Followers

lördag 15 oktober 2016

SVENSKA Matthew Ward 12 oktober 2016Matthew Ward 12 oktober 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Jordens energifälts potential kryllar av aktivitet som aldrig förr i er nedskrivna historia, då kraftfulla ljusvågor driver fram resultat ni kommer att hjärtligt välkomna. Detta inflöde av ljus försvagar snabbt Illuminatis grepp om deras fragment av ekonomisk, politisk och mediakontroll och har motiverat många av deras hantlangare i de lägre leden att lämna dem, så det kommer att bli visst avstånd mellan dem och deras tidigare medarbetare när sanningen kryper fram om Illuminaterna.

De som befinner sig på toppen försöker rädda en del av sin forna makt, men det blir till ingen nytta då inget av deras skändliga system kommer att ha framgång. Accelererande vibrationer tillsammans med bevisen i hackade dokument, läckt information, visselblåsare och kraftfulla åtgärder av inflytelserika personer inom regeringar, militär- och underrättelsestyrkor samt bank- och rättssystem för fram till ett slut på Illuminaternas långa, mörka regeringstid.

Nyligen införda artiklar på Internet visar att när Hillary Clinton talar offentligt så ser folk en klon, inte personen Hillary. Även om de flesta som läser den informationen skulle anse den vara en absurd smutskastning så blir tanken på att en människa möjligen kan klonas något som sipprar in i det allmänna medvetandet. För att ni skall förstå varför och hur mänsklig kloning har gjorts i er värld bad jag min mamma att kopiera vad Hugo – en avancerad själ som är väl förtrogen med detta – berättade om för henne för 20 år sedan. Och jag måste säga att han var synnerligen tålmodig när frågor inom henne fortsatte att dyka upp som popkorn. (Följande är ett utdrag från ”Human Cloning”, ett kapitel i Uppenbarelse för en Ny Era).

Hallå där Madam Suzy! Jag är glad att få ansluta mig till ditt sällskap just nu. Vad jag förstår har du ställt frågor om huruvida kloning av vuxna människor har gjorts på Jorden. Det är verkligen ett faktum, och det har gjorts under en tid, som Matthew sa. Jag skall börja genast med början av processen för kloning, om jag får. Tack!

Mänsklig kloning är en process där cellmaterial av en levande varelse tas för att reproducera exakt samma likhet i en ny varelse. Cellmaterialet är placerat i en steril medicinflaska i en vätska som är gynnsam för tillväxten av det materialet, i renhet och utan defekter, som förs in i substansen. Efter att det delas, och delas igen, överförs materialet till en större laboratoriebehållare under samma sterila förhållande, temperatur och ljuskontroll.

Embryots form blir snabbt uppenbar och snart är den bestämda formen av ett foster lätt igenkännligt. När fostret har nått ett stadium av ungefär sex månader av ett normalt havandeskap så överförs det på nytt till en tank där vätskan liknar fostervattnet i en livmoder under graviditeten. I den vätskan fortsätter fostret att utvecklas normalt som i en livmoder. När fostret har nått önskad utveckling så tas det bort från vätskan och behandlas sedan som om födseln har inträffat på naturligt sätt. Utom, naturligtvis, att det inte finns någon navelsträng att ta hand om. Mindre plastikkirurgi kvarstår för ett normalt utseende.

Processen för mänsklig kopiering tar inte nio månader. Den accelereras med hjälp av kemiska tillsatser och idealiska förhållanden i laboratorier. Den inledande processen kan ta mellan sex och sju av era veckor för visshet om perfekt utveckling av fostret och ytterligare åtta till tio veckor krävs för hela tillväxten. Eftersom inget av detta sker genom en naturlig födelseprocess så har en regelbunden graviditetstid ingen betydelse.

Kloning är inte begränsat till fortplantning av spädbarn som tillåts att växa normalt från födseln till vuxen ålder. När det gäller klonen av en specifik vuxen kan åldrandets period vara från spädbarn till tidig vuxen ålder, säg mellan 30 och 35 år, bara mellan 350 och 400 dagar. Ungefär en vanlig månad av åldrande krävs för att producera en klon av en 65 år gammal individ. Det är den ungefärliga åldern hos de flesta människor som klonats på Jorden vid den här tiden.

Substansen som tillåter detta snabba åldrande har ännu inte upptäckts för ett sådant syfte, förutom av dessa få vetenskapsmän som varit engagerade i kloningsprocessen. Några få individer på Jorden har drabbats av en kemisk obalans som orsakar att deras kroppar åldras långt snabbare än vad som är normalt här. Ett 10-årigt barn kan ha ett åldrat utseende och organisk funktion och process av en mycket gammal person. Gammal enligt er standard vill säga, inte någon annanstans. Den kemikalie som orsakar obalansen i ovan nämnda barns system är vad som används nästan till perfektion i processen av snabbt åldrande spädbarnskloner till vuxna människor.

Denna acceleration av åldrandeprocessen kräver också tillsats av flera viktiga näringsämnen till kosten samt ideala laboratorieförhållanden, såsom temperatur och kontrollerad grad av syre och koldioxid. Nackdelen är att när utseendet måste vara identiskt med originalpersonen som är omkring 60 eller 65 år gammal så måste hela den klonade varelsen vara i den åldern tills det identiska utseendet har nåtts. Det finns inget sätt att stoppa åldrandet av organen och ändå uppnå det nödvändiga utseendet då organen utsätts för all denna stress av accelererande åldrande, såväl som nedärvda brister och defekter i familjens gener. Även om den nyligen klonade individen i början verkar fräschare och ser yngre ut än originalet, eller en tidigare klon, så bryts den snabbare ned och börjar visa upp mer avancerade tecken på åldrande i alla avseenden.

Hittills har jag endast talat om kroppen av en klonad individ. Hjärnan är en annan sak. Den är den mest intrikata aspekten av tillväxtproceduren, både in vitro, dvs en artificiell miljö, och i kroppen. Den mänskliga hjärnan är en dator, och funktionen för nedladdning från den ursprungliga hjärnan till klonens fungerar exakt likadant som er dator i samma typ av process.

En duplicering av originalhjärnan kan göras med perfektion i klonen av ett spädbarn. Utbildning levereras kontinuerligt till klonen under hela åldrandets period, från födelsen till vuxen ålder, och hjärnan fungerar så normalt som man kan förvänta sig inom de accelererade inlärningsförmågorna. Eftersom hjärnan har så stor kapacitet är klonens absorption av information under utbildningsprocessen inte bara lätt, det är mycket intressant för de människor som är involverade att se så stora hopp i lärandet. Vi följer detta härifrån och ser detta som den enda aspekt av vetenskaplig natur på er planet som börjar bli upplyst om den funktionella mänskliga hjärnkapaciteten.

Suzy, den utökade utbildningsprocessen är nödvändig på grund av ett abrupt införande av intelligens och kunskap i ett ”oskrivet blad” skulle producera en neurologisk chock.

Klonerna instrueras från spädbarnsstadiet av lärare som är särskilt utbildade beteendevetare. Denna aspekt av processen är exakt vad ni gör med era spädbarn, ni lär dem att bli medvetna, alerta, ansvarsfulla små individer med personlighet, färdigheter, en känsla av ansvar och engagemang. Lärarna, vars studenter är lite mer unika än de flesta, tränar sig själva genom personliga filmer av familjen och får också annan intim familjehistoria. De är således bekanta med allt tal och alla rörelser samt manér hos den klonade individen.

Det är en helt annan sak när det gäller en kvickt producerad vuxen klon. En viktig orsak till att åldrande kan accelereras är hjärnans kapacitet att absorbera information och utföra funktioner på ett mycket snabbare och mer omfattande sätt än de flesta av Jordens folk inser. Faktum är att om det inte var så, så skulle kloning av vuxna inte vara möjligt.

I en snabbt åldrande klon står allt på spel för att hålla integritet och all kunskap som vunnits under den ursprungliga människans livstid och fram till skapandet av klonen. De vuxna klonernas ursprungliga minnesförmåga kan äventyras så att klonen kanske verkar förvirrad eller omtöcknad och tappar ord tills minnet klickar eller konens eget tänkande åsidosätter tvekan och täcker över det, så att säga. Då detta inte är så ovanligt i ”verkliga” människor, är det i allmänhet inte märkbart och misstänkt i de klonade varelserna, utan betraktas endast som en mänsklig ofullkomlighet.

Nedladdningen av all information i hjärnan hos originalpersonen, eller i klonen som ersätter, måste göras i det ögonblick då det är nödvändigt för den nya klonen. Detta kan göras mycket framgångsrikt från personens hjärna till den första klonen. Smärre förändringar uppstår med varje successiv nedladdningsprocedur från den utstötta klonen till dess ersättare. Nej, den ursprungliga hjärnan kan inte användas för att kringgå denna försämring, även om personen fortfarande är i livet, för den ursprungliga hjärnan har inte samma ackumulerade kunskap som den senast klonade varelsen. Man kan förstå att den identiska lagringen av den senaste informationen är absolut nödvändig om ersättningsklonen skall bli accepterad som den verkliga personen.

Emedan vi är glada över att se detta framsteg i teknologin på er planet så minskar missbruket vår upprymdhet av upptäckten. Kraftfulla människor har klonas nu, och har klonats under många år, och inget av detta startade med goda avsikter. Det har alltid varit som en orsak till kontroll. En del av era världsledare var klonade i det förflutna och vid det här laget är de i den trettionde, eller flera, versioner av den ursprungliga personen. Syftet med att klona dessa personer är att skapa visshet om deras livslängd och underhåll av deras inflytande.

Ni kan notera den plötsliga och betydande förändringen i utseende mot en livfull hälsa och ungdomlighet hos några av de världsledare som ses i TV eller foton. Vanligtvis följer den stora robustheten och uthålligheten omedelbart av en eller några dagars frånvaro från allmänhetens ögon, efter en period av allt tydligare åldrande utseende. Ni tillskriver de anmärkningsvärda skillnaderna hos personerna en kort semester eller återhämtning från en proklamerad sjukdom, men här är det känt att man helt enkelt har ersatt den gamla klonen med en ny.

Ja, flera kloner produceras samtidigt, utbildade som jag tidigare förklarade, och förvaras på olika platser på er planet för att alltid vara redo när de behövs för aktuell kunskapsinsättningsprocess. Många versioner av klonerna är nödvändiga därför att konsten i denna vetenskap inte är perfekt på Jorden. De klonade vuxna kropparna upplöses mycket snabbare än kroppar av samma ålder som har växt sig gamla på ett naturligt sätt. Detta beror delvis på den accelererade processen från spädbarn till vuxen kropp och delvis till bristande skicklighet hos de vetenskapsmän som utför de olika förfarandena. Jordens tredje densitets atmosfär är också en faktor.

 Den klonade individens familjemedlemmar är naturligtvis medvetna om existensen av klonen, eller klonerna, och de deltar i både utbildningsprocessen och i det som kallas ”cover-up”. Om de vägrar blir de också klonade, vanligtvis emot deras vilja, och deras kloner går vidare med offentliga funktioner. I vissa fall har den ursprungliga personen dött på ett naturligt sätt, eller så har de dödats om det tjänar syftet för de fortfarande mäktiga personerna. Andra lever fortfarande men syns aldrig offentligt. Endast klonerna ses offentligt.

För att lugna ditt sinne, Madam, så har fem länder utvecklat kloningsprocessen med ungefär samma nivå av framgång med reproduktioner, och ett annat land experimenterar ännu med tidigare stadier. Laboratorier är uppbyggda runt samma funktionella grund med liten variation i den totala processen. För några år sedan fanns tillräckligt med variationer i procedurerna så att olikheterna i kvalitéerna hos klonerna var lätta att upptäcka. Åldringsprocessen var den primära skillnaden i arbetet på de olika laboratorierna, och det fanns svagheter som en konsekvens i det maximala uppnåendet av fysisk stabilitet och framgången i nedladdningen av hjärnan. 

Med den slutliga överenskommelsen om utbyte av teknologi så att alla områden av brister skulle kunna förbättras så kommer alla nuvarande kloner fram med ungefär samma funktionsförmågor, utseende och åldrande egenskaper i alla länder där de produceras.

För att fortsätta vill jag nu peka på den mycket viktiga frågan om en själ i en klonad kropp. När det gäller om en själ är i dessa konstgjorda kroppar eller inte, så är definitivt inte någon själ ”född” i en klonad individ, men en själ kan välja att gå in i en. Det finns goda skäl för en själ att göra så, precis som det finns goda skäl för en själ att inte göra så.

För en själ som har väntat på att få uppleva fysisk form är det en möjlighet att göra så i dessa sista dagar innan de stora förändringarna inom Guds plan sätts igång för att öka medvetandet på planeten och i alla er som är mottagliga. Varje själ som går in i dessa klonade kroppar vet dock om risken att bli fångad av de mörka krafter som har genomsyrat psyket hos den ursprungliga personen och föregående kloner. Detta är en särskilt viktig faktor då hjärnans funktion försämras med varje nedladdningsprocess, som jag nämnt, och därmed försvagar en själs mentala motstånd mot att fångas. Också, i senare versioner av klonerna, är livslängden inte så lång, så dessa kroppar ses inte som det paradisiska liv man kanske skulle tro när det gäller en individ i en mycket inflytelserik position.

Varför skulle någon själ ta på sig ett sådant problem? Makten i en sådan inflytelserik position är exakt varför vissa själar inte bara är villiga utan de är ivriga att träda in i klonen. De gör detta med den bestämda föresatsen att komma över den genetiska strukturen, inflytandet av minnet och den inneboende tendensen att följa den negativa väg som originalets själ var på. När en själ är mycket stark finns en vilja att lyfta upp den genetiska och moraliska karaktären till den grad att det verkar som en helomvändning i den ”personens” hälsa, attityder och aktiviteter. I sådana fall är det på grund av den starkare själens högre intention som attraherar den högre ljusenergin som gör det möjligt för den att fylla den klonade kroppen med fysisk uthållighet. Detta är inte tillgängligt för dessa själar med mindre beslutsamhet, och därför kan den starkare själen upprätthålla kroppens livskraft för en mycket längre tid än vad en svagare själ kan.

Nu tänker ni: hur kan en kropp leva utan en själ? Den kemiska sammansättningen hos en fysisk kropp är sådan att den är en självständigt fungerande entitet. Dess livskraft upprätthålls av dess egen energetiska rörelsemängd som härstammar från elementen samt samverkande processer av normal, organisk funktion. Därför har en klon utan själ samma rörlighet och tankeförmåga som en normal kropp.

Låt oss ta itu med vad som inte finns i en klon utan en själ. Först, känslor är inte den självklarhet som gäller för en naturligt skapad människa. En själlös klon förvärvar uppkomsten av känslor i enlighet med dess omgivning, kanske vad som förväntas av en ”vanlig kille” eller kanske en medlem av den högre societeten. Det är bara överensstämmelsen i cirkeln som klonen rör sig inom som ger den ett intryck av att ha känslor.

Men den viktigaste bristen i en klon är den andliga aspekten som är inneboende i en baby, född från ett ägg och sperma av föräldrar. Själens livskraft omfattar dessa aspekter av en varelse som har bandet med Gud- samvete, intuition, självkänsla på ett högre plan än normal medvetandefunktion. Så, varken dessa band med Gud eller naturliga känslor finns inom den själlösa, klonade individen. Istället finns det en mekanisk och mental aspekt för vad som är lämpligt att göra och säga. Så snart en klon behärskar det så är förmågan att uppträda professionellt som en ”person” som om den hade tillbringat en livstid med att samla visdom och den beter sig på rätt sätt.

Du är så full av frågor, Madam. Nej, att förse dig med vad du kallar en”teströrsbaby” är inte det minsta av samma natur som att klona individer, och helt säkert inte syftet.

Jag är ledsen att jag tänker på så många saker jag vill fråga dig om Hugo. Eftersom det är allmänt känt att ett får just har blivit klonat, vet du varför folk inte har ifrågasatt om samma sak kan göras med människor?

Jag skulle säga att även då kloningen av djur är känd så kommer det inte att bli någon vidare information om den prestationen. Konsten att klona har inte blivit fulländad här, och produkterna kommer inte att åldras på samma normala sätt som naturligt skapade djur gör. När man inser detta blir det nog inte så många rapporter om det. Jag skulle också säga att koncentrerad publicitet logiskt sett skulle orsaka att alla tänkande individer skulle fundera över om möjligheten finns att även klona människor.

Den sortens spekulation existerar visserligen, men för att hindra befolkningen att acceptera en sådan bedrift som en möjlighet, ännu mindre som verklig, så är science ffiction i böcker och filmer ett mästerligt medel där den mänskliga kloningens teknologi begränsas till underhållning, och alltid med innebörden av absurditet. Jag kan inte säga när den första kloningen genomfördes, men teknologin finns i det universella sinnet och därför tillgängligt för dem som utnyttjar denna yttersta källa av all kunskap.

Hugo, godkänner Gud kloning?

Jag blir förvånad over din fråga! Jag har aldrig ifrågasatt detta. Jag antar att Han inte motsätter sig detta eller någonting som skapas för det högre goda i Universum och helt säkert inte kan betraktas som ”dåligt” av Gud. Det är missbruket av denna kapacitet för kloning, precis som allt annat, där Gud säkerligen skulle bli besviken, skulle jag tro.

Madam Suzy, jag ber respektfullt att du återkommer för att diskutera denna fråga med mig vid en annan tidpunkt. Jag skall svara direkt när du kallar eller så kontaktar Matthew mig om du föredrar det. Tack för dina frågor och med detta säger jag adjö för en kort tid.

 Följande dag: Madam Suzy, tack for att du tar emot mig igen. Jag är glad att kunna berätta för dig att kloning inte i sig är emot Guds vilja. Nej inte alls! Jag har tänkt mycket på detta sedan du frågade om det. Jag har talat med en medlem av Mästarnas Råd, vars visdom i andliga frågor är större än alla andras i det riket, och han har gått med på att kloning inte är emot Guds vilja och önskemål, endast missbruk av de klonade individerna eller egennyttigt syfte bakom utvecklingen av dem.

Mamma, tack så mycket. När läsare först ifrågasatte om Hillary Clinton är död eller vid liv och om ”personen” som ses offentligt är en klon, en holografisk bild eller en dubbelgångare, så frågade vi Nirvanas monitorer om Jorden, och deras svar varierade. Det är inte svårt ör dem att dechiffrera energin runt en person, men ymnigheten av virvlandet runt Hillary innehöll en blandning av spekulation och fakta om den specifika frågan. Efter monitorerna fick klarhet så gav de oss följande rapport:

Hillary lever faktiskt, men hon har inte blivit sedd offentligt sedan hon fick hjälp att gå in i en bil för flera veckor sedan. En av hennes kloner finns alltid i närheten – det är ett standardförfarande med varje person som har blivit klonad i ert samhälle – men hennes fysiska och mentala kondition vid den tidpunkten var alltför nedsatt för att ladda ner information till klonen, hennes första som skulle användas.

Således var lunginflammation en diagnos för att ge Hillary tid att återfå tillräcklig stabilitet för att nedladdningen kunde fortsätta. Efter en kort frånvaro från offentligheten återkom hon och såg fräsch, yngre och smalare ut, precis som hon gjorde för flera år sedan när klonerna fabricerades. Enbart klonen och eventuella efterföljare kommer att ses offentligt från och med nu på grund av Hillarys försämrade hälsa. Det skulle annars vara en så skarp kontrast till hennes klons livfullhet och höga energi.

Det är inte känt om den situationen kommer att ha någon effekt på presidentkampanjen. Vad som är känt är att energin som omger de två kandidaterna är negativt laddade, kan man säga, och det är möjligt att scenarier utöver de som nämndes i vårt budskap i augusti kommer att utvecklas. Positiv energi runt Bernie Sanders har inte minskat, den är fortfarande sådan att den leder honom in till presidentskapet.

Den ovillkorliga kärleken från alla ljusvarelser i Universum följer er när ni hjälper er värld att flytta sig in i en lång era av kärlek, fred och välstånd för alla.
 ______________________________________


KÄRLEK och FRED


Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg 

måndag 19 september 2016

Svenska -- Matthew Ward 17 september 2016
Matthew Ward 17 september 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew.  Låt oss börja med de tankar som är i många människors sinnen och främst då oron när det gäller Nordkoreas framgångsrika uppskjutning av missiler. Om det landet skulle sända iväg en atomstridsspets i rymden så skulle en detonering förhindras av universella familjemedlemmar som kontinuerligt patrullerar er himmel – samma sak med någon annan nation som skulle göra ett sådant försök.

Vapenvilan i Syrien för humanitära ändamål är välkommen, det är då säkert, men mycket mer än så behövs för att lindra den svåra situationen för människor i det krigshärjade landet. Fred kommer, men de starka energiströmmarna av fientlighet och misstro som avges av motsatta, religiösa och sekulära grupper orsakar omvägar längs vägen.

När det gäller de energetiska scenarier som beskrevs i vårt senaste meddelande angående presidentvalet i USA så drar Hillary Clinton sig ur detta av hälsoskäl och det ger ett övertag för andra möjligheter, som också skulle kunna sätta Bernie Sanders i Vita huset. Det betyder inte att om möjligheterna vidgas scenariot avseende Clintons aktiviteter kommer att avdunsta.

Energin i dessa strömmar kommer att fortsätta och föra den informationen till Ljuset, alltså kvarstår möjligheten att det kommer att bli hennes diskvalificering för presidentrollen som höjer Sanders chanser till Vita huset. Sanningen om ”9/11” kommer att avslöjas, men inte förrän efter att Rockefeller-fraktionen av Illuminati har förlorat allt sitt inflytande i USAs regering, ekonomi och massmedian i USA.

Den nationens fingerpekande på Ryssland i en serie av hackade e-mails samt porträttering av Vladimir Putin som lägger sig i USAs politiska affärer och som en diktator som vill kontrollera länder inom tidigare Sovjetunionen, är politiskt poserande och endast foder för median. Putin vill inte ha ett nytt Kallt krig eller konflikter med något land, han är en av individerna inom regeringar, militära styrkor och i den ekonomiska sektorn vars insatser bakom stängda dörrar syftar till att avsluta Illuminaternas långa regeringstid av global korruption, bedrägeri, mord, initiering av krig samt främjande av utarmning.

Stigande vibrationsnivåer, som även hjälper till att befria Jorden från dessa plågor på mänskligheten, orsakar förstörelse och ödeläggelse för människor som inte förstår vad som händer. Vad ni vet är att utvecklingen av en civilisation och omvandlingen av en värld ses av de flesta som ständiga tumult, splittring, förvirring. Dessutom verkar tiden gå mycket snabbare och snabbare och detta är också oroande för dem. För många betyder detta att man rusar igenom sitt ansvar då det verkar som att dagen tar slut innan alla uppgifter är genomförda. Detta lägger press på kropp och sinnen som redan är stressade av effekterna av de höga vibrationerna.

Ett antal läsare skriver om de utmaningar de möter när det gäller detta, och särskilt som uppvaknande själar söker vägledning, så är ljusarbetare inte heller immuna mot stressen att anpassa sig till de successivt högre frekvenserna längs Jordens Uppstigningsväg. Istället för att upprepa stressreducerande förslag som vi gett er bad jag min mamma at notera datum för budskap så att alla som vill läsa informationen igen lätt kan hitta den. (4 juli 2013 har den mest omfattande täckningen, 23 mars 2008, 10 mars 2009, 22 november 2013 och 20 mars 2016 erbjuder ytterligare insikter i orsakerna till och lindring av stress). Tack, mamma.

Vi vill understryka: att ändra en negativ tanke till en som är positiv är det snabbaste sättet att lindra stressande känslor om alla situationer.

”Varför påverkar inte vibrationerna alla på samma sätt?

Faktiskt är det så att alla påverkas av vibrationer på samma sätt, de förstorar alla människors personliga egenskaper och beteendemönster. Det är reaktionerna på vibrationerna som varierar kraftigt och det beror på att varje människa är unik. Ni skiljer er på en mängd olika sätt om vi tar bara fysiskt, från storlek och ålder till kroppskemi och cellstruktur. Dock är det trosuppfattningar, erfarenheter, relationer och attityder som djupast påverkar individens reaktioner.

Om vi talar om hela befolkningen och ser på det mest vanliga, så är svarandet på vibrationerna i enlighet med om sinnen och hjärtan är öppna eller stängda. Vi avviker något för att säga att vibrationsnivån skiljer sig oerhört, men ”ingrediensen” är alltid essensen av Skaparens kärleksljus, den mäktigaste kraften i Kosmos. Även generellt sett anses ljus vara visuellt och kärlek något man känner så är de en och samma energi och i ett andligt sammanhang är kärlek och ljus och kärleksljus synonyma. Personer som är öppna till den här energin kan motta och sända kärlek längs dess spektrum av upplyftande manifestationer, de som stänger ute den energin kan inte detta.

Det kan tyckas att motsatsen till kärlek är hat, men det är inte så – tvärtom är det avsaknad av kärlek. Rädsla är också avsaknad av kärlek, och fastän rädslans energi aldrig kan ha den kraft som är inneboende i kärlek så är den tillräckligt stark för att ”ge näring” så att säga, till hänsynslöshet, girighet, våld, bedrägeri och lust för maktbegär och kontroll. Människor som lever i rädsla är ”i mörkret” när det gäller andlig och medveten medvetenhet, och människor som orsakar rädslofyllda omständigheter är fångade i mörker. Det är därför vi så ofta ber er att skicka ljus till alla på Jorden – bara när folk ”ser ljuset” kan deras hjärtan och sinnen öppnas för att låta kärleken byta plats med rädslan.

Vi har fått frågor om hur man sänder ljus. Varje person har förmågan att vara en kanal av universell energi, den allsmäktiga kärlekens ljus, och helt enkelt önskan, eller avsikten, att sända den energin till en person eller ett specifikt område på Jorden riktar automatiskt och omedelbart den energin till det avsedda målet. Om ni önskar att göra detta mer formellt, kanske genom bön, meditation eller visualisering, så är detta naturligtvis också bra, men inte nödvändigt – det är era känslor som räknas. Och räknas gör de! De kollektiva känslorna hos människor som vill leva fredligt och i harmoni med naturen, med rättvisa, värdighet och välstånd för alla, är den energikraft som manifesterar den typen av värld.

 ”Är människorna i Nirvana påverkade av olika astrologiska tecken på det sättet som vi är?”

Nej. Eteriska kroppar och Nirvana i sig själv vibrerar i frekvenser som inte påverkas av planetariskt samspel i ert solsystem som kan ge effekt på täta kroppar som era.

”Med tillkomsten av autonoma robotar, utgör de ett hot mot vår framtid och kommer artificiell intelligens att användas av Illuminaterna för att stoppa vår Uppstigning till den fjärde dimensionen och skapa massiv massarbetslöshet och social oro?”

När robotar används är det vanligtvis inom industrin, tråkiga arbeten på löpande band och så vidare, så ersätts detta – och det är det enda ”hotet” – och det kommer att avslutas och beroende på arbetarens ålder kan de gå i pension eller förbereda sig för jobb inom andra fält som blir mer tillfredsställande och finansiellt lönande.

Detta kommer inte att ske på ett ögonblick, men denna värdefulla del av Jordens Gyllene Tidsålder är på väg. När samhället inser behovet av stärkande rekreation – omskapande – vilket det nya ekonomiska systemet stödjer, så kommer människorna att bli friskare, gladare, mer aktiva och välmående. Artificiell intelligens kommer också att användas för ändamål som berikar livet. Och Illuminati har aldrig haft förmågan eller möjligheten att kunna stoppa någons personliga uppstigning till den fjärde densiteten eller högre och inte heller medveten medvetenhet.

Mamma, det finns ingen anledning att skriva ner frågorna om tvillingsjälar – jag skall svara från din lista. Det är osannolikt att ett själskontrakt skulle inkludera återförening av tvillingar, varje kontrakt är en integrerad del av en överenskommelse innan födelsen för att gynna alla deltagare, och tvillingarna kanske inte kan fylla den roll som alla andra i avtalet behöver. För tvillingar är endast kända för varandra och det finns inget ”omisskännligt identifieringsmärke” som gäller för alla tvillingar. Nej, tvillingar påverkar inte varandras själskontrakts val eller medvetna beslut i större eller mindre utsträckning än någon annan själ före eller efter inkarnationen.

Återförening med en tvilling i en fysisk civilisation garanterar inte karmisk fullbordan och är inte ett steg uppåt i den evolutionära processen. Ja, tvillingar är mer benägna att känna igen varandra i en mycket utvecklad civilisation eller dess andliga värld. Det är mer än ”möjligt”, det är mycket troligt ”att någon kan ha fel om en viss person är deras tvillingsjäl” – som vi konstaterade i ett tidigare meddelande så är tvillingar extremt ovanliga. Vi tilläger att om man är upptagen med att vilja veta om du är tvilling, eller att återförenas med din tvilling, kan det minska uppfyllandet av dina kontraktsval för denna livstid.

”Jag tänker på skiftet där många kommer att dö eftersom deras kroppar inte kommer att tolerera de stigande vibrationsnivåerna. Vad händer om de har små barn? Kommer alla barn upp till en viss ålder stiga naturligt med Jorden? Finns det en viss punkt där människor blir ansvariga för ett sådant beslut? Kommer familjestrukturen att utvecklas till nya former?”

När kroppar plötsligt förlorar livskraften på grund av stigande vibrationsnivåer så kommer döden att tillskrivas hjärtsvikt, aneurysm, massiv stroke eller kanske ett resultat av ett fall eller en olycka. Oavsett medicinska skäl så lär sig barn att hantera sorg och förlust av en förälder. Genom tiderna har oräkneliga själar valt denna erfarenhet för att uppnå balans, och i denna exempellösa epok i Universum tar man i avtalet innan inkarnationen hänsyn till att barn kanske förlorar en eller båda föräldrarna på grund av intolerans mot de höga vibrationerna. Om så är fallet, precis som just nu, kommer familjerna att acceptera medicinska diagnoser.

Förhöjda vibrationer kommer att ge hjärtevärmande aspekter också. Människor kommer att upplysas om livet i den andliga världen och får visshet om en återförening med älskade personer och husdjur. När telepatiska förbindelser öppnas mellan själar på Jorden och på andra håll i Universum, och när samhället är mer utvecklat kan invånarna på planeten och i Nirvana besöka varandra fram och tillbaka.

Naturlig höjning med Jorden – eller bättre sagt personlig uppstigning – är en fråga om att växa andligt och medvetet, och ålder är inte en faktor, under 30 år eller mer har ett stort antal nyfödda anlänt i en utvecklad status. Varje person har valet, inte ansvaret, att växa i medvetenhet om att de kan fysiskt gå tillsammans med Jorden med bevarande av den livslängd som valdes i själskontraktet. Personlig uppstigning kräver inte resor med planeten in till högre densiteter – själar utvecklades genom alla årtusenden då Jorden var fast i den tredje densiteten. Den stora fördelen nu är möjligheten att fullfölja den tredje densitetens karma under en enda livstid med hjälp av de accelererande vibrationerna samt kärleksfull hjälp av starkare själar.

Familjernas struktur har utvecklats under en tid och detta förtjänar att tänka på i samband med uppstigningen. Det finns blandrasäktenskap och äktenskap med flera religioner, i en del fall äktenskap med samma kön och transäktenskap, och ungdomar gör uppror mot arrangerade äktenskap. Frånskilda föräldrar delar vårdnaden om sina barn, omgifte skapar ”blandade” familjer, vissa föräldrar väljer åtagande genom laglig status, surrogatmammor och konstgjord befruktning är inte ovanligt och preventivmedel ger gifta par möjligheten att välja att inte ha barn.

Barn som tas bort från försumliga föräldrar bor med andra familjemedlemmar eller i fosterhem, ensamstående kan adoptera barn, människor i ett land adopterar barn från ett annat land. Tre generationer kanske lever i samma hem, familjemedlemmar kanske lever lång bort från varandra, äldre föräldrar kanske lever i hem för äldreboende. En del familjära arrangemang beror på framsteg inom medicinsk vetenskap, men mer djupgående bevis för förändringar är den växande respekten för alla kärleksfulla relationer.

Kära bröder och systrar, med förtruppen inom den andliga och medvetna utvecklingen på väg, bara genom att leva ert ljus exemplifierar ni entusiasm och förtroende för Jordens framtid – då era vibrationer fortsätter att stiga så fortsätter också vibrationerna i världen att stiga. Ljusvarelser över hela detta Universum hedrar er och omger er med villkorslös kärlek.

______________________________________


KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Svensk översättning: Gertie Dahlberg 


måndag 22 augusti 2016

Svenska -- Matthew Ward 19 augusti 2016Matthew Ward 19 augusti 2016


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Med nominerandet till President för USA redan bestämt, eller så som det verkar, är det förståeligt att ni frågar hur det är möjligt för Bernie Sanders att bli det landets nästa president.

Vårt senaste meddelande gjorde ingen uppräkning av de scenarier som Jordens monitorer i Nirvana håller ett öga på, därför att vi väntade på att kunna berätta för er om den enda av betydelse, den som har en ostoppbar fart. Ingen har det! Därför skall vi nu berätta för er om de olika möjligheter som påverkar Sanders och de två stora partiernas nominerade – energin runt andra utmanare är för svag för att materialiseras med utvecklingspotential.

Universums ständiga balansering ger olika vägar att lösa blockeringar på i ett energifält, och detta är vad som sker här. Den övervikt av energi som genereras runt Sanders är positiv, även om han inte är en presidentkandidat, medan energin som genereras runt Donald Trump och Hillary Clinton, som är presidentkandidater, är överväldigande negativ. Den totala energiinvesteringen, som består av tankar och känslor hos befolkningen, producerade otaliga banderoller och de fladdrar omkring i det kollektiva medvetandet. För att få ordning på det kaoset smälte energin samman i olika scenarier som representerar den totala investeringen. Och var och en har potentialen att häva blockeringen av energifältet runt Sanders för att flöda i den riktning som var givet - mot presidentskapet.

Nu till scenariot med Clintons privata ärenden med andra nationer medan hon var utrikesminister, eller hennes medverkan i oegentligheter i det Demokratiska partiets primärval, som då kunde lämnas ut. Några av hennes edsvurna uttalanden kunde visa sig vara de osanningar de är. Källorna, och användandet av Clinton Foundations medel, eller hennes långvariga tillhörighet inom Illuminaterna, kunde också avslöjas. Vilket som helst av detta skulle officiellt diskvalificera hennes nominering, och hennes hälsoproblem skulle diskvalificera henne fysiskt.  

Om något av dessa scenarier skulle uppnå oslagbar dominans så kommer Sanders att ersätta Clinton på slutet av omröstningen och vinna valet. Eller också kan hon stanna kvar i loppet och medborgare som är missnöjda med henne och Trump kan gå med Sanders supportrar och välja honom via skrivna röster. Och, ftersom denna energetiska situation fortfarande är osäker, så kan andra möjligheter komma upp som kommer att placera honom i Vita Huset.

Vilken som helst av dessa avvikelser från landets traditionella procedurer i detta skede skulle vara ovanligt, för att vara säker. Få skulle kalla 2016 års politiska kampanjer ”business as usual”, så Sanders återkomst till presidentarenan med personen han vill ha som vicepresident kanske inte är så överraskande.

Så småningom kommer befolkningen att förstå att detta helt enkelt var ett energiarbete – vibrationerna stödde Sanders personligen och som ett val av folket. Detta kommer att förstås även i dess större sammanhang. Det är en del av den pågående omvälvande förändringen då korruption och förtryck ger vika för frihet och upplyftande av hela civilisationen.

Motstånd är också en del av denna transformation eftersom rädsla för förändring är inneboende i den tredje densitetens medvetande. Mörka själar är rädda för att förlora sitt grepp över de många som i sin tur är rädda om de förhållanden som de mörka har skapat eller kontrollerat – rädslans energi från många människor är det som håller de mörka igång – men strävan efter att bibehålla status quo kommer att vara förgäves! Alla avsikter och villkor i låga vibrationsnivåer kommer att fortsätta att falla sönder allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas.

Du är van vid att läsa ”kärlek”, ”fred” och ”enhet” i meddelanden från ljuskällor. Har ni märkt hur ofta dessa ord används av nationella, civila och religiösa ledare och av personer som intervjuas i nyhetssändningar, samt av skanderande folkmassor som håller upp plakat med de orden djärvt tryckta? Som allting annat i tillvaron är ord också energi, både talade och skrivna, de avger vibrationer som lockar mer av samma slag – den universella lagen om attraktion – och i alla era språk har kärlek, fred och enhet de högsta vibrationerna. Nu, när dessa ord används så ofta runt om i världen, väcker de upp människor genom sina starka återverkningar.

”Jag tänker på mig själv som en sökare efter sanning. Jag vet inte om det är detsamma som Ljusarbetare, men det verkar vara mer till detta än att bara vilja veta vad som är sanning och inte. Min fråga är: Vad är ljusarbete och hur skall någon veta om de är en Ljusarbetare”

Att tänka på sig själv som en sökare efter sanning och att fråga om ljusarbetare visar att du är på samma väg som de är, bara inte så långt kommen på din resa. Att vara kräsen när det gäller vilken information som är sanning och vad som inte är det är en viktig del av upplysning och självinsikt. Mycket viktigare än att förlita sig på externa källor efter svar på det man frågar inom sig, där allt är känt.

Svaren som är meddelanden från själsnivån till medvetandet kommer som intuition, instinkt, samvete, inspiration eller aspiration. När du beaktar svaren du får, kanske som en stark känsla, som bilder eller ord inom dig, eller som en röst, då flyter livet smidigt. Detta innebär att dina beslut och handlingar är i linje med de val du gjorde i ditt själskontrakt innan din födelse.

Nu gjorde vi ett ganska stort hopp från din fråga, så låt oss återvända till den. En enkel beskrivning av ljusarbete är en person som lever på ett gudfruktigt sätt – Gud gjorde det ännu enklare: Var snäll! Miljoner av människor runt om i världen som inte har hört ordet Ljusarbetare är ändå detta genom att dela sin tid, sina förmågor och pengar och andra resurser till de behövande. Även om vi säger Ljusarbetare så är de som identifierar sig själva som sådana och faktiskt gör det, är att de tjänar ljuset genom att leva inom det.

Ljus, samma energi som kärlek, bara uttryckt på ett annat sätt, strålar ut genom handlingar av vänlighet och egenskaper som ärlighet, medkänsla, tacksamhet, förlåtelse, generositet. Också genom att vara ickedömande och öppen för att överväga andras perspektiv medan man är trogen sina egna principer och värderingar. Ljus som strålar ut från er lyfter upp andra – spridningseffekten av ett äkta leende, en tröstande kram eller ett uppmuntrande ord är omätbar – och ljus inom förmedlar en känsla av lugn, optimism och självförtroende, inte med övermod utan med ödmjukhet.

När Ljusarbetare möter utmaningar så känner de sin inre styrka och vet att den kommer att bära dem igenom när de fortsätter att hjälpa samhället flytta sig ännu närmare Jordens Gyllene Tidsålder, då alla människor kommer att veta att varje livsform på planeten är oupplösligt förbunden med alla andra. Vårt förslag till alla nykomlingar till andlig information är att läsa den vägledning som nyligen erbjudits en man som identifierade sig som ”en uppvaknande själ”. Mamma, var snäll och lägg till datum för det budskapet, tack så mycket (19 maj 2016).

”Det har sagts många gånger av olika kanaler att efter att vi går från detta liv så går vi till en mycket bättre plats. Att andliga guider väntar på att få hjälpa oss och vägleda oss. Kan du förklara detta för mig?”

Absolut! Nirvana är en mycket bättre plats på otaliga sätt för människor som levde i enlighet med sina själskontrakt, men de behöver ingen vägledning där. Guider, din skyddsängel och andra i änglarnas rike, själar med vilka du har kärleksband och medlemmar av andra civilisationer är Guds sändebud som, osynliga, har hjälpt dig under din jordiska livstid. Väntande på din ankomst i Nirvana är personer som du känner och är kära för dig.

Varje själ har en unik frekvens, och ögonblicket innan döden av kroppen sänder den en speciell signal som tas emot av alla som den själen har kärleksband med. De som välkomnar själen kan vara familj och vänner i flera livstider, inte bara de i ditt omedelbara tidigare liv som föregick det nuvarande, även om de har förkroppsligats igen på planeten eller i en annan civilisation. Eftersom du kommer att övergå från en jordisk livstid kommer du att återförenas med dina nära och kära samt dina husdjur i Nirvana. Dock kan en återförening ske varsomhelst i detta Universum där energin korresponderar med själarnas vibrationer.

”Jag läste nyss meddelandet där Matthew sa at själen är befriad från människor när de kommer in i Nirvana. Vad betyder det? Vart går själarna?

Själen är befriad från – eller inte påverkad av – någon skada på personens eteriska kropp eller dess psyke. De eteriska och fysiska kropparna är så nära förenade att varje sjukdom eller skada på den fysiska kroppen också påverkar den eteriska kroppen. Känslomässiga trauman som upplevs under livstiden stannar kvar i psyket när människor går in i Nirvana med dessa tillstånd. Under healingprocessen, som är anpassad för att möta behoven hos varje person, kan själen gå vart den önskar, samtidigt som den är med personen – den ÄR den personen!

Själar, den rena essensen av Skaparens kärlek och ljus,, är energi som fluktuerar på högre vibrationsnivåer än de eteriska kropparna och mycket högre än densiteten i fysiska kroppar, så själar är alltid ”befriade” och kan vara var än de önskar genom att helt enkelt tänka på det. Det är därför som en själ under kroppens sovtid kan besöka dem som den har kärleksband med, utföra ljusarbete i världar där det behövs den typen av stöd, eller förbättra sin andliga och medvetna medvetenhet genom studier i avancerade civilisationer.

Älskade bröder och systrar, som aspekter av Skaparen, den allvetande, allsmäktiga och för evigt JAG ÄR Enhet i Allt, har ni alltid haft obegränsad potential för att kunna manifestera vad ni än önskar. Den kapaciteten och förmågan är inneboende i själens make up, och när ni fortsätter att utvecklas kommer ni att kunna producera det som ni just nu anser vara mirakel.


Översättning Gertie Dahlberg.


 

måndag 1 augusti 2016

Svenska -- Matthew Ward 29 juli 2016
Matthew Ward 29 juli 2016


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Era bekymmer för ett antal händelser delas av många runt om i världen, särskilt frekvensen av terroristhandlingar och mängder av skottlossningar. Även om det är så ledsamt att se våra jordiska bröder och systrar döda varandra så var ökningen av detta förväntat. De är det naturliga resultatet av er linjära tid som nu krymper ihop och energinivåerna som har intensifierat alla personliga egenskaper, inklusive mental instabilitet med motsvarande beteende – dessa två starka krafter som arbetar i tandem accelererar aktiviteten i energiströmmar med våldsamma tendenser.

Vi skyndar att tillägga att dessa krafter påverkar allting på Jorden, och situationer som drivs av nyttiga tendenser går snabbt mot goda och vettiga lösningar. Ett exempel är The Hagues styrande angående Sydkinesiska havet. Kinas klagande är inte oväntat, men ingenting inom energifältet av potential indikerar en ihärdig invändning som skulle kunna led till en öppen konflikt.

Av speciellt intresse i USA, på grund av dess internationella inflytande även i andra länder, är det landets två stora politiska partiers nominerade till presidentposten. Vi konstaterade i tidigare meddelanden att rådande vibrationer inte stödde kandidater som saknar moralisk och andlig integritet - men väljarna avgör vem som vinner. Varje partikandidat har trogna anhängare, men dynamiken i energin i väljarkårens missnöje är utbredd när det gäller båda och har blivit för stark för att ingen av dem kommer att väljas.

Jordens monitorer i Nirvana säger oss att energins virvlande skulle kunna manifestera vad som helst av varierande möjligheter som kan placera Bernie Sanders i Vita Huset. Själar på den här stationen är opolitiska, så det är inte på en grund som partianhängare som vi kommer att välkomna honom som president, utan hellre för hans visdom, personliga kvaliteter och ledarskap som gör det möjligt för hans land, och er värld, att fortsätta att utvecklas mot Gaias vision för allt liv på hennes planetkropp.

”Storbritannien lämnar EU. Så vad sker nu?” Illuminaternas dominobrickor kommer att fortsätta att falla. Det är inte så att länder samarbetar för att erbjuda sina medborgare ökad handel, sysselsättning och utbildningsmöjligheter för att det inte är en bra idé – för det är det verkligen! Men aldrig var syftet med Europeiska Unionen att gynna folket, det var för att sätta den under llluminaternas tumskruvar. När vibrationerna nådde en hastighet där en organisation, som är byggd på en grund av mörka uppsåt, inte längre kunde stå fast, då blev det en fråga om när den första dominon i EU skulle falla.

Låt oss sätta detta i sitt större sammanhang. Illuminati - nu även kallade Kabalen, Globala Eliten, Skuggregeringen, One World Order, En Världsregering - började som en grupp individer som tyckte att de var de mest intelligenta och lärda människorna i världen och hade rätten att styra över alla andra.  Med tiden har andra med samma överlägsna attityd dragits in i fållan i detta hemliga sällskap, där egot växte, humöret blossade och två konkurrerande fraktioner uppstod med samma mål, dvs Världsdominans.

Nu går vi snabbt vidare till för ungefär 60 år sedan då Rockefeller-fraktionen, som opererar från New York och Washington DC, expanderade sina tentakler långt västerut och in i Latinamerika. Rothschild-fraktionen, med huvudkontor i London och i Vatikanen, såg sitt territoriella inflytande som magert jämförelsevis, så de ökade sitt inflytande genom att etablera EU, Europeiska Centralbanken och EU-valutan.

Unionen sattes under Europeiska Rådets flagga och delar dess nationalsång – ett så tvetydigt och falskt val: Beethovens ”Ode till Glädjen”. Med de första få länder som uppmuntrades till att delta I deras EU-bälte, så att saga, så drog Rothschilds och deras hantlangare iväg på sin expansionskurs och flyttade in i den nya staten Israel och sedan vidare över hela Mellanöstern, och nyligen till norra Afrika och några länder som tidigare fanns inom Sovjetunionen. Hela tiden har båda dessa fraktioner använt strategier i den ursprungliga planen för att nå sitt mål. De infiltrerade regeringar, militära styrkor, underrättelsetjänster, multinationella företag, rättsväsendet, religiösa hierarkier, underhållningsindustrin, det medicinska området samt utbildningsområdet.

De samlade förmögenheter genom att manipulera den globala ekonomin genom aktiemarknaden, banker och låneinstitut, använde ockerräntor och en orättvis beskattning. De inledde inbördeskrig, krig mellan angränsande länder samt första och andra Världskriget, mördade eller fängslade oppositionen, bildade terroristgrupper, tryckte ner och missbrukade olika tekniker, kontrollerade median och den illegala droghandeln, och tog över naturresurser var än de kunde.

I den ursprungliga planen ingick också vad de har misslyckats med att göra: minska befolkningen med flera miljarder via kärnvapen, giftiga föroreningar och pandemier som orsakats av virus som utformats i deras laboratorier. Alla försök att genomföra detta djävulska slut har omintetgjorts av medlemmarna i er universella familj i er himmel, eller som lever bland er. Ändå håller de två fraktionerna på med att lägga till sina rader av dominobrickor, och både kände att världen skulle finnas inom räckhåll för dem.

 Vad de inte hade tagit med i beräkningen var Ljuset.  Efter årtusenden av fångenskap av mörkret som hade svept in planeten så började människor att svara på ljuset som strålade till Jorden av andligt utvecklade civilisationer. Ju mer upplysta de blev desto mer beslutsamma blev de att de skulle kasta av sig oket av förtryck och förföljelse, och röster om frihet växte i både antal och volym. Hela tiden var det intensifierade ljuset något som också utsatte Illuminaternas globala nätverk av korruption och total hänsynslöshet, och dominobrickorna började falla.

BREXIT är det senaste. Några få individer som röstade för att lämna EU känner till Illuminaterna eller det verkliga syftet med EU. Vad de visste var att fördelarna de hade letts till att tro på inte hade materialiserats. Få av dem som röstade för att stanna kvar i EU känner till Illuminaterna, eller vad EU egentligen handlar om, men de var misstänksamma för vad som skulle ske om Storbritannien skulle tvingas klara sig självt. Få visste att resultatet av BREXIT var mer än en rösträkning – det var inflytandet av vibrationer som understödjer aktiviteter som leder till en värld av fred, ärliga regeringar, rättvisa och en hederlig fördelning av Jordens överflöd till alla människor.

Det kommer att bli några slitna och nötta nerver och gropiga stråk när EU avslöjas, fler sanningar växer fram. Ekonomin fluktuerar när Illuminati – en del på toppen i båda fraktionerna har gått samman – i meningslösa försök håller fast vid sina orättfångna rikedomar, och våldet går mot slutet av sin handlingskraft. 

Varje händelse som inträffar just nu, och under kommande tid, förflyttar samhället närmare till den stund vi har nämnt tidigare. Älskade familj, vi vet hur angelägna ni är att den tiden skall komma till stånd och er ståndaktighet som Ljusarbetare hjälper till att föra er ännu närmare i linjär tid som är fait accompli – fullbordat faktum – i kontinuum.

”Jag är bekymrad över länder som inte vill acceptera immigranter från våldsdrabbade områden och fördömandet växer mot dem från länder som har tagit hand om dem. Hur kan vi någonsin leva i harmoni med ett ökande fördömande?”

Låt oss första säga att rädsla – en kraftigt förstorad energiform som är det viktigaste verktyget och bränslet i mörka sinnen och hjärtan – är roten till fördömande i alla dess skadliga former, och är också källan till alla åtgärder som härrör från illusionen av separation. Under de eoner av tid som Jorden var fast i en djup tredje densitet var fördomar drivkraften för våldet och orättvisorna som lät oräkneliga själar avsluta sina valda karmiska lektioner.

Nu, när samhället flyttar ut ur den densiteten med dess karmiska karusell, ökar faktiskt det som anses som fördomar och sätter den tarvligaste aspekten hos mänskligheten in i skenet från en global spotlight så att dess destruktiva splittring kan ses tydligare. När vibrationerna fortsätter att höjas så kommer healing, harmoni och fred som kärlek och ömsesidig respekt att förena folken i Enhet i Allt.

”Att ta hand om miljontals flyktingar tycks vara ett oöverstigligt problem. Vad händer med alla dessa desperata människor?”

Den svåra situationen för de miljontals flyktingarna i hastigt arrangerade läger kommer att underlättas något när hjälporganisationer vinner styrka i antal och donationer av pengar, mat, vatten, medicinsk utrustning, samt också ökningen av nödvändig utrustning. Ljuset som strålar från de många bidragsgivarna, tillsammans med ljuset i medkänslan över hela världen, samt den massiva mängden ljus som strålar till planeten, bidrar till att upprätthålla flyktingarnas uthållighet och hoppfullhet.

När tyranniska regimer faller och krigandet upphör kan återvändandet för människor som flydde från dessa områden börja. Finansiell hjälp och hjälp för återuppbyggande kommer att ges till dessa samhällen, och där byar och städer är för allvarligt skadade för att återuppbyggas så finns hjälp att få till tidigare invånare så att de kan börja på nytt på andra platser. Immigranter i länder som gav dem skydd och en fristad kommer att assimileras in till dessa populationer med fördelar för alla, eller också väljer de att återvända till sina hemländer.

 Kom ihåg att de flesta av flyktingarna valde dessa livsförändrande omständigheter för att slutföra sin tredje dimensions karma och på så sätt utvecklas. Och i linje med sina kontraktsval kommer inte alla att överleva sina traumatiska pärser och prövningar. Människor vars upplevelser är värre än vad de har valt, eller som dör innan sina avtals livslängd, får extraordinära möjligheter till att avancera i sin själs utveckling. Framsteg är målet för varje själ i varje livstid.


En del läsare ifrågasatte huruvida förlust av liv och omfattande förstörelse på grund av bränder, översvämningar och jordbävningar skapar negativitet, eller är en del av Jordens reningsprocess. Det är båda dessa saker. Medan alla dessa händelser skapar negativitet så är rensningseffekterna mycket större för Jorden – det vill säga att negativitet som är skapad av alla andra källor släpps ut av naturliga katastrofer i mycket större grad än den mängd som produceras av dessa händelser.

”Är det så att själskontrakt för alternativa vårdgivare och whistleblowers inkluderar dödsfall på grund av deras ansträngningar att göra gott?”

Vissa själskontrakt innehåller detta. Utövare som har dödats för att förhindra dem att läka med naturliga terapier väljer ödet att kasta ljus på den maskopi som finns inom etablissemanget med vaccintillverkare och läkemedels- och försäkringsbolag. De, vars tjänster ledde till att de blev professionellt misskrediterade och kanske även fängslade, eller de som flydde till andra länder, gick med på dessa störningar i sina liv.

Det är samma sak med whistleblowers som har avslöjat många andra situationer som också har påverkat era liv på ett negativt sätt. Antalet individer som upplever, eller är hotade med ett eller annat av de skändliga medel som Illuminaterna håller på med, någon som äventyrar deras penningbaserade intressen, har minskat därför att allmänhetens medvetenhet har ökat.

Vår förklaring till varför det inte kommer att bli några kärnexplosioner i rymden väcker frågor om de människor som skadades i sådana händelser. Först vill jag säga att detta inte tillämpas på organ utan på själen, och dessa som har skaddats levde som fria själar som inte förkroppsligats, själar i civilisationer så högt utvecklade att de inte har någon densitet, eller själar i astralresor. När en själ splittras i en kärnexplosion så delas den inte i hela personligheter, utan snarare i fragment som innehåller bitar av minnen från alla livstider och vad som mindes om själva Början i Skaparen. Traumatiserad av en abrupt separation från helheten driver de flesta fragmenten gnom rymden, förlorade och förvirrade, men några finner vägen in till en kropp – detta är inte ”besättande”, det är en akt av kärlek från ockupantens själ.

Specialutbildade team söker i rymden efter fragmenten som avger vibrationer av en unik bandbredd, och när ett är hittat transporteras det till en anläggning för healing där det vårdas omsorgsfullt och kärleksfullt. När alla fragment har hittats – i linjär tid tar detta kanske tusentals år – och en invecklad process genomförs för att återställa själen till sin helhet, med varje aspekt av varje livstid i rätt ordning. Denna idoga sökning och komplexa restaurering visar den oändliga, eviga betydelsen av varenda själ för Skaparen, och i detta Universum, för Gud.

”Kan man se själen i ett Kirlian-foto?” Nej. Vad som ses är auran, ljus som strålar ut från en kropps elektromagnetiska fält som reflekterar personens andliga status, känslomässiga make up, övertygelser och fysiska kondition i det ögonblick som fotot tas.  Auran ändras i enlighet med förändringar inom personen. En frisk individ som lever på ett gudfruktigt sätt har en glödande aura som sträcker sig långt ut från kroppen, och kan vara mångfärgad. Ju mer andligt utvecklad individen är ju mer lysande och bredare är auran.

Om en person med dessa kvaliteter blir allvarligt skadad så smalnar auran och blir dimmig och nedtonad, men dess tidigare status återvänder när läkning sker. En frisk individ vars sinne är stängt har en tunn och färglös aura. Om den individen öppnar upp för andlig och medveten upplysning växer auran i motsvarande takt och blir både ljusare och bredare.

Någon vars giriga, arga, krävande eller bedrägliga natur orsakar svårigheter för andra, utanför deras överenskommelse innan födelsen, har en smal och grumlig kant runtom kroppen. Och en person som konsekvent ignorerar samvetet och uppsåtligt orsakar lidande för andra har inte tillräckligt med ljus för ens en kontur av auran.

Det är den kollektiva auran hos Jordens mänsklighet, djur och växtliv som vi ser när vi tittar på planeten som helhet. Kära ni, om ni kunde se vad vi gör så skulle ni bli både glada och förvånade av panoramat av kärlek och upplysning som gnistrar runt om hela globen. Håll ert ljus skinande och lysande!

Under hela er jordiska resa har ni haft sällskap och stötts av oöverträffad kraft av kärlek från ljusvarelser i hela detta Universum.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Svensk översättning: Gertie Dahlberg 

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/