Followers

Google+ Followers

lördag 7 januari 2012

4 januari 2012
Ni är omgivna av osynliga hjälpare, och andra upplysta själar från hela Universum överöser er också med kärlek och respekt – aldrig förut i detta Universum har någonting varit så betydelsefullt som världen ni nu skapar tillsammans!4 januari 2012
1 Detta är Matthew, med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen. Under dessa första fem dagar in på ert nya år ser vi att energiströmmarna från de flesta människor rör sig långsamt – för en del kanske detta tyder på suckar av fullbordan nu när alla helgdagarnas förberedelser och firande är över och för andra att vemodet ebbar ut som hade intensifierats under er traditionella säsong av heliga dagar och familjetid. Vid varje tilldragelse finns en tillbakagång till rytmen i livets vanliga takt av ansvar och intressen.

2 Från andra håll svallar emellertid energiströmmarna rakt framåt med stadigt ökande takt, eller de rusar frenetiskt hit och dit. Dessa rörelser reflekterar, respektive, den målmedvetna aktiviteten av ljusets krafter och frenesin hos de Mörka vars fotfäste på tidigare fästningar håller på att glida iväg.

3 De allra flesta i er befolkning har ingen aning överhuvudtaget om dessa energiers ytterligheter. De ser er värld som tumultartad, och deras tankar går från förtvivlan till försiktig optimism om kort- och långsiktiga resultat. Utsikterna för många är starkt påverkade av era analytiker – individer som ni anser vara experter inom sitt fält av ekonomi, nationella frågor, utländska relationer, militär beredskap, valprocesser eller religiösa ideologier – och deras förutsägelser om framtiden är baserade på historien. Ingenting i er historia kan ens idag användas som riktlinje.

4 Därför har varken massorna eller analytikerna den rätta kunskapen för att kunna bedöma vad som kommer att ske, mycket mindre vidden och hastigheten på förändringarna, då denna era utan motstycke i Universum fortsätter att utvecklas. De vet inte vad du vet: Vid slutet av detta magiska år 2012 kommer Jorden att vara vid tröskeln till den fjärde densiteten där ingenting med de låga vibrationerna av mörker kan komma in!

5 Det är därför som de kommande månaderna kommer att vara utmanande för ljusarbetare. Ni kommer att få hantera andras förvirring och ångest när monumentala förändringar kommer, den ena efter den andra, med lite respit för människor att ta till sig dem och anpassa sig till någon av dem. Som vägvisare, helt enkelt genom att VARA den du är, kommer du att förmedla en känsla av lugn och förtroende till personer runt om dig, och dessa som är intresserade av att höra vad du vet kan dela din upprymdhet om vad som kommer fram.

6 Men några i ljusarbetarnas skara tvivlar på att allting vi har berättat kommer att ske i slutet verkligen kan ske. Medan detta ger ett mått av besvikelse för oss och andra upplysta varelser som också har sagt at Jordens Gyllene Tidsålder är förestående – och redan existerar i kontinuum – så förstår vi det. Ni lever fortfarande i den tredje dimensionens linjära tid och det är bara inom den ramen man kan beräkna hur lång tid livsförändrande utvecklingar kommer att ta i termer av hur lång tid det skulle ha tagit hittills.

7 Vänligen lämna det förflutna där det hör hemma – i det förflutna! Och tvivla inte för ett ögonblick på att allting som måste åstadkommas kommer att bli det!

8 Det är Jordens öde att lämna den tredje densiteten när en universell cykel öppnar ett astralt fönster vid slutet av detta år, och vid den tidpunkten kommer ingen med ett mörkt sinne och hjärta att vara kvar på planeten. Det kan tyckas onödigt hårt, som om någon godtycklig dömande process helt enkelt kommer att eliminera dem, och det är inte på det viset. Det finns personer som har samlat förmögenheter på ett oärligt sätt, uppnått makt på ett hänsynslöst sätt och som konsekvent har vägrat att ta in ljuset som ständigt är tillgängligt för dem, och både deras själar och deras kroppar kommer att få ”betala priset”, som ni brukar säga.

9 Det är ljuset inom en kropp som transformerar dess kolbaserade, cellulära struktur till den kristallina formen som gör det möjligt för kroppen att leva i de höga vibrationerna på energiplanen bortom den tredje dimensionen/densiteten. I antiken fanns civilisationer med mörker i sin kärna som avsiktligen förändrade DNAt hos vekare civilisationer för att reducera människornas kapacitet för intelligens och andlig medvetenhet. Detta påverkade deras kroppar likaväl – kristallina celler degraderades till kolstrukturen som kan vara, och var, programmerad med sårbarhet för alla former av sjukdomar och till en mycket kortare livstid än under epoker för länge, länge sedan i ert begrepp av tid.

10 Infusionen av ljus som möjliggör för Jorden att överleva dödsryckningar som skedde för ett sjuttiotal år sedan, återställer nu ”stulet” DNA i individer som är mottagliga för ljus, och inte alla är det. En kropp utan något ljus, annat än den gnista som är dess livskraft, kan inte leva i de vibrationer som råder på Jorden – den kommer att dö av någon av de anledningar som länge gällt för Jordens invånare, och en del inflytelserika personer som ni ser i klippen av TV-filmer är kloner av personerna som har dött. Kroppar med liten grad av ljus bortom gnistan kan räcka lite längre, men de kommer också att ge upp när vibrationerna blir alltmer kraftfulla ju närmare Jorden kommer den fjärde dimensionens tröskel.

11 Vad händer med de själar som formade dessa kroppar för att tjäna dem i den här livstiden? Ja, det är en annan sak. Så länge som Nirvana har varit Jordens andliga värld drogs den livstidens registrering av personer som valt de mörka vägarna automatiskt till motsvarande energi i de lägsta av Nirvanas flexibla lager. De mörkaste varelserna har gått till det lilla klotet i närheten av er måne – detta är vad vissa religioner kallar helvete – där densiteten matchar de själarnas livstider. Eftersom de är rädda för ljus så strålar endast en nålspets av ljus ständigt till dem. Om de tar emot det så flyttar de till Nirvanas lägsta lager, där ljuset är starkare, och om de väljer att ta emot det tar de nästa steg tillbaka uppför stegen av intelligens och andlig medvetenhet. Och så vidare…

12 Hur som helst så stiger Nirvana upp med planeten och hennes ljusfyllda invånare, och snart också dessa låga lager och det lilla täta klotet, och de kommer inte längre att behövas som en del av er andliga värld. Genom Gudomlig nåd har själarna i dessa låga placeringar fått enastående möjligheter att absorbera ljus så att de kan förkroppsligas i civilisationer i samklang med den grad av ljus som varje själ accepterar. Själar i det lilla klotet kommer att bli energetiskt överförda till planeter med liknande densitet, som tjänar som andliga världar för civilisationer med låg densitet. Efter att klotet befriats från dess tidigare invånares densitet kan det börja ett nytt kretsmönster eller också att dematerialisera sig själv.

13 Själar – kanske miljarder – som INTE har mörka böjelser kommer också att lämna under de kommande månaderna. En del väljer i sina själskontrakt att aktivt delta i övergångsstadiernas triumfartade entré in i den fjärde dimensionen. Andra kommer att utnyttja detta unika tillfälle att uppnå balans genom att avsluta den tredje dimensionens karmiska läxor, och när de gör så kommer de ivrigt att lämna Jorden och börja sin andliga livstid som högre utvecklade själar.

14 Många miljoner, liksom miljoner före dem, kommer att begära ändringar i sina själskontrakt så att denna livstid kan vara över snabbare än deras kontrakts bestämmelse om livslängden. Deras ansökningar kommer att hedras för att avsluta ett lidande som överstiger vad de hade valt att uppleva och för att minska negativiteten på planeten som skulle orsakas av deras lidande. De kommer att stråla ljus till planeten från Nirvana där de kommer att få fullt erkännande för kontraktets avslutande och kan fortsätta sin själs utveckling.

15 Många, vars religiösa eller vetenskapliga trosföreställningar är själva grunden i deras liv, kommer att välja att avgå hellre än att acceptera de kommande sanningarna som skiljer sig i grunden från vad de fått lära sig. Människor vars rikedomar tillkommit under de gamla systemen kanske blir så rädda för att förlora allt när den globala ekonomin kollapsar, att de kommer att lämna innan de fått veta att de nya systemen fungerar friktionsfritt och rättvist under kunniga ledare med moral och andlig integritet.

16 Det kommer inte att bli någon massflykt, men under hela året kommer större antal människor att dö än tidigare, och det är sannolikt att bland dem finns medlemmar av din familj, vänner, kollegor och grannar. Om de är särskilt kära för dig, finn då tröst i att veta att längs med uppstigningens väg genom den fjärde dimensionen in till den femte kommer det att bli glädjerika, fysiska återseenden mellan själar på planeten och dessa som befinner sig i Nirvana.

17 Därmed återvänder vi till en försäkran om att allt mörker på planeten kommer att vara borta ett år från nu. De människor som fortfarande finns på Jorden då kommer att vara ljusfyllda, enade i frid och ömsesidig respekt, och livet kommer att vara i harmoni med naturen.

18 På Jorden och utanför Jorden är assistans från era universella familjemedlemmar en annan faktor som möjliggör dramatiska förändringar att genomföras snabbt. Deras teknologier och framväxandet av er egen teknik, som Illuminati hållit dold, kommer att eliminera alla former av föroreningar, påskynda återställandet av miljön, producera ett överflöd av näringsrik mat, göra slut på sjukdomar, moderera klimatet globalt, införa nya former av kraft och transporter, byggnadsmaterial och metoder för healing. Ingen av dessa fördelar kommer att nå sin höjdpunkt under året – så snart ni lever i den Gyllene Tidsåldern kommer ni att fortsätta att expandera i medvetandet och förmågan att manifestera – men mellan denna dag och slutet av december kommer framstegen inom de ovan nämnda områdena att slå er med häpnad.

19 Eftersom kontrollen i Illuminatis bålverk sedan länge har funnits i USA så har allting av ekonomisk och politisk vikt som inträffat i det landet betydelse för resten av världen. Folk i alla länder spekulerar om vad den regeringen kommer att göra i förhållande till Iran och Nordkorea, så vi säger att ni kan förvänta mer tuff retorik, men det kommer inte att bli någon eskalering till väpnade konflikter.

20 Det finns också stort intresse för vad som pågår inom det Republikanska partiet. Vem kommer att bli det partiets kandidat, vem kommer att vinna presidentvalet och vad kommer att hända med det landets ekonomi under de mellanliggande månaderna? När vi är framme vid november kommer så mycket att ha skett över hela världen att det nuvarande politiska scenariot i USA kommer att vara lika obetydligt som ett dammkorn i en virvelvind av damm och ekonomin globalt sett kommer att vara stabiliserad.

21 Vissa tvivlar på att Barack Obama är den högt utvecklade ljusvarelse som vi och andra budbärare på höga stationer talat om för er att han är, och han uppfattas som en som följer i Illuminatis fotsteg. Ni kommer själva att få se sanningen om vad han har sagt, men på grund av att hans roll i er värld är av största betydelse skall vi tala om hans position visavi Illuminaternas agenda.

22 Men först, min mor har blivit överöst med emails från människor som uttryckt allvarlig oro över den olycksbådande försvarsnotan, så vi skall tala om detta problem. Obama signerade räkningen, inte för att han favoriserar den, utan därför att han vet att den inte kommer att gälla tillräckligt länge för att ha mycket, om någon, tillämpning.

23 Vi har nämnt flera gånger i flera budskap att alla beslutade eller föreslagna lagar i något land, som planerades med mörka avsikter, inte kommer att genomföras. Att omintetgöra alla orättvisa och skadliga lagar, förordningar och politik och avsluta alla skadliga system och metoder är integrerade aspekter av att bana vägen för Jordens Gyllene Tidsålder.

24 Nu då, en gång i tiden hade Obama starkt stöd av vissa individer inom en av de två fraktionerna i Rockefellers grupp av Illuminati. För att ge lite bakgrund här – namnet Illuminati, som betyder ”upplyst” eller ”illuminerad” – går endast tillbaka till den senare delen av 1800-talet, men de Mörka som inspirerade de ursprungliga medlemmarna hade sina rötter i antiken. Den lilla skaran av européer gav helt enkelt sig själva det namn som de tyckte att de förtjänade, och med tiden blev Illuminati det ”paraply”-namn för de många olika organisationerna eller grupperna som medlemmar successivt infiltrerade eller formade.

25 I enlighet med Illuminatis avsikt att uppnå positioner av överlägsenhet över massorna, utökades deras räckvidd till den ”Nya Världen”. Medlemmar i Europa blev kända som Rothschild-gruppen och de som befann sig i kolonierna som Rockefeller-gruppen. De två grupperna arbetade unisont för att dominera länder ekonomiskt och politiskt, och inom bara några få årtionden efter att USA vann självsändighet från det brittiska styret hade Illuminati fått fotfäste i den gryende regeringen. Från och med då har de varit den nationens ”tysta regering” – inte alla presidenter har varit medlemmar, men andra som var det har kontrollerat den ännu mäktigare Kongressen.

26 Efter ego, girighet och lust för överfakturering förstördes sammanhållningen inom de två grupperna och båda fortsatte att fullfölja målet för världsdominans och denna gemensamma strävan ledde till blodiga strider om herraväldet. Slutligen orsakade dessa egenskaper sprickan mellan de två grupperna att stridigheter skapades inom varje grupp. Detta resulterade i fientlighet och kamp för dominans i gruppernas motsatta sidor, och när striderna bröt ut inom grupperna så splittrades de till mindre enheter.

27 Oavsett om de olika fraktionerna inom grupperna och de splittrade enheterna inom fraktionerna har sitt högkvarter öst eller väst om Atlanten, så opererar de runt om i världen och namnet Illuminati gäller för alla. De talar inte om sig själva med det namnet och det finns inget medlemskap registrerat, och deras enda punkt av överenskommelse är rätten att styra världen genom vad som helst som krävs för det.

28 Om vi går framåt här, en av Rockefellerfraktionens splittrade enheter hade bestämt sig för att Hillary Clinton skulle bli USAs president. Naturligtvis var en annan enhet emot detta och när man utforskade möjligheterna för att detta skulle bli allmänhetens val så bestämde de sig för att Obama var den bäste. Ja, valen har manipulerats under 200 år mer eller mindre, men efter splittringen i Rockefellerlägret, och senare deras splittring i enheter, har båda en hand med i spelet. Efter protester när Högsta domstolen förklarade George W. Bush som segrare i valet 2004 var kandidaternas popularitet hos väljarna något man tog hänsyn till i primärvalet 2007 – folk måste gå tillbaka till tron att deras röster och val räknades med.

29 Utan makten hos någon Illuminat bakom sig kunde inte Obama ha stigit upp för att bli det demokratiska partiets kandidat, det viktigaste, första steget till hans val som president, och detta var känt för mästarplanerarna av Jordens Gyllene Tidsålder. Själen som förkroppsligade Barack Obama, själarna som skulle backa upp honom många år senare, och alla ni som ropade att ni ville delta i Jordens Uppstigningsprocess, vet detta också, men ingen minns det.

30 Det var också känt att infusionen av ljus till Jorden skulle höja det kollektiva medvetandet och andlig klarhet. Det skulle utlösa att folkets fokus sattes på att avsluta krigen, orättvisorna, svek, korruption, maktlöshet och tyranni, allt som har begåtts, vidmakthållits eller fått hjälp av Illuminati.

31 Om linjär tid rådde i hela Universum istället för bara på Jorden, då skulle ingenting av det förutsagda ha existerat och inget i den detaljerade planeringen kunde ha inträffat. I kontinuum där det förflutna, nuvarande och framtiden är NU, och alla livstider inträffar samtidigt, kunde det högsta rådet i Universum göra mästarplanen och sätta upp scenen för Jordens Gyllene Tidsålder.

32 Planen kräver att Obama tar ledarskapet i sitt land och påbörjar genomgripande reformer utan att bli hindrad under dessa sista stadier av den tredje dimensionens liv. Istället har han måst handskas med både Illuminatis fraktioner och deras enheter. Det var precis efter att han vann primärvalet, och de som backade upp honom la ut sin fullständiga agenda, som allvarliga meningsskiljaktigheter uppstod. Och innan hans första dag i Vita Huset betraktade alla som hade motsatt sig hans nominering, alla som hade valt honom och de som kontrollerade det Republikanska partiet, honom som den ultimata fienden. Mantrat hos kandidaterna för det partiets nominering – gör Obama till en president för en period – kom från Illuminati!

33 Obama-familjen är omgiven med Kristusljus för beskydd och flera mordförsök på Barack har misslyckats. Så medlemmar inom Illuminati i Kongressen och dem som de kontrollerar genom mutor, dödshot eller uppressning bekämpar honom med näbbar och klo. Vissa reformer som han hade föreställt sig för sitt land och världen är i spillror och andra har inte sett dagens ljus.

34 Vad gick snett? Varför visste inte det Högsta Rådet i Universum att detta kunde hända? Toppen inom Illuminati, högt utvecklade själar som Rådet litade på, skulle återvända till ljusets krafter efter att a spelat ”mörka” roller, så att ett stort antal själar kunde slutföra den tredje dimensionens karma, blev förtrollade av sin makt, sjönk ner i mörker och vägrade att hedra sina själskontrakt. Trots att deras djupt förankrade globala nätverk har dragits upp med rötterna, är USAs Kongress en av deras få kvarvarande fickor med inflytande.

35 Vi älskar alla själar villkorslöst och dömer ingen, och vi är opolitiska, för att använda ert ord. Det är således inte särskilt bekvämt att tala om frågor som är politiskt splittrade till sin natur, men vi måste göra det. Hur kan vi hjälpa er att medvetet och andligt förbereda er för att fysiskt följa Jorden in till högre dimensioner om vi aldrig nämner att hon är färdig med allt som ni tänker på som ondska, och att allting härrör från mörkt benägna individer i styrande organ eller från de som kontrollerar dem från bakom scenen?

36 Ni måste få veta varför er värld blev en grogrund för korruption och bedrägeri och blodsutgjutelse, varför Jorden nådde en punkt av nära döden och ropade ut på hjälp, varför andra civilisationer kom till hennes räddning, varför den Gyllene Tidsåldern var planerad. Allt detta är orsaken till varför ni är där ni är!

37 Våra älskade bröder och systrar, se framåt med hänförelse på detta dynamiska år när sanningar och förändringar kommer att komma blixtsnabbt. Ni är omgivna av osynliga hjälpare, och andra upplysta själar från hela Universum överöser er också med kärlek och respekt – aldrig förut i detta Universum har någonting varit så betydelsefullt som världen ni nu skapar tillsammans!

I Kärlek och Frid,
Suzanne Ward


www.matthewbooks.com

(Notering från Suzy: Tack för alla E-kort, skrivna kort och emails med lyckönskningar och meningsfulla, personliga meddelanden).


Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/