Followers

Google+ Followers

tisdag 27 november 2012

Matthew Ward 20 november, 2012


Matthew Ward  20 november, 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Ni känner både fysiskt och känslomässigt av effekterna från svallvågorna av energi, mer än att ni faktiskt ser det anmärkningsvärda resultatet. Vi känner och ser den stora drivkraften framåt som svallvågorna har gett planeten och de flesta av dess invånare: Gaia, Jordens själ, är så glad över sin planetkropps närmande till den fjärde densitetens tröskel och att hopp för bättre tider har återställts inom människor vars levnadsomständigheter är desperata, och nyss väckta själar tindrar över hela Jorden. 

En värld full av andra fantastiska händelser är på väg, men under de närmaste dagarna har också inströmningen av höga vibrationer vissa ovälkomna effekter, såsom en irriterande intensitet i den negativa ändan av dualitetens spektrum. Kanske i denna stund det är mest märkbart i den spända konfrontationen mellan Israel och Palestina. Vi skyndar att försäkra er att tiden för ett fullskaligt nytt krig är förbi. Dagens fiender kommer att utvecklas till fredliga, samarbetsvilliga relationer, och att ett land förklarar krig mot ett annat kommer att vara otänkbart.

På en annan front, men också på grund av ökande höga vibrationer, upplever många sådana tillstånd som svaghet, förvirring, glömska, trötthet, plötsliga humörsvängningar och andra ovanliga känslor. I friska kroppar som har absorberat ljus är sådana känslor få och lätta då dessa kroppars kristallina celler lättare anpassar sig till energisvängningar än för dem med kolbaserade celler i kroppar med mindre ljus.

Var snälla och använd inte dessa symtom som en brometer för att bedöma hur mycket ljus som finns inom er! Kroniska sjukdomar och former av mental sjukdom påverkar fortfarande kroppar inom Jordens atmosfär. Och själar som strålar med ljus kan fortsätta med att uppleva dessa besvär tilsl de är väl inom den fjärde densitetens starkt helande vibrationer.

För att minska svårighetsgraden och varaktigheten i dessa tillfälliga avvikelser se till att få tillräckligt med sömn, undvik stressfulla möten, drick massor av vatten, ha ensamma, lugna stunder så ofta det är möjligt och ät klokt. Grönsaker och frukt är speciellt fördelaktigt och mindre kött, socker, stärkelserik mat och fett i kosten kommer också att hjälpa till med att höja energinivåerna, minska tröttheten och stabilisera en positiv syn på livet.

Vi rekommenderar starkt att ni inte tar till antidepressiva eller andra receptbelagda läkemedel, eller de många som finns på butikshyllorna. Särskilt i de nu rådande energierna kan de kemikalier som finns i olika droger förstöra eller trycka ner kroppens egen healingmekanism. Om ni tar receptbelagda mediciner kan ni tala med er läkare om att få en säker reducering av dosen.

En annan effekt av Jordens närmande till den fjärde dimensionen är att linjär tid går allt snabbare. Om ni når dagens slut och känner er frustrerade för att det inte fanns tid för att ta hand om alla uppgifter, sätt upp era prioriteringar och, snälla, känn inte oro över att ni måste avstå från det som inte kunde passas in. 

De rådande vibrationsnivåerna har avsevärt bidragit till en ganska annorlunda sorts problem, också. Illuminaterna, som trodde att de inte bara skulle kunna klamra sig fast vid sina rester av kontroll, utan även återuppbygga sin tidigare världsomfattande maktbas, numera vet att deras situation är helt hopplös. De hade satt sitt hopp till, och de la sina pengar på, Mr Romney och att han skulle vinna presidentvalet i USA.

Det landets folk, och resten av världen, ser president Obamas omval som väljarnas val. Det var det verkligen också, men hans seger är mer än vad rösterna säger – den är en manifestation av vetenskap, en återspegling av det energetiska flödet i Universum. Presidentens vision om en fredlig värld, återställd till sin forna hälsa och skönhet, och hans mål att uppnå detta är i linje med Jordens vibrationsfält. Romneys mål är att behålla världens resurser och enorma förmögenheter i samma händer som hittills, och detta är inte i linje med Jordens vibrationsfält.

Likdom alla andra källor av negativitet, de låga vibrationerna av girighet och kontroll, är oförenliga med de höga vibrationerna av kärlek som flödar allt rikligare över hela världen och för Jorden tillbaka till ett hälsosamt tillstånd av balans. Energin inom balansen är kärlek/ljus och ingenting med låga vibrationer kan existera inom denna den mäktigaste av alla energier i Universum.

Det faktum att valresultatet var i samklang med det universella flödet, som den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare visste för länge sedan att det skulle bli, minskade inte alls den fria viljans val för USAs medborgare. Var och en röstade i enlighet med hans eller hennes reaktion på den energi som utgick från kandidaterna.

Var snälla och förstå att detta varken är kritik eller dömande av väljarna eller kandidaterna – det är en förklaring på valresultatet i samband med lagar som styr livet i detta Universum. Detsamma gäller för valet till Kongressen i det landet och alla val i andra länder där medborgarna har ett val av kandidater till ledarroller. Lagarna påverkar inte bara nationella regeringar och styrande organ från bynivå och upp – när än negativitet fortfarande har ett fotfäste så orsakar höga vibrationer omskakningar för att skilja agnarna från vetet, så att säga. Detta kan vara så nära hemmet som familjen, grannar och medarbetare och till synes så avlägset som multinationella företag, FN, Militärmakten, religioner, utbildning, rättsväsendet samt informationsföretagen över hela globen.

Höga vibrationer är övermäktiga de låga vibrationerna av allting som negativt har påverkat livet i er värld. Detta måste hända så att Jorden kunde återfå sin balans efter att hon nästan dött från långa tidsåldrar av obalans på grund av mänsklighetens brutalitet mot varandra, mot djuren och mot planeten själv. Den massiva infusionen av ljus från långt avlägsna källor sedan ca 70 år tillbaka gjorde att Jorden nu kunde färdas tillbaka på en resa mot livsuppehållande balans – ni känner den färden som Uppstigningen.

Detta är en lämplig plats för att besvara ett email som nyligen sändes till min mor;
”Jag har just hittat den här webbplatsen men jag har känt till Disclosure ganska länge. Vad är det meningen att vi skall göra tills vår ET-familj kommer hit? Skall vi bara fortsätta med att vänta tålmodigt och hoppas att de verkligen kommer? Kan de välja att inte göra det? Om det är så, skulle det betyda att det är vårt ansvar att få slut på alla krig och annat våld, reparera miljön och fixa till allt annat som är fel i den här världen? Att göra allt det utan hjälp från avancerade civilisationer verkar vara en omöjlighet!” 

Det finns så mycket att säga om detta att det är svårt att veta var man skall börja.

Kanske är det bäst att börja med den universella lagen att ingen civilisation har ansvaret – ännu mindre rätten – att gå in i en annan värld och göra förändringar som de finner lämpligt, även när det vore oerhört fördelaktigt för den världens invånare. Civilisationer med en kärna av mörker har brutit mot denna lag och förstört andra människor och deras hemländer, men detta har aldrig hänt för Jorden och endast upplysta civilisationer finns i närheten av ert solsystem.

Så, ja, det är en civilisations ansvar att rätta till sina egna fel, men det finns en typ av ögla eller slinga här, kan man säga. Förhållandena i er värld, från allvarligt skadad miljö till tillståndet av oupphörligt krigande och samvetslöst användande av resurser, är produkter av er civilisations successiva generationers stridslystnad, brutalitet, girighet, korruption, bedrägeri, vårdslöshet och missbruk. Att rätta till alla dessa fel är verkligen ett formidabelt åtagande, och för varje tredimensionell civilisation verkar det helt säkert att vara en omöjlig uppgift.

Det är ingen tvekan om att det är därför som Gud har gett tillstånd till assistans till civilisationer som begär det. Gaia bad om hjälp, så att hennes planetkropp skulle kunna överleva, och svaret var vad vi nämnde här ovan, infusion av livräddande ljus från många civilisationer. Men det är inte bara genom Gaias begäran som hjälpen ges så kärleksfullt. En önskan i det kollektiva medvetandet att få leva i en värld i fred och harmoni med naturen är er begäran om hjälp för att uppnå detta. 

Från första ögonblicket av intensiva ljusstrålar, för många år sedan, har civilisationer som Jorden inte ens vet existerar hjälpt Jorden och er på många viktiga sätt. Således är det helt klart att deras hjälp inte är beroende av ett ”Avslöjande”, era regeringars offentliga erkännande av utomjordisk närvaro på Jorden.

I enlighet med universella lagar, och som en del av den Gyllene Tidsålderns mästarplan – före födseln visste alla i er värld detaljerna i planen och krävde att få delta i den – så är alla i vår universella familj som har hjälpt er vägvisare, inte några som vill ta över er värld.

Många tusentals lever precis där med er och arbetar vid er sida. De har anpassat sig till ett utseende som inte skiljer sig från ert. Och deras överlägsna intelligens och högt utvecklade förmågor och färdigheter har gett dem inträde i områden där mörkret härskade.

En del arbetar i tysthet genom forskning och dokumentation av sanningen om att mörkret har hållits dolt för er, och andra – ni kallar dem whistleblowers – berättar sanningen för världen.

Andra initierar eller påverkar reformer i så skilda områden som regerande, ekonomiska och rättsliga system, energi, transporter, sjukvård, sport, utbildning, gruvdrift, skogsavverkning, jordbruk, datateknik, arters bevarande, media, forskning och metallurgi.

Några få är i underhållningsbranschen, och även om ni betraktar dem som sådana, är deras bedrift att förvåna er genom att röra om tankarna för vad som ligger under deras extraordinära förmågor. De exemplifierar vad ni, också, kan göra när ni expanderar i andlig och medveten medvetenhet.

Många bröder och systrar kom från andra världar för att bli vän med er, upplysa er, vägleda och inspirera individer som delar med dem samma ursprungscivilisationer. 

Skyddet av osynlighet, genom att dölja eller genom en ogenomtränglig sköld av kristet ljus, ges till människor vars liv är i fara i händerna på Illuminaternas hantlangare.

Ingen av de uppmärksammade ”fruktade” pandemierna inträffade eftersom familjemedlemmar som arbetade i era laboratorier neutraliserade gifterna i vacciner som var avsedda att orsaka sjukdomar och död.

De skador som har gjorts mot Jorden är mycket för allvarliga för er att kunna hantera själva. Även när de teknologier som länge har kontrollerats av Illuminaterna släpps så är de inte tillräckliga för att snabbt hantera den omfattande förstärkande hjälpen som planeten kräver, och tekniker i närliggande rymdskepp, en del är drivna av tanken, har denna kapacitet.

Medan passagerare och besättning har väntat på att få landa och arbeta med er på plats så har de hela tiden hjälpt er från himlen. Som mest har de hindrat mer än ett dussin försök av Illuminaterna att använda kärnstridsspetsar i terroristattacker som skulle ha orsakat fler dödsfall och mer förstörelse än ”9/11”.

Radioaktiva utsläpp från Japans skadade kärnkraftverk skulle ha dödat eller gjort sjuka miljoner, om inte besättningarna hade så dramatiskt reducerat de dödliga nivåerna.

Inget marint liv inom mil från oljeriggarna i Mexikanska golfen skulle ha överlevt om besättningarna inte hade rensat bort den forsande oljans giftiga komponenter!

De har också reducerat giftighetsgraden i vapenarsenal, industriavfall, lagrat kärnavfall, chemtrails och andra föroreningar både på land och i haven.

Besättningar fjärran och nära upplöser eller avleder himlakroppars kurs och även skräp som tillverkats av människor som finns i rymden och kunde orsaka allvarlig skada om det träffat planeten.

Genom att lägga ett elektromagnetiskt rutnät över Jorden minskar de effekterna på jordbävningar när det gäller dödsfall och förstörelse, men tillåter ändå att samma mängd av negativitet släpps från Jorden.

De styr svåra stormar bort från land, om inte målområdena behöver rengöring, och en rening av vattnen i området.

Och dessa enormt kraftfulla, långt avlägsna civilisationer kommer att fortsätta med att rikta intensivt ljus till Jorden tills hon är säkert inom den fjärde dimensionen.

Kan ni föreställa er tillståndet i er värld, och alla som bor där, om inga av dessa åtgärder hade gjorts av ett oräkneligt antal varelser inom vår universella gemenskap?

Detta leder oss fram till en punkt där vi önskar betona ”bara fortsätt att vänta tålmodigt” på Avslöjandet. Älskade själar, ni är inte bara väntande! Inombords vet ni att ansvaret för att rensa upp röran är ert, för det är ert hemland, och på ett eller annat sätt har ni alla bidragit till dess tillstånd. Det är därför många miljoner av er har tjänat under åratal för att få till stånd välvilliga förändringar som genererar ljus och upplyftning av er värld.

Låg oss ge er några exempel. Lokala och internationella demonstrationer och meditationer för fred. Deltagande i olika miljöbevarande åtgärder. Monetärt stöd till organisationer som tillhandahåller livsnödvändigheter till flyktingar och andra i fattiga omständigheter. Samhälleliga och individuella insatser för att hjälpa dem som är mest behövande. Krav på rättvisa och human behandling där detta nekas. Insatser för att bevara och lyfta upp livet för både husdjur och vilda djur. Påhittighet, ihärdighet och samarbete för att övervinna ekonomiska motgångar och andra umbäranden.

Och, snälla ni, förbise inte kraften i era böner! Bön är inte att recitera bekanta ord i kyrkan eller personliga meddelanden till Gud, vilket namn ni än ger den Högsta Varelsen i detta Universum. Bön är den energi som sänds ut av varje tanke, känsla och handling, och ni har sänt ut energin för ”fred, välstånd, hälsa och harmoni” i stort överflöd!

Vi vill nämna andra faktorer som också hänför sig till ”att vänta tålmodigt”. I tidigare meddelanden har vi förklarat vad som hindrat masslandningar under det sista årtiondet eller så, och det är mycket olyckligt att så mycken förvirring och besvikelse har uppstått på grund av uppenbart falsk information som getts till vissa kanaler av mörka entiteter, som påstod sig vara kända och respekterade källor. De mörka tjänarna gör detta särskilt för att orsaka negativa reaktioner, för de livnär sig på den energin av negativitet, och för att överleva måste de fortsätta med att skapa den. 

Det hjälpte inte att de mycket få verkliga planerna för att ett litet antal ETs skulle göra ett offentligt framträdande måste skjutas upp – vi kan försäkra er att flottans befälhavare som tog besluten gjorde kloka beslut för er säkerhet och deras.

På grund av detta och de många fallen av avsiktliga lögner om utomjordingars ankomst och avsikter, såväl som påståenden om förestående planetariska katastrofer, har Hatonn bett oss att förklara hans uttalande i ett tidigare meddelande:

”Om vårt framträdande blir avgörande för Obama att behålla sin position så skall vi göra det i god tid före valet. Om vi ser att hans omval är säkert kommer vi att visa oss strax efteråt”. 

Vi hänvisar till medlemmar av den utomjordiska grupp som har förhandlat med vissa av era regeringars ledare och andra i främsta ledet att bana vägen för den Gyllene Tidsåldern. Denna besöksgrupp skulle bli introducerad före ankomsten av vår familj och kommer att föra teknik till Jorden och stanna så länge ni önskar och behöver dem, för att arbeta med er.

Beslutet om tidpunkten för den där betydelsefulla dagen ligger hos det Högsta Universella Rådet, och det handlar på Guds uppdrag. Endast vid den slutliga toppen av medvetenhet kan sjäslkontrakten för varje inblandad, individuellt och globalt karmiskt fullbordande, och er befolknings reaktioner bli kända.

Det finns ännu en aspekt till ”spelet av väntande”, om man säger så. Djur vars själskontrakt ger tillräcklig livslängd åker snålskjuts in till den fjärde dimensionen med planeten, men mänskligheten gör inte det – ni måste förtjäna biljetten, så att säga. Oavsett om ert kontraktsval är att leva i Jordens Gyllene Tidsålder eller att njuta av dess fulla panorama från Nirvana så är det klokt att använda denna tid för att förbereda er andligt.

Lev från ert hjärta – kärlek är nyckeln! Endast i USA är en dag varje år betraktad som Tacksamhetens Dag. Borde inte varje dag vara en tid för tacksamhet över hela er värld?

Tack till vår universella familj, som finns mitt ibland er eller på er himmel, och alla som strålar intensivt ljus från fjärran till er och er värld.

Tack till Gaia för hennes rop på hjälp så att hennes kropp och alla hennes inneboende livsformer kan överleva.

Tack till Gud för hans villkorslösa kärlek och för att aldrig döma vad man gör eller inte gör.

Och tack till varandra för att ni ger möjligheterna för upplevelserna som ni behöver för andlig och medveten tillväxt.

Alltid och på alla sätt, respekten och kärleken från upplysta själar över hela detta Universum är med er, vår kära jordiska familj.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se 

www.matthewbook.com Kärlek och frid!
Suzanne Ward
fredag 9 november 2012

1 November, 20121 november, 2012

Stormen Sandy som översvämmade USAs nordöstra kust var inte skapad av människor. Moder Jord rensade sig genom att släppa negativitet, som var speciellt djupt förankrad runt om New York City och Washington DC, och omvandlade den till ljus. Illuminati har inte längre tillgång till den teknologi som de under många år missbrukade för att initiera jordbävningar och större stormar.

_____________________


Matthews budskap för oktober kommer ut lite sent eftersom det är första dagen jag har haft Internetanslutning sedan den 18 oktober då mina tekniska problem började. Alla korrigeringar misslyckades och ingen tekniker fanns tillgänglig för att komma hem till mitt hem före den 25 oktober då jag avreste för 2012 Scnario Konferensen i Sedona, Arizona.

21 oktober 2012

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Kanske särskilt bland ljusarbetarna, som vet om att Jordens utträde ur den tredje densiteten är nära förestående, finns det en oro för att turbulensen inte avtar och i vissa fall verkar öka istället. Vi vill stilla deras sinnen angående detta genom att förklara varför världens situation är vad den är, och vi börjar med början.

Kära ni, vad ni skiljer på som vetenskap och ande är ett och detsamma. Det kan inte vara någon separation, för ursprunget och makeupen av allting som existerar över hela Kosmos är energi. Denna energi är den rena essensen av Skaparens ljus-kärlek, Kosmos Suveräna Varelse, Källan, Allt som är, Helheten, Jag Är.

Samtidigt som var och en av er är unik, oberoende och okränkbara själsjag, i den oändliga och eviga sammankopplingen av Allt, så är varje invånare på Jorden ett mikrokosmos av planeten Jorden. Jorden är ett mikrokosmos av ert solsystem, solsystemet är ett mikrokosmos av Vintergatan och er galax är ett mikrokosmos av detta Universum. Vårt Universum är mikrokosmos av Kosmos, vars början var vad ni kallar ”Big Bang”, och från det ögonblicket och framåt existerar ingenting bara för sig själv och allting som händer någonstans påverkar allting, överallt.

Under de senaste decennierna har Jorden varit centralscenen i detta Universum på grund av den exempellösa snabbheten och omfattningen av förändringar på planeten, som tillskrivs vetenskapen, och inom hennes folk, vilket tillskrivs anden. Ändå har de pågående förändringarna på Jorden och inom er satts i rörelse för mer än 70 år sedan, när ni gav energin nya riktningar, så att säga.

Energi är neutral, men strömmar av energi kan styras av tankeformers hängivenhet. Tankeformerna är faktiska substanser, om än osynliga för er, och de skapas av varje tanke, känsla och handling av varje liv i existens. Denna hängivenhet är antingen positiv eller negativ till sin natur och detta Universum vimlar av båda.

Ju närmare man är till någon energirörelse, ju djupare påverkas man. Eftersom er värld är översköljd av dualitetens negativa komponenter – rädsla, oro, splittring, raseri, girighet, bedrägeri, korruption, fattigdom och slumpmässigt våld – så är ni i centrum av dynamiskt skakande och skakningar.

Inte bara är dessa negativa strömmar fästen som blivit genererade där, de kommer därifrån. Genom fysiken som styr livet i detta Universum skjuts energin som genereras överallt ut i rymden, lockar till sig och fäster sig själv till närmaste liknande energi och, som en bumerang, återvänder den med den förstärkningen. Eftersom Jordens strömmar av negativitet sänds ut i överflöd drar de till sig och för tillbaka exakt vad de har sänt ut. Den oföränderliga Lagen om Attraktion är orsaken till att världen fortfarande är genomsyrad av kaos.

Och det är därför vi har uppmanat er att fokusera på vad ni vill ha i era liv och i er värld! De många som är fullt upptagna med att tänka på vad de inte vill ha och sin ångest, sitt missmod, sin ilska, sorg och otålighet när det gäller dessa situationer, skapar fler sådana i sina personliga liv och i världen. Den där sortens tankar och känslor är fyllda med den negativitet som förlänger situationerna som de egentligen vill ha slut på! 

Det enda sättet att stoppa den här karusellen är med kärlek, den starkaste kraften i Kosmos. Kärlek – precis samma energi som ljus, bara uttryckt på olika sätt – är vad ljusvarelser över hela detta Universum har strålat med intensitet till Jorden under mer än sju decennier. Den inledande infusionen av ljus räddade hennes liv och gav henne den styrka hon behövde för att bryta sig loss från den djupa, tredje tätheten och börja på sin uppstigningskurs. 

Med denna inströmning av ljus hade Jorden mer att erbjuda till alla sina invånare, mikrokosmos av hennes varelse, och hennes folk som öppnade sina hjärtan och sinnen tog emot det och genererade sitt eget ljus, sin livskraft, mer överflödande. Vi har fröjdats med och för var och en av dem! Inte bara har deras liv lyfts upp i andlig och medveten upplysning, utan deras svar skapade positiva energiströmmar som ytterligare gynnade Jorden och hennes andra mottagliga själar.

Eftersom vi älskar varenda själ i er värld är det tråkigt för oss att en del ännu vägrar ljuset som skulle ersätta deras rädsla och ångest med healing och glädje. Så länge de mörka hade kontroll över er värld så kände de sig mäktiga och kraftfulla. När deras kontroll började erodera för några år sedan satte rädslan in.

Vid det här laget är Illuminati desperata för deras sista, trasiga rester av inflytande – media och segment av militära styrkor samt ekonomin – försvinner. Tyranniska härskare är också rädda därför att deras motsvarigheter i vissa andra länder har störtats av medborgarna. Och många miljoner lever i fruktan på grund av de mörkas aktiviteter.

Rädsla är en förstorad känsla som sänder ut den mest potenta negativitet. Även det som genereras på Jorden har effekter universellt sett, som vi sagt, det påverkar på det mest genomgripande sätt allt liv på planeten. Tänkt på hur ofta vi har betonat vikten av att sända ljus till de svagaste länkarna i vår familjekedja av själar, de som har fångats i mörkret.

Skaparens lag om fri vilja ger dem rätten att förneka dem själva ljus, men de kan inte stoppa dess kosmiska kraftfullhet. Jordens uppstigningskurs har nått en segerlik nivå av intensiva energiströmmar och dessa blockerar vägen av energiströmmar med rasande negativitet. Eftersom dessa strömmar varken kan vända tillbaka eller gå framåt till den fjärde dimensionen så är de tvingade att snabbt och ursinnigt följa med.

Det är detta som står för de tumultartade scener ni ser nu och vi skyndar oss att försäkra er att de nuvarande konflikterna inte kommer att sluta explosivt! Ljuset från vår universella familj, kombinerat med er egen, är långt mer kraftfull än de negativa virvlarna runt planeten. Och ett tydligt tecken på att Jorden hanterar detta klokt är att långt färre dödas och mycket mindre skador uppstod på egendom som var resultatet nyligen från jordbävningarna, hennes huvudsakliga släppande av negativitet, än tidigare.

Vi anser att syftet med våra budskap är att upplysa, uppmuntra och ge andlig vägledning under denna exempellösa tid i Universums historia. Vi har också sagt att vi är opolitiska, som alla andra andligt utvecklade varelser har vi kommit långt bortom en politisk aspekt i vår natur.

Så varför talar vi ens om politik? Att känna till hur er värld blev laddad med negativitet är viktigt för en förståelse för Jordens uppstigning och en förklaring kan inte utelämna hennes skäl för den: att bli fri från den massiva negativitet som orsakats av effekterna från politiska ideologier!

Politiska beslut påverkar livet hos befolkningen – medborgerliga rättigheter, lagar, utbildning, sysselsättning, typer av information som sprids, kulturella sedvänjor, ekonomiska förhållanden, beskattning, röstning, sjukvård, religiös inriktning och angivande av ”fiender”. Grundvalen hos de flesta av världens regeringar har sedan länge varit krig, korruption, bedrägeri och förtryck på olika sätt, och allt har gett en skenande negativitet.

I alla tider har stridslystna styrande organ orsakat ändlös blodsutgjutelse som nästan har dödat er planet. Detta är orsaken till att Gaia, Jordens själ, väljer att låta sin kropp lämna den tredje dimensionen, där mörker frodas, och färdas in till högre densiteter där bittert polariserade, politiska ideologier och deras tragiska resultat inte existerar.

Beslut och handlingar som görs av USAs regering är inflytelserika över hela världen, därför är det landets kommande val ansett som ett globalt intresse. Vi har talat om president Obamas uppdrag i samband med Jordens Gyllene Tidsålders mästarplan, vilket är i enlighet med Gaias önskan om en fredlig värld där alla lever i harmoni med naturen. Hennes önskan, och planen som förkroppsligar den, överskrider politiken i varje nation. Obama, som har upplevt många livstider med ledande positioner accepterade detta monumentala uppdrag att föra fred till er värld, och han kom hit med den visdomen, visionen, hängivenheten och den moraliska och andliga integritet han har för att leda vägen. Varken han eller hans uppdrag har förändrats i dessa avseenden.

Emellertid har under hela hans mandatperiod hans insatser undergrävts av Illuminati – de som sitter i Kongressen och som stöds av de som inte finns där. Ett exempel på deras kombinerade hantverk, som ni kommer att känna igen, är det så ofta kritiserade ”Obamacare”, vilket bara är ett trasigt skelett av Obamas avsikt. För att få igenom någon av de reformer han önskade för folket i sitt land så hade han inget annat val än att ändra på en del bestämmelser och lägga till eller ta bort andra, så att Kongressen skulle kunna anta den prisvärda räkningen på Hälsovården.

Snart kommer inte längre de individer vars handlingar är motiverade av girighet och kontroll att finnas kvar. Sedan kommer ni att kunna se varför det högsta universella rådet valde den själ som föddes som Barack Obama till en av de mest vitala rollerna i er värld idag. Detta skulle ha varit uppenbart genom hela hans presidentskap om det inte varit för ihärdigheten hos de mörka tjänarna.

Trots deras förmåga att fördröja de stora framstegen i reformerna så har Jorden med sin förtrupp av upplysta själar fortsatt rörelsen i snabb takt mot den fjärde dimensionen. Med nedräkningen, som nu kan mätas i endast några veckor, dröjer det inte så länge innan ni skall se hur nuvarande omvälvningar och konflikter börjar utvecklas till en förenad önskan om en värld i fred och igångsättningen av Jordens Gyllene Tidsålder.

Låt oss tala om de allra tidigaste stadierna av livet i den Tidsåldern. I vårt förra budskap räknade vi upp prioriterade projekt som kommer att tas om hand. Nu skall vi beskriva vad ni kan vänta er i mån av den allmänna naturen hos samhället.

Som vi sagt tidigare kommer inte alla härligheter i Guldåldern att finnas vid tröskeln. Inte heller kommer ett helt annorlunda eller upplyst samhälle att finnas där. Både Jorden och Nirvana kommer att fortsätta att vara excellenta skolhus för själar att utvecklas till androgyna varelser – de som har perfekt balanserade feminina och maskulina energier – och vad som behöver balanseras mest av allt är känslor, för de påverkar attityder och val av både handlingar och reaktioner.

Att gå in i Nirvana förändrar inte en persons natur och att helt enkelt gå in i den Gyllene Tidsåldern gör inte det heller. Vi talar inte om att gå efter vad som står i ert själskontrakt – var och en som allvarligt avvikigt från sitt kontrakt, ignorerat vägledningen och medvetet valt mörka vägar, kommer inte att finnas med här – utan vi talar istället om era personlighetsdrag, intressen, idéer, normer, ambitioner, färdigheter och talanger.

Till exempel blir inte en pessimist plötsligt en optimist, inte eller kommer någon som tenderar att vara lat helt plötsligt bli flitig och energisk. Blyga personer blir inte sälskapliga eller vice versa. Någon som analyserar en situation börjar inte i längden att agera spontant och en person som gör ett mediokert jobb blir inte perfektionist. Baseball- och fortbollsentusiaster kommer inte att plötsligt omhulda konst och inte heller kommer artisterna att börja träna för Olympiaden. Bönder kommer inte att ändra sitt yrke och inte heller lärare, sjuksköterskor, mekaniker, affärsinnehavare, kockar, arkitekter, snickare, dataprogrammerare eller någon annan vars arbete uppfyller dem dagligen.

Kort sagt, era egenskaper och karaktärer, färdigheter, jobb, hobbies och så vidare – allting som sammanfattar den unika individ som var och en av er är – kommer inte att vara annorlunda förrän ni väljer att vara det. Vi vill specificera det lite: individer som gillar jakt och fiske kommer snabbt att ändra dessa former av rekreation för andra lika tillfredsställande tidsfördriv som hedrar allt liv i naturens rike.

Den stora skillnaden som alla kommer att välkomna är en villighet att börja se situationer från andras perspektiv, att anta attityder som leder till harmoniska diskussioner och resolutioner och att gå vidare med sätt som bäst tjänar allas behov. Ni kommer att leva i de kärleks- och ljusvibrationer som ger upphov till dessa beteenden och inspirerar till handlingar därefter.

”Lika attraherar lika” är en fysisk lag som också förenar personer som är genetiskt och andligt lika varandra. Relationer – i familjer, på arbetsplatser, samhällsaktiviteter eller inom nationella organisationer – som är baserade på de grunderna kommer att bestå, de som inte är det gör det inte. Med förståelse för att målet för alla själar är att växa i andlig och medveten medvetenhet så kan det bli vänskapliga överenskommelser när skiljevägar erbjuder möjligheter för avancering.

Allvarliga hälsotillstånd kommer att förändras gradvis snarare än att en kronisk sjukdom slutar i ett svep, men så snart man är i den fjärde dimensionens vibrationer kommer man att börja känna sig anmärkningsvärt pigg och frist i både kropp, sinne och ande. Under många år har ni blivit misshandlade genom mängder av olika gifter som har gjort allvarlig skada på befolkningen. Inget av dessa giftiga ämnen finns i den fjärde dimensionen och när ni fortsätter att flytta er in i högre och starkare vibrationer kommer kroppen att återställas till perfektion.

Vi vet hur ivriga ni är att få höra när vår rymdfamiljs medlemmar bland er och på er himmel kommer att bli officiellt välkomnade. Vår goda vän Hatonn berättar för oss att allt ligger i beredskap att ske, de väntar bara på signalen från det universella högsta rådet, som agerar efter Guds vägledning. 

Håller ekonomin verkligen på att stabiliseras eller är det Illuminaterna som manipulerar den illusionen? Den globala ekonomin, som är en produkt av rök och speglar, för att använda er egen term, är omöjlig att reparera. Grunden i det nya systemet har skjutits under det gamla så att när dess kollaps inträffar så kommer den nya stiftelsen att vara väl etablerad. Det gör det möjligt för övergången från det gamla systemet till det nya att komma till stånd utan att dammen bryter ihop, så att säga.

Skräddarsydda förändringar i valuta, bankvärld, utlåning, skatter, handel och investeringar kommer att upprättas i en takt som minimerar förvirring, men skuldavskrivning i fallet med IMF-lån till länder där pengar aldrig nådde de fattiga massorna är en ekonomisk prioritering, och så är också att förse dem med pengar det viktiga för de många miljoner som behöver dem. Andra prioriteringar är att avhjälpa arbetslösheten, hemlösheten och flyktingsituationerna.

Till er, kära själar, som skickar frågor till min mor av personlig natur – såsom vart och när ni skall flytta, ert uppdrag, är ert ljus tillräckligt för att fysiskt gå tillsammans med Jorden, kan era sjukdomar botas – så har vi inte de svar ni söker. Men det har ni – allting som är viktigt för er att veta finns inom er själ! 

I många meddelanden har vi uppmanat er att sluta förlita er på externa källor för att få svaren och istället gå inom er. Lugna ert sinne från ”3D-tjattret” och låt era själars meddelanden komma allteftersom – intuition, instinkt, inspiration, längtan och samvete, den vägledning som håller er på rätt spår med vad ni valde i era själskontrakt.

Men, när det gäller era uppdrag skall vi repetera vad vi har sagt om de jämförelsevis få som behövs för att fylla ledande positioner. De flesta av er valde att vara vägvisare genom att stråla ut ert ljus, och ni uppfyller den rollen genom att helt enkelt leva som den varelse ni är – ett av Guds älskade barn och relaterad till alla andra i Hans familj – alla i Jordens mänsklighet, djuren, växtriket och de ovärderliga själarna i Devornas riken.

Det är viktigt att vara kräsna när det gäller information om världshändelser också, eftersom desinformation fortfarande vimlar i massmedia, i privata publikationer och på Internet, inklusive kanaliserade meddelanden. Återigen, gå inom er och var uppmärksam på de sensationer som kan komma. Om informationen flyter lätt så är det mycket troligt sant, om ni känner ett motstånd så är det mycket troligt falskt. Det lägre medvetandets nivå i ett stängt sinne kan orsaka att personen avvisar all information som inte stödjer hennes eller hans rigida trosföreställningar.

Framför allt, dras inte in i någon rädslofylld information – det finns ingenting att frukta! Detta är en tid för att känna glädje, att vara glada och segerrika! Ni är bara en pytteliten bit av linjär tid bort från mållinjen i den största triumfen någonsin sedd i detta Universum, och i kontinuum har ni redan passerat mållinjen, ni har redan triumferat! 

Vi hedrar er för ert mod er ståndaktighet i ljuset. Vi hedrar er för er uthållighet och uppfinningsrikedom med att övervinna alla hinder som satts upp i er väg av de mörka tjänarna och för ert tålamod med förseningarna. Vi hedrar er för att ni leder er värld in i den nya eran av kärlek, frid och harmoni med hela naturen. Var snälla att hedra er själva så som vi gör!

I Ljus och Kärlek!

Suzy Ward 

Översättning Gertie Dahlberg

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/