Followers

Google+ Followers

onsdag 4 juni 2014

02:06:2014

MATTHEW


Matthew Ward 2 juni 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Först vill vi säga att allting som pågår i er värld är ett svar på de ständigt ökande vibrationerna, och tillsammans med uppenbara framsteg ser ni nu resterna av vad som helt naturligt följer på detta – mörkrets avgång och avslut. Fria från negativitetens skrud agerar individer inte längre under dess tunga inflytande, utan snarare i linje med djupt rotade religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser. Och ibland från förvirrade, mentala funktioner som intensifieras av vibrationerna som nu råder.

Nu vill vi gärna ta itu med de stora frågorna som visats intresse för. Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen? På kort sikt betyder det en allmän förvirring, och på vissa håll slagsmål. Putin vill detsamma som andra nationella ledare: en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn befolkning. Han insåg inte vidden av missnöje bland ukrainarna och inte heller förutsåg han det ramaskri som utbröt bland dem som lever på Krimhalvön och som röstade för att få tillhöra Ryssland, där majoriteten av väljarna känner en bekväm förtrogenhet.

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/