Followers

Google+ Followers

måndag 30 mars 2015

Svenska -- Matthew 25 mars 2015Matthew 25 mars 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Bevis på det ständigt växande ljuset kan fördunklas genom vad som kan tyckas som ett oändligt kaos, och vi vet att i dessa stunder är det svårt att hålla det främst i era tankar: Ljuset är segrande!  Under de kommande månaderna skall ni få se detta tydligare då diskussionerna bakom stängda dörrar börjar bära frukt som ni hjärtligt välkomnar.

På uppdrag av själar här är jag glad för att hantera frågor och kommentarer som ackumulerats medan min mor besökte vår familj i Sydamerika. Den oro som oftast ges uttryck för har att göra med ISIS vars handlingar håller denna grupp i det globala strålkastarljuset. Det är så det måste vara när den största delen av världen är emot barbariskt beteende och ert samhälle kan förstå behovet av att utrota rötterna varifrån det kommer – utländska invasioner, hämnd, bigotteri, fattigdom och okunnighet.

Bli inte missledda av dem som själva blivit missledda genom att peka finger åt Islam som orsaken – ISIS bryter mot de mest grundläggande principerna i den tron. Precis som man kan citera passager i Koranen som kräver dödande av ”de otrogna” så kan man citera passager i Bibeln som rättfärdigar dödandet av människor som inte omfamnar kristna föreskrifter. Och trots alla brister och snedvridningar av de ursprungliga dokumenten som blev dessa heliga böcker, så kommer de fortfarande passager som förespråkar kärlek och respekt.

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/