Followers

Google+ Followers

söndag 15 december 2013

14:12:2013

Matthew Ward 14 december 2013


Säsongshälsningar – Nelson Mandela – våra framgångar

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. När ni nu firar säsongen med traditionell musik, glädje och festligheter med familjer och vänner så kommer ni också ihåg dem som sörjer eller vars omständigheter är förfärliga. Ni skulle glädjas med oss om ni kunde se överflödet av ljus som strålar ut från er till mottagarna som tar del av det – det är spektakulärt att skåda!

Så härligt det är att glansen och skimret också strålade ut från den unika, jublande och färgstarka minnesceremonin som hedrade en av era mest strålande själar. Den internationella hyllningen till Nelson Mandel kan endast jämföras med hans välkommande i Nirvana där glada skaror samlades för att fira hans liv.

Mandela var ett exempel på att vägen till en fredlig försoning går genom förlåtelse, ärlighet, ödmjukhet, medkänsla och respekt. Han behövde inte medvetet veta att energin i dessa uttryck för kärlek är de mest kraftfulla i Kosmos och att varje liv är sammankopplat inom den energin. Han levde från sitt hjärta, sätet för själen, där de universella sanningarna är kända, och det är så han lyckades att förena sitt lands folk och i hans andra diplomatiska och politiska strävanden.

De flesta i Jorden befolkning vet inte dessa sanningar heller. Liksom Mandela agerar mängder av människor från själsnivån, de är en inspiration och genererar ljus på så många olika sätt. Ett härligt exempel på detta, som visar långt mer än några ord kan beskriva den kärleksenergi som kommer med andlig enighet, är denna kortfilm:

http://www.youtube.com/watch?v=Pwe-pA6TaZk

I linje med denna hektiska tid för er hålls vårt budskap för december kort, men vi kan inte låta detta år komma till ett avslut utan att berätta för er att ljusvarelser i hela detta Universum är oerhört uppmuntrade av ert växande, både andligt och i medvetenhet.

Mer än någonsin tidigare är ni medvetna om och tacksamma för välsignelser i era liv och den upplyftande utvecklingen i era samhällen, regioner, länder, ja hela er värld. Genom att följa intuitionen har ett storartat steg framåt tagits när det gäller själens utveckling, både genom tankar, känslor och handlingar från personer runt om i världen som sänder ut de höga vibrationerna av hopp och optimism.

Se framåt mot ett spännande och upplysande År 2014. Gott Nytt År vår älskade jordfamilj!

I Kärlek och Frid  
Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com 


Översättning Gertie Dahlberg.

http://olddesignshop.com/wp-content/uploads/2013/10/OldDesignShop_BoxOfHollyChristmasPC.jpg

söndag 24 november 2013

22.11.2013

Matthew Ward 22 november 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Först skall vi tala om något som har berört hjärtan överallt. Tyfonen Haiyan är djupt tragisk för alla som förlorat sina kära familjer och vänner, hem och affärsrörelser – de vet inte att på själsnivå accepterade de att vara en del av denna viktiga händelse för planetens rensning. Rensning av all negativitet var mycket viktig för att fortsätta med att hålla Jordens framåtskridande mot balans. Alla de människor vars fysiska liv avslutades, och de millioner som kämpar i stormens efterdyningar, tog möjligheten att utvecklas genom att delta på det sätt de gjorde.

Denna typ av entusiastisk massöverenskommelse verkar inte ens vara möjlig i ert tidsbegrepp, men i det andliga, eviga livet för själar och tidlösheten i kontinuum så är möjligheterna att hoppa framåt i själens tillväxt ivrigt efterfrågade, och över hela vårt Universum inträffar detta med viss frekvens.

Tro inte att vår förklaring av en förödande situation är utan medkänsla eller att vi inte påverkas av de sörjande själarna och deras oerhörda arbete för återuppbyggandet som ligger framför dem. Vi är bland de myriader själar som duschade ljus på Filipinerna under och efter storman för att hjälpa alla dem som gjorde övergången, och för att stärka den inre styrkan hos de som överlevde. Vi känner deras sorg och skräck och förvirring inför hur man skall kunna börja bygga upp sina liv igen, sina byar och gårdar och städer.

Tänk så vi önskar att de överlevande kunde få veta att deras älskade hälsades med namn och ”Tack så mycket” när de anlände till Nirvana. Lika innerligt önskar vi att de skulle få veta att alla som dog, samt de själva, gemensamt och kollektivt gick med på att ge Jorden det vitala lyft hon behövde för att kunna stanna på sin kurs mot balans. Om Gaias tacksamhet kunde ses av er så skulle er värld lysas upp genom strålglansen av dess ljus.

En vida spridd medkänsla ökar ljuset till de liv som i den här stunden är fyllda av sorg och dysterhet, och generositeten i andligt stöd som ges dem alla ökar också ljuset. Vi har översikt över alla medicinska team, de som levererar mat och vatten samt de människor som rensar vägar för att kunna manövrera genom områden där vägarna spolats bort eller är fyllda med förstörda byggnader. Vi ser paniken hos hungriga människor som letar efter mat, och vi ser också dem som tar saker som inte har något att göra med överlevnad men som skulle behövas när en tillstymmelse till normalt liv återställs. Ljusvarelser över hela detta Universum strömmar ner energi av kärlek och ljus till alla dessa själar.

För femtio år sedan chockade mordet på president John F. Kennedy världen, men även idag är mycket få människor medvetna om att hans död hade långt mer än en känslomässig påverkan. Så småningom kommer sanningen fram att ett av skälen till att han dödades var för att hindra hans avsikt att lägga ned den privatägda Federal Reservs system och återge den nationella valutan till dess dollarstatus. Att göra detta skulle ha avslutat Illuminaternas kontroll över landets ekonomi och kraftigt försvagat deras förmåga att manipulera den globala ekonomin. Ett halvt sekel senare än vad Kennedy avsåg är nedmonteringen av det skändliga systemet på väg att ske.

Jag har bett min mamma att kopiera in här det tänkvärda budskapet hon mottog från president Kennedy för några år sedan. (Följande budskap, som var för en brittisk författares bok om prinsessan Diana och som även inkluderar meddelanden från henne och flera andra, sändes den 30 december 2004. Jag vet inte om boken blev publicerad eller, om så var fallet, med vilken titel).

”Till den värld som jag lämnade för mer än fyrtio år sedan säger jag att min kärlek för mitt land och för Jorden aldrig har lämnat mig. Att jag lämnade Jorden var ingen olycka mer än den som skedde vid prinsessan Dianas död. Våra själar hade gått med på att tjäna på det här sättet. Vi visste på någon nivå att våra liv skulle bli korta på Jorden och vi ser att mycket har åstadkommits i våra namn – mer än om vi hade stannat kvar där.

Våra liv var inte perfekta, inte heller var de avsedda att vara det. Våra mänskliga svagheter är som många andras som också gjorde mycket för att hjälpa till att höja den mänskliga anden och främja värdet av varje liv.

Jag använder åter igen mina ord som fortfarande är offentligt ihågkomna: ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land”. Men nu ändrar jag dem till: ”Fråga inte vad din värld kan göra för dig, fråga vad du kan göra för din värld”. KÄRLEK är svaret – det ENDA svaret för att höja er över eländet som fortfarande drabbar så många av mänskligheten.

Den anda som både Diana och jag försökte tjäna i våra respektive positioner är starkare än någonsin inom oss. Mer än någonsin tidigare i Jordens historia finns det nu möjlighet att sprida kärlek över hela världen med både känslor och handlingar. Mer än någonsin tidigare är det en absolut nödvändighet för detta! Stunden för en stor övergång är nära. Bidrag till detta av hänsyn till allt liv på Jorden och din själs gudomliga näring. Vi är aldrig separerade från varandra. Vi är Ett med Universum.”

Tack, Mamma, och nu skall vi ta upp några frågor som läsare har ställt:

Om kometen Ison exploderar, kommer några stora fragment då att dras genom Jordens gravitation till en sådan position att den kan utsätta oss för fara? Nej, rymdfarkoster som genomströvar himlen är på jakt efter kometer som Ison och andra större himlakroppar som kan utgöra fara för Jorden, och de använder sin teknologi till att se till att kometen tar en omväg på sin rutt. Vid mindre objekt kan de manövrera bort dem till ett område där ingen större skada kan bli följden eller de krossar dem i småbitar, vilket som är det säkraste för er och er planet.

Nej, ingen tid har satts för ett officiellt tillkännagivande av andra civilisationers närvaro på er planet, landningar av skepp och en introduktion av familjemedlemmar som lever bland er. Gud har ansvaret för tidpunkten eftersom endast vid en bestämd höjning av medvetenheten hos mänskligheten kan det bli känt när den är redo att välkomna ”utomjordiska människor”.  Er filmindustri har gjort ett bra jobb med att porträttera människor från andra civilisationer som monster som vill förinta er eller som sluga varelser som vill förslava er och bilder av groteska varelser och historier om hänsynslösa avsikter är inristade i många, många sinnen.

En del läsare tycker att inget anmärkningsvärt kan hända förrän er rymdfamilj arbetar tillsammans med er, och det är inte rätt. Eftersom det är er värld så är det upp till er att avgöra vilka sociala, politiska och ekonomiska reformer ni önskar, och det är ni som skall sträva efter att uppnå detta. I ett stort antal meddelanden har vi klargjort de många sätt som ni har gjort framsteg mot dessa betydelsefulla mål. Vad era familjer från andra civilisationer kommer att göra är att ta itu med miljöfrågorna som är bortom er förmåga – deras teknologier kan dematerialisera kärnavfall och utarmat uran, rena förorenade floder och hav och återställa öknar till odlingsbart skick. Deras system för fri energi är långt mer avancerat än ert, vilket i stort sett fortfarande står under Illuminaterna förtryck.

Andra frågar om kanaliserade rapporter är sanna om att välvilliga ETs blev avskräckta och övergivna av er och att de enda som är nära Jorden nu kommer att komma hit som erövrare. Detta är en uppenbar lögn som lagts fram av entiteter som mycket väl vet att endast välvilliga medlemmar av vår universella familj finns i ert solsystem, och de har assisterat er hela tiden.

Vi citerade en situation här ovanför, emellertid har andra civilisationer hjälpt Jorden och hennes efterföljande generationer av invånare under hela hennes historia. Mamma, vill du vara snäll och kopiera en del av boken som beskriver deras många olika sätt att assistera Jorden.

Följande är delar av kapitlet ”Hjälp från andra civilisationer” i Jordens Gyllene Tidsålder – Livet där bortom, 2012:

Hjälp från utomjordingar började långt innan deras infusion av Ljuset som räddade Jordens liv – redan för mer än sju decennier sedan.

Genom hela Jordens historia har vår universella familj tjänat henne i en eller annan stödjande roll. Medlemmar i några högt avancerade civilisationer hade en hand med i utformningen och etablerandet av er flora och fauna, och mänskligt liv på planeten kommer från flera olika civilisationer. Bland dagens befolkning finns ättlingar till dessa forna invånare, några av dem var gudar och gudinnor.

Akashakrönikan, som innehåller varje själs livsavtryck av varje fysisk livstid, oavsett var i detta Universum varje liv har gjort sina erfarenheter, upprätthålls och skyddas av några av Ashtars styrkor.

Under långa tidsåldrar har Hatonns plejadiska besättningar roterat runt på resor för att underhålla och försäkra sig om säkerheten för ljusridån runt om Nirvana, som förbjuder inresa av mindre seriösa entiteter…

Efter att era flygplansresor startade började dessa besättningar rensa banan av spillror och skräp, eller också dematerialiserade de det om det visade på en potentiell fara för plan under flygning. De har också räddat personer som trotts vara förlorade i skepp över hav eller plan som försvunnit. De räddade personerna gick fysiskt in på ett annat energiplan, vilket är orsaken till att de inte varken har setts eller hörts igen.

Utomjordisk hjälp med oöverträffad snabbhet och intensitet började för mer än 70 år sedan när Jorden ropade på hjälp för att hålla hennes försvagade planetkropp vid liv. Genom Guds fullmakt och godkännande svarade andra civilisationer med en massiv infusion av ljus för att förhindra att planeten snurrade ut ur sin omloppsbana och en säker död. Naturligtvis fanns det inströmmande ljuset tillgängligt för alla Jordens invånare också, och de som svarade på Jordens rop efter hjälp började generera sitt eget ljus med större kraftfullhet.

Förutom att stråla ljus till planeten, som kommer att fortsätta tills den är väl inom den fjärde densiteten, så använder olika civilisationer sina teknologier på många olika sätt enligt Jordens önskemål. Till exempel, när Illuminaterna orsakar en geofysisk händelse så lägger besättningarna på skeppen ner ett elektromagnetiskt nät som fördelar och sprider ut jordbävningar eller vulkanisk aktivitet och minskar förstörelse och dödssiffror utan att minska mängden av negativitet som släpps ut genom sådana händelser.

När det gäller Illuminaternas skapade vädersituationer så minskar besättningarna vindhastigheten av våldsamma stormar och styr dem bort från tätbefolkade områden längs kusterna. (Obs! Denna information skickades innan avlägsnandet av de forskare som manipulerar vädret, genom medlemmar i rymdfamiljer som lever bland er. Moder Natur är tillbaka med kontroll över stormar, jordbävningar och löpeldar som är hennes sätt att släppa negativitet.)

”Minns ni viruset som kallades SARS, fågelinfluens, svininfluensa och H1N1 som helt plötsligt dök upp på scenen samtidigt med att medias rappakalja säger att varje sjukdom skulle kunna orsaka en pandemi? Ingen pandemi inträffade på grund av att medlemmar i vår universella familj neutraliserade dessa laboratoriedesignade virus, vilket visade på de Mörkas dubbla avsikter att utveckla dem – genuina pandemier med stora förluster i liv och ett globalt kaos och rädsla.

Besättningar uppe i er himmel, som är där i många tusental, använder sina tekniker för att reducera så mycket som möjligt av utstrålningen från Japans förstörda kärnreaktorer. Och det blir också mindre skador för det marina livet i Mexikanska Golfen där oljan fortsätter att forsa in. De lindrar även de toxiska effekterna av vapen och andra föroreningar. En civilisation som uppträder som molnformationer leder vägen när det gäller reningen av Jordens atmosfär.

Lika viktigt som alla dessa typer av hjälp är kanske den mest betydelsefulla hjälpen sedan 9/11, den som hindrade Illuminaterna från att använda kärnstridsspetsar som anbringats så att de liknar förödande terroristattacker. Ett dussin sådana försök har omintetgjorts genom att göra dessa stridsspetsar odugliga, ibland i kombination med funktionsstörning hos missilerna. Detta är inte ett brott mot Skaparens lag om fri vilja – det hedrar Jordens fria viljas val att det inte kommer att bli någon mer terrorism som den som skedde den 11 september 2001.

Några av de starkaste och mest erfarna ljusvarelserna i detta Universum finns precis där bland er och arbetar bakom kulisserna för att vägleda de viktiga förändringarna så att så många av Jordens invånare som valt att följa med henne in till de högre planen kan göra det. Detta visar på hur universellt älskad och betydelsefull Jorden är, och hur älskade och viktiga NI alla är!

Volontärerna från andligt utvecklade civilisationer tog på sig mänskliga kroppar så att de kunde leva och arbeta bland er oupptäckta. Även om de känner igen varandra från sina distinkta auror som speglar deras själs utvecklingstillstånd, så är det endast några få bland er som är tillräckligt energikänsliga för att kunna se dem som annorlunda än någon annan.

Syftet med deras närvaro härrör från deras överlägsna intelligens som ger dem inträde i fält där de med fördel kan påverka händelser och aktiviteter under denna avgörande och viktiga tid i Jordens övergångsprocess. Vad dessa välvilliga besökare gör är inte en sällsynthet i Universum – själar fortsätter att utvecklas genom service till andra mindre utvecklade civilisationer. Allteftersom ni fortsätter att växa andligt och intellektuellt så kommer ni så småningom också att vara villiga till och få möjlighet att hjälpa att upplysa och lyfta upp mindre utvecklade själar.”

Tack Mamma. Låt oss nu tala igen om negativitet för en stund. För någon tid sedan berättade vi för er att negativiteten som hade blivit djupt förankrad på grund av årtusenden av mänsklighetens brutalitet mot varandra och djuren hade släppts. Så varifrån kommer negativiteten nu? Som alltid från invånarna på Jorden.

I tidigare meddelanden har vi sagt att allting som existerar är energi. Vi har talat om kraften i tankar, känslor, talade och skriva ord och vi har betonat hur viktigt det är att fokusera på vad man vill ha, inte på vad man inte vill ha. Vi har också förklarat varför förlåtelse och tacksamhet är så viktigt. Bevis på dessa universella sanningar finns i det gamla bruket av ho’oponopono, som binder allt tillsammans i ett ”elixir av gudomlig nåd”, skulle man kunna säga. (Lagen om Attraktion. Övers. anm.)

Healingmetoden ho’oponopono är något som framtagits av Dr Hew Len, tidigare psykolog på ett sjukhus för kriminellt sinnessjuka på Hawaii. Vad han åstadkommit är ett fantastiskt exempel på dess effektivitet. Istället för att möta och se patienterna under åren han arbetade där så stannade han på sitt kontor, ibland tittade han i deras mappar, och upprepade om och om igen: ”Förlåt mig. Var snäll och förlåt mig. Jag älskar dig. Tack så mycket”. Genom att han tog ansvaret för patientens tillstånd – i huvudsak ett erkännande av den oskiljaktiga förbindelsen av alla själar och att vad man än gör påverkar alla andra – så började patienterna förbättras och fortsatte med det tills de var botade och kunde släppas från sjukhuset.

Detta uppseendeväckande bevis på kraften i tankar och känslor kan vara en upplysning och en inspiration för alla. Att dela med sig av den historien, tillsammans med en känsla av tacksamhet för vår universella familjs uthållighet och flit, hjälp och ovillkorlig kärlek, kommer att påskynda tiden till den dag när livet i er värld blir fridfullt och harmoniskt. 

Vår älskade familj, vi är med er varje ögonblick på er resa mot er rättmätiga plats som medborgare i detta Universum.


Översättning Gertie Dahlberg
måndag 4 november 2013

01:11:2013

Matthew Ward 1 november 2013

(Notering från Suzy: När detta meddelande var redo att skickas ut så upptäckte jag att jag inte hade någon Internetkoppling – problemet kunde inte fixas förrän idag. Jag ändrade meddelandets ursprungliga datum 27 oktober till 1 november som är distributionsdatum),

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Ni skulle känna det mycket upplyftande när det gäller tillståndet i er värld om ni kunde se Jorden så som vi ser den, gnistrande och lysande, ännu mer strålande när hennes balans ökas med varje bortförande av negativitet. Även om dualitetens mest extrema uttryck fortfarande spelas upp på planeten, så avslöjas även många positiva scenarier.

De stora medierna håller fortfarande på med att göra sensation av förstörelse, meningsskiljaktigheter och skandaler, men ni har också sett deras rapportering av konstruktiva händelser. Alt eftersom diskussioner om nedtrappningen av Syriens inbördeskrig fortsätter så pågår inspektionen av det landets lager av kemiska vapen och så även pratet om Irans utvecklingsprogram för kärnvapen.

Påven Francis städar huset i Vatikanen och undersökningar utvidgas nu till företagens korruption och kriminella aktiviteter i den finansiella världen. Vi ser att de unga brittiska kungligheterna – William, Catherine och deras nyfödda son George – ingjuter ljus i kungahuset, och föroreningarna har diskuterats ingående av vissa myndigheter och företag.

Den tråd som förenar dessa till synes orelaterade områden, och otaliga andra, inklusive myriader av lovande utveckling på gräsrotsnivå, är den ökande, kraftfulla energins rörelse inom och runt om planeten. Allting i er värld som flödar i samklang med den rörelsen tar ordentlig fart, och allting som motsätter sig flödet går sönder i sömmarna. Den långvariga benägenheten för krig och den förtryckande politiken och praxis av den fortsätter att försvagas eftersom de kollektiva tankarna, känslorna och handlingarna för fred, frihet och sanning fortsätter att intensifieras.

Det är en glädje för oss att observera dessa underbara effekter av kärleks- och ljusenergi. Det kommer att bli en rad av ryck fram och tillbaka när det gäller anpassningen i de mest expansiva områdena för förändring, men det finns inga indikationer på att några omvägar blir betydande, och ingenting kan stjälpa era samhällens utveckling.

En aspekt av denna monumentala och unika resa i Uppstigning är den varierande graden av fysisk, mental eller känslomässig obekvämlighet som många känner när kolbaserade celler absorberar ljus och omvandlas till kristallina strukturer. I tidigare meddelanden har vi erbjudit vägledning för att lindra uppstigningsrelaterade tillstånd, och vi ber läsare som känner oro för olika hälsoavvikelser att läsa dessa meddelanden (meddelandet den 4 juli, 2013 har den mest omfattande täckningen).

Ett email var nyligen sänt till min mor som visar att hälsofrågan i förbindelse med Uppstigningen ber om ett förtydligande. Mamma, var snäll och kopiera emailet här:

Kan du berätta för mig vad Matthew säger om folks förbättring av hälsan innan Uppstigningen? Vad jag menar är att det finns så många (mest äldre) människor i olika skeden av hälsosituationer – några mycket allvarliga – att det inte förefaller möjligt att de kommer att kunna stiga upp eller avancera andligt utan att först bli relativt friska – eller kommer de bara att dö och endast friska människor kommer att ärva den fysiska 5D-Jorden?

Tack. Först vill jag säga att den planetariska Uppstigningen och den personliga Uppstigningen inte är samma sak, och det kanske är till hjälp att förklara om igen att densitet, eller täthet, har två definitioner i universella sammanhang: massa och/eller placeringen av en massa och själens utvecklingstillstånd i andlig och medveten medvetenhet - och de två tätheterna kan skilja sig åt avsevärt.

Planeten har varit på väg i Uppstigningen under ca 75 år, längre än de flesta av hennes invånare har bott där den här gången. Men genom dessa år av vandring genom den tredje densiteten har Gaia, den själ som förkroppsligar planeten som nu kallas Jorden, varit i den femte dimensionens utveckling. Gaia och hennes planetkropp fanns ursprungligen i den femte densiteten och under årtusendena som hennes invånares brutalitet mot varandra orsakade planetens nedåtspiral förblev Gaia i sitt ursprungliga utvecklingstillstånd.

En persons fysiska hälsa påverkar inte ett dugg hennes uppstigning andligt och medvetet, och uppstigningen är inte begränsad till livet på Jorden. Många personer som just nått den fjärde densitetens utvecklingsstatus hade klausuler för livslängden i sina själskontrakt som ”gick ut” så att säga – de dog och lever i sitt avancerade tillstånd i Nirvana, eller, om de väljer det, någon annanstans likvärdig i den andliga världen.

När planeten färdas genom den fjärde densiteten kommer hennes invånare som har utvecklats till den densiteten andligt och medvetet att fortsätta stiga upp med Jorden, om det är i enlighet med deras kontrakt för livslängden. Om det inte är så kommer deras kroppar att dö och de kommer att fortsätta sin uppstigningsfärd i andevärlden tills de bestämmer sig för var de vill reinkarnera.

Några av er har hört att när Jorden lämnar den tredje dimensionens täthet så träder hon in i den femte, för nummer fyra har ingen del alls i processen. Vi använder era nummer endast för att indikera avancemang, antingen för plats eller för själens utveckling, och det finns inget sådant som hoppa över något progressivt tillstånd heller. Precis som det inte är timligt att förvänta sig att ett barn som har lärt sig ABC för att läsa ett lexikon, så är det inte heller rimligt att förvänta sig att hoppa från era nuvarande förmågor direkt till att behärska en kommunikation telepatiskt, manifestera och dematerialisera föremål, göra astralresor och uppnå en perfekt hälsa i kroppen, sinnet och anden. Faktum är att alla har deinneboendförmågorna att utföra alla dessa underverk, men det är nödvändigt att utveckla förmåganatt göra så, och varje själ kommer att göra det när tiden är den rätta.  

Andra hälsorelaterade frågor handlar om ”radioaktivt vatten” som flödar från Japans Fukushima kärnkraftsanläggning, och säkerheten för de livsmedel som odlas i närheten. Våra rymdfamiljers team av fyra eller fem medlemmar i varje, som finns nära anläggningen, arbetar tillsammans med besättningar i skeppen som svävar ovanför för att reducera vattnets giftighet i största möjliga utsträckning. Deras teknologier är långt mer avancerade än era, men de är inte utformade för att ta bort varje uns av förgivningen i frukter och grönsaker från områden med radioaktivitet, så det är klokt att inte äta produkter som vuxit nära kärnkraftsanläggningen.

Nu skall vi rikta läsarnas intresse till ett antal ärenden som hänför sig till Förenta Staterna. Det är inte bara så att händelser där reflekterar vad som i viss mån sker runt om i hela er värld, utan allting som sker någonstans på Jorden påverkar allting överallt i Universum.

Medborgarnas vrede över de svårigheter många upplever på grund av regeringens ”nedslängning” visar på en växande intolerans av de förtroendevaldas passivitet på grund av en envis splittring. Individer inom den regeringen, och alla andra demokratiskt valda organ, kommer att ändras från självbetjäning till att arbeta unisont för folkets välbefinnande i det landet. Detta kommer inte att ske i ett svep, men tjänstemän som envist vägrar ta emot kärleks- och ljusenergin kommer att försvinna på ett eller annat sätt och slutligen kommer alla valda tjänstemän att agera inom den energin. Att avsluta regimen av tyranner kommer så sakta, men det är också förutbestämt.

Inga allvarliga återverkningar i utländska relationer kommer att bli resultatet från NSA underrättelsetjänsts insamlande – varje indignerad och förvånad reaktion är bara ett spel för allmänheten. Det är inte bara väl känt att spionering är allmänt förekommande, utan nationer som är allierade med varandra delar med sig av vad de har samlat in, och inga nationella ledare är naiva nog att tro att de personligen är befriade från övervakningen. Energin kring denna kalabalik stärker den energi som satts i rörelse av whistleblowers överallt och i slutändan kommer det att leda till ett multinationellt förtroende i harmoniskt samarbete.

Av två skäl var högt uppsatta officerare befriade från sina plikter. Det grundläggande skälet är att de hade agerat under order från Illuminaterna, vilket inkluderade storskalig terrorism med användande av missiler med kärnstridsspetsar. Tack vare våra universella familjers teknologi var alla dessa försök förgäves, i linje med Skaparens bestämmelse att det inte kommer att bli några fler kärnvapendetonationer i rymden stadfäste Gud det ingripandet. Energetiskt sett var officerarnas avlägsnande ett naturligt steg mot demilitarisering av er värld – detta enorma företag kan inte åstadkommas snabbt, men det steget var en välkommen början.

När det gäller den av Illuminaterna kontrollerade CIA-fraktionen finns bara en väg ut. Dessa individer har ansvaret för ”black ops”, de mest destruktiva terroristaktionerna. Ni känner till de få som ha varit framgångsrika, den mest kända ”9/11”, men aldrig publicerade är de många försöken i oroshärdar runt om i världen som har hindrats av era ET-bröder och systrar som lever ibland er.  De har tillåtelse att göra detta som svar på en begäran från Gaia, men de kan inte störa individens fria vilja att hämnas grymheter som utförts av deras förfäder eller för att försvara sina radikala åsikter.

Vi har fått förfrågan om vår åsikt när det gäller legalisering av marijuana. Vi anser att det borde ha gjorts för länge sedan över hela världen för medicinska orsaker och på grund av denna växts många kända fördelar – det är därför som läkemedelsföretaggens högsta ledning har undertryckt dess lagliga tillgänglighet. När det gäller att ”ge era unga tillstånd att använda droger” ser vi detta så som vi gör på era sociala problem som t ex överdrivet drickande, spelande, för mycket ätande, sexuell promiskuitet, gängkrig och mobbning: frågor som kräver stark vägledning från föräldrarna och individens självdisciplin. Och, när ljuset inom befolkningen ökar kommer problematiskt beteende att minska och sedan upphöra.

Till de många läsare som åberopar särskilda åtgärder av president Obama och undrar om han fortfarande är en ljusvarelse: Ja, det är han. Vi står bakom allting vi har sagt tidigare angående honom, för det är sanningen. Vi säger även att tredje densitetens medvetande inte kan urskilja ljus i en person eller situation. Även om Jorden och alla hennes invånare är i den fjärde dimensionen när det gäller platsen, så är majoriteten av befolkningen fortfarande inom den tredje dimensionen när vi talar om medvetandet. Och för att besvara en annan läsares fråga: Nej, en klon av presidenten som är programmerad av Illuminaterna har inte ersatt den personen.

Det har absolut varit ”sabotage”, som en läsare uttrycker det, och en annan har frågat: är den hektiska energin och misshälligheten runt den prisvärda hälsovårdslagen något från Illuminaternas energi? Att sabotera lagen som är känd som Obamacare började omedelbart efter att president Obama tillkännagav sin avsikt att göra sjukförsäkringar tillgängliga för människor som inte fick nödvändig behandling därför att de inte hade försäkring. Illuminaternas medlemmar i Kongressen i maskopi med sina motsvarigheter i det medicinska etablissemanget och läkemedels- och försäkringsindustrin, började med öppna och hemliga kampanjer för att fördöma presidentens ansträngningar – resultatet är en lagstiftning som är tandlös jämfört med en ursprungliga planen. Webplatsen går inte fri från sabotage men ”alltför många kockar i köket” som arbetar snabbt med komplexa, tekniska funktioner bidrog till webplatsens felaktigheter.

Individer i Kongressen som är fast beslutna att utrota Lagen om hälsovård kommer antingen att falla i glömska eller gå med sina kollegor som ser en sundhet i att bevara dess positiva aspekter och ändra på de förargliga delarna. Så småningom kommer energiflödet att ge hälsovården jämlikhet och bli tillgänglig för alla i er värld. Inkluderat här kommer att vara fullt erkännande av vad ni kallar ”alternativa” behandlingar, naturens läkande ingredienser som ersätter kemiska, receptbelagda läkemedel som orsakar mer skada än nytta. Dessutom skäliga kostnader för sjukhusvård, öppenvård och den medicinering som hjälper människor. Med tiden, när ert samhälle fortsätter att avancera, kommer varken pengar eller försäkringar att finnas i bilden för hälsovård.

När det gäller de många frågorna om den nationella ekonomin så har jag bett min mamma att kopiera ett speciellt email för att visa hur långt bort från den aktuella verkligheten viss information är som sprids. Endast namnet kommer att utelämnas för att bevara den individens integritet.

******s källa vid Försvarsdepartementet säger att ”De har lagt något i vattnet och i vår mat och att när de triggar mobilnätens master eller flyger drönare över dem så kan de detonera vad vi har förtärt och det kommer att ge oss influensaliknande symptom inom 2 dagar och sedan döden inom 10 dagar därefter. Detta för att kontrollera upplopp av människor när ekonomin totalt kraschar när som helst nu och till och med 2014. Finns det någon sanning i detta?

Tack så mycket, mamma. Det finns ingen sanning överhuvudtaget i det skandalösa påståendet och någon allvarlig oro angående kollapsen av USAs ekonomi är helt onödig. När Federal Reserve System och IRS (Internal Revenue Service) blir exponerade som helägda Illuminati-agenturer som har manipulerat ekonomin över hela världen, så kommer deras verksamheter att upphöra. Då kommer ni att få se att USAs skulder är lika påhittade som er globala ekonomi.

För länge sedan blev hela det ekonomiska systemet bara ett virrvarr av trådar eller kablar i datorns transaktioner – handeln på aktiemarknaderna, köpandet och säljandet av valutor, bolån från låneinstituten, kreditkortens konton med ockerräntor. All denna ekonomiska aktivitet var utformad för att fortsätta med att berika de redan rika och ingenting av det har haft en solid grund. Att avsluta denna uppfinning av Illuminaterna, som är ett kontrollerande nätverk, och återvända till en monetär basis av ädla metaller kommer att hanteras så smidigt som möjligt för att undvika förvirring.

Nu verkar detta som att vi pekar finger åt ”skurkarna” runt om i er värld, som hela tiden har motsatt sig förändringar som skulle vara i bästa intresse för folken, och vi upprepar våra uppmaningar i tidigare meddelanden: Förlåt dem! Detta betyder inte tolerans för deras handlingar. Det betyder att avstå från fördömande genom förståelse för att dessa individer är de svagaste länkarna i den okrossbara, universella kedjan av själar, och kärleksljuset i er förlåtelse lyfter dem på samma gång som det ökar er själs tillväxt.

Den avgörande betydelsen av förlåtelse sträcker sig långt bortom dessa individer in till det avtal ni gjorde upp innan er födelse till det här livet. På grund av att avtal görs av själar med villkorslös kärlek och är utformade för att främja utvecklingen av alla deltagare, så spelar varje själ en roll som erbjuder andra möjligheter till avancemang. Personer som du kanske ogillar djupt för vad du uppfattar som grym och orättvis behandling kanske uppfyller perfekt sitt avtal för att förse dig med den upplevelsen. Förlora inte din möjlighet att växa genom att hysa agg eller bitterhet – förstå, förlåt och känn dig tacksam att du har slutfört de karmiska lektioner du valde och som de försåg dig med.

Om man med ord, handlingar eller passivitet har handlat ojust mot några personer, säg då till dem:Jag är ledsen, var snäll och förlåt mig! Förlåt sedan dig själv! Att släppa skuld och ånger, såväl som bitterhet och förbittring, kommer att låta fridfullhet, glädje och en känsla av spänning flöda in i ditt hjärta – det är så Uppstigning känns.  

Ljusvarelser över hela detta Universum omfamnar er alla med villkorslös kärlek när vi firar och hurrar för att ni hela tiden går framåt.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg
måndag 7 oktober 2013

Matthew Ward - 30 september 2013


 Matthew Ward - 30 september 2013


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Det är sant att de rådande vibrationerna är gynnsamma för förnuftiga diskussioner för att lugna ner situationen i Syrien, men det var lika mycket kraften av oräkneliga böner som ledde till att lätta upp anspänningen där. Böner är inte det man vanligen tror skall hjälpa, eller tacka och be Gud om hjälp – vilket namn ni nu väljer att kalla det högsta väsendet i detta Universum. Som allt annat i Kosmos så är böner energi, energin i varenda tanke och känsla under hela ditt liv. Många miljoner riktade ett överflöd av energi mot förhandlingarna, och Universum svarade på detta.

Vårt sista meddelande om Syrien frammanade ett ovanligt stort antal av emails och flera av dem innehöll frågor eller kommentarer som vi vill ta upp här. Vi börjar med en amerikansk medborgares uppfattning, som delas av många andra som lever i länder där något av döljande villkor föreligger:

Jag tror att verklig kemisk krigföring pågår i vårt eget land med vårt medicinska system, där de tvingar på giftiga recept på alla, snarare än naturliga alternativ. Vår mat har blivit giftig, vår luft är förorenad genom chemtrails, vattnet innehåller fluor och detta förstör grundvattnet. Det som händer i vårt eget land under sken av vinster och reducering av befolkningen är falsk propaganda.

Det är beklagligt men sant att många metoder och produkter som är skadliga för er och för er hemplanet fortfarande finns i överflöd. Visualisera Jorden inom ett gyllene vitt ljus och fokusera era tankar och känslor på renhet i era böner – ni känner till kraften i era böner. Åtgärder, såsom att underteckna petitioner och donera pengar till organisationer fungerar för det ändamål du önskar. Även att aktivt delta i dessa åtgärder stöder din avsikt att hjälpa till med att skapa världen enligt din vision.

Ligger Illuminaterna bakom massakern av det syriska folket?

Det är ett faktum att under två århundraden eller så har Illuminaternas agenter startat uppror i många länder, speciellt inbördeskrig, men vibrationsnivån på energiplanerna genom vilka Jorden har rört sig har nu gett styrka till invånarna en masse till att resa sig mot oacceptabla förhållanden. Och när ett uppror pågår finns det inget behov av ytterligare engagemang från Illuminaterna. Ena sidan är djupt rotad i en känsla av skyldighet att hämnas vad som gjordes mot deras förfäder, eller att försvara deras religiösa eller kulturella trosföreställningar, vilket är tillräckligt för att slåss passionerat för vad de känner är en viktig orsak.

När det gäller internationella konflikter har Illuminaterna anstiftat större evenemang för att hetsa upp befolkningen, och den ”kränkta” nationen förklarar villigt krig mot den proklamerade ”gärningsmannen”. Så småningom blir det känt att en sådan händelse var den som allmänt kallas 9/11. Man skyller alltid på ”patriotism”, men det är alltid så att den bakomliggande avsikten har varit att berika tillverkarna av krigsmaskiner och behålla eller utöka Illuminaternas kontroll över er.

Är Assad en Illuminat? Hur är det med diktatorerna i Afrika och Latinamerikanska länder och Nordkorea? Var Hitler, Mussolini och Stalin Illuminater?

Av olika skäl så är ingen av dem det, eller var. I vissa fall har diktatorer satts in i en viss position av Illuminaterna, men när de väl har makten behöver de ingen hjälp för att behålla kontrollen över medborgarna. Illuminaterna kräver energin i rädslan för att fortsätta att ”tanka upp” sig själva. Tyranniska regimer genererar en enorm mängd av rädsla som därigenom tjänar Illuminaternas behov extremt bra, utan någon ansträngning från deras sida. Den höga dödssiffran i länder med brutala härskare är i linje med Illuminaternas mål att reducera världens befolkning. Och alla krig tjänar samma syfte.

Eftersom girighet, inte bara hänsynslöshet, är en motiverande kraft som delas av despoter och Illuminaterna, så finns det en andra sida av detta mynt. I länder med ett överflöd av naturresurser kan diktatorer ivrigt samarbeta med Illuminatägda multinationella företag som har vad diktatorerna inte har – utrustning, erfaren ledning och teknisk expertis för att utveckla sina resurser – och båda parter tjänar storslaget på denna typ av arrangemang.

Om ett lands härskare motsäger sig ett förslag från Illuminaterna, eller försöker driva bort deras starka fäste, hetsar deras agenter till ett uppror och installerar en villig marionett som landets nya ledare. Låt oss få ge er ett exempel med en aktuell relevans. Den fientlighet som finns mellan USA och Iran började för drygt 30 år sedan när Illuminati störtade den dåvarande ledaren och installerade sin brutala marionett,Shah Pahlavi. När iranierna störtade honom fick han först asyl i Panama på order från USAs regering och senare flögs han till USA, trots Irans begäran om att shagen skulle skickas tillbaka till Iran för att ställas inför rätta för sina brott mot folket.

Historien om USA som präglas av egennyttiga ingripanden i andra länders angelägenheter är faktiskt ett arbete av Illuminaterna vars inflytande i det landet började med några få individer i den uppkommande regeringen, efter att kolonierna vann sin självständighet från det brittiska styret. Den avgörande faktorn, så att säga, kom senare med hjälp av Federal Reserve System, Illuminaternas privata bankkonsortium, och dess skatteuppbördssystem IRS, Internal Revenue Service, som tillsammans förde den amerikanska ekonomin på knä för några år sedan. Mutor, utpressning eller hot mot medlemmar av Kongressen och andra myndigheter blev vanligt, och så gjorde också lobbyister för de av Illuminaterna kontrollerade organisationerna och företagen.

Hotade USAs president Obama Syrien med ett angrepp för att Assad är i maskopi med Big Oil?

Nej, president Obama behövde inflytande för att förmå Assad-regimen att stoppa användandet av kemiska vapen, men han ville aldrig att situationen skulle nå till en punkt där ”angrepp” skulle igångsättas. I motsats till publiciteten om den frostiga relationen mellan Obama och Vladimir Putin – som en läsare skrev – pågick pratet om ”det nya kalla kriget” i Syren bakom scenen mellan amerikanska och ryska diplomater långt innan de uppmärksammade förhandlingarna inleddes. Ingen av de ländernas ledare vill vara militärt inblandade, inte heller med kemiska vapen tillgängliga för någon grupp. Båda länderna är känsliga för den humanitära aspekten av Syriens krig.

President Obama är hängiven sitt uppdrag i både hjärta och själ, ett uppdrag som det Högsta Universella Rådet bad honom att åta sig, att skapa enhet och fred i er värld. Vi vet att många människor uppfattar honom betydligt annorlunda från vad vi har sagt till er, och till förmån för nya läsare erbjuder vi en mycket kort resumé av händelser.

När Rådet utarbetade Mästarplanen for Jordens Gyllene Tidsålder förväntade de sig att alla utvecklade själar som ville vara viktiga aktörer i uppstigningsprocessen – ett evolutionärt åtagande, unikt i både hastighet och räckvidd i detta Universum – att hålla fast vid sina avtal. Några gick med på att spela ”tunga” roller för att skapa förutsättningar som skulle ge möjlighet till majoriteten av befolkningen att slutföra valda upplevelser och avveckla den tredje densitetens karma. När dessa själars uppdrag avslutades för mer än ett decennium sedan så vägrade de att hedra resten av sitt avtal och gå med i ljuskrafterna. De hade blivit förtrollade av sin makt på toppen av Illuminaternas nätverk och de fortsatte att underblåsa oroligheter och lidande närhelst och varhelst de kunde.

Således ärvde den själ som förkroppsligar Barack Obama allvarligt oroande, nationella och globala förhållanden som aldrig skulle ha kommit till stånd om dessa själar hade följt sina avtal. Men det gjorde de inte! Därför klev han in i presidentrollen och ordförandeskapet på toppen av de ogynnsamma miljömässiga och ekonomiska förhållandena, krig, slupmässigt våld och stora lager av dödliga vapen. Och under hela hans tid i Vita huset har Illuminati kämpat emot hans strävanden att vända på dessa situationer.

Medan han har tagit många beslut under tvång så har han aldrig arbetat i maskopi med Illuminaterna. Tvärtom så har han gjort allt möjligt för att få ett slut på deras globala kontroll. Så det är naturligt att deras agenter har spridit ut lögner om Obama och hans avsikter som en del av deras motoffensiv för att motarbeta alla reformer som i hög grad behövs i hans land och i världen. Att sända ljus till president Obama och alla på Jorden kommer att bidra till ett snabbare genomförande av positiva förändringar som är väsentliga för förenandet av er värld i fred och respekt för allt liv.

Vad händer med USA, det land som är tänkt att vara en förebild för demokrati, frihet och den ”amerikanska drömmen”? Den fattiga befolkningens antal fortsätter att växa och det finns så mycket våld. Direkt efter ett val börjar de prata om vem som kommer att delta i valet nästa gång, och regeringen kämpar inom sig själv istället för att ta itu med landets problem.

Vad som händer i USA är inte unikt för det landet – det pågår i etapper runt om i världen. Ni är i processen av att balansen skall återställas för Gaia, Jordens själ, för hennes planetkropp och för hennes invånare. Som vi har nämnt tidigare så är er värld ungefär tio år efter den tid när situationer som krig, stor skillnad mellan de rika och de desperat fattiga och köpslående regeringar skulle ha upphört. Absolut försoning på båda sidor i alla frågor där konflikt råder kommer, men just nu är vibrationerna som framkallar det ”bästa” och det ”värsta” av attityder och beteende ännu rådande.

Det är därför politiska extremister nu är på sin höjdpunkt inom USAs regering och, tyvärr, finns det en hel del våld. Vissa har sina rötter i intolerans eller rädsla för religiösa, etniska, rasmässiga och filosofiska skillnader. Andra beror på den emotionella och psykiska skada som krigsveteraner och några få individer agerar på under sinneskontroll, antingen av Illuminaternas programmering eller den negativa påverkan av allestädes närvarande våldsam s k ”underhållning”. Det är samma sak på andra platser – se på det senaste gisslandramat i Nairobi, självmordsbombningar, slumpmässiga masskjutningar och andra till synes meningslösa mord och våldsbrott.

De större medierna försäkrar att ni vet allt om alla dessa sensationella händelser, var än de sker, men de säger ingenting om de otaliga, framgångsrika prestationerna i byar och upptill globalt, som är oerhört hjärtevärmande och uppmuntrande bevis på att reformer är på gång. Men medierna ger er små snuttar av den stora bilden, så att säga, som är effekterna av ”det bästa” som blir mer utbrett, såsom t ex lättnader i spänningar över Syrien. Påven Francis är uppriktig i sina proklamationer, den iranska regeringens stridslystnad tinar och FN, som framställdes praktiskt taget impotent av Illuminaterna, börjar göra framsteg i sina organisatoriska avsikter.

Inte för så många år sedan var energin som genererades av Jordens invånare till övervägande delen rädslobaserad. Nu svarar miljarder av ”goda” människor – endast några få är inte det – i enlighet med sin passion för att hjälpa till med att rätta fel var de än är. Förändring börjar sällan på toppen och filtreras ner, det börjar på botten och flyter uppåt, och detta sker nu över hela världen. Emails till min mor låter oss få veta att många av er kände er uppmuntrade av våra senaste budskap vari vi räknade upp några av de otaliga sätt som kärlek och ljus åstadkommer förändringar för välbefinnandet hos människor överallt.

”Nackdelen” om ni vill, är att tillsammans med de underbara effekterna av det överflödet av energi kommer otålighet för dramatiska skillnader. Vår älskade Jordfamilj, ni håller på att förvandla er värld. Även med den pågående hjälpen från vår universella familj kan ett åtagande av den magnituden endast uppnås stegvis. I Jordens energifält av potential tar alla typer av välvilliga förändringar fart i enlighet med tankar, känslor och handlingar som fokuseras på och har ljusfylld inriktning. Ert ljus öppnar upp hjärtan och sinnen, hjälper till att hela dem som är sorgsna och för den dag närmare när Jorden återigen är ett paradis.

Och det leder oss fram till mejlet från en läsare vid Ra Kendra Center på Filipinerna som vi här inkluderar med tillstånd:

Sättet att skingra mörkret är att låta Ljuset lysa igenom… LJUS, LJUS, LJUS I AKTION. Att förhandla från hjärtat, stråla ut Ljus, Kärlek och Frid gör motiven transparanta och kan åstadkomma en gemensam vilja för det gemensamma goda (detta är med direkt hänvisning till fred genom förhandling för att lösa konflikten i Syrien).

Frid är inte relaterat till krig som vi förstår och uttrycker det. FRID ÄR ETT TILLSTÅND AV ATT EXISTERA SOM SIG SJÄLV INOM ALLA – även om det verkar som om det inte fått någon chans att uttrycka sig själv på något sätt. Medan de olika perspektiven och uttrycken för mänskliga tendenser kanske uttrycks som krig, förstörelse etc bland en del av oss, så kan detta anses som impotent eller fokuserat som kreativt bra genom styrkan av önskemålet om frid i många av oss – FRID SOM HÄRSKAR I ALLAS HJÄRTAN – är vårt mål, inte stoppande av våld och övergrepp mot andra och oss själva, vilket säkerligen kommer att upphöra eller bli transformerat när fred råder.

Låt oss minnas grunden i oss… att alla är uttryck för medvetande som en energi, variationen ligger i hur vi relaterar till den och sedan ger uttryck för den.

Så, kära ni. Så snart vi känner att impulsen i vår passion för frid och fred dras till en riktning av upprördhet eller någon annan form som kan underblåsa branden av snedvridningar, lås oss andas djupt några gånger och styra vårt fokus till källan av den passionen: Vårt hjärta där friden vistas tillsammans med kärlek, viljan till det goda. Detta kan leda oss till förhandling för fred istället för ett kämpande för fred.

Med detta sagt vill jag tacka er alla, och som vår sång säger LÅT DET BLI FRED PÅ JORDEN OCH LÅT DET BÖRJA MED MIG…

Vi hedrar dessa själar som finns i centrum och de otaliga andra som sänder ut kärlek och ljus. Genom universell lag är energin av frid inom hjärtan och sinnen den som påskyndar den dag när alla själar i er värld kommer att leva i harmoni med varandra och med naturen.

Alla ljusvarelser i detta Universum är med er och omfamnar er i villkorslös kärlek.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/