Followers

Google+ Followers

lördag 4 december 2010

Matthew 22 november, 2010

Matthew 22 november, 2010

Kommentar från Jean: Som preparation för ett Meditering bad jag Suzanne Ward att höra med Matthew om han skulle vilja dela med sig om hans perspektiv angående änglar. Här är meddelandet som han gav till Suzy 22 november, 2010.

”Jean kära själ, det är med stort nöje som jag accepterar din inbjudan att tala om världen av änglar som en meditering – vilket utmärkt sätt att respektfullt och tacksamt erkänna dessa vackra själar! Även om det bara är i USA som det finns en specifik dag tillägnad Tacksägelse, så finns det gott om skäl för alla att ge tack för välsignelser under varje dag och det är speciellt lämpligt att inkludera änglar.

Lät mig berätta lite om dem. De skapades gemensamt av ärkeänglar och Skaparen och är de ända själar som aldrig separerade spirituellt från Enheten. Som kollektiva energier av ljus vars uppdrag är att skydda, assistera och trösta så är de konstant på vakt så att de omedelbart kan agera inför en nödsituation. Även om en vakande ängel eller ”dörrvakt” tilldelas varje person som den första konstanta, osynliga och tysta beskyddaren, hjälpare och guide, så har de flesta änglar fritt handlande, alltid tillgängliga som förstärkning åt de vakande änglarna var än behovet uppstår.

Ni kan naturligtvis kalla på änglariket när helst ni vill, men även om ni inte gör så skjuter energin från ert förväntade behov ut och in i det gudomliga kommunikationssystemet och Guds emissarier reagerar i enlighet med det.
Många människor i livshotande situationer har blivigt räddade av änglars ingripande i enlighet med ett själskontrakt, men om konsekvenserna av de digra omständigheterna är inom en själs valda upplevelse enligt själskontraktet så kan inte änglarna blanda sig i. De har dock tillåtelse att lindra extrema mentala och emotionella kval. Utan den buffert som änglarna ger mellan klar tanke och desperation, klokt uppförande och orationella handlingar, eller missberäkningar och dess resultat, så skulle många fysiska liv vara mycket kortare än deras val i själskontrakten.

Tvärtemot den vanliga uppfattningen och artistiska avbildningar så har inte änglar vingar. De kan manifestera dem om de vill, men energin är så intensiv i livshotande situationer att en del individer ser ängelns eteriska kropp och ser vingar där inga existerar. Ibland kan änglar förefalla att vara lika solida som era kroppar förefaller. De kan arbeta via enheter i mänskliga former men med supermänskliga förmågor, och en del av de lägre änglarna kan tillbringa ett liv i Jordens densitet. De manifesterar i mänsklig form och med stort flit och ömhet så tjänar de varhelst de ser ett behov – om ni tänker på någon som en ängel, så kan ni i själva verket ha rätt.

En annan fenomenal änglatjänst är att göra musiken som kallas ”ljudet av sfärer” eller ”körer av änglar”. Vibrationerna av deras majestätiska toner når er på en själsnivå och lyfter upp alla trötta själar och hjälper att hela brustna hjärtan.

Änglar är inte era ända osynliga hjälpare – andliga guider och själar i andlighet eller fysiska världar är också Guds emissarier och står till ert förfogande – men änglarna är upphöjda av alla andra, och med rätta. Som varelser av ljus så är de av en renhet som är ovanlig utanför deras riken och deras kärlek för mänskligheten är ovillkorlig. På alla sätt och vis så förtjänar dessa härliga själar er meditering över tacksamhet för deras bidrag i era liv.”

Suzanne Ward - www.matthewbooks.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.semåndag 22 november 2010

Matthew 6 november, 2010


Även om ett växande antal bland befolkningen nu tror att andra intelligenta varelser finns ”där ute”, så vet relativt få att bara de som är spirituellt utvecklade finns i närheten, då ljuset nu är allt för intensivt för några mörkt inriktade civilisationer att närma sig er del av galaxen.Nationella val; splitringen från dualitet; global uppvärmning, sanningar och reformer kommer snabbt; uppvisningar av rymdskepp; räddandet av Chiles gruvarbetare; balans; vad som feminin och maskulin energi består av, effekter; karma; två typer av densitet - själar status och form; Nirvanas uppsättning och innevånare


Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Vi börjar med att svara på frågor som inte kanske förefaller att vara direkt relaterade till er upplyftning och Jordens; emellertid så är allt som händer på er värld otvetydigt förbundet med varandra under denna universellt unika tid. Och, som utlovat i vårt förra meddelande så kommer vi också att ge svar på kvarvarande frågor om upplyftningen.


Nu så, under de senaste månaderna har olika nationella val ägt rum, och medan de kan förefalla att ha störst relevans för sina medborgare så är den större bilden att resultatet sprider sig långt bortom det landets gränser. I en värld av tredje densitet utgör regeringsmyndigheterna en stor koncentration av dualitet, vilket på en energinivå påverkar alla andra överallt.


En väsentlig aspekt av alla civilisationers framsteg och ut ur tredje densitet är att uppleva dualitet; inse att dess splittrande förhindrar ett fridfullt liv; och att till slut harmoniskt övervinna skillnaderna inom kommuner, länder och internationellt. Genom att göra så avancerar folket tillräckligt i själtillväxt för att inträda i fjärde densitet. Det intensifierade ljuset har medfört denna insikt – medvetande höjande och spirituell förnyelse – och det kommer att fortsätta att göra så tills de sista resterna av dualitet tar slut i en global förlikning.


Om vi talar mer om valen så är det naturligt att företrädare för de vinnande kandidaterna är upprymda och alla som var för deras motståndare är förtvivlade – ett bra exempel på hur dualitet splittrar folk i sinne och hjärta. Då det inte finns någon gemensam uppfattning inom politiska partier då det gäller vad som bäst kommer att gynna dess medborgare – eller dem själva – så förhindrar en hätsk debatt samarbetande handlingar och en sund lösning på er världs problem.


Denna splittring måste utvecklas till förlikning, och när som ljuset ökar i intensitet på planeten så blir det så. De som håller ämbeten runt om i världen från en by nivå till en nationell nivå kommer att fortsätta att påverka inriktningen på deras respektive områden enbart om de tjänar klokt med spirituell och moralisk integritet. De som är motiverade av ego, makt och girighet – och som ofta medvetet hjälper Illuminati – kommer inte att klara sig länge eftersom de är i avsaknad av ljus.


Separationen av agnarna från vetet sker under Jordens stadiga framsteg ut ur tredje densitet. Ledare som sitter kvar i sina positioner och deras anhängare kommer att vilja och kommer att införa förändringar som gynnar folk över hela världen. Alla krig och konflikter och grymhet kommer att upphöra, ojusta lagar kommer att avföras och likaväl all orättvis politik och andra negativa aktiviteter, och frihet kommer till dem som är i bojor.


Låt oss ge er ett annat utmärkt exempel på dualitet och den kontroversiella frågan ni kallar global uppvärmning. De som tror att detta är ett naturligt fenomen citerar Jordens istider som bevis på att mänskligheten inte har något finger med i dagens rekordtemperaturer, smältandet av glaciärer och de hårda klimatiska ovanligheterna. De tror att inte det inte finns något behov för att förändra tillverkningsprocesserna eller vända sig till alternativa energikällor eftersom om man gör så skulle kostnaderna bli alltför höga. Sedan finns det dem som tror att vetenskapen bevisar att klimatförändringarna är mänskligt betingade. De pekar på industriell nedsmutsning och användandet av biobränslen som orsaken, och de vidmakthåller att såvida inte dessa sätt upphör så kommer kostnaden att bli total förstörelse av miljön. Med de två sidorna i ett dött lopp så blir det inga större ansträngningar för att förändra nuvarande praxis.


Sanningen är att båda sidor innehar en viss sanning, även om varken den ena eller andra sidan vet att Jorden självt är i en process för att återinföra ett modererat klimat från dagarna av Eden, när hennes kropp var orörd och frisk. Och föroreningar, en mänsklig produkt, måste upphöra eftersom det skadar planeten och alla dess livsformer. Till slut så kommer de två sidorna av den globala uppvärmningsfrågan att inse att skydda och att reparera miljön är livsviktigt, och före detta extrema uppfattningar kommer att försonas till effektiva metoder för att lösa det nuvarande kritiska tillståndet.


Jordens snabba framfart mot fönstret för dess inträde i fjärde densitet betyder att slutet på dualitet nu kommer snabbt. Den hårda uthålligheten av de mörka har gjort att sanningarna har förblivit dolda och de måste nu bli kända, och bristen på allmänt medvetande om dessa sanningar har förhindrat stora förändringar i form av reform. Istället för att hända stegvis med mellanrum så kommer djupa sanningar och resulterande förändringar att komma fram som bitar i ett kalejdoskop som ramlar över varandra för att bilda en ny design.


Ni visste att det var ett av de potentiella scenarion när ni ivrigt bad om att få spela en roll i denna tid utan motstycke på planeten. Ni visste att era kumulativa liv hade förberett er väl för att utan rädsla stå stadig i stormen. De universella höga råden som skapade huvudplanen för den Gyllene Åldern visste också detta – det var därför som ni valdes ut och många andra med mindre erfarenhet som också ville ta del var inte utvalda. Energin av er fasta och lugna stadighet i ljuset kommer att beröra de som finns runt omkring er och effekten blir att det sprider sig runt jorden, så välkomna utmaningarna som ligger framför er då mörkret är helt uppdraget med rötterna och Jorden fortsätter att programenligt ta er in i fjärde densitet.


Avtäckningen av rymdskepp i luften över New York City för några veckor sedan är bara en av många liknande händelser som har ägt rum i olika områden och vid olika tider runt er värld. Medan ett moderskepp eller en stor armada av skepp kunde ha visat sig vid en mer närliggande händelse i Washington, DC, så skulle det inte ha varit särskilt väl genom tänkt. Istället för att ge bevis på att civilisationer står redo att assistera er så skulle en sådan uppvisning ha spelat rakt i händerna på mörka tjänarna, vilkas underhållningskanaler har indoktrinerat allmänheten att reagera med rädsla gentemot all utomjordisk närvaro. Även om ett växande antal bland befolkningen nu tror att andra intelligenta varelser finns ”där ute”, så vet relativt få att bara de som är spirituellt utvecklade finns i närheten, då ljuset nu är allt för intensivt för några mörkt inriktade civilisationer att närma sig er del av galaxen.


Uppvisningarna kommer dock att fortsätta att öka i frekvens och på fler ställen tills att vår universella familj är officiellt erkänd. Då detta erkännande kommer att sätta stopp på alla Illuminati aktiviteter – ja, inkluderande kemikalispår, genetiskt modifierad mat, föreslagna handlingar som är mot ert välmående, och även irriterande insektsangrepp – så kommer de att fortsätta att göra allt de kan för att förhindra ett sådant uttalande. Så, det är rimligt att förvänta sig mer löjliga förklaringar för uppvisningarna; ökad ”underhållning” om grymma civilisationer; och möjligtvis som en sista utväg ett försök att fabricera en invaderande armé på det ena eller andra sättet. Var försäkrad att om något sådant försök görs så skulle det stoppas innan det kunde uppnå sitt mål att skapa stor rädsla och en anledning till att införa militär kontroll.


Även om vår rymdfamilj använde sig av sina teknologier för att förhindra stormar och jordbävningar skulle Moder Jord skapa dessa så länge som de behövs för att frigöra negativitet. Var snälla och kom ihåg att dessa avancerade teknologier tillåter full negativitetsutlösning samtidigt som de reducerar de mörkas tilltänkta höga dödssiffror och enorma förstörelse.


Betydelsen av att rädda Chiles instängda gruvarbetare sträcker sig bortom modet, uthålligheten, beslutsamheten och samarbetet som gav upphov till djupt känslomässigt engagemang runt om i er värld under denna tid och innan det triumferande resultat och jubel som följde. Genom att höja ribban för Jordens mänsklighet i dessa avseenden visar räddningen på ett remarkabelt sätt effekterna av de högre vibrationer som Jorden har uppnått på hennes väg mot upplyftning. De gemensamma ansträngningarna och känslomässiga reaktionerna från ögonblicket av gruvans kollaps till att den sista mannen nådde ytan kunde inte ha inträffat för ett par år sedan, innan den feminina. eller gudinna, energierna började balansera de maskulina energierna som sedan länge dominerade livet på er planet.


Vi skall säga mer om dessa energier, men låt oss ta ett sidospår och tala om balans, vilket är väsentligt för själens utveckling. Ni behöver förstå att balans inte är ett permanent tillstånd när ni väl har uppnått det – universum är i en konstant balanserande rörelse och så är varje själ. Låt oss säga att ni njuter av en intressant bok under en sällsynt stund av enskildhet och fritid, och en försäljare ringer. Ni känner er irriterad utav detta avbrott och under de närmast minuterna brottas ni med tankar och känslor om detta avbrott tillsammans med försök att återfå er koncentration på boken och de glada känslorna angående er fritid.


Detta är naturligtvis en mycket liten balansakt, men det visar att även utan att ni är medvetna om det så är ni i någon form känslomässig balansakt. Ju allvarligare era möten är med otrevliga situationer eller personliga relationer desto svårare blir det att föra ert system bort från turbulens och tillbaka till balans, vilket är basen för ert välmående i kropp, sinne och hjärta.


Låt oss nu gå tillbaka till de energier som behövs balanseras av den anledningen likväl som för er utveckling. De mörka tjänarna som instiftade och fullföljde ett vittbrett lidande under årtusenden är helt och hållet maskulina i sin energikomposition, oböjliga, hänsynslösa, av tvistemåls karaktär, stridande, beslutsamma att vinna, kontroll av andra, och att dominera alla situationer. Feminin energi är lika mäktig på andra sätt – närande, medlidande, mjuk, känslig, samarbetande, kommunicerande, konstnärlig i vad ni kallar ”fin konst” och ett med Naturen.


Dessa två kategorier av universell energi har inget som helst att göra med kön eller sexuell inriktning – maskulin energi kan vara dominerande i en kvinna och feminin energi i en man. Att uppnå en perfekt balans mellan de två energierna är målet för varje själ under dess resa tillbaka till Källan, och val som görs innan födelsen för varje liv görs med detta mål i sinnet.


Det är lättare att göra dessa val under ett liv i andevärlden än det är att aktivera dem när ni väl är inkarnerade i en värld av tredje densitet med alla de externa inflytandena som kan dämpa eller helt och hållet överväldiga meddelanden från er själ till ert medvetande, meddelanden som är ämnade att guida era beslut av fri vilja så de är i linje med ert själskontrakt. Det är därför som val av fysiska liv ofta är mycket annorlunda än ert kontrakt. När ni väl är tillbaka i andelivet så går själen igenom sitt sista liv, och inser att återigen så avvek den från sitt kontrakt och väljer samma inlärning under nästa förkroppsligande. Det kan pågå under hundratals eller mer fysiska liv i världar av tredje densitet innan en balans uppnås och själen kan gå vidare till fjärde densitet.


Ett annat sätt att tänka på denna upprepande process i själens utveckling är karma, vilket ofta är missförstått. Karma är inte en belöning eller ett straff, det är inte något som är beslutat av en ”gudomlig domare” eller era jämlikar i en andevärld eller någon annan extern källa. Inte heller så är det positivt eller negativt; liksom energi så är karma neutralt – båda får sin inriktning från tankar, känslor och handlingar, och sammantaget avgör de fortsatta upplevelser. Vad karma är då, är obegränsade möjligheter att uppleva båda sidor av en erfarenhet och för att stärka områden som är svaga i den positiva aspekten då det gäller val av uppförande. I samtliga fall så är det slutgiltiga målet att en balanserad erfarenhet som kommer att avsluta all inlärning som erbjuds i en värld av tredje densitet.


Under de tider som Jorden har varit i denna densitet så har det varit en ideal plats för att ge de komponenter och förhållanden av dualitet som själar behöver uppleva och behärska så att de kan utvecklas. Jorden är dock inte på något sätt den ända världen av tredje densitet i fråga om den andlig och intellektuell nivå som har uppnåtts. Många, många andra världar motsvarar dessa nivåer, och en del av er har kommit från dem specifikt därför att denna unika tid i universum erbjuder exceptionell nåd till alla Jordens innevånare.


Individer hjälps att snabbt avsluta deras karmiska val tack vare ljuset som flödar från en myriad av källor för att assistera med att höja medvetandet och andlig klarhet. Alla som adsorberar ljuset kommer att avancera på dessa sätt, och beroende på deras själskontrakt livslängdsklausul så kommer de antingen att följa med planeten in i den Gyllene Åldern eller fortsätta utvecklingen i Nirvana eller i en annan andlig värld. De som inte adsorberar ljuset kommer att ha andra chanser att göra så i en cykel av liv i en spirituell värld och sedan i en fysisk värld, och alla dessa världar kommer att vara lämpliga för deras personliga behov för spirituell tillväxt.


Kommer familjer att hålla ihop under och efter upplyftningen? På grund av variablerna som är involverade kan svaret bara bli ”kanske”. De olika faktorerna inkluderar livslängdsklausulen i varje familjemedlems kontrakt; val på själsnivå att lämna istället för att acceptera sanningen om religiös dogm; en person från en avancerad civilisation som har avslutat ett specifikt uppdrag och återgår till sitt hemland; styrkan av kärleksbanden, inte bara legala eller blodsrelationer.


Efter att Jorden når fjärde densitet kommer Nirvana att bli kvar i fjärde densitet eller kommer det att förflyttas upp till femte, etc. och alltid vara en densitet högre än Jorden? Detta kräver en koncis förklaring, ”förbinda punkterna” skulle man kunna säga, angående de två olika typerna av densitet, och vårt svar kommer att besvara många av de frågor ni har ställt för att tas upp i dessa meddelanden.


Densitet indikerar nivån på en själs spirituella utvecklingsnivå och dessutom energinivån, eller vibrationstakten, av allt som har form, kropp och substans. För att ni skall förstå bättre så pratar vi om de olika nivåerna på ett numeriskt sätt, där de högre numrena indikerar en avancering. Kroppar är bara formen för innehållandet, så att säga, som själen manifesterar för att bäst passa deras mål då det gäller dess val av inkarnationsupplevelse. Båda användningarna av ordet densitet gäller för alla själar och deras former, och numren kan variera beroende av den grad av ljus som finns inom själen och densiteten av deras kroppar.


Till exempel, vid en viss tidpunkt i urminnes tider så valde själen ni kallar Jord att innebo en planetkropp, och hon och Gud skapade detta i femte dimension. Hennes själ förblev där under de otaliga åldrarna då hennes kropp gick successivt ned i densitet på grund av negativiteten som producerades utav handlingar från hennes successiva civilisationer. Detta trots att de flesta av människorna som levde under årtusenden på Jorden när hon var fast i en djup tredje dimension också var av tredje densitet, spirituellt och intellektuellt, en del bland dem var vid lägre densiteter och några få högre.


Under det sista halva århundradet och längre har planeten rest sig ur en djup tredje densitet genom att frigöra negativitet och absorbera ljus, och under den processen har dess vibration blivit högre. Då planeten har lyfts upp så adsorberar den ljuset som gör det möjligt att överleva i dessa högre frekvenser.


Jordens nuvarande befolkning går från sjunde densitet i själsutveckling till första eller andra, de bland er vars mörka dåd har orsakat dem att gå utförs. Även om alla kroppar förefaller att vara identiska i form densitet så innehåller kroppar hos individer med högre än tredje spirituell densitet mer ljus och de kroppar med en lägre spirituell densitet innehåller mindre ljus. Auras visar dock distinkt överskottet eller bristen på ljus hos folk, och de som kan se auras kan klart avgöra vem som är vem i det avseendet.


Låt oss gå till Nirvana. Även om ni anser att er andliga värld att vara en okroppslig värld med okroppsliga invånare – ett icke fysisk ställe där själar lever utan kroppar – så har Nirvana form och alla dess innevånare har kroppar. Allt överallt i detta universum är energi som vibrerar vid en frekvens, eller vibrations nivå, eller annan och former i tredje densitet förefaller mer solida än de i de högre densiteterna. Det är anledningen till att innevånare i Nirvana kan se era kroppar i tredje densitet, men ni kan inte se deras kroppar i fjärde densitet.


Och den spirituella nivån som har uppnåtts av Nirvanas innevånare är i enlighet med nivån av Jorden innevånare. Som den andliga värld som tjänar Jorden, så är det hennes innevånares första stopp efter fysisk död oberoende av deras ”goda”, ”mediokra” eller ”dåliga” liv. Energin från varje persons tankar, motiv, och handlingar är registrerade i de Akashiska arkiven, ögonblick för ögonblick genom hela livet och den sammantagna energin drar varje person till den del av Nirvana som motsvarar deras registrerade livs energi.


Nirvana är ett växlande och flexibelt ställe med flera nivåer som kan inhysa alla Jordens innevånare från andra till sjunde densitet då det gäller själsutveckling. Själarna i första densitet åker till den enda delen av Nirvana som är separat, en ytterst liten glob vars form är lika tung som dess innevånare är spirituellt tunga – deras korresponderande energier är de tyngsta i ert solsystems plats i galaxen. Ljuset flödar alltid till dessa själar och om de accepterar det så förflyttas de från den lilla globen till Nirvanas lägsta nivå. Ljuset flödar också kontinuerligt mot själar i de lägre nivåerna – nivåer av olika energi registreringar – och när de accepterar ljuset så förflyttas de till nästa högre nivå, där de erbjuds avancerad upplärning lämpat för deras behov.


De flesta av Nirvanas innevånare är spirituellt i tredje densitet. Efter att ha förberett sig för att övervinna sina erkända begränsningar under det senaste fysiska livet väljer de själskontrakt för att sätta sin förbättrade inlärning i praktik inom ett annat liv på Jorden eller en annan värld av tredje densitet. De som är spirituellt avancerade för sig antingen snabbt vidare till deras nästa destination som de har valt eller så stannar de mycket länge för att tjäna i rådet eller som mästare, lärare och helare.


Ljuset genomtränger de högre nivåerna på Nirvana och på grund av deras exceptionella skönhet och variationer så är de semester orter för folk från fjärde och högre densitet i spiritualitet och form. Dessa nivåer tjänar också som en undanflykt för människor från avlägsna civilisationer som har haft en serie av mycket svåra erfarenheter och känner till Nirvanas rykte för skräddarsytt helande av traumatiserade psyken.


För att avsluta vårt meddelande återgår vi till tredje densitet världar för att nämna en annan utvecklande tjänst de erbjuder: Alla har överlevnadsvärldar inom deamma där själar av första och andra densitet påbörjar sin väg upp för stegen. Jorden har till exempel sniglar, kackerlackor, flugor, maskar, små marina liv och andra former med ett medvetande på överlevnadsnivå. Detta är inte en bestraffning för själens mänskliga livstid fullt med ondhet – det är gudomlig nåd som eliminerar alla minnen på cell nivå så att framtida inkarnationer startar med en ren målarduk och en plats i balans med Naturen. Oberoende av dess nivå så är varje själ en del av det rena kärleksljuset från Skapar Källan och ges med exakt det som det behöver i varje steg av själevolution.


Alla själar av ljuset har varit med er genom hela ert livs resa och så skall det för alltid vara.


KÄRLEK och FRID,
Suzanne Ward


Website:
www.matthewbooks.com
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


söndag 14 november 2010

MATTHEW - OCTOBER 10, 2010Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Som ett avbrott i våra vanliga inledningar där vi tar upp frågor som står högst på listan hos människor runt om i världen så ger vi idag podium, så att säga, till Hatonn för honom att ge sitt meddelande.

HATONN: Tack Matthew och kollegor för att låta mig tala. När kommer våra ET vänner att landa såsom de har lovat? Det är en fråga som de flesta inte skulle ställa sig, men det är en fråga inom ljusarbetarnas kretsar. Jag vet inte exakt när vi kommer att masslanda, men jag kan berätta om vår nya involveringsnivå som innebär ett gott framsteg mot dessa tider.

Ni har blivit tillsagda att vi inte kan blanda oss i individers val av fria vilja, förutom om det finns ett mandat från Gud att Jordens fria vilja överträffar det av någon individ som medvetet söker storskalig död och destruktion. Ni har också blivit tillsagda att allt är i en accelererande fas, det finns ingen tid att förlora föra att få igång denna show, sida vid sida, och det är därför som en ny aspekt har lagts till.

Vi har fått tillstånd av Gud att använda kraftigare metoder var helst som det är nödvändigt för att ta ned Illuminati gruppernas återstående maktbas. Detta betyder inte att någon dödas - Gud godkänner aldrig ett dödande, och inte heller skulle vi vilja göra så! Under en viss tid nu så har vi tillåtits att blockera de mörkas fria vilja genom att blockera deras kraftfulla vapenarsenal när de försökte sig på mer händelser liknande 9-11, och vi har gjort så vid ett antal tillfällen. Nu kan vi också förhindra deras sätt att skapa stora avbrott genom att blockera deras kommunikationssystem och transportsystem och genom att vilseleda deras intelligens och spion personal.

Vi har också fått Guds tillåtelse att temporärt förflytta en del nyckelpersoner till ställen där det inte kan åstadkomma något som helst ofog. Detta görs på ett sätt som liknar täckandet av våra skepp i ett osynligt kraftfält, vilket också gör deras försvinnande ytterst förvånande för deras medarbetare. Så även om ni inte ser bevis på våra nya tillstånd så vet ni att vi nu tar än större steg för att hjälpa er att fria er värld från mörka dåd.

Jag vill också avfärda varningen att utomjordingar som framställer sig som vänner i själva verket är enheter som vill ta över er värld. Struntprat! Nätverket av Ljus runt planeten förhindrar alla civilisationer med mörka intentioner från att komma nära Jorden. Och om de fula killarna försöker att skicka ut sina egna hemliga skepp och ta fram en del av de Grå som lever under jord och påstå att det är en invasion så kan vi förhindra ett sådant spektakel innan de ens påbörjas.

Matthew, det var allt när det gäller utomjordingar. Kan jag ta upp en annan fråga?

MATTHEW: Jag pratar för oss alla och jag säger att var vänlig och fortsätt, Hatonn.

HATONN: Tack. Det är en fråga om tre olika perspektiv. Alla själar vid Matthews station är högt utvecklade spirituellt, och som deras talesman så framför han deras enhetliga känslor då det gäller själar på Jorden. De älskar alla lika mycket och skickar helande ljus till alla. De kan hedra all människor såsom en del av Gud och separera detta från deras ogudaktiga tankar och handlingar.

Vi är fysiska civilisationer. Vi har inte samma kapacitet för enhet och ovillkorlig kärlek. Som en del av vår egen evolutionära framgång så står vi i Guds tjänst genom att hjälpa världar av lägre densitet att utvecklas när de ber om assistans. En del av er vill inte ha några förändringar, men Jorden vill – det är därför som vi har hjälpt er teknologiskt och många av oss lever på planeten för att hjälpa på andra sätt. Vi är också spirituellt och intellektuellt avancerade så vi kan läsa era tankar, vi vet om era känslor och kan se vad ni gör. Men olikt själar vid Matthews station så blir vi oroliga, arga, modfällda, otåliga, och frustrerade av en del av det som pågår. Vi har olika idéer och uppfattningar precis som ni har, men vi löser våra olika uppfattningar på basis av vad som bäst tjänar oss alla som en universell familj.

Sedan har vi er civilisation. Ni medger själva – och det är helt klart – att er värld är i en stor oreda, men istället för att göra något åt det så sitter alltför många och tittar på TV eller blir sportfanatiker. ”Hurra för mitt lag!” Det klagas om gnälls om problem istället för att lösa dem och kritik för de som försöker göra något åt det. Jag skall prata om de vars förhållanden oroar oss mest och varför.

I allmänhet känner folk till USAs president Obama enbart från vad han säger och vad er nyhetsmedia rapporterar. De flesta har ingen aning om vad som händer bakom lyckta dörrar. Ni ser orubblig partipolitik. Vi ser Obamas mäktiga fiender inom och långt utanför regeringen som vill slå alla hans försök till reform i små bitar. Ni ser hur han ser orolig ut och vet att en del kallar honom för svag och säger att han leder landet i fel riktning. Vi kan känna hans sorg då hans försök till att förbättra livet för de som är nedgångna och fattiga stoppas utav en del egennyttiga personer. Ni ser hur han försöker att avsluta konflikter utomlands och tänker att han bör stanna hemma och fixa det som är fel med hans land. Vi kan känna hans nedstämdhet och utmattning då de mörka fortsätter med att orsaka problem överallt för att stoppa hans ansträngningar.

De som ni kallar för professionella åsikts hållare spekulerar såvida väljare kommer att ge honom ytterligare en fyra års period i sitt ämbete. Vi lovordar honom för att håller kursen varje dag! Han blir tvungen ha att göra med samma personer som hotar hans liv och hans familjs liv, men hans intention att fortsätta att arbeta för en fredlig värld utan fattigdom ligger fast. Ni vet att han och hans familj är skyddade av ett Kristet energinätverk runtomkring dem, men Obama vet inte det. Ni vet att han är en stor del av den stora planen för den Gyllene Åldern, men han vet inte det heller. Han agerar i enlighet med hans övertygelser, principer, målsättningar och medhavande erfarenhet som en ärad ledare i en högt utvecklad civilisation som gick med på att tjäna på Jorden i den mest krävande positionen på planeten. Om alla kände denna själ som vi gör så skulle alla tvivel och klagande på honom komma till ett abrupt stopp och ni skulle tacka Gud för denna mans mod, vishet, spirituella och moraliska integritet och hans villighet att fortsätta!

Ni vet att era tankar skapar vad som händer i era liv, i er värld, och allt ni gör påverkar allt annat i detta universum. Så om några av er är bland dem som klagar och tvivlar på honom så sluta med det och börja att hjälpa Obama istället så han kan lyckas! Han arbetar för er – gör samma sak för honom, er själva, er värld och vårt universum! Ni behöver inte bli en politisk aktivist. Håll bara era hjärtan och sinnen på rätt plats och hjälp andra att göra det samma. Vi är i vallgravarna med er och vi behöver er hjälp – vi har tillräckligt med hinder att övervinna från de mörka på Jorden!

Jag vet att jag har uttryckt mig hårt, men ibland reagerar inte folk förrän det är dags för ”tuff kärlek”, och det är med kärlek för er som jag uttryckt mig, och inte bara för mig själv och mitt folk. Jag representerar otaligt många andra som känner samma sak, men som inte har ett forum som detta att uttrycka sig i.

Nu är jag färdig, Matthew. Tack för att jag fick säga vad jag hade på hjärtat.

MATTHEW: Vi tackar dig Hatonn. Du har tagit upp frågor som är bland de mest frekventa som skickas till min mor, och det är mycket troligt att dina ord har större påverkan än vad våra skulle ha haft.

Du har naturligtvis rätt att vi i andevärlden talar från ett betydligt annorlunda perspektiv än från ert, och ert är lika berättigat som vårt. Vi kanske talar med mjukare toner om vad vi ser från denna observationspunkt, men vi har ändå en ytterst stor respekt för er position och är enormt tacksamma för era tjänster i ”vallgravarna”, till förmån för vår älskade Jordliga familj.

Och jag säger också att det inte är alla som har er förmåga! I vilket fall som helst så skall vi gå vidare till andra frågor som våra läsare har uttryckt intresse.

Balanserandet av den internationella ekonomin kan inte uppehållas mycket längre, och inte heller kan förhållandena runt omkring kontrollen av Illuminati gruppernas illegala manipulation förbli gömd värst mycket längre. De använder sig av dunkla legala processer för att hålla sig fast vid deras stulna tillgångar, vi kan därför inte säga när den ekonomiska kollapsen kommer. Tiden kan dock inte vara långt borta då många länder är i eller står inför konkurs, och deras ledare och ekonomer vet att det inte finns någon finansiell uppbackning för de dagliga transaktionerna med datorer som uppgår till billioner dollar och i andra valutor. När kollapsen kommer så välkomna den i vetskap om att de som kommer att leda det nya systemet står redo och under övergången kommer de att hålla finansiella avbrott till ett minimum. Ni kan lindra oron bland de runt omkring er genom att förbli positiva, och ni kan göra så med sjävförtroende, med vetskap om att Jordens Gyllene Ålder ligger runt hörnet, så att säga.

Fakta bakom ”9-11” kommer också snart fram. När utländska ledare officiellt uttrycker sina uppfattningar att den amerikanska regeringen var antingen involverad i eller kände till det på förhand och gjorde inget för att förhindra denna förskräckliga händelse på den dagen och att en del nyhetsmedia rapporterar detta – och säger att många amerikanska medborgare också tvivlar på den officiella versionen – så vet ni att de obestridliga bevisen av sanningen inte mycket längre kan undanhållas.

Frågorna om upplyftningen och den Gyllene Åldern är alltför mångtaliga för att ta upp i detta meddelande, så vi skall ta upp en del nu och andra i nästa meddelande.

Man kan främja adsorberandet av ljus genom att helt enkelt leva på ett gudaktigt sätt, och nej det finns inte några helt klara tecken på hur cellstrukturen förändras från att vara kolbaserad till en kristallin struktur. Besvärande tillstånd som kan åstadkommas av denna transformationsprocess är också samma symtom som för vanliga sjukdomar, och det är därför som vi har uppmanat er att ta kontakt med en pålitlig hälsospecialist om dessa symtom är allvarliga och inte går bort. Med tiden finns det dock en igenkännbar skillnad mellan sjukdom och adsorption av ljus – då mer och mer ljus inträder i cellerna så uppstår en ihållande känsla av välmående, en grundläggande fridfullhet och uppstämdhet som håller i sig även mitt i utmanande förhållanden.

Kommer den Internationella Fredsdagen att väsentligt hjälpa Jorden i hennes upplyftning? Allt som är fokuserat på fred, oberoende om det är en internationell dag av fred eller tankarna och känslorna hos en enda person ökar ljuset på Jorden, vilket hjälper henne i hennes upplyftning och påskyndar dagen när er värld till sist kommer att bli fredlig. Samma sak är sant för kärlek och deltagandet i sådant som den Globala Dagen för Kärlek och internationella meditationsgrupper vars fokus är kärlek – ord som kärlek och frid sänder ut högre vibrationer i tal, skrifter, tankar och framför allt i känslor. Och vi vill lägga till att kraften då många fokuserar med samma intention ökar effekten exponentiellt.

Jag är rädd att min alkoholism kommer att förpassa mig till något astralt helvete. Min kära själ var säker på att det inte blir så, men det kan göra livet här på Jorden ett helvete för dig. Det finns så många alkoholister och andra personer med beroenden…vad skall vi göra om vi inte kan övervinna våra beroenden? Själskontrakt som inkluderar att uppleva en viss sorts beroende inkluderar också vanligtvis intentionen att övervinna det genom spirituell styrka; om detta valda mål inte uppnås betyder det ett nytt liv för att kunna göra så. Många substansberoende personer fortsätter att uppleva tidigare livs förhållanden och upplevelser därför att droger utgör en barriär mellan själen och medvetandet vilket förhindrar en kommunikation mellan dessa två aspekter av självt.

Mor, var snäll och kopiera den delen av boken som innehåller förslag på hur man kan övervinna substansberoenden.*********************Nyckeln är en helhjärtad önskan att övervinna beroendet. Detta börjar med att ärligt erkänna för sig själv att man har ett beroende, vilket är mycket svårt då den avsiktliga effekten av droger är ett förnekande att de är ett problem trots att användarens liv är fokuserad på nästa dos. Om folk helt och fullt förstod böner och kraften i böner, så kunde de använda sig av detta för att övervinna sitt substansberoende. Ingen makt på Jorden är mer mäktig än ljuset, och ljusenergin i bedjandet är ovärderlig! Bedjande är inte en fråga om att lägga sig på knä till allmän beskådan eller ens privat – det är ens egen förbindelse med Gud i tankar och känslor, var som helst, och när som helst. På ett lugnt och tyst sätt så be om hjälp: ”Hjälp mig att övervinna mitt behov av droger” eller ”Ge mig styrkan att sluta att dricka” eller några få andra ord som känns naturliga. Hjärtats längtan talar lika klart till Gud.

De mörka krafterna har naturligtvis inte som avsikt att de som beror på droger har någon önskan om hjälp för att undvika dess användande. Den försvagade viljan och tänkandet av den personen på grund av det minskade ljuset inombords kan inte inse sitt problem. Detta är en uttänkt inneboende effekt av drogerna! Som en konsekvens blir det nödvändigt att ha en spirituellt stödjande familj och vänner och samma sak från rehabiliteringsklinker med bevisad framgång. Att visualisera användaren omgiven av strålande ljus kan vara effektivt får både självhjälp och i alla stödjande grupper. Att visualisera ljuset runt omkring och genomträngande en själv och andra – och Jorden likaväl! – är underbart upplyftande och helande.

Olika metoder av alternativ hälsovård kan effektivt reducera eller eliminera beroendet av vanebildande substanser och de holistiska terapierna som inkluderar ens inställning till livet erbjuder stora fördelar. Att förändra en negativ syn till en positiv syn är speciellt gottgörande med att hjälpa att uppnå en balans i sinnet, kroppen och det spirituella – balans är optimal hälsa.

Ett stort fokuserande på spelande, sexuell aktivitet, onaturliga matvanor eller någon annan form av besatthet är också ett missbruk. Individer som blir involverade i sådana aktiviteter kan bli allvarligt obalanserade – åter igen, hur viktig balans är kan inte överbetonas! – och mitt förslag till att övervinna drog (eller alkohol) missbruk gäller lika mycket för dessa typer av uppförande. (Modifierade avsnitt från Avslöjanden för en Ny Era).

*********************Tack, Mor.Vi är inte bekanta med metoderna för ”karmiskt renande” eller ”föryngrings råd” som preparation för fysisk upplyftning, som en del av er har skrivit om. Vi kan dock säga att karma inte rensas via externa metoder, det upplevs. Karma är unikt för varje individ, och det är viktigt att ni förstår att karma inte är vare sig ett dömande eller en bestraffning – det är möjligheten att uppnå balans. Balans kommer sig av att följa själens meddelanden till det medvetna, meddelanden som håller personen i linje med det som är stipulerat i själskontraktet, speciellt valt för det ändamålet. Och att följa det spirituella ledandet som finns i dessa meddelanden och annan kanaliserad information ni litar på kommer att hjälpa er att förbereda er för upplyftningen – att erbjud denna hjälpsamma ledande är dessa kommunikationers främsta uppgift!

När det gäller påståendet i dessa undrande brev, att kroppar kommer att gå under vid slutet av 2012 om inget rensande eller föryngrande råd efterföljs kan vi bara säga att förutom ett möjligt undantag för en planerad avrättning så kan inget annat garantera tidpunkten för fysisk undergång. Det är helt och hållet själens beslutsområde i enlighet med dess tidigare valda livslängd, vilket gjordes innan födelsen, eller i enlighet med dess förfrågan om ett förändrat kontrakt under dess fysiska livs tid. Det är sant att kroppar som inte har absorberat ljus kan inte överleva de högre frekvenserna, men graden av ljus varierar och kroppar med den minsta mängden klarar sig inte så länge som de som har något mer. Dessutom så kommer många millionera av kroppar att gå bort innan 2012 och bland dem många som är ljusfyllda, i enlighet med deras val av själskontrakt.

Hur kan vi hjälpa våra barn att rena deras karma? Barn som inte har blivit programmerade av auktoritetsfigurer agerar från deras instinkter och intuition, vilket är i samspel med deras själskontrakt, och renandet av karma följer naturligt. Det är de vuxna som skapar onödiga komplikationer för dem själva genom att allt för mycket analysera och beräkna de ting som barn inombords vet är enkla.

Nej, en fysisk uppstigning med Jorden kräver inte att man blir vegetarian eller vegan. Varje persons kropp är lika annorlunda som varje själ och en del kroppar mår utmärkt utan kött i dieten medan andra inte mår bra. Allt som förhindrar kroppar från att vara i balans är också avskräckande för välmående i sinne och ande, och att uppnå balans är målet för alla själar.

När ni fortsätter er resa med Jorden in i de högre vibrationerna kommer era kroppar att successivt bli lättare och ni kommer att finna att frukter, grönsaker och spannmål blir allt mer tillfredställande då denna mat är fylld med ljus, och kött och fisk blir allt mindre tilltalande. På grund av den förskräckliga behandlingen av djur som föds upp till mat så är deras kroppar fulla av energi från rädsla och lidande, och den energin förs vidare till köttätare. Fisk är till stor del förorenat utav olika ämnen eller dess genetiska modifikation minskar näringsvärdet. Var uppmärksamma på era kroppar – de säger till er vilken mat de behöver för maximalt välmående.

Vi hyllar de som följer en vegandiet för att exponera och protestera det omänskliga behandlandet av djur vars själsavtal är att förse deras kroppar som mat för mänsklig konsumtion – de gick inte med på att lida under de samvetslösa förhållanden som de tvingas att leva i och dö under! Och vi ber att ni gör allt ni kan för att djuren som blir till mat behandlas mänskligt och att alla djur respekteras och uppskattas för deras bidrag i era liv. Människans grymma behandlande och oberäkneliga dödande av djur under århundraden bidrog i stor utsträckning till negativiteten som orsakade att Jorden föll in i en djup tredje densitet, och hennes metod för att frigöra negativiteten är vad ni kallar naturliga katastrofer. Logiskt så medför upphörandet orsakerna för negativitet att behovet för det sätt som det frigörs elimineras, men bortom detta så är djuren själar och behöver bli respekterade som sådana!

Djurs spirituella vaksamhet, känslighet till fluktuationer i energi, och deras utsträckning av känslor och intelligens har länge underskattats eller helt ignorerats utav känslokalla människor, de mest brutala dödarna på Jorden. Hos en del djurarter, vanligtvis de som är husdjur, finns det högt utvecklade själar som har valt att uppleva i en djurkropp, de har därför betydligt större vishet och spirituell klarhet än många inom den mänskliga befolkningen. Dessa djur har kommit specifikt för att förbättra ert förhållande med alla djur former då detta är väsentligt för er individuella resa in i de högre vibrationerna där inte grymhet i någon form kan existera. Utan det uppvaknande som har kommit till dem som är engagerade i att förbättra djurens liv så skulle inte Jorden ha gjort de framsteg som hon har gjort mot att upplyftas ut ur tredje dimensionen! (Avsnitt från meddelande från 5 april, 2005).

Att äta biologiskt kan förbättra hälsan, men det är inte nödvändigt för fysiskt upplyftande. Och om den högre kostnaden för biologiska produkter förhindrar er från att köpa dem var inte oroliga – den negativa känslan är mycket mer skadlig än att äta icke biologisk mat. Ät helt enkelt med sunt förnuft och använd tankekraften, att vad ni äter tjänar ert högsta bästa, och känn er tacksamma för maten. Det dröjer inte längre förrän all mat kommer att bli ren, fri från skadliga kemikalier och genetiska förändringar.

Då mycket av det som nu lärs ut är felaktigt, särskilt inom vetenskap och historia, så hur kan lärare hjälpa elever att förbereda sig för den Gyllene Åldern; och väl i den Åldern vilka material med riktig information kommer att finna tillgängligt? I detta ögonblick kan vi bara erbjuda förslaget att initiera en klassdiskussion genom att fråga om någon har ett annat perspektiv på informationen som presenteras, vilket skulle uppmuntra djupare tänkande och resonerande i lämpliga ämnesområden. Vi är medvetna om att detta är ett känsligt område då vissa skolsystem och familjer har stor opposition till att lärare avviker från det godkända materialet, men att möjligtvis ge eleverna ett tillfälle att uttrycka sina idéer och att enbart framföra neutrala kommentarer om dessa idéer skulle kunna förhindra en motreaktion.

Utbildningen kommer att dramatiskt förändras på alla nivåer, och i själva verket så har detta påbörjats med erkännandet att fostret gynnas i sin utveckling av klassisk musik och att småbarn kan lära sig med en enorm hastighet. Ett urval av nuvarande böcker kommer att bevaras som en del av Jordens historia och resten kommer att återvinnas. Nya texter, TV program och dataprogram med korrekt information, historiskt och allmänt talat kommer att utvecklas under en relativt kort period för varje utvecklingsnivå från spädbarn till vad ni kallar studier efter en doktorsavhandling, och de kommer att inkludera ämnen som många nu avfärdar som stålligt Nya Ålder tänkande. Musik, skrivande, målande, skulpturer – alla typer av konst och konstverk – kommer att ges mycket mer betoning, då alla typer av konstnärligt uttryckande kommer ifrån själen. Den nuvarande koncentrationen på sporter och det intensivt tävlingsinriktade sättet med sportslag, och absolut den disproportionerliga tiden och pengarna som allokeras, kommer att förändras till en anda av att njuta av spelen och ett kamratskap och samtidigt hjälpa varandra att utvecklas i sporten.

Den största förändringen blir dock med det expanderande användandet av hjärnan och dess ökande kapaciteten att kunna resonera som kommer att leda till mycket större intresse av att öka sin kunskap. Denna härliga aspekt av livet under Jordens Gyllene Ålder gäller för alla som lever under denna era av höga vibrationer.

Till alla som är rädda att det inte finns tillräckligt med tid för Jorden att göra sig av med mörkret så att hon kan hålla den himmelska tidtabellen för att lämna tredje densitet bakom sig så kan vi försäkra er att hon kommer att klara det – i kontinuumet har hon redan gjort det!

Vi önskar att ni visste hur ivrigt som vi väntar på glädjen av att se er leva medvetet i en värld där frid och kärlek råder. Vi uppskattar var och en av er och tillsammans med alla andra själar av ljuset i detta universum så hejar vi på er på er väg framåt.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward - http://www.matthewbooks.com/Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/