Followers

Google+ Followers

måndag 15 december 2014

Svenska -- Matthew Ward 14 december 2014Matthew Ward 
14 december 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Under den här säsongen med heliga och sociala festligheter strålar Jorden med oräkneliga gnistor, så de som har mycket generöst delar med sig till dem som har lite. Några av er har skrivit att ni känner skuld för att ni njuter av fester och annan underhållning eftersom så många människor inte har ens de grundläggande behoven. Älskade familj, var glada, var upprymda och tacksamma för lyckliga tider med familj och vänner! Det är så livet på Jorden är avsett att vara, och de förhöjda vibrationerna av dessa ljusfyllda känslor breddar motorvägen till en bättre värld för alla människor.

Traditionellt är årets sista dagar en tid för att reflektera över sina prestationer under de föregående månaderna. För ljusarbetare inkluderar detta tillväxt i både tanke och andlighet – och det är så imponerande hur ni har vuxit!  Ni kanske tycker att detta är trots allvarliga utmaningar, men det är på grund av dem. När ni mötte hinder eller motgångar så tillkallade ni er inre styrka och fortsatte framåt. När en dörr stängdes så tittade ni efter en annan att öppna, och genom er beslutsamhet att fortsätta att gå vidare så växte ni i visdom, mod och andlighet.

Vi vet att ni ibland blir uttröttade och det är svårt att se bortom det karmiska drama som nu snabbt spelar ut sig själv. Vi har vari på precis samma scen, tjänat ljuset ”i de djupa diken” där ni nu befinner er, så vi vet att för er verkar era framgångar inte vara ens i närheten av snabba. Vad vi önskar att ni kunde se er värld från vår utsiktspunkt – ni rör er med ljusets hastighet och mängden ljus ni utstrålar är en syn att skåda!

måndag 17 november 2014

Svenska -- Matthew -- November 14, 2014Matthew Ward 14 november 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi är glada att kunna besvara frågor angående vårt senaste meddelande såväl som förfrågningar om vår syn på den senaste tidens händelser, och vi börjar med robotsatellitens landning på en komet. Att manövrera ett objekt så att det kan träffa kometen när den svischar genom rymden är ingen liten bedrift, och vi säger: bra show! Helt klart förtjänar detta firande av en teknologisk triumf, men vi ser det också som av större betydelse: er civilisation ser framåt mot stjärnorna på ett fredligt sätt – inte för så länge sedan var avsikten hos några få på Jorden att föra krig i rymden. Med tiden kommer er civilisation att ha en önskan och kapaciteten att besöka de avlägsna hemländerna för era universella bröder och systrar.

Nu till vår uppfattning om två vida publicerade val – först, i den ordning de uppträder, folket i sydöstra Ukraina röstade för att förena sig med Ryssland. Vi ser att majoritetens röst blivit hörd genom en demokratisk process som ett välkommet steg uppåt och bort fråb historisk ojusthet. Relevant här är vårt svar på en fråga i ett tidigare meddelande:

Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen?
På kort sikt allmän förvirring och i vissa kretsar slagsmål. Putin vill detsamma som andra nationella ledare: en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn befolkning. Han insåg inte vidden av missnöjet bland ukrainarna eller förutsåg ramaskriet efter att de som lever på Krim röstade för att ansluta sig till Ryssland, som majoriteten väljare känner sig bekvämt förtrogna med. Genom hela er nedtecknade historia har nationella gränser svängt fram och tillbaka i enlighet med krigens segrare och efterföljande vinst eller förlust av kontroll, och ett behov av naturresurserna. Aldrig har de få vid makten beaktat hur detta påverkade befolkningen vars lott var att uthärda resultatet av att en kultur splittrades i olika nationella lojaliteter, eller en kombination av olika kulturer under samma flagga (2 juni 2014),

tisdag 21 oktober 2014

Matthew Ward 19 oktober 2014


Matthew Ward 

19 oktober 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. För det mesta är de stora mediernas täckning av Ebola ganska entydig, men som de flesta av de stora världsfrågorna så präglas de av ett politiskt fingerpekande, särskilt när det gäller några få fall i Spanien och USA. Med tanke på den mobila världen var det oundvikligt att uppkomsten av symptomen, flera dagar efter debuten av sjukdomen, och dess likhet med symptom på andra sjukdomar, skulle dyka upp utanför det tungt drabbade Västafrika. En uppmuntrande aspekt är att det medicinska samfundet har fått ett forum för att dämpa rädslan för att sjukdomen kan spridas utom kontroll. Självklart kan ingen rapportera att ännu en gång försäkrar ljuset att Illuminaternas avsikt att skapa en pandemi och global rädsla är ett misslyckande.

Den politiska böjelsen för att överlåta skulden på någon annan är ännu större när det gäller ISIS, som inte alls klarat sig så bra hittills, allt rapporteras för att mildra rädslan om deras avsikter, och det med all rätt. Dessa strider kommer att fortsätta med att göra framsteg till en allierad insats stoppar dem. Och detta kommer att ske. Den underliggande faktorn, ständigt ökande ljus, kommer att tolkas som egennyttiga intressen från angränsande nationer, och praktiska konsekvenser kommer in på scenen.

När ledare som avstår från aktiv medverkan inser att ISIS styrkor skulle kunna föra sin terrorbaserade ”Islamiska stat” över vilka gränser de önskar, så kommer de utsatta länderna att hoppa in i striden. Vi vet att när dessa två fraktioner kör sina respektive linjer så förser de många själar med möjligheten att arbeta sig igenom valda, karmiska lektioner. Ändå är det en sorg för oss att en del av vår jordiska familj behandlar andra utan en tillstymmelse av nåd.

torsdag 25 september 2014

Swedish -- 23:09:2014Matthew Ward
23 september 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. För att ta upp en av läsarnas nyligen ställda frågor citerar vi en som är kärnan i allting: Var Skottlands avslag för självständighet ett bakslag för världens framsteg? Vi ser det inte på det sättet. Vi ser det som ett framsteg att det var ett val, att medborgarna i Skottland kunde, och ville, fredligt föra sin talan för suveränitet. Även om resultatet gjorde vissa skottar som såg framåt besvikna, så gjorde deras kraftfulla uppmaning till självständighet klart för regeringen i Storbritannien att det måste ske förändringar i deras förhållande. Och inte bara för folket i Skottland utan också när det gäller Wales och Irland.

För tillfället återstår det att se hur snabbt de föreslagna förändringarna kommer att ske och i vilken utsträckning det tillfredsställer medborgarna i dessa länder. På längre sikt kommer regler som införts av staten, samt restriktioner, straff och skatter, att minska överallt. Jordens alla invånare kommer att veta sin gudomlighet i Enheten av Allt, deras inneboende kunskaper och kraft som multidimensionella varelser, och alla kommer att respektera okränkbarheten hos allt inom Skapelsen.

Vi har fått frågan gång efter annan varför en del källor utanför Jorden ger en tidsram för en eller annan tilldragelse, och vi gör inte det. Först och främst, vi uppmanar er att vara väldigt kräsna när det gäller kanaliserad information, särskilt meddelanden om NESARA eller plötsliga rikedomar. Och var medvetna om att viss information som kommer genom kanalisering faktiskt är skriven, och sprids, av individer som avsiktligen missleder, avskräcker eller skrämmer läsarna.

onsdag 13 augusti 2014

12:08:2014

Matthew Ward 12 augusti 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Flera av de många läsare som frågar om Ebola-utbrottet hänvisar till det som ”Ebola-skräcken” – och det med all rätt, för skräck och att skrämma är ett av skälen till att detta virus nyligen släpptes ut igen. När det utvecklades i ett laboratorium av Illuminatis forskare för nästan 40 år sedan var avsikten tvåfaldig: att skapa en pandemi och att ingjuta rädsla i människorna som åtföljer en våldsamt smittsam sjukdom.

Vi minimerar inte allvaret i Ebola idag genom att säga att det var avsett då att vara en sjukdom att frukta. Det spred sig snabbt och krävde många liv innan man fick den under kontroll, och utbrottet resulterade i en hejdlös negativitet på grund av den stora dödssiffran, sorg, kaos och rädsla. Nu kan friska personer som drabbas av sjukdomen och får lämplig behandling tillfriskna, och precis som sker med varje allvarlig sjukdom så dör personer som hade ett nedsatt immunsystem innan exponeringen för Ebola, eller så blev deras system svårt stressat genom trötthet eller av att ta hand om patienter. Vid den här tiden kommer inte Illuminati att komma någonstans i närheten av vad de egentligen avsett, inte heller gjorde deras andra nyligen gjorda försök att ödelägga Jordens befolkning det.

tisdag 5 augusti 2014

04:08:2014

Matthew Ward 4 augusti 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi har fått en förfrågan om spekulationerna att USAs regering hade ett finger med i nedskjutningen av det malaysiska planet i Ukraina samt anklagelserna om att den ryska regeringen gjorde det. Våra kollegor i Nirvana säger att ingen av dem bär ansvaret – det var utfört av ”black-ops”-armén inom den av Illuminaterna kontrollerade fraktionen av CIA, samma kraft som eggade upp den pro-ryska separatiströrelsen i Ukraina.

Den fraktionen, som arbetar oberoende av alla regeringars tillsyn, respekterar inga nationella gränser. Varhelst några medborgare är missnöjda med sina valda ledare så anstiftar agenter antingen ett uppror eller så förvärrar de ett uppror för att öka spänningen och blandar in nationella ledare som är lämpliga för dem och hjälper till att skaffa vapen och förnödenheter. ”Black-ops” personal, liksom resterna av Illuminaterna, livnär sig av negativitet, och deras sätt att ”tanka upp” sig själva skapar ett kaos som är laddat med negativitet, skräck, dödsfall, skador, sorg och förstörelse.

lördag 5 juli 2014

02:07:2014

Matthew Ward – 2 juli 2014

Tillståndet i världen – Betydelsen av Ljusarbetare – Principer för manifestation – Civilisationens nya era – Jordens energifälts potential av feminin energi – Extremistiska trosföreställningar – Att hjälpa barnen.


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Många som citerade situationen i Mellanöstern, Ukraina, Hong Kong och några andra länder i Afrika, Östeuropa och Latinamerika uttryckte oro liknande det här utdraget från en läsares e-post: Var finns allt detta nya ljus och energin som var tänkt att träffa Jorden och förändra allt? Jag tycker bara att allt blir värre och värre.

Ljuset förändrar allt som inte tjänar det bästa för Jorden och Hennes invånare, och det som verkar bli ”värre och värre” är många generationer av motstridiga ideologier som nu har nått kokpunkten. Alla har påverkats positivt eller negativt av det ständigt ökande ljuset och allt som händer inom individen, vilket är det som avgör deras reaktioner på händelser och är det naturliga resultatet på förhöjda vibrationer. När ljuset fortsätter att strömma in på planeten och Ljusarbetare fortsätter att generera mer, kommer kokpunkten gradvis att sjunka ner till sjudning och slutligen till ”lugnt vatten”.

onsdag 4 juni 2014

02:06:2014

MATTHEW


Matthew Ward 2 juni 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Först vill vi säga att allting som pågår i er värld är ett svar på de ständigt ökande vibrationerna, och tillsammans med uppenbara framsteg ser ni nu resterna av vad som helt naturligt följer på detta – mörkrets avgång och avslut. Fria från negativitetens skrud agerar individer inte längre under dess tunga inflytande, utan snarare i linje med djupt rotade religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser. Och ibland från förvirrade, mentala funktioner som intensifieras av vibrationerna som nu råder.

Nu vill vi gärna ta itu med de stora frågorna som visats intresse för. Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen? På kort sikt betyder det en allmän förvirring, och på vissa håll slagsmål. Putin vill detsamma som andra nationella ledare: en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn befolkning. Han insåg inte vidden av missnöje bland ukrainarna och inte heller förutsåg han det ramaskri som utbröt bland dem som lever på Krimhalvön och som röstade för att få tillhöra Ryssland, där majoriteten av väljarna känner en bekväm förtrogenhet.

söndag 11 maj 2014

Matthew Ward 2 maj 2014


Matthew Ward 2 maj 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Det strålande Ljuset från medkänsla har strömmat från hela världen till de familjer vars medlemmars liv slutade i den Sydkoreanska färjan, och till de anhöriga till dem som sägs vara försvunna i havet från det Malaysiska planet. När hundratals människors sorg efter ett trauma plötsligt delas av många uppstår en ström av medkänsla för dem från Jordens alla hörn.

Även om det kanske verkar som om era hjärtan förenas endast i tider av flera personliga tragedier, så är det inte så. Ni förenas alltid i kärleken till familjen och er önskan för era barn och alla framtida generationer att få leva i en bättre värld än den ni själva ärvt – och denna grund för er enhet är långt, långt starkare än era skillnader, kära systrar och bröder! Det är därför, i det tidlösa kontinuum, som alla Jordens kulturer och raser lever i harmoni med varandra och hela naturen. Ni samskapar den värld ni lever i när ni övervinner utmaningarna som finns i den för närvarande.

torsdag 3 april 2014

02:04:2014

MATTHEW

Matthew Ward 2 april 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Som i det förra meddelandet vill jag nu först tala för mig själv angående det budskapet. Genom att förklara varför det överfördes efter en ganska lång tid efter att planet försvann kanske jag gav intrycket att jag ensam bad Ashtar att berätta för er om det. Detta är inte fallet, begäran gjordes av alla själar här, där enbart höga vibrationer av sanning kan registreras och telepatiskt sändas vidare.

Vi önskar så innerligt att de plågade familjerna nu kunde få veta att deras nära och kära lever och mår bra i en värld som liknar er på flera sätt, mycket bättre i andra. Om nu känner någon av dessa sörjande människor så berätta för dem vad Ashtar sa om allt som gjordes för att göra livet behagligt och bekvämt i den världen, det skulle ge dem ett visst mått av komfort. De skulle kanske inte sluta att sörja sin förlust, men det skulle få ett slut på tankarna att deras älskade ligger döende i iskalla vatten, och spekulationer om att besättningen, eller någon av passagerarna, skulle ha kapat planet.

lördag 22 mars 2014

20:03:2014Matthew Ward 20 mars 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew, och nu skall jag tala endast för mig själv. När det malaysiska flygplanet försvann hjälpte jag en civilisation i en annan galax och hade ingen vetskap om händelsen förrän tre dagar senare när min mor först hörde om den och frågade mig vad jag visste om den.

Därefter kontaktade jag en kollega i Nirvana vars undersökning avslöjade att tre personer hade befunnit sig i ett flygplan omedelbart innan de anlänt till Nirvana på den dagen som planet försvann. Min kollega sa till mig att deras anteckningar visade att de avled av naturliga orsaker i enlighet med deras själskontrakt, och han kunde inte verifiera att de var på det plan vi talar om.

Sedan dess har familjen och andra ansvarstaganden hållit min mors tankar och tid fullt upptagna, och när hon frågade idag om jag hade bevisbar information nu så svarade jag ja, men jag föredrar att hon tar emot informationen direkt från min källa, Ashtar. Mamma, han väntar på din hälsning!

Hej Ashtar! Matthew sa att du har information angående det försvunna planet. Han vill att jag tar emot det direkt från dig istället för att han skriver om vad du sagt till honom.

tisdag 4 mars 2014

03:03:2014

Matthew Ward 3 mars 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Trots vad som kan tyckas vara motsatsen, händelserna som sker runt om i er värld flyttar stadigt ert samhälle framåt. Medborgerliga protester mot regeringars ledarskap eller politik på samhällsnivå till nationell nivå tvingar fram en lösning på problem som har orsakat betydande missnöje – detta frigör negativitet som på så sätt inte kan bita sig fast. Turbulensen i Ukraina kommer att blåsa bort, och styrkan i Jordens energifält är inte tillräcklig, har inte potential, för eruption eller ett utbrott på ett vida spritt slagfält.

Slumpmässiga våldshandlingar kommer att fortsätta för att ge karmiska upplevelser för alla de personer som är involverade här. Och det kan förväntas att de politiska och diplomatiska förhandlingarna kommer att köra fast då och då på vägen mot fredliga överenskommelser. Ni kan räkna med fler arresteringar och gripanden, avskedanden och avgångar i den internationella banksektorn och inom vissa regeringar, och det verkar som om en omvälvning i Vatikanen ligger vid horisonten. Sådana desperata grupper som kyrkor, multinationella företag, civila och skolors organisationer samt ideella organ, samarbetar inom stora projekt för att utvidga utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.

tisdag 4 februari 2014

03:02:2014

Matthew 3 februari 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Utbrottet av tacksamhet för ”aposteln Matteus” budskap var en anledning att fira här. Vi hedrar alltid själarnas gudomliga rätt att tro på vad de vill och vi är förtjusta när valet blir att omfamna sanningar som läggs fram för er. Långt mer än våra upprepade försäkringar om att ni på själsnivå vet vad som är sant och inte, så är era personliga erfarenheter ovedersägliga bevis på att er själskunskap når ert medvetande.

Ännu mer än förra året kommer Jordens första år av frihet från mörkret att, genom den energi som flödar in och genereras på planeten under det här året, producera ljus i sådant överflöd att själar kan öka sin medvetenhet och andliga växt med enormt stor påverkan över hela er värld. När ljuset ökar så gör också vibrationsnivån det över mineral- växt- och djurrikena. Medvetandet hos varje form av liv på planeten kan expandera då Jordens uppstigning fortsätter – endast hennes mänskliga invånare har valet att flyta med den pågående upplyftningen eller inte.

Splittringen som finns när det gäller de mest allvarliga frågorna, de som påverkar ert samhälle mest, kommer att fortsätta tills Ljuset blir så starkt att extrema inställningar och synsätt inte längre kan avskräcka från att konstruktiva steg tas mot en fredlig lösning. Rationella diskussioner pågår och de som börjar framföra sina åsikter kanske slås ner då och då, men totalt sett kommer de att ta fart och gagna vad ni kallar ”sunt förnuft”, vilket fortfarande inte gäller hos alla, men så småningom kommer det att uppstå situationer som just nu är statiska eller ombytliga.

Det pratas en hel del om rädsla för terrorism i samband med de olympiska spelen i Sochi, och det är onödigt – rädsla är alltid inte bara onödigt utan också kontraproduktivt, eftersom den skapar negativitet för Jorden att ta hand om. De universella familjerna på skeppen och på marken står i ständig kommunikation angående aktiva och potentiella ”hot spots”, och i enlighet med Gaias önskemål är de behöriga att förebygga allvarliga terroristförsök. Om några småskaliga effekter skulle resultera i skador eller dödsfall, precis som i alla andra sådana fall, då skulle det vara en fråga om bestämmelser i själskontrakten hos de som är inblandade.

Vi vill också lindra er oro för situationen vid kärnkraftsanläggningen i Fukushima. Teknologin som används på skeppen och som omger planeten tunnar ut och försvagar giftighetsgraden i den radioaktiva jorden och vattnet, och den flitiga besättningen gör allt som är möjligt för att förhindra ytterligare skador på de försämrade reaktorerna. Det som sker vid denna anläggning är ett övertygande skäl till att avsluta den sortens energikälla överallt på planeten. Ni kan i hög grad bidra till Jordens läkningsprocess genom att flytta bort från kärnkraftsanläggningar och fossila bränslen och införa förnyelsebara och fria energikällor.

Ovanliga stormar, rekordhöga och rekordlåga temperaturer, torka, översvämningar, skogsbränder, jordbävningar och vulkanutbrott är en rensning av Jordens interiör, yta och atmosfär, och de leder till ett mer moderat klimat globalt sett.

Vi har också blivit ombedda att kommentera två stora fläckar på månen. Egentligen är de inte månen – det är skuggbilder av stora skepp som kanske försvinner och återkommer för att visa rörligheten. Det övertygar Jordens folk inte bara om att det finns andra civilisationer i närheten utan de är också där av fredliga orsaker. Och det måste vara en lämplig process för att förhindra rädsla hos massorna och kanske en psykisk chock.

Den förra månadens budskap framkallade långt fler gensvar och frågor än något annat budskap under de tio åren som de har funnits tillgängliga, och det är lämpligt att jag nu skall prata om endast mig själv. Först och främst vill jag tacka er för min mors räkning - det är första gången som läsarna har sänt endast positiva reaktioner - inte en enda har varit negativ eller småaktig. Jag är ivrig att nu ta itu med frågor, för svaren kommer att ge en hel del insikter i era liv och om livet i detta Universum. Så många av er ställde frågor om min bibliska livstid eller relaterade ämnen som ni skall förstå hänför sig till er alla, så några kommer att bli inkluderade här och resten i nästa meddelande.

Om det inte fanns någon sista måltid eller Nattvarden – vad är då den Heliga Graalen? Historien om Den Sista Måltiden inspirerade individer att söka källan som höll Jesu blod, ett föremål som anses vara det heligaste och det med den största kraften av någonting på Jorden. Det har aldrig funnits något sådant föremål, men det har verkligen funnits något heligt som är kraftfullare än något annat på Jorden – Den Heliga Graalen är Själen! Ingenting i detta Universum är mäktigare och mer kraftfullt än själarnas energi av ljus och kärlek!.

Jag trodde aldrig att Jesus skulle återvända som samma person som han var för 2 000 år sedan, men har han reinkarnerat på Jorden? Nej, men det kärleksljus som är essensen av Jesus finns alltid på Jorden och överallt annars i detta Universum.

På grund av ett tidlöst kontinuum där mångfaldiga, multidimensionella livstider sker samtidigt och allting påverkar allting annat, är ett nebulärt eller oklart koncept nästan omöjligt att greppa och förstå. Reinkarnation är det närmaste som budbärarna från ljuset skulle kunna beskriva en process som passar in i er linjära tidsram. Men det är inte så att Albert Einstein t ex reinkarnerar som den eller den personen, och jag skall göra mitt bästa för att förklara verkligheten.

Var och en av de oräkneliga själarna över hela Kosmos är en unik, oberoende och okränkbar evig varelse, samtidigt som den är energimässigt sammankopplad med alla andra. Varje själs början var det ögonblick när Skaparen lät sitt Jags kärleksljus bryta ut – det som ibland kallas ”the big bang” - och allting som existerar är medskapat av själar som använder Skaparens energi för att sätta sina idéer i rörelse och form.

Själ A (den vi kallar vårt Högre Jag – övers. anm.), låt oss säga det, vill inkarnera för första gången. Efter att ha lagt in sina idéer i ett själskontrakt går den in i en överenskommelse – vi kallar det ett avtal innan födelsen – med andra själar som vill dela den livstiden. Sedan utformar och samskapar man en kropp för dess personlighet som passar för vad den själen vill uppleva som dödlig. Därefter blir Själ A en själ som växer – en kumulativ själ - medan den behåller sitt unika och eviga Jag, och den delar med sig av sin kunskap med den nya personlighetens själ. Termen kumulativ används för Själ A eftersom den inledde den fysiska livslängden av en annan själ, men som ni skall se, så är detta början på en kumulativ eller växande erfarenhet.

Låt oss kalla den första personligheten Själ B. Alla Själ Bs egenskaper som utrustats genom Själ A, och alla upplevelser och erfarenheter som gjorts under livstiden – intelligens, talanger, kroppsform och utseende, personlighet, idéer, relationer, utbildning, vanor, framgångar, besvikelser, sorger, glädjeämnen, tvivel, misslyckanden, intressen, rädslor – allt läggs till i Själ As ”databas” då Själ B har varje erfarenhet, och allting bevaras i Själ B när kroppen dör.

När Själ A önskar inleda en annan typ av fysiskt liv går den igenom samma process, nu har den inte bara sin ursprungliga kunskap utan även Själ Bs livstids erfarenheter att dela med sin andra personlighet. När Själ B vill sätta sina egna idéer i rörelse säter den upp ett själskontrakt och så vidare. Liksom Själ A är den fortfarande ett unikt själsjag som delar med sig av sin kunskap från personlig erfarenhet och den som förlänades den av Själ A med den första personlighetens själ.

Själ A och Själ B växer i erfarenhet, kunskap och visdom med var och en av sina personligheter. Var och en av dem är en unik, oberoende och okränkbar, evig själ och sammansättningen av livstiderna som växer med nya personligheter överallt där de finns i hela Universum. Själar väljer kontraktsbestämmelser för att fylla luckor eller för att stärka områden av kumulativ erfarenhet för att balansera alla livstiderna. Således finns ett ständigt växande förråd av medvetenhet tillgänglig för alla själar av samma härstamning. (Vårt Högre jag, Själ A, har många silvertrådar ute i Universum, en av dem finns i dig som läser detta. övers. anm.)

Utveckling kommer när personligheterna medvetet lyssnar in och utnyttjar detta förråd, så det är inte att lära sig något nytt utan hellre en process av självupptäckt - att minnas vad som är känt på själsnivå från Början. Och precis som du lever i detta ögonblick så är alla de varelser som du tänker på som dina förflutna livstider DU – och alla dessa andra unika själar lever i NUET av kontinuum, dvs en sammanhängande helhet.

Från mina livstider i den tredje dimensionens civilisationer så vet jag hur svårt det är att försöka förstå något som det inte finns någon medveten referensram för, och min förklaring kanske har ökat förvirringen snarare än klargjort multipla, multidimensionella livstider. Så du skall veta att allting jag beskrev händer enkelt och gudomligt och en dag kommer du att se detta själv – igen!

Om Korsfästelsen och Uppståndelsen inte skedde, vad var orsaken till att mötet med Jesus gjorde att hans anhängare spred hans läror så oförskräckt och entusiastiskt? Jag kan bara med säkerhet tala för mig själv. Det fanns aldrig någon rädsla inblandad här, men det fanns verkligen entusiasm där för jag visste i mitt hjärta att Jesus alltid talade sant och gjorde det så kärleksfullt. Och som jag nämnde i mitt senaste meddelande så hade jag många möjligheter att berätta för människor om hans läror. Men från vad jag har lärt mig – minns – sedan min livstid i de bibliska dagarna så är den Katolska kyrkans obevekliga betoning på deras version av Jesu liv, död och uppståndelse själva orsaken till att kristendomen spreds vitt och brett.

Kan du förklara varför en del kanaler säger att korsfästelsen skedde och andra säger att den inte gjorde det? Jag kan erbjuda möjliga orsaker till skillnaden, och det är att en korsfästelse ägde rum i en parallell värld. Individer gav ut energier i de riktningar de övervägde att ta, och när de nådde den punkt där de måste bestämma sig så fortsatte de medvetna jagen i den valda riktningen. Men den starka energi som investerats i vägen som inte togs kan inte stoppas – den fortsätter att flöda i sin riktning och längs med den väg som manifesterar logiska situationer i enlighet med vad individerna hade övervägt innan beslutsfattandet.

I fallet med korsfästelsen och då Jesu anhängare fortsatte att öka i antal, blev ledarna för kyrka och stat mer och mer bekymrade för att hans lärdomar hotade deras grepp om befolkningen. Några av ledarna föredrog att beordra att Jesus lämnade landet hellre än att riskera att göra honom till martyr genom att döma honom till döden, och andra ville döda honom. Denna energi var alltså igångsatt i båda riktningarna och den energi som fokuserade på korsfästelse fortsatte med det resultatet i en parallell värld. Eftersom dessa världar existerar i kontinuum, såsom världar gör där faktiska händelser inträffar och det inte finns några etiketter som skiljer den ena från den andra, så kan vissa källor av överförd information kanske rapportera händelser i en parallell värld.

En annan möjlighet är att ett hologram av korsfästelsen och uppståndelsen, kanske designad av Jesus och Maria eller andra närstående till dem, visades på Jorden. Denna grymma form av straff tillfredsställde blodtörsten hos många som levde i dessa tider, och uppståndelsen gav hopp till dem som törstade efter befrielse från livets hårdhet.

Ytterligare en möjlighet har att göra med sinnets kraft. Om kanaler – mottagare är ett lämpligare ord, för ni är alla kanaler av energi – fullt och fast tror på att korsfästelsen och uppståndelsen ägde rum så kan deras tro åsidosätta information på de överföringar de tar emot. Sinnets kraft påverkar varje omständighet i ens liv – vad en person tror är hennes eller hans verklighet hur långt ifrån den kanske är från fakta.

Du sa att när du var aposteln Matteus så visste du inte medvetet andra saker du skrev om i det meddelandet. Varför gjorde du inte det och hur fick du veta om dem? Låt oss jämföra vad jag medvetet visste i den livstiden med alla de minnen i din hjärnas minnesbank – om alla dessa minnen strömmade in i ditt sinne samtidigt så skulle det bli överväldigande. Det skulle vara samma sak om den samlade kunskapen om alla mina personligheter hade strömmat in i mitt medvetande då.

Jag – vi – har ett ”växande referensbibliotek” kan man säga, där all information finns tillgänglig när än vi väljer att gå dit. Att öva upp det valet är den självupptäckt jag nämnde härovan, att minnas vad själen vet, och på grund av att varje upptäckt kommer med en så kraftfull känsla av ”rätt” utan ens ett uns av tvivel, då vet du i hela din varelse att det är obestridligen sant.

Således är det precis samma sak med varje människa – på själsnivå har alla full kunskap från Början – att minnas kommer lättare till människor i avancerade civilisationer och i de andliga världarna där kropparna inte belastas av den tredje täthetens medvetande, en kropps täthet blockerar medvetenheten om vad själen vet.

Talar du för själar vid denna station därför att de är dina personligheter? Några av de många millioner av själar här är mina personligheter, men de flesta är det inte. Vår ”länk” till den här stationen är av utvecklingsstatus. För några år sedan talade jag om detta i ett budskap:

”Station”, såsom vi använder det ordet är inte relaterat till någon specifik ”plats” eller civilisation utan hellre är den nivån av andlig växt som en själ har uppnått oavsett dess universella ursprung och antalet upplevda livstider. När jag talar om ”själar på den här stationen” hänvisar jag till en ”kamratgrupp” vars andliga klarhet har utvecklats till harmonisering med villkorslös kärlek och medvetenhet om Enheten av Allt. Detta skulle kunna kallas ”gruppsinne” eller ”kollektiva själar” på grund av delad upplysning, men i en större bemärkelse är det en sammansmältning av otaliga personligheters själsjag till en enda ”högre själ”. (19/20 januari 2009).

Utnämning är kanske inte det rätta ordet för hur du blev talesperson för de andra själarna där du är, men hur fick du den positionen? Om en annan själ där var en talesperson, skulle informationen då bli likadan som din? ”Val” är ett mer korrekt ord än utnämning, och det är inte genom att man röster på ”kandidater” utan snarare en samstämmig tanke att specifika själar kan bäst uttrycka vissa aspekter av gruppens kunskap.

Jag är inte den enda som talar för oss alla. Det är endast till min mamma som jag överför meddelanden från den här gruppen, andra sänder sin information till sina respektive mottagare. Enbart sanning existerar på den här nivån, så det är aldrig oenighet om vad någon av oss överför, dock sänder vi inte exakt samma information. Det handlar om skillnader i vår kollektiva upplevelse. Till exempel har många av Kryons personligheter en omfattande vetenskaplig expertis universellt sett som många andra själars personligheter, inklusive min, har i mindre utsträckning. En annan faktor är våra mottagares ordförråd. Min mamma har ingen utbildning i vetenskap, så hon känner inte till ord jag skulle behöva för att tala om frågor av detta slag.

Kände andra själar som finns där du är nu dig när du var aposteln Matteus eller känner ni inte varandras personligheter? Vi känner till varandras personligheter som är välkända på en universell skala, och de är relativt få. Kollektivt sett är våra personligheter i ett antal som ni inte kan föreställa er, många i former och utseenden, inklusive djur, som för ert medvetna sinne är lika otänkbart.

En del själar här hade personligheter som levde under den tid i er historia när jag var Matteus, men de skulle ha känt mig då endast om våra liv var sammanknutna. Min värderade vänskap med Jesus och min tillfredsställande upplevelse som en lärare gjorde mitt liv som Matteus mycket glädjefyllt, men i sitt sammanhang med oräkneliga livstider i detta Universum var det inte alls märkvärdigt. Det blev känt på Jorden århundraden senare när det blåstes upp oerhört ur sin proportion därför att noteringar i mina dagböcker ledde till ”Aposteln Matteus”.

Emellertid kan nu själarna här och deras personligheter känna till om den livstiden på grund av mitt meddelande – information som någon av oss sänder kan bli en del av vår grupps kunskap och utökar förrådshuset som är tillgängligt för alla här på stationen. Men det betyder inte att Matteus livstid i sig själv har större betydelse nu än tidigare – betydelsen är att sanningen om det nu är tillgänglig istället för det som finns i Bibeln. Effekten är densamma när sanningen kommer fram om varje själ vars liv har misstolkats, de som har blivit orättvist baktalade och de vars ondsinta handlingar kommer fram i ljuset.

Att berätta för er lite om mina andra personligheter än den ni känner som den ”bibliska” Matteus kan besvara ett antal läsares frågor. Nej, mina kombinerade livstider gör det inte möjligt för mig att medvetet eller på själsnivå veta varje händelse och varenda person på Jorden, eller allting i er världs framtid. Precis som för andra själar här så ser jag ”den stora bilden”, men ingen av oss vet varenda detalj om alla omständigheterna i varje själs liv där. Endast Gud vet det, för Han är dem alla, och hans kunskap växer kontinuerligt med var och en av det oändliga antalet förändringar som sker hela tiden.

Hursomhelst så har vi källor för information utöver våra livstider, och Gud är en av dem. Vi observerar dynamiken i aktiviteter i Jordens energifält av potential, vi kommunicerar med personer i Nirvana som övervakar planeten, själar vid andra stationer som den här och medlemmar av avancerade civilisationer, och vi kan koppla in oss till Jordens kollektiva medvetande och Universums massmedvetande.

Som Ärkeängeln Mikaels första personlighet i detta Universum var jag ”utrustad”, kan man säga, för födelse in i en andligt utvecklad civilisation, och den som valdes ut för mig lever i en utsökt vattenvärld i utkanten av Vintergatan, längst bort från er. Ett antal av mina personligheter levde på Jorden under de senaste 100 000 åren enligt er tideräkning, men alla tidigare livstider, och många under dessa senaste årtusenden, levde jag på Sirius, på Plejaderna och i andra delar av den här galaxen och även i andra galaxer.

Att leva i forntiden lät mig få en glimt av bildandet av paradiset Jorden, senare känt som Terra eller Shan, och att observera Gaias stress under de eoner som hennes planetkropp gick in i en spiral från sin ursprungliga kropp i den femte dimensionens täthet och slutligen blev fast i den tredje. Jag såg de progressiva effekterna av starkare civilisationers ändrande av DNA hos de svagare civilisationerna, ned till endast två strängar, och jag såg Jordens forntida befolkningar missa de andliga justeringsmöjligheterna för att stiga upp och ut ur den tredje dimensionens täthet.

Några av mina personligheter levde på Jorden under dessa långa och mörka tider, och en av dem var där när allt liv förlorades när Gaia befriade sin kropp från negativitet så att den inte skulle gå under. Jag känner till dessa epoker, inte bara från det mycket snäva perspektivet av mina personligheter, utan därför att information finns i det universella massmedvetandet. Ni har samma information på själsnivå, och mycket sannolikt inkluderar det några, kanske många, av era livstider.

Som en av det högsta universella rådets designers av Mästarplanen för Jordens Gyllene Tidsålder kunde jag ge er en förstahandsinformation om den och även berätta det för er, därför att några själar bröt löftet i sitt avtal att ansluta sig till ljusstyrkorna - och era samhällens utveckling försenades med ett årtionde.

Rådet känner den själ som var Gaias val för att komma till Jorden och förkroppsligas som Barack Obama, och eftersom vi har observerat honom under alla hans år här så vet vi att han har varit orubblig i sin hängivelse att tjäna ljuset och sina mäktiga fiender inom och även utanför regeringen.

Några av mina andra personligheter i inflytelserika positioner var t ex att leda federationer som hjälpte civilisationer som ville stiga upp ur mörkret. Vi åstadkom beundransvärda objekt, andra misslyckades. Några personligheter var hantverkare, lagstiftare, kuratorer, läkare, drängar, administratörer, musiker, köpmän, lärare eller resande hantverkare med varierande grad av meningsfulla insatser. Andra livstider var på flottor för rekognoscering och spaning, och de mycket få som var som krigare framtvingade lugna liv, inklusive några med allvarlig mental begränsning för att möjliggöra återhämtning av det kumulativa psyket.

Jag har upplevt livstider av hälsa och lång livstid, lyckliga liv med älskade familjer, lojala vänner, strävan efter välstånd såväl som mycket korta liv, liv i fängelse, i fattigdom, sjukdom, ensamhet och isolering. Kort sagt ett stort utbud av upplevelser under en mycket, mycket lång tid, precis som ni alla har. Hur kan jag veta det? Därför att du läser detta meddelande! Du följer din intuition att söka andlig upplysning och mer självinsikt!

Varje personlighet värderas lika av kumulativa eller växande själar som inte mäter någon efter rikedomar eller makt eller berömmelse utan efter hur nära den fria viljan håller fast vid valen i själskontraktet. Oavsett var personligheterna kanske befinner sig i detta Universum så är deras kontrakt utformade för att balansera ackumulerade upplevelser, därför att uppnå de höga vibrationerna med balans är målet för varenda själ. Alla vi på denna station är som du och alla andra själar – alla är vi på våra respektive vägar mot vårt gemensamma mål: återintegrering med Gud, Och Han har sagt att endast när detta sker kommer Han att veta vad som kommer härnäst.

Vår villkorslösa kärlek och beundran för ditt ljus service till Jorden och själsjagen är alltid med dig när du färdas framåt. 

Webpage: The Matthew Books
Översättning Gertie Dahlberg

lördag 11 januari 2014

Matthew Ward - 5 januari 2014


Matthew Ward - 5 januari 2014


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Med december månads vintersolstånd kom ytterligare en mäktig tillströmning av ljus som för att hylla att året närmar sig sitt slut och hälsar det nya året med en storartad salut. Och det är verkligen en hälsning som är välförtjänt! Varje gång du agerar på inspiration från själsnivån – någonting som du tycker bara är en vänlig gest, eller ”det rätta att göra” – så tillför du ljus till er värld.

Du kanske vill titta igen på det meddelande där vi nämnde några av de många sätt som ert samhälle har genererat ljus i överflöd? Att känna tacksamhet för de otaliga bidrag som gjorts för att åstadkomma förbättringar av er värld sänder också ut ett eget ljus i stora mängder. (Matthew refererar till meddelandet från 15 augusti i år).

Ja, det finns fortfarande en hel del att göra, och det skall ske. Mängden av energi fortsätter att förstärka kraften av alla tankar och känslor, så vi upprepar nu hur viktigt det är att inte tänka på tillståndet i världen med tunga och sorgsna tankar utan istället visualisera Jorden med ett gyllene, vitt ljus. Genom att tänka så blir din önskan om välvilliga förändringar en bild som går ut i Universum och återvänder med ännu mer ljus. Även om en del stängda sinnen och hjärtan försöker att behålla status quo, så är förändringarna mot fred, samarbete och ett överflöd för alla snabbt på frammarsch, och ju mer ljusenergi de tar emot, desto snabbare kommer de att manifesteras.

Fortsätt med att använda omdömet när det gäller all information, inklusive artiklar och kanaliserat material på Internet. De stora medierna är fortfarande kontrollerade i stor utsträckning med betoning på det negativa och skandaler, men det är glädjande att fler och fler historier om vänlighet, att man delar med sig av resurser samt att några framgångsrika strävanden på gräsrotsnivå, också blivit uppmärksammade.

Reportrar är bland majoriteten av befolkningen som inte har en aning om att medlemmar av vår universella familj skulle hindra de möjligheter som talas om, t ex att Nordkorea kanske skulle detonera kärnstridsspetsar och utplåna stora områden, eller att strålningen från Fukushima så småningom kan döda miljoner människor. De vet inte att det inte är Gaias önskan att haven skall bli så varma att allt marint liv dör och alla kustlinjer flyttar sig flera tiotals mil inåt land, så dessa saker kommer inte heller att inträffa. De flesta av Jordens invånare vet inte om att de rådande energierna bidrar till att nationella ledare väljer att prata istället för att strida, eller att ekonomiska och diplomatiska diskussioner pågår bakom kulisserna, eller att många miljoner själar upplever vad de valde att få uppleva för att balansera andra livstider och på så sätt utvecklas.

Ni vet detta, älskade familj, så gå vidare framåt i detta nya år med upplyfta hjärtan och positiva tankar, och fortsätt att utvidga ljuset i er värld. Ni ÄR de förändringar ni önskar er!

Nu talar jag som bara Matthew. Jag bad min mamma att kopiera ett svar på vårt meddelande i december: Ditt budskap var härligt förutom att du utelämnade att Jesu födelse är orsaken till detta heliga firande. Jag tror att jag är öppen och intuitiv, men vad du har sagt om Jesus, att han inte blev korsfäst, är INTE trovärdigt! Hur kan någon så utvecklad som du inte veta om något som är så viktigt?

Den som skrev detta är en av många, många människor som tror på den bibliska berättelsen om korsfästelsen. Att känna sanningen på en medveten nivå som du vet på själsnivå är en viktig del av utvecklingen, och att hålla fast vid trosuppfattningar som är baserade på osanningar motarbetar framsteg i utvecklingen. Det var därför jag kände att det skulle vara till hjälp att berätta för er hur jag vet att Bibeln skiljer sig dramatiskt från sanningen. Gud sa: ”Ja, nu är det dags”, och så gjorde jag det.

Jag har alltid talat från personlig kunskap som aposteln Matteus – det är det mest kända idag av mina liv på Jorden – och de tusentals andra livstider som började när Ärkeängeln Mikaels kraftfulla energi manifesterade sin första personlighet i detta Universum. Den samlade kunskapen från alla mina personligheter har möjliggjort för mig att tala om saker som jag inte medvetet visste under den livstid som nu är känd som Matteus, aposteln. Hursomhelst skall jag använda den kunskapen när jag berättar för er om mina år med Jesus.

Min mamma har vetat om den livstiden sedan vår allra tidigaste konversation för ungefär 20 år sedan, och när hon frågade om jag någonsin skulle nämna detta i ett budskap så sa jag att jag kanske skulle göra det en dag, men identiteten av aposteln är inte så viktig. Vad som är viktigt är att den information hon fick från mig och de andra blir respekterade för vad de är. De som läser böckerna och budskapen måste intuitivt veta sanningen i informationen och erbjuda vägledning för att hjälpa andra att lyssna på sin inre röst under alla livets omständigheter. Detta är en av de främsta orsakerna till vårt mor-och-son-samarbete.

Många människor tror på allting som står i Bibeln, att det är sant därför att de har fått lära sig att det är ”Guds ord” och skrivna av ”gudsinspirerade” individer. Det är inte så. De otaliga, felaktiga delarna i Bibeln omfattar misstag i översättningarna från armeniska och grekiska nedteckningar – en är ”babyn i en krubba” – tillsammans med översättares ändringar som skulle passa deras personliga trosuppfattningar. De blev ännu mer felaktiga vid senare översättningar, men de allvarligaste avvikelserna från de autentiska anteckningarna är utelämnanden och tillägg som avsiktligt gjordes för att bedra människorna.

Delar av det Gamla Testamentet kom från de tidiga ledarna i kyrka och stat. Människorna hade en närmare relation med Gud då, och för att göra befolkningen mer benägen att rätta sig efter sina ledares önskan om kontroll och rikedomar så behövde de distansera dem från Gud. De kokade ihop en bild av en vredgad och skräckinjagande Gud som talade om för några bland folket att andra var deras fiender. ”Gå ut och dräp dem”, och man sa till en far att döda sin son som ett bevis på hans lydnad för Hans överhöghet.

Under de följande århundradena skrev huvudmännen inom den Katolska kyrkan religiösa regler och kallade dem ”Guds lagar” för att befästa sin kontroll över massorna och förvärva ständigt större förmögenheter. För att lägga mer avstånd mellan folket och Gud har de lagt till några fler helgon och för att upphöja sig själva instiftade de påvliga ofelbarheter och etablerade Vatikanen som en oberoende stat. De kom upp med en obefläckad befruktning där Maria blev havande och gjorde henne till den jungfru som födde Jesus, allt för att övertyga massorna om att han är ”Guds enfödde son”.

Jag skall berätta för er varifrån Jesus kom. Den själ som eoner senare tog sin boning i Jesu kropp har sitt ursprung i det kristna riket, det kosmiska riket som ligger allra närmast den ursprunglige Skaparen, där den första själen, ärkeänglarna, blev till. Vid något tillfälle skapades det nästa änglariket och de högsta gudarna och gudinnorna. De själarna fick välja att kvarstå som rent kärleksljus, essensen av Skaparen – det var detta Universums Högsta Väsendens val, som många kallar Gud – eller att inkarnera. En av de själar som valde det senare var den som senare blev känd i detta Universum som Sananda. Denna själ hade haft livstider i flera civilisationer i Kosmos och är ”förälder”, eller mer korrekt, den kumulativa själen i den person ni känner som Jesus.

För att fortsätta berätta om Bibeln så är mycket av dess mest vilseledande information om de fyra apostlarna, och någonstans längs den linjen fick vi helgonstatus. Vissa forskare tror att Lucas och jag kopierade vad Marcus skrev i sitt evangelium och la in detta i våra, men jag är nyfiken på varför de utelämnade Johannes döparen - de uppenbara lögner som las in i våra evangelier las också in i hans. Vissa moderna versioner av Bibeln tappade bort vår helgonstatus. Men i min mammas gamla, slitna version av Kung James version finns det i Matteus evangelium, och hon kommer att tillgodose min önskan genom att kopiera de delar jag begär.

Först vill jag dock beskriva Jesus och Mary Magdalena så att ni kan föreställa er dem när jag berättar om dem. Jesus var en utåtriktad man, inte lika livlig som Mary, men alltid med ett vänligt temperament. Han var vad jag skulle kalla en ledande figur – längre än de flesta män och smal men stark och muskulös och med rak hållning. Hans ljusa hud hade mörknat under år av sol och hans grå ögon hade ibland en ton av blått. Hans hår var ljusbrunt och långt som stilen var då, men ha behöll sitt skägg och sin mustasch vältrimmad. Mary var en oerhört vacker och härlig person, en graciös ung kvinna. Till utseendet var hon liten, ljushyad och hade glittrande bruna ögon och svallande, brunt hår.

Båda två föddes in i respekterade överklassfamiljer, de var intelligenta och var välutbildade enligt den tiden och de finaste av vänner under många år innan de gifte sig. De hade en stor och lycklig familj, och efter långa liv lämnade de sina kroppar och gick vidare till livstider med tjänande för Gud på andra platser i detta Universum, men kraften i deras kärleks- och ljusenergi är alltid närvarande i själarna på Jorden, precis som på andra håll.

Men nu går jag långt framför mitt eget evangelium som Matteus. Som en ung man startade jag en journal eller dagbok med intressanta möten och, precis som mina anteckningar innan jag träffade Jesus, var dessa avsedda att tjäna endast som referens och som en njutbar läsning under min ålderdom.

Mina anteckningar började inte med härstamningen från Abraham till Josef, Jesus far, men eftersom Matteus gör det så skall jag tala om det. Flera månader efter att jag träffade Jesus visades stamtavlan för mig av en man som kopierat den från någons anteckningar som kopierat den från andras anteckningar och så vidare, och så vidare. Jag la in i min journal den lista jag skrivit med noteringen att det som jag fått veta inte kunde verifieras helt. Detta var inte ett utbrett litterärt samhälle vi då levde i och legenderna lämnades över från en generation till den nästa. Det var allmänt underförstått att nedteckningarna och hörsägen ofta blev förskönade eller att detaljer glömdes bort av de efterföljande historieberättarna. Ändå blev detta en biblisk ”historia”.

Sedan kommer i Matteus evangelium: ”Nu föddes Jesus Kristus på detta sätt. När hans mor Maria trolovades med Josef, innan de kom tillsammans, befanns hon vara med barn med Den Helige Ande”… ”Josef kände henne inte förrän hon hade fött sin förstfödde son, och han gav honom namnet Jesus”. Ingenting av detta fanns i mina anteckningar, och varför skulle de det? Jag träffade inte Jesus förrän många år senare och varken han eller hans föräldrar berättade någonsin något sådant. Ändå hänvisades det till mig och blev på liknande sätt inskrivet i de andra evangelierna. Allt för att underbygga den Katolska kyrkans version av Jesu födelse.

Dessutom, alla mina anteckningar handlade om Emanuel, det namn som alla kallade honom. Jag vet inte varför det beslutades att i Bibeln skulle hans namn vara Jesus, och det är underligt, eller ett förbiseende, att detta också las in i det kapitlet: ”… och de skall ge honom namnet Emanuel”. Det är på grund av att ni känner honom som Jesus som jag alltid har hänvisat till honom med det namnet.

Detta var sannerligen hårda och grymma tider. Slakten av spädbarn och småbarn av manligt kön är sann – men jag skrev inte om detta i min dagbot – och så är även flykten för Jesu familj till Egypten och återvändandet till deras hemland när det blev säkert. Jag nedtecknade det som de berättade om sina erfarenheter då, såväl som många andra glada familjehöjdpunkter under de många trevliga kvällarna jag tillbringade med Jesus, hans syskon och deras föräldrar. Mary Magdalena var ofta där också och samtalen var livliga. Vi talade armeniska, ibland hemföll vi till grekiska för olika uttryck, och det var mycket skrattande, för vi talade inte alltid om allvarliga saker. Jesus lyssnade uppmärksamt till den som talade, och många gånger såg jag hans ögon tindra när Mary var upphetsad och tjattrade om ett eller annat.

Som en deltidslärare för elementära och avancerade studenter – det fanns inget ord för handledare då – var det närmaste jag kom till skatteindrivarens yrke att möta Jesus på en gata där män var ivrigt engagerade i insamling och räknande av tabeller. Jag kände igen honom från en liten grupp som jag hade stött på föregående kväll, så jag hälsade på honom och han inbjöd mig till att följa med honom. Jag gjorde så och vi pratade medan vi promenerade. Det är vad jag skrev om vårt möte samtidigt som vi upptäckte att vi båda gillade vattensporter och hade en gemensam bekant och Jesus sa att han nyligen hade börjat tala inför publik. Det var den punkt i min journal där mina noteringar om vår vänskap började, och jag skrev om det i första person – det var min erfarenhet.

Enligt Matteus evangelium: ”Och när Jesus gick vidare därifrån såg han en man som hette Matteus som satt vid tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Då stod han upp och följde honom”. Tydligen är det inte uppenbart för vem det nu var som ändrade mina noteringar att folk kanske tycker att det är konstigt att Matteus skulle skriva så tafatt och kortfattat om en livsförändrande upplevelse och mycket märkligt att vårt möte kom efter ”Bergspredikan” som jag tidigare hade skrivit i Matteus evangelium. Det förklarar dock varför jag omtalas som skatteindrivaren som blev en lärjunge.

Jesus kallade inte oss för lärjungar. Efter att han blev känd för sina läror, började några i Sanhedrin (judarnas högsta domstol) hänvisa till personer som deltog i sammankomster där han talade, som ”hans lärjungar”. När de tolv i Bibeln ges den beteckningen var det så att Jesus mötte var och en av oss på sina resor runt om Galileiska sjön och vänskapsband bildades, men han bad inte någon av oss att överge våra försörjningsmöjligheter och ”följa” honom. Jag hade den goda tursen att få leva nära honom, vilket gav mig chansen att få njuta av hans sällskap mycket oftare än de andra ”lärjungarna” som inte kunde tillbringa så mycken tid med honom.

Enligt Matteus: ”Dessa tolv sände Jesus ut och befallde dem: Bota sjuka, rena de spetälska, uppväck de döda, kasta ut de onda andarna”. Detta förser oss med förmågor som ingen av oss hade. Men vi kände till Jesu förmågor och hur han hade fått dem, så när jag var med på en båtutflykt hade jag ingen anledning att skriva i min journal: ”Vi förundras över att till och med vindarna och sjön lyder honom!” Och jag gjorde inte det heller!

I Matteus evangelium står: ”Efter att Jesus mötte två män som var *besatta av ondska* kastade han ut dem och satte dem bland en hord av svin som sprang våldsamt nedför en väg till havet, och de omkom i vattnet”… ”Och se, hela staden kom ut för att möta Jesus och när de såg honom bad de honom lämna deras kust.”När Jesus berättade händelsen för mig, efter att han ledde in i ljuset de entiteter som hade plågat männens sinnen, så fortsatte han på sin ensliga väg tills han och jag möttes, och det är så jag skrev ned detta i mina anteckningar.

Evangeliets version av Jesus som tillbringade fyrtio dagar i öknen, där han vägrade att frestas av djävulen, är en fruktansvärd överdrift av de korta anteckningar jag gjorde i min dagbok. Jesus tyckte om att tillbringa tid i ensamhet med naturen där han kunde tala med Gud eller muser utan störningar, och liksom de andra som kände honom väl, så hedrade jag honom genom att hålla mig på avstånd.

Det som blev känt som ”Bergspredikan” var en sammanställning av mina rikliga anteckningar under många små sammankomster där Jesus skulle tala, folk kunde ställa frågor och han svarade – det fanns en hel del interaktion i början. Men när orden från hans läror spred sig och publiken växte i antal så lyssnade människor utan att avbryta och han talade om många av de saker som blev just ”predikan”. Jag kallade det inte så. Jesus var inte en predikant, han var en lärare som brann för att dela med sig av sina kunskaper. Han visste att det var vad han skulle göra, och det var den stora skillnaden mellan honom och alla andra – hans medvetna sinne var alltid anslutet till hans själ och han levde därefter.

Bergspredikan bevarar mycket av hans visdom och upplysning och naturligtvis är jag tacksam för det, men den inkluderar inte några av hans viktiga läror som nedtecknades i min journal, såsom avsikten med mångfaldiga livstider, att alla själar är oskiljaktiga, Gud är allt som existerar i världen – alla människor, djur, växter, vattnen, luften och jorden är delar av Honom och heliga för Honom. Jesus gjorde inga anteckningar om sina läror och han var glad att jag gjorde det.

Men något i mina skrifter som kanske undergräver de korrupta ledarnas auktoritet lämnades ute i Matteus evangelium, och det mesta av vad som är där kom inte från mina anteckningar. Jag hörde aldrig Jesus säga att någon ”skall vara i fara för helvetets eld” eller ”… de som skall gifta sig med henne som är frånskild begår äktenskapsbrott”. Han talade om hur gudfruktiga tankar och gärningar gynnar livet, inte ”ett skamligt” beteende – det skulle ha varit dömande och motsatsen till vad han talade om till folket. ”Döm inte, så blir ni inte dömda”. Jag har aldrig hört honom tala om synder som blir förlåtna – han sa att ”synd” är ett fel i värderingar eller gärningar och han berättade för lyssnarna många gånger vikten av att fölåta andra. Han skulle inte säga: ”Tro inte att jag har kommit för att sända frid på Jorden. Jag kom inte hit för att sända frid, utan med ett svärd” – det var i total konflikt med samtliga av hans läror!

”Liknelser” låter som att Jesus talade i ilska – aldrig under de många gånger jag var närvarande vid sammankomsterna, stora eller små, gjorde han det. Och, till skillnad från liknelserna, så talade han rättframt och tydligt så att lyssnarna skulle kunna förstå – han ville upplysa, inte förbrylla. Det är tur – eller mer sannolikt omedvetenheten om vad han menade – att de som så drastiskt förändrat mina anteckningar lämnade kvar ”Ni är världens ljus” och ”Låt ditt ljus lysa”… och många av hans andra referenser till ljus.

Att nämna alla skillnaderna mellan mina anteckningar och Matteus skulle kräva mina kommentarer i hela det evangeliet, men de mest kritiska tilläggen är ”den sista måltiden” och Jesu ”korsfästelse och uppståndelse”. Det är möjligt att den måltiden har kommit från mina anteckningar om ett av de sällsynta tillfällen som Jesus och alla tolv av oss var på samma plats och vi hade en fantastisk festmiddag. Det var efter att han och Mary Magdalena hade gift sig, och hon var där också, men det var många månader innan korsfästelsen påstås ha inträffat. Jesus utförde inte den tjänst som blev känd som ”den heliga nattvarden” eller att han säger: ”Sannerligen säger jag er att en av er skall förråda mig”, och allt från den tidpunkten i Matteus evangelium är också fabricerade lögner.

Månader senare skrev jag ner vad jag hörde två män diskutera i närheten av templet. Sanhedrin trodde att en korsfästelse av Jesus skulle göra honom till martyr och ge kraft och energi till hans läror, så de bestämde sig för att ge honom spöstraff och beordra honom att lämna landet – det skulle misskreditera honom i folkets ögon och de skulle snart glömma honom.

När jag berättade för Jesus vad jag hört sa han att han inte kunde undvika att bli slagen och förvisad – som jag skrev i min dagbok – så kände jag att han tyckte att det var viktigt att låta detta ske. Det gjorde det, och kort därefter lämnade han och Mary Magdalena landet för att resa till Fjärran Östern där han visste att de skulle välkomnas. I flera av våra tidiga samtal hade han talat med mig om sina yngre år där, när han lärde sig av Mästarna hur man utförde det som Bibeln kallar ”mirakel”, men som Jesus sa till folket, det han kunde göra det kunde de också göra.

Genom åren har vi hållit kontakten med brev då och då och när ett sådant kom från honom så stoppade jag det i min journal – vid den tidpunkten fanns det dussintals. Att hitta nya studenter fordrade att jag flyttade från tid till annan, vilket erbjöd goda möjligheter att träffa människor som hörde att jag kände Jesus och ville höra om hans läror. Då och då såg jag Lukas, som biland hade nyheter om en eller annan av de andra ”lärjungarna”, men vår gemensamma länk var Jesus och efter att han lämnat oss var det naturligt att vi alla skulle fortsätta längs våra skilda vägar.

Efter min död i hög ålder så sålde värdshusvärden kistan där jag förvarade mina journaler och anteckningar. Slutligen föll de i händerna på någon i regeringen och, innan de brändes, ledde till Evangeliet enligt Matteus.

Inte på något sätt förminskas kraften ett enda dugg av Jesus eller hans exakta läror genom vad jag har berättat här. Sanningen om hans liv – han hade en hustru och barn och han hade önskningar, idéer, förhoppningar, vänner, opposition, besvikelser, sorger och glädjefyllda tider, precis som andra människor – hedrar mycket mer hans läror än vad religionens falska påståenden säger om att han var ”Guds enfödde son”.

Inte heller betyder någonting jag har sagt här, att människor som tror att Bibeln är Guds ord, har mindre av godhet i hjärtat – de är bara felinformerade. Varje själ har sin egen resa in till ljuset av sanning, och det finns ingen tidsbegränsning – själens liv är evigt. Om personer du älskar djupt inte är på samma väg som du själv, fortsätt ändå på din väg och respektera deras gudomliga rätt att välja sina vägar.

Och nu, älskade Jordefamilj, talar jag igen för oss alla på den här stationen. I varje ögonblick är vi tillsammans med er i andevärlden och i villkorslös kärlek.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/