Followers

Google+ Followers

onsdag 17 oktober 201224 september, 2012

Den ursprungliga planen för den Gyllene Tidsåldern – De mest väsentliga reformerna för att komma samtidigt – Efterföljande förändringar – Avslöjandet – Fri vilja – Ljusvarelser utanför planeten – Begränsningar – Gaias vision för Jorden – Våld i Nordafrika och Mellanöstern – Nedteckningar om Jesu hustru – Hälsan i fjärde dimensionen – Omfördelning av välstånd – Jordens uppstigning till den femte dimensionen.1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vyn från vår utsiktspunkt kan liknas vid en global orkan med miljoner ögon, de stilla områdena inom den massiva stormen, våldsutbrott i Nordafrika och Mellanöstern, slumpmässiga handlingar av våld, tyranniska regimer som fortfarande håller makten, växande antal flyktingar.

2. Det är sorgligt att dessa levnadsvillkor fortfarande plågar vår älskade Jordfamilj men inte oväntat vid det här sena skedet i Jordens uppstigning ut ur den tredje dimensionen. Hennes väg under de senaste dryga 70 åren har varit i successivt högre vibrerande nivåer och hon har nått nivån av dualitetens positiva och negativa ytterligheter. I detta skede i den ursprungliga planen för den Gyllene Tidsåldern är endast strimmor av negativitet, om något alls, ännu kvar på planeten.

3. Gång på gång har planen tvingats bli reviderad enligt de rådande förhållandena på Jorden. Vi har talat om i tidigare meddelanden – som Hatonn gjorde i mitt senaste – om den 10-åriga förseningen av inledningen på de genomgripande åtgärderna för att befria er värld från våld, girighet, korruption, bedrägeri, splittring, sjukdomar och rädslor, som alla producerar en enorm mängd av negativitet.

4. Ett helt årtiondes försening beror på att det var så länge sedan de själar som gick med på att spela de mörka rollerna och som skulle förse massorna med en möjlighet att slutföra den tredje densitetens karma, avslutade den delen av sina avtal. Den andra delen berodde på att dessa själar sedan skulle arbeta med ljuskrafterna för att förbereda Jorden och hennes mänsklighet för den Gyllene Tidsåldern. Det skulle inte bli något våld, tumult, fattigdom eller ens stormiga väderlekar idag om dessa själar hade hedrat sitt åtagande att avsluta sina mörka aktiviteter och ansluta sig till Ljusarbetarna. Men det gjorde de inte. Istället fortsatte de att förorsaka förödelse på planeten och skapa mer och mer negativitet.

5. Processen i det gamla systemet som skulle bana väg för det nya skulle ha inträffat med jämförelsevis lätthet för ett årtionde sedan, när de lägre vibrationerna skulle ha haft mycket mindre uttalade effekter på människorna och omständigheterna. Dagens mycket högre vibrationer intensifierar starkt allting som är baserat på negativitet, för den energin når snart sin höjdpunkt. Det kan inte vara på annat sätt – den energin måste spela ut sig själv snabbt, eftersom den inte annars kan gå in i den fjärde dimensionens täthet med planeten. 

6. En annan effekt av förseningen är att den tredje dimensionens karusell fortsätter att gå runt. Många själar som inkarnerade under de senaste 10 åren kom hit för chansen att slutföra den tredje täthetens karmiska lektioner i denna makalöst unika möjlighet som endast kan ske under en enda livstid. De valde mycket hårda liv som skulle uppnå en balanserad upplevelse, så att de fysiskt kan följa Jorden in i den Gyllene Tidsåldern eller övergång till Nirvana med den fjärde dimensionens utvecklingsstatus.

7. Om dessa två pågående situationer kan kallas ”de dåliga nyheterna” så är de goda nyheterna att inget av detta har saktat ner Jordens takt ett dugg eller tagit en omväg på hennes stadiga väg. Hon är mitt i prick för att avsluta den tredje densiteten strax före eller efter slutet på det här året, och hon kommer att lämna all negativitet bakom sig. 8. Denna häpnadsväckande bedrift är till stor del beroende på de miljoner ”lugna ögonen i den globala stormen”, de själar vars ljus lyser strålande trots oron omkring dem. Alla ljusvarelser i Universum hedrar er som vet att ni är Ljusarbetare och de miljoner som fortfarande är omedvetna om att deras gudfruktiga liv har hjälpt Jorden att stiga upp. Er kollektiva ståndaktighet i ljuset, engagemang, tålamod, mod och uthållighet är oöverträffat i detta Universum.

9. Det är naturligt att undra över hur den röra som er värld befinner sig i kan saneras på den korta tid som återstår innan starten på den Gyllene Tidsåldern. Det kan ju inte ske. Aldrig skulle väl den förunderliga Tidsåldern hälsa er vid dess tröskel, men på grund av de 10 årens försening kommer inte heller de tidiga stadierna av stora skillnader i era liv att bli så som mästarplanerarna ursprungligen föreställde sig. 

10. Därför kommer ”rengöringen” så att säga att starta senare. Emellertid, med frisläppandet av era egna tekniker från Illuminatis kontroll och med hjälp av andra civilisationer och deras tekniker, kan insatserna börja på många fronter samtidigt. 

11. Den första prioriteringen är att förse människor i krigsdrabbade områden och flyktingläger med överlevnadsförnödenheter samt ursprungsbefolkningar och nomadstammar som är i trångmål.

12. Stridigheter kommer att ha upphört, men mycket kvarstår att göra i dess efterdyningar. Att bygga eller återuppbygga länders infrastruktur, affärscentra och hus kommer att ske snabbt, inte bara för nuvarande invånare, utan så att flyktingar kan återvända till byar och städer där det finns bostäder, sjukhus, skolor och tillgång till rent vatten och rikligt med mat.

13. Befriandet av korruption i den globala ekonomin kommer att ske i takt med densamma inom regeringarna så att dessa områden med avgörande inflytande i era liv kan börja fungera med ärlighet och rättvisa inbyggt i moraliska och andliga ledare.

14. Era vatten, er jord och luft kommer att renas och giftiga avfall, inklusive radioaktivt material, kommer att dematerialiseras. Områden kommer att renas där sjukdomar har florerat på grund av de osanitära levnadsförhållandena för de utarmade massorna. 

15. Andra reformer som kommer att införas kvickt inkluderar att avsluta kulturella seder och bruk som är orättvisa, skadliga eller dödliga och upphävandet av orättvisa lagar och förordningar. Miljoner som nu är fängslade på falska grunder eller för mindre förseelser eller som ett resultat av att helt enkelt vara på ”andra sidan” i krig kommer att släppas – ja, det kommer att vara lätt att identifiera alla som är oskyldiga.

16. Dessa är bland de första förändringarna, därför att det nuvarande tillståndet är oacceptabelt för de berörda människorna. Tillståndet för många miljoner djur – hotade arter och djur som blivit en del av er kost – är en annan situation som kommer att tas upp på allvar.

17. Inledande omstruktureringar, i synnerhet bostäder för alla som nu är hemlösa i sitt eget land, eller genom våld ryckts upp med rötterna, och byggnader för sjukvård och skolgång kommer att vara rudimentärt. Så snabbt som möjligt kommer dessa typer av byggnader att ersättas med fint byggda strukturer.

18. Fria och förnybara energikällor kommer stegvis att ersätta nuvarande som är beroende av olja och naturgas. Andra åtgärder skall snart genomföras också med hjälp av Jordens egna ansträngningar för att återställa områden med mest allvarliga skador på miljön, så att grödor kan odlas i överflöd, skogar kan komma tillbaka och floder kan flyta såsom naturen avsett.

19. Enligt den ursprungliga mästarplanen för den Gyllene Tidsåldern skulle alla dessa förbättringar redan ha inträffat nu. Det globala nätet av korruption som så länge har gjort det möjligt för de mörka att kontrollera människorna skulle ha upphört nu och länge dolda sanningar skulle ha kommit fram i etapper för att ge befolkningen tid att lättare acceptera verkligheten.

20. Ni närmar er kontinuum, där det inte är mer än tio av era linjära år för allt detta att ske i stadier med ”anpassning” – gottgörelser måste komma igång så snabbt och effektivt som möjligt. Så en viss förvirring kommer att vara oundviklig på grund av brådskan att få de mest väsentliga förändringarna igång, men den kommer att vara relativt kortlivad. De mörka sinnen och hjärtan som skulle försöka att skapa kaos för att förhindra dessa förändringar kommer inte längre att finnas på planeten, och de människor som är där kommer att vara av en kärleksfull, hjälpsam och samarbetsvillig natur.

21. Min mamma har fått många förfrågningar, delvis sporrade av Hatoons kommentarer angående tidpunkten av introduceringen av vår universella familj samt det viktiga presidentvalet i USA, och delvis genom relaterade frågor som rört om i mångas sinnen. Vi är glada att kunna besvara frågor inom dessa kategorier.

22. Våra universella familjemedlemmar kan inte, inte heller vill de, ”bara anlända och börja ställa saker till rätta”. Tidpunkten för landningar och bröder och systrar som redan är här och identifierar sig själva, är ett beslut av det universella högsta rådet, vilket handlar efter Guds ledning. Endast från den höjdpunkten av medvetande kan den mest fördelaktiga tidpunkten bestämmas för välbefinnandet hos alla inblandade.

23. Syftet med vad som vanligen refereras till som ”Avslöjandet” har ingenting över huvudtaget att göra med någon nation eller något politiskt system. Syftet är att visa vad som har ignorerats eller förnekats av regeringar – många avancerade civilisationer finns i detta Universum och några av dem finns mitt ibland er.

24. Ja, det är troligt att det kommer att bli en betydande uppståndelse när skepp landar, men varje ansträngning kommer att göras i förväg av några av era ledare och de utomjordiska människor som har levat bland er för att förhindra ”masshysteri”. Ni kan hjälpa till att förbereda familj och vänner genom att berätta för dem att de många iakttagelserna av rymdskepp genom åren visar att människorna från andra civilisationer är fredliga – om de inte var det skulle de ha invaderat er för länge sedan.

25. Genom Skaparens lag som styr livet i detta Universum tillåts aldrig upplysta varelser att blanda sig i eller störa den fria viljans beslut hos någon enda person. Detta inkluderar även våra personliga familjemedlemmar som lever på Jorden, som tenderar att gå mot beslut som ådrar dem stora svårigheter som de inte valde i sitt själskontrakt.

26. Enda undantaget till den lagen att hedra den fria viljan är Skaparens eget – den kan inte användas för att starta ett kärnvapenkrig. I enlighet med Jordens beslut om fri vilja som gjordes direkt efter ”9/11” så kan inga andra försök till stora terroristhandlingar lyckas. I båda fallen är det Guds ansvar att förhindra alla sådana försökt. Han har bemyndigat civilisationer med förebyggande teknologi att följa dessa mandat och de har gjort detta framgångsrikt vid mer än ett dussin tillfällen.

27. Det som alla ljusvarelser är tillåtna att göra – och de gör det med glädje – är att stråla kärleksljusets energiströmmar till alla själar på Jorden för att hjälpa dem att höja sina medvetanden och uppnå andlig klarhet. Att uppnå ännu högre andlig medvetenhet och medvetande är vad alla varelser över hela detta Universum önskar på själsnivå.

28. De som tar emot ljuset börjar öppna sina sinnen och hjärtan, och det leder till klokare beslut och vänligare handlingar. Men varje individ har den fria viljan att göra det eller inte – det är aldrig inom en ljusvarelses ansvarsområde att utöva sitt inflytande på annat sätt än att sända vidare det rena kärleksljuset från Skaparens väsen.

29. Man kan inte mäta mängden av ljus som andra civilisationer sänder till Jorden, så det finns ingen grund för att tänka sig att om de skulle öka den mängden så skulle allt mörker elimineras. Den tanken utelämnar den fria viljan som alla har, utom när det gäller de två situationer som nämnts här ovan.

30. Gaia, Jordens själ, önskar att alla hennes livsformer på hennes planetkropp skall blomstra i överflöd och leva i fred, kärlek och harmoni med naturen. Att sätta upp scenen för Jordens entré in i den Gyllene Tidsåldern och manifestationen av Gaias vision inbegriper alla aspekter av den tredje dimensionen, antingen de är grundade på politik, ideologi, kultur, eller social, ekonomisk eller religiös separatism.

31. Om ni vill att era barn och barnbarn skall ärva en värld som är fri från mörker - då delar ni Gaias vision. Om ni vill ha ledare på varje nivå av styrande, från kommunal nivå till nationell och internationell nivå, till att samarbeta för att åstadkomma förbättringar för alla människor – då delar ni hennes vision. Om ni vill se er hemplanet återställd till det paradis den en gång var – då delar ni hennes vision. Om ni vill att kärlek, ärlighet, vänlighet, generositet och rättvisa skall råda hos hela mänskligheten på Jorden – då delar ni hennes vision. Om ni vill att alla skall respektera djurens själar och leva i harmoni med hela naturen – då delar ni hennes vision.

32. Nu skall vi kort ta itu med andra frågor.

33. Faktum är att Illuminaterna har ett finger med i utbrotten av våld i Nordafrikas länder. Deras globala maktbas har krympt, men deras ”black ops”-agenter sätter fortfarande in en kil var än de kan underblåsa bråk. Med kraften i publiciteten angående en provokativ och irrationell film kunde agenterna lätt manipulera en eldstorm av indignation och ilska bland många muslimer, medan många andra med den tron demonstrerar sitt motstånd mot de våldsamma reaktionerna. Detta är ett exempel på hur de rådande höga vibrationerna intensifierar alla egenskaper och beteenden, med det ”goda”, bättre och det ”onda” värre.

34. Den senaste upptäckten av en del av en forntida nedteckning som nämner Jesu hustru är ingen ”slump” – ingenting händer av ”en slump”! Den ”kom fram i ljuset”, eller uppdagades, som det första steget som kanske kan inspirera de kristna att bli mottagliga för sanningen om Jesu långa liv med sin älskade Mary Magdalena och deras barn. 

35. Även om varje fall kommer att vara lika unikt som personen är, generellt sett, så kommer kroniska sjukdomar inte att botas omedelbart efter att de påverkade individerna går in i den fjärde dimensionen, utan snarare kommer deras tillstånd att underlättas till en god hälsa. Åldrandeprocessen kommer också att ske gradvis, och återväxten av organ, lemmar och tänder kommer att gå stegvis också.

36. De nuvarande medicinska procedurerna och terapierna kommer inte att förändras abrupt i slutet på det här året, men välgörande behandlingar och ämnen som nu är förbjudna blir öppet tillgängliga. Ja, detta inkluderar marijuana, och människor kommer att välja att använda det på ett klokt sätt. Illuminaterna inom läkemedelsföretagen, som har starkt inflytande på besluten hos FDA, AMA och CDC, har gjort allt illegalt som skulle skära ner deras förtjänster, och de kommer nu inte att finnas här för att upprätthålla dessa påbud.

37. Den skandalösa skillnaden mellan de som har och de som inte har kommer att upphöra, men inte genom att ta pengar från människor som har förtjänat dem på ett just sätt och överlämna dessa pengar till de fattiga. Vi känner inte till detaljerna i omfördelningsprocessen, men vi kan försäkra er att den kommer att bli rättvis och förnekar inte någon de rikedomar de ärligt har förtjänat. Avsikten är att återvinna de nästan ofattbara rikedomar som har samlats in hänsynslöst och olagligt och som hamstrats, och att använda dessa fonder för att lyfta upp livet för fattiga människor över hela världen. Denna omfördelning av pengar är skild från både det nya monetära systemet, som bygger på dyrbara ädelmetaller, och världens naturresurser som Illuminaterna har kontrollerat.

38. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta för planeten att övergå från fjärde densiteten och gå in i den femte – det beror på Jordens invånares kollektiva medvetande. Var snälla och kom ihåg att planetens uppgång ur den djupa tredje densiteten och inträdet i den fjärde på mindre än 80 år är fullkomligt unikt i detta Universum! Vissa civilisationer tillbringar många tusentals år för att åstadkomma det, men ingen annan har givits denna omfattande, intensiva och ständiga hjälp som Jorden har mottagit.

39. Det skulle inte vara realistiskt att tro att färdas genom fjärde densiteten och väl in till den femte skulle ske i samma ögonblick, universellt talat. Så snart planeten är fast förankrad inom den fjärde densiteten och alla djupgående reformer har genomförts över hela världen, så kommer de högt utvecklade varelserna som kom hit för att hjälpa till med dessa landvinningar att vilja återvända till sina hemländer. Under resten av Jordens resa till sin destination i den femte dimensionen/densiteten kommer hon att vara på egen hand och hennes uppstigningstakt blir i enlighet med hennes människors kollektiva medvetande, vilket inte längre kommer att inkludera de avancerade varelserna.

40. Vår älskade Jordefamilj, att leva med villkorslös kärlek är enastående glädjefyllt och utan motsvarighet. Att ni också snart kommer att få uppleva detta är vår önskan för var och en av er.

I LJUS OCH KÄRLEK

Suzanne Ward 

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se 

www.matthewbook.com 
Kärlek och frid!
Suzane Ward

1 september, 2012

1 September 2012

Uppstigningsprocessen i mål – Jordens destination: Femte dimensionen – Pågående ET-stöd – Avslöjandets process – Hatonn: Obamas omval är nyckeln till ETs ankomst – Gyllene Tidsålderns Mästarplan – Rädsla förhindrar själens utveckling.1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vilken spänning det är i luften för alla upplysta själar – nedräkningen till tröskeln av Jordens Gyllene Tidsålder är månader och veckor, inte årtionden, sedan åren som följde på inledningen av hennes uppstigning!

2. Speciellt bland nyvakna själar, men också några sedan länge hängivna ljusarbetare, finns olika uppfattningar om två aspekter av denna fullbordan som är unik i detta Universum: Uppstigningen i sig själv och Avslöjandet. En del betraktar detta som enskilda, orelaterade händelser medan andra anser uppstigning vara en process och avslöjandet en händelse. Vi skall tala om vårt perspektiv på dessa pågående processer som två sidor av samma mynt, så att säga.

3. Under 1930-talet hade ekonomisk depression slagit hårt på ert samhälle och uppkomsten av Tysklands Tredje Riket ledde till invasioner av närliggande länder. Gaia, Jordens själ, visste vad som pyrde i hennes energifälts potential. Hon visste att hennes planetkropp, som nästan berövades sitt ljus, var för svag för att överleva det oundvikliga Andra Världskriget och annat barbari som skulle bli följden på grund av mörkret i hennes mänsklighets medvetande.

4. Detta är orsaken till – och när – hon ropade på hjälp. Det omedelbara svaret var den massiva infusionen av ljus från avlägsna civilisationer som gjorde att Jorden kunde lösgöra sig från den tredje tätheten/dimensionen och långsamt börja höja sig in till en högre, fortfarande mycket tät, energinivå. Detta var början på hennes uppstigning.

5. Nu skall vi gå snabbt fram till det här året. Under dess sista dagar och de första dagarna av år 2013 kommer planeten att färdas genom det himmelska fönstret mellan tredje och fjärde densiteten, där energier av båda tätheterna slås samman och kommer att gå in i den fjärde densiteten där Jordens Gyllene Tidsålder börjar.

6. Men den strålande milstolpen är inte slutet på hennes resa. Uppstigningen kommer att fortsätta tills planeten är säkert inom den femte dimensionen där Gaia hade sitt ursprung i antiken, och så hade även hennes planetkropp. Efter eoner av tid då hon befann sig i de låga tätheterna, som var i proportion till det kollektiva medvetandet av successiva medvetanden av successiva civilisationer, kommer nu Gaias kropp att återvända hem.

7. Jordens spännande tredje densitet kommer att förkunnas över hela detta upplysta Universum! Vetskapen om att denna briljanta process kommer att fortsätta under många år framöver kommer att förhindra att missmod drabbar dem som förväntar sig en dramatisk händelse den 21 december. När ingenting av dynamiska proportioner inträffar den dagen, eller någon annan dag i närheten av den tidsramen, hur tråkigt det skulle vara om dessa som räknar med att något spektakulärt sker blir så deprimerade att de beslutar på själsnivå att ansluta sig till andra som också väljer att inte stanna kvar på planeten av olika skäl.

8. Låt oss nu tala om avslöjandet. Eftersom detta har knutits till ett officiellt tillkännagivande om er universella familjs närvaro så känner många ljusarbetare sig missmodiga för att det, så nära slutet av året 2012, fortfarande inte har kommit fram någon sådan bekräftelse.

9. Även om Illuminaternas tidigare maktbas har krossats har de fortfarande stort inflytande inom vissa områden – och ett är median. Genom att undertrycka information som de inte vill skall bli känd har de hindrat de flesta av er befolkning från att få veta att själar från andligt och intellektuellt avancerade civilisationer omger planeten i tusentals skepp eller att de arbetar sida vid sida med er eller lever i den Inre Jorden. Således har de flesta i er värld inga förväntningar alls på att få möta medlemmar av vår universella familj. Så, i det kollektiva medvetandet finns en brist på sann kunskap om den och mycket få tänker på att välkomna dem.

10. Detta, i kombination med de mörkas envisa grepp om vissa militära sektioner som kan utgöra en risk för er och landande skepp, fortsätter att försena ett tillkännagivande och landningar i stort antal. Men förvisso har detta inte minskat ett dugg den pågående hjälpen från era bröder och systrar.

11. Viktiga framsteg fortsätter hemligt på marken och skeppens besättningar fortsätter att använda teknologin ombord för att reducera de giftiga utsläppen och blockera funktionen av kraftfulla vapen. De jämnar ut effekterna av jordbävningar, minskar vindhastigheten och styr bort kraftiga stormar från tättbefolkade områden medan man ändå tillåter samma mängd av negativitet att släppas. En konstant samordning mellan mark- och himmelsenheter hindrar Illuminaternas ”Black ops”-försök, såsom organiserad terrorism och långvariga strömavbrott eller avbrott i kommunikationssystemen.

12. För att ni inte skall dämpa ert personliga ljus genom negativa känslor på grund av att det inte har blivit något ”Avslöjande” till dags dato, ber vi er att vidga definitionen av det, av exponering eller uppenbarande, till att också inkludera ert uttryck ”kommer fram i ljuset”. Det är precis vad som har skett hela tiden sedan Jorden började sin uppstigningskurs!

13. Under de första åren fanns inga bevis att något ovanligt var på gång, men allteftersom Jodens resa fortsatt och ljusets intensitet har ökat så började ett avslöjande av usla aktiviteter som tidigare var kända endast för de illvilliga förövarna och de som var direkt drabbade. När det sedan länge förankrade mörkret kom in i ljuset, utan att inse att de också reagerar på ljusets vibrationer, så började människorna öppna sina hjärtan och sinnen.

14.Tänk bara på den globala förändringen i attityder när det gäller krig. De allierade styrkornas enhet i anden under Andra Världskriget – det är patriotiskt att döda och hedervärt att dö – har utvecklats till globala massmöten och meditationer för fred. Fundera över hur mycken information som kommit fram i ljuset angående korruption inom regeringar från kommunal nivå till nationell nivå, och i multinationella företag och finansiella institutioner. Pedofiler har identifierats inom prästerskapet och även i organisationer som en gång ansågs som himmelriket för era barn, och individer som en gång troddes vara mentorer eller idoler har fallit när deras mörka egenskaper har avslöjats.

15. Sätt nu dessa avslöjanden och alla andra i sitt rätta sammanhang – en integrerad del av Jordens uppstigning. När planeten färdades genom successivt högre energiplan har fler och fler områden av kriminalitet och motbjudande förhållanden som en gång var dolda kommit fram i ljuset. Detta var absolut nödvändigt så att människorna kunde se hur mörkret kontrollerade deras liv, och i ljuset av den insikten är de motiverade att åstadkomma välvilliga förändringar.

16. Ljusenergin i er civilisations växande medvetenhet, strävan och agerande har lyft upp det kollektiva medvetandet längs hela Jordens uppstigningsresa. För endast ca 70 år sedan var hon i dödsryckningar! Hennes transitering ut ur djup tredimensionell täthet till den punkten av nu förestående inträde i den fjärde densiteten är en universell prestation utan motstycke i hastighet och omfattning!

17. Genom att se avslöjandet som den vikliga och oskiljaktiga delen av uppstigningsprocessen så behöver det inte finnas någon besvikelse eller något missmod, för officiellt erkännande av våra familjers närvaro har ännu inte skett. Var så säkra på att det kommer! De offentliga mottagningarna av specifika världsledare kommer att vara höjdpunkten i hela processen för avslöjande, och precis som ni förutser vi ivrigt den betydelsefulla dagen!

18. Vi förstår att ni vill veta NÄR! Och detta är mycket viktigt för er och jag har frågat Hatonn om han kan ge oss en uppdatering på detta.

Tack för att du frågar mig Matthew. Först vill jag säga att jag instämmer i allt du sade om avslöjande och varför ett officiellt välkommen fortfarande är lagt på is. Och jag tackar dig för att du förklarar att våra besättningar i skeppen gör allt de kan för att hjälpa medan de väntar på att kunna landa och att vår markpersonal också väntar. Vi har varit i beredskap under ett decennium för att få igång den här showen! Men när vi kommer till frågan om när vi kommer att ”tillkännage” så är säkerheten fortfarande ett problem. Men den nya nyckeln är presidentvalet i november i USA. Det är viktigt att Obamas presidentskap fortsätter. Detta har ingenting alls att göra med politik i det landet eller någon annanstans! Allting har att göra med den Gyllene Tidsålderns Mästarplan! 

Planen är helt enligt vad Gaia, Jordens själ, vill. Hon vill ha en fridfull värld där alla har en rättvis andel och alla respekterar alla hennes naturriken. Det högsta universella rådet valde som huvudaktör en själ med högt utvecklad andlig status, uråldrig visdom och en erfarenhet av världsledarskap under många livstider. Den själen är Barack Obama. Han föddes med och har behållit Gaias vision om Jorden, och han har inspiration och kvalifikationer för att åstadkomma den. Hans omval är nödvändigt för att planen skall gå framåt, eftersom hans motståndare inte är kapabel för eller intresserad av att göra de förändringar som planen kräver.

Vi är totalt opolitiska och vi förringar INTE Mitt Romney! Det är bara det att han och de som delar hans åsikter inte är motiverade att förändra status quo när det gäller pengar. Den grova orättvisan från de få med miljarder och de miljarder människor med lite eller ingenting kan inte få fortsätta, och det kommer det inte att göra heller. Jorden kommer inte att tillåta den obalansen att fortsätta.

Jag tror att mer av den stora bilden behövs här. Mästarplanen inkluderar att vissa personer skulle orsaka olika sorters lidande som gav många, många själar chansen att avveckla sin tredimensionella karma och balansera andra livstiders erfarenheter så att de kunde gå vidare med Jorden. När den delen av planen var slutförd för ungefär tio år sedan så skulle de individerna ansluta sig till ljusstyrkorna. De gjorde inte det, och det är därför som krig, fördomar, korruption, girighet, splittring, terrorism och andra destruktiva tredimensionella tillstånd fortfarande pågår.

Enligt den ursprungliga planen skulle allt detta vid det här laget varit långt borta. Det var tänkt och avsett att när Obama blev president skulle han få världsomspännande stöd med att förena människor av alla nationer och leda er värld in i den Gyllene Tidsåldern. Enligt planen skulle ni och vi mötas för tio år sedan och arbeta tillsammans för att städa upp röran på er planet som orsakats av giriga, likgiltiga makthavare.

Nu väntar vi fortfarande och Obamas ansträngningar att få igenom reformer har blockerats av hans fiender i kongressen eller av penningstarka personer som kontrollerar de flesta medlemmarna där. Genom antingen dödshot mot hans familj eller att blockera röstning har Obama tvingats in i beslut som är emot hans samvete och hans världsbild. Efter att han fått veta att både han och hans familj beskyddas av oss har hans sinne befriats från den djupa oron, men han har fortfarande haft att göra med obeveklig partianda och skriande lögner eller snedvridning av fakta.

Det är vad som står i centrum i USA just nu och vad som borde finnas där istället är hur den nationen kommer att samarbeta med andra länder för att fixa det sorgliga tillståndet som er värld befinner sig i! Om vårt uppträdande på planeten blir avgörande för att Obama skall kunna behålla sin position, då kommer vi att göra det i god tid före valet. Om vi ser att hans omval är säkrat kommer vi att visa oss snart därefter.

Återigen, detta är INTE politiskt! Så snart vi kommer så kommer de politiska skillnaderna inte att vara något problem i något land. Sanningen om oss och många andra situationer som kommer att avslöjas kommer att bli det.

Matthew, detta är så nära som jag kan komma till ett datum för när vi kommer ”ut i det fria” . Tack för att jag fick den här möjligheten att tala. 

19. Hatonn, vi tackar dig att du förklarade situationen så tydligt och för försäkran att antingen kort före eller kort efter valdagen kommer det officiella välkomnandet av vår universella familj snart. Det gör slut på vår oro för att själar kanske väljer att lämna när inget dynamiskt inträffar den 21 december – det spektakulära dramat kommer att ske med introduktionen av vår ”rymdfamilj”! 

20. Älskade Ljusarbetare, vi vet att er känsla av brådska för ett offentligt tillkännagivande av andra civilisationer går långt bortom nyfikenhet. Det är er innerliga önskan om att krig och utbrett lidande samt handlingar med slumpmässigt våld skall upphöra.

21. Som vi sagt i tidigare meddelanden är fortsättningen av dessa omständigheter till stor del beroende på de rådande vibrationerna som förstorar dualitetens egenskaper och beteende – ”gott” blir bättre och ”dåligt” blir värre. Och med tanke på vad Hatonn sa om timing i Mästarplanen så verkar det som att det bara är ”gott har blivit bättre” som gäller vid den är tidpunkten.

22. Medan de extra åren av mörker orsakade fruktansvärda bakslag för många människor, så är det viktigaste hur deras själar påverkades. Då en kort livstid, trauma och allvarliga svårigheter inte var en del av en persons själskontrakt, gav gudomlig nåd dem en utvecklad andlig status, och när förövarnas handlingar var utanför deras kontrakt så överläts deras status. Det betyder att cykeln för själens eviga liv inte påverkades negativt under de extra åren i mörker, och många, många millioner av själar tog språng framåt andligt och intellektuellt sett.

23. Vi tycker att det är viktigt att ännu en gång tala om behovet av att känna sig rädd för någonting. Ni har sett att oron för terrorism under de Olympiska spelen var onödig. Vi uppmanar er att lägga in alla andra rädslofyllda påståenden och förutsägelser och rapporter i samma kategori – de kommer inte att inträffa! Detta betyder inte att Illuminati inte har några avsikter att försöka att orsaka rädsla. Det betyder att precis som deras tidigare försök har misslyckats på grund av ingripande från vår rymdfamilj ovanför er och planeten, så skall alla deras planer möta samma öde tills allt mörker har besegrats. Och det kommer snart att bli så!

24. Så här långt in i Jordens uppstigning kan inte rädslorna hos många individer försena hennes stadiga takt eller låta hennes kurs ta en omväg, men den kan göra det mot individernas tillväxt i andlighet och medvetande. Vi omfamnar er alla i villkorslös kärlek, den mest kraftfulla av alla energier i detta Universum. Om ni kan acceptera detta så kan ni vara orädda för vad som ligger framför er och se fram mot med glädje och spänning de återstående dagarna av detta år och alla åren därefter. Oh, låt oss ”redigera” oss själva här – det finns inga linjära tidsbestämmelser i kontinuum som ni snabbt närmar er, så istället för år säger vi alla livstider som kommer framöver.

25. Under hela er långa resa i den här livstiden har vi färdats med er i anden och vi fröjdas tillsammans med er över varje fotsteg som för oss närmare ert segerrika inträde i Jordens Gyllene Tidsålder. 

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.se

www.matthewbook.com Kärlek och frid!
Suzanne Ward

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/