Followers

Google+ Followers

måndag 17 oktober 2011

October 10, 2011


Matthew Ward -- October 10, 2011 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. När min mamma deltog i en global meditation vid höstdagjämningen och visualiserade Jorden, strålande i gyllene vitt Kristusljus hörde hon ”Var snäll och anteckna mina ord!  Det är med glädje som vi delar det följande med er.

”Jag är Gaia, själen hos planeten ni kallar Jorden.  Precis som ni kan också jag känna mig lätt eller tung i hjärtat.  Under långa tidsåldrar grät jag när min ande var bruten.  Mina människor var fulla av hat för varandra och min kropp var indränkt med deras blod.  Jag gråter inte längre nu eftersom det finns så mycket att känna glädje för, så mycket att vara tacksam för.

Mitt ljus är ännu inte av full styrka, min kropp är ännu inte balanserad.  Det beror på att en del av mina barn fortfarande är fulla av hat för varandra.  En del av dem är kärlekslösa, utan medkänsla och utan förståelse för att skillnaderna kan vara absolut fantastiska när harmoni och respekt flödar längs hjärtlinjerna.

Ändå är jag glad för jag är på en resa som ingen annan själ i detta Universum någonsin har färdats på.  Jag kommer hem, och ni som håller ljuset som hjälper mig att röra mig stadigt och snabbt framåt följer med mig.  Kan ni föreställa er en större skillnad än denna resa som vi nu delar?  Kan ni tänka er en mer spännande tilldragelse än vår Uppstigning?  Det kan inte jag! 

Jag bad att få tala denna dag för att berätta för er om min tacksamhet till er alla.  Ni valdes ut bland ett stort antal själar, tredubbla antalet som kunde inkarnera och deltaga.  Denna nivå av ljustjänst har aldrig tidigare förekommit.  Vi spelar en del av den vackraste show som någonsin utförts i detta Universum.  Jag känner ödmjukheten som blandas med sublim tillfredsställelse för ett bra utfört arbete – i den sammanhängande helheten är vårt jobb klart!

När våra resor fortsätter finns många underverk på lager för er och vår värld.  Ni har fått höra det från många, så ni kan tänka på dem och se fram emot att möta dem, men att faktiskt leva i de härliga tider som snart kommer, är bortom era föreställningar.

Alla varelser i detta Universum tittar på när detta utvecklas, visste ni det?  Jag kan inte föreställa mig en så enormt stor publik!  Alla själarna av ljus hejar på oss, så vi skall fortsätta att ge dem en god show, en upplevelse värd även Guds applåder.  Jag delar mitt hjärta med er och min kärlek för er är överflödande.”

Gaias budskap till er är av utomordentligt värde för oss också.  Vi håller denna älskade själ i högsta ära, och så gör alla andra ljusvarelser genom hela Universum.  Vi känner till hennes orubbliga mod och villkorslösa kärlek för alla hennes generationer av invånare genom tiderna, genom den långa, mörka medeltiden, som orsakade henne närmast outhärdliga känslomässiga och fysiska lidanden.  Vi kan förstå att hennes kropp ännu inte är i balans, som hon sa, men vi ser också hennes ande svävande, och detta är verkligen en glädjefylld syn att skåda. 

Vi ser en annan stor och vacker syn – era andar.  Ni har länge väntat på bevis på att många djupa förändringar står för handen, och om ni uppfattar händelser i samband med Jordens Uppstigning så vet ni att ert tålamod blir belönat.  Det är naturligt att de flesta människor tolkar händelser med den tredje täthetens syn på saker och ting och mot bakgrund av deras erfarenheter och världshistorien de har observerat eller fått lära sig.

Som ett exempel så anser många att utländska nationers inblandning i den ”arabiska våren” är en egennyttig kontroll av oljereserverna och utvidgning av militära och multinationella intressen.  Det kan mycket väl vara idén i vissa giriga, makthungriga sinnen men det är inte den högre avsikten och kommer inte att vara en del av resultatet.  Hjälp gavs till dessa som slåss för att kasta av sig oket av förtryckande regler helt enkelt för att utan hjälp kunde de tappra kämparnas uppdrag inte bli framgångsrikt såsom universellt hade förordats.  Deras inspiration att resa sig upp emot status quo och beslutet att hjälpa dem är positiva reaktioner på de vibrationer i energinivåerna som Jorden har passerat igenom.

Den energiströmmen är bara en av många med ohejdbar fart mot världsförändring.  Andra inkluderar den globala ekonomin, vilken vacklar på gränsen och har rört sig bortom Illuminatis möjligheter att manipulera till deras fördel.  På grund av krav från befolkningen, regeringar som måste störtas, och nya styrande organ som behöver stabiliseras, arbetas det med detta.  I USA växer ockupationen på Wall Street.  Betoningen på fredliga förhandlingar fortsätter att öka för nationella och internationella konflikter.  Petitioner cirkulerar runt om på globen för ren energi och andra miljöåtgärder och för att avsluta orättvisorna som befolkningen tidigare känt sig hjälplösa att förändra.  Lokala ledare, grupper och familjer hjälper sina mest behövande medlemmar, och utbyte av varor och tjänster hjälper många att övervinna hinder och hantera svårigheter.

Bakom all denna aktivitet ligger det faktum att människor som tänker på sig själva som ”vanliga” gör ovanliga saker.  Kanske några få bland dem förstår vad som sipprar fram över hela världen och universellt, men den stora majoriteten följer helt enkelt en inre drift att agera mot hela det spektrum at korruption och orättvisor de lever i, och de inspirerade individerna öppnar vägar för massorna att träda in på.

Den energi som genereras av deltagarna i alla förbättrande aktiviteter, tillsammans med energin från alla de som i hjärta och sinne stödjer dessa ansträngningar, är observerbara som ljus som fortsätter att lysa ännu klarare.  Detta är verkligen orsak för jubel, men tro inte att det inte är nödvändigt att fortsätta med att hålla ditt ljus stadigt nu när betydelsefulla förändringar onekligen är på gång. Ditt ljus är absolut nödvändigt och värdefullt – lika viktigt som någonsin.

Energin i önskan hos alla som aktivt protesterar sina villkor, baserade i negativitet, fylls med ljus och registreras följaktligen i Jordens energifälts potential.  Många deltagare är motiverade av ilska, frustration och förbittring, och medan det verkligen är förståeligt, registreras energin av deras tankar och känslor för dessa tillstånd som negativitet i potentialens fält.  Resultatet är att energin som genereras genom människornas fokus attraherar ”likadan” energi som förlänger det de protesterar mot.   

 Och inte alla delar er och vår upprymdhet angående de många rörelserna mot förändring som sprider sig som en renande löpeld genom hela världen.  De motsträviga Illuminati kommer att fortsätta med att vägra ge upp strimlorna av makt de klänger sig fast vid lika envetet som de försöker att hålla fast vid sina olagligt ihopsamlade, ofattbart enorma förmögenheter.  I sin envisa vägran att ta till sig ljuset som hela tiden erbjuds dem, lever de i mörkret av deras egen skapelse som inte låter dem se vad de snart kommer att tvingas att erkänna: att deras ansträngningar var förgäves och att deras tid är över!
Andra släpar envist fötterna efter sig när det gäller att omfamna ljuset.  De frodades under det gamla sättet att göra affärer på och sitter fast i den ytlighet och trivialitet som de bedömer vara socialt, professionellt och finansiellt en succé.  Efter att ha förlorat kontakten med sin andliga natur för länge sedan kommer de att motsäga sig förändringar som stör deras bekväma livsstilar.  Således, för ett tag till, kommer negativitet från ett antal källor att finnas i det kollektiva medvetandet, det kraftfulla energifältet med Jordens invånares tankar, känslor och handlingar som skapar allting som händer i er värld.

Under årtusenden har det kollektiva medvetandet tillåtit mörkret att dominera livet på Jorden. För sju eller åtta årtionden sedan började det kollektiva medvetandet att röras om då den massiva infusionen av ljus från avlägsna civilisationer inspirerade till nya typer av tankar och känslor inom människorna.  Gradvis vände de från acceptans och medgörlighet till att ifrågasätta visdomen och motiven från auktoriteter.  Detta ledde till en växande beslutsamhet att höja upp sin lott i livet och hjälpa andra som ville detsamma.  Alla dessa naturliga steg var nödvändiga för att få folk till denna punkt i medveten medvetenhet och handlande.

De höga vibrationer som gör att statiska tillstånd sedan lång tid tillbaka kan undergå dramatiska förändringar öppnar nu sinnena mer än någonsin tidigare.  Dock har massorna ännu inte uppnått andlig klarhet som inkluderar kunskap om kraften i tankar och känslor. De vet inte att de inte kan manifestera vad de vill, så länge de är fullt upptagna med det som de inte vill.

Många av er har skickat frågor till min manna: Hur kan jag hjälpa Jorden när jag inte vet vad mitt uppdrag är?  Få av er kom hit för att bli ledare, millioner av er kom hit för att bli lärare, vägvisare.  Genom att leva ert ljus berör den energi ni utstrålar själarna runt om er och puffar deras medvetande till att ställa frågor, dela då er kunskap med dessa som visar att de söker efter svar.  Detta skall inte vara på ett prästerligt eller missionerande sätt, vilket kan ha en bortstötande effekt, utan genom att erbjuda information i den utsträckning som individerna visar intresse, och att påpeka vikten av ett positivt tänkande och kännande istället för negativitet kan inte överskattas.

Visualisering kan vara en teknik som är mer känd än lagen om attraktion, och det kan vara till hjälp att ge exempel såsom: om du inte vill ha fler krig, fokusera då på fred.  Om du inte vill ha mer korruption i regeringarna, fokusera då på ledare med visdom och moralisk integritet. Om du inte vill ha utarmning, fokusera då på överflöd som flödar in. 

Orden föreställ, bild, fantasi och tänk på har samma effekt som fokus, naturligtvis, och förslag på vad man skall visualisera som är i linje med vad individen vill ha kan också vara till hjälp.  Till exempel, ett gott liv för alla: visualisera ett vimmel av friska, leende människor i alla åldrar och raser som strövar i vackra parker samt skrattande barn på färgglada lekplatser.  Föreställ dig örtagårdar som blomstrar och bord lastade med mat, välmående grannskap med träd och blommande buskar, skolor och universitet fyllda med ivriga elever.

 För bevarande av den naturliga miljön och föryngring av skadad mark och hav, visualisera Jorden med kristallklara skyar och vatten, grönskande länder där öknar brukade vara och blomstrande skogar.

Du vill ha human behandling av alla djur: se då en bild av djur av alla arter som betar på ängar och fredligt blandar sig med varandra och med människorna.  I den mån individerna visar intresse, berätta för dem att allt detta och myriader andra härligheter är en del av Jordens Gyllene Tidsålder och det är de kollektiva idéerna, önskningarna och handlingarna hos befolkningen som skapar den Tidsåldern. Det kommer att finnas rena, säkra energikällor, rättvisa lagar, en stabil, global ekonomi och en rättvis fördelning av världens underbara resurser, nya former av transporter, kommunikationer och konstruktioner.

Alla nationers infrastrukturer kommer att byggas om på ett tryggt sätt.  Resor från ett land till ett annat kommer att vara helt fritt.  Alla som vill vara anställd kommer att bli det och det blir också mer rekreationstid för alla.  Beskattning skall vara rättvis och så blir även löner och hyror.  Er världs exakta historia och de universella lagarna kommer att undervisas i. Utbildning på alla nivåer kommer att bli överkomliga för alla människor och så kommer även besöken på muséer, gallerier, teatrar, konserter och sportevenemang att bli.  Teknologierna kommer att växa med stormsteg.

Alla dessa förbättringar och många fler som också kommer att omätbart höja livskvalitén i er värld håller på att manifesteras i det kollektiva medvetandet, och att tala ner till Jorden är på planerings- eller genomförandestadiet.  (Budskapet daterat 31 /12 2007: ”Essay on 2012” på Matthew’s Messages sida på www.matthewbooks.com har detaljer om livet på Jordens Gyllene Tidsålder).

Ännu mer djupgående upplevelser väntar er på ett personligt plan.  Ni kommer att känna er eviga förbidelse med Gud, oavsett vad ni kallar det Högsta Väsendet i detta Universum, och ni kommer att ta er rättmätiga plats inom vår universella familj som de bröder och systrar ni är Ni kommer att uppleva att leva i det kontinuum där alla livstider händer samtidigt och ni kan resa fram och tillbaka mellan Jorden och världar med kompatibla energinivåer.  Ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt med själar i ande och i fysiska civilisationer som ni önskar och ni kommer att manifestera era idéer till former.

Ni kommer också att veta att ni är kraftfulla, multidimensionella varelser och all den kunskapen och de förmågorna ni har är komponenter i er själ.  De kräver inte esoteriska studier eller externa instruktioner – dessa upptäckter om er själva kommer automatiskt med att ni orubbligt lever ert ljus och utvecklas andligt.

Nu vill vi tala om vad som INTE blir en del av livet i den Gyllene Tidsåldern: rädsla, föroreningar av alla slag, religiösa dogmer, våld, dödsstraff och fängelser, manlig överhöghet, sociala kastsystem, grymhet mot alla livsformer, fattigdom, mindkontroll och stängda sinnen, girighet, svartsjuka, avund, fusk, fördomar, korruption, skadliga kemikalier och mediciner, politiska haranger och byråkratiskt krångel, meningslös förstörelse, lidande av ohälsa, ilska, hänsynslöshet, självcentrering och egoism, oärlighet, militär mentalitet, vapen, missbruk, pornografi, hemlöshet, slavhandel, mediakontroll och företagsmonopol.

Vi nämner dessa beteenden, karaktärsdrag och omständigheter som förökar sig i en tredje densitets värld endast för att glädja ert hjärta för deras förestående försvinnande – deras låga vibrationer kan inte existera i den fjärde densitetens värld på er nära horisont.  Och nu säger vi att om era tankar har uppehållit sig vid någon av dessa attityder eller tillstånd som har orsakat sådan misär för så många, växla då över till att tänka på och agera enbart på vad ni vill – kärlek, harmoni, godhet, medkänsla, hälsa, överflöd, ömsesidig respekt, generositet, hjälpsamhet, glädje, samarbete, ärlighet, förlåtelse, tacksamhet och oräddhet.

När kärlekens kraft – eller ljus, vilket är precis samma energi – är beskaffenheten i ert kollektiva medvetande, oh, vilken storslagenhet i era liv och er värld!
Då skall vi ta itu med några av de andra frågorna i era tankar.  Först, vi ber er att sluta upp med att oroa er angående de långtgående effekterna av radioaktivitet från skadade kärnreaktorer i Japan, genetiskt modifierade livsmedel, vacciner och gifter i olika former av föroreningar.  Cellerna i alla personer som absorberar ljuset håller på att förändras till kristallin form som kommer att förkasta allting med låga vibrationer som hämmar förmågan att fungera hälsosamt i kropp, sinne och ande.

I tidigare meddelanden har vi nämnt flera förutsägelser eller prognoser som inte kommer att ske.  Nu talar vi om andra situationer som har uppstått eller återuppstått och som orsakar problem på nytt. De orsakar problem igen – inget av detta kommer heller att inträffa: militärkupper som förtrycker precis som de korrupta regeringarna de drev bort, järnvägsvagnar som transporterar tusentals människor till interneringsläger, biologisk krigsföring, holografiska visningar av en utomjordisk invasion som skäl till att införa krigslagar, konstgjorda, geofysiska händelser som skulle förstöra tusentals mil av kuster, livsmedelsbrist så allvarlig att de rika skulle hamstra mat och resten av världen skulle svälta, kontroll av dricksvatten.

Var snälla och kom ihåg att en plan är en sak, att få till stånd det avsedda resultatet är något helt annat.  Skärmytslingar, slumpmässigt våld, politiskt käbbel och förluster kommer att fortsätta när dualiteten i mänskligheten spelar ut sin slutliga akt, men ingenting kan hindra Jordens utgång ur den tredje densiteten vid slutet av nästa år.  Under tiden kommer ett stort antal personer att lämna Jorden – alla som slutfört bestämmelserna som valts i själskontraktet, alla som vägrar att ta till sig ljuset, och många andra som väljer att lämna hellre än att anpassa sig till de gigantiska förändringar som förestår eller tror på de sanningar som växer fram. Alla dessa själar kommer att ha så många möjligheter som behövs för att växa andligt och intellektuellt.

Ni kanske har hört att två enorma underjordiska områden som inrymde av Illuminati kontrollerade laboratorier, fordon, vapenförråd, lagerhus och bostäder har förstörts.  Men detta gjordes med säker teknologi, inte kärnladdningar, och en del inom Illuminatilägret har tagits bort från makten, men inte genom att döda dem. Eftersom både defensiva och offensiva åtgärder vidtogs, använde ljusstyrkorna bara kraften av ljus och de tekniker som inte har några skadliga efterverkningar.  De är medvetna om Illuminatis planer och att dessa inkluderar att rigga stora broar med sprängmedel som kan detoneras på distans, då är de auktoriserade att förhindra det. Även om det kan tyckas vara ett brott mot Skaparens lag om fri vilja så är det inte det – det är hedrandet av Jordens fria vilja.  Efter 9/11 väljer hon att alla ytterligare försök till terrorism i den skalan skall förhindras och genom Guds bemyndigande har vår universella familj framgångsrikt förhindrat många sådana försök.

Absolut kommer djuren ”att gå till Himlen”!  Men det beror inte på att de har en själ, det är för att de är själar.  Allting som har ett mått av medvetande är en själ, för den är skapad av Skaparens kärlek-ljus-essens, livskraften inom allting i Kosmos. Djur utvecklas, precis som andra själar gör. 

Om ni är intresserade av att läsa en mer omfattande information om djuren, skriv ”animals” i sökrutan på Matthew’s Messages sida på  www.matthewbooks.com.]

Alla personer som följer planeten in till den fjärde densiteten och fortsätter resan kommer att göra det i den kropp de har idag, de kommer inte att ”erbjudas nya”, men äldre kroppar blir föryngrade – går ner i ålder stegvis.  Kroppar som har en sjukdom av något slag kommer att bli helade gradvis – detta inkluderar blindhet, dövhet, nedsatt mental kapacitet, kronisk smärta och degenerativa sjukdomar – och återväxt av förlorade lemmar och tänder kommer också att ske i etapper.  Nuvarande doser av medicin kommer också att bestämmas på samma sätt som nu under den korta tid som medicinering kanske behövs.  Längs er resa kommer alla personer att återställas till topphälsa fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Tron på Jordens Uppstigning eller inte har ingenting att göra med huruvida kroppar påverkas genom kombinationen av successivt ljusare plan av energi längs uppstigningens väg och de låga frekvenser som utsänts genom missbruk av teknologin på planeten.  Alla kroppar är påverkade men effekterna skiljer sig åt i enlighet med gällande hälsotillstånd, medvetenhet om uppstigningsprocessen och reaktioner på tumultartade situationer världen över. Att absorbera ljus hjälper kroppen att vara relativt balanserad och inte flyga iväg i otakt, det är samma sak med emotionella och psykiska funktioner under denna unika tid i Universum, speciellt i detta sena skede av Jordens närmande till den fjärde dimensionen.

Föroreningar av alla slag kan kvickt utrotas genom användandet av teknik som finns utvecklad i er värld, men som länge förtryckts eller missbrukats, i kombination med de avancerade teknologier från er universella familj som de kommer att lära ut till era vetenskapsmän och ingenjörer.

Inte alla utomjordiska civilisationer är välvilligt inställda, men alla civilisationer med besättningar som flackar omkring på er himmel är det.  De icke-upplysta varelser från andra civilisationer som lever på planeten kommer att lämna den snart för deras kroppar kan inte överleva i de vibrationsnivåer som planeten håller på att färdas till.  Ja, många tidigare invånare från Atlantis har återvänt speciellt för att hjälpa till med att hindra en upprepning av den kataklysmiska förstörelse som drabbade den civilisationen.  Dessa själar har också visdom och ledarskapsförmågor som samlats från många andra livstider i andevärldar och andra fysiska civilisationer.

Planetarisk anpassning inom ert solsystem har betydande effekter på beteende och attityder, särskilt när placeringen sida vid sida av planeter och sol är mogen för energiökningar.  Ökningen inträffar med högre frekvenser på grund av Jordens accelererade rörelse genom systemet, och när hon väl är inom den fjärde dimensionen blir det en igenkännbar känsla av stabilitet då det inte längre kommer att finnas någon negativitet att brottas med.  Ingen himlakropp kommer att kollidera med Jorden eller kommer tillräckligt nära för att ha några märkbara effekter.

Till dem som frågade om astrologisk karta för vägledning under dessa hektiska tider skulle vara till hjälp säger vi att diagram som utarbetas av andligt utvecklade, kunniga astrologer kan vara ett användbart verktyg, men att vara beroende av endast externa källor för att vägleda er till att ta stora beslut och ignorera budskapen från er själ vore dårskap.  En viktig aspekt av själens utveckling från den tredje till den fjärde dimensionen är själsmedvetandets förbindelse som är utformad för att hålla er på rätt spår med valen i ert kontrakt.

Vi kan inte ge ”hur”-instruktioner för att öppna telepatiska kommunikationskanaler då de öppnas när tiden är rätt för varje person, och den tidpunkten skiljer sig precis som ni själva skiljer er åt.  Men vi har gett anvisningar för nybörjarkommunikatörer, och eftersom telepatiska kanaler öppnas allt oftare på grund av de högre vibrationerna som nu råder, så är vi glada att kunna upprepa vägledningen.

 Innan inspelningen av en överföring eller samtal vid varje tidpunkt, be om skydd av Kristus ljus och insistera på att bara ljusvarelser får ansluta sig till dig. Försök inte att kommunicera när du är sjuk, känslomässigt eller psykiskt stressad, eller känner dig rädd eller arg – alla dessa tillstånd sänker din energinivå oh gör det lätt för låga entiteter att ansluta sig till dig. Tvivel på dig själv är naturligt i början och även det är en inbjudan till varelser av låg nivå. Om du känner oro för källans information eller har en obekväm känsla, klipp av förbindelsen och försök igen när du känner dig avslappnad.  Med övning kommer du att bli självsäker, men gör det med ödmjukhet – de låga vibrationerna från egoism är givna att ansluta dig till mörka källor.

Allt mörker kommer att vara borta när Jorden går in i den fjärde dimensionen runt slutet av ert kalenderår 2012, men inte all prakt i hennes Gyllene Tidsålder kommer att finnas på den tröskeln.  Underbara framsteg kommer att fortsätta att utvecklas över hela er värld, inklusive glada återföreningar med älskade själar ni känt i denna livstid och kommer att minnas från andra livstider.  Det är som Gaia sa ”Många under finns i lager för er och denna vår värld”.

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/