Followers

Google+ Followers

söndag 20 januari 2013

Meddelande från Matthew 19 januari 2013


Meddelande från Matthew 19 januari 2013Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Funderingar och förvirring finns i en del ljusarbetares tankar. Här är ni nu, nästan tre veckor in på det nya året 2013, och inte bara har ingenting skett när det gäller omfattande reformer, utan det talas även om en annan krigszon och ett dödligt gisslandrama i Algeriet, slumpmässigt våld fortsätter och den besvärliga situationen för flyktingar växer. Visar inte detta på att Jorden fortfarande är i mörker?

Vi trodde att vårt senaste budskap täckte in orsaken till att er värld inte kan förändras så snabbt som vissa ljusarbetare hade hoppats på eller förväntat. Låt oss titta på de tankar som ifrågasätts här i förbindelse med punkterna av information i många tidigare meddelanden, vi utelämnade den punkten – skillnaden mellan de mörka krafterna, mörker och de mörka tjänarna.

De mörka krafterna, de i särklass mest kraftfulla, är ett gigantiskt kraftfält av negativa tankeformer som slingrar sig över hela Universum, sökande efter mindre utvecklade civilisationer att omsvepa i mörker. Även om detta enorma fält har förmågan att manifestera till vilken individuell form det föreställer sig så gör det sällan det, eftersom dess mål är att fånga en hel civilisation genom att svepa in den i mörker.

Således är mörker de mörka krafternas avkomma kan man säga, och det kan liknas vid ett molntäcke som är så tätt att människor känner sig vilse i ett töcken. Och de är verkligen vilsna i mån av medveten medvetenhet om sin början, av sin Gud och gudinnejag, och av deras oskiljaktiga förbindelse med Den Högste i detta Universum och alla andra livsformer inom detta.

De mörka tjänarna är de individer i en insvept civilisation som har en böjelse för girighet, grymhet och maktbegär. Dessa tendensers låga vibrationer formar ”sprickor” i psyket, och genom den universella Lagen om Attraktion så tillåter dessa sprickor inflödet av matchande, negativa tankeformer som är mörkrets makeup.

På så sätt influerar mörkret, och slutligen kontrollerar, dessa individers tankar, avsikter och handlingar. De blir marionetter till mörkret och utför de mörka krafternas mål att förslava den civilisationen genom tyranni, rädsla, svek, korruption och okunnighet om sanningen om dess början i Skaparen, ett flertal livstider, de universella lagarna eller kunskapen om andra civilisationer.

Så var finns nu dessa mörka källor i förhållande till Jorden?

De mörka krafterna började röra sig bort från ert solsystem efter infusionen av ljus från långt avlägsna civilisationer som räddade livet på er hemplanet för ungefär 70 år sedan. Det kraftfältet lämnade på grund av att ljus är en styggelse för hela dess existens – precis som ljuset från ett stearinljus i ett rum genomtränger mörkret, så gör även energin av kärleksljus hål i vilken energi av mörker som än finns i närheten.

Även då de mörka krafterna lämnat finns dess täta moln av mörker kvar på Jorden, som krafterna fåfängt har sökt att fånga en gång för alla. Mörkret fortsatte att utesluta andlig och medveten medvetenhet i det kollektiva medvetandet, och via Lagen om Attraktion fortsätter Jordens invånare att producera den negativitet som nästan dödade planeten.

Detta ändrades när den intensiva instrålningen av ljus började sprida ut sig i molntätheten och gav Jorden den energi hon behövde för att skaka sig loss från tredje dimensionens täthet och börja sin uppstigningsresa. Endast under de senaste veckorna blev de sista svaga resterna av molnet förvandlat till ljus och planeten kunde triumferande passera genom dörröppningen till den fjärde dimensionen.

Så nu när Jorden är i den dimensionen, hur kan det vara så att våld och ojusthet fortfarande pågår? Det beror på att placeringen av en planet är en typ av täthet och själsutvecklingens status av var och en av dess invånare är något helt annat! Mamma, var snäll och för in datumet på det meddelandet som förklarar de två tätheterna (11 september 2011).

Tack! För alla som det verkade som att det länge väntade 21 december 2012 var en bluff, därför att ni inte såg några djupare förändringar, var överflödet av kärleksljus som genomsyrade er värld under den tiden en syn att skåda!

Den energiströmmen fortsatte att lysa upp det kollektiva medvetandet tills det såg ut som en middagssol och uppfyllde Jordens innerliga önskan om att åtminstone de flesta av hennes invånare kan följa henne längs hennes väg mot Uppstigning. Många, många människor som tidigare saknade ljuset som skulle göra det möjligt för dem att följa planeten, absorberar nu tillräckligt med ljus åtminstone för ännu en tid.

Nu talar vi igen om de mörka tjänarna. På Jorden är de individer som för omkring tio år sedan vägrade att hedra sina avtal på själsnivå och förena sig med ljusets krafter, efter att ha försett massorna med möjligheten att avsluta den tredje dimensionens karma. De fortsatte istället att härja i er värld genom sådant som att kontrollera regeringar och den globala ekonomin, släppa ut virus som skapats i deras laboratorier, att manipulera vädret och skapa jordbävningar, starta krig eller styra över tyranniska regimer.

Under den inströmmande kärleks- och ljusenergin så absorberade dessa få individer, som fortfarande finns bland er, lite mer ljus än de hade, vilket är endast en gnista av deras livskraft. Men det var tillräckligt för att deras kroppar skulle fysiskt överleva i den första strimman av den fjärde densiteten som Jorden befinner sig i just nu. Om de inte absorberar mer av ljusets briljans, som fortsätter att intensifieras längs med planetens uppstigningskurs, så kommer deras kroppar inte att kunna överleva så länge till.

Majoriteten av dem som drar fördel av energivågen är ”goda människor” som är mycket oroade över världspolitiken som skildras i era medier och skrämmande desinformation på Internet. De har ännu inte ”sett ljuset” för att låna ett av era uttryck – de lever på ett gudfruktigt sätt, men ser ännu er värld från en 3D-nivå, både andligt och mentalt.

Andra, som fortfarande ”är i mörker” i det avseendet, följer myndigheternas order, de har ännu inte absorberat tillräckligt med ljus för att höja sig över sin indoktrinering att lyda utan att ifrågasätta. Vissa har fått inpräntat genom sin tro att det är deras ansvar att söka hämnd för övergrepp på deras förfäder, samhällen och länder.

Sedan finns det de som är i konflikt – de inser att vad de gör är emot den allmänna välfärden, men de är beroende av dessa inkomstkällor för att försörja sina familjer. Dessa olika sinnestillstånd tillsammans med massiv miljöförstöring är de naturliga ”efterdyningarna av årtusenden av mörker”, som sas i vårt senaste meddelande.

Det återstår att se hur mycket ljus de ovan nämnda personerna kommer att kunna ta emot, vad deras fria viljas val kommer att bli och mängden av ljus kommer att bestämma hur långt var och en kommer att kunna resa med planeten in till successivt högre vibrationer. Men snälla ni, kom ihåg vad vi sagt tidigare: av olika anledningar, kända endast på själsnivå i de flesta fall, så kommer många ljusfyllda personer att välja att lämna Jorden hellre än att fortsätta Uppstigningen fysiskt.

Nu skall vi förklara varför vi ofta har påstått att, när det gäller fart och omfattning, så är Jordens Uppstigning ur den djupa tredje dimensionen och tätheten utan motstycke i detta Universum!

Med undantag av hennes erfarenhet, så är resandet genom den densiteten där mörkret är så djupt förankrat, en utomordentligt lång och mödosam färd. 

Vi citerar en annan världs erfarenhet. Liksom Jordens forntida folk så sänktes även den civilisationen ner från en högre dimension i andlig och medveten medvetenhet till randen av planetarisk förstörelse på grund av igångsättandet och fortsättandet av krigande. De hade inte någon hjälp av vår universella familj och efterföljande generationer tillbringade nästan 50 000 år med att stiga upp ur den djupa, tredje dimensionen innan de nådde den fjärde. Det tog så lång tid innan det fanns tillräckligt med ljus i det kollektiva medvetandet för att kunna lyfta civilisationen och deras planet in till den högre dimensionen.

Mamma, för de läsare som skulle vilja vet mer om den civilisationens historia, fysiska utseende, kultur, regering och så vidare, var snäll och nämn boken med det långa budskapet från en representant från dess nuvarande befolkning. (”Aeschyles” kapitel i Illuminations för a New Era – Upplysningar för en Ny Era).

Tack! Jorden och hennes livsformer har haft en enastående mängd hjälp ända sedan Uppstigningen startade under slutet av 30-talet. Det började med den livräddande infusionen av ljus från många kraftfulla civilisationer och fortsatte så på olika sätt med hjälp som vi har nämnt i tidigare budskap.

Endast en jämförelsevis handfull av er befolkning känner till den hjälpen, men andra prestationer av ljuset är helt uppenbara. Eftersom det fortsatt att öka på Jorden har fler och fler av er strålat ut ert eget ljus med större kraftfullhet, och ni ljusarbetare har gjort enorma framsteg i att dämpa effekterna av mörkret genom att avslöja de mörka tjänarnas aktiviteter.

Till de stora prestationerna som vi tidigare har proklamerat kan vi tillägga det globala strålkastarljuset som ni kastar på behovet av att lyfta upp kvinnornas ställning och att upphöra med spridningen av massförstörelsevapen. Dessa kraftigt negativa aspekter av ert samhälle, som länge har dominerat i det kollektiva medvetandet, förs nu fram i det allmännas ögon.

Generation efter generation efter generation tolererade orättvisa, kulturella lagar och praxis som förnedrade kvinnor och accepterande av oavbrutet krigande och våld som ”det är bara så livet är”. Nu har samhällets röst över hela världen sagt: ”Stopp!”

Ljusvarelser över hela detta Universum hedrar de otaliga själar som gick med på att delta i de mängder av tragiska situationer som har fått människor att ta djärva steg framåt inom dessa två områden, och i alla andra där förändring så väl har behövts. De själar som accepterade dessa ytterst svåra uppdrag gjorde det med ovillkorlig kärlek och de hoppade framåt i själstillväxt.

Precis som ni så önskar vi alla att nödvändiga förändringar kunde ske över en natt. Det kommer att fordras många förhandlingar, många diskussioner och dödläge innan alla hjärtan och sinnen är samstämmiga. Den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare visste att ni inte kunde förvandla er värld på något annat sätt än steg för steg, och på själsnivå visste ni och alla andra på Jorden det också.

Även med utomjordisk hjälp så är en tredje dimensions civilisation som utvecklas till fredliga människor som lever i harmoni med naturen, en övergångsprocess. Genom alla våra meddelanden och svar till läsarna som frågat om detta så har det sagts detsamma: förändringarna kommer att komma stegvis.

Följande utdrag från budskapet den 2 juni 2007 skickades nyligen till min mor av en nytillkommen läsare, som ”bara råkade se det här”. Han skrev också att denna information borde finnas i fler budskap, vi borde inte förvänta att folk minns vad som står i de gamla budskapen. 

”Är 2012 slutet på Jordens Uppstigning och slutförandet av alla övergångsfaser in till den Gyllene Tidsåldern?”

Allt mörker kommer att ha förvandlats och Jordens och individernas balans uppnåtts, men det är inte riktigt att efter året 2012 allt som uppnåtts fram till den tidpunkten kommer att kvarstå oförändrat hädanefter. Kom ihåg att det enda som är konstant i Universum ÄR förändring. Andlig och intellektuell tillväxt och tekniska framsteg kommer att fortsätta – ni skulle inte vilja ha det på annat sätt!

Vår älskade Jordfamilj, vi har aldrig väntat oss att ni skall minnas all den information vi har gett er! Inte bara är era dagar fyllda med ett brett spektrum av ansvarsområden att tänka på, utan den linjära tiden passerar förbi allt snabbre också. Det är därför vi så ofta har repeterat vad som är viktigt för er att veta, och det har inkluderat att den härliga Gyllene Tidsåldern inte finns på tröskeln och att en dag inte kommer att skilja sig dramatiskt från dagen innan och den dag som följer.

För att undvika möjligheten av misstolkning så säger vi att vi kunde ha varit mer exakta när det gäller ”uppnådd balans” i det där budskapet från juni 2007. Fastän det föregående materialet var i samband med de förhållanden som råder i den tredje dimensionen, så skulle vi ha kunnat specificera att balans kommer att uppnås så att Jorden och hennes invånare kan stiga ut ur den tredje dimensionen. Som mikrokosmos i Universum, som alltid är i ett balanserande tillstånd, kommer också ni att fortsätta med balanseringen när er andliga och medvetna medvetenhet fortsätter att expandera.

Vad som väntar er på tröskeln till den Gyllene Tidsåldern är effekten av energins inflöde under Vintersolståndet i december, som förvandlade det sista av mörkret till ljus. Detta nya överflöd av ljus ökar tempot i Jordens energifälts potential mot manifestation av underverken som både ni och er universella familj kommer att samskapa längs med Jordens färd genom den fjärde dimensionens täthet och vidare till hennes destination i den femte dimensionen.

Vi vet inte hur länge det dröjer innan Jorden är tillbaka hem, där planeten och dess själ Gaia, har sitt ursprung. Det är logiskt att fråga, eftersom vi visste när planeten skulle lämna den tredje dimensionen, så varför vet vi inte när den kommer att nå fram till sin destination?

Jordens uppstigning till denna punkt var förutbestämd, så hon skulle nå det smala, himmelska fönstret när den planetariska anpassningen skulle möjliggöra för henne att gå in i den fjärde densiteten. Nu när hon är i den densiteten, där mörkret inte längre kan angripa henne med sin negativitet, så ligger hennes färd inom en säker hamn så att säga, där finns inga ”tids”-sammandragningar.

Precis som förut – alltid! – beror hennes invånares resa på de val var och en gör, och de samlade valen skapar makeupen i det kollektiva medvetandet. Så, det är era tankar, passionerade känslor och handlingar som kommer att bestämma Jordens takt från och med nu och framåt. Om det är ett lyckligt surrande och mumlande genom den fjärde dimensionen eller om det blir högtsvävande och stigande som en örn, så jublar Gaia – och då är den exceptionellt svåra delen av Uppstigningen över! 

Ni kan också känna jubel – er ståndaktighet i ljuset lägger till oändligt mycket till denna fantastiska bedrift. Även i linjär tid kommer ni att fortsätta att utvecklas mot ert mål till en kärleksfull, harmonisk och hälsosam värld med överflöd för alla, i kontinuum är ni redan segrande. När ni har full förståelse för hur unik denna bedrift är så kommer ni att veta att om några själar skulle kunna säga ”väl utfört arbete” så är, det ni ljusarbetare!

Vi håller er i ära och villkorslös kärlek när vi fortsätter att följa er, om än osynliga, varje steg på vägen!


Översättning Gertie Dahlberg.
Kärlek och frid!
Suzanne Ward

onsdag 9 januari 2013

29 december, 2012


29 december, 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Datumet den 21 december – det så länge väntade med spänning och funderingar över vad som skulle hända – har nu både kommit och gått.

Personliga upplevelser den dagen var lika personliga och unika som varje själ är i sig själv. Hursomhelst, majoriteten av sensationer som upplevdes av ljusarbetarna kan beskrivas som ögonblick av förhöjd, andlig intoning för en del, en känsla av frid och välbefinnande för andra och en besvikelse för dem som förväntat sig att få se stora förändringar. Med undantag av de som tror på ”domedagskonceptet” så var den vanliga reaktionen hos resten av Jordens invånare, som gav någon tanke alls till Maya-kalendern: jag visste väl att ingenting ovanligt skulle hända! 

Vår älskade Jordfamilj, någonting absolut utanför det vanliga skedde faktiskt! Alla i er värld skulle glädjas med oss om de visste att den kraftfulla energin som blev förankrad på Jorden under vintersolståndet lyste upp många miljoner själar. Det inkluderar dem som inte har någon kunskap alls om Jordens uppstigning eller inte tar ställning eller har varit på gränsen till de mörka vägarna. Om än omedvetet så har de alla intensifierat i det kollektiva medvetandet en önskan och beslutsamhet att vilja rätta till det som är fel i er värld.

Ni kan naturligtvis inte se detta från vårt perspektiv, men ni kommer att se effekterna av den massiva infusionen av kärlek-ljus-energin. Mer än någonsin förr känner människor runt om i världen ett djupt medlidande för dem som är i chock och sorg efter den slumpmässiga masskjutningen, eller som kämpar och dör för frihet från tyranni eller för de som är hemlösa och hungriga.

Det har alltid funnits individer som ställt upp för att hjälpa andra på alla sätt de kan. Vad som är nytt nu är att Enheten av All som är känt på själsnivå ökar i medvetandet, där en känsla av samhörighet med alla som lider försiktigt kommer fram. Den nyligen inträffade inströmningen av ljus skapade en på själsnivå gemensam intention att få slut på våldet i er värld och lyfta upp mängderna av de utfattiga massorna. Då tankar och handlingar i linje med denna intention smälter samman till den kollektiva tron att detta kan bli gjort, så kommer fasta steg att tas för att uppnå det.

Som ni vet så är det som finns i kontinuum ett fullbordat faktum (fait accpmli). Men de flesta av Jordens människor har i varierande grad varit i den tredje dimensionens medvetenhet, och på den nivån är möjligheterna begränsade till den tredje täthetens sinnen, kapacitet och vad man har lärt sig.

Deras uppriktiga längtan efter en värld i fred och godhet är verklig, men deras begränsningar i tron skapade tvivel på att det någonsin kunde bli verklighet. Det är inte så vida känt att den universella lagen att tron skapar verklighet påverkar varenda persons liv, så det är förståeligt att hittills har den tron genomträngt det mesta i er civilisation. Man har trott att mängden av förhatliga situationer i er värld är alltför överväldigande för att kunna åtgärdas. Nu flyttar vetskapen på själsnivå tankarna från ”det är omöjligt” till ”kanske är det möjligt – låt oss försöka!”

Jorden håller på att passera igenom det himmelska fönster där de sista strimmorna av den tredje dimensionen är så svaga att de knappt är märkbara vid sidan av de ljusare och starkare strimmorna av den fjärde dimensionens täthet där mörkret inte kan komma in. Medan alla ljusvarelser jublar över denna härliga prestation, som är utan motstycke i Universums historia, så betyder det inte att Jorden plötsligt kommer att förvandlas till ett paradis.

Precis som en våldsam storm lämnar död och förstörelse i kölvattnet, så gör också de mörka det. Men en storm varar bara i timmar och den slår inte ut hela världen. De mörka har kontrollerat livet på Jorden under årtusenden och tillståndet i er värld idag är efterdyningarna av många tusen års förödelse av mörkret. Det har lämnat efter sig i kölvattnet de skador som orsakats er planet och det inflytande det hade på många sinnen.

Vi vet att en del av er tycker att rensa bort skräpet som lämnats av de mörka kan bara ske efter att vår universella familj är på plats. Även om de så gärna vill ta med sin teknik och arbeta tillsammans med er så är inte ens möjligheten till detta särskilt starkt registrerat i det kollektiva medvetandet. Den positiva aspekten är i det här fallet att själar på planeten är, och andra kommer mycket snart att bli, i färd med att ta initiativ till att ändra på det som behöver ändras.

Bortse inte från de förändringar som har skett under en längre tid. En stor del av bedrägeri och korruption har avslöjats och i flera länder har medborgarna rest sig för att kasta av sig oket av förtryck. När valda regeringar inte uppfyller medborgarnas behov tvingas de till förändring av den växande gräsrotsrörelsen. Människor som drabbats hårt av trasig ekonomi har utvecklat geniala sätt att inte bara klara av sina svårigheter utan också att övervinna dem.

Det är sant att utomjordingar som lever bland er har hjälpt till med detta, men var snälla och ge er själva lite beröm för det. Era fromma handlingar och er ståndaktighet i ljuset har varit oumbärliga bidrag till detta! Kraften i era böner, visualiseringar av en strålande Jord, delande med dem som är nödställda och stöd till organisationer som sysslar med miljöskydd och andra värdefulla insatser är ovärderliga.

En hel del måste verkligen göras och när er strävan fortsätter och styrkan i ljuset blir snabbare och mer spridd så kommer ni att få se planer och intentioner förverkligas. Motstånd och stridslystnad kommer att utvecklas till förhandlingar, samarbete och andlig enighet när ert nya år utvecklas i samklang med er önskan att få leva i fred och i harmoni med naturen.

Det kommer att finnas hinder och omstarter längs vägen, försök och misslyckanden, men istället för att avskräckas från framåtskridandet så kommer detta att stärka den kollektiva lösningen att stanna på kursen mot skapandet av den fredliga, friska och vackra värld ni vill ha.

Fler av era universella familjemedlemmar kommer att ansluta sig till er, det är helt säkert, men det är er värld och ni bestämmer. Medan några ljusarbetare är, eller snart kommer att bli, i ledande positioner, så är de flesta av er vägvisare för de uppvaknande själarna, och dessa som ännu inte har nått den punkten och som helt enkelt lever i det ljus ni är, som är tillräckligt för dem.

De nu rådande vibrationerna, som är på nivåer som inte funnits på planeten sedan eoner tillbaka, har i motsvarande grad höjt era vibrationer, och ljuset i själva er essens strålar med större kraftfullhet än någonsin förr. Detta påverkar på ett fördelaktigt sätt tankarna och känslorna hos människor vars liv du berör och flödar vidare ut och hjälper till att omvandla till ljus resterna av negativitet var den än finns.

Din utstrålning lyfter dina själsfränder som blivit besvikna eller nedslagna på grund av att deras förväntningar på 21 december inte uppfylldes. Det vill säga att världens situation inte avsevärt förbättrades den dagen.

Låt oss tala om förväntningar. Vi kommer tillbaka till den universella lagen om att tro skapar verklighet, och vi tillägger att lagen har ett villkor: tron måste vara realistisk i sin miljö eller omgivning!

Ett exempel: någon kanske tror att även då han ser ett framrusande tåg bara någon meter bort så kan han säkert korsa spåren. Han kan inte det, inte i en omgivning som Jordens, där det kollektiva medvetandet inte inkluderar tron att faran kan avvärjas genom dematerialisering eller förflyttning. Så detta är varken en realitet eller en förmåga i er värld.

Det är samma sak med de otillfredsställda förväntningarna på 21 december. Den stora majoriteten av befolkningen på Jorden börjar först nu tro på att göra er värld till en bättre plats kan vara möjlig. Djupgående förändringar som sker över hela er värld på någon speciell dag finns inte i deras trossystem och därför inte heller starkt i det kollektiva medvetandet, och det kollektiva medvetandet är den kreativa kraften hos en civilisation. Så att förvänta sig stora förändringar över hela världen på en viss dag är inte realistiskt inom Jordens miljö.

När det gäller vissa individers tro på ”domedagen” var de långt ”ute och seglade”, och inte bara med det kollektiva medvetandet. Tron att planeten skulle vara självdestruktiv eller bli förstörd är exakt motsatsen till Gaias vision av en Gyllene Tidsålder för hennes planetkropp och alla hennes livsformer, och Gud hedrar hennes önskan.

Det är därför som vi i tidigare meddelanden kunde konstatera med säkerhet att dagen som föregick den 21 december skulle vara ungefär som dagen i sig själv och så skulle också den följande dagen bli. På skämt nämnde vi att det inte skulle bli någon ”bandklippningsceremoni” när Jorden nådde början av den fjärde tätheten, vilken var väl känd skulle ske runt detta datum, linjärt talat. (9 september 2011: När Jorden stiger upp genom de ”sista” fläktande energiströmmarna av tredje tätheten, vilka blandar sig med de ”första” strömmarna av fjärde, kommen ni inte att märka en dynamisk skillnad från den ena dagen till den nästa. Det kommer inte att bli någon bandklippningsceremoni, så att säga.) 

Det finns ytterligare ett element till effekterna av det kollektiva medvetandet hos en civilisation när det gäller ankomsten av vår familj från andra världar. Ni har ivrigt väntat på landningen av rymdfarkoster och att få möta medlemmar som lever bland er. 

Nu är det så att er iver när det gäller detta inte delas av den stora majoriteten av ert samhälle, utan det faktum att ”utomjordingar” kommer för att hjälpa er, eller redan lever på planeten, inte ingår i deras trossystem. Dessutom, till största delen, är deras uppfattning om utomjordingar att de är monstruösa varelser som invaderar Jorden, precis som visats i vissa filmer.

Som vi också nämnt i tidigare meddelanden var det Högsta Universella Rådet formellt ansvarigt för ankomsten och introduktionstidpunkten, men nu är Gud ansvarig för detta. Gud befriade Rådet från det tunga ansvaret att avgöra när Jordens folk är psykiskt redo att se rymdfarkoster landa i stort antal och att hälsa varelser med ovanliga utseenden. Gud kommer att säga: ”Sätt igång!” när mötet kan bli med ett välkomnande, inte med rädsla, och Han är lika ivrig för det glädjefyllda tillfället som alla vi andra som vet att detta kommer.

Gud tar över rodret när det gäller detta och det är en förändring från vad vi rapporterat i tidigare meddelanden. Förändringar inträffar i toppen på vårt Universum, precis som sker i era liv. Så det är inte så att vi ger er vilseledande information och senare måste dra tillbaka den – vi berättar vad som är känd vid tiden för våra budskap och om senare betydande ändringar görs, så rapporterar vi om det.

Några av er har frågat varifrån vi får vår information. En del är vår själsnivås kunskap som har vuxit fram genom självinsikt, eller minnen, och det är mest träffande och koncist beskrivet som ”universell kunskap”. Vi har ingen mer kunskap än vad någon annan själ har - helt enkelt genom andlig utveckling och medvetenhet har vi haft fler möjligheter att minnas vad som finns i det förrådet av kunskap, än vad mindre utvecklade själar har haft.

Vår information om vad som händer med Jorden och på Jorden kommer från ett antal källor, och när information från flera är i samma division, så att säga, så delar vi den med tillförsikt med er.

En källa är Gud, som berättade för oss vad vi just angav här ovan angående när Han kommer att säga till Rådet att underrätta befälhavarna i flottan: Sätt igång! Rådet är en annan källa, och så är vår gode vän Hatonn som är en intergalaktisk befälhavare i flottan och chef för kommunikationen mellan Jorden och resten av Universum. Vi är också i kontakt med individer i Nirvana som övervakar aktiviteterna på Jorden och med civilisationer som hittills har utvecklats andligt, intellektuellt och tekniskt så att även på den här stationen de verkar vara magiker.

Vi har tillgång till Akashakrönikan, Universums massmedvetande och Jordens kollektiva medvetande, och vi vet vad som finns i Jordens energifälts potential. Det är i det fältet som möjligheterna blir sannolikheter och sannolikheterna blir vissheter, beroende på mängden energi i era kollektiva tankar, känslor och handlingar som läggs in i en viss potentiell händelse.

Jordens passage kommer från och med nu att vara smidigare än under de senaste månaderna, när naturliga förändringar i planetarisk anpassning orsakade starka energiökningar i ert solsystem. Då dessa ökningar gav Jorden hoppen framåt så behövde hon nå porten till fjärde dimensionen och många av er upplevde förvirrande fysiska, känslomässiga eller mentala avvikelser när era kroppar fortsatte att anpassa sig till de ökande högre vibrationerna.

Hädanefter kommer kombinationen av kristallin cellstruktur och intensifieringen av ljus längs med Jordens uppstigningskurs att möjliggöra att era kroppar stannar på en mer jämn nivå. Ni kommer att kunna hantera saker med jämnmod, självförtroende och inneboende visdom, oavsett de situationer som uppstår.

Med få undantag ser era vetenskapsmän ljus i samband med astrofysik och teknik, och religionerna ser kärlek som en själens provins. Det kommer att bli känt att ljuset inom vetenskapen och kärleken hos själen är av en och samma energi, och det är den starkaste kraften i Kosmos. Nu när denna energi flödar i överflöd över er värld, mer än någonsin sedan Gaia och hennes planetkropp skapades i Guds fullkomlighet, så kan såren hos hennes invånare och hos Jorden själv bli helade.

Gå in i ert år 2013 med vetskap om att ljusvarelser över hela detta Universum är, som aldrig tidigare och någonsin, era osynliga supporters och assistenter. Vilken glädje det kommer att bli när ni kan känna samma villkorslösa kärlek för oss som vi känner för er!

Översättning Gertie DahlbergKärlek och frid!
Suzanne Ward

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/