Followers

Google+ Followers

onsdag 26 december 2012

Matthew 15 december 2012

 Matthew 15 december 2012


Skjutning i skola i USA

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew som talar om den nyligen inträffade skjutningen i USA. Att anse att detta är en enskild, fruktansvärd händelse är att missa avsikten hos alla dessa som gick med på att vara inblandade – skytten, de små barnen och de vuxna som dog, deras familjer, hela samhället.

Deras medgivande på själsnivå att delta i sina respektive roller var för det högre goda för hela mänskligheten, och deltagarna som är i Nirvana nu, fröjdas över avtalets framgång. Massakerns djupa budskap, nu införlivat i det kollektiva medvetandet, är att det mänskliga hjärtat och sinnet inte längre kan vänjas vid att döda, döda, döda, och inte längre är mänskligheten villig att uthärda det! Chocken och sorgen i Newtown, Connecticut, skakade världen och förenade människor i ett känsloutbrott av bön för alla som berördes av tragedin.

Under många år har avskyn för liknande, oförklarliga våldshandlingar registrerats med ökande styrka i det kollektiva medvetandet. En så kraftfull tilldragelse – skjutandet av dessa unga människor i skolan – behövdes för att fastlägga den kollektiva önskan och viljan att avsluta det sanslösa dödandet överallt. Och intensiteten av höga vibrationer som påverkar alla i er värld expanderar den avsikten och inkluderar allt förebyggande av dödande – internationella krig, folkmord, ”lagligt” utförda mord och svält och sjukdomar inom den utfattiga befolkningen.

Era utomjordiska hjälpare är tillåtna att stråla ljus till alla själar på Jorden, vilket ökar den medvetna och andliga medvetenheten hos dem som är mottagliga, men de kan inte ingripa i situationer som är inom er förmåga att förändra, om ni önskar det. Ni har förmågan och önskan att förhindra dödsfall till följd av de ovan nämnda orsakerna. Nu när det också ligger i det kollektiva medvetandet och avsikten att göra detta, kommer ni att få se dödande och berövande av liv komma till ett slut och fridfullhet och överflöd över hela världen skall bli förverkligat.

Vi och alla andra ljusvarelser över hela detta Universum lägger till kärleksljus till era för att hjälpa till att trösta alla dem vars hjärtan är brutna, inte bara i Newtown, utan överallt på Jorden där familjer sörjer för nära och kära som har dödats.

Kärlek är nyckeln till healing för hela världen.

Översättning Gertie Dahlberg.Kärlek och frid!
Suzanne Wardtorsdag 13 december 2012

Matthew Ward 10 december 2012


Matthew Ward 10 december 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Som alltid vid den här säsongen med olika religiösa ceremonier och firande i er värld infinner sig intensiva och blandade känslor. De som känner trivsel i sina liv och är tacksamma för att kunna njuta av glädjen med familj och vänner finns på ena sidan och de som är ensamma, sörjande eller hungriga och utblottade känner å andra sidan starkt inför sin lott i livet. Det är glädjande för oss at se att denna säsong av ”goda nyheter till alla”, det finns så många som bryr sig om andra och så många varmhjärtade själar som når ut för att hjälpa dem som är i nöd.

Detta år är inte annorlunda vad gäller upplyftandet, däremot är energierna förbluffande annorlunda från denna samma säsong under förra året. De högsta vibrationer som er värld har känt sedan eoner tillbaka påverkar alla, och medan många drar nytta av dem så är inte de stora massorna i fördelaktiga positioner. Allteftersom dagarna av året 2012 går mot sitt slut gör den extrema ytterligheten av dualiteten en stark sista flämtning innan den möter sitt förestående slut.

Av främsta intresse för närvarande är oron i Mellanöstern med hot om kemisk krigföring i Syrien, utvecklingen av plutonium i Iran, rebellernas uppror i Egypten, den fortsatta israelisk-palestinska fiendskapen. Det finns motåtgärder mot en lansering av missiler i Nordkorea, förfärliga tillstånd av flera nationella ekonomier, stort antal flyktingar och deras svåra situation, stridande och förtryck i vissa afrikanska länder, slumpmässiga våldshandlingar runt om i världen, korruption inom regeringar och multinationella företag.

Det är absolut inte för att dämpa er glädje inför helgledigheten som vi nämner dessa situationer av intresse i världen, utan för att försäkra er att i ALLA de nämnda fallen så kommer välvilliga lösningar att bli resultatet. I det området som innebär den största oron, om kemiskt laddade vapen skulle tas fram, så skulle våra universella familjers teknologi förhindra deras funktion.

Den 12 och 21 december har länge ansetts som viktiga datum för planeten. Säkert är att stora energiökningarna på grund av planetarisk anpassning är viktiga knuffar framåt, men Jorden har varit på sin uppstigningskurs genom successivt högre vibrerande nivåer och ökningar i mer än 70 år. Detta kommer att fortsätta genom hennes färder i den fjärde dimensionen till hennes destination i den femte, där planeten och Gaia, den själ som förkroppsligats som planeten, har sitt ursprung.

Det är därför som vi inte ser att en betydelsefull händelse sker den 21 december som blir lika djup för alla över hela världen. Varje individ är en unik varelse och kommer att få uppleva en unik, personlig respons på den dagen, precis som var och en har gjort under hela tiden under Jordens uppstigningsprocess. En del individer kanske har en kraftfull, energetisk reaktion, medan andra kanske inte känner av något ovanligt alls.

Älskade själar, var snälla och känn er inte besvikna om ni inte upplever något dramatiskt! När nu ljusintensiteten har ökat på Jorden så har er medvetna och andliga medvetenhet också ökat, och era kroppar har anpassat sig till cellförändringar från kol till kristallina. Ni behöver inte en häpnadsväckande händelse eller någon sensation för att känna er upprymda över närmandet till tröskeln på Jordens Gyllene Tidsålder!

Gläds med oss när det gäller den nyligen inträffade utvecklingen i er linjära tid, angående det större antalet själar som nu fysiskt kan följa Jorden in till den Nya Tidsåldern! Gud beviljar på själsnivå framställningar gjorda av förfäders själar för att ”medarbeta” med sina ättlingar som kämpar tappert för att frigöra sig från känslor som inskränker på mängden ljus som de absorberar.

Deras känslor, vilka inte är förankrade i mörker och som inte sårar någon utom själarna själva, är intensiva eller förlängt sörjande, har ånger, skuld, fördömande, hopplöshet och svårigheter att släppa tro på osanningar de fått lära sig. Alla kan förvandlas till ljus med den fokuserade energin av de mer andligt utvecklade själar de samarbetar med. Vissa lever bland er och andra inspirerar sina ättlingar, de är där för att rikta kärlek och ljus till dem som bara behöver den där extra puffen för att övervinna sina smärtsamma känslor.

Så underbar som denna effekt av ovillkorlig kärlek är så vet vi att ni är ivriga att få se de länge utlovade förändringarna komma till stånd. På själsnivå vet ni att omvandlingen av er värld sker just nu med häpnadsväckande omfattning och fart, men medvetet är ni otåliga, även ibland tvivlande. Var snälla och förstå att medan de låga vibrationerna som utgår från mörkret inte kan komma in i den Gyllene Tidsåldern så kan resultatet av årtusenden av de mörkas aktiviteter inte helas förrän Jorden färdas inom den fjärde dimensionens ljusfyllda vibrationer.

Mängder av grundarbete har åstadkommits när det gäller restaurering och omdaning. Medierna har avslöjat korruption på många håll och insatser har gjorts bakom kulisserna och kommer snart att bli allmänt kända. Situationer som är avgörande för fred har förhandlats om mellan några av era ledare och representanter för vår utomjordiska familj. Miljöprojekt kommer att inledas så snart som de prioriterade åtgärderna som vi räknade upp i ett tidigare meddelande har klarats av (den 24 september 2012). Och ja, det Högsta Universella Rådet väntar fortfarande på Guds ”Sätt igång” för våra familjemedlemmars officiella introduktion.

Mina kära vänner, vi vet att ni skulle vilja ha linjära tidsramar, och om vi kunde ge dem till er skulle vi gladeligen göra detta, men vi känner inte till dem. Allt vi kan göra är att upprepa vår så ofta givna försäkran att i den stora, sammanhängande helheten är ert samskapande av en kärleksfull, fredlig, orörd Eden-värld, där alla lever i harmoni med naturen och känner Enheten av Allt, finns en redan ”färdig uppgörelse”.

Älskade familj, ni är SÅ nära den tredje dimensionens mållinje – en triumf utan motstycke i detta Universum! Ni är älskade och hålls i den högsta ära av alla ljusvarelser överallt!
  

Översättning Gertie Dahlberg.  Kärlek och frid!
Suzanne Ward
tisdag 27 november 2012

Matthew Ward 20 november, 2012


Matthew Ward  20 november, 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Ni känner både fysiskt och känslomässigt av effekterna från svallvågorna av energi, mer än att ni faktiskt ser det anmärkningsvärda resultatet. Vi känner och ser den stora drivkraften framåt som svallvågorna har gett planeten och de flesta av dess invånare: Gaia, Jordens själ, är så glad över sin planetkropps närmande till den fjärde densitetens tröskel och att hopp för bättre tider har återställts inom människor vars levnadsomständigheter är desperata, och nyss väckta själar tindrar över hela Jorden. 

En värld full av andra fantastiska händelser är på väg, men under de närmaste dagarna har också inströmningen av höga vibrationer vissa ovälkomna effekter, såsom en irriterande intensitet i den negativa ändan av dualitetens spektrum. Kanske i denna stund det är mest märkbart i den spända konfrontationen mellan Israel och Palestina. Vi skyndar att försäkra er att tiden för ett fullskaligt nytt krig är förbi. Dagens fiender kommer att utvecklas till fredliga, samarbetsvilliga relationer, och att ett land förklarar krig mot ett annat kommer att vara otänkbart.

På en annan front, men också på grund av ökande höga vibrationer, upplever många sådana tillstånd som svaghet, förvirring, glömska, trötthet, plötsliga humörsvängningar och andra ovanliga känslor. I friska kroppar som har absorberat ljus är sådana känslor få och lätta då dessa kroppars kristallina celler lättare anpassar sig till energisvängningar än för dem med kolbaserade celler i kroppar med mindre ljus.

Var snälla och använd inte dessa symtom som en brometer för att bedöma hur mycket ljus som finns inom er! Kroniska sjukdomar och former av mental sjukdom påverkar fortfarande kroppar inom Jordens atmosfär. Och själar som strålar med ljus kan fortsätta med att uppleva dessa besvär tilsl de är väl inom den fjärde densitetens starkt helande vibrationer.

För att minska svårighetsgraden och varaktigheten i dessa tillfälliga avvikelser se till att få tillräckligt med sömn, undvik stressfulla möten, drick massor av vatten, ha ensamma, lugna stunder så ofta det är möjligt och ät klokt. Grönsaker och frukt är speciellt fördelaktigt och mindre kött, socker, stärkelserik mat och fett i kosten kommer också att hjälpa till med att höja energinivåerna, minska tröttheten och stabilisera en positiv syn på livet.

Vi rekommenderar starkt att ni inte tar till antidepressiva eller andra receptbelagda läkemedel, eller de många som finns på butikshyllorna. Särskilt i de nu rådande energierna kan de kemikalier som finns i olika droger förstöra eller trycka ner kroppens egen healingmekanism. Om ni tar receptbelagda mediciner kan ni tala med er läkare om att få en säker reducering av dosen.

En annan effekt av Jordens närmande till den fjärde dimensionen är att linjär tid går allt snabbare. Om ni når dagens slut och känner er frustrerade för att det inte fanns tid för att ta hand om alla uppgifter, sätt upp era prioriteringar och, snälla, känn inte oro över att ni måste avstå från det som inte kunde passas in. 

De rådande vibrationsnivåerna har avsevärt bidragit till en ganska annorlunda sorts problem, också. Illuminaterna, som trodde att de inte bara skulle kunna klamra sig fast vid sina rester av kontroll, utan även återuppbygga sin tidigare världsomfattande maktbas, numera vet att deras situation är helt hopplös. De hade satt sitt hopp till, och de la sina pengar på, Mr Romney och att han skulle vinna presidentvalet i USA.

Det landets folk, och resten av världen, ser president Obamas omval som väljarnas val. Det var det verkligen också, men hans seger är mer än vad rösterna säger – den är en manifestation av vetenskap, en återspegling av det energetiska flödet i Universum. Presidentens vision om en fredlig värld, återställd till sin forna hälsa och skönhet, och hans mål att uppnå detta är i linje med Jordens vibrationsfält. Romneys mål är att behålla världens resurser och enorma förmögenheter i samma händer som hittills, och detta är inte i linje med Jordens vibrationsfält.

Likdom alla andra källor av negativitet, de låga vibrationerna av girighet och kontroll, är oförenliga med de höga vibrationerna av kärlek som flödar allt rikligare över hela världen och för Jorden tillbaka till ett hälsosamt tillstånd av balans. Energin inom balansen är kärlek/ljus och ingenting med låga vibrationer kan existera inom denna den mäktigaste av alla energier i Universum.

Det faktum att valresultatet var i samklang med det universella flödet, som den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare visste för länge sedan att det skulle bli, minskade inte alls den fria viljans val för USAs medborgare. Var och en röstade i enlighet med hans eller hennes reaktion på den energi som utgick från kandidaterna.

Var snälla och förstå att detta varken är kritik eller dömande av väljarna eller kandidaterna – det är en förklaring på valresultatet i samband med lagar som styr livet i detta Universum. Detsamma gäller för valet till Kongressen i det landet och alla val i andra länder där medborgarna har ett val av kandidater till ledarroller. Lagarna påverkar inte bara nationella regeringar och styrande organ från bynivå och upp – när än negativitet fortfarande har ett fotfäste så orsakar höga vibrationer omskakningar för att skilja agnarna från vetet, så att säga. Detta kan vara så nära hemmet som familjen, grannar och medarbetare och till synes så avlägset som multinationella företag, FN, Militärmakten, religioner, utbildning, rättsväsendet samt informationsföretagen över hela globen.

Höga vibrationer är övermäktiga de låga vibrationerna av allting som negativt har påverkat livet i er värld. Detta måste hända så att Jorden kunde återfå sin balans efter att hon nästan dött från långa tidsåldrar av obalans på grund av mänsklighetens brutalitet mot varandra, mot djuren och mot planeten själv. Den massiva infusionen av ljus från långt avlägsna källor sedan ca 70 år tillbaka gjorde att Jorden nu kunde färdas tillbaka på en resa mot livsuppehållande balans – ni känner den färden som Uppstigningen.

Detta är en lämplig plats för att besvara ett email som nyligen sändes till min mor;
”Jag har just hittat den här webbplatsen men jag har känt till Disclosure ganska länge. Vad är det meningen att vi skall göra tills vår ET-familj kommer hit? Skall vi bara fortsätta med att vänta tålmodigt och hoppas att de verkligen kommer? Kan de välja att inte göra det? Om det är så, skulle det betyda att det är vårt ansvar att få slut på alla krig och annat våld, reparera miljön och fixa till allt annat som är fel i den här världen? Att göra allt det utan hjälp från avancerade civilisationer verkar vara en omöjlighet!” 

Det finns så mycket att säga om detta att det är svårt att veta var man skall börja.

Kanske är det bäst att börja med den universella lagen att ingen civilisation har ansvaret – ännu mindre rätten – att gå in i en annan värld och göra förändringar som de finner lämpligt, även när det vore oerhört fördelaktigt för den världens invånare. Civilisationer med en kärna av mörker har brutit mot denna lag och förstört andra människor och deras hemländer, men detta har aldrig hänt för Jorden och endast upplysta civilisationer finns i närheten av ert solsystem.

Så, ja, det är en civilisations ansvar att rätta till sina egna fel, men det finns en typ av ögla eller slinga här, kan man säga. Förhållandena i er värld, från allvarligt skadad miljö till tillståndet av oupphörligt krigande och samvetslöst användande av resurser, är produkter av er civilisations successiva generationers stridslystnad, brutalitet, girighet, korruption, bedrägeri, vårdslöshet och missbruk. Att rätta till alla dessa fel är verkligen ett formidabelt åtagande, och för varje tredimensionell civilisation verkar det helt säkert att vara en omöjlig uppgift.

Det är ingen tvekan om att det är därför som Gud har gett tillstånd till assistans till civilisationer som begär det. Gaia bad om hjälp, så att hennes planetkropp skulle kunna överleva, och svaret var vad vi nämnde här ovan, infusion av livräddande ljus från många civilisationer. Men det är inte bara genom Gaias begäran som hjälpen ges så kärleksfullt. En önskan i det kollektiva medvetandet att få leva i en värld i fred och harmoni med naturen är er begäran om hjälp för att uppnå detta. 

Från första ögonblicket av intensiva ljusstrålar, för många år sedan, har civilisationer som Jorden inte ens vet existerar hjälpt Jorden och er på många viktiga sätt. Således är det helt klart att deras hjälp inte är beroende av ett ”Avslöjande”, era regeringars offentliga erkännande av utomjordisk närvaro på Jorden.

I enlighet med universella lagar, och som en del av den Gyllene Tidsålderns mästarplan – före födseln visste alla i er värld detaljerna i planen och krävde att få delta i den – så är alla i vår universella familj som har hjälpt er vägvisare, inte några som vill ta över er värld.

Många tusentals lever precis där med er och arbetar vid er sida. De har anpassat sig till ett utseende som inte skiljer sig från ert. Och deras överlägsna intelligens och högt utvecklade förmågor och färdigheter har gett dem inträde i områden där mörkret härskade.

En del arbetar i tysthet genom forskning och dokumentation av sanningen om att mörkret har hållits dolt för er, och andra – ni kallar dem whistleblowers – berättar sanningen för världen.

Andra initierar eller påverkar reformer i så skilda områden som regerande, ekonomiska och rättsliga system, energi, transporter, sjukvård, sport, utbildning, gruvdrift, skogsavverkning, jordbruk, datateknik, arters bevarande, media, forskning och metallurgi.

Några få är i underhållningsbranschen, och även om ni betraktar dem som sådana, är deras bedrift att förvåna er genom att röra om tankarna för vad som ligger under deras extraordinära förmågor. De exemplifierar vad ni, också, kan göra när ni expanderar i andlig och medveten medvetenhet.

Många bröder och systrar kom från andra världar för att bli vän med er, upplysa er, vägleda och inspirera individer som delar med dem samma ursprungscivilisationer. 

Skyddet av osynlighet, genom att dölja eller genom en ogenomtränglig sköld av kristet ljus, ges till människor vars liv är i fara i händerna på Illuminaternas hantlangare.

Ingen av de uppmärksammade ”fruktade” pandemierna inträffade eftersom familjemedlemmar som arbetade i era laboratorier neutraliserade gifterna i vacciner som var avsedda att orsaka sjukdomar och död.

De skador som har gjorts mot Jorden är mycket för allvarliga för er att kunna hantera själva. Även när de teknologier som länge har kontrollerats av Illuminaterna släpps så är de inte tillräckliga för att snabbt hantera den omfattande förstärkande hjälpen som planeten kräver, och tekniker i närliggande rymdskepp, en del är drivna av tanken, har denna kapacitet.

Medan passagerare och besättning har väntat på att få landa och arbeta med er på plats så har de hela tiden hjälpt er från himlen. Som mest har de hindrat mer än ett dussin försök av Illuminaterna att använda kärnstridsspetsar i terroristattacker som skulle ha orsakat fler dödsfall och mer förstörelse än ”9/11”.

Radioaktiva utsläpp från Japans skadade kärnkraftverk skulle ha dödat eller gjort sjuka miljoner, om inte besättningarna hade så dramatiskt reducerat de dödliga nivåerna.

Inget marint liv inom mil från oljeriggarna i Mexikanska golfen skulle ha överlevt om besättningarna inte hade rensat bort den forsande oljans giftiga komponenter!

De har också reducerat giftighetsgraden i vapenarsenal, industriavfall, lagrat kärnavfall, chemtrails och andra föroreningar både på land och i haven.

Besättningar fjärran och nära upplöser eller avleder himlakroppars kurs och även skräp som tillverkats av människor som finns i rymden och kunde orsaka allvarlig skada om det träffat planeten.

Genom att lägga ett elektromagnetiskt rutnät över Jorden minskar de effekterna på jordbävningar när det gäller dödsfall och förstörelse, men tillåter ändå att samma mängd av negativitet släpps från Jorden.

De styr svåra stormar bort från land, om inte målområdena behöver rengöring, och en rening av vattnen i området.

Och dessa enormt kraftfulla, långt avlägsna civilisationer kommer att fortsätta med att rikta intensivt ljus till Jorden tills hon är säkert inom den fjärde dimensionen.

Kan ni föreställa er tillståndet i er värld, och alla som bor där, om inga av dessa åtgärder hade gjorts av ett oräkneligt antal varelser inom vår universella gemenskap?

Detta leder oss fram till en punkt där vi önskar betona ”bara fortsätt att vänta tålmodigt” på Avslöjandet. Älskade själar, ni är inte bara väntande! Inombords vet ni att ansvaret för att rensa upp röran är ert, för det är ert hemland, och på ett eller annat sätt har ni alla bidragit till dess tillstånd. Det är därför många miljoner av er har tjänat under åratal för att få till stånd välvilliga förändringar som genererar ljus och upplyftning av er värld.

Låg oss ge er några exempel. Lokala och internationella demonstrationer och meditationer för fred. Deltagande i olika miljöbevarande åtgärder. Monetärt stöd till organisationer som tillhandahåller livsnödvändigheter till flyktingar och andra i fattiga omständigheter. Samhälleliga och individuella insatser för att hjälpa dem som är mest behövande. Krav på rättvisa och human behandling där detta nekas. Insatser för att bevara och lyfta upp livet för både husdjur och vilda djur. Påhittighet, ihärdighet och samarbete för att övervinna ekonomiska motgångar och andra umbäranden.

Och, snälla ni, förbise inte kraften i era böner! Bön är inte att recitera bekanta ord i kyrkan eller personliga meddelanden till Gud, vilket namn ni än ger den Högsta Varelsen i detta Universum. Bön är den energi som sänds ut av varje tanke, känsla och handling, och ni har sänt ut energin för ”fred, välstånd, hälsa och harmoni” i stort överflöd!

Vi vill nämna andra faktorer som också hänför sig till ”att vänta tålmodigt”. I tidigare meddelanden har vi förklarat vad som hindrat masslandningar under det sista årtiondet eller så, och det är mycket olyckligt att så mycken förvirring och besvikelse har uppstått på grund av uppenbart falsk information som getts till vissa kanaler av mörka entiteter, som påstod sig vara kända och respekterade källor. De mörka tjänarna gör detta särskilt för att orsaka negativa reaktioner, för de livnär sig på den energin av negativitet, och för att överleva måste de fortsätta med att skapa den. 

Det hjälpte inte att de mycket få verkliga planerna för att ett litet antal ETs skulle göra ett offentligt framträdande måste skjutas upp – vi kan försäkra er att flottans befälhavare som tog besluten gjorde kloka beslut för er säkerhet och deras.

På grund av detta och de många fallen av avsiktliga lögner om utomjordingars ankomst och avsikter, såväl som påståenden om förestående planetariska katastrofer, har Hatonn bett oss att förklara hans uttalande i ett tidigare meddelande:

”Om vårt framträdande blir avgörande för Obama att behålla sin position så skall vi göra det i god tid före valet. Om vi ser att hans omval är säkert kommer vi att visa oss strax efteråt”. 

Vi hänvisar till medlemmar av den utomjordiska grupp som har förhandlat med vissa av era regeringars ledare och andra i främsta ledet att bana vägen för den Gyllene Tidsåldern. Denna besöksgrupp skulle bli introducerad före ankomsten av vår familj och kommer att föra teknik till Jorden och stanna så länge ni önskar och behöver dem, för att arbeta med er.

Beslutet om tidpunkten för den där betydelsefulla dagen ligger hos det Högsta Universella Rådet, och det handlar på Guds uppdrag. Endast vid den slutliga toppen av medvetenhet kan sjäslkontrakten för varje inblandad, individuellt och globalt karmiskt fullbordande, och er befolknings reaktioner bli kända.

Det finns ännu en aspekt till ”spelet av väntande”, om man säger så. Djur vars själskontrakt ger tillräcklig livslängd åker snålskjuts in till den fjärde dimensionen med planeten, men mänskligheten gör inte det – ni måste förtjäna biljetten, så att säga. Oavsett om ert kontraktsval är att leva i Jordens Gyllene Tidsålder eller att njuta av dess fulla panorama från Nirvana så är det klokt att använda denna tid för att förbereda er andligt.

Lev från ert hjärta – kärlek är nyckeln! Endast i USA är en dag varje år betraktad som Tacksamhetens Dag. Borde inte varje dag vara en tid för tacksamhet över hela er värld?

Tack till vår universella familj, som finns mitt ibland er eller på er himmel, och alla som strålar intensivt ljus från fjärran till er och er värld.

Tack till Gaia för hennes rop på hjälp så att hennes kropp och alla hennes inneboende livsformer kan överleva.

Tack till Gud för hans villkorslösa kärlek och för att aldrig döma vad man gör eller inte gör.

Och tack till varandra för att ni ger möjligheterna för upplevelserna som ni behöver för andlig och medveten tillväxt.

Alltid och på alla sätt, respekten och kärleken från upplysta själar över hela detta Universum är med er, vår kära jordiska familj.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se 

www.matthewbook.com Kärlek och frid!
Suzanne Ward
fredag 9 november 2012

1 November, 20121 november, 2012

Stormen Sandy som översvämmade USAs nordöstra kust var inte skapad av människor. Moder Jord rensade sig genom att släppa negativitet, som var speciellt djupt förankrad runt om New York City och Washington DC, och omvandlade den till ljus. Illuminati har inte längre tillgång till den teknologi som de under många år missbrukade för att initiera jordbävningar och större stormar.

_____________________


Matthews budskap för oktober kommer ut lite sent eftersom det är första dagen jag har haft Internetanslutning sedan den 18 oktober då mina tekniska problem började. Alla korrigeringar misslyckades och ingen tekniker fanns tillgänglig för att komma hem till mitt hem före den 25 oktober då jag avreste för 2012 Scnario Konferensen i Sedona, Arizona.

21 oktober 2012

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Kanske särskilt bland ljusarbetarna, som vet om att Jordens utträde ur den tredje densiteten är nära förestående, finns det en oro för att turbulensen inte avtar och i vissa fall verkar öka istället. Vi vill stilla deras sinnen angående detta genom att förklara varför världens situation är vad den är, och vi börjar med början.

Kära ni, vad ni skiljer på som vetenskap och ande är ett och detsamma. Det kan inte vara någon separation, för ursprunget och makeupen av allting som existerar över hela Kosmos är energi. Denna energi är den rena essensen av Skaparens ljus-kärlek, Kosmos Suveräna Varelse, Källan, Allt som är, Helheten, Jag Är.

Samtidigt som var och en av er är unik, oberoende och okränkbara själsjag, i den oändliga och eviga sammankopplingen av Allt, så är varje invånare på Jorden ett mikrokosmos av planeten Jorden. Jorden är ett mikrokosmos av ert solsystem, solsystemet är ett mikrokosmos av Vintergatan och er galax är ett mikrokosmos av detta Universum. Vårt Universum är mikrokosmos av Kosmos, vars början var vad ni kallar ”Big Bang”, och från det ögonblicket och framåt existerar ingenting bara för sig själv och allting som händer någonstans påverkar allting, överallt.

Under de senaste decennierna har Jorden varit centralscenen i detta Universum på grund av den exempellösa snabbheten och omfattningen av förändringar på planeten, som tillskrivs vetenskapen, och inom hennes folk, vilket tillskrivs anden. Ändå har de pågående förändringarna på Jorden och inom er satts i rörelse för mer än 70 år sedan, när ni gav energin nya riktningar, så att säga.

Energi är neutral, men strömmar av energi kan styras av tankeformers hängivenhet. Tankeformerna är faktiska substanser, om än osynliga för er, och de skapas av varje tanke, känsla och handling av varje liv i existens. Denna hängivenhet är antingen positiv eller negativ till sin natur och detta Universum vimlar av båda.

Ju närmare man är till någon energirörelse, ju djupare påverkas man. Eftersom er värld är översköljd av dualitetens negativa komponenter – rädsla, oro, splittring, raseri, girighet, bedrägeri, korruption, fattigdom och slumpmässigt våld – så är ni i centrum av dynamiskt skakande och skakningar.

Inte bara är dessa negativa strömmar fästen som blivit genererade där, de kommer därifrån. Genom fysiken som styr livet i detta Universum skjuts energin som genereras överallt ut i rymden, lockar till sig och fäster sig själv till närmaste liknande energi och, som en bumerang, återvänder den med den förstärkningen. Eftersom Jordens strömmar av negativitet sänds ut i överflöd drar de till sig och för tillbaka exakt vad de har sänt ut. Den oföränderliga Lagen om Attraktion är orsaken till att världen fortfarande är genomsyrad av kaos.

Och det är därför vi har uppmanat er att fokusera på vad ni vill ha i era liv och i er värld! De många som är fullt upptagna med att tänka på vad de inte vill ha och sin ångest, sitt missmod, sin ilska, sorg och otålighet när det gäller dessa situationer, skapar fler sådana i sina personliga liv och i världen. Den där sortens tankar och känslor är fyllda med den negativitet som förlänger situationerna som de egentligen vill ha slut på! 

Det enda sättet att stoppa den här karusellen är med kärlek, den starkaste kraften i Kosmos. Kärlek – precis samma energi som ljus, bara uttryckt på olika sätt – är vad ljusvarelser över hela detta Universum har strålat med intensitet till Jorden under mer än sju decennier. Den inledande infusionen av ljus räddade hennes liv och gav henne den styrka hon behövde för att bryta sig loss från den djupa, tredje tätheten och börja på sin uppstigningskurs. 

Med denna inströmning av ljus hade Jorden mer att erbjuda till alla sina invånare, mikrokosmos av hennes varelse, och hennes folk som öppnade sina hjärtan och sinnen tog emot det och genererade sitt eget ljus, sin livskraft, mer överflödande. Vi har fröjdats med och för var och en av dem! Inte bara har deras liv lyfts upp i andlig och medveten upplysning, utan deras svar skapade positiva energiströmmar som ytterligare gynnade Jorden och hennes andra mottagliga själar.

Eftersom vi älskar varenda själ i er värld är det tråkigt för oss att en del ännu vägrar ljuset som skulle ersätta deras rädsla och ångest med healing och glädje. Så länge de mörka hade kontroll över er värld så kände de sig mäktiga och kraftfulla. När deras kontroll började erodera för några år sedan satte rädslan in.

Vid det här laget är Illuminati desperata för deras sista, trasiga rester av inflytande – media och segment av militära styrkor samt ekonomin – försvinner. Tyranniska härskare är också rädda därför att deras motsvarigheter i vissa andra länder har störtats av medborgarna. Och många miljoner lever i fruktan på grund av de mörkas aktiviteter.

Rädsla är en förstorad känsla som sänder ut den mest potenta negativitet. Även det som genereras på Jorden har effekter universellt sett, som vi sagt, det påverkar på det mest genomgripande sätt allt liv på planeten. Tänkt på hur ofta vi har betonat vikten av att sända ljus till de svagaste länkarna i vår familjekedja av själar, de som har fångats i mörkret.

Skaparens lag om fri vilja ger dem rätten att förneka dem själva ljus, men de kan inte stoppa dess kosmiska kraftfullhet. Jordens uppstigningskurs har nått en segerlik nivå av intensiva energiströmmar och dessa blockerar vägen av energiströmmar med rasande negativitet. Eftersom dessa strömmar varken kan vända tillbaka eller gå framåt till den fjärde dimensionen så är de tvingade att snabbt och ursinnigt följa med.

Det är detta som står för de tumultartade scener ni ser nu och vi skyndar oss att försäkra er att de nuvarande konflikterna inte kommer att sluta explosivt! Ljuset från vår universella familj, kombinerat med er egen, är långt mer kraftfull än de negativa virvlarna runt planeten. Och ett tydligt tecken på att Jorden hanterar detta klokt är att långt färre dödas och mycket mindre skador uppstod på egendom som var resultatet nyligen från jordbävningarna, hennes huvudsakliga släppande av negativitet, än tidigare.

Vi anser att syftet med våra budskap är att upplysa, uppmuntra och ge andlig vägledning under denna exempellösa tid i Universums historia. Vi har också sagt att vi är opolitiska, som alla andra andligt utvecklade varelser har vi kommit långt bortom en politisk aspekt i vår natur.

Så varför talar vi ens om politik? Att känna till hur er värld blev laddad med negativitet är viktigt för en förståelse för Jordens uppstigning och en förklaring kan inte utelämna hennes skäl för den: att bli fri från den massiva negativitet som orsakats av effekterna från politiska ideologier!

Politiska beslut påverkar livet hos befolkningen – medborgerliga rättigheter, lagar, utbildning, sysselsättning, typer av information som sprids, kulturella sedvänjor, ekonomiska förhållanden, beskattning, röstning, sjukvård, religiös inriktning och angivande av ”fiender”. Grundvalen hos de flesta av världens regeringar har sedan länge varit krig, korruption, bedrägeri och förtryck på olika sätt, och allt har gett en skenande negativitet.

I alla tider har stridslystna styrande organ orsakat ändlös blodsutgjutelse som nästan har dödat er planet. Detta är orsaken till att Gaia, Jordens själ, väljer att låta sin kropp lämna den tredje dimensionen, där mörker frodas, och färdas in till högre densiteter där bittert polariserade, politiska ideologier och deras tragiska resultat inte existerar.

Beslut och handlingar som görs av USAs regering är inflytelserika över hela världen, därför är det landets kommande val ansett som ett globalt intresse. Vi har talat om president Obamas uppdrag i samband med Jordens Gyllene Tidsålders mästarplan, vilket är i enlighet med Gaias önskan om en fredlig värld där alla lever i harmoni med naturen. Hennes önskan, och planen som förkroppsligar den, överskrider politiken i varje nation. Obama, som har upplevt många livstider med ledande positioner accepterade detta monumentala uppdrag att föra fred till er värld, och han kom hit med den visdomen, visionen, hängivenheten och den moraliska och andliga integritet han har för att leda vägen. Varken han eller hans uppdrag har förändrats i dessa avseenden.

Emellertid har under hela hans mandatperiod hans insatser undergrävts av Illuminati – de som sitter i Kongressen och som stöds av de som inte finns där. Ett exempel på deras kombinerade hantverk, som ni kommer att känna igen, är det så ofta kritiserade ”Obamacare”, vilket bara är ett trasigt skelett av Obamas avsikt. För att få igenom någon av de reformer han önskade för folket i sitt land så hade han inget annat val än att ändra på en del bestämmelser och lägga till eller ta bort andra, så att Kongressen skulle kunna anta den prisvärda räkningen på Hälsovården.

Snart kommer inte längre de individer vars handlingar är motiverade av girighet och kontroll att finnas kvar. Sedan kommer ni att kunna se varför det högsta universella rådet valde den själ som föddes som Barack Obama till en av de mest vitala rollerna i er värld idag. Detta skulle ha varit uppenbart genom hela hans presidentskap om det inte varit för ihärdigheten hos de mörka tjänarna.

Trots deras förmåga att fördröja de stora framstegen i reformerna så har Jorden med sin förtrupp av upplysta själar fortsatt rörelsen i snabb takt mot den fjärde dimensionen. Med nedräkningen, som nu kan mätas i endast några veckor, dröjer det inte så länge innan ni skall se hur nuvarande omvälvningar och konflikter börjar utvecklas till en förenad önskan om en värld i fred och igångsättningen av Jordens Gyllene Tidsålder.

Låt oss tala om de allra tidigaste stadierna av livet i den Tidsåldern. I vårt förra budskap räknade vi upp prioriterade projekt som kommer att tas om hand. Nu skall vi beskriva vad ni kan vänta er i mån av den allmänna naturen hos samhället.

Som vi sagt tidigare kommer inte alla härligheter i Guldåldern att finnas vid tröskeln. Inte heller kommer ett helt annorlunda eller upplyst samhälle att finnas där. Både Jorden och Nirvana kommer att fortsätta att vara excellenta skolhus för själar att utvecklas till androgyna varelser – de som har perfekt balanserade feminina och maskulina energier – och vad som behöver balanseras mest av allt är känslor, för de påverkar attityder och val av både handlingar och reaktioner.

Att gå in i Nirvana förändrar inte en persons natur och att helt enkelt gå in i den Gyllene Tidsåldern gör inte det heller. Vi talar inte om att gå efter vad som står i ert själskontrakt – var och en som allvarligt avvikigt från sitt kontrakt, ignorerat vägledningen och medvetet valt mörka vägar, kommer inte att finnas med här – utan vi talar istället om era personlighetsdrag, intressen, idéer, normer, ambitioner, färdigheter och talanger.

Till exempel blir inte en pessimist plötsligt en optimist, inte eller kommer någon som tenderar att vara lat helt plötsligt bli flitig och energisk. Blyga personer blir inte sälskapliga eller vice versa. Någon som analyserar en situation börjar inte i längden att agera spontant och en person som gör ett mediokert jobb blir inte perfektionist. Baseball- och fortbollsentusiaster kommer inte att plötsligt omhulda konst och inte heller kommer artisterna att börja träna för Olympiaden. Bönder kommer inte att ändra sitt yrke och inte heller lärare, sjuksköterskor, mekaniker, affärsinnehavare, kockar, arkitekter, snickare, dataprogrammerare eller någon annan vars arbete uppfyller dem dagligen.

Kort sagt, era egenskaper och karaktärer, färdigheter, jobb, hobbies och så vidare – allting som sammanfattar den unika individ som var och en av er är – kommer inte att vara annorlunda förrän ni väljer att vara det. Vi vill specificera det lite: individer som gillar jakt och fiske kommer snabbt att ändra dessa former av rekreation för andra lika tillfredsställande tidsfördriv som hedrar allt liv i naturens rike.

Den stora skillnaden som alla kommer att välkomna är en villighet att börja se situationer från andras perspektiv, att anta attityder som leder till harmoniska diskussioner och resolutioner och att gå vidare med sätt som bäst tjänar allas behov. Ni kommer att leva i de kärleks- och ljusvibrationer som ger upphov till dessa beteenden och inspirerar till handlingar därefter.

”Lika attraherar lika” är en fysisk lag som också förenar personer som är genetiskt och andligt lika varandra. Relationer – i familjer, på arbetsplatser, samhällsaktiviteter eller inom nationella organisationer – som är baserade på de grunderna kommer att bestå, de som inte är det gör det inte. Med förståelse för att målet för alla själar är att växa i andlig och medveten medvetenhet så kan det bli vänskapliga överenskommelser när skiljevägar erbjuder möjligheter för avancering.

Allvarliga hälsotillstånd kommer att förändras gradvis snarare än att en kronisk sjukdom slutar i ett svep, men så snart man är i den fjärde dimensionens vibrationer kommer man att börja känna sig anmärkningsvärt pigg och frist i både kropp, sinne och ande. Under många år har ni blivit misshandlade genom mängder av olika gifter som har gjort allvarlig skada på befolkningen. Inget av dessa giftiga ämnen finns i den fjärde dimensionen och när ni fortsätter att flytta er in i högre och starkare vibrationer kommer kroppen att återställas till perfektion.

Vi vet hur ivriga ni är att få höra när vår rymdfamiljs medlemmar bland er och på er himmel kommer att bli officiellt välkomnade. Vår goda vän Hatonn berättar för oss att allt ligger i beredskap att ske, de väntar bara på signalen från det universella högsta rådet, som agerar efter Guds vägledning. 

Håller ekonomin verkligen på att stabiliseras eller är det Illuminaterna som manipulerar den illusionen? Den globala ekonomin, som är en produkt av rök och speglar, för att använda er egen term, är omöjlig att reparera. Grunden i det nya systemet har skjutits under det gamla så att när dess kollaps inträffar så kommer den nya stiftelsen att vara väl etablerad. Det gör det möjligt för övergången från det gamla systemet till det nya att komma till stånd utan att dammen bryter ihop, så att säga.

Skräddarsydda förändringar i valuta, bankvärld, utlåning, skatter, handel och investeringar kommer att upprättas i en takt som minimerar förvirring, men skuldavskrivning i fallet med IMF-lån till länder där pengar aldrig nådde de fattiga massorna är en ekonomisk prioritering, och så är också att förse dem med pengar det viktiga för de många miljoner som behöver dem. Andra prioriteringar är att avhjälpa arbetslösheten, hemlösheten och flyktingsituationerna.

Till er, kära själar, som skickar frågor till min mor av personlig natur – såsom vart och när ni skall flytta, ert uppdrag, är ert ljus tillräckligt för att fysiskt gå tillsammans med Jorden, kan era sjukdomar botas – så har vi inte de svar ni söker. Men det har ni – allting som är viktigt för er att veta finns inom er själ! 

I många meddelanden har vi uppmanat er att sluta förlita er på externa källor för att få svaren och istället gå inom er. Lugna ert sinne från ”3D-tjattret” och låt era själars meddelanden komma allteftersom – intuition, instinkt, inspiration, längtan och samvete, den vägledning som håller er på rätt spår med vad ni valde i era själskontrakt.

Men, när det gäller era uppdrag skall vi repetera vad vi har sagt om de jämförelsevis få som behövs för att fylla ledande positioner. De flesta av er valde att vara vägvisare genom att stråla ut ert ljus, och ni uppfyller den rollen genom att helt enkelt leva som den varelse ni är – ett av Guds älskade barn och relaterad till alla andra i Hans familj – alla i Jordens mänsklighet, djuren, växtriket och de ovärderliga själarna i Devornas riken.

Det är viktigt att vara kräsna när det gäller information om världshändelser också, eftersom desinformation fortfarande vimlar i massmedia, i privata publikationer och på Internet, inklusive kanaliserade meddelanden. Återigen, gå inom er och var uppmärksam på de sensationer som kan komma. Om informationen flyter lätt så är det mycket troligt sant, om ni känner ett motstånd så är det mycket troligt falskt. Det lägre medvetandets nivå i ett stängt sinne kan orsaka att personen avvisar all information som inte stödjer hennes eller hans rigida trosföreställningar.

Framför allt, dras inte in i någon rädslofylld information – det finns ingenting att frukta! Detta är en tid för att känna glädje, att vara glada och segerrika! Ni är bara en pytteliten bit av linjär tid bort från mållinjen i den största triumfen någonsin sedd i detta Universum, och i kontinuum har ni redan passerat mållinjen, ni har redan triumferat! 

Vi hedrar er för ert mod er ståndaktighet i ljuset. Vi hedrar er för er uthållighet och uppfinningsrikedom med att övervinna alla hinder som satts upp i er väg av de mörka tjänarna och för ert tålamod med förseningarna. Vi hedrar er för att ni leder er värld in i den nya eran av kärlek, frid och harmoni med hela naturen. Var snälla att hedra er själva så som vi gör!

I Ljus och Kärlek!

Suzy Ward 

Översättning Gertie Dahlberg

onsdag 17 oktober 201224 september, 2012

Den ursprungliga planen för den Gyllene Tidsåldern – De mest väsentliga reformerna för att komma samtidigt – Efterföljande förändringar – Avslöjandet – Fri vilja – Ljusvarelser utanför planeten – Begränsningar – Gaias vision för Jorden – Våld i Nordafrika och Mellanöstern – Nedteckningar om Jesu hustru – Hälsan i fjärde dimensionen – Omfördelning av välstånd – Jordens uppstigning till den femte dimensionen.1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vyn från vår utsiktspunkt kan liknas vid en global orkan med miljoner ögon, de stilla områdena inom den massiva stormen, våldsutbrott i Nordafrika och Mellanöstern, slumpmässiga handlingar av våld, tyranniska regimer som fortfarande håller makten, växande antal flyktingar.

2. Det är sorgligt att dessa levnadsvillkor fortfarande plågar vår älskade Jordfamilj men inte oväntat vid det här sena skedet i Jordens uppstigning ut ur den tredje dimensionen. Hennes väg under de senaste dryga 70 åren har varit i successivt högre vibrerande nivåer och hon har nått nivån av dualitetens positiva och negativa ytterligheter. I detta skede i den ursprungliga planen för den Gyllene Tidsåldern är endast strimmor av negativitet, om något alls, ännu kvar på planeten.

3. Gång på gång har planen tvingats bli reviderad enligt de rådande förhållandena på Jorden. Vi har talat om i tidigare meddelanden – som Hatonn gjorde i mitt senaste – om den 10-åriga förseningen av inledningen på de genomgripande åtgärderna för att befria er värld från våld, girighet, korruption, bedrägeri, splittring, sjukdomar och rädslor, som alla producerar en enorm mängd av negativitet.

4. Ett helt årtiondes försening beror på att det var så länge sedan de själar som gick med på att spela de mörka rollerna och som skulle förse massorna med en möjlighet att slutföra den tredje densitetens karma, avslutade den delen av sina avtal. Den andra delen berodde på att dessa själar sedan skulle arbeta med ljuskrafterna för att förbereda Jorden och hennes mänsklighet för den Gyllene Tidsåldern. Det skulle inte bli något våld, tumult, fattigdom eller ens stormiga väderlekar idag om dessa själar hade hedrat sitt åtagande att avsluta sina mörka aktiviteter och ansluta sig till Ljusarbetarna. Men det gjorde de inte. Istället fortsatte de att förorsaka förödelse på planeten och skapa mer och mer negativitet.

5. Processen i det gamla systemet som skulle bana väg för det nya skulle ha inträffat med jämförelsevis lätthet för ett årtionde sedan, när de lägre vibrationerna skulle ha haft mycket mindre uttalade effekter på människorna och omständigheterna. Dagens mycket högre vibrationer intensifierar starkt allting som är baserat på negativitet, för den energin når snart sin höjdpunkt. Det kan inte vara på annat sätt – den energin måste spela ut sig själv snabbt, eftersom den inte annars kan gå in i den fjärde dimensionens täthet med planeten. 

6. En annan effekt av förseningen är att den tredje dimensionens karusell fortsätter att gå runt. Många själar som inkarnerade under de senaste 10 åren kom hit för chansen att slutföra den tredje täthetens karmiska lektioner i denna makalöst unika möjlighet som endast kan ske under en enda livstid. De valde mycket hårda liv som skulle uppnå en balanserad upplevelse, så att de fysiskt kan följa Jorden in i den Gyllene Tidsåldern eller övergång till Nirvana med den fjärde dimensionens utvecklingsstatus.

7. Om dessa två pågående situationer kan kallas ”de dåliga nyheterna” så är de goda nyheterna att inget av detta har saktat ner Jordens takt ett dugg eller tagit en omväg på hennes stadiga väg. Hon är mitt i prick för att avsluta den tredje densiteten strax före eller efter slutet på det här året, och hon kommer att lämna all negativitet bakom sig. 8. Denna häpnadsväckande bedrift är till stor del beroende på de miljoner ”lugna ögonen i den globala stormen”, de själar vars ljus lyser strålande trots oron omkring dem. Alla ljusvarelser i Universum hedrar er som vet att ni är Ljusarbetare och de miljoner som fortfarande är omedvetna om att deras gudfruktiga liv har hjälpt Jorden att stiga upp. Er kollektiva ståndaktighet i ljuset, engagemang, tålamod, mod och uthållighet är oöverträffat i detta Universum.

9. Det är naturligt att undra över hur den röra som er värld befinner sig i kan saneras på den korta tid som återstår innan starten på den Gyllene Tidsåldern. Det kan ju inte ske. Aldrig skulle väl den förunderliga Tidsåldern hälsa er vid dess tröskel, men på grund av de 10 årens försening kommer inte heller de tidiga stadierna av stora skillnader i era liv att bli så som mästarplanerarna ursprungligen föreställde sig. 

10. Därför kommer ”rengöringen” så att säga att starta senare. Emellertid, med frisläppandet av era egna tekniker från Illuminatis kontroll och med hjälp av andra civilisationer och deras tekniker, kan insatserna börja på många fronter samtidigt. 

11. Den första prioriteringen är att förse människor i krigsdrabbade områden och flyktingläger med överlevnadsförnödenheter samt ursprungsbefolkningar och nomadstammar som är i trångmål.

12. Stridigheter kommer att ha upphört, men mycket kvarstår att göra i dess efterdyningar. Att bygga eller återuppbygga länders infrastruktur, affärscentra och hus kommer att ske snabbt, inte bara för nuvarande invånare, utan så att flyktingar kan återvända till byar och städer där det finns bostäder, sjukhus, skolor och tillgång till rent vatten och rikligt med mat.

13. Befriandet av korruption i den globala ekonomin kommer att ske i takt med densamma inom regeringarna så att dessa områden med avgörande inflytande i era liv kan börja fungera med ärlighet och rättvisa inbyggt i moraliska och andliga ledare.

14. Era vatten, er jord och luft kommer att renas och giftiga avfall, inklusive radioaktivt material, kommer att dematerialiseras. Områden kommer att renas där sjukdomar har florerat på grund av de osanitära levnadsförhållandena för de utarmade massorna. 

15. Andra reformer som kommer att införas kvickt inkluderar att avsluta kulturella seder och bruk som är orättvisa, skadliga eller dödliga och upphävandet av orättvisa lagar och förordningar. Miljoner som nu är fängslade på falska grunder eller för mindre förseelser eller som ett resultat av att helt enkelt vara på ”andra sidan” i krig kommer att släppas – ja, det kommer att vara lätt att identifiera alla som är oskyldiga.

16. Dessa är bland de första förändringarna, därför att det nuvarande tillståndet är oacceptabelt för de berörda människorna. Tillståndet för många miljoner djur – hotade arter och djur som blivit en del av er kost – är en annan situation som kommer att tas upp på allvar.

17. Inledande omstruktureringar, i synnerhet bostäder för alla som nu är hemlösa i sitt eget land, eller genom våld ryckts upp med rötterna, och byggnader för sjukvård och skolgång kommer att vara rudimentärt. Så snabbt som möjligt kommer dessa typer av byggnader att ersättas med fint byggda strukturer.

18. Fria och förnybara energikällor kommer stegvis att ersätta nuvarande som är beroende av olja och naturgas. Andra åtgärder skall snart genomföras också med hjälp av Jordens egna ansträngningar för att återställa områden med mest allvarliga skador på miljön, så att grödor kan odlas i överflöd, skogar kan komma tillbaka och floder kan flyta såsom naturen avsett.

19. Enligt den ursprungliga mästarplanen för den Gyllene Tidsåldern skulle alla dessa förbättringar redan ha inträffat nu. Det globala nätet av korruption som så länge har gjort det möjligt för de mörka att kontrollera människorna skulle ha upphört nu och länge dolda sanningar skulle ha kommit fram i etapper för att ge befolkningen tid att lättare acceptera verkligheten.

20. Ni närmar er kontinuum, där det inte är mer än tio av era linjära år för allt detta att ske i stadier med ”anpassning” – gottgörelser måste komma igång så snabbt och effektivt som möjligt. Så en viss förvirring kommer att vara oundviklig på grund av brådskan att få de mest väsentliga förändringarna igång, men den kommer att vara relativt kortlivad. De mörka sinnen och hjärtan som skulle försöka att skapa kaos för att förhindra dessa förändringar kommer inte längre att finnas på planeten, och de människor som är där kommer att vara av en kärleksfull, hjälpsam och samarbetsvillig natur.

21. Min mamma har fått många förfrågningar, delvis sporrade av Hatoons kommentarer angående tidpunkten av introduceringen av vår universella familj samt det viktiga presidentvalet i USA, och delvis genom relaterade frågor som rört om i mångas sinnen. Vi är glada att kunna besvara frågor inom dessa kategorier.

22. Våra universella familjemedlemmar kan inte, inte heller vill de, ”bara anlända och börja ställa saker till rätta”. Tidpunkten för landningar och bröder och systrar som redan är här och identifierar sig själva, är ett beslut av det universella högsta rådet, vilket handlar efter Guds ledning. Endast från den höjdpunkten av medvetande kan den mest fördelaktiga tidpunkten bestämmas för välbefinnandet hos alla inblandade.

23. Syftet med vad som vanligen refereras till som ”Avslöjandet” har ingenting över huvudtaget att göra med någon nation eller något politiskt system. Syftet är att visa vad som har ignorerats eller förnekats av regeringar – många avancerade civilisationer finns i detta Universum och några av dem finns mitt ibland er.

24. Ja, det är troligt att det kommer att bli en betydande uppståndelse när skepp landar, men varje ansträngning kommer att göras i förväg av några av era ledare och de utomjordiska människor som har levat bland er för att förhindra ”masshysteri”. Ni kan hjälpa till att förbereda familj och vänner genom att berätta för dem att de många iakttagelserna av rymdskepp genom åren visar att människorna från andra civilisationer är fredliga – om de inte var det skulle de ha invaderat er för länge sedan.

25. Genom Skaparens lag som styr livet i detta Universum tillåts aldrig upplysta varelser att blanda sig i eller störa den fria viljans beslut hos någon enda person. Detta inkluderar även våra personliga familjemedlemmar som lever på Jorden, som tenderar att gå mot beslut som ådrar dem stora svårigheter som de inte valde i sitt själskontrakt.

26. Enda undantaget till den lagen att hedra den fria viljan är Skaparens eget – den kan inte användas för att starta ett kärnvapenkrig. I enlighet med Jordens beslut om fri vilja som gjordes direkt efter ”9/11” så kan inga andra försök till stora terroristhandlingar lyckas. I båda fallen är det Guds ansvar att förhindra alla sådana försökt. Han har bemyndigat civilisationer med förebyggande teknologi att följa dessa mandat och de har gjort detta framgångsrikt vid mer än ett dussin tillfällen.

27. Det som alla ljusvarelser är tillåtna att göra – och de gör det med glädje – är att stråla kärleksljusets energiströmmar till alla själar på Jorden för att hjälpa dem att höja sina medvetanden och uppnå andlig klarhet. Att uppnå ännu högre andlig medvetenhet och medvetande är vad alla varelser över hela detta Universum önskar på själsnivå.

28. De som tar emot ljuset börjar öppna sina sinnen och hjärtan, och det leder till klokare beslut och vänligare handlingar. Men varje individ har den fria viljan att göra det eller inte – det är aldrig inom en ljusvarelses ansvarsområde att utöva sitt inflytande på annat sätt än att sända vidare det rena kärleksljuset från Skaparens väsen.

29. Man kan inte mäta mängden av ljus som andra civilisationer sänder till Jorden, så det finns ingen grund för att tänka sig att om de skulle öka den mängden så skulle allt mörker elimineras. Den tanken utelämnar den fria viljan som alla har, utom när det gäller de två situationer som nämnts här ovan.

30. Gaia, Jordens själ, önskar att alla hennes livsformer på hennes planetkropp skall blomstra i överflöd och leva i fred, kärlek och harmoni med naturen. Att sätta upp scenen för Jordens entré in i den Gyllene Tidsåldern och manifestationen av Gaias vision inbegriper alla aspekter av den tredje dimensionen, antingen de är grundade på politik, ideologi, kultur, eller social, ekonomisk eller religiös separatism.

31. Om ni vill att era barn och barnbarn skall ärva en värld som är fri från mörker - då delar ni Gaias vision. Om ni vill ha ledare på varje nivå av styrande, från kommunal nivå till nationell och internationell nivå, till att samarbeta för att åstadkomma förbättringar för alla människor – då delar ni hennes vision. Om ni vill se er hemplanet återställd till det paradis den en gång var – då delar ni hennes vision. Om ni vill att kärlek, ärlighet, vänlighet, generositet och rättvisa skall råda hos hela mänskligheten på Jorden – då delar ni hennes vision. Om ni vill att alla skall respektera djurens själar och leva i harmoni med hela naturen – då delar ni hennes vision.

32. Nu skall vi kort ta itu med andra frågor.

33. Faktum är att Illuminaterna har ett finger med i utbrotten av våld i Nordafrikas länder. Deras globala maktbas har krympt, men deras ”black ops”-agenter sätter fortfarande in en kil var än de kan underblåsa bråk. Med kraften i publiciteten angående en provokativ och irrationell film kunde agenterna lätt manipulera en eldstorm av indignation och ilska bland många muslimer, medan många andra med den tron demonstrerar sitt motstånd mot de våldsamma reaktionerna. Detta är ett exempel på hur de rådande höga vibrationerna intensifierar alla egenskaper och beteenden, med det ”goda”, bättre och det ”onda” värre.

34. Den senaste upptäckten av en del av en forntida nedteckning som nämner Jesu hustru är ingen ”slump” – ingenting händer av ”en slump”! Den ”kom fram i ljuset”, eller uppdagades, som det första steget som kanske kan inspirera de kristna att bli mottagliga för sanningen om Jesu långa liv med sin älskade Mary Magdalena och deras barn. 

35. Även om varje fall kommer att vara lika unikt som personen är, generellt sett, så kommer kroniska sjukdomar inte att botas omedelbart efter att de påverkade individerna går in i den fjärde dimensionen, utan snarare kommer deras tillstånd att underlättas till en god hälsa. Åldrandeprocessen kommer också att ske gradvis, och återväxten av organ, lemmar och tänder kommer att gå stegvis också.

36. De nuvarande medicinska procedurerna och terapierna kommer inte att förändras abrupt i slutet på det här året, men välgörande behandlingar och ämnen som nu är förbjudna blir öppet tillgängliga. Ja, detta inkluderar marijuana, och människor kommer att välja att använda det på ett klokt sätt. Illuminaterna inom läkemedelsföretagen, som har starkt inflytande på besluten hos FDA, AMA och CDC, har gjort allt illegalt som skulle skära ner deras förtjänster, och de kommer nu inte att finnas här för att upprätthålla dessa påbud.

37. Den skandalösa skillnaden mellan de som har och de som inte har kommer att upphöra, men inte genom att ta pengar från människor som har förtjänat dem på ett just sätt och överlämna dessa pengar till de fattiga. Vi känner inte till detaljerna i omfördelningsprocessen, men vi kan försäkra er att den kommer att bli rättvis och förnekar inte någon de rikedomar de ärligt har förtjänat. Avsikten är att återvinna de nästan ofattbara rikedomar som har samlats in hänsynslöst och olagligt och som hamstrats, och att använda dessa fonder för att lyfta upp livet för fattiga människor över hela världen. Denna omfördelning av pengar är skild från både det nya monetära systemet, som bygger på dyrbara ädelmetaller, och världens naturresurser som Illuminaterna har kontrollerat.

38. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta för planeten att övergå från fjärde densiteten och gå in i den femte – det beror på Jordens invånares kollektiva medvetande. Var snälla och kom ihåg att planetens uppgång ur den djupa tredje densiteten och inträdet i den fjärde på mindre än 80 år är fullkomligt unikt i detta Universum! Vissa civilisationer tillbringar många tusentals år för att åstadkomma det, men ingen annan har givits denna omfattande, intensiva och ständiga hjälp som Jorden har mottagit.

39. Det skulle inte vara realistiskt att tro att färdas genom fjärde densiteten och väl in till den femte skulle ske i samma ögonblick, universellt talat. Så snart planeten är fast förankrad inom den fjärde densiteten och alla djupgående reformer har genomförts över hela världen, så kommer de högt utvecklade varelserna som kom hit för att hjälpa till med dessa landvinningar att vilja återvända till sina hemländer. Under resten av Jordens resa till sin destination i den femte dimensionen/densiteten kommer hon att vara på egen hand och hennes uppstigningstakt blir i enlighet med hennes människors kollektiva medvetande, vilket inte längre kommer att inkludera de avancerade varelserna.

40. Vår älskade Jordefamilj, att leva med villkorslös kärlek är enastående glädjefyllt och utan motsvarighet. Att ni också snart kommer att få uppleva detta är vår önskan för var och en av er.

I LJUS OCH KÄRLEK

Suzanne Ward 

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se 

www.matthewbook.com 
Kärlek och frid!
Suzane Ward

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/