Followers

Google+ Followers

söndag 13 december 2015

Svenska -- Matthew Ward 10 december 2015Matthew Ward 10 december 2015


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Säkerligen skulle ingen säga emot att det här året verkar ha susat förbi, men få vet att vad de uppfattar som att tiden går snabbare är att energiplanen som Jorden färdats igenom, eller att känslan av att tiden rusar iväg, blir starkare när hon går in i ännu högre vibrationsnivåer. Ni vet detta, men det är inte troligt att era tankar just nu arbetar enligt universella lagar utan istället med fritidsaktiviteter, och i linje med detta skall vi tala om den här säsongens traditionella musik.

Ni lyssnar till, sjunger eller spelar instrument för religiös musik, majestätiska körverk, julsånger och populära låtar, men ni kanske inte inser hur mycket detta påverkar er värld. Bakom vördnad och stor glädje – och det i sig själv är oerhört fördelaktigt – så avger tonerna, och även texterna i välbekanta låtar, vibrationer som starkt påverkar och rör om känslorna. Vi gläds tillsammans med alla för vilka detta är spänning i festligheter med familj och vänner, religiösa ceremonier, konserter eller andra speciella evenemang.

Vibrationerna intensifierar också känslorna hos de människor som sörjer förlusten av sina nära och kära, och hos de som är sjuka, hemlösa och hungriga. Det är de rådande förhöjda känslorna som berör individer och grupper att sträcka sig ut till dem i behov av tröst och annat bistånd. Viktigare än någonsin är att upplyftande ges med omsorgsfulla hjärtan och tas emot med ett glatt hjärta, och ljuset som skapas då lyser briljant.

Vikten av musik är mycket mer än just för säsongen som inträffar nu, den spelar en vital roll i era liv genom hela året. Vad en del kallar ”sfärernas musik” – de fantastiska toner från stränginstrument som antagligen gav upphov till idén om att själar i himlen tillbringar evigheten med att spela på harpor – producerar vibrationer på en frekvens som håller Universum i balans. Och som mikrokosmos i Universum tar ni emot den balanserande fördelen i samma mått som er mottaglighet.

 Även bilden av eviga harpister i Nirvana är långt ifrån verkligheten, det finns många tusen, ibland en miljon eller så av musikanter och instrument, eftersom musik är avgörande för hela existensen av era andliga världar. Särskilt vibrationerna från strängarna håller perimetrarna flexibla och allting i hela riket i harmonisk balans, och de är oumbärliga i helandet av personer som anländer med traumatiserade psyken eller skadade eteriska kroppar.

På samma sätt hjälper Nirvanas kompositörer och musiker er. De överför ständigt musik till Jorden så att människor kan absorbera de höga vibrationerna som frigör undertryckta känslor – en känslomässig rening om man så vill - och, om inte sjukdomen är ett själskontrakts val, så hjälper vibrationerna organen att återfå god hälsa. Er finaste musik – symfonier, konsertmusik och andra klassiska opus som vetenskapliga experiment har visat sig hjälpa mänskligheten, djuren och även växter att trivas – kommer ursprungligen från himlen och ”filtrerades” till era kompositörer på själsnivå. Några tillskriver sina verk gudomlig inspiration och eftersom musiken kommer från själen så gav dessa kompositörer själen ett erkännande.

Vad som aldrig har kommit från någon gudomlig källa är de disharmoniska, missljudande eller kakofoniska ljuden i hårdrock (heavy metal) som ofta har en lyrik som också har mycket låga vibrationer. Dessa typer av ljud samlas i ditt energisystem och skapar obalans och minskar kroppens förmåga att absorbera ljus och påverkar dig negativt på ett känslomässigt plan, men även fysiskt och mentalt, vilket avtrubbar dig andligt och även i din medvetna medvetenhet.

Medan neoklassiska kompositioner kan ha ungefär samma effekt, kan kompositörer som är särskilt känsliga för Jordens energi ha skrivit musik som speglade Gaias ångest tills hennes planetkropps uppstigning var säkrad, och negativiteten i mer aktuell mörk aktivitet ligger under de atonala (obunden till tonart) verken av senare tids kompositörer.

Även om ni inte har begärt våra synpunkter eller kommentarer så skulle vi vilja tala om en beklaglig del av vad som annars är den här säsongens extraordinära eftertänksamhet, vänlighet och generositet – andligheten som ett antal av era länder välkomnar syriska flyktingar i. Många i den amerikanska Kongressen, och vissa presidentkandidater, ingjuter istället rädsla i medborgarna när det gäller flyktingar. Några agerar från genuin oro och har gett efter för rädslan som var underblåst, andra använder rädsla för att göra politiska vinster, så att säga.

Inte bara är rädsla en mycket förstorad energi som blockerar ljuset, och därigenom blockerar empati, sympati, medkänsla och rationellt tänkande, den är dessutom mycket smittsam. Några få personer som har allmänhetens uppmärksamhet, och även understödda av media, kan ”infektera” befolkningen – det är vad som hände i USA där många människor är rädda för att ge skydd åt några flyktingar. Vi hedrar och berömmer alla själar i detta land, och runt om i er värld, som tänker och talar ut om detta. Flyktingarna är inte terrorister, de är på flykt från krig och terrorism.

 För att få en säker tillflyktsort riskerar de sina liv när de passerar över havet i små överfulla båtar, eller genom mödosamma och ansträngande vandringar över land. Skulle en terrorist ansluta sig till miljontals män, kvinnor och barn som lämnat sina hem, försörjningsmöjligheter och ägodelar för att genomföra en sådan resa?

Ja, det är en möjlighet, men rationellt tänkande säger: utan varken försäkran om överlevnad eller förmåga att bära explosiv utrustning skulle mer troligt någon på ett destruktivt uppdrag färdas på ett snabbt och säkert sätt som gjorde det möjligt att transportera nödvändigt material. Med villkorslös kärlek för Gaia och även känsliga varelser som lever på hennes planetkropp, strålar fjärran civilisationer – vars storhet och makt ligger bortom er föreställningsförmåga - ett intensivt ljus för att skingra rädslan så att varje hjärta kan öppna upp för kärlek.

Kärlek är nyckeln för världen som ni är där för att hjälpa till med att skapa, och ni skulle känna er lika uppmuntrade som vi om ni kunde se ljuset som strålar ut från alla själar som svarar. Vi citerar en rad ur en läsares e-mail:

”Jag önskar så att alla känner kärlek och värme – alla levande varelser i alla riken.”

När sådana känslor genomsyrar er värld så kommer Jorden att bli det undersköna Eden hon var en gång och allt liv kommer att blomstra så harmoniskt som det en gång gjorde.

”Var snäll och fråga Matthew om vi behöver be för de människor som har dött. Om vi väljer att dö på samma sätt, hur är det bra för själen? Är bön och meditation lösningen på allt i detta drama som världen är i nu?

Först vill vi upprepa något vi sa i ett tidigare meddelande: Varje tanke och känsla är en bön. Mamma, vi vill ge information om bön som går utöver att svara på frågorna. Vänligen kopiera vad jag sa för länge sedan när jag levde i Nirvana: (Följande är ett utdrag från kapitlet ”Böner” i Matthews Berätta för mig om Himlen):

”Matthew, minskas effekterna på böner om folk inte går i kyrkan även om de vet värdet av gruppenergi?”

Gud har aldrig menat att kyrkor skall vara byggnader av något slag. De magnifika katedralerna är människans idé, inte Guds. Kyrkan är helt inom själen. Kyrkan är era känslor av vördnad, av tacksamhet. Den är det som lyfter anden in i Guds kärlek och ljus. På så sätt är kyrkan en enda bön som har förmågan att beröra Universum. I en kyrkobyggnad fylld med bedjande människor kanske det finns endast några få vars böner ha ett rent och kraftfullt energiflöde.

Många människor ber bara med en svag rituell observation utan någon verklig energi. Andra ber i sådan extrem smärta och ångest att deras energi är förvrängd och har en negativ effekt på dem själva, likaväl som den ökar den universella negativiteten. Ett jämnt energiflöde är det som positivt påverkar varje själ och Universum, inte att frenetiskt be om särskilda villkor. Det är balansen i energin som vidmakthåller och tröstar.

Jag talar inte om avsikten i bönen, utan bara om effekten i den energi som finns inom den bedjande. Den energi som läggs ner i en bön med helt själviska och giriga syften kan vara precis lika intensiv som en bön om säkerheten för en älskad familjemedlem eller vän. Avsikten registreras som en aspekt och energiflödet, eller kraften, registreras som något annat. Dessutom är det så att någon som ber om ett särskilt resultat för en annan person inte känner till det avtal som gjordes för den själen innan födelsen.

Villkor eller händelser som den som ber om skall ändras kanske är exakt de som själen har valt som sina livslektioner. Samma sak gäller för böner som gäller en själv, för ens medvetande är sällan i kommunikation med ens själ. Så be för din egen eller någon annans högsta goda och rikta inte intensiva känslor mot ett specifikt resultat som du själv väljer.

Resultatet är INTE ditt medvetna val. Du kan ha en känsla av lättnad i den kunskapen, vilken kommer att registreras i din känslighet som ett lugn. Detta gör det möjligt för energin att fortsätta obehindrat, inte bara inom ditt fysiska och psykiska jag utan förs även fram som harmoni in till Jordens medvetande.

Mamma, jag vet att du har hört att ”böner för de döda” är viktiga och du har undrat varför det skulle vara nödvändigt. Ja, vi är inte ”döda”, men eftersom detta hänvisar till själar i detta rike så vill jag försäkra er att böner för oss verkligen är viktiga. Jag menar inte bara för dem som anländer med stora behov av tröst och läkning utan också för oss vars liv är vitala och fyllda med liv och pågående lektioner i andlig tillväxt. Självklart behöver och välkomnar vi era böner!  Och ni skall veta att de är speciellt välkomna när de är i balanserad energi, för dessa böner är till mest fördel för oss, och för er, våra älskade på Jorden. Tack Mamma!

Är böner och meditation lösningen på allt drama som världen nu befinner sig i?

Denna fråga kräver mer än ett Ja eller Nej till svar. Absolut är ljusfyllda tankar och känslor viktiga – de går in i det kollektiva medvetandet, hakar på det som matchar dem och för dessa energiströmmar tillbaka till er värld.

Men handling är också viktig. Att tala om för familj, vänner och medarbetare varför du känner dig optimistisk angående framtiden kan dämpa deras farhågor och vända deras lågfrekventa pessimism. Inte alla av er kan delta i nationella eller internationella organisationer vars insatser riktas mot fred, rättvisa, miljöskydd eller djurs rättigheter till exempel. Men du kan stödja deras ansträngningar genom den energi du lägger ner i att signera petitioner och donationer, om dina omständigheter tillåter det.

Kanske kan du vara volontär i lokala grupper som ger dig värdefull samhällstjänst, och genom att bli informerad om kandidater till offentliga ämbeten kan du rösta på dem du anser bäst kvalificerade. Och, vi vill påminna dig om att helt enkelt genom att leva på ett gudfruktigt sätt så strålar du ut ljus i världen – underskatta aldrig kraften i ditt ljus.  

”Jordens befolkning är mer än 6 miljarder och växer. Matthew sa att eteriska kroppar inte har någon massa. Tar de då inte upp utrymme? Vad händer om Nirvana blir utan utrymme?

Ja, eteriska kroppar ”tar inte upp något utrymme”, men Nirvana skulle aldrig kunna bli överfyllt, ännu mindre bli utan utrymme. Till skillnad mot Jorden och andra planeter som behåller sin form och storlek. Nirvanas sammankopplade, flexibla lager har obegränsad kapacitet för expansion och utbyggnad.

Alla skikt erbjuder fördelar och bekvämlighet i boendet, men eftersom de högre dimensionerna också har en exceptionell skönhet, mångfald och möjligheter för manifesterande så kommer otaliga själar från andra världar dit för avkoppling, undervisning eller för att delta i avancerade klasser, eller helt enkelt för att vila efter en svår livstid. Besökare och tillfälliga ockupanter, som alla är i fjärde dimensionen eller högre i själsutveckling, kanske har kroppar med jämförelsevis mer massa än eteriska kroppar.

Det är andlig status som ger tillträde till denna miljö för mängder av civilisationer där människor med olika kroppsstilar, klädsel, intressen och talanger gärna minglar med varandra och Jordens djur. Livet är magnifikt i dessa delar av Nirvana! Och även om de känner till era religioners vanföreställningar så ansluter sig de tillfälliga besökarna till invånarna från Jorden i firandet av denna heliga säsong. Och deras kombinerade höga vibrationer läggs till det strålande ljuset i er värld.

Kära familj, sjung ”Glädje till världen” och ”Fred på Jorden, och till människan en god vilja” – för alla själar – med känslor av kärlek, tacksamhet för välsignelser i ditt liv samt förlåtelse av dem som inte vill att dessa ord någonsin skall ringa in sanningen. Sanningen i orden finns redan i överflöd i fullbordan av Jordens Gyllene Tidsålder i kontinuum, och kommer ännu mer stadigt till denna värld som ni hjälper till med att skapa i linjär tid. Låt glädjen i denna säsong fortsätta under hela det nya året och fortsätt med att hålla ert ljus strålande och lysande.

Vår villkorslösa kärlek är med er, och många bröder och systrar från andra hemländer färdas alldeles bredvid er.


I KÄRLEK och FRID  
Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com 


Översättning Gertie Dahlberg.

http://olddesignshop.com/wp-content/uploads/2013/10/OldDesignShop_BoxOfHollyChristmasPC.jpg

måndag 23 november 2015

Svenska -- Matthew Ward 20 november 2015
Matthew Ward 20 november 2015

 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Då en del i Illuminaternas led har blivit arresterade eller vräkta från inflytelserika positioner, och andra övergett skeppen, så sätter hökarna ner hälarna ännu mer där de fortfarande har visst inflytande. Mest märkbart är deras internationella droghandelsarsenal – CIAs och Mossads ”black ops” aktiviteter som omfattar nedskjutningen av det ryska planet, och ISIS, källan till den nyligen inträffade massakern i Paris.

På grund av att den stora allmänheten inte är medveten om att Illuminaterna ens existerar så finns det ingen förståelse för att de agerar oberoende av sina länders regeringar i planering och genomförandet av våldshandlingar. Således går fingerpekandet åt USA, hem för CIA, eller Israel som man tänker sig som hemlandet för sionisterna. Sanningen är att en stark fraktion av CIA följer Illuminaternas order, och sioniströrelsen är Illuminatis militanta fraktion och spionorganisation som aldrig har tjänat Israels bästa intressen eller det judiska folket någonstans. Så småningom kommer dessa åtskillnader att bli vitt kända, och det är mycket viktigt, men det kan inte lindra sorgen av att förlora nära och kära eller andra livsförändrande trauman i någon av de tragedier som begås av Illuminaterna.

Angreppet i Paris tjänade sitt syfte genom att orsaka död, sorg och inledningsvis kaos och rädsla, men handlingen föddes i en växande desperation för en snabbt avtagande kontroll och minskande antal underhuggare, och desperata individer agerar utan att tänka rationellt på följderna. De avser att sätta och hålla världen i ett grepp av rädsla – de livnär sig på energin i rädsla – men istället förenade de världen i de höga vibrationerna av medkänsla och viljan att stå starka mot terrorismen.

Militär makt har varit galvaniserad, polisen förföljer anstiftare och misstänkta, och sökandet efter potentiella terrorister sträcker sig över nationsgränserna, men att hitta och bekämpa terroristgrupper var de än är kommer inte att stoppa dem. Endast en utrotning av terrorismens rötter kan göra det. Hatet som ligger bakom terrorismen – och har lett till milliontals flyktingbefolkningar – har sina rötter i en eller flera omständigheter som kan kopplas till Illuminatis verksamhet eller undervisning: egennyttig, utländsk inblandning, svek, ekonomiskt utnyttjande och trångsynthet.

Varje generation ingjuter i nästa att alla som genererar sådana omständigheter måste bli eliminerade, och ingen inser att de alla är mer eller mindre marionetter i ett djävulskt spel med ett manus som skapats av manipulativa individer som nu snabbt förlorar mark. När vibrationerna fortsätter att öka så kommer sinnen och hjärtan på både sidor av denna hjärtskärande klyfta i samhället att öppnas så att empati, ömsesidig respekt och vänlighet kan ersätta hat, fördomar, hämndlystnad och rädsla för olikheter.

Rörelsemängden i Jordens potentiella energifält har rört sig ännu mer kraftfullt mot sluttiden för de mörka hattarna som kontrollerar er, för motståndet mot dem har växt formidabelt och är vida utbrett. Tillsammans med intensifieringen av Ljus över planeten är den växande styrkan i partier som samarbetar för att utrota alla av Illuminatis skadliga tentakler ännu större nu och de försäkrar att deras världsvida, globala nätverk är på väg till en permanent avveckling.

Sedan kan samhället gå vidare fullt ut och fortsätta med vad som utgör en global räddningsoperation efter en massiv stormvirvel runt om i världen. De första stegen togs när några av planerarna för Jordens Gyllene Tidsålder träffade några av era visaste individer för att bestämma det bästa sättet att hålla Illuminaterna ansvariga för sina brott mot mänskligheten. Och att återta deras enorma förmögenheter som olagligt och omoraliskt har samlats samt rättvist distribuera dessa pengar, såväl som frisläppandet av de teknologier som de länge har undertryckt. Dessutom få ett slut på förorening och avhjälpa era miljöskador och avslöja och stoppa olika former av tankekontroll.

Tillsammans med att dessa insatser pågår kommer sanningen fram angående närvaron och hjälpen från andra civilisationer, lagarna som styr livet i detta Universum samt det sammanlänkade medvetandet av allting som existerar. Energiströmmar i dessa områden, och i alla andra där förändring och upplysning behövs, samlar kraft för att driva Jorden mot hennes öde:

Restaurering till hennes ursprungliga hälsa och skönhet och så att hennes mänsklighet kan leva fredligt i samarbete och harmoni med hela naturen.

Älskade familj, vi förstår er otålighet för att ert öde skall förverkligas. Ni minns inte att i jämförelse med andra civilisationer är överföringen av Jordens befolkning ut ur årtusenden av mörk fångenskap och in till Ljuset av frihet något som sker nästan på ett ögonblick. Vad vi önskar att ni kunde se er värld från vår utsiktspunkt! Inte bara skulle ni förundras över snabbheten och omfattningen av era bedrifter, utan ni skulle också se hur mycket ert ljus bidrar till utvecklingen och upplyftandet av ert samhälle.

Nu skall vi fortsätta med att svara på era insiktsfulla frågor om själen.

När själar skapades/andades/föddes av Skaparen, skedde allting på en gång eller har det skett sporadiskt över en tid, kanske det fortfarande sker?

Beståndsdelen hos varje själ, som är ren energi av kärleks-ljus, kom till med Skaparens första uttryck av sig själv i vad ni brukar kalla ”big bang”. Födelsen av oberoende, okränkbara, eviga själs-jag, som började efter den viktiga händelsen när deras ”beståndsdel” skapades, har pågått sedan dess i begreppet linjär tid. Och så vitt vi känner till fortsätter det tills varenda själ i Kosmos minns och återvänder till sin början i skapelsen.

Har jag rätt i att tänka att Skaparen låter oss födas i grupper av omkring 60 själar, och ca 30 blir vår familjs själsgrupp? Vi lever för det mesta igenom våra valda inkarnationer och spelar ut olika överenskomna roller inom dessa grupper, men delar kontrakt tillfälligtvis med andra själsgrupper vid behov?

Det finns ingen rigiditet i antalet själar inom någon grupp eller kluster av grupper, men faktiskt kan själar från en grupp kanske dela kontrakt med dem som befinner sig i en annan grupp om behov uppstår. Men under denna era när hela Universum är i accelerationsläge och oräkneliga själar utnyttjar den unika möjligheten att välja koncentrerade, karmiska lektioner, så att de kan slutföra dem under en livstid istället för flera, eller till och med många livstider, i en tredimensionell värld, så är en annan form av samarbete mycket mer förhärskande.

Förutom att uppleva sina egna valda lektioner är många själar till stor hjälp för andra själar. Hittills har detta vanligtvis hänt inom den växande själsgruppen – som kan vara tusentals – men nu delar starka själar de karmiska bördorna hos svagare själar i någon grupp någonstans i Universum. Avsikten med denna extraordinära assistans, som exemplifierar ovillkorlig kärlek, är att stärka de svagare länkarna inom Enheten av Allt.

Delas varje själ upp i tvillingsjälar?

Det är inte så att själar ”splittras”, och tvillingsjälar, eller tvillingflammor, uppstår. Detta är sällsynt. De är samtidigt skapade, först två personligheter i en rotsjäls långa härstamning, och eftersom de är utrustade med identiska egenskaper är deras känslor för varandra de mest intensiva som varje själ kan känna för varandra.

Tvillingsjälar i en fysisk civilisation är oemotståndligt dragna till varandra. Och medan den sexuella aspekten är stark så är det den djupa känslan av att behöva vara tillsammans som överväldigar alla andra överväganden. Ofta leder denna mycket känslomässiga dragning till allvarliga meningsskiljaktigheter och själarna går skilda vägar.

I en andlig värld är tvillingsjälarna lika dragna till varandra, men utan den fysiska ”kvävande” kärleken, och hur långt bort från varandra de än är i Universum så möjliggör bandet mellan dem en glädjefylld, telepatisk kommunikation och sublima känslor av en delad början i ren kärlek.

Det låter som om själskontraktets flexibilitet betyder att även om människor inte följer sina kontrakt så utvecklas de fortfarande. Hur är detta rättvist mot människor som lever enligt sina kontrakt?

Flexibilitet gäller inte medvetna beslut som är motsatsen till kontraktets bestämmelser, utan till sätten som bestämmelserna upplevs. Säg, t ex, att valet är att lämna den här livstiden plötsligt vid 25 års ålder i en bilkrasch.

Strax innan personen når den åldern åker han på skidor och blir begravd djupt i snön när en lavin rasar ner för ett berg, eller att några få veckor efter firandet av hans 25-årsdag är han på vanding i skogen och blir dödligt skadad av en jägares förlupna kula. Vilken som helst av dessa möjligheter skulle tjäna samma syfte som det som valdes i kontraktet.

Detta är ett dramatiskt exempel, det är säkert, men flexibilitet gäller alla bestämmelser, kanske ett jobb, plats för bostad, finansiella investeringar eller speciella händelser – allt erbjuder samma karmiska lektioner och samma potential för växande för alla själar i avtalet som gjordes innan födelsen.

Matthew sa: en persons eteriska kropp och livstidens minnen träder in i Nirvana. Vad händer med personer som har demens och har förlorat sitt minne?

Demens skapar lager av glömska kring en persons minnesbank, förvaringsplatsen för alla minnen genom hela den livstiden. Efter en personlig healing i Nirvana, där lagren blir försiktigt återställda, har allt minne kommit tillbaka, inklusive stadiet när han ”förlorade” det.

När en själ i den lilla klotdelen av Nirvana accepterar ljuset, är det vad kristna kallar försoning eller frälsning?

Nej, åtminstone inte vad man vet. Den kristna läran om frälsning är relaterad till en person som får Guds förlåtelse genom ånger för att ha levat ogudaktigt enligt religiösa begrepp såsom synd och domedagen. En själ som absorberar tillräckligt med ljus för att förkroppsligas och börja sin utveckling på nytt är, i enlighet med universella lagar, då människor fördjupat sig i religiösa dogmer de troligen inte ens vet existerar.

Jag vet ett barn som passar in i vad jag har hört om själar som är ”födda dåliga”. Varför skulle en själ välja detta?

Det finns inte något sådant som att en själ föds dålig” – sammansättningen hos varje själ är ren kärlek-ljus-energi. Vi känner inte till det barnets omständigheter men vi kan nämna möjligheter som skulle kunna gälla för alla barn som kan anses ha ”kroniskt dåligt uppförande”. Familjens avtal innan födelsen kan ha inkluderat barnets beteende som möjligheter för föräldrarna att lära sig tålamod och andra förmågor, såsom t ex att acceptera barnets begränsade kapacitet, vårda hans eller hennes förmågor och intressen och rättvis behandling av syskon.

Obekvämlighet på grund av en odiagnostiserad fysisk kondition kan ligga under ett barns upproriskhet. Så kan också ogynnsamma reaktioner på kemikalier i mat, vatten eller mediciner, och gifter i vacciner kan ha gett symtom liknande autism. Om där finns pågående spänning i hemmet kan ett barn svara an på de låga vibrationerna som avges i en sådan atmosfär.

En okroppslig varelse som inte inser att dess fysiska liv har avslutats kan ha fäst sig vid ett barn under en period av allvarlig fysisk, mental eller känslomässig stress. Om det är så kan en erfaren energiarbetare hjälpa varelsen att förstå dess tillstånd och hjälpa den att gå vidare till en andlig värld.

Om det inte finns något husdjur i hemmet, låt oss ge detta förslag: låt barnet välja ett sällskapsdjur och diskutera vid en lämplig ålder barnets ansvar i att ta hand om det. Det är oerhört glädjande att så många i er värld, inklusive i det medicinska etablissemanget, ser de stora fördelarna i en nära relation mellan människan och djuren – detta är ett betydelsefullt steg i ett samhälles utveckling.

Om själar som är dödfödda, eller dött som spädbarn, valde detta i sitt kontrakt, kan de minnas att de gjort så eller något alls om andra liv?

När det gäller dödfödda barn så lämnar själen kroppen med full vetskap att detta sker i enlighet med familjens avtal innan födelsen, vilket är utformat för erfarenheten som behövdes för alla deltagare. En baby som dör växer sig äldre i Nirvana – och de åldras där mycket snabbare än era kalenderår visar – de minns sina val och syften, att ge själen tillväxtmöjligheter för de andra som finns i avtalet som gjordes innan födelsen. Och liksom alla andra i andliga världar blir de medvetet medvetna om själsnivåns kunskap i den utsträckning som den var ihågkommen eller upplevd i alla andra livstider.

Vårt budskap om förlorade själar framkallade följande frågor: Är en förlorad själ fortfarande en oskiljaktig del av Gud?

Det är den så länge som den är kvar i nedersta delen av en andlig värld i detta Universum. Om den bedöms av Skaparen att vara permanent motståndare till ljuset, eller ”förlorad” – och endast Skaparen kan bestämma det – så blir själens energi åter absorberad in till Skaparens kosmiska essens där den hade sin början.

Vet en förlorad rotsjäls avkomma vad som hände med den?

Nej! I det ögonblick som deras livskraft avlägsnas så förloras förmågan att veta någonting alls. När deras energi och rotsjälens energi blev återabsorberade av Skaparen finns de inom kosmiskt medvetande, därför inom massmedvetandet i detta Universum. Och när avkomman återuppstår från Skaparens väsen och återfår sina minnesfält är kunskap om vad som hände med dem tillgängliga.

När människor i förlorade rotsjälars släktlinje är ”återlösta”, var kommer de att börja om från början? Hur skall de förklara för andra vad som hände med dem?

De behöver inte förklara någonting för någon. När deras liv slutades abrupt så antog familj och vänner, som tror på ett liv efter detta, att det är där dessa själar är. Och så kommer de att vara – de kommer att återfå medvetet medvetande och alla minnen i deras civilisations andliga rike.

Naturligtvis skall vi gärna besvara andra frågor som ni kanske har angående själen, och vi hoppas att informationen i detta och tidigare meddelanden har visat den oändliga betydelsen av varenda själ och oskiljaktigheten av alla i Enheten av Allt.

Kära bröder och systrar, när ni fortsätter er resa på Jorden, vet då att ljusvarelser i hela detta Universum hedrar er ståndaktighet i Ljuset och omfamnar er med villkorslös kärlek.

 Suzanne Ward


Svensk översättning: Gertie Dahlberg

onsdag 21 oktober 2015

Svenska -- Matthew Ward 19 oktober 2015

Matthew Ward 19 oktober 2015 


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Jorden ligger i omloppsbana på astralplanen där vibrationerna påverkar ert samhälle i en allt högre hastighet. När den ”linjära tiden” krymper ihop går allting i er värld snabbare för att avhjälpa, hitta en lösning eller en sluttid, och den tredje dimensionens karmiska erfarenheter rör sig snabbart mot fullbordan.

Denna acceleration orsakar att Illuminaterna utför desperata åtgärder för att hålla sig fast vid resterna av kontrollen i New York och Washington D.C. Ofta har man pekat finger åt USA för egoistisk inblandning i andra länders angelägenheter, och med rätta, - alla viktiga federala åtgärder från Dag 1 har varit ett arbete av individer inom Illuminaternas Rockefeller-fraktion med den nationens regering samt militära styrkor, allt utan att medborgarna visste detta och gjorde misstaget att tro att deras röst, och röster vid valen, räknades.

Låt oss berätta för er vad utvecklade civilisationer länge har observerat när det gäller er värld. Folk som styrs av andra korrupta regeringar visste att de var fångar i politiska system – endast nyligen och endast några av USAs medborgare inser att de har duperats till att tro att de levde i ”det fria landet” och vad de har fått veta under generation efter generation är: Vi måste kämpa mot våra fiender som vill förstöra våra friheter och det demokratiska sättet att leva. 

Således, när er värld vacklar från flyganfall på Läkare utan Gränsers sjukhus i Kunduz i Afganistan – en tragedi som härrör från Illuminaternas galenskap – faller skulden på USA via det felaktiga påståendet att landets Överbefälhavare (Obama) bemyndigade detta samvetslösa angrepp. Faktum är att, bakom scenen, president Obama och andra inflytelserika ledare – främst då personer i USA och i Kina, israeler som känner Netanyahus mörka avsikter att underblåsa ett tredje världskrig, den ryske presidenten Vladimir Putin, Prins William, Hertig av Cambridge samt Påven Franciskus – har samarbetat för att utrota alla de långt gående tentaklerna från Illuminaternas fraktioner inom Rockefellers och Rothschilds familjer.

Attacken på sjukhuset, explosionerna vid en fredsdemonstration i Ankara, Turkiet, sammandrabbningar mellan Israeler och Palestinier, situationen i Syrien samt skottlossningar i USA har orsakat en del att visa på dödligt våld och andra förhärskande tillstånd globalt sett såsom ”olösliga problem”.

Kära ni, inget av allt det som bekymrar er är olösligt. Detta inkluderar effekterna av klimatförändring, brist på rent vatten, skogsskövling, nära utrotning av vissa djur, minskning av bibestånden, utbredd övervakning, orättvisa lagar och rättssystem, påtvingade vaccinationer, massiv utarmning och skenande föroreningar såväl som krigsmentalitet, bigotteri, girighet och okunnighet som sanningar.

Allting som händer i er värld beror på Jordens Uppstigning till allt ljusare energiplan vari aktiviteter som är grundade på negativitet snabbare och mer eftertryckligt kör sin energetiska kurs. Dock är det så att inom vissa kretsar detta bedöms vara bevis på att ”den sista tiden” har kommit. Vi vet att detta inte är vad ni tror på, men vi tror att ni kommer att glädjas över att veta vad Gud sa till min mor om det konceptet för flera år sedan:

”De själar som är inriktade på ett Armageddon skall få det. Men for dig som inte är inriktad på att få den sortens ”framtid” skall INTE få den! Du kan stanna inom Ljuset och stiga till högre och högre dimensioner av närhet, förståelse och medvetenhet. Där finns inga strikta regler som är så komplexa eller rigorösa att du, och alla andra, inte är kapabla att ansluta er till dem. Allt som krävs är att leva inom Ljuset! Eller i sin enklaste term: VAR SNÄLL!”

Och, med tack vare Ljuset – samma energi som kärlek och den mäktigaste kraften i Kosmos – är er värld nu överfylld med vänlighet och kärleksfullt arbete så fler och fler människor börjar ”se ljuset”. Hälsa med glädje denna utbredning av medvetenhet kopplad till själsnivåns kunskap - detta, inte kroppar som höjer sig till skyarna, är personlig uppstigning – släppandet av allt som är av den tredje dimensionens negativa egenskaper och skadliga beteende mot sig själv och andra.

Liksom för andra förut nämnda frågor av intresse vill vi först säga: Var inte rädda för någonting! Vi kan inte säga för ofta att energin som utgår från rädsla och oro ökar påfyllningen hos dem med mörka tendenser och den universella Lagen om Attraktion är i ständig drift!

Nu kan vi ta itu med dessa frågor. Tuffa effekter av klimatförändringen kommer att bli lättare när Jorden kommer närmare att uppnå hennes en gång så moderata, milda klimat över hela världen. Om det blir nödvändigt kommer invånarna på öar med havsnivå att flyttas i god tid för att undvika fara.

Hjälp pågår från era universella familjer som inkluderar neutralisering eller lindring av skadliga effekter av giftiga ämnen i vacciner och alla föroreningskällor. Tilläggas kan era egna teknologier som växer fram ur Illuminatis förtryck, och er familj kommer att introducera avancerad teknik som kan avhjälpa miljöskador så snabbt att ni kommer att bli förbluffade.

Bina kommer att återvända och så småningom kommer vilda djur att komma tillbaka i lämpligt antal, förutom de få arterna i arktiskt klimat som inte kan anpassa sig till dessa områden med stigande temperaturer. Fredligt och trovärdigt uppträdande i ert samhälle kommer att avsluta behovet av övervakningskameror. Alla orättvisa eller skadliga nationella lagar, rättsväsenden, förordningar och kulturella traditioner kommer att avslutas stegvis, och allteftersom er världs resurser fördelas rättvist så kommer fattigdomen att elimineras.

Det är Gaias önskan och avsikt att hennes planetkropp blir återställd till sin ursprungliga hälsa och skönhet och att Jordens mänsklighet blomstrar i överflöd och lever i harmoni med varandra och hela naturen. Och så skall det bli! Planetarisk uppstigning – världens omvandlingsprocess som ni kom till Jorden för att hjälpa till med – är garanterad! Personlig uppstigning är ett val som varje person gör, och en del av att uppnå andlig och medveten upplysning är att lära känna den själ du är. För det mesta har vi hjärtligt välkomnat alla era relevanta frågor, och nu skall vi besvara dessa som det inte fanns plats för i tidigare meddelanden.

”Hur gör jag för att ”gå inom mig” för att ställa en fråga och hur vet jag om svaret är från själens nivå eller från mina medvetna tankar?”

I ensamhet och komfort: visualisera dig själv mitt i ett gyllene ljus. Tänk eller säg högt vad du vill veta, tysta sedan ditt sinne och helt enkelt VAR. Du kanske vill se om meditativ musik är avslappnande eller en distraktion, och det kan vara till hjälp att först ställa en fråga som kan besvaras med Ja eller Nej. Svaret kan komma omedelbart eller efter en stund, och när det kommer kan det vara ett ord, en fras eller en mening som kan höras eller synas som ett tryckt tecken som på en remsa. Eller också får du en eller flera mentala bilder, eller en känsla som tydligt visar Ja eller Nej.

Om det du ser, hör eller starkt känner är liknande det du har tänkt eller hoppats på innan du började ”gå inom dig” så betyder det inte att svaret är dina egna tankar, det kan vara en bekräftelse på att dina medvetna tankar och din själs kunskap uttryckt som intuition har ett nära samband. Och snälla ni, bli inte modfällda om ingenting händer på första försöket, eller till och med efter några få gånger – som varje annan sak som är värt att sträva efter så leder övning till färdighet.

”Var det personen Jesus eller hans själ som visste hur man går på vatten och gör några få fiskar och brödlimpor till tillräckligt med mat för folket, eller var dessa historier påhittade för att bekräfta kravet på att han är Guds Ende son?”  

Jesus och has själ var en och samma varelse, precis som alla andra själsjag är. Han visste att alla har den medfödda förmågan att manifestera vad man önskar och kan visualisera. Det är därför hans läror inkluderar att vad han kunde göra kan alla andra också göra. Han gick strax ovanför vatten vid ett tillfälle när det fanns ett behov av att göra detta. Och vid ett annat tillfälle fanns det ett behov av att omvandla en liten mängd mat till tillräckligt mycket för en hungrig mängd människor. Jag skrev ner båda dessa tillfällen i min dagbok. (Matthew var vid den tiden god vän med Jesus och det är han som var Matteus i Bibeln. Övers anm.)

Ett samtal med min mamma strax efter att vi började kommunicera 1994, när jag fortfarande levde i Nirvana, besvarar ett antal frågor om själens ursprung och dess förhållande till den kumulativa  själen, och jag har bett henne att kopiera dessa delar.

Själen är själva kärnan i livet såsom det först sprang ut från Skaparen. Den är en oförstörbart, levande väsen av ljusenergi som kan ha en fysisk kropp, eterisk kropp eller en astral kropp, eller den kan existera som en fri ande också. Våra själar, manifesterade av Gud genom Hans medskapande krafter med Skaparen, är uttryck av Guds kärlek och ljus och innehåller i mikrokosmos varje essens av Gud. I alla dess former är själen en helig, okränkbar och oberoende varelse, samtidigt som den existerar oskiljaktigt med Gud och Skaparen och alla andra själar.

Själen är kraften bakom allt som finns på Jorden. Den är livskraften i alla dess delar som den skapar för ännu större och fler erfarenheter. På varje nivå av utveckling är varje själs del ett oberoende jag med intelligens, egenskaper, val, mål och alla de andra livselement som gör varje person till en unik varelse.

Varje individuell livstid för en själ är dess personlighet. Summan av en själs personligheter är den kumulativa, dvs. den växande, själen, och all kunskap som vunnits av varje personlighet är tillgänglig för alla. Således, eftersom var och en smälter in i den kumulativa själen, för den in visdomen från den livstidens erfarenheter och varje individuell personlighet utvecklas precis som den kumulativa själen gör. Jag tror att den enklaste förklaringen av den kumulativa själen är: den är sammansättningen av alla dess delar med början hos den allra första delen av sig själv till en oberoende livstid för mångfalden i erfarenheter.

Var finns den kumulativa själen?

Det finns ingen specifik plats för den på grund av att en kumulativ själ inte är en individuell varelse utan snarare den odelbara summan av alla dess personligheter, var de än lever, och den växer när var och en lägger till dess livstids upplevelser till den ständigt föränderliga sammansättningen. Faktiskt en bättre beskrivning av en kumulativ själ än den jag först gav er är att den är ett kraftfält vars hela väsen härrör från alla dess aspekter, var de än befinner sig i hela Universum.

 Känner du personligen alla de andra personligheterna i din kumulativa själ, eller har du bara tillgång till deras kunskap?

Jag känner de som befinner sig i detta rike, och några av oss har blivit vänner. En del spenderar en livstid på Jorden och jag vet mycket väl vilka de är! Några har flyttat så långt mot ljuset att våra energiers täthet är oförenliga, så ett möte med dem är inte möjligt. Och andra har regredierat långt från ljuset till lägre tätheter och jag är absolut inte intresserad av att gå in där. Några har valt livstider utanför galaxen, dit jag inte färdas så ofta, så jag är knappast bekant med dem.

Alla har sin egen själs tillväxt att ta hand om, Mor. Varhelst de andra personligheterna upplever något för sin individuella tillväxt så är vi alltid inom den familjära bindningen av vår samlade själ. Men det är inte nödvändigt att vi träffas eller delar livstidens intressen eller vet alla detaljer i varandras liv. Vad vi delar är den väsentliga kunskapen i vårt kollektiva medvetande, annars skulle alla individuella själars kunskaper gå till spillo.

Den kumulativa själen kan avancera från sin station mot ljuset endast genom avancemang av dess personligheter. Därför har var och en inte bara fördelar av den kumulativa själens sammanlagda kunskap utan den får ständigt uppmuntran på själsnivå att bemästra sina valda lektioner så att den kumulativa själen kan utvecklas. Det är dock inte något själviskt med den utvecklingen av själen, alla dess personligheter har också möjligheten att utvecklas. Men, beroende på den fria viljans val hos var och en, kan personligheten antingen växa mot ljuset eller gå tillbaka så långt som till grundenergin.

Om en personlighet blir fångad eller har fastnat, hur påverkar det den kumulativa själens energi?

 Livstidsenergins registrering som innehåller en personlighet till basenergins placering påverkar inte dess kumulativa själ därför att personlighetens unika energiström gjorde sin egen väg helt och hållet av dess fria viljas val. Den kumulativa själen kan uppmuntra sina personligheter, men den kan inte någonsin blanda sig i dess fria vilja. Av kärlek till alla sina personligheter kan dock den kumulativa själen kanske begära gudomlig nåd för att hjälpa någon som fastnat i grundenergin.

Är de individuella själarna alltid medvetna om allting som deras kumulativa själ vet?

Låt mig jämföra detta med ditt minne, mamma. Ingenting du har lärt dig eller erfarit är någonsin förlorat i ditt minnessystem, men du kan inte minnas allting på samma gång – det skulle vara överväldigande. Dessutom var många av dina erfarenheter så triviala att de var irrelevanta för efterföljande händelser och återvände aldrig till ditt medvetande, men alla finns i din minnesbank. Det är samma sak med personligheterna hos den kumulativa själen när de upplever sina respektive livstider.

Det låter logiskt Matthew, med alla dessa delar av din ackumulerade själ. Jag vill bara vara absolut säker på att du är BARA min Matthew och ingen annan!

Oh, Mamma, absolut! Jag är Matthew och ingen annan. Varje personlighet är sin egen själ och ingen annan. Den kumulativa själen är syntesen av alla dess själsjag som fungerar oberoende av varandra.

Men det låter som om varje själ som delar sig själv blir en kumulativ, växande själ, så du skulle kunna göra samma sak och bli en också.

Mamma, jag inser att min iver att besvara dina frågor ibland leder till förvirring snarare än klargörande. De termer jag gett dig för de olika aspekterna för själens uttryck – kumulativ själ, personligheter, själsfragment eller gnistor och sådant – är menat att bara visa på själens långa resas strävande genom mängder av livstider för att återvända till sin början i Skaparens perfekta kärlek och ljus.

I det här riket behöver vi inte åtskillnad av termer då själens energiregistrering i Universum är ett bevis på dess evolutionära station. Eftersom varje själ är sitt eget okränkbara jag/själv, oavsett dess station eller antalet hos deras avkomma, tänker vi på var och en helt enkelt som ”själ”. Och det är så vi talar om var och en till er, såvida vi inte försöker att förklara själens tillväxts status genom dess oberoende fungerande aspekter, eller den ofrånkomliga och eviga kopplingen av varje själ till Gud och alla andra själar i Universum.

Tack Mamma, och ja, jag ser att jag återigen måste lämna återstående frågor angående själen till nästa meddelande. Vi hoppas att våra svar hittills har varit övertygande. Ni är obegränsat kraftfulla, villkorslöst älskade gudomliga varelser i den eviga Enheten av Allt.

 Suzanne Ward

Website: The Matthew Books


Svensk översättning: Gertie Dahlberg

tisdag 22 september 2015

Svenska -- Matthew Ward – 20 september 2015


 Matthew Ward – 20 september 2015


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Tidigare under Jordens kurs i uppstigningen var energiströmmarna milda och tillfälliga och den tysta massan av befolkningen fortsatte att acceptera status quo. När planeten nådde den punkt då strömmarna blev starkare och mer frekventa började man tala om oacceptabla förhållanden och upphettade diskussioner började på allvar. Det höjs röster till ett crescendo när folken kraftigt frigör sig själva från de sista resterna av årtusenden av kontroll från mörka sinnen och hjärtan.

Hela tiden under Jordens resa har ljusarbetare gått i spetsen för världsförändringar. Vi vet att ni ibland känner er trötta, även stundtals förtvivlade, när det gäller takten i utvecklingen, inte bara för att ett antal av er nyligen har skrivit om detta till min mamma.  Fastän de nedan valda exemplen redigerades för att bli mer koncisa så bevarade de citerade delarna skrivarens känslor och uttrycker även de andra skrivarnas känslor, känslor som vi vet att många flera av er delar.

”Jag blir så trött på hur saker och ting är här på vår planet. Jag ser fram emot de förändringar som håller på att komma”

”Mänskligheten sägs vara i processen av en grundläggande förändring – en total vändning mot Kärlek/Ljus/Gud/Andlighet… Men många människor visar inga tecken som ger hopp för ett sådant uppvaknande, och jag inkluderar mig själv i detta”. Varför måste djuren lida så mycket? Varför kan vi inte alla bara antingen ’inte finnas till’ alls, eller varför kan vi inte alla leva i perfekt harmoni? Jag vill så väldigt gärna ”tro”, men jag förstår helt enkelt inte vad allt det här handlar om.”

”Krig och illdåd har skapat en desperat flyktingsituation. En del människor är miljardärer medan miljoner lever i fattigdom och barn dör av svält och ohälsosamma livsförhållanden. Det är svårt att acceptera att karma är orsaken till ett sådant omfång av orättvisor och lidande. Tar det aldrig slut?”

“Ju mer jag ser smärta, våld och sorg desto svårare är det att tro på vad du och andra andliga budbärare berättar för oss. Ditt sätt att se på den här världen från den plats där du befinner dig är mycket olikt den bild vi har som lever här där lidande och hopplöshet verkar vara oändligt.”

”Jag förstår den fria viljans koncept men jag kan inte låta bli att undra över varför den varelse vi refererar till som Gud skulle skapa den här planeten Jorden för oss att bebo som människor, endast för att låta den bli förstörd (av människor) till den punkt då Gaia skriket på hjälp, och sedan ber volontärer att komma hit och försöka fixa det?”

”Jag har alltid velat att alla skall behandla varandra och djuren på ett vänligt och respektfullt sätt, precis som man säger att det skall bli i den Gyllene Tidsåldern. Jag är 89 år nu och ledsen över att jag inte lever tillräckligt länge för att få se den.”

Älskade familj, låt oss få bli era ”lagledare” för ett ögonblick. Det skulle vara för tidigt att rusa in på spelplanen för att fira innan slutsignalen går, men när spelet är i sista stadiet – och ljuset visavi mörkrets kamp på Jorden är det! – och vårt team är så långt före att en seger är säker. Det är inte för tidigt att känna triumfen.

Spelet är dock inte riktigt over än, och det team som vet att de har förlorat kampen kommer inte att bara kliva ut ur fältet – båda sidor måste kämpa striden ut tills spelet slutar. Detta kanske inte är den bästa analogin för en värld i processen att bli transformerad och omvandlad, så vi skall tala klarspråk: Med varje ögonblick som går rör sig era samhällen närmare en fredlig värld med rättvisa, vänlighet och överflöd för alla.

Ni minns inte att andra civilisationer uthärdade många tusentals år för att förändras från ständigt stridande till att leva i harmoni, så ni har ingenting att jämföra med för att kunna se att ni gör detsamma med en hastighet utan jämförelse i detta Universum! Vad ni kan göra är att tänka över hur långt ni har kommit sedan spelet startade, när Jorden började sin Uppstignings kurs för ungefär 80 år sedan – ett stänk av tid, även i er nedtecknade historia.

Många, många år av bedrägerier och kontroll avslöjas nu tillsammans med den nuvarande korruptionen, lögnerna och maktkamperna. Kommunikation och förhandling ersätter att huvudstupa rusa in i strider, medborgarnas krav på reformer fordras av de styrande för att få till stånd förändringar på alla nivåer, lokala, nationella och internationella organisationer bryter in och föreslår humanare behandling av djur, miljö och människor i trängande hov.

Det behöver verkligen göras mycket mer innan ”alla lever i perfekt harmoni” – och det kommer att hända! Det finns mycket mer godhet i världen än ni får veta genom era massmedier som fortfarande är kontrollerade i sådan utsträckning att ”nyheterna” fokuserar på oroshärdar, splittrade frågor och trivialiteter med sällan ett omnämnande av de otaliga, fantastiska prestationer som utförs av ”människor med makt”. De finns i samhällen och städer runt om i er värld, och en stor procent av internetartiklar och meddelanden via sociala medier tenderar också att rapportera om oroande situationer.

De flesta som ursprungligen skickar informationen – och följaktligen deras mottagare – är inte medvetna om det ständigt intensiva ljus som gör det möjligt för både personlig och planetär uppstigning. De vet inte att världens ledare, publicerade som motståndare, arbetar tillsammans bakom lyckta dörrar för att uppnå fredliga beslut och resultat i oroliga områden. Eller att det ekonomiska systemet inrättades och manipulerades av mörka sinnen och nu håller på att kollapsa för att ge plats för det nya globala system som bygger på ärlighet och rättvisa.

De har ingen aning om att ett stort antal utvecklade själar från andra civilisationer lever bland er för att hjälpa samhällsutvecklingen, eller att tusentals rymdskepp omger planeten för att hjälpa till på många viktiga sätt och att när det är säkert så kommer en del av dem att landa och föra med sig en avancerad teknik till er. Ni vet allt detta – låt er kunskap lyfta er över floden av information från oupplysta källor.

Låt mig få låna ett av era uttryck: ”Vi har vandrat i dina mockasiner”. Ibland kände vi oss uttröttade och vårt tålamod tunnades ut när vi strävade efter att åstadkomma gudfruktiga förändringar i våra respektive världar, inklusive en del jordeliv. Det var hjärtskärande att se så många konflikter och elände och svårt att sätta det i samband med karmiska lektioner.

Även om vi visste att dessa själar hade valt sina upplevelser för balansen de behövde för att utvecklas, och andra i avtalet som gjorts upp före födelsen för att ge de nödvändiga omständigheterna, så var det ändå ledsamt för oss att se när det hela spelades ut. Och i våra livstider, precis som nu, tjänade inte alla ”tunga aktörer” dem inom avtalen, de agerade från girighet, hjärtlöshet och lust efter makt och de orsakade många att uthärda icke valda villkor, som ändå var mycket fördelaktiga för själens utveckling.

Så ni ser, mina kära, vi förstår era känslor. Och, från personlig erfarenhet och andlig vägledning, vi vet att ni kommer att lyfta er själva och de som lider genom att sända dem ljus, medkänsla och omsorg. Inte de låga vibrationerna av missmod och förtvivlan. Skicka även ljus till dem som orsakar smärta och orättvisar, istället för de låga vibrationerna av dömande – detta är vad som kommer att föra ondska och illvillighet till ett slut. Alla dessa själar är våra bröder och systrar i vår universella familj och den välvilja som finns i ljuset ni sänder dem strålar ut i Universum – allting överallt påverkar allting överallt!

När det gäller ”Gaia skriker på hjälp och sedan ber att frivilliga skall komma och försöka fixa det” så var det av villkorslös kärlek för alla människor på Jorden som hon ropade på hjälp för att rädda hennes planetkropp. Och andligt högt utvecklade civilisationer, avancerade inom medvetenhet och teknologi, svarade omedelbart och med glädje. Det var med samma kärleksfulla anda som ni ivrigt och frivilligt ville komma till Jorden och göra er del i uppstigningen.

”Tar det aldrig slut?” Vi upprepar ett uttalande i vårt senaste meddelande: Ni avancerar till en nivå av andlig medvetenhet där karma inte längre behövs, och, som de multidimensionella varelser ni är, kommer ni att fortsätta med att utvecklas och minnas er början i det rena kärleksljuset av Skaparen.

Många av er är från civilisationer som har bemästrat alla karmiska lektioner, och när er ljusservice på Jorden är över så kanske ni väljer att återvända till era hemländer, eller njuta av en tid i Nirvana först. Vad ni än väljer kommer ni att ha en innerlig tillfredsställelse i att ha hjälpt en civilisation att utvecklas ut ur den tredje dimensionens täthets karma och börja leva lyckligt, samverkande, produktivt och kreativt.

Om du inte lever på planeten tillräckligt länge för att se Jordens Gyllene Tidsålder i full blom så kommer du inte att missa den. Från din utsiktspunkt i det andliga livet, eller i din egen värld, kan du se hur hela panormat utvecklas när energin av kärlek omsluter Jorden. Du kan se hur hon blir återställd till sin ursprungliga, orörda skönhet och hälsa, när överflödet genomströmmar hela mänskligheten, lika för alla, och alla djur behandlas med omsorg och respekt och lever i harmoni med allt i naturen. Och du kommer att kunna se hur ditt ljus fortsätter att bidra till denna underbara värld som blomstrar i kontinuum och i linjär tid vid den nära horisonten.

Vi är medvetna om spekulationer, i vissa fall övertygelser, att en eller annan händelse är nära förestående. Ena änden av prognosens omfång omfattar ”sluttider” med förstörelse på en episk skala, världsomfattande kaos efter global ekonomisk härdsmälta där ett tredje kärnvapenkrig troligen kommer att starta, och ett förslavande av en gammal jordcivilisation som återvänder.

Med avsikt, eller inte, dessa ”varningar om beredskap” för situationer som inte kommer att inträffa skapar en energi av rädsla som fyller på mer bränsle till dem som har mörka ambitioner och skapar negativitet för Jorden som måste skingras med fler jordbävningar, vulkanutbrott, skogsbränder och svåra stormar.

I andra änden av det spekulativa området finns en kosmisk våg som kommer att höja er civilisation in till den femte dimensionen, eller något annat astralt tillstånd som också ger plötslig upplysning. Individer vars hopp är knutet till ett andligt och medvetet uppvaknande i ett enda svep över hela världen kommer att bli besvikna, precis som de som förväntade sig att livet på Jorden skulle bli kärleksfullt och fredligt den 21 december 2012 och hädanefter, känner sig i högsta grad besvikna.

Vad som händer och kommer att fortsätta är detta: Jordens Uppstigning till allt högre vibrationsplan med motsvarande starkare ökning av kärleks- och ljusenergi accelererar själens resa längs med den andliga vägen. Ja, en del av er släpar allvarligt efter och orsakar elände för många, men snälla, låt inte detta vara främst i dina tankar och känslor – var medveten om att den universella Lagen om Attraktion är i ständig drift. Genom att känna tacksamhet för en positiv utveckling och att vara säker, optimistisk och entusiastisk över Jordens framtid hjälper ert samhälle att snabbare röra sig mot denna storslagenhet.

En del av er har skrivit om upptäckten av en del från det malaysiska flygplanet MH370. Jag visste inte vid den tidpunkten att Ashtar förklarade: ”När planets problem utvecklades som fallande dominobrickor och utplånade alla system som krävdes för att hålla planet under kontroll…” att problemet inkluderade förlust av någon av planets rörliga delar.

 När den flytande delen var identifierad som en del från det där planet drog utredarna logiskt den slutsatsen att ressten av planet ligger på botten av havet. Inte i deras vildaste fantasi skulle de kunna tänka sig att planet blev stabiliserat inom det kraftfulla energifältet hos en annan civilisations stora rymdskepp, vilket höll huvuddelen av planet intakt tills det säkert kunde sättas ner på en planet som liknar Jorden, och alla ombord steg av efter ett räddningsuppdrag i enlighet med deras kollektiva val på själsnivå.

Vi har fått frågor om Khazarians finns inom Illuminatis led. Så är det verkligen, och deras långa historia av erövring och hänsynslöshet är fortfarande uppenbar i er värld.

Vi har också blivit ombedda att dela våra tankar angående påven Francis besök i USA. Vi tror att dess betydelse kommer att bli globalt. Under hela sin tid i påvedömet har han uppmanat till upplyftande kamp till folk överallt i meddelanden som övergår politiken. Då de beslut som fattas i USA påverkar många andra länder så känner vi att det som Francis säger under sitt besök kommer att hjälpa till att öka den andliga medvetenheten inom den nationens regering och även hos medborgarna. Och i slutändan leder detta till att människor runt om i världen gynnas.

Vårt senaste meddelande om själen framkallade fler frågor, och vi skall komma till dessa efter att vi svarat på frågor för vilkat det inte fanns plats i det meddelandet.

”Blir bara själar i de mest avancerade civilisationerna änglar, eller kan själar i en lägre densitets civilisation, som strävar efter att nå detta upphöjda status, också uppnå det?”

Även själar i de mest avancerade civilisationerna blir inte änglar De är själar vars frekvenser är så höga att de är ren energi.

Skaparens första uttryck av sig själv producerade ärkeänglar som är av det högsta kärleksljusets energi och lever i det Kristna riket närmast Skaparen. Även om de inte inkarnerar så kan de rikta aspekter av sin själ, sina jag, in i personligheter som de utrustar med förmågor från början och även en vetskap. Den mest kända i detta Universum kanske är Sananda, vars ena personlighet är den själ ni kallar Jesus. Ärkeänglarna kommunicerar telepatiskt med varelser i fysiska och andliga världar och de strålar ständigt sin allsmäktiga energi över hela Kosmos.

När de använder Skaparens energi visualiserar och manifesterar de efterföljande nivåer av änglar, och dessa i detta Universum tjänar som Guds sändebud på otaliga sätt. Självklart kan du kalla på dem för hjälp när som helst – själar över hela änglariket välkomnar detta – men att fråga är inte nödändigt, för dessa ständigt vaksamma varelser är alltid medvetna om dina omständigheter och ger gärna hjälp.

De kan aldrig blanda sig i någons fria vilja, men de har tillåtelse att rädda människor från att göra sin övergång innan vad livskontraktets klausul säger och istället sporra kroppens självläkande mekanismer. De ger gudomlig vägledning, ökar kroppens energi, lyfter anden och lindrar fysiskt och känslomässigt lidande samt är med en person som genomgår en blixtsnabb övergång från det fysiska livet till ett andligt liv.

Deras närvaro i ditt liv visas i målningar och konstverk av mästerliga konstnärer från fordom, men i motsats till dessa avbildningar har änglar inte vingar!  Dock kan de lätt manifestera sådana, och det gör de ofta, under ett livräddande uppdrag av en person som tror på att de har vingar.

En del själar kan välja senare i sin änglahärstamning att gå in i cykeln av andligt liv och i fysiska världar för att exemplifiera gudsfruktkan och upplysning i en spirande civilisation, eller en som håller på att växa ut ur mörkret.  Oftare tar de på en personlig kåpa, endast under en kort tid, för ett specifikt ändamål. Kanske för att skydda någon i tillfällig fara, trösta en upprörd individ, knuffa någon i den riktning som valts av själen hos en person som inte vet vilken väg han/hon skall ta vid ett vägskäl, eller erbjuda uppmuntran till någon att följa sina starka, intuitiva känslor.

Den som strävar efter att bli en ängen kan inte bli det, men en strävan efter vara som en ängel är något mycket värdefullt. Och, mina kära, genom att uttrycka ert kärleks ljus genom att generöst dela med dem som behöver hjälp så tjänar ni som ”änglar på Jorden”.
Ja, mamma, jag kan se att återstående frågor måste vänta till nästa budskap. Jag säger farväl nu, den ovillkorliga kärleken från alla upplysta själar i detta Universum omfamnar er alla längs er färd på Jorden.

Website: The Matthew Books 

Översättning Gertie Dahlberg.

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/