Followers

Google+ Followers

onsdag 20 januari 2010

JANUARI 11, 2010

För att hjälpa med att skapa en värld med sant överflöd för alla, visualisera grupper av människor som strålar hälsa och lycka, och er värld med en klar himmel och rent vatten i floderna, små sjöar, oceaner; stora fält med gyllene gröda, träd fyllda med mogna frukter; enorma trädgårdar fulla med grönsaker, gröna betesfält, och parker med livskraftiga blommor; alla sorters djur betande och strövande bland folk. Och VET att denna underbara värld av överflöd i era visioner redan FINNS!

Med älskvärda hälsningar till alla, detta är Matthew som talar å vägnar av alla själar på denna station. När som ni inträder det andra årtiondet av detta århundrade förblir den globala ekonomin främst i era tankar, men inte långt efter kommer vad som kallas den globala uppvärmningen. Denna kontroversiella fråga är inte bara en integral del av den avstannade ekonomiska situationen, det är ett ledande exempel på hur dualiteten fortfarande påverkar er värld – de själv tjänande intressena gentemot den stora mängden och Jorden själv.

Vetenskapsmän som påstår att klimatförändringarna är ett naturlig cykliskt beteende och inte åstadkommet av människan blundar inför faktumet att planeten aldrig tidigare har plågats av mänskligt tillverkade giftiga föroreningar vilka existerar idag. Stora klimatiska förändringar har sannerligen inträtt tidigare, när Jorden behövde fria sig själv från negativitet som skapats av hennes mänskliga invånares handlande, men ingen av era vetenskapsmän, för eller emot global uppvärmning, känner till dess orsak och anledning. De som uttrycker alarm angående smältande glaciärer och nya rekord temperaturer gör så utifrån en genuin oro för framtida generationer, medan de som förringar behovet av att stoppa föroreningarna går frivilligt i tjänst hos de själv tjänande krafterna, vilka gör stora vinster från de många processerna som skapar föroreningar. Om sedan till dessa källor lägger till det utstuderade gifterna via kemispår, gifterna på sopptippar, osäkert lagrande av radioaktiva material, är det överväldigande klart att inget på er värld har undsluppit människans försummelser, minst sagt, och kriminell förorening som värst.

Ni som är bekanta med dessa meddelanden vet att Jordens återförande till hennes ursprungliga tillstånd som Edens Lustgård inkluderar att temperaturerna vid de polära och tropiska områdena modereras till vad som till slut blir ett modererat klimat över hela världen. Detta är faktiskt också obekant för era vetenskapsmän, och för resten av befolkningen också; men även om var person på planeten visste vad som håller på att ske, skulle det inte negera det kollektiva ansvaret att stoppa vanhelgandet av Jorden och reparera de utbredda skadorna som har åsamkats henne. Andra civilisationer är ivriga att assistera i denna gigantiska uppgift, men det är er hemplanet och ni måste ta ledningen med detta.

Och ni gör så! Även om lite av vikt framkom vid den senaste konferensen i Köpenhamn, ljuset i myriader själar inspirerar dem att initiera preservering och reparation på en mängd olika sätt. Detta sträcker sig från individer som rensar bort invaderande växter som tanklöst introducerades till nackdel för den naturliga växtligheten till lagar som beordrar dagbrotts brytande företag att återställa landet de våldtog, gruvföretag att avgifta vattnet som används i deras operationer, och skogsföretag att beskydda djurens hemvist. Många individer är inspirerade att rädda och rehabilitera skadade och föräldralösa vilda djur, skapa realistiska omgivningar för zoo djur, lägga till djur sorter till listan av hotade djur, lära tjuvjägare på djurreservat andra sätt att tjäna pengar, och kastrera husdjur.

Det ständigt intensifierande ljuset exponerar också de själv tjänande intressena som länge har förtryckt era utvecklingar inom fria energi källor och andra teknologier. Dessa kommer snart fram, och tillsammans med era rymdfamiljers avancerade teknologier, kommer de att användas för att rena och förädla jord, vatten och luft, och transformera era metoder för transport, medicinsk vård, mat produktion, byggindustrin, tillverkning och kommunikation. I korthet, livet såsom ni känner till det kommer att förändras radikalt och underbart när Jorden är helt ut ur tredje densiteten.

Det är den inträngande dualiteten hos mänskligheten som har förhindrat introduktionen av uppfinningar som skulle vara allt liv i er värld tillgodo. Nu när Jorden har nått de högre vibrationerna där det korrupta systemet från dem som länge har varit i kontroll bryter samman, blommar folkets makt över hela planeten. Tillsammans med olika miljövänliga steg mot att återställa Jordens hälsa och skönhet börjar nu nya metoder för att göra så att business frodas; återanvändning och att ”bli grön” blir allt vanligare, individuella och kommunala trädgårdar sprider ut sig; ett delande av verktyg och utrustning byter ut att var och en har allt; utbyte av varor och tjänster tillfredställer många; åtgärder för att byta ut ineffektiva eller korrupta allmänna representanter växer. Det är en glädje for oss att se folk i alla världens hörn upptäcka deras kraft att VARA de förändringar de önskar i världen.

Låt oss prata lite mer om dualiteten, försöken att förstå den och varför den har varit del av Jordens mänsklighet under en så lång tid. När som århundradena gick och den ena generationen efter den andra försökte att definiera ”mänsklig natur” har dualitet tolkats som människor med gudsfruktan gentemot syndare inom religionerna, demoner gentemot änglar i konst och litteratur, karaktärs styrka gentemot svag karaktär inom filosofi, och miljö betingat uppförande inom de sociala vetenskaperna. De äldre uttrycken beskriver personen som antingen gudlig eller ond och de nyare uttrycken säger att varje peson har inneboende en kapacitet för båda. Det finns i själva verket en potential för båda uppförandena, men varken den ena eller den andra änden av detta ”goda-onda” dualitets spektrumet är förutbestämd.

Mörkret frodas i tredje dimensionen, där energi kanalerna är fulla av våld, ilska, girighet, lust, avundsjuka, oärlighet, orättvisa, och önskan av makt och kontroll. Innan födelsen väljer själar att överkomma de negativa drag de utvecklade under tidigare livs tider; detta glöms dock när de är tillbaka i kompakta kroppar och återigen så utvecklas beteendet enligt fri vilja och val inom den miljö av inflytande som själen också valde och glömde. För att uppnå en balanserad erfarenhet nödvändig för andlig utveckling kan en själ spendera hundratals eller mer livs tider för att utvecklas ut ur dualitetens negativa potential och mot den positiva änden av spektrumet, där energin av kärlek, fred, generositet, harmoni, ära och godhet råder.

Vid denna unika tid i universum då alla erfarenheter accelereras har själar blivit givna en möjlighet utan motstycke att utvecklas ut ur tredje densitetens låga vibrationer och fysiskt gå med Jorden in mot högre energi plan. Sorgligt nog så tar inte alla till vara denna möjlighet och det är därför som dualiteten fortfarande är stark. Detta kommer inte att förhindra Jordens upplyftning i det minsta eftersom den är garanterad, men det sätter i riskzonen den ”goda” destinationen för en del själar som väljer att fortsätta ett negativt beteende istället för att absorbera ljuset vilket skulle göra det möjligt för dem att för evigt lämna tredje densitetens begränsningar för tillväxt i andligt medvetande och intelligens.

Individer inom Illuminati klanerna agerar inom djupa tredje densitet vibrationer när det gäller ekonomi, till exempel. De manipulerar fortfarande bankerna och kommersen genom korrupta procedurer och regleringar på en ofattbar skala. De manövrerar sina banker till kolosser som håller i sina fonder istället för att distribuerar dem för att påskynda ekonomisk tillväxt. Vad som är menat att se ut som en förbättrad aktiemarknad är helt enkelt datamaskiner som förflyttar Illuminati medelmmars stora förmögenheter fram och tillbaka runt världen, och deras multinationella företag har köpt upp eller förstört konkurrerande företag. Deras hemliga industrier i form av sex slaveri och narkotika för också in milliarder till deras kistor.

Men nu håller detta förrädiska nätverk att nystas upp rakt framför era ögon! Via massmedian talar sanningstalare om illegal bank och företags verksamhet, och respekterade forskare inom många områden intervjuas om deras kunskap om skenande förseelser. På så sätt så samlas energi vilken så småningom kommer att rena er värld från all Illuminati baserad aktivitet, och individer som försöker att pussla ihop igen deras förfallna system kommer snart att bli tvungna att medge deras usla nederlag.

Var snälla och förvänta er inte att imorgon höra att den Amerikanska Centralbanken upphör att existera som ett exempel på svepande reformer runt om i världen, men dess slut kommer tillsammans med alla andra mörka aktiviteter som har åstadkommit fattigdom, krig, sjukdom, orättvisor, brutalitet och förtryck. Dessa förhållanden och de sinnen som skapade dem kan inte och kommer inte att existera inom de energiplan som Jorden snabbt närmar sig. Håll fast vid i era tankar att er linjära tid går allt fortare in i det tidlösa Kontinuum där Jorden Gyllene Tid redan har anlänt!

Nu så ifrågasätter en del av er den motstridiga informationen om ursprunget av fenomenen i luften över Norge för några veckor sedan: Skapades det av en annan civilisation, som vi och andra utomjordiska källor har sagt, eller av den närliggande HAARP installationen från vilken en kraftpuls detekterades? Vi skulle säga att det är en fråga om olika slutsatser som funktion av helt olika observationspunkter. Om ni kommer ihåg att allt är energi, därför så är allt förknippat, gör det lättare att förstå att när denna enorma kraft genererad av er rymdfamiljs teknologi orsakade en jämförelse liten reaktion från er mänskliga teknologi, tillskrev en del den sistnämnda som källan till förevisningen. Oberoende av hur logisk den slutsatsen kan förefalla så missas den djupa symbolismen av spiral designen samt tidpunkten och platsen för dess uppenbarande.

Vi vet att ni är medvetna om det nära förestående uttalandet om vår civilisations existens och att ni är ivriga att höra det senaste angående dess framsteg, och vi har bett Hatonn att prata om detta.


HATONN: Tack, Matthew. Jag skulle vilja ha kunnat rapportera att stora framsteg har gjorts, men det kan jag inte. Vi visste att det skulle bli ett försinkande i framfarten under Jordens helgperiod, och vi förutsåg en stor sannolikhet av att en avledningstaktik skulle försvåra det hela. Vi blev inte besvikna i den förväntan, men avledningen skapar mer problem och förseningar än vad vi hade förväntat oss.

Den typen av hemlig CIA handling som utfördes på Juldagen i form av en flygplans terrorism är något vi inte kan förhindra. Det var den perfekta plojen för att få er hela värld upprörda angående global terrorism och det har fått President Obamas huvudsakliga uppmärksamhet. I fall att förseningstaktiken för hälsodirektivet och landets arbetslöshet inte var tillräckligt för att uppta hans uppmärksamhet under de senaste månaderna! Han var drivkraften i diskussionerna och tills att han kan återfå den forna farten kommer samtalen att fortsätta att vara mer gnabba än konstruktiva.

Det är lika bra att inga beslut fattas utan Obamas involvering. Han förordar starkt vidsträckt och snabba avslöjanden och de flesta av era andra deltagare är tvekande angående båda. Vi kan föreslå och rekommendera men inte påtvinga vårt synsätt på era representanter, och än mindre agera eftersom det kan betraktas som godtyckligt i bästa fall och ensidigt i värsta fall. Så vi är tålmodiga. Det är det ända vi kan göra tills att antingen era representanter når ett samförstånd angående alla de viktiga frågorna som hänför sig till TV program eller Gud i Hans vishet bestämmer vad som skall göras och när.

Förstå att Jorden kurs är lagd, det är hennes folk som har en tidtabell att möta eller bli efterlämnade. De behöver en väckarklocka av sorten att bli informerade att det finns många av oss i detta universum med er.

Tack Matthew, för inbjudan till mig att tala. Jag hoppas – ljusarbetare över hela världen hoppas! – att det snart uppkommer en konsensus för ”alla systemen att starta upp”.

MATTHEW: Hatonn, tack för din rapport. Vi väntar också tålmodigt på denna händelse som blir en dramatisk vändpunkt för hela Jordens folk. Inte bara kommer deras regeringar att till slut att avslöja sanningen om ”intelligent liv” på annat håll, men detta avslöjande kommer att framkalla beslutsamma förfrågningar om annan information som hålls tillbaka från allmän vetskap – öppnandet av Pandora’s låda, så att säga.

Vi återkommer ett ögonblick till dualitet för att utveckla Hatonns kommentar ”Förstå att Jordens kurs är klar, det är hennes innevånare som har en tidtabell att möta eller att bli kvarlämnade.” Det universella upplinjerandet av fönstret för Jorden att totalt lämna tredje densiteten smalnar och individer som vill följa med henne fysiskt måste ha tillräckligt med ljus för att passa in i denna tidtabell för avfärd. Jordens övergång till sin ultima slutstation är säkrad. Det är slutstationen för hennes mänskliga innevånare som är i fråga satt: Kommer de att absorbera ljuset som förändrar kol baserade celler till kristallina som möjliggör fysiskt överlevande i vibrationer av den fjärde densiteten?

Att absorbera ljus kräver av de på den negativa änden av dualiteten att ändra sig från våld till fredlighet, från girighet till generositet, korruption till ära, orättvishet till rättvishet, ilska till reson, förtryck till frihet. Kropparna av dem som vägrar att upphöra med det negativa beteendet som gjorde att de upptog mäktiga positioner kommer att dö, och själarna går till världar där energin är densamma som de människorna genererade under deras fysiska livs tid.

Men var snälla att inte tro att alla som lämnar planeten från och med nu gör detta av just detta skäl! Själar som kommer från avancerade civilisationer, en del som ”walk-ins” och andra födda i Jordliga familjer, för att assistera er under denna omtumlande tid kommer att återvända till sina egna världar när de slutför sina uppdrag. Många Jordliga innevånare kommer att uppfylla sina själskontrakt i vilket de väljer att fullborda tredje densitetens karmiska erfarenheter, och efter en livstid i anden, kommer de att inkarnera i fjärde densiteten, om inte tillbaka på Jorden i så fall på en annan avancerad värld. Andra kommer att sända in förfrågningar på själsnivå om att göra en tidig avfärd därför att livets förhållanden är mycket hårdare än deras val av kontrakt; efter att ha avslutat deras kontrakt i ett andlig liv, kommer deras nästa fysiska liv också att bli i en värld av fjärde densiteten. När sanningen om religiösa dogmer kommer fram kommer många på själsnivå att välja avfärd; senare kommer de att förkroppsliga i en värld av tredje densitet där deras tro kan förbli intakt tills att sanningen återigen framkommer om religioners falska läror, och de får då en ny möjlighet att öppna sina sinnen och acceptera den sanningen.

Om man kan påstå att dualiteten har en ”medelpunkt” så är det kanske det följande: En läsare som uppskattar våldsam underhållning frågade: ”Är det nödvändigt att avskaffa detta i den framtida världen av 2102 och bortom?” och ”Vad gör mängde av folk som jag för att underhålla sig då? Att besvara den första frågan blir kortfattat: Ja. Ett längre svar blir att vi säger att våld av all sort mot alla livsformer har varit ett gissel för Jorden att hantera sedan långt, långt innan er nedskrivna historia – det är vad som fick er planet att dala från femte densiteten till en djup tredje densitet, där dualiteten infiltrerade det kollektiva medvetandet.

För ungefär sjuttio år sedan när avlägsna civilisationer började sända ljus för att rädda Jordens planet liv, blev ljuskänsliga människors tankar, känslor och handlingar inställda med ljuset. En våldsam värld blev omöjligt att tolerera och när som folk började tala för ett slut på våldsamheter förändrades det kollektiva medvetandet i enlighet med detta.

Utrotandet av våldsamheter måste fortfarande uppnås i er linjära tid, men i kontinuumet är det redan gjort; vi kan därför säga att avförandet av våldsamma sorter av underhållning inte kommer som ett påbud, utan av gemensam önskan. När som ni fortsätter att absorbera ljus, respekt för allt liv kommer naturligt att eliminera dödandet av djur som sport, och strider mellan djur och tjurfäktning upphör av samma anledning. Glädjen i ett fredligt och harmoniskt liv kommer naturligtvis att sätta stopp på intresse av våld i någon som helst form, inkluderande de populära elektroniska underhållningsspelen.

När det gäller underhållning in 2012 och framöver så kommer alla icke våldsamma sporter att fortsätta, men den nuvarande attityden att vinna till varje pris och ”döda dom” kommer inte att bli del av någon individuell eller lagtävling. Vandrare i naturen med eller utan tält, bergsklättrare och dykare kommer att ha än mer vackra områden att utforska än nu. De rådande vibrationerna kommer att gynna användandet av hjärnan och många kommer att attraheras av spel som kräver mental skärpa. Att läsa böcker, som under senare år byttes ut mot TV tittande, kommer att återfå sin tidigare lockelse, historieböcker kommer att beskriva vad som verkligen hände och vetenskapsböcker innehåller universell kunskap. Även utan dagens våld kommer filmer på teatrar och på TV att vara utmärkta och spelen på instrument hållna i handen blir lika spännande. Alla kreativa hobbys som för tillfället åtnjutes kommer att fortsätta och många kommer att finna stor glädje i blommor och grönsaksodling. Med en större uppskattning av all art än nu kommer kulturella erbjudanden bli populära val för rekreation. Medlen för att resa runt i världen kommer att vara tillgängliga för alla och många kommer att välja att göra så. Ni kommer att vara så inriktade på Naturen att de flesta kommer att värdera ensamhet på ett favorit ställe. Oroa er inte för vad ni som är hängivna till våldsam underhållning kommer att finna för att fylla upp ledig tid med i den Gyllene Åldern!

Läsare har frågat om att tillfälligt njuta av pornografi, spelande, sex fester, social narkotika, en relation utanför äktenskapet, och lite svartkonst kan fördröja andlig utveckling eller förhindra fysisk uppstigande med Jorden. När ni sätter detta inom sammanhanget av allt vi har erbjudit för guidande av andlig tillväxt, vet ni att svaret är ”Ja”. Oberoende av anledningen till att ni deltar i sådan tidsfördriv så skapar de alla låga vibrationer som formar en barriär mellan medvetandet och själen, och det minskar ljuset inombords.

Vi välkomnar frågan om relationen mellan hjärnan och själen och som ett svar skall jag låna Imacas förklaring till min mor strax efter att vår telepatiska förbindelse öppnades för 16 år sedan.

IMACA: En tanke kan ses därför att den har en substantiell form och den pulserar, vilket fångar vår uppmärksamhet. Det finns omedelbart kognitivt erkännande av er tänkande intention, och själva tankeformen i sig självt kan bokstavligen ses.

S: Är det bara min hjärna som är involverad eller är det något i själva själen?

IMACA: Denna mentala aktivitet är hemvisten för själen som använder hjärnan som ett instrument på samma sätt som ni använder en datamaskin för att notera era önskade ord. Hjärnan är bara ett redskap. Det är som er datamaskin som inte fungerar av sig självt, men bara efter att ni interagerar med den, och då presterar den för er. Själen och hjärnan har samma relation i fråga om aktiviteter. Själen startar upp hjärnan, vilken sedan stimulerar djup själ kunskap och sätter det till nyttig handling inom sinnet. Kunskap är inte inom hjärnan utan bara såsom det är infört av själen och används då av hjärnan för att resonera. Kunskapen ackumuleras, men är inte lika lätt nådd i detta nuvarande livs längden på Jorden som i många andra tidigare perioder av planetens historia. De barriärer som infördes för länge, länge sedan av enheter med negativa intentioner har varit framgångsrika med att gömma de mesta av informationen från ert medvetna vetande.

Mor, tack, och nu går vi vidare: Vad kan vi investera vår tid och våra pengar i för att hjälpa att framföra en ny ekonomi och finansiellt system? Den globala ekonomin är som allt annat i er värld, en produkt av myriader av tankeformer angående det samma. Precis som positiva tankar och handlingar gynnar ett visst resultat av vilken som helst annan situation, är de också effektiva med att hjälpa att frambringa ekonomiska reformer.

Andligen och praktiskt så är det bästa sättet att investera era pengar genom att hjälpa de som har de svårt på grund av ett förlorat jobb, inkomst eller hem, eller sjukdom eller andra svåra förhållanden. Den universella lagen om attraktion kommer att bringa tillbaka till er tio gånger vad det är ni ger från hjärtat. När det gäller att investera tid, tillsammans med att aktivt assistera folk i nöd, erbjuder vi två förslag för att rikta energin. LITA PÅ att dagens situation kommer att lösas av folk med vishet och att andlig integritet blir belönad med tillfredställelsen att veta att ni hjälpte att skapa lösningen. Överflöd är vanligtvis ansett att vara mycket pengar och ägodelar. Dessa falska mått av en persons värde kommer att förändras och så också ert koncept av överflöd. För att hjälpa med att skapa en värld med sant överflöd för alla, visualisera grupper av människor som strålar hälsa och lycka, och er värld med en klar himmel och rent vatten i floderna, små sjöar, oceaner; stora fält med gyllene gröda, träd fyllda med mogna frukter; enorma trädgårdar fulla med grönsaker, gröna betesfält, och parker med livskraftiga blommor; alla sorters djur betande och strövande bland folk. Och VET att denna underbara värld av överflöd i era visioner redan FINNS!


KÄRLEK och FRED
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

MATTHEW BY SUZY WARD
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS
http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH
http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://www.lightworker.it - ITALIANO
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - ESPAÑOL
http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS
http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE

lördag 9 januari 2010

December 17, 2009Detta är Matthew som framför kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station. Denna säsong av heliga dagar förstorar alltid känslorna i enlighet med personliga förhållanden, och spänning och glädje flödar tillsammans med förtvivlan och sorg. I detta avseende är detta år mycket likt, men i ett annat avseende finns det en underbar skillnad. Från de olika svårigheterna som så många av våra kära själar har nu flödat ett stort givande från hjärtat runt er värld. Tacksamhet för välsignelser i era liv och medlidande i större utsträckning än någonsin har inspirerat i lika proportioner ert delande med dem som har mindre. Allt ifrån familjer och grannar till människor i fjärran länder med olika kulturella trossystem och vanor så sprider sig känslan av att ge från hjärtat till runt Jorden. Vi önskar att ni kunde se detta så som vi gör – strålande som sommarsolen omfamnande Jordens själafamilj blandande med ljuset som strålar mot er från många punkter i galaxen. Det är en mycket magnifik föreställning!Mycket få dagar återstår i det första årtiondet i ert 21:a århundrade, en största vågskåls perioden i er kända historia. Under de senaste tio åren har ljuset grävt upp och exponerat mörkret, vilket under långa tider var djupt belägrat, det har också öppnat fler och vidare fönster för ert inre sökande och introspektion angående det ”osedda universumet”. Ert nästa årtionde kommer att bli en explosion av dynamiska avslöjanden som för evigt kommer att förändra livet i er värld, inkluderande de närstående erkännandena av närvaron av andra civilisationer. Andra länge förtryckta sanningar vilka leder till ett stort antal reformer följer som gräs som flyger i vinden och för er in Jordens Gyllene Era. Vårt primära meddelande idag är en speciell sorts gåva, men först skall vi besvara frågan i mångas sinnen: Vad var det där fenomenala ljuset i skyn över Norge? Jag bad min mor att kopiera vad jag sa till henne i mitt svar till Jean Hudons omedelbara förfrågan (www.EarthRainbowNetwork.com):

”Matthew säger att detta är det mest signifikanta tecknet än så länge från våra systrar och bröder inom andra civilisationer att tiden är nära för att deras närvaro skall korrekt bli erkänt – det finns ingen chans att de som inte vill att detta skall hända kan bort förklara dessa dramatiska tecken. Den större spiralen representerar de många obrutna banden mellan alla själar från alla vår Början i ljuset – det intensiva ljuset i mitten och den blå spiralen riktad mot Jorden är det kraftfullaste beviset än så länge av deras önskan att vi medvetet får kontakt med dem i samma andemening som de har kommit. Tiden och platsen är viktiga och valda för att markera överlämnandet av Nobels Fredspris till Amerikanska Presidenten Obama för hans vision och engagemang att uppnå fred i världen och för att visa på att de är här för att assistera oss att uppnå detta mål.”Tack Mor. Som ni har sett, ett försök gjordes att bortförklara det som en rysk missil, och en annan teori säger att det kom från HAARP. Vi kunde inte låta bli att le när det gäller stapplande och snavande missil teorin och påståendet att de olika mänskligt skapade nät systemen har förmåga att skapa den häpnadsväckande förevisningen som var producerat av ert multidimensionella brödraskap.Nu, vi vet att en del av er är mycket besvikna över att President Obama har beslutat att skicka mer trupper till Afghanistan, vilket förefaller att vara helt tvärtemot hans vinnande av detta viktiga fredspris. I detta ögonblick så kan det förefalla så, men med tiden kommer ni att se att kommitténs val var mycket lämpligt.Från hans första dagar på arbetet har Obama blivit konfronterad med mäktigt motstånd mot hans gudomliga vision för detta land och en värld i fred, och medan han inte alls har vigt sig från hans slutliga intentioner, har han blivit tvungen att kompromissa och göra tillfälliga beslut som inte är i enlighet med hans vision, med meddelanden från hans själ. Kanske ironiskt, de samma energierna som inspirerar gåvor från hjärtat på en ny nivå får också de som är emot alla reformer att bli fast besluta och mer viljestarka än någonsin; via mutor, utpressning eller hot till livet, så görs många politiska beslut fortfarande av dem som har vävt det fördärvliga nät av mörker. Obama och medlemmar av Kongressen som delar hans vision kommer att envetet fullfölja frigörandet av deras regering från de självtjänande grupperna som önskar att behålla det under deras kontroll.Detta är inte unikt till USA, det händer i länder över hela er värld. Vad som händer bakom kulisserna inom och bland regeringar kommer att resultera i en triumf för alla ljusfyllda människor, och de mörka härskandet i myndigheter och alla andra organisationer som påverkar livet på Jorden kommer att försvinna. När som planetens vibrationer fortsätter att höjas, kommer dessa grymma manipulatörer att ge sig iväg; deras fysiska kroppar kan inte överleva utan ljuset som de vägrar att acceptera, och deras själar kommer att gå till världar som motsvarar deras livs energiregistrering.Obamas själaväsen uttrycks i hans ord, och ni kanske kommer ihåg att han klokt sa att ni skulle tro på er själva. När ni ivrigt ”höll upp handen” så att säga, visste ni att ni skulle genomleva svek och korruption i politik, juridik and de socioekonomiska områdena, och ni inkarnerade specifikt för att frigöra er värld från den destruktiva naturen av denna uppdelning och ojämlikhet.Och ni gör det nu! I byar och orter, städer och metropoler världen över, energin från befolkningen bryter ner orättvisa system som har gjort de rika rikare och de fattiga fattigare, och det finns en växande otålighet att åstadkomma djupgående förändringar. Detta, också, är i reaktion till de högre vibrationerna av intensifierat ljus, och så är önskan om fred som ligger bakom den växande oenigheten även inom militär personal. Alla handlingar och reaktioner betonas i enlighet med energiaccelerationen, som ni upplever som att tiden går fortare och fortare, och brottandet och osämjan över frågor kommer att utvecklas till enighet om ett större mål då Jorden fortsätter att närma sig hennes Gyllene Tid.Vi har beskrivit denna värld av kärlek, fred och kooperation bland alla människor och livet i harmoni med Naturen (”Essay on 2012, December 31, 2007”) och master planen för denna underbara värld som redan existerar i Kontinuumet (November 21, 2008). Om ni inte har läst dess meddelanden kommer ni att fyllas av spänning och förvissning när ni så gör då ni har tid. Vårt speciella erbjudande idag, i form av valda delar från Matthew böckerna, är en blandning av eviga sanningar om era fysiska och andliga livs tider inom vår universella familj och er planets hemland i ett universalt sammanhang. Det är vår brinnande förhoppning att vårt urval kommer att upplysa er andliga väg mot den Gyllene Tiden och inspirera er att ”leva ert ljus” som den gud och gudinna ni sjäva är.


(Urval från Matthew, Tell Me about Heaven)


Livet är meningsfullt, Mor! Det finns en extas, en brinnande glöd hos folket här. Vi har viktigt arbete, nästan obegränsade studier, besök hos Jordefamiljer, underbar musik, enastående resor och ojämförbar skönhet. Mycket mer pågår här än det lycksaliga andelivet som är associerat med Himmeln! Nirvana är det korrekta namnet för detta rike…..Det finns ingen ”Himmel” som en plats, inte heller ett ”helvete” som sådant. Vad folk på Jorden refererar till som Himmeln och Helvetet är i själva verket deras hanteringar av situationer varhelst de är, och vad varje individ manifesterar som förhållandena av hans liv…. Varenda själ skapar där hans omgivning, och den är olika från till och med samma uppsättning av krav än vad det förefaller för dem som delar detta liv någorlunda nära. Det är en fråga om individuell perception som skapar varje individs värld, och var och en kan välja hur han/hon önskar att se all aspekter av hans liv. Det är lika lätt att skapa härligheter som ni tillskriver Himmeln som det är att skapa hemskheter som ni tillskriver helvetet, och båda förhållandena skapas just då!..... Ni har hört att någon skapar hans eget helvete eller att Himmeln och helvetet är här på Jorden. JA! Och varken den ena eller andra som där upplevt är i detta andliga rike…..Själen som har förkroppsligat på Jorden är inte bunden av samma begränsningar i tredje dimensionen som den fysiska kroppen och psyket, så den är fri att resa vart den än vill under sömnen eller djupa meditativa nivåer hos den personen. När det finns närhet av själar, den bindande kärleksenergin ger en signal till de andra, inkluderande alla de som har förkroppsligat igen, till och med de som står för en omedelbar transformation. Det är därför som de kan vara tillgängliga att välkomna honom eller henne. Ofta så kan en eller flera av dem ses av den personen just innan den fysiska döden och förstå på ett lycksaligt sätt att han snart kommer att gå med dem.När det gäller fortsatta sammankomster, är det alltid möjligt att de kan träffas i detta rike, och de flesta möten tar plats här. Själarna kan dock träffas var som helst i universum där deras energifrekvenser låter dem gå. Själen som har reinkarnerat har total frihet för att resa, och energi kopplingen av den själen med vilken annan var som helst tillåter sammankomster varhelst alla önskar inom sina energibegränsningar….Era tankar och känslor av kärlek och omtanke för andra är böner. Dessa kan infalla vid vilken tid som helst, var som helst, med vilka ord som helst eller inga ord alls, bara känslor… Effekten av böner är direkt relaterat till intentionen och intensiteten av känslorna och tankarna… Gud tänkte sig aldrig att kyrkor av något slag skulle byggas. De magnifika katedralerna är människans idé och inte Guds. Kyrkan är inom själen. Kyrka är var och ens känsla av vördnad, tacksägelse. Det är upplyftandet av själen in i kärleken och ljuset av Gud. På detta sätt är kyrkan en enda bön som har förmågan att nå universum…. Allt som ÄR, VET vi redan på själslig nivå. Då vi inte kan separeras från Gud och Skaparen, kan vi inte heller separeras från vårt universala sinne. Det kommer medvetet ihåg allt vi vet vilket är vår resa genom alla våra livs tider…. Det är fullbordan av erfarandet och det förtjänta återvändandet till Skaparen som är kulmineringen av löftet om perfektion i evighet. Det pågående uppfyllandet av detta eviga liv är i själens resa genom utveckling och tillväxt.


(Urval från Revelations for a New Era)


(Matthew) LIKA ATTRAHERAR LIKA! Krafter råder i universum som är ”för” eller ”emot” det bästa för Jorden. Tankeformerna ni skapar attraherar lika tankeformer från den mycket större hjärnkapaciteten av de avlägsna enheterna. Enligt universell lag måste ni bjuda in dem för att de skall komma, och de blir absolut inbjudna! Er INTENTION är basen för denna inbjudan. Intention har den största påverkan på er och planeten därför att ur intention kommer tankeformerna. Oberoende om era intentioner är ”goda” eller ”dåliga”, det är er inbjudan till likasinnade eller de med lika intentioner att förena sig och skapa energi med er själva…..Livet skulle inte vara så komplext om alla visste att varje person är en del av Gud och till och med en person är så kraftfull att det påverkar ett större antal. Det är därför som en konvertering av negativa energier till positiva är så viktigt. Beakta en lättsam konversation: Tonen kan vara antingen glad eller nedtyngd, och det påverkar inte bara på motsvarande sätt de som pratar, utan den har långtgående goda eller skadande vidare effekter när som dessa personer sprider sina positiva sensationer. Ett leende är oemotståndligt! Den naturliga reaktionen till ett leende resulterar i en positiv energirörelse som byter ut de negativa fickorna som håller psyket fånget. Denna typ av positiv energi kan göra mer för att assistera Jorden att avlasta hennes arbete än någon annan av era handlingar på er nivå. At le är att stråla godhet till alla runt omkring er, och de vidare effekterna är ojämförbara i sin omfattning av förbättring…..Själen är själva naturen av livet när det först kom ut från Skaparen. Det är en oförstörbar levande enhet of ljus energi som kan ta en fysisk kropp, astral kropp eller enbart en fri ande. Våra själar, manifesterade av Gud genom Hans samskapande kraft med Skaparen, är uttryck för den kärlek och ljus av Gud och innehåller i ett mikrokosmos Guds hela väsen. I alla dess former är själen en okränkbar oberoende varelse samtidigt som den existerar oskiljbart från Gud och Skaparen och alla andra själar i kosmos. Kroppen är enbart ett flyktigt medel för själens användning. Själen är betydligt starkare och mer uthållig än någon kropp i tredje densiteten såsom mänsklighetens kroppar på Jorden. Och, kroppen håller inte själen, själen skapar kroppen från sin egen bild av vad som passar den specifika erfarenheten den väljer i varje livs inkarnation. När själen frisläpps från den fysiska kroppen frisläpps dess eteriska kropp samtidigt och i denna eteriska kropp gör själen sin blixtsnabba förflyttning från Jorden till Nirvana, förändringen från ett fysiskt liv till ett andligt liv som ni kallar ”döden”.Själen är kraften bakom allt som existerar på Jorden. Det är livskraften av alla dess delar som den skapar för ständigt större erfarenheter. Vid varje nivå av involvering är varje själ del av ett oberoende självt med intelligens, karaktär, val, mål och alla andra delar av livet som gör varje person till en unik person. Varje individuellt liv för en själ är en gestalt. Summan av en själs gestalter är den kumulativa själen, i vilken all kunskap uppnådd av varje gestalt är tillgänglig för alla. När varje gestalt blandas in med den kumulativa själen, medförande visheten från det livets erfarenhet, utvecklas därför varje individuell gestalt precis som den kumulativa själen gör…..Karma är inte bara möjligheter för själar att uppnå balans det är också ett symbiotiskt förhållande mellan själar och Jorden. Som ett mikrokosmos av Jorden så tillför mänskligheten en balans till henne när som de utvecklas genom sina egna karma lärande. Detta ger Jorden mer ljus att stråla mot sina invånare och det ger dem på detta sätt hjälp för att uppnå balans. Karmiska lektioner kan presenteras varsomhelst i detta universum. Även om livstider i andra typer av fysiska former och världar är väsentliga för att göra framsteg mot integrationen med Gud, senare med Skaparen, vanligtvis är Jorden skolhuset för att erfara alla känslor som införts från och med början av mänskligt liv på planeten. När detta kan hanteras utvecklas själar till andra livsformer på platser där intelligens och andligt medvetande ligger bortom den nuvarande kapaciteten av den stora majoriteten av Jordens folk…..(Ithaca) Mänskligheten såsom den är representerad av Adam och Eva uppkom inte spontant på Jorden. Inte heller är människor i nedstigande led från apor, enligt Darwins teorier. Det fanns likheter i gamla fysiska former, med jämförbara storlekar och stående rörelser. Alla variationerna av familjen av apor på er planet diversifierades från den ursprungliga rot stammen av apor. Mänskligheten utvecklades till sin nuvarande likhet från den parallella utvecklingen av den mänskliga rot stammen, som introducerades av dess utomjordiska förfäder. Hjärnan och Gud fragment med en själ som är tillhörande introducerades direkt och BARA inom Homosapiens, vilket är den kritiska skillnaden mellan de två linjerna……Den ”förlorade kontinenterna” Atlantis och Lemuria är inte påhittade historier. De är en del av början av Jordens civilisationer och de flesta förkroppsligade själar på Jorden idag var en del av dessa två befolkningar under deras mest turbulenta tider.(Matthew) Jorden är mer än en liten planet i ett normalt solsystem i en mindre galax bland milliarder i vårt universum. Planeten var en av Guds favorit ställen och var i själva verket paradiset som kallades Eden. Dess utstrålande aura och forntida skönhet gjorde det till ett demonstrationsfall inom denna del av universum, där den visade på till Guds kraft att skapa gemensamt med Skaparen i Kärlek och Ljus energi. Planeten var det rakt motsatta av allt vad de mörka krafterna hade gjort vilket plågade universum och övertagandet av Jorden blev deras mål….Valar förankrar ljusenergi strålat mot Jorden från avlägsna källor, och deras hållande av denna energi inom oceanerna djup och storslagenhet är vid en våglängd bortom de mörka krafternas mottagningsnivåer. Nu kan ni se varför ett inflytande på Jordens mänsklighet att utradera valarnas liv har varit ett de främsta strategierna och mål för de mörka krafterna. För att motsätta sig denna negativt riktade energi, har en del människor agerat med inspiration på en själsnivå för att modigt och stadigt arbeta för att rädda valarna från utrotning. Det nuvarande stigande antalet valar är specifikt för att höja vibrationerna under dessa år av Jordens upphöjande ut ur negativitet när som ljuset läker hennes planet kropp förhöjer medvetandet av hennes folk….Djurenergi är inte alltid förkroppsligat i djur form, men den kan göra så under många livslängder medan den lär sig att förstå dess värde i Enheten av Allt. Skaparens ljusväsen är källan av all manifesterande av energi, och precis som mänskliga liv är heliga och okränkbara själidentiteter så är också liven hos alla djur. Varje djurs själ kommer till Nirvana efter att dess Jordeliv är slut och, som en mänsklig själ, väljer den sitt nästa förkroppsligande baserat på sitt förgångna livs erfarenhet. När som ett djur uppnår större intelligens uppnår det också större uppfattning om oskiljaktigheten av allt liv och det direkta sambandet mellan allt och Gud och Skaparen….I dess utveckling kan en del djur ha en mänsklig själ som källa. Även om de flesta inte gör så kan en del i de högre leden komma från en högre själ som önskar att få en erfarenhet som ett djur för att fylla en nisch i tillväxten som ett sådant liv skulle göra möjligt. Om det så är, blir valet vanligtvis bland djurarter som oftast behandlas med nåd och omhändertagande än de som är illa behandlade eller uppfödda enbart för mat eller vars liv inte berörs av människor.Jag skall ge en analogi om hur en själ kan rikta en energi stråle för att initiera ett djurs eller mänskligt liv. Tänk er själen som ett litet vattendrag i vilket ni slänger en sten och ni ser hur solens strålar skapar otaliga punkter av ljus i de fortplantande vågorna. Brytningen av ljuset och energin i vågorna representerar mänskliga själars energi strömmar som kan användas för att manifestera ett antal mänskliga och djuriska livstider, vad än själen väljer för att uppnå balans. Allt detta utspelar sig i ett kontinuum där alla dessa livslängder händer samtidigt.16 september, 2001:


S: Matthew, jag hörde just nu från Kalama att en representant från folket som gick under i tornen sade till henne att de gav dig ett meddelande. Om du har något är jag säker på att Jean and Michael kommer att skicka ut det.MATTHEW: Jo, Mor, jag har ett meddelande och jag har blivit förfrågad att tala för Rådet av Nirvana och alla andra själar i detta välde och utanför. Vi gråter. Vi ser den större bilden, men vi gråter ändå. Vem kunde inte göra så under dessa dagar av sorg och chock? Vi uppmanar alla själar att känna kärlek, medlidande och fred och att hålla dessa känslor i era hjärtan – om ett ögonblick kommer era kära familjemedlemmar och vänner som så nyligen kom hit att tala om detta med deras egna ord.Var och en av dem tas om hand på ett mycket kärleksfullt sätt, med mildhet och förståelse. Många känner igen dessa bekanta omgivningar från andra andliga liv och kommer ihåg att de visste att detta skulle hända och på en själslig nivå gick de med på att delta. Men detta, som vi vet, kan inte trösta folket som älskar dem.De mörka sinnena bakom detta synbara oförklarliga lidande påstår att krig vill ge rättvisa åt dem som dog. Men kriget är menat att skapa än större negativiteter i ett försök att släcka allt ljuset på planeten. Gärningsmännen vill att ni skall känna rädsla och hat och kräva ”rättvisa” eftersom de vet att enbart genom att fortsätta denna cykel av våld kan de behålla sina ondskefulla hake under denna kritiska tid då själar väljer mellan ljuset och mörkret. Välja måste ni, och välja LJUSET måste ni!Vad som hände är inte en nation mot en annan nation. Det är inte ens en liten del av mänskligheten mot resten av mänskligheten. Roten till dessa galenskaper är en elakartad kraft, som de flesta av er inte vet existerar, men dess intention är så elakartad att Jorden själv gråter. Sanningen kommer att avslöjas med tiden, men i nuet håll enbart läkande kärlek i hjärtan av allt liv. Låt Guden i er uppehålla ert ljus så att ert medvetande självt inte kommer att liera sig med mörkret vilket vill slå tillbaka, ta hämnd, hata och mer kallhjärtat dödande. Låt de tusentals liv som lämnade Jorden under dessa eldiga ögonblick betyda något annat än vad mörkret vill. Med en kollektiv röst säger dessa bortgångna själar:”Förlora inte fler liv. Detta är tiden för att hålla kärleken över allt annat, för medlidande, för att föra läkande till de sörjande och skadade, för att föra läkande till Jorden. Vänligen vet att hjärtana som har hårdnat till att vilja döda andra som en hyllning till oss, de behöver ljus över allt annat. Vi uttrycker en önskan från hela detta rike av Himlen att tala om kärlek, att öppna ögonen för att klart se vad som händer på Jorden, och resa er över tragedin som har utförts - ett mörker ni inte ens kan tänka er, där er hela värld kan avskaffas. Vi ser detta härifrån. Vi behöver att ni hjälper dessa myriader av ljusarbetare genom att lyfta upp era hjärtan och tillåta ljus att komma in, genom att trösta de som har ny sorg. Ni måste höra vår vädjan. Vi arbetar i ljuset för att assistera er, och vi är för evigt bundna till er i kärlek.”


(Utdrag från Illuminations for a New Era)


(Matthew) Jordens smärta HAR kommit i dagen så att den kan läkas. Så länge som den förblir i mörkret som sådde den kan den inte läkas. KÄRLEK är det ända väsendet i universum som kan läka smärta, vare sig de är i en enda själ eller i ett kraft fält av sådan styrka att ni inte kan börja tänka er det. Ljuset, den synliga och oskiljbara komponenten av kärlek är injekterad i själva Jorden hennes samtliga livs former för att åstadkomma helande. Er värld kan förefalla att vara hopplöst okontrollerad, det är den INTE! Det är inom varje individ var som kontrollen ligger, varje själs obegränsade kapacitet för Kärlek….Energin från rädsla skapar en barriär mellan det fruktade objektet eller förhållande och energin av ljuset. På grund av denna barriär kan inte ljuset i människor med rädsla nå deras medvetande för att skingra kraften av denna rädsla över deras liv, och ljuset som sänds till dem från ljusarbetare kan inte nå fram. Barriären känns som en riktig vägg, som isolerar personen med en konsumerande rädsla och lämnar ingen väg öppen för att undkomma. Denna energetiska blockad av ljuset intensifierar kraften av vad det nu är som är fruktat, och på så sätt dra till sig självt fler manifestationer att fruktas. Rädslan är kraftigt smittande och tack vare sin förstorande kraft är känslor av rädsla ”vidhäftande” och attraherar den typ av energetisk attraktion som utestänger sunt förnuft, gott omdöme, och kloka beslut. Rädslan eller fruktan är så förrädisk att den kan övertyga en person att det ända sättet att klara sig ur är genom vägar som leder djupare och djupare in i mörkret. Rädsla är förfader till agerande eller karakteristisk som till exempel förutfattade meningar, tyranni, girighet, grymhet, stridslystnad, svek, vanära och hat, och även de synbarligen sanslösa tortyrer eller dödande av oskyldiga uppkommer via psyken som har förvridigts och torterats av rädsla. Ljuset, i vilket kärlek, universell kunskap och andlig klarhet råder, kan inte nå dessa själar och låta dem veta att andliga krafter är betydligt starkare än något som mörkrets krafter kan komma fram med för att skrämma dem. Inget är starkare än ljuset, vilket är gåvan till varje själ och kraft av Gud. …(Gud) So, denna ”förutsägelse” som ni frågar om, som om Domedagen eller Armageddon är på horisonten – glöm det!. Det är INTE fallet! Det är konceptet för en del så att de kan skapa detta för dem själva så länge som de lever på Jorden för att så göra, eftersom det enbart är hemvisten av deras idéer. Deras ÖVERTYGELSE gör skapandet! Så, de själar som är fixerade på att ha ett Armageddon skall så få!. Men för er som inte är fokuserade på att få en sådan framtid ni kommer INTE att få detsamma!....Ni kan förbli inom ljuset och upphöjas in i högre dimensioner bestående av närhet, förståelse och medvetenhet. Det finns inga strikta regler som är så komplicerade eller rigorösa att ni eller någon annan inte är kapabla att följa dem. Allt som krävs är att leva inom ljuset! Eller i enklaste termer: VAR SNÄLL….Jag gråter med varje själ som lider på något sätt och jag gläds med varje själ som känner glädje. Jag är själen av allt det värsta och allt det bästa, så jag kan inte bli separerad från de bästa och inte heller separerad från det värsta. Är jag glad över vad jag ser hända på Jorden? För de som är glada är jag också så. För de som oroar sig att deras makt som tyrann skall minska, jag känner så också…. Det finns ingen enhet av separata delar, det finns en sammanblandning. Själarna är okränkbara under deras fysiska livstider och förblir okränkbara i anden, så de påverkar ”gudskroppen” liksom de påverkar spelet som pågår på Jorden. … Önskar jag att alla delar av mig är inom ljuset i vilket jag skapades? JA! Vem skulle inte vilja att perfektionen av Skaparen blir återinförd! Men jag förordar inte fördömning eller bestraffande till felande delar av mig själv. Jag är här för att svara på vad ni kallar böner från de ”gudaktiga” precis som jag är bunden av Skaparens lagar som har satts upp inom parametrarna för mina operativa krafter om valet som görs inte är inom ljuset….Vad kan jag då säga vilket kan betraktas som acceptabelt för alla som ber till mig om att freden snart skall komma, för fred och rättfärdighet och kärlek att råda på Jorden? Jag kan säga detta: Jag hör era böner – de är mina egna böner! – och de skall besvaras såsom vi som önskar detta vill!De närliggande dagarna är det sista kapitlet av våld, hat, sorg och förstörelse, tyranni, och död såsom ni är bekant med den på Jorden. Samtidigt som krig pågår och döden kräver fysiska kroppar och älskade själar hälsas i Nirvana, den utlovade eran införs. Källor som de flesta av er inte känner till hjälper er och er planet med överflödande och djupgående assistans – ljuset, kärleken och teknologi från mina barn från civilisationer vilka vid rätt ögonblick kommer att introducera sig själva för er.Detta är de långa sorgsna mörka dagarna innan det universella broderskapet kan göra sin närvaro känd bland er och bli era hjälpbrädor för att återställa er planet. De mörkaste själarna, däri ligger den fria viljan som jag inte kan kontrollera, begränsa eller varken vidrör med min egen kärlek eftersom de vägrar den, kommer att lämna Jorden då deras energi inte kan tolerera de högre energierna av ljuset som nu anländer i er atmosfär vart ögonblick.Vet att den enheten ni kallar Gud eller andra lika passande namn tar ”parti” med Godhet, gudomligheten ni associerar med kärlek, nåd, medlidande, rättfärdighet, att bry sig om varandra. Jag kan inte intervenera i eller kringgå Skaparens lagar, vilka har tillåtit vanhelgande av denna Godhet genom den fria viljan av de mörka själarna vilka likaså är del av mig, men jag kan tala för mina barn på Jorden, och deras fristad Nirvana vars gudomlighet förblir: Utstrålningen av anden, er planet återställd tills sin forna prakt, och den bestående kärleken av Alla är En är vad ni kom till detta liv för att genomleva. Och ni SKALL, på Jorden såsom det är i Himmelen! Vet att det är så!


(Utdrag från Voices of the Universe)


(Hatonn) Ni längtar efter att känna något som inte är i böcker, diagram eller seminarium. Det är er privata väg mot ert gudomliga jag ni behöver, inte de mystiska bergen och dalarna för att resa år efter år. I vilket fall som helst, om ni har tillbringat år på en lik resa börja med en direkt kontakt med Gud utan vidare dröjsmål! … Ett barn kommer till ett liv på Jorden med kunskap om denna direkta kontakt, denna absoluta intuitiva kunskapen, denna totala känsla av oskiljaktighet. Barnet har inte studerat, har inte tillbringat timmar i seminarier eller gått på kurser för att be om hjälp från de uppstigna mästarna. Barnet är bara helt enkelt sitt Gudomliga självt! Enbart genom att bli bortorienterad från detta skapas separeringen när er tid går. Därefter söker ni efter kontakten genom dessa olika former av ”hur gör man” att nå vad som alltid har varit ert, alltid har varit NI!(Matthew) Vad ni ser som slumpartiga händelser, tillfälliga möten, tur eller otur, isolerade incidenter, och speciellt det ni kallar tillfälligheter är i verkligheten energi i rörelse och perfekt definierad och inriktat för att uppnå resultat. … Synkronisitet har ingen början och inget slut – liksom universum är det alltid i rörelse – och synkrona händelser är inte så uppenbara som en rak linje…. Synkronisitet är den serie av situationer som behövs för att manifestera det ämnade resultatet av alla spelarna. Snälla ni var inte förolämpade av mitt användande av ordet ”spelare”. Om ni kunde veta den djupa betydelsen för er själ av ert medvetandes agerande på era olika inspirationer, motivationer, och intuitioner, enbart de enkla skälen till ALL början, skulle ni förstå att Jorden är scenen för er alla att spela ut de karmiska rollerna ni har valt. Det som är väsentligt är själens utvalda mission, vilken är kommunicerad till ert medvetande via dessa ”lätta knuffar”: det ”enkla” skälet för allt som händer är att ni manifesterar dem genom era val via fria vilja…. Naturligtvis så deltar ni i synkrona händelser, men ni är inte ansvariga för skapandet av förhållandena eller kontaktandet av människor som blir förbindelserna. Otaliga källor av energi sätts i spel under varje liv, arrangerande av möjligheterna för att göra dessa förbindelser. Som alltid respekteras dock den fria viljan så att vid varje ”öppen dörr” – eller nytt möte eller händelse – var och en kan reagera såsom han eller hon önskar.(Lazarus) Vår älskade Jord har återfått en hel del av hennes tidigare styrka med de inkommande ljuset, men vi adderar fortfarande vårt tillsammans med vår teknologi för att garantera hennes stabilitet. All omvälvning för att rena henne från negativitet är inte över som ni vet och det finns ingen mening med att minska vårt engagemang i denna fråga tills att hon är fullt inom densiteten av fjärde dimensionen. Då ropar vi alla Hallelujah – vårt arbete där är då färdigt! Vid den tidpunkten har ni lärt känna era universala bröder och systrar…. Jag hoppas innerligt att när de första utomjordingar ger sig till känna på Jorden att folk kommer att ha förmåga att tänka på oss med familjer som ni har, vilka vi älskar lika mycket som ni älskar era.MATTHEW: Och med detta erbjudande av upplysning, guidande och uppmuntrande i dessa sista dagar av ert nya århundrades första årtionde tar vi nu farväl, men enbart i vårt meddelande då vi är med er varje ögonblick och varje steg på vägen av er resa.


KÄRLEK och FRED


Suzanne Ward


Translator: Per

Email: perbaverstam@yahoo.com

www.matthewbooks.com

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH

http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS

http://www.lightworker.it - ITALIANO
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - ESPAÑOL

http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN

http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS

http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/