Followers

Google+ Followers

söndag 11 december 2011

Matthew Ward — 9 december 2011

 


9 december 2011
 

Detta är Matthew, med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen. Varje år vid den här tiden i er värld är särskilt känslofylld när de lyckligt lottade kan se fram emot att byta gåvor, dekorera sina hem, gå till religiösa gudstjänster, kanske resa för att fira med familjen eller väntar på besökare. För dem har den här säsongen erbjudit glädje och festligheter. För de som var mindre lyckligt lottade, de som sörjde eller var sjuka, ensamma, hungriga eller hemlösa, var känslor av sorg och förtvivlan förstärkta.

Det här året har även många av de lyckligt lottade belägrats av förvirring och farhågor angående deras lands instabila politiska och ekonomiska situationer, och det finns nu fler sörjande och förtvivlade själar än under bättre tider. Då ert år 2011 lider mot sitt slut ser vi många själar med tungt hjärta.

Vi önskar verkligen att alla kunde få veta att den här tiden nästa år kommer Jorden att stå på tröskeln till den Gyllene Tidsåldern – det tumultartade övergångsstadiet för er världs omvandling kommer att vara över och allt mörker har besegrats. Vartenda hjärta borde lyftas upp i väntan på denna härliga värld som ni redan har skapat tillsammans i sin helhet!

Med hänsyn till denna ovanligt upptagna och hektiska tid, när så mycket konkurrerar med er uppmärksamhet, är dagens budskap ganska kort, dvs kortfattade påminnelser om tidigare erbjudna upplysningar. Vänligen acceptera vår gåva så som den är avsedd, att tjäna er väl med självförtroende, säkerhet och spänning när ni nu inleder det nya året.

Ljus, samma energi som kärlek, är vägen till frid, harmoni och balans inom varje individ och i er värld. Ni absorberar ljus genom att vara snäll, ärlig, ha medkänsla, förlåtelse och generositet, och ljuset av ett leende har omätbara dominoeffekter.

Stöd till att hålla eller återställa balans inkluderar meditation, lugnande musik, promenader i naturen och sällskapet av djur. Ni har den inneboende visdomen och andliga styrkan att framgångsrikt kunna hantera vad ni än stöter på och till att hjälpa alla som är mottagliga. Varenda själ får så många tillfälligheter som behövs för att omfamna ljuset och utvecklas andligt.

Kärlekens energi kommer att återförena er och de människor och djur som ni håller kära, för er som har gått vidare. Fokusera på vad ni vill i livet och er värld är nyckeln till att manifestera det.

Allting du behöver veta finns inom dig. Fråga, var tyst, och beakta din själs vägledning – intuition, samvete, instinkt, inspiration, ambitioner. I varje ögonblick av din andliga och fysiska resa har du hjälp på myriader olika sätt av ljusvarelser från hela detta Universum.

Vår villkorslösa kärlek och oändliga välsignelser från Universum är med er när ni förbereder er för att glatt hälsa det nya året 2012.


KÄRLEK OCH FRID!
Suzanne WardÖversättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

tisdag 8 november 2011

Matthew Ward 5 november 2011


Matthew Ward 5 november 2011

 

En svallvåg av energi 11/11/11 - Illuminatis aktiviteter kommer att varva ner – Rädsla - Ursprung och avsikt för den fria viljan och karma – Hur negativitet börjar – Skaparens tillägg till Lagen om fri vilja – Betydelsen av balans – Guds förklaring – Målet för alla själar – Första, andra tätheten av livsformer – Samhällsmodell.

 


 1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew.  Tillsammans med er har vi observerat det stadiga framåtskridandet av ljuset som ”Occupy”-rörelsen har spritt i USA och vidare till andra länder, och den anda av frihet som har inspirerat ”Den arabiska våren” till att fortsätta.  Även människor som inte känner till att dessa stora framsteg beror på de högre frekvenserna tillsammans med Jordens uppstigningsväg inser att er värld är på väg att väsentligt och snabbt förändras.

 

2. Och snart kommer tempot att öka.  Det finns ”tidsfickor” i den himmelska kalendern som är särskilt fördelaktiga för energiökningar, och en sådan kommer att komma inom några få dagar – dvs 11-11-11.  Svallvågen, vilken för Jorden kommer att vara en drivkraft framåt på hennes resa, kommer att påverka människor på olika sätt.  De som är obalanserade genom att vara nedsänkta i de låga vibrationerna av negativitet, kommer att uppleva upprörande, fysiska och emotionella störningar.  Ljusarbetare, inklusive de miljoner som inte identifierar sig själva som sådana, kommer att känna en känsla av upplyftning då de flyter i Universums accelererande takt.

 

3. Sanningar och reformer kommer att bli som en katapult mitt ibland er, då det inte kan bli fler förseningar i Mästarplanen från det Högsta Universella Rådet för att befria er planet från årtusenden av dominans av mörker.  Det är därför som ansträngningarna för att stärka den europeiska ekonomin inte kommer att förhindra den hotande kollapsen i den globala ekonomin, vilken sedan länge har kontrollerats av Illuminaterna.  Det är därför lokala, statliga, provinsiella och nationella regeringar kommer att efterkomma medborgarnas krav på förbättring i deras liv och varför krig och andra våldsamheter kommer att varvas ner.

 

4. Ytterligare lite längre kommer Illuminaterna att fortsätta med att motverka alla framsteg mot dramatiska förändringar med sådana störningar och sönderslitningar som deras ”black ops” terrorism, aktiemarknadsståhej, mutor eller hot mot politiker, begränsat återupptagande av chemtrails i vissa områden, väderkontroll och, naturligtvis, rädslofylld disinformation.  Eftersom ljuset hela tiden intensifieras på planeten är det logiskt att undra över varför de kan fortsätta med att göra detta.  Svaret är rädsla!

 

5. De många människor som ä rädda för vad som händer just nu och för vad som omedvetet ligger framför dem hjälper Illuminati genom att de utstrålar den rädsloenergin som de Mörka behöver för att uppehålla hela sin varelse.  Med vetskapen om att den Gyllene Tidsåldern i er nära horisont redan existerar i kontinuum, kan ni känna lugn – ja, lugn och upphetsning – och de höga vibrationerna i era känslor kommer att stråla ut över världen.  Jordens eviga balansrörelse kommer att göra det möjligt för ert ljus att nå dessa som behöver det för att komma över sina rädslor.

 

6. Ljusarbetarnas ståndaktighet, ljuset från alla som har vaknat upp samt era universella familjers tjänster utgör en snabb försvagning av Illuminatis sista rester av makt.  Under det kommande året kommer deras formidabla krafter, som har hindrat president Obama från att fullt ut agera på sitt ljusfyllda uppdrag, att rivas bort och sanningar avslöjas om omfattningen av de maktblock som har stört och slitit sönder hans reformarbete.  Det kommer att bli känt också att bakom scenen har han samarbetat med de utvecklade själarna från andra civilisationer, och ni kommer att få se hans effektivitet i arbetet med andra ledare för att åstadkomma stabilitet och harmoniska relationer mellan alla nationer.

 

7. Det triumferande resultatet av Jordens fria viljas val att gå upp till den fjärde dimensionen och tätheten mycket snart före eller efter slutet av år 2012 har säkerställts från början av hennes uppstigande ur den tredje dimensionens täthet för ungefär 70 år sedan.  I hennes kärlek för varenda själ vill hon att alla följer med henne, men detta är en fråga för varje persons fria viljas val.  Vår medvetenhet om individuellt och kollektivt medvetande hos Jordens invånare låter oss veta att de flesta av dem inte förstår fri vilja.  Detta ämne har länge varit en fråga om filosofiska och teologiska diskussioner, men utan kännedom om ursprunget och avsikten med fri vilja så kan det inte finnas någon förståelse för det.

 

8. Denna brist på kunskap har gett upphov till frågor och kommentarer som skickats till min mor. Jag bad henne att hitta några av dem och infoga dem här i vårt budskap.

 

Hur kan en barmhärtig Gud låta så många av hans barn få utstå fruktansvärda lidanden?  Varför ger Gud företräde för den fria viljan hos de Mörka framför fri vilja hos ljusvarelser?  Varför låter Gud de hemska sakerna hända för goda människor som inte förtjänar det?  Gud är allsmäktig och han kunde göra sig av med allt mörkret, så varför gör han inte det?  Fri vilja existerar inte – livet är förutbestämt genom den karma som tillfaller oss.  Om Gud verkligen är en kärleksfull Gud, varför vill han inte låta de ansträngningar som görs för fred bli framgångsrika?  Kanske vad Bibeln säger om en hämndlysten Gud är rätt, men alla lyder inte hans lagar, så varför måste miljarder betala för vad några få gör? 

 

Och: Litanian av fasor fortsätter med oförminskad styrka. Varje dag hör vi nyheter om ännu en skandalös manipulation av människors sinnen, masstölder, invasioner, fängslanden, avsiktlig svält, våldtäkt, barnövergrepp, slaveri, tortyr, även försök till folkmord.  Och fortfarande en dundrande tystnad från ”Högsta Huvudkvarteret”!  Varför?

 

9. Tydlighet när det gäller den fria viljan och karma är mycket viktig, inte bara för att många själar söker efter svar på den här typen av frågor, utan för att förståelsen av de kosmiska principer som styr livet i detta Universum är själva nyckeln till en Uppstigning med Jorden eller gå förbi denna unika möjlighet.

 

10. Vi skall berätta för er om fri vilja, rätten att välja, och dess oskiljaktiga komponent av manifestation, förmågan att göra vadsomhelst man kan föreställa sig, hur mörkret kom in till vad som var avsett att vara den ultimata gåvan till alla själar, och karma, obegränsade möjligheter för själar att uppnå en balanserad erfarenhet som behövs för att utvecklas andligt och intellektuellt.

 

11. Allt började med Skaparens första uttryck av sig själv – “Big Bang” – som skapade det Kristna riket och ärkeänglarna.  Ur Skaparens oändliga kärlek för de första själarna, vid en viss tidpunkt, fick de den fria viljan och en inneboende förmåga att medskapa – de kunde använda energin från Skaparens kärleks ljusessens för att manifestera vadhelst de kunde tänka sig. I början fungerade detta i perfekt renhet.  Ärkeänglarnas tanke var att göra nästa rike av änglavarelser, och använda Skaparens energi, att producera själar som, liksom de själva, var enbart av kärlekens ljusenergi och medvetenhet.

 

12. Efter att ett okänt antal tidsåldrar förflutit gjorde ärkeänglarna gudar och gudinnor, en del av dem var ren energi som deras medskapare, och andra hade formen potential.  Potentialen möjliggjorde manifestationen av materia med substans, eller täthet, som lät själar producera vilka former de nu kunde föreställa sig, och de medskapade de Universa som utgör Kosmos.  Skaparen valde gudar och gudinnor till att härska över de olika Universa, och en av gudarna, som många av er kallar Gud, blev härskaren över detta Universum.

 

13. Genom alla dessa eoner av medskapande var alla manifestationer, vare sig de var av enbart energi – ärkeänglar, änglar och en del gudar och gudinnor – eller i form, andra gudar och gudinnor och Universa – av Skaparens rena kärleksljus essens.  Och på grund av att alla själars ”början” är och för evigt skall vara i Skaparen, så ville han att alla själar genom hela Kosmos skulle ha samma previlegium som de första som skapades.  Och det bestämdes att de valda gudarna och gudinnorna har rätten och ansvaret för att fastställa lagar som reglerar deras respektive Universa, men de är bundna till att hedra Skaparens kosmiska lagar som inkluderar fri vilja.

 

14. Någonstans längs linjen, efter att ha skapat materia för både människor och djur, föll den fria viljan utom kontroll – ni vet det som historien om Lucifer och hans band av fallna änglar.  De började kombinera de två typerna av materia för att producera intelligenta halvmänniskor, varelser av hälften djur, såsom kentaurer, satyrer, sjöjungfrur och mermen och andra som omnämns i er mytologi.  En del var utformade till att göra arbete som människor inte kunde göra eller inte ville göra, såsom raskt transportera meddelanden eller att arbeta under vatten och andra var gjorda helt enkelt till att vara grymma, såsom drakar på land eller i havet.  Eftersom det inte fanns någon DNA-programmering för åldrande kunde dessa intelligenta varelser leva i misär under tusentals av era kalenderår.

 

15. Ju mer Lucifer och hans anhängare var förtjusta över att göra den här typen av livsformer, ju längre föll de från Ljuset.  När några insåg att de missbrukade sin gåva av fri vilja återvände de till att manifestera i Ljuset.  Andra fortsatte med att producera varelser av deras missgynnade idéer och skapade tätare och tätare energi, då deras ljus hölls fördunklat tills endast gnistan av föreningen med Skaparen, som var deras livskraft, återstod.  Negativiteten skapad av deras tankar och gärningar och våndan av alla varelserna de gjorde, bildade det massiva, mäktiga kraftfält som kallas ”de mörka krafterna”.

 

16. Det är från den källan som själar varsomhelst i detta Universum, som har benägenhet för girighet, hänsynslöshet och maktlystnad, blivit marionetter i detta eländiga mörker.  På senare tid har denna vetenskapliga princip av interaktion, som är från Skaparen, blivit känd som Lagen om Attraktion, eller ”lika attraherar lika”.  Energin från själars mörka tankar och begär attraherar samma sorts energi i detta enorma fält av negativitet och drar in det i själarnas liv, deras världar och deras världars kollektiva medvetande.  Detta är vad som hände med Jorden.  Efter att ha befolkats var planeten en gång känd över hela Universum som ett paradis, och en av Guds favoriserade skapelser blev uppslukad i negativiteten som skapats av dessa civilisationer.

 

17. Endast Skaparen kan ändra sina lagar, och i det här fallet med fri vilja har det gjorts två gånger.  Under Antiken använde de tätaste, eller mörkaste, själarna sin fria vilja och fångade inte bara de svagare själarna utan de också bemäktigade sig dessa svagare själars fria vilja.  Detta skapade en sådan obalans mellan ljuset och mörkret rakt igenom hela Kosmos att, för att återfå balansen som är viktig för att hålla rörelsen av alla kroppar relativt stadig, påbjöd Skaparen att de mörkaste själarna måste återställa den fria viljan för de fångade själarna.  Och så gjorde de det, men dessa själar som så länge hade berövats att öva sin fria vilja var lätt manipulerade av mörkret tills de började acceptera ljuset som ständigt erbjöds.

 

18. Skaparens andra undantag är att aldrig igen kan nukleära vapen användas i rymden på grund av de förödande skador som gjorts mot själar – inte kroppar utan själar – och om sådana försök görs har härskaren av detta Universum makten att förhindra det.  Detta är orsaken till, genom Guds auktorisation, vår rymdfamilj nära Jorden har förhindrat ett dussin eller så av Illuminatis försök till nukleär terrorism sedan den 11 september 2001.

 

19. I alla andra fall när fri vilja används till att avsiktligt orsaka förödelse, förstörelse, död och lidande, är härskarna i de olika Universumen inte tillåtna att störa.  Så, medan det kan verka som att Gud tillåter fri vilja att råda hos de mörka så att de kan råda över den fria viljan hos upplysta själar, så är det aldrig så! Han skulle vilja att livet på Jorden var i kärlek och fred, men Han kan inte stoppa dessa som är inställda på att arbeta mot den typen av värld.  Och på grund av att varje själ i detta Universum är en del av Honom och Han älskar alla sina själsdelar ovillkorligt, tar Han inte parti för den ena över den andra.

 

20. Mamma, var snäll och välj delar av dina tal där Gud förklarar detta och infoga dem här.

 

”I ett skede av min Totalitet var jag rent ljus och ren kärlek.  Sedan steg delar av mina skapelser ned in till mörkret som Matthew refererar till, men de var i alla fall oskiljaktiga delar av min helhet.  Och så fortsätter de att vara.”

 

”När det gäller ’framsteg’ på Jorden gråter jag med varje själ som lider på något sätt och jag gläds med varje själ som känner glädje.  Jag är själen av alla av de ’värsta’ och alla av de ’bästa’, så jag kan inte vara skild från de ’bästa’ och inte vara oskiljaktig från de ’värsta’.  Är jag lycklig över vad jag ser hända på Jorden?  För dem som är lyckliga, ja, då är jag det också.  Ni oroar er för att deras tyranniska makt minskar, då känner jag det också.”

 

”Ni är oroliga för att jag väljer sida, eller bättre sagt, inte kan välja sida.  Då, vem kan du bäst lita på, mitt barn?  Jag är lika mycket mildhet och sökande och på den upplysta vägen som du önskar att vara, ändå finns delen av mig som likväl är, och kan inte förneka, den själ vars intressen och handlingar och motiv är vad du kallar onda.  Jag är inte skild från den själen och vad nu den själen gör och alla dess effekter, även ”ogudaktiga” som du tycker, de förblir inom min komposit och är en oskiljaktig del av mig.  Så, att säga att jag kunde ”ta parti” för mig själv är helt enkelt ovetenskapligt, eller hur?”

 


”Skulle jag vilja se HELA Jordens liv i fridfullhet, kärlek, delande, omsorg och service till varandra?  NATURLIGTVIS VILL JAG DET!  Men har jag makten att knäppa med fingrarna och få det att bli så?  Ni vet att jag INTE har det!  Så jag sänder min kärlek och mitt ljus överallt, till varje själ, och jag kan också glädjas åt ljusfickorna hellre än att bo i fickorna av mörker och gråta, förstår ni?

 

Utdragen är från ”Samtal med Gud” i Illuminationer för en Ny Era.

 

Tack Mamma!

 

21. Det ultimata målet för varje själ är återanpassning med Gud och Skaparen, och återvändande till vår Begynnelse kräver balans.  I Skaparens oändliga kärlek till alla själar uppfann Han ett medel med vilket de kunde återfå balansen efter att ha blivit obalanserade genom deras fria viljas val. Detta är känt som Karma.  Det är en misstolkning att karma är ett straff för att ha varit ”dålig” eller en belöning för att ha varit ”god”.  Karma är den vetenskapliga principen av orsak och verkan, varigenom balans kan uppnås eller återfås.  En övervikt av negativitet skapar en drastisk obalans, och oavsett om det gäller en själ eller Kosmos så är det ljusenergin som återställer balansen.

 

22. Som en del av Gud påverkar var och en av er balansen i Enheten av Alla.  Och detta leder oss till multipla livstider och den växande själen – eller ”föräldrasjälen” kan man säga – som är den sammansatta erfarenheten av alla dess fysiska livstider, eller de personliga liven som ni kallar reinkarnation.  Varje personlighet är och skall alltid vara dess oberoende, eviga, okränkbara själs-jag likaväl som varande en oskiljaktig del av den växande själen, vari varje personlighets livstids fria viljas val påverkar alla de andra personligheterna.  Om deras kollektiva upplevelser orsakar den växande själen att komma ur balans, är karma möjligheten för ”famtida” personligheter att fylla gapen eller stärka svagheter, så att den växande själan och alla dess olika personligheter kan uppnå balans och gå framåt i utveckling.

 

23. Under långa tider när Jordens planetära kropp och hennes successiva populationer var inbäddade i negativitet, dualitet och splittring rådde, utsatte sig nästan alla personligheter för allvarliga karmiska lektioner.  Till exempel, en person som vunnit rikedomar och position på andras bekostnad vägrade hjälpa de som var utarmade. För att balansera den livstiden valde den växande själen sin nästa personlighet för att kunna uppleva svåra umbäranden. Samma princip gäller för ett krigiskt eller en erövrares tänkesätt.  Men djupt i den tredje dimensionens täthet, där mörker florerar, finns en hård uppdragsgivare och en växande själ kunde ha hundratals eller ännu fler livstiders personligheter för att lära sig att övervinna de uppförstorade energierna av girighet, maktlystnad och en grym natur.

 

24. Låt oss nu sätta fri vilja, manifestering och karma in i denna unika tid i Universum när själar kan åstadkomma i endast en livstid vad som annars skulle ta många, många fler.  Miljarder själar ville utnyttja detta unika tillfälle till att slutföra tredje dimensionens karma så att de kunde både andligt och intellektuellt utvecklas till den fjärde dimensionens täthet, och de väljer då i sitt själskontrakt att uppleva stora svårigheter som kan balansera andra livstider.  Några få individer, relativt sett, skulle kunna tillhandahålla de omständigheter som skulle tillåta dessa massor av själar att få uppleva sina val.

 

25. Vi har berättat tidigare att när denna masskarma har avslutats så bröt dessa individer sin överenskommelse att gå med i ljuset, så vi kommer inte att här upprepa detaljerna om detta. Men eftersom det är upplyftande att veta så säger vi igen att de många miljoner som uthärdat mer än de hade valt på själsnivå för att lämna innan de avslutat sina kontrakt och deras peitioner hade beviljats.  Dessa själar tillerkänns ett kontraktavslut, och tillsammans med strålande ljus till planeten från Nirvana utvecklas de andligen.

 

26. Fri vilja vänder sig på samma sätt till omständigheter långt mindre djupgående än dessa själar har valt.  I avtalet som gjordes före födelsen - vilket görs med själarnas ovillkorliga kärlek för varandra och är utformat för att gynna alla som vill dela er livstid – väljer ni era föräldrar för genetiskt arv, hälsofrågor, intelligens, talanger och andra medfödda förmågor.  Även förfäder, syskon, uppfostran, kultur, geografisk placering, finansiella medel och utbildning.  Du väljer din livspartner eller partners, barn, primära lärare, vänner, antagonister och nära arbetskamrater.  Att matcha alla dessa många själar är de viktigaste influenserna i ditt liv och är möjliga i kontinuum (en sammanhängade helhet) där alla livstider händer samtidigt.

 

27. För att uppnå vad du och alla de andra principiella deltagarna i avtalet väljer, spelar en del hårda eller smärtsamma roller för att balansera deras upplevelser på samma gång som de erbjuder dig och andra i avtalet möjligheten att uppleva vad du och de behöver för att uppnå balans.  Personer som verkar oresonligt stränga, envisa, småaktiga eller orättvisa kanske fullgör sina roller till punkt och pricka.

 

28. Oavsett vilken roll varje deltagare går med på att spela är själens budskap till medvetandet – samvete, intuition, instinkt, inspiration, ambitioner – alltid anpassade till det individuella själskontraktet som är hans eller hennes del av bestämmelserna i avtalet.  Att ignorera dessa budskap låter personen ta en omväg på ett litet eller betydande sätt från rollen de kom överens om.  Ingen vet vad som finns i hans eget kontrakt eller i någon annans, men du kan följa dina ”okända” val genom att agera och reagera i enlighet med budskapets vägledning. 

 

29. Med denna förståelse, hellre än att känna sig harmsen, bitter, fördömande eller arg – känslor som avger de låga vibrationer som orsakar obalans – kan du känna tålamod, tacksamhet och förlåtelse.  Inte bara kommer dessa kvaliteter att sprida ljus som hjälper dig att stanna i balans eller återfå den, utan deras höga vibrationer kommer att nå ut till dessa personer som behöver dem och kanske mjuka upp deras beteende och attityder – att göra så kan vara exakt det som ni alla har valt i kontraktet.  För att använda ert eget uttryck, det är en ”vinn-vinn”-situation. 

 

30. Nu skall vi ta itu med en annan storts fråga om fri vilja och sedan funderingar över andra frågor.  Det finns absolut fri vilja i Nirvana!  Skaparens lag avser varje själ oavsett dess plats i Kosmos eller om de är i en fysisk eller andlig värld.  Nirvanas invånare har fördelen av deras samlade själars kunskap, och då en blanserad upplevelse är målet för alla personligheter, så är deras fria val i själskontrakten baserade på den kunskapen.

 

31. Är mörkret fortfarande i kontroll efter att vi dött?  Mörker är aldrig i kontroll såvida inte en person bjuder in det! Experimentering med mörka idéer såsom satanism och ge sig in på frestelser av girighet och oärlighet, strävan efter ännu större makt och få den genom tyranni är vidöppna invitationer till mörkret.  Detta är ofantligt annorlunda från en själs accepterande av att spela en hård och smärtsam roll i ett avtal som gjorts innan födelsen.
33. Nej, stiga upp med Jorden kräver inte kunskapen om vilken civilisation du är från eller hur utvecklad din själ är.

 

34. Ja, ett själskontrakt kan bli ändrat till en längre fysisk livstid än vad som ursprungligen valts. En själ skulle begära ytterligare tid endast om den såg en ökad möjlighet att utvecklas andligt.  Och medan alla krav görs på själsnivå och är beviljade eller nekas till på den nivån, kan inte en person veta om de lever längre än vad som utsprungligen valdes.

 

35. Kommer älskade husdjur att kunna gå med folk som klarar sig till den Gyllene Tidsåldern? Djur har själskontrakt också, och en del har livstidsklausuler som kommer att sluta innan Jordens inträde i den fjärde dimensionen.  Men överlag är renheten i anden i alla Jordens djur deras biljett att få gå med.  Mer uppenbara förändringar sker i deras natur än i människans, varav många av dem fortfarande är fast i dualitet.  Det äfinns ökande exempel på blandarters vänskap och även djur som ni anser vara rovdjur och byte börjar uppföra sig fridfullt när extrem hunger är ute ur bilden. En gång i tiden levde alla djur fridfullt tillsammans och med människor, och de kommer att göra så igen under Jordens Gyllene Tidsålder.

 

36. Den första densitetens livsformer kan inte ses i den tredje densitetens världar, men om de inte är primitiva liv i djupet av Jordens hav kan ni se den andra densitetens former.  Ofta är dessa flygande insekter som är extremt kortlivade, men under den tiden tjänaar de ett syfte i näringskedjan.  För själar i de lägsta nivåerna av Nirvana som accepterat ljuset som ständigt strålar – och det är bara en punkt, därför att dessa själar har en intensiv rädsla för ljus - en pytteliten, kortlivad insekt kan vara framväxandet av en första densitetens form.  Utveckling genom dessa lägre tätheter kan ta många tusentals år i linjär tid och nästan oräkneliga livsformer, och i den andra densiteten är ofta utvecklingen genom insekternas värld, där den högre ordningen har en ganska fantastisk spännvidd av instinktiva förmågor.

 

37. Det kommer ine att bli tre dagar av mörker på planeten innan Jordens Gyllene Tidsålder har börjat.  Den där tredagarsperioden är associerad med teorin att planeten kommer att gå in i fotonbältet och er planet kommer inte att vara ens i närheten av det bältet.

 

38. När kommer modellsamhällen att vara klara?  Eftersom så mycket måste ske under månaderna före slutet av 2012, inklusive ekonomisk återhämtning efter kollapsen så att fonderna blir tillgängliga, är det troligt att inte större samhällen kommer att vara klara förrän den Gyllene Tidsåldern är på väg.  Många individer och grupper runt om i världen har inspirerats till att etablera andligt baserade samhällen.  Dessa som är planerade att vara självgående kommer att inkludera allting som är nödvändigt för ett idealiskt liv, från utbildning till hälsovård och jordbruk till kulturella resurser.

 

39. Utan att peka på de specifika frågorna som ställts vill vi påstå att inga illavarslande prognoser eller förutsägelser kommer att bära frukt, endast idéer, planer och aktiviteter som är energetiskt i linje med den rådande ljusintensiteten som kan nå manifestation.

 

40. Om vi visse exakt när besättningarna som befinner sig i er himmel kommer att landa, då skulle det vara vår största glädje att berätta det för er.  Men då vi inte kan göra det just nu, vad vi kan berätta för er med säkerhet är att det inte kommer att ta så mycket längre tid – en hel del måste uppnås under nästa år och deras hjälp är en del av det.  Vära familjemedlemmars överhuvud och dessa som finns mitt ibland er är i ständig kontakt och alla arbetar flitigt för att hjälpa er att få ett slut på den långa eran av Illuminatis kontroll.

 

41. Er ståndaktighet i ljuset för er allt närmare dagen för möten och hälsningar med era bröder och systar.  Då kommer ni att se själva hur mycket ni är älskade och ärade av dem – och alla andra ljusvarelser i detta Universum – och den snabbhet med vilken Jorden kommer att återställas till hennes Edens lustgård.  Månaderna som ligger framför er kommer att vara mer glädjefyllda än ni kan föreställa er!


KÄRLEK och FRID
Suzanne Ward

 
Översättning Gertie Dahlberg
 

 

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW 


Originals and translations of Galactic Messages available on

måndag 17 oktober 2011

October 10, 2011


Matthew Ward -- October 10, 2011 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. När min mamma deltog i en global meditation vid höstdagjämningen och visualiserade Jorden, strålande i gyllene vitt Kristusljus hörde hon ”Var snäll och anteckna mina ord!  Det är med glädje som vi delar det följande med er.

”Jag är Gaia, själen hos planeten ni kallar Jorden.  Precis som ni kan också jag känna mig lätt eller tung i hjärtat.  Under långa tidsåldrar grät jag när min ande var bruten.  Mina människor var fulla av hat för varandra och min kropp var indränkt med deras blod.  Jag gråter inte längre nu eftersom det finns så mycket att känna glädje för, så mycket att vara tacksam för.

Mitt ljus är ännu inte av full styrka, min kropp är ännu inte balanserad.  Det beror på att en del av mina barn fortfarande är fulla av hat för varandra.  En del av dem är kärlekslösa, utan medkänsla och utan förståelse för att skillnaderna kan vara absolut fantastiska när harmoni och respekt flödar längs hjärtlinjerna.

Ändå är jag glad för jag är på en resa som ingen annan själ i detta Universum någonsin har färdats på.  Jag kommer hem, och ni som håller ljuset som hjälper mig att röra mig stadigt och snabbt framåt följer med mig.  Kan ni föreställa er en större skillnad än denna resa som vi nu delar?  Kan ni tänka er en mer spännande tilldragelse än vår Uppstigning?  Det kan inte jag! 

Jag bad att få tala denna dag för att berätta för er om min tacksamhet till er alla.  Ni valdes ut bland ett stort antal själar, tredubbla antalet som kunde inkarnera och deltaga.  Denna nivå av ljustjänst har aldrig tidigare förekommit.  Vi spelar en del av den vackraste show som någonsin utförts i detta Universum.  Jag känner ödmjukheten som blandas med sublim tillfredsställelse för ett bra utfört arbete – i den sammanhängande helheten är vårt jobb klart!

När våra resor fortsätter finns många underverk på lager för er och vår värld.  Ni har fått höra det från många, så ni kan tänka på dem och se fram emot att möta dem, men att faktiskt leva i de härliga tider som snart kommer, är bortom era föreställningar.

Alla varelser i detta Universum tittar på när detta utvecklas, visste ni det?  Jag kan inte föreställa mig en så enormt stor publik!  Alla själarna av ljus hejar på oss, så vi skall fortsätta att ge dem en god show, en upplevelse värd även Guds applåder.  Jag delar mitt hjärta med er och min kärlek för er är överflödande.”

Gaias budskap till er är av utomordentligt värde för oss också.  Vi håller denna älskade själ i högsta ära, och så gör alla andra ljusvarelser genom hela Universum.  Vi känner till hennes orubbliga mod och villkorslösa kärlek för alla hennes generationer av invånare genom tiderna, genom den långa, mörka medeltiden, som orsakade henne närmast outhärdliga känslomässiga och fysiska lidanden.  Vi kan förstå att hennes kropp ännu inte är i balans, som hon sa, men vi ser också hennes ande svävande, och detta är verkligen en glädjefylld syn att skåda. 

Vi ser en annan stor och vacker syn – era andar.  Ni har länge väntat på bevis på att många djupa förändringar står för handen, och om ni uppfattar händelser i samband med Jordens Uppstigning så vet ni att ert tålamod blir belönat.  Det är naturligt att de flesta människor tolkar händelser med den tredje täthetens syn på saker och ting och mot bakgrund av deras erfarenheter och världshistorien de har observerat eller fått lära sig.

Som ett exempel så anser många att utländska nationers inblandning i den ”arabiska våren” är en egennyttig kontroll av oljereserverna och utvidgning av militära och multinationella intressen.  Det kan mycket väl vara idén i vissa giriga, makthungriga sinnen men det är inte den högre avsikten och kommer inte att vara en del av resultatet.  Hjälp gavs till dessa som slåss för att kasta av sig oket av förtryckande regler helt enkelt för att utan hjälp kunde de tappra kämparnas uppdrag inte bli framgångsrikt såsom universellt hade förordats.  Deras inspiration att resa sig upp emot status quo och beslutet att hjälpa dem är positiva reaktioner på de vibrationer i energinivåerna som Jorden har passerat igenom.

Den energiströmmen är bara en av många med ohejdbar fart mot världsförändring.  Andra inkluderar den globala ekonomin, vilken vacklar på gränsen och har rört sig bortom Illuminatis möjligheter att manipulera till deras fördel.  På grund av krav från befolkningen, regeringar som måste störtas, och nya styrande organ som behöver stabiliseras, arbetas det med detta.  I USA växer ockupationen på Wall Street.  Betoningen på fredliga förhandlingar fortsätter att öka för nationella och internationella konflikter.  Petitioner cirkulerar runt om på globen för ren energi och andra miljöåtgärder och för att avsluta orättvisorna som befolkningen tidigare känt sig hjälplösa att förändra.  Lokala ledare, grupper och familjer hjälper sina mest behövande medlemmar, och utbyte av varor och tjänster hjälper många att övervinna hinder och hantera svårigheter.

Bakom all denna aktivitet ligger det faktum att människor som tänker på sig själva som ”vanliga” gör ovanliga saker.  Kanske några få bland dem förstår vad som sipprar fram över hela världen och universellt, men den stora majoriteten följer helt enkelt en inre drift att agera mot hela det spektrum at korruption och orättvisor de lever i, och de inspirerade individerna öppnar vägar för massorna att träda in på.

Den energi som genereras av deltagarna i alla förbättrande aktiviteter, tillsammans med energin från alla de som i hjärta och sinne stödjer dessa ansträngningar, är observerbara som ljus som fortsätter att lysa ännu klarare.  Detta är verkligen orsak för jubel, men tro inte att det inte är nödvändigt att fortsätta med att hålla ditt ljus stadigt nu när betydelsefulla förändringar onekligen är på gång. Ditt ljus är absolut nödvändigt och värdefullt – lika viktigt som någonsin.

Energin i önskan hos alla som aktivt protesterar sina villkor, baserade i negativitet, fylls med ljus och registreras följaktligen i Jordens energifälts potential.  Många deltagare är motiverade av ilska, frustration och förbittring, och medan det verkligen är förståeligt, registreras energin av deras tankar och känslor för dessa tillstånd som negativitet i potentialens fält.  Resultatet är att energin som genereras genom människornas fokus attraherar ”likadan” energi som förlänger det de protesterar mot.   

 Och inte alla delar er och vår upprymdhet angående de många rörelserna mot förändring som sprider sig som en renande löpeld genom hela världen.  De motsträviga Illuminati kommer att fortsätta med att vägra ge upp strimlorna av makt de klänger sig fast vid lika envetet som de försöker att hålla fast vid sina olagligt ihopsamlade, ofattbart enorma förmögenheter.  I sin envisa vägran att ta till sig ljuset som hela tiden erbjuds dem, lever de i mörkret av deras egen skapelse som inte låter dem se vad de snart kommer att tvingas att erkänna: att deras ansträngningar var förgäves och att deras tid är över!
Andra släpar envist fötterna efter sig när det gäller att omfamna ljuset.  De frodades under det gamla sättet att göra affärer på och sitter fast i den ytlighet och trivialitet som de bedömer vara socialt, professionellt och finansiellt en succé.  Efter att ha förlorat kontakten med sin andliga natur för länge sedan kommer de att motsäga sig förändringar som stör deras bekväma livsstilar.  Således, för ett tag till, kommer negativitet från ett antal källor att finnas i det kollektiva medvetandet, det kraftfulla energifältet med Jordens invånares tankar, känslor och handlingar som skapar allting som händer i er värld.

Under årtusenden har det kollektiva medvetandet tillåtit mörkret att dominera livet på Jorden. För sju eller åtta årtionden sedan började det kollektiva medvetandet att röras om då den massiva infusionen av ljus från avlägsna civilisationer inspirerade till nya typer av tankar och känslor inom människorna.  Gradvis vände de från acceptans och medgörlighet till att ifrågasätta visdomen och motiven från auktoriteter.  Detta ledde till en växande beslutsamhet att höja upp sin lott i livet och hjälpa andra som ville detsamma.  Alla dessa naturliga steg var nödvändiga för att få folk till denna punkt i medveten medvetenhet och handlande.

De höga vibrationer som gör att statiska tillstånd sedan lång tid tillbaka kan undergå dramatiska förändringar öppnar nu sinnena mer än någonsin tidigare.  Dock har massorna ännu inte uppnått andlig klarhet som inkluderar kunskap om kraften i tankar och känslor. De vet inte att de inte kan manifestera vad de vill, så länge de är fullt upptagna med det som de inte vill.

Många av er har skickat frågor till min manna: Hur kan jag hjälpa Jorden när jag inte vet vad mitt uppdrag är?  Få av er kom hit för att bli ledare, millioner av er kom hit för att bli lärare, vägvisare.  Genom att leva ert ljus berör den energi ni utstrålar själarna runt om er och puffar deras medvetande till att ställa frågor, dela då er kunskap med dessa som visar att de söker efter svar.  Detta skall inte vara på ett prästerligt eller missionerande sätt, vilket kan ha en bortstötande effekt, utan genom att erbjuda information i den utsträckning som individerna visar intresse, och att påpeka vikten av ett positivt tänkande och kännande istället för negativitet kan inte överskattas.

Visualisering kan vara en teknik som är mer känd än lagen om attraktion, och det kan vara till hjälp att ge exempel såsom: om du inte vill ha fler krig, fokusera då på fred.  Om du inte vill ha mer korruption i regeringarna, fokusera då på ledare med visdom och moralisk integritet. Om du inte vill ha utarmning, fokusera då på överflöd som flödar in. 

Orden föreställ, bild, fantasi och tänk på har samma effekt som fokus, naturligtvis, och förslag på vad man skall visualisera som är i linje med vad individen vill ha kan också vara till hjälp.  Till exempel, ett gott liv för alla: visualisera ett vimmel av friska, leende människor i alla åldrar och raser som strövar i vackra parker samt skrattande barn på färgglada lekplatser.  Föreställ dig örtagårdar som blomstrar och bord lastade med mat, välmående grannskap med träd och blommande buskar, skolor och universitet fyllda med ivriga elever.

 För bevarande av den naturliga miljön och föryngring av skadad mark och hav, visualisera Jorden med kristallklara skyar och vatten, grönskande länder där öknar brukade vara och blomstrande skogar.

Du vill ha human behandling av alla djur: se då en bild av djur av alla arter som betar på ängar och fredligt blandar sig med varandra och med människorna.  I den mån individerna visar intresse, berätta för dem att allt detta och myriader andra härligheter är en del av Jordens Gyllene Tidsålder och det är de kollektiva idéerna, önskningarna och handlingarna hos befolkningen som skapar den Tidsåldern. Det kommer att finnas rena, säkra energikällor, rättvisa lagar, en stabil, global ekonomi och en rättvis fördelning av världens underbara resurser, nya former av transporter, kommunikationer och konstruktioner.

Alla nationers infrastrukturer kommer att byggas om på ett tryggt sätt.  Resor från ett land till ett annat kommer att vara helt fritt.  Alla som vill vara anställd kommer att bli det och det blir också mer rekreationstid för alla.  Beskattning skall vara rättvis och så blir även löner och hyror.  Er världs exakta historia och de universella lagarna kommer att undervisas i. Utbildning på alla nivåer kommer att bli överkomliga för alla människor och så kommer även besöken på muséer, gallerier, teatrar, konserter och sportevenemang att bli.  Teknologierna kommer att växa med stormsteg.

Alla dessa förbättringar och många fler som också kommer att omätbart höja livskvalitén i er värld håller på att manifesteras i det kollektiva medvetandet, och att tala ner till Jorden är på planerings- eller genomförandestadiet.  (Budskapet daterat 31 /12 2007: ”Essay on 2012” på Matthew’s Messages sida på www.matthewbooks.com har detaljer om livet på Jordens Gyllene Tidsålder).

Ännu mer djupgående upplevelser väntar er på ett personligt plan.  Ni kommer att känna er eviga förbidelse med Gud, oavsett vad ni kallar det Högsta Väsendet i detta Universum, och ni kommer att ta er rättmätiga plats inom vår universella familj som de bröder och systrar ni är Ni kommer att uppleva att leva i det kontinuum där alla livstider händer samtidigt och ni kan resa fram och tillbaka mellan Jorden och världar med kompatibla energinivåer.  Ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt med själar i ande och i fysiska civilisationer som ni önskar och ni kommer att manifestera era idéer till former.

Ni kommer också att veta att ni är kraftfulla, multidimensionella varelser och all den kunskapen och de förmågorna ni har är komponenter i er själ.  De kräver inte esoteriska studier eller externa instruktioner – dessa upptäckter om er själva kommer automatiskt med att ni orubbligt lever ert ljus och utvecklas andligt.

Nu vill vi tala om vad som INTE blir en del av livet i den Gyllene Tidsåldern: rädsla, föroreningar av alla slag, religiösa dogmer, våld, dödsstraff och fängelser, manlig överhöghet, sociala kastsystem, grymhet mot alla livsformer, fattigdom, mindkontroll och stängda sinnen, girighet, svartsjuka, avund, fusk, fördomar, korruption, skadliga kemikalier och mediciner, politiska haranger och byråkratiskt krångel, meningslös förstörelse, lidande av ohälsa, ilska, hänsynslöshet, självcentrering och egoism, oärlighet, militär mentalitet, vapen, missbruk, pornografi, hemlöshet, slavhandel, mediakontroll och företagsmonopol.

Vi nämner dessa beteenden, karaktärsdrag och omständigheter som förökar sig i en tredje densitets värld endast för att glädja ert hjärta för deras förestående försvinnande – deras låga vibrationer kan inte existera i den fjärde densitetens värld på er nära horisont.  Och nu säger vi att om era tankar har uppehållit sig vid någon av dessa attityder eller tillstånd som har orsakat sådan misär för så många, växla då över till att tänka på och agera enbart på vad ni vill – kärlek, harmoni, godhet, medkänsla, hälsa, överflöd, ömsesidig respekt, generositet, hjälpsamhet, glädje, samarbete, ärlighet, förlåtelse, tacksamhet och oräddhet.

När kärlekens kraft – eller ljus, vilket är precis samma energi – är beskaffenheten i ert kollektiva medvetande, oh, vilken storslagenhet i era liv och er värld!
Då skall vi ta itu med några av de andra frågorna i era tankar.  Först, vi ber er att sluta upp med att oroa er angående de långtgående effekterna av radioaktivitet från skadade kärnreaktorer i Japan, genetiskt modifierade livsmedel, vacciner och gifter i olika former av föroreningar.  Cellerna i alla personer som absorberar ljuset håller på att förändras till kristallin form som kommer att förkasta allting med låga vibrationer som hämmar förmågan att fungera hälsosamt i kropp, sinne och ande.

I tidigare meddelanden har vi nämnt flera förutsägelser eller prognoser som inte kommer att ske.  Nu talar vi om andra situationer som har uppstått eller återuppstått och som orsakar problem på nytt. De orsakar problem igen – inget av detta kommer heller att inträffa: militärkupper som förtrycker precis som de korrupta regeringarna de drev bort, järnvägsvagnar som transporterar tusentals människor till interneringsläger, biologisk krigsföring, holografiska visningar av en utomjordisk invasion som skäl till att införa krigslagar, konstgjorda, geofysiska händelser som skulle förstöra tusentals mil av kuster, livsmedelsbrist så allvarlig att de rika skulle hamstra mat och resten av världen skulle svälta, kontroll av dricksvatten.

Var snälla och kom ihåg att en plan är en sak, att få till stånd det avsedda resultatet är något helt annat.  Skärmytslingar, slumpmässigt våld, politiskt käbbel och förluster kommer att fortsätta när dualiteten i mänskligheten spelar ut sin slutliga akt, men ingenting kan hindra Jordens utgång ur den tredje densiteten vid slutet av nästa år.  Under tiden kommer ett stort antal personer att lämna Jorden – alla som slutfört bestämmelserna som valts i själskontraktet, alla som vägrar att ta till sig ljuset, och många andra som väljer att lämna hellre än att anpassa sig till de gigantiska förändringar som förestår eller tror på de sanningar som växer fram. Alla dessa själar kommer att ha så många möjligheter som behövs för att växa andligt och intellektuellt.

Ni kanske har hört att två enorma underjordiska områden som inrymde av Illuminati kontrollerade laboratorier, fordon, vapenförråd, lagerhus och bostäder har förstörts.  Men detta gjordes med säker teknologi, inte kärnladdningar, och en del inom Illuminatilägret har tagits bort från makten, men inte genom att döda dem. Eftersom både defensiva och offensiva åtgärder vidtogs, använde ljusstyrkorna bara kraften av ljus och de tekniker som inte har några skadliga efterverkningar.  De är medvetna om Illuminatis planer och att dessa inkluderar att rigga stora broar med sprängmedel som kan detoneras på distans, då är de auktoriserade att förhindra det. Även om det kan tyckas vara ett brott mot Skaparens lag om fri vilja så är det inte det – det är hedrandet av Jordens fria vilja.  Efter 9/11 väljer hon att alla ytterligare försök till terrorism i den skalan skall förhindras och genom Guds bemyndigande har vår universella familj framgångsrikt förhindrat många sådana försök.

Absolut kommer djuren ”att gå till Himlen”!  Men det beror inte på att de har en själ, det är för att de är själar.  Allting som har ett mått av medvetande är en själ, för den är skapad av Skaparens kärlek-ljus-essens, livskraften inom allting i Kosmos. Djur utvecklas, precis som andra själar gör. 

Om ni är intresserade av att läsa en mer omfattande information om djuren, skriv ”animals” i sökrutan på Matthew’s Messages sida på  www.matthewbooks.com.]

Alla personer som följer planeten in till den fjärde densiteten och fortsätter resan kommer att göra det i den kropp de har idag, de kommer inte att ”erbjudas nya”, men äldre kroppar blir föryngrade – går ner i ålder stegvis.  Kroppar som har en sjukdom av något slag kommer att bli helade gradvis – detta inkluderar blindhet, dövhet, nedsatt mental kapacitet, kronisk smärta och degenerativa sjukdomar – och återväxt av förlorade lemmar och tänder kommer också att ske i etapper.  Nuvarande doser av medicin kommer också att bestämmas på samma sätt som nu under den korta tid som medicinering kanske behövs.  Längs er resa kommer alla personer att återställas till topphälsa fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Tron på Jordens Uppstigning eller inte har ingenting att göra med huruvida kroppar påverkas genom kombinationen av successivt ljusare plan av energi längs uppstigningens väg och de låga frekvenser som utsänts genom missbruk av teknologin på planeten.  Alla kroppar är påverkade men effekterna skiljer sig åt i enlighet med gällande hälsotillstånd, medvetenhet om uppstigningsprocessen och reaktioner på tumultartade situationer världen över. Att absorbera ljus hjälper kroppen att vara relativt balanserad och inte flyga iväg i otakt, det är samma sak med emotionella och psykiska funktioner under denna unika tid i Universum, speciellt i detta sena skede av Jordens närmande till den fjärde dimensionen.

Föroreningar av alla slag kan kvickt utrotas genom användandet av teknik som finns utvecklad i er värld, men som länge förtryckts eller missbrukats, i kombination med de avancerade teknologier från er universella familj som de kommer att lära ut till era vetenskapsmän och ingenjörer.

Inte alla utomjordiska civilisationer är välvilligt inställda, men alla civilisationer med besättningar som flackar omkring på er himmel är det.  De icke-upplysta varelser från andra civilisationer som lever på planeten kommer att lämna den snart för deras kroppar kan inte överleva i de vibrationsnivåer som planeten håller på att färdas till.  Ja, många tidigare invånare från Atlantis har återvänt speciellt för att hjälpa till med att hindra en upprepning av den kataklysmiska förstörelse som drabbade den civilisationen.  Dessa själar har också visdom och ledarskapsförmågor som samlats från många andra livstider i andevärldar och andra fysiska civilisationer.

Planetarisk anpassning inom ert solsystem har betydande effekter på beteende och attityder, särskilt när placeringen sida vid sida av planeter och sol är mogen för energiökningar.  Ökningen inträffar med högre frekvenser på grund av Jordens accelererade rörelse genom systemet, och när hon väl är inom den fjärde dimensionen blir det en igenkännbar känsla av stabilitet då det inte längre kommer att finnas någon negativitet att brottas med.  Ingen himlakropp kommer att kollidera med Jorden eller kommer tillräckligt nära för att ha några märkbara effekter.

Till dem som frågade om astrologisk karta för vägledning under dessa hektiska tider skulle vara till hjälp säger vi att diagram som utarbetas av andligt utvecklade, kunniga astrologer kan vara ett användbart verktyg, men att vara beroende av endast externa källor för att vägleda er till att ta stora beslut och ignorera budskapen från er själ vore dårskap.  En viktig aspekt av själens utveckling från den tredje till den fjärde dimensionen är själsmedvetandets förbindelse som är utformad för att hålla er på rätt spår med valen i ert kontrakt.

Vi kan inte ge ”hur”-instruktioner för att öppna telepatiska kommunikationskanaler då de öppnas när tiden är rätt för varje person, och den tidpunkten skiljer sig precis som ni själva skiljer er åt.  Men vi har gett anvisningar för nybörjarkommunikatörer, och eftersom telepatiska kanaler öppnas allt oftare på grund av de högre vibrationerna som nu råder, så är vi glada att kunna upprepa vägledningen.

 Innan inspelningen av en överföring eller samtal vid varje tidpunkt, be om skydd av Kristus ljus och insistera på att bara ljusvarelser får ansluta sig till dig. Försök inte att kommunicera när du är sjuk, känslomässigt eller psykiskt stressad, eller känner dig rädd eller arg – alla dessa tillstånd sänker din energinivå oh gör det lätt för låga entiteter att ansluta sig till dig. Tvivel på dig själv är naturligt i början och även det är en inbjudan till varelser av låg nivå. Om du känner oro för källans information eller har en obekväm känsla, klipp av förbindelsen och försök igen när du känner dig avslappnad.  Med övning kommer du att bli självsäker, men gör det med ödmjukhet – de låga vibrationerna från egoism är givna att ansluta dig till mörka källor.

Allt mörker kommer att vara borta när Jorden går in i den fjärde dimensionen runt slutet av ert kalenderår 2012, men inte all prakt i hennes Gyllene Tidsålder kommer att finnas på den tröskeln.  Underbara framsteg kommer att fortsätta att utvecklas över hela er värld, inklusive glada återföreningar med älskade själar ni känt i denna livstid och kommer att minnas från andra livstider.  Det är som Gaia sa ”Många under finns i lager för er och denna vår värld”.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/