommer ni att bli överösta med foton av planen som träffar tornen och andra bilder tillsammans med sorgfyllda historier, allt strategiskt utvalda för att spika fast känslor av ilska och hämnd för att hålla våldet igång och, som väntat, de cirkulerar rapporter av möjliga terroristattacker den 11 september. Ni vet vikten av urskiljning angående all information i massmedia, internetrapporter och telepatiska överföringar, och när än möjlighet finns, var snälla och varna folk för syftet med vida publicerad information som är baserad på negativitet. Ju snabbare rädslan dämpas, ju snabbare kommer de motsträviga Illuminati att inte ha något val utan att acceptera att den långa eran av deras egennyttiga system är över.

Inte bara har deras en gång så fast förankrade fästen lossnat utan de har fått höra att deras slut är oundvikligt. Individer från högt avancerade civilisationer, som förekommer i sina naturliga former så att det inte kan bli något misstag över huvudtaget om deras identitet och skälet till att vara på planeten, har meddelat dem konsekvenserna om de fortsätter att vägra samarbete med ljusets krafter. Ändå, ingen i ljuset underskattar uthålligheten och förmågan hos Illuminati att skapa kaos ännu en tid. På grund av att girighet och lusten till makt är så djupt inpräntat i de mörkaste av de mörka, så är de fortfarande i ett tillstånd av förnekelse för att deras ansträngningar att hänga kvar kommer att vara förgäves.

Att genomföra nya system för att tjäna alla människor är på gång, emellertid är mycket av denna aktivitet fortfarande inlindad, och detta är avsiktligt. Den tredje dimensionens psyken har begränsad kapacitet att ta till sig dramatiska skillnader i ett svep, särskilt i samband med de många sanningar som kommer att avslöjas.

Turbulensen i er värld idag är dualitetens bekämpande, ljuset visavi mörkret inom själarna.

Många tusentals människor från andra civilisationer, inklusive reptilerna, lever på planeten, de flesta är i ljuset, andra är det inte.

Skaparens Källa är det Högsta Väsendet i Kosmos. Gud är det Högsta Väsendet i detta Universum. Andra gudar eller gudinnor härskar över andra Universa.

Början till evigt liv är den totala ljus-kärleks-energin av Skaparen och målet för varje själ igenom alla livstider är att återvända till den rena essensen.

Varje person är en gud eller gudinna, oupplösligt och evigt förbunden med Skaparen, Gud och varandra.

Religioner utvecklades till sinneskontroll av massorna och både himmel och helvete finns i Jordens astralvärld.

Varje själ har homosexuella livstider som avancerade steg mot androgyni, balansen av feminina och maskulina energier som själarna behöver fortsätta att utveckla, både andligt och intellektuellt.

Under årtusenden har Illuminati och deras förfäder negativt påverkat varje aspekt av livet på Jorden. Några av de mest kraftfulla individerna på planeten har klonats av Illuminati, ibland emot personens egen vilja, i händelse av dödsfall eller för att ersätta den levande personen med klonen. Allt för att kontinuiteten av dessa inflytelserika positioner skall kunna bevaras.

Linjär tid existerar bara på Jorden, verkligheten är att förfluten, nuvarande och framtid är en serie av händelser som inträffar samtidigt i kontinuum (en sammanhängande enhet).

Jorden är en högt utvecklad själ på en rask uppstigningskurs som närmar sig den fjärde dimensionen och hon kommer att fortsätta vidare till sin destination i den femte dimensionen.

Kan du föreställa dig din reaktion om du plötsligt konfronterades med alla dessa sanningar och andra – såsom vem som är de verkliga förövarna av 9/11 – tillsammans med anpassning till djupgående förändringar? Även med mätbart släppande av bevis och initieringen av nya system i den mån det är möjligt under de månader som kommer, så kommer det att bli en överväldigande utmaning för många som fortfarande slumrar helt omedvetna, och ditt lugnande inflytande kommer att bli i stort behov under de månader som ligger framför er. Helt enkelt genom att stå fast i ljuset så kommer din inneboende visdom och andliga styrka att vägleda dig i dina strävanden att hjälpa.

Vi vet att många av er upplever perioder av ansenlig oro både mentalt, känslomässigt och fysiskt. Vi skyndar oss att försäkra er att, beroende på ert själskontrakt, dessa reaktioner är naturliga på de många olika vibrationer som uppstår genom allting som händer i er värld. I själva verket i hela Universum, där massiva energisvängningar inträffar när ljuset bekämpar mörkret. På grund av att Jorden är ett mikrokosmos av Universum och var och en av er är ett mikrokosmos av Jorden, så är ni påverkade minutiöst genom universella händelser därför att allting överallt är relaterat till vartannat. Hursomhelst, ni är omätligt mer påverkade genom de närmare energierna på planeten, där de höga vibrationerna av ljus är i konflikt med de låga vibrationer som avges av mörka individer, deras missbruk av teknologi och den vånda och det fysiska lidande som deras aktiviteter orsakar. Denna konflikt och era oroliga känslor kommer att lätta när ljuset fortsätter att besegra mörkret.

Vidare har ni förmågan att hjälpa er själva i vibrationsmässig aspekt. Det är förståeligt att tillståndet för många miljoner människor och djur är extremt upprörande för känsliga, omtänksamma individer, men var snälla och låt inte era känslor dras ner in i deras trauman. De låga vibrationerna av sorg för andras ångest, hopplöshet och speciellt rädsla bryter balansen, du måste hålla ditt ljus stadigt och den brytningen hjälper ingen av de många miljonerna eller er själva.

Genom fysikens lagar, som styr livet i denna värld, manifesterar sig låga vibrationer mer av sig själva. De skjuter ut i den universella soppan och ger mer tillbaka till er av precis samma sorts vibrationer. Samma lagar gäller för höga vibrationer av medkänsla och kärlek, naturligtvis, och i långt större grad, därför att ljuset i dessa känslor är så mycket mer kraftfullt än negativiteten i låga vibrationer.

Tänk på en elektrisk fläkt och hur mycket mer effektivt den fungerar när dess inställning är på högt. Emotionella vibrationer arbetar som det också, med den skillnaden att en fläkt måste sättas på och känslor svarar ögonblickligen på tankar. Tankar avger också vibrationer, och det är därför som om man ändrar en tanke från negativ till positiv den automatiskt lyfter din ande – du börjar vibrera på ”högt”.

Det är inte bara en övningsidé som kan hjälpa dig att känna dig mer tillfredsställd, det är vetenskap. Allting kommer från – och är – energi, som är neutral, opartisk och utan förmåga till resonemang. Utan kapacitet att skilja ”god” från ”dålig” så följer energin helt enkelt instruktionerna du ger den via dina tankar och känslor och det är där fysikens Lagen om attraktion eller lika attraherar lika kommer in. Sänd ut energi av kärlekens höga vibrationer och vetenskapligt sett skördar du den stora skörden av vad du har sått.

Fastän att be för sig själv, eller för någon annan, eller för många andra människor, eller för Jorden själv, kanske är det vanligaste sättet du uttrycker intresse och omsorg på, så är bönen inte korrekt förstådd. Du tänker på den som en formell ansökan, såsom Herrens bön eller en speciell begäran om något gott som du vill skall hända för dig själv eller andra, eller som ett verbalt tack, som t ex välsignelser vid måltiderna. Allt detta är egentligen aspekter av bönen, för varje tanke, känsla, motiv och handling är bön – hela din livstid är böner!

Liksom allt annat i tillvaron så är bönen energi och den följer anvisningarna du ger den. Men den producerar inte nödvändigtvis de resultat som du vill ha. Lika intensivt personlig och dyrbar som varje själs liv är för Gud, lika sant är det att den styrs av universella lagar.

Låt oss säga att du ber om en älskad väns tillfrisknande, och på grund av att sjukdomen är så allvarlig är du rädd att hon kommer att dö och ivrigt ber du att hon inte skall det. Två faktorer kommer in i detta och det viktigaste är att en persons själskontrakt alltid kommer i första hand. Eftersom du inte känner till vad hon valt i sitt kontrakt är den mest fördelaktiga bönen den som är för det högsta goda. Du känner inte till någons kontrakt, inte ens ditt eget, så det är alltid så att de böner som saknar begränsningar är de mest fördelaktiga.

Den andra faktorn är att ivern i din bön bryter din energi. Detta sänker din vibrationsnivå och på grund av dina tankar och känslor som är riktade till personen du älskar, så sänder du henne på samma sätt låga vibrationer – precis motsatsen till det du önskar!

Vibrationerna av kärlek och ljus är identiska, för de är precis samma energi, bara uttryckta annorlunda, och bara för enkelhetens skull brukar vi säga ljus eller kärlek. Som den rena essensen i Skaparens Källa är denna energi den starkaste kraften – de högsta vibrationerna – i Kosmos, och som en naturlig förlängning, i vårt Universum. När du tänker på någon du älskar så är dina tankar den ”adress” till vilken din kärleksenergi sänds. Och inte bara når den den personen, den fortsätter att flöda ut i världen och berör andra liv, var än kärlekens höga vibrationer behövs. Universum hanterar automatiskt detta i sin ständiga balansgång, så att healingkrafter av kärlek finns tillgängliga för alla mottagliga själar.

Kärlek är nyckeln till allting! Håll detta i åtanke först och främst när de som fortfarande gömmer sig bakom sina mörka dåd blir identifierade. Låt inte ditt ljus förmörkas genom att fokusera på straff för dem utan se dem hellre för vad de är, den svagaste länken i Enhetens kedja, och sänd dem den helande energin som de behöver för att lyfta upp sig själva och stärka kedjan för alla själar.

Låt oss nu sätta dessa universella lagar i samband med det kollektiva medvetandet, där deras kraft är oöverskådlig. Särskilt i dessa de sista stadierna av Jordens uppstigning, när snabbhet i förändringen från det gamla till det nya kommer att uppröra många. Du kan höja deras vibrationer med ståndaktiga tankar om den värld du vill ha för dina barn och deras barn och genom detta bidra mäktigt till ljuset som inleder Jordens Gyllene Tidsålder.

Olika ”startdatum” av den tidsåldern har dykt upp, vart och ett påstås vara det rätta. Jordens uppstigning ut ur den djupa tredje dimensionen, eller tätheten, är ett unikt, universellt åtagande, aldrig tidigare skådat i omfång och hastighet och det finns vissa steg längs hennes kurs som är mer gynnsamma än andra för energiströmningarna. Parametrarna av det himmelska fönstret mellan tredje och fjärde dimensionerna är flexibla, och planeternas inträde i fjärde behöver inte vara knutet till något specifikt datum i er kalender.

Det finns så många olika åsikter om i vilken dimension ni är just nu, och inte undra på det. Genom vår numrering av tätheter för att visa på avancemang så låter det som om en del av rymden kommer till ett abrupt slut och att vid den punkten börjar en annan, och så är det inte. Det finns ingen absolut avgränsning mellan densiteter – flödet av energi kan inte vara skarpt indelat eller avdelat. När Jorden stiger upp genom de ”sista” fläktande energiströmmarna av den tredje tätheten, vilka blandar sig med de ”första” strömmarna av fjärde, kommer ni inte att märka en dynamisk skillnad från den ena dagen till den nästa. Det kommer inte att bli någon bandklippsceremoni, så att säga.

Förvirringen angående densiteten förvärras därför att ordet har två definitioner. En är massan, eller placeringen av massan, till skillnad från okroppslighet – vara utan kropp eller form – vilket är hur ni tänker på själarna i den andliga världen. Ni kan inte se oss även fast vi står vid sidan av er, för våra eteriska kroppar vibrerar på frekvenser som den tredje densitetens vision inte kan upptäcka, precis som ni inte kan se bladen i en fläkt på dess högsta fart. Men i själva verket har eteriska kroppar en grad av massa som minskar i täthet eller densitet när själarna fortsätter att utvecklas andligt.

Och detta leder oss till den andra betydelsen av densitet, vilken betecknar status på en själs andliga evolution. Jordens planetariska massa började manifesteringen i spiralform från sitt plan i den femte dimensionen, då negativitet samlats i det kollektiva medvetandet av hennes forntida civilisationer. Planetens nedstigning fortsatte i samklang med invånarnas reducerade, evolutionära status då mörkret ökade i deras tankar, motiv och handlingar, och slutligen nådde planeten djupt ner i den tredje dimensionens massa och hennes befolkning återgick till den tätheten i andligt status.

Likväl, genom alla årtusenden som Jordens kropp och det kollektiva medvetandet hos hennes folk fastnade i den låga densiteten, så kvarstod Gaia, Jordens själ, på det mycket högre energiplanet där hennes planetariska kropp skapades. Och en del själar som inkarnerade på Jorden under dessa årtusenden – Guds budbärare och vissa visionära filosofer, vetenskapsmän och konstnärer – var högt utvecklade själar, andligt och intellektuellt.

Vid denna tidpunkt i Jordens uppstigning har hennes planetkropp nått högt i tredje täthetens placering i dess galax. Medan kropparna av många av hennes invånare också befinner sig på den densiteten, har kropparna hos personer som har anammat ljuset förändrats till den fjärde tätheten på cellnivå.

I andlig utveckling varierar invånarna från den andra till den sjunde densiteten, och några få har gått ner i första i denna livstid genom mörkret hos deras fria viljas val, och deras uthållighet i att medvetet vägra att låta ljuset ständigt stråla till dem. Nästan alla ljusarbetare som inkarnerat för att slutföra den tredje densitetens karmiska erfarenhet har gjort det framgångsrikt och de har nått fjärde densiteten andligt sett. De flesta själar som lämnat sina hemländer av avancerade civilisationer för att hjälpa Jordens mindre utvecklade själar har kvar sin femte, sjätte eller sjunde densitets andliga och intellektuella utvecklingsstatus.

Varför kommer Jorden att stanna upp vid den femte densiteten istället för att fortsätta till högre plan? När hon når den femte, där hennes planetkropp kom ifrån, kommer den att vara tillbaka i balans och belåtet gå i omloppsbana i den rymden. Nu finns det mer att säga om vibrationer. De vibrationella nivåerna av ljud påverkar mentala, känslomässiga, fysiska och andliga kroppar positivt eller negativt. Buller och oljud ruskar om hela ditt energisystem. Oljudet från ett gevärsskott, en bils baktändning eller åska, t ex, har en kortlivad påverkan, ljud från en kväll med skrällig eller oharmonisk musik till exempel, eller en dag av arbete med vrålande maskiner har exponentiellt längre livslängd och fler biverkningar. När den sortens ljud är oundvikligt kan dess effekter förbättras något med så mycket ensamhet och lugn som den påverkade personen kan åstadkomma. De mjuka, smeksamma tonerna av melodiös musik, ljudet av strömmande vatten och energin som strålar ut från träd är extremt stärkande och hjälpsamt för att återfå ljusets balans inom er.

Förutom ljudet av ord så har orden i sig själva vibrationer. Kärleksfulla ord, mjukt uttalade av föräldrar till sina barn, är vårdande och hjälper dem i att uppnå balans. Omvänt är det så att inte bara skrikande av hårda ord till barn – förresten till vem som helst – förstör deras balans och balansen hos de som skriker, utan det är också så att, när deras tankar i sådana fall kommer som minnen, så kommer även de låga vibrationerna tillbaka.

Även med mindre intensitet avger skrivna ord också vibrationer, så välj era ord noggrant så att de gynnar dem du skriver till och dig själv, och välj att läsa material som lyser upp ditt hjärta och sinne. Det är dina höga vibrationer som förenar dig med besläktade andar och orsakar motvilja mot att umgås med vissa individer vars vibrationer är låga. När den senare typen av möte inte kan undvikas, låt då dina tankar vara positiva så att du kan hålla dig i balans och ljuset inom balansen kommer att hjälpa till med att höja vibrationerna runt om dig. Vi hoppas att vårt budskap besvarar era många frågor, förtydligar förvirring och korrigerar missuppfattningar, men om vi har förbisett någonting så var snälla och låt oss få veta det och vi skall besvara det i ett senare meddelande. Er förståelse för vad som möjliggör själens evolution är ovärderlig för evolutionen!

Våra älskade bröder och systrar, ert mod, er visdom och andliga styrka från mängder av livstider som långt övergår er medvetna medvetenhet, och delvis denna brist på igenkännande, är den ödmjukhet som är kärnan hos alla ljusarbetare. Ni kommer att behålla den aspekten av jaget, även då ni ser er själva som vi alltid har sett er, och när ni gör så kommer vi alla att glädjas i familjens återförenande.


Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Notering från Suzy: Jag uppskattar alla inbjudningarna till att vara er Facebokvän eller Länkkompis och andra sociala nätverksplatser, och jag önskar att jag hade tid att tjatta eller tweeta, men jag har inte det. Det är också därför jag inte lägger till en blogg till min sida som några av er har föreslagit, eller sänder ut Matthews budskap varje vecka, som många har efterfrågat.
Om du får detta meddelande och skulle vilja få framtida meddelanden direkt, var snäll och gå med i Yahoo-gruppen – länken finns längst upp på ”Matthews Messages” sida på www.matthewbooks.com. Eller du kan beställa de fyra böckerna av Matthew och Amusing to Profound – My Conversations with Animals på den sidan eller i din lokala bokhandel.Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Matthew Ward — August 11, 2011


August 11, 2011
Aktiemarknaden - Murdochs mediaimperium – Tillståndet i Somalia - Upplopp i England – USAs Kongress – Dualitetens sista suck – USAs president Obama – Ljusarbetarnas beredskap, uppdrag – Förändringar framför oss – Synpunkter på Den Gyllene Tidsåldern – Förklaring av densiteten – Osedda hjälpareDetta är Matthew, med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen. Under flera decennier har det funnits så få bevis på att Jordens hela liv har sparats att ingen hade någon aning om att någonting så monumentalt och enastående var på väg. Det första decenniet av detta årtusende var dock fyllt med händelser som motiverade tänkande människor att börja koppla ihop punkterna, så att säga, och nu är tecknen på betydelsefulla förändringar på gång och omisskännliga. 


Aktiemarknadens två vilda veckor beror på att Illuminati inte längre kan kontrollera den, den plats de har samlat ihop ofattbara förmögenheter på. Deras manipulationer har fortfarande en viss påverkan på transaktionerna då priserna studsar tillbaka i ett eller annat land innan de dyker och sedan går upp igen, men det dröjer inte länge innan deras forna järngrepp tas bort helt och hållet och en ny grund för banker och handel börjar tas i drift.


Exponeringen av Rupert Murdochs mediaimperiums inflytande i regeringskretsar och lömska metoder för att få information kommer att leda till att man knäcker denna typ av sinnenas massprogrammering. Genom lögner, snedvridningar och strategiska brister i medias rapportering har Illuminati publicerat eller TV-sänt endast den information de vill att ni skall känna till och tänka på – de, precis som ni, känner till tankens kraft!


Tillståndet för de miljoner somalier som är på gränsen till svält har genom tvång kommit till världens uppmärksamhet genom ljusfyllda individer. Andra ljusarbetare hjälper flyktingarna, men regeringarna som kunde lindra denna samvetslöst allvarliga situation har kört fast i byråkrati eller korruption och löften om bistånd har inte hållits.


Upplopp och storskalig förstörelse i London och andra städer i England kommer troligen att spridas på grund av djupt rotad ilska och missmod över tillstånd som gör de fattiga ännu fattigare, så att de rika kan bli ännu rikare. Medan plundring och bränning inte vidrör roten till problemet, utan möjligheter att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, använder deltagarna tillgängliga metoder för att uttrycka desperata känslor om deras liv och framtid.

Det är samma desperation som ledde till våldsamma strider i länder där dynastiska eller despotiska regimer länge har förtryckt folken. Skillnaden är att frihetskämparna har ett sken av organisation, vapen och ett officiellt erkännande från vissa andra länder, och de är villiga att ge sina liv för att förändra outhärdliga förhållanden som de inte längre kan stanna i.


Nyligen hade USA världens uppmärksamhet då medlemmarna i Kongressen grälade till elfte timmen om att höja skuldtaket, och nu är de i recess (tillbakagång) istället för att lösa landets kritiska problem. Denna regering är behäftad med obevekliga partipolitiker som verkar fokusera på ideologiska skillnader istället för att arbeta för landets bästa intresse. Men många agerar också av egenintresse och egoism.


Så olika som dessa situationer kan tyckas vara så är de nära besläktade – alla är utmärkta exempel på dualiteten i mänskligheten. Den ena sidan vill behålla alla systemen och den politik som är deras maktbas, den andra sidan vill ha förändringar för att lyfta sina liv och erbjuder en ljusare framtid för deras barn. Dualiteten hindrar individerna från att se en situation från andras perspektiv, så istället för en förnuftig, rationell diskussion som resulterar i en resonlig slutsats som gynnar alla, så råder blind envishet.


En annan aspekt på dualiteten är att man skyller på andra för otillfredsställande omständigheter istället för att acceptera ansvaret att man bidrar till dem och tar bestämda steg mot försiktiga, positiva förändringar. Människor i USA och andra länder som skyller på president Barack Obama för den ekonomiska oron i hans land, som påverkar andra nationer också, inser inte att han i grund och botten inte är av dualitet utan av enighet. Medan de flesta ledare som talar om att vilja förena motsatta block inom sina länder, så menar de att alla skall acceptera vad ledarna själva vill. President Obamas vision och ledarskap är att ena hjärtan och sinnen för att uppnå ett harmoniskt samarbete för det bästa för alla.


Det är mycket lättare att välja eller acceptera i överenskommelser innan födelsen ett uppdrag av stor betydelse än vad det är att genomföra det när man väl är i den tredje densiteten där mörker flödar över. President Obama har ställts inför de mörkaste av de mörka hela tiden sedan han tillträdde, och även då hans ljus inte har minskat ett enda dugg, så har stressen i en obeveklig opposition till vad han vill åstadkomma för Jorden och alla dess människor, märkbart tagit sin tribut. 


 
Även om vissa medlemmar i denna regering och andra länders styrande organ också har behållit sitt ljus, så simmar de mot en formidabel flodvåg från Illuminati och dessa som de kontrollerar genom mutor, utpressning eller dödshot. Styrkan i ljuset vänder den fördärvliga tidvattenvågen och både de mörka bakslagen och de många själar som fortfarande är omedvetna om Jordens uppstigning orsakar förvirring och omvälvningar.


När befolkningen inte kan förstå vad som pågår förlitar de sig på politiska och ekonomiska analytiker för att förstå, och dessa ”experter” lägger omedvetet mer förvirring till saken för de vet inte heller varför saker händer som de gör. De kan bara basera sina olika diagnoser och prognoser på det förflutna och historien kommer inte att upprepa sig själv – den långa eran av dualitet har tjänat sitt karmiska syfte i er värld och har kommit till ett slut. Vad ni ser är dess sista andetag med ”bra” som når det bästa och ”dåligt” som når det värsta, och när Jorden fortsätter sin resa in till högre plan av vibrationer kommer dessa ytterligheter att försonas genom ljuset vari det finns balans.


Vi har alarmerat er om att det skulle bli gupp i vägen under dessa sista stadier av världens förvandling då allting som är baserat i mörker tas in i ljus, liksom system som är nedsänkta i korruption och bedrägeri ohjälpligt faller och nya system, utformade av individer med visdom och andlig och moralisk integritet, har inletts. Vi har också sagt till er att Illuminati fortsatt har lyckats hålla dolt de sanningar som lät dem bli så mäktiga. Detta har hindrat avslöjandet av sanningarna och de inledande reformerna har fördröjts så att människor lättare kan tillgodogöra sig dem. De många avslöjanden och djupgående förändringar som kommer att utvecklas innan Jorden går in i fjärde dimensionen och tätheten i slutet på år 2012 betyder att guppen kommer snabbare än många människor kan hantera.


Du kan! Tillsammans med erfarenhet i att övervinna hinder i den här livstiden har din inre visdom och andliga beredskap, känslomässigt och psykologiskt från kollektiva livstider, förberett dig för att framgångsrikt hantera de omvälvningar du kan stöta på. De många som fortfarande inte har vaknat upp vet inte att de också har denna förstärkning, kanske i mindre utsträckning än du, men de skulle inte vara på Jorden om de inte var utrustade för att kunna hantera motgångar – hjälpa till med att övervinna motgångar är orsaken till att de valt att vara här! Men i deras slumrande tillstånd låter de sin intuition ligga slumrande också, och de förstår inte att avslöjandena och reformerna som kommer att ske snabbt nu är de sista stegen som leder till Jordens Gyllene Tidsålder, och de kommer att bli rädda. Rädsla är det som kommer att göra deras väg guppig, men de förstår inte det heller.


När de högsta universella Råden planerade den Gyllene Tidsåldern förutsåg man att en del själar, som krävde att få bli förkroppsligade under denna övergångsperiod, skulle duka under för den tredje dimensionens begränsningar och glömma bort sin iver att få vara en del av den. Först och främst är dessa glömska själar de som ville slutföra den tredje densitetens karma så att di kunde utvecklas med planeten in till den fjärde densiteten eller dimensionen. Om inte fysiskt så i Nirvana, er andliga värld som stiger upp med Jorden. Att känna till den möjligheten så inkluderade Råden så vist i Planen många frivilliga från andliga och intellektuellt avancerade civilisationer att vara förtrupper och hjälpa de glömska själarna i den utsträckning de är mottagliga för. 


Er främsta hjälp som ljusarbetare är att minska rädslan, så dölj inte ert ljus under en skäppa så att säga, utan låt det skina klart. Energin i ert lugn och självförtroende kommer att stråla ut till dem som finns i närheten och hjälpa dem i det avseendet. Att dela er kunskap med var och en som är villig att lyssna är också viktigt. En del kommer att begrunda det, dessa på gränsen till uppvaknande kommer att omfamna det och andra reagerar negativt såsom trångsynta personer gör, hellre än att anse att den nya informationen kanske är giltig.


 
Individer vars stela trosföreställningar är grundade på falska religiösa dogmer och bristfällig vetenskap kommer att ha det största motståndet – deras tro är själva grunden i deras liv eller deras livsuppehälle. Och när fakta om ”9/11” och skälet till krigen i Afghanistan och Iran – ALLA KRIGEN! – avslöjas, kommer familjerna och vännerna till alla som dog att kanske bli icke-troende, för vetskapen om varför deras älskade dog kan bli alltför överväldigande. Alla dessa människor behöver medkänsla och förståelse – de kommer att kunna acceptera sanningen efter deras övergång till Nirvana. 


Känn er inte ledsna om personer som är kärast för er är bland de icke-mottagliga. Andlig utveckling kommer i en takt som är lika unik som varje själ i sig själv är – när tiden är rätt för era älskade att ha medveten medvetenhet om universell kunskap och växer andligt, så kommer det att ske.


Ju mer utvecklad en själ är ju mer inspirerande är det att kunna hjälpa andra att utvecklas, och genom att göra det fortsätter den också att växa. Den förenade avsikten hos en del civilisationer i högre densiteter är att stråla deras intensiva ljus till befolkningar i lägre densitet för att hjälpa dem att göra framsteg. Och en del av er kom från dessa civilisationer speciellt för att utstråla ert ljus till fördel för mindre utvecklade själar på Jorden. 


Medan ljusarbetare med många livstider av erfarenhet inom viktiga områden är i positioner med inflytande, fullföljer de flesta av er era uppdrag genom att helt enkelt VARA ljuset ni ÄR. Låt ert liv exemplifiera en inneboende fridfullhet genom att lita på er inre rösts försäkran om att den Gyllene Tidsåldern ligger vid den nära horisonten. Och i den sammanhängande helheten som Jorden nu snabbt närmar sig så lever ni redan i glädje i den kärleksfyllda världen. Vilken spännande tid att få vara på Jorden i!


Nu skall vi ta itu med andra frågor som ställts, och för alla nykomlingar för dessa budskap: vi är glada att få inkludera korta kommentarer om ämnen som tidigare tagits upp. (För mer omfattande information om ämnen som intresserar er så använd index eller skriv nyckelord i sökrutan högst upp på ”Matthews Messages” på www.matthewbooks.com eller rulla ner på sidan för att se de viktigaste frågorna under varje datum för budskapen). 


Allvarliga oroligheter i världen kommer att lättas när planeten fortsätter sin kurs in i högre energiplan där ljuset är så intensivt att personer med mörka böjelser inte fysiskt kan överleva – de som har ansvaret för massivt lidande kommer inte längre att vara på Jorden.


Inte bara nationella ekonomier utan den globala ekonomin är också på väg mot kollaps och hedervärda individer kommer att ta över rodret och minimera störningarna som kan uppstå. Regeringarna kommer inte att konfiskera individernas guld – det är de multimiljarderna dollar i guld som olagligt har ackumulerats av Illuminati som kommer att byta ägare.


Det ligger inte inom vårt område att ge ekonomisk rådgivning, som många av er har föreslagit, men vi kan säga att det är vettigt att ha lite kontanter till hands, såväl som den sortens tillbehör ni behöver i händelse av strömavbrott. Under de närmaste månaderna kommer alla ojusta, orättvisa lagar att tas bort och föreslagna lagar med mörka avsikter kommer inte att gå i kraft.


Ingen mystisk Planet X eller någon annan himlakropp kommer att kollidera med Jorden eller komma tillräckligt nära för att ha någon effekt, och fotonbältet är så långt bort från er planet att dess vindlingar är oviktiga.


Bombningen och massakern i Norge var inte en ”falsk flagg”-operation. Förövaren är ett exempel på vad vi sa om ”dåligt” i mänskligheten när den är som värst eller sämst. 


Illuminaternas under långa tider undertryckande av utvecklandet av fri energi kommer att sluta inom några månader och så kommer även deras användande av HAARP till men för mänskligheten och för planeten.


Nuvarande trådlösa kommunikationsinstrument som är skadliga för hjärnan fungerar inte i högre vibrerande plan och ofarliga instrument med samma funktioner och mer kommer att bli tillgängliga.

Elimineringen av föroreningar i er jord, vatten och atmosfär kommer att omfatta även utarmat uran och radioaktivt kärnavfall. Kärnanläggningar kommer att avvecklas. 


Allt krigande kommer att avslutas stegvis och trupper i främmande länder, vare sig i strid, ockupationsstyrkor eller helt enkelt därför att militära baser existerar, kommer att återvända till sina egna länder.


Arbetslöshet och fattigdom kommer att upphöra att vara av intresse när pengar och planetens naturliga resurser är rättvist fördelade, och genom att göra så är det det främsta målet för ljusvarelserna som leder vägen in till Jordens Gyllene Tidsålder.


 
Djuren i näringskedjan är överens om detta på själsnivå och den brutalitet som de nu utsätts för i livet och döden kommer att förändras till vänlig behandling och tacksamhet för deras service till människan. Alla djur kommer att bli hedrade och respekterade som de själar de är. 


Varken ljusabsorption eller livet i Den Gyllene Tidsåldern kräver en vegetarisk diet, men när ni flyttar in till lättare täthetsplan kommer era kroppar att bli lättare i motsvarande grad och många kommer inte längre att tycka att djurens kött är välsmakande.


Om vi vet när vår universella familj kommer att landa en masse så skulle det vara en stor glädje för oss att kunna berätta det. Vi kan inte ge ett specifikt datum för det eller någon annan stor händelse, för av alla de olika iblandade omständigheterna så gäller framförallt fri vilja, som kan ändra en tidsprojektion lika snabbt som blinkningen av ett öga. 


Den fjärde densiteten är inte ett enda ”tillstånd” eller själsutvecklingsstation, separerad från den tredje densiteten genom en oföränderlig barriär – ingen densitet är så. Allting i detta universum är energiebbar och –flöden, eller mer vetenskapligt sagt, expanderar och drar ihop sig, och energi har inga begränsade utrymmen. Densiteter har numrerats enbart för er förståelse för att när själar gör framsteg så flyttar de vidare till vibrationsnivåer som erbjuder nya möjligheter att lära och utvecklas och varje densitet, eller täthet, har många sådana nivåer. Dessutom kan en fjärde densitets själ regrediera till tredje eller lägre, beroende på dess personligheters livstider. (”Den växande själen”, kapitlet i Uppenbarelseboken för en ny era, förklarar utförligt en själs många personligheter.)


 
Den tredje densiteten är en speciellt krävande upplevelse därför att den omfattar så många nivåer, och skillnaden mellan dess lägsta och den första nivån i den fjärde densiteten är lika dramatisk som natt och dag. Evolutionsprocessen från tredje till fjärde dimensionen kan liknas vid ett otal liknande objekt - låt oss säga dominobrickor för att få en bild – en del vid foten av ett berg och andra klättrar på det. Observerar man närmare in kan man se att inte bara flyttar sig dominobrickorna i olika hastighet, utan en del går rakt upp, andra fortsätter att röra sig lite åt vänster, sedan höger när de klättrar, och en del andra faller bakom dominot som de använde för att vara framför.


Genom den analogin, när denna era av andlig förnyelse och världens transformation började för sådär sjuttio år sedan, var den stora majoriteten av Jordens invånare hopkurade vid bergets fot. Sedan dess har många gjort så många sidosteg att de knappast kommit halvvägs upp, en del själar har fallit så långt bakom att de bara kan se berget på avstånd, och många andra har klättrat så fort och stadigt att de nästan har nått bergets topp – och till denna sista grupp säger vi: ”Hurra för er”.


Ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt i Den Gyllene Tidsåldern, men tala högt kommer fortfarande att vara viktigt och angenämt. När telepatiska samtal är vanligt igen kommer ni att kunna kommunicera telepatisk med människor vars språk är annorlunda, för en översättningsprocess är en nedärvd aspekt av telepatin.


Karma är inte nödvändigt annorlunda för varje livstid. På den utvecklingsnivån där karma existerar är mycket ofta reinkarnation till för ett annat försök att framgångsrikt slutföra samma lektion som i andra livstider som själens personlighet valde att göra men misslyckades med.


Alla själar har fri vilja oavsett deras utvecklingsstatus, antingen de lever i andevärldarna eller i en fysisk civilisation, eller på deras plats någonstans i Universum. Den fria viljans val hos alla som lever i Jordens Gyllene Tidsålder kommer att vara i ljuset, för inget mörker kan existera i dessa höga vibrationer.


Den Gyllene Tidsåldern har benämnts så därför att livet i den världen är en sådan fenomenal kontrast till de förflutna årtusendena av livet på Jorden. Inte all glansen i den Tidsåldern kommer att vara staplad på dess tröskel. Allting som är baserat på mörker kommer att vara borta, men när ni och er planet fortsätter sin resa kommer ni att fortsätta med att upptäcka förunderlig ”ny” kunskap och nya förmågor. ”Ny” är inom citationstecken för era själar har all kunskap och alla förmågor, ni behöver bara komma i kontakt med dem medvetet – och det skall ni!


Som ett tillägg till ljuset som stadigt strålar ut från upplysta själar i andliga världar och fysiska civilisationer, kommer teknisk hjälp från besättningar i tusentals skepp i er himmel, och den välgörande influensen från era universella familjemedlemmar som lever bland er – ni är omgivna av osynliga hjälpare – era skyddsänglar eller guider och änglarna som ökar sina ansträngningar när det behövs, änglar i lägre riken som förkroppsligar sig kortvarigt för att vägleda och skydda, andliga guider vars specialiserade erfarenhet ofta är skillnaden mellan att ni blivit förbryllad för någonting och senare plötsligt ”fattar det”, och naturfolken – de olika sorters själar som ni kallar Devariket – som kanske hjälper er att hitta tappade bilnycklar eller örhängen – att de okynnigt gömmer saker är en villfarelse – eller puffar en påminnelse om någonting ni hade avsett att göra, men glömt bort. Dessa myriader själar, alla sändebud från Gud, är alltid närvarande hjälpare.


Fortsätt er resa med glädje i vetskap om att ni är Enhet i Kristusljuset, den oändliga, evigt ovillkorliga kärleksessensen av Skaparen, vari alla själar har sin början.


_________________________


KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Svensk översättning: Gertie

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/- MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/- РОССИЯ/RUSSIAN – NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/