Followers

Google+ Followers

måndag 17 oktober 2011

September 9, 2011

Matthew Ward -- September 9, 2011 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Miljarder och åter miljarder tomtebloss beskriver på ett träffande sätt er värld såsom vi ser den, med oräkneliga gnistor av ljus som strålar från Ljusarbetare och andligt uppvaknande själar. Detta är ett utmärkt sätt för er att tänka er världen och visualisera den också, på så sätt lyfta de lägre vibrationerna hos dem som ser den som ”upp och ner” därför att de inte förstår de förändringar som pågår.

Illuminati förstår, och de hanterar inte förändringarna bra alls. Det är som om de är på en berg- och dalbana som en gång hade mäktiga höjder med några få mjuka dopp och nu är färden hopbuntad av vingliga dalar upp och ner. Eftersom sammansättningen av mörka hjärtan och sinnen är rädsla, så behöver de rädsla för att underhålla sig själva – det är deras bränsle och de vet att den börjar ta slut. Istället för att dröja sig kvar i ångestfyllda känslor är många människor ståndaktiga, uppslagsrika och skickliga i att hantera svåra omständigheter. De byter varor och tjänster, de delar resurser och bostäder eller tar emot andra typer av hjälp. Vården från hjälpare och den tacksamhet som kommer från mottagarna genererar strålande ljus.

När det gäller Illuminati, jämfört med deras tidigare järngrepp på den globala ekonomin så har de endast en tillstymmelse till manövreringsförmåga kvar. Alla deras stora terroristförsök sedan 9/11 har misslyckats. Medlemmar och deras hantlangare har deserterat från leden. Även om de fortfarande har förmågan att manipulera väder och ursprunget till jordbävningar, så är deras avsedda massiva dödstal och förödelse stadigt minskande genom besättningarna på rymdskeppen och deras teknologi. Fokus på fred fortsätter att växa över hela världen och uttröttade soldater har inte längre viljan att slåss. Krav på alternativa energikällor till olja och kärnkraft ökar i styrka, till stor förskräckelse för Illuminaterna som profiterat storslaget från dessa kraftkällor. Och värst av allt för De Mörka, deras eviga nemesis, ljus, fortsätter att intensifieras!

Att klamra sig fast vid de bräckliga resterna av deras forna kontroll, de måste tanka sig själva, och att sprida rädslofylld information är ett sätt som finns kvar för dem. Tyvärr för de oförsiktiga, här är Illuminati mästerliga! De har fortfarande tillräcklig mediakontroll för att säkerställa att på den tionde årsdagen av 9/11 kommer ni att bli överösta med foton av planen som träffar tornen och andra bilder tillsammans med sorgfyllda historier, allt strategiskt utvalda för att spika fast känslor av ilska och hämnd för att hålla våldet igång och, som väntat, de cirkulerar rapporter av möjliga terroristattacker den 11 september. Ni vet vikten av urskiljning angående all information i massmedia, internetrapporter och telepatiska överföringar, och när än möjlighet finns, var snälla och varna folk för syftet med vida publicerad information som är baserad på negativitet. Ju snabbare rädslan dämpas, ju snabbare kommer de motsträviga Illuminati att inte ha något val utan att acceptera att den långa eran av deras egennyttiga system är över.

Inte bara har deras en gång så fast förankrade fästen lossnat utan de har fått höra att deras slut är oundvikligt. Individer från högt avancerade civilisationer, som förekommer i sina naturliga former så att det inte kan bli något misstag över huvudtaget om deras identitet och skälet till att vara på planeten, har meddelat dem konsekvenserna om de fortsätter att vägra samarbete med ljusets krafter. Ändå, ingen i ljuset underskattar uthålligheten och förmågan hos Illuminati att skapa kaos ännu en tid. På grund av att girighet och lusten till makt är så djupt inpräntat i de mörkaste av de mörka, så är de fortfarande i ett tillstånd av förnekelse för att deras ansträngningar att hänga kvar kommer att vara förgäves.

Att genomföra nya system för att tjäna alla människor är på gång, emellertid är mycket av denna aktivitet fortfarande inlindad, och detta är avsiktligt. Den tredje dimensionens psyken har begränsad kapacitet att ta till sig dramatiska skillnader i ett svep, särskilt i samband med de många sanningar som kommer att avslöjas.

Turbulensen i er värld idag är dualitetens bekämpande, ljuset visavi mörkret inom själarna.

Många tusentals människor från andra civilisationer, inklusive reptilerna, lever på planeten, de flesta är i ljuset, andra är det inte.

Skaparens Källa är det Högsta Väsendet i Kosmos. Gud är det Högsta Väsendet i detta Universum. Andra gudar eller gudinnor härskar över andra Universa.

Början till evigt liv är den totala ljus-kärleks-energin av Skaparen och målet för varje själ igenom alla livstider är att återvända till den rena essensen.

Varje person är en gud eller gudinna, oupplösligt och evigt förbunden med Skaparen, Gud och varandra.

Religioner utvecklades till sinneskontroll av massorna och både himmel och helvete finns i Jordens astralvärld.

Varje själ har homosexuella livstider som avancerade steg mot androgyni, balansen av feminina och maskulina energier som själarna behöver fortsätta att utveckla, både andligt och intellektuellt.

Under årtusenden har Illuminati och deras förfäder negativt påverkat varje aspekt av livet på Jorden. Några av de mest kraftfulla individerna på planeten har klonats av Illuminati, ibland emot personens egen vilja, i händelse av dödsfall eller för att ersätta den levande personen med klonen. Allt för att kontinuiteten av dessa inflytelserika positioner skall kunna bevaras.

Linjär tid existerar bara på Jorden, verkligheten är att förfluten, nuvarande och framtid är en serie av händelser som inträffar samtidigt i kontinuum (en sammanhängande enhet).

Jorden är en högt utvecklad själ på en rask uppstigningskurs som närmar sig den fjärde dimensionen och hon kommer att fortsätta vidare till sin destination i den femte dimensionen.

Kan du föreställa dig din reaktion om du plötsligt konfronterades med alla dessa sanningar och andra – såsom vem som är de verkliga förövarna av 9/11 – tillsammans med anpassning till djupgående förändringar? Även med mätbart släppande av bevis och initieringen av nya system i den mån det är möjligt under de månader som kommer, så kommer det att bli en överväldigande utmaning för många som fortfarande slumrar helt omedvetna, och ditt lugnande inflytande kommer att bli i stort behov under de månader som ligger framför er. Helt enkelt genom att stå fast i ljuset så kommer din inneboende visdom och andliga styrka att vägleda dig i dina strävanden att hjälpa.

Vi vet att många av er upplever perioder av ansenlig oro både mentalt, känslomässigt och fysiskt. Vi skyndar oss att försäkra er att, beroende på ert själskontrakt, dessa reaktioner är naturliga på de många olika vibrationer som uppstår genom allting som händer i er värld. I själva verket i hela Universum, där massiva energisvängningar inträffar när ljuset bekämpar mörkret. På grund av att Jorden är ett mikrokosmos av Universum och var och en av er är ett mikrokosmos av Jorden, så är ni påverkade minutiöst genom universella händelser därför att allting överallt är relaterat till vartannat. Hursomhelst, ni är omätligt mer påverkade genom de närmare energierna på planeten, där de höga vibrationerna av ljus är i konflikt med de låga vibrationer som avges av mörka individer, deras missbruk av teknologi och den vånda och det fysiska lidande som deras aktiviteter orsakar. Denna konflikt och era oroliga känslor kommer att lätta när ljuset fortsätter att besegra mörkret.

Vidare har ni förmågan att hjälpa er själva i vibrationsmässig aspekt. Det är förståeligt att tillståndet för många miljoner människor och djur är extremt upprörande för känsliga, omtänksamma individer, men var snälla och låt inte era känslor dras ner in i deras trauman. De låga vibrationerna av sorg för andras ångest, hopplöshet och speciellt rädsla bryter balansen, du måste hålla ditt ljus stadigt och den brytningen hjälper ingen av de många miljonerna eller er själva.

Genom fysikens lagar, som styr livet i denna värld, manifesterar sig låga vibrationer mer av sig själva. De skjuter ut i den universella soppan och ger mer tillbaka till er av precis samma sorts vibrationer. Samma lagar gäller för höga vibrationer av medkänsla och kärlek, naturligtvis, och i långt större grad, därför att ljuset i dessa känslor är så mycket mer kraftfullt än negativiteten i låga vibrationer.

Tänk på en elektrisk fläkt och hur mycket mer effektivt den fungerar när dess inställning är på högt. Emotionella vibrationer arbetar som det också, med den skillnaden att en fläkt måste sättas på och känslor svarar ögonblickligen på tankar. Tankar avger också vibrationer, och det är därför som om man ändrar en tanke från negativ till positiv den automatiskt lyfter din ande – du börjar vibrera på ”högt”.

Det är inte bara en övningsidé som kan hjälpa dig att känna dig mer tillfredsställd, det är vetenskap. Allting kommer från – och är – energi, som är neutral, opartisk och utan förmåga till resonemang. Utan kapacitet att skilja ”god” från ”dålig” så följer energin helt enkelt instruktionerna du ger den via dina tankar och känslor och det är där fysikens Lagen om attraktion eller lika attraherar lika kommer in. Sänd ut energi av kärlekens höga vibrationer och vetenskapligt sett skördar du den stora skörden av vad du har sått.

Fastän att be för sig själv, eller för någon annan, eller för många andra människor, eller för Jorden själv, kanske är det vanligaste sättet du uttrycker intresse och omsorg på, så är bönen inte korrekt förstådd. Du tänker på den som en formell ansökan, såsom Herrens bön eller en speciell begäran om något gott som du vill skall hända för dig själv eller andra, eller som ett verbalt tack, som t ex välsignelser vid måltiderna. Allt detta är egentligen aspekter av bönen, för varje tanke, känsla, motiv och handling är bön – hela din livstid är böner!

Liksom allt annat i tillvaron så är bönen energi och den följer anvisningarna du ger den. Men den producerar inte nödvändigtvis de resultat som du vill ha. Lika intensivt personlig och dyrbar som varje själs liv är för Gud, lika sant är det att den styrs av universella lagar.

Låt oss säga att du ber om en älskad väns tillfrisknande, och på grund av att sjukdomen är så allvarlig är du rädd att hon kommer att dö och ivrigt ber du att hon inte skall det. Två faktorer kommer in i detta och det viktigaste är att en persons själskontrakt alltid kommer i första hand. Eftersom du inte känner till vad hon valt i sitt kontrakt är den mest fördelaktiga bönen den som är för det högsta goda. Du känner inte till någons kontrakt, inte ens ditt eget, så det är alltid så att de böner som saknar begränsningar är de mest fördelaktiga.

Den andra faktorn är att ivern i din bön bryter din energi. Detta sänker din vibrationsnivå och på grund av dina tankar och känslor som är riktade till personen du älskar, så sänder du henne på samma sätt låga vibrationer – precis motsatsen till det du önskar!

Vibrationerna av kärlek och ljus är identiska, för de är precis samma energi, bara uttryckta annorlunda, och bara för enkelhetens skull brukar vi säga ljus eller kärlek. Som den rena essensen i Skaparens Källa är denna energi den starkaste kraften – de högsta vibrationerna – i Kosmos, och som en naturlig förlängning, i vårt Universum. När du tänker på någon du älskar så är dina tankar den ”adress” till vilken din kärleksenergi sänds. Och inte bara når den den personen, den fortsätter att flöda ut i världen och berör andra liv, var än kärlekens höga vibrationer behövs. Universum hanterar automatiskt detta i sin ständiga balansgång, så att healingkrafter av kärlek finns tillgängliga för alla mottagliga själar.

Kärlek är nyckeln till allting! Håll detta i åtanke först och främst när de som fortfarande gömmer sig bakom sina mörka dåd blir identifierade. Låt inte ditt ljus förmörkas genom att fokusera på straff för dem utan se dem hellre för vad de är, den svagaste länken i Enhetens kedja, och sänd dem den helande energin som de behöver för att lyfta upp sig själva och stärka kedjan för alla själar.

Låt oss nu sätta dessa universella lagar i samband med det kollektiva medvetandet, där deras kraft är oöverskådlig. Särskilt i dessa de sista stadierna av Jordens uppstigning, när snabbhet i förändringen från det gamla till det nya kommer att uppröra många. Du kan höja deras vibrationer med ståndaktiga tankar om den värld du vill ha för dina barn och deras barn och genom detta bidra mäktigt till ljuset som inleder Jordens Gyllene Tidsålder.

Olika ”startdatum” av den tidsåldern har dykt upp, vart och ett påstås vara det rätta. Jordens uppstigning ut ur den djupa tredje dimensionen, eller tätheten, är ett unikt, universellt åtagande, aldrig tidigare skådat i omfång och hastighet och det finns vissa steg längs hennes kurs som är mer gynnsamma än andra för energiströmningarna. Parametrarna av det himmelska fönstret mellan tredje och fjärde dimensionerna är flexibla, och planeternas inträde i fjärde behöver inte vara knutet till något specifikt datum i er kalender.

Det finns så många olika åsikter om i vilken dimension ni är just nu, och inte undra på det. Genom vår numrering av tätheter för att visa på avancemang så låter det som om en del av rymden kommer till ett abrupt slut och att vid den punkten börjar en annan, och så är det inte. Det finns ingen absolut avgränsning mellan densiteter – flödet av energi kan inte vara skarpt indelat eller avdelat. När Jorden stiger upp genom de ”sista” fläktande energiströmmarna av den tredje tätheten, vilka blandar sig med de ”första” strömmarna av fjärde, kommer ni inte att märka en dynamisk skillnad från den ena dagen till den nästa. Det kommer inte att bli någon bandklippsceremoni, så att säga.

Förvirringen angående densiteten förvärras därför att ordet har två definitioner. En är massan, eller placeringen av massan, till skillnad från okroppslighet – vara utan kropp eller form – vilket är hur ni tänker på själarna i den andliga världen. Ni kan inte se oss även fast vi står vid sidan av er, för våra eteriska kroppar vibrerar på frekvenser som den tredje densitetens vision inte kan upptäcka, precis som ni inte kan se bladen i en fläkt på dess högsta fart. Men i själva verket har eteriska kroppar en grad av massa som minskar i täthet eller densitet när själarna fortsätter att utvecklas andligt.

Och detta leder oss till den andra betydelsen av densitet, vilken betecknar status på en själs andliga evolution. Jordens planetariska massa började manifesteringen i spiralform från sitt plan i den femte dimensionen, då negativitet samlats i det kollektiva medvetandet av hennes forntida civilisationer. Planetens nedstigning fortsatte i samklang med invånarnas reducerade, evolutionära status då mörkret ökade i deras tankar, motiv och handlingar, och slutligen nådde planeten djupt ner i den tredje dimensionens massa och hennes befolkning återgick till den tätheten i andligt status.

Likväl, genom alla årtusenden som Jordens kropp och det kollektiva medvetandet hos hennes folk fastnade i den låga densiteten, så kvarstod Gaia, Jordens själ, på det mycket högre energiplanet där hennes planetariska kropp skapades. Och en del själar som inkarnerade på Jorden under dessa årtusenden – Guds budbärare och vissa visionära filosofer, vetenskapsmän och konstnärer – var högt utvecklade själar, andligt och intellektuellt.

Vid denna tidpunkt i Jordens uppstigning har hennes planetkropp nått högt i tredje täthetens placering i dess galax. Medan kropparna av många av hennes invånare också befinner sig på den densiteten, har kropparna hos personer som har anammat ljuset förändrats till den fjärde tätheten på cellnivå.

I andlig utveckling varierar invånarna från den andra till den sjunde densiteten, och några få har gått ner i första i denna livstid genom mörkret hos deras fria viljas val, och deras uthållighet i att medvetet vägra att låta ljuset ständigt stråla till dem. Nästan alla ljusarbetare som inkarnerat för att slutföra den tredje densitetens karmiska erfarenhet har gjort det framgångsrikt och de har nått fjärde densiteten andligt sett. De flesta själar som lämnat sina hemländer av avancerade civilisationer för att hjälpa Jordens mindre utvecklade själar har kvar sin femte, sjätte eller sjunde densitets andliga och intellektuella utvecklingsstatus.

Varför kommer Jorden att stanna upp vid den femte densiteten istället för att fortsätta till högre plan? När hon når den femte, där hennes planetkropp kom ifrån, kommer den att vara tillbaka i balans och belåtet gå i omloppsbana i den rymden. Nu finns det mer att säga om vibrationer. De vibrationella nivåerna av ljud påverkar mentala, känslomässiga, fysiska och andliga kroppar positivt eller negativt. Buller och oljud ruskar om hela ditt energisystem. Oljudet från ett gevärsskott, en bils baktändning eller åska, t ex, har en kortlivad påverkan, ljud från en kväll med skrällig eller oharmonisk musik till exempel, eller en dag av arbete med vrålande maskiner har exponentiellt längre livslängd och fler biverkningar. När den sortens ljud är oundvikligt kan dess effekter förbättras något med så mycket ensamhet och lugn som den påverkade personen kan åstadkomma. De mjuka, smeksamma tonerna av melodiös musik, ljudet av strömmande vatten och energin som strålar ut från träd är extremt stärkande och hjälpsamt för att återfå ljusets balans inom er.

Förutom ljudet av ord så har orden i sig själva vibrationer. Kärleksfulla ord, mjukt uttalade av föräldrar till sina barn, är vårdande och hjälper dem i att uppnå balans. Omvänt är det så att inte bara skrikande av hårda ord till barn – förresten till vem som helst – förstör deras balans och balansen hos de som skriker, utan det är också så att, när deras tankar i sådana fall kommer som minnen, så kommer även de låga vibrationerna tillbaka.

Även med mindre intensitet avger skrivna ord också vibrationer, så välj era ord noggrant så att de gynnar dem du skriver till och dig själv, och välj att läsa material som lyser upp ditt hjärta och sinne. Det är dina höga vibrationer som förenar dig med besläktade andar och orsakar motvilja mot att umgås med vissa individer vars vibrationer är låga. När den senare typen av möte inte kan undvikas, låt då dina tankar vara positiva så att du kan hålla dig i balans och ljuset inom balansen kommer att hjälpa till med att höja vibrationerna runt om dig. Vi hoppas att vårt budskap besvarar era många frågor, förtydligar förvirring och korrigerar missuppfattningar, men om vi har förbisett någonting så var snälla och låt oss få veta det och vi skall besvara det i ett senare meddelande. Er förståelse för vad som möjliggör själens evolution är ovärderlig för evolutionen!

Våra älskade bröder och systrar, ert mod, er visdom och andliga styrka från mängder av livstider som långt övergår er medvetna medvetenhet, och delvis denna brist på igenkännande, är den ödmjukhet som är kärnan hos alla ljusarbetare. Ni kommer att behålla den aspekten av jaget, även då ni ser er själva som vi alltid har sett er, och när ni gör så kommer vi alla att glädjas i familjens återförenande.


Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Notering från Suzy: Jag uppskattar alla inbjudningarna till att vara er Facebokvän eller Länkkompis och andra sociala nätverksplatser, och jag önskar att jag hade tid att tjatta eller tweeta, men jag har inte det. Det är också därför jag inte lägger till en blogg till min sida som några av er har föreslagit, eller sänder ut Matthews budskap varje vecka, som många har efterfrågat.
Om du får detta meddelande och skulle vilja få framtida meddelanden direkt, var snäll och gå med i Yahoo-gruppen – länken finns längst upp på ”Matthews Messages” sida på www.matthewbooks.com. Eller du kan beställa de fyra böckerna av Matthew och Amusing to Profound – My Conversations with Animals på den sidan eller i din lokala bokhandel.Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/