Followers

Google+ Followers

onsdag 4 april 2012

Matthew Ward den 1 april 2012


Matthew Ward den 1 april 2012  


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Effekterna av det ständigt växande ljuset i er värld sträcker sig långt utöver de uppmärksammade publicerade omvälvningarna och utslagningen av de korrupta personerna i nationella regeringar och i storföretagen – detta sker i samhällen också, från byar till större städer runt om i världen. Effekterna går bortom praktisk hjälp och donationer till människor i stort behov på både internationell och lokal nivå, och det ökande antalet av röster för fred, att bevara djurlivet och miljön tillsammans med massor av andra positiva åtgärder. Varje gång en petition undertecknats av en välvillig orsak, eller för att korrigera en orättvisa, så blandas energin i avsikten hos de som signerar med energin av tusentals andra, kanske t o m miljoner andra som också undertecknade som stöd för den orsaken, och det är samma sak med varenda enskild kärleksfull tanke, varje känsla av tacksamhet, medkänsla och önskan om en bättre värld.


Om ni kunde se denna briljans från vår utsiktspunkt skulle ni bli förvånade. Men ni kan inte se det överflöd av ljus från dessa myriader källor på planeten eller som strålar ner till Jorden från avlägsna världar. Istället ser ni att många fortfarande lider och ni ser sabelskrammel från krigshetsare, slumpmässiga våldsdåd, kraschande ekonomikriser. Vi ser detta också och i vår ovillkorliga kärlek till alla själar är fortsättningen av dessa situationer även vid denna sena timme onekligen sorgliga för oss. Dock förstår vi detta i dess högre sammanhang: Under dessa minskande antal dagar i dualiteten rusar individer till för att slutföra den tredje densitetens karmiska upplevelser och uppnå den nödvändiga balansen för själens utveckling.


Denna balans inkluderar INTE militära aktioner mot Iran eller ett nytt fält för strider i något annat land. Det inkluderar inte skador på planeten så förödande att ETs kommer att evakuera allesammans och när ni återkommer måste ni leva i den Inre Jorden, för planetens yta kommer att vara obeboelig. ET kommer inte att utföra några livräddande omflyttningar av folk från vissa platser på planeten till andra före en massiv förstörelse, för en sådan förstörelse kommer inte att inträffa. 


Inte heller kommer någon inom vår universella familj, som utgörs av välvilliga själar, att  förråda ert förtroende och förslava er. Det blir inga fyllda fångläger eller tillämpning av olycksbådande nya eller föreslagna lagar, och ingen av de andra ångestfyllda möjligheter eller krav som gjorts kommer att passera heller. Dessa typer av gamla eller nya rapporter som fortsätter att poppa upp eller distribueras av individer som känner sig ansvariga genom att varna andra.


Ja, vi har gett liknande försäkringar i tidigare meddelanden, så varför gör vi det nu igen? Därför att även inom de mest hängivna ljusarbetare uppstår energier av rädsla när det uppfattas som att den fysiska säkerheten för personer som är kära för dem kanske kan äventyras. Den uppfattningen, och de avskyvärda situationer som fortfarande plågar er värld, väcker känslor av missmod och ångest istället för den glädje vi önskar ni kunde känna hela tiden för den annalkande Gyllene Tidsålder som kommer till Jorden inom endast några månader.


Älskade själar, inte för ett ögonblick kan någon klandra er för naturlig omsorg om någon kär till er – tvärtom! Vi och andra ljusvarelser i hela detta Universum håller er i den högsta ära. Med inre styrka som ni inte visste att ni hade förrän det här kom fram, har ni handskats med sorg och studsat tillbaka från förtvivlan, ni har övervunnit svårigheter med uppfinningsrikedom och uthållighet, och genom att dela på era resurser hjälpte ni dem som är mindre lyckligt lottade.


Efter besvikelser och motgångar har ni inte vacklat i er beslutsamhet att gå vidare, och även då de mörka tjänarnas envishet har försenat genomförandet av omfattande reformer över hela världen så står er övertygelse fast att utlovade resultat kommer att manifesteras. Kort sagt har ni visat de finaste egenskaperna hos mänskligheten tillsammans med att ta till er det faktum att ni är så mycket mer än ”den här personen” ni känner. Vi skulle kunna beskriva detta som, om än skämtsamt, att utföra den mest häpnadsväckande bedrift – ni håller en fot på marken medan ni låter den andra foten sväva långt, långt bortom denna värld.

Nåväl, efter en uppsjö av aktiviteter – det kraftfulla borttagandet av mängder av individer från toppositioner i större banker i världen och stängningen av vissa av Illuminatis underjordiska baser – kan det tyckas att framstegen har stannat av. Åh nej, kära familj, det har de inte. Uppföljning av bankirernas arresteringar maler sig igenom era rättsliga system, så detta problem hanteras lagligt och etiskt, andra gripanden är nära förestående, teknologin ombord på rymdskeppen gör kärnvapenstridsspetsarna dysfunktionella och rester inom Illuminatis led springer iväg eller blir rädda.


Låt oss tala om några av incidenterna under de senaste veckorna som fått betydande internationell uppmärksamhet. Medan dessa ses som tragedier, vilket de verkligen är för de drabbade familjerna, så inträffade alla de händelserna för ett högre syfte.


Skottlossningen i Frankrike av sju judar, inklusive barn, av en ung icke-judisk fransman har rört hjärtan runt om i världen, och det är ett gripande exempel på hur religiösa fördomar har orsakat lidande och död för ett oräkneligt antal genom hela er historia.


I USA blev en svart tonåring nedskjuten och dödad av en äldre man av en annan ras. Det är inte för oss att säga om rasfördomar var den motiverande faktorn i vare sig skytten eller polismannen som inte arresterade honom, men pojkens död har väckt världens uppmärksamhet för den genomträngande skada som finns i ”rasmässig profilering”.


Den incidenten lyfter också fram lagen om att ”hålla ställningarna”, vilket skulle kunna bekräfta att mordet var lagligt så att dödandet var lagligt och skytten inte skulle kunna hållas ansvarig. Denna kontrovers kommer parallellt med att man ventilerar tillståndet hos individer som släppts från fängelset efter bevis på att deras oskuld uppdagats, fast lagarna hindrar en rättvis kompensation till dem för deras år av orättvis fängelsevistelse. Båda dessa rättsliga situationer ökar medvetenheten om att orättvisa och grymma lagar varsomhelst i världen måste tas bort.


Den rasande nedskjutningen av en USA-soldat resulterade i 17 afghanska civilas död, och återigen fanns barn bland dem.  Vad som låg bakom sergeantens agerande är inte alls en isolerad reaktion på de psykologiska effekterna på kriget – stressen av att orsaka död och se kamrater och främlingar dödas går på djupet. Dödande när ett försvar för sig själv eller en älskad person inte är det som gäller, så är det inte en makeup hos mänskligheten. Tvärtom – sammansättningen av varje själ är kärlek-ljus.


Dödande måste läras grundligt – och det har det blivit. Vissa länders medborgare har fått lära sig av sina ledare att betrakta krig som patriotiskt, försvaret av demokrati och frihet, och denna inriktning har obevekligt förstärkts inte bara av media och nöjesplatser utan även i barns spel och lekar. Vissa delar av befolkningen har lärt sig frän barndomen att det är deras ansvar att hämnas folkmordsmassakrer av deras förfäder, och i en del länder är barn tvingade till att bli soldater.


Trupper måste kringgå själens makeup och undertrycka överlevnadsinstinkten för att uppnå det tänkesätt som låter dem villigt strömma in på slagfälten där de kan dö själva medan de gör slut på livet hos andra. Men psyket kan inte få mentalt slagsmål i förberedelse för strid att stämma med sitt inre, och när trupperna följer order att döda ”fienden” ådrar sig deras psyke djupa skador. En situation så dramatisk som den vi citerade tvingar fram internationell uppmärksamhet på de omedelbara och kvarvarande effekterna av krigande, effekter som har genomsyrat hela samhället.


Alla som var direkt berörda av alla dessa händelser vi nämnt här har gått med på allt det som de gjorde. Detta betyder inte att före födelsen de alla visste exakt vad de skulle möta och när, men var och en hade valt att vara en ”förövare” eller ett ”offer” eller en inom den sörjande familjen för att fullfölja den tredje dimensionens karma. Själskontrakt ger flexibilitet i omständigheter och tidpunkt när samma resultat kommer att uppnås, och i alla dessa fall ville deltagarna exemplifiera för er värld fasorna i krig eller de tragiska effekterna av rasmässiga, etniska eller religiösa fördomar, eller grymheten av orättvisa lagar.  Många, många andra valde samma typ av roller i generationer långt innan dessa nyligen inträffade händelser, men följden av de mörka vid makten gjorde att folk levde och dog i situationer av skrämsel och okunnighet som i sin tur föddes av villfarelse och svek.


Endast när det kollektiva medvetandet speglar den intensiva önskan samt beslutsamheten hos en civilisation att leva i enhet och harmoni istället för söndring och dödande, kan detta ske. Efter att mörkret gjorde sitt inträdande i detta Universum och det kollektiva medvetandet av några civilisationer gick nedåt, endast genom en självdestruktiv era efter en annan, har en tredje densitets värld kunnat skaka sig loss från sin mörka förtöjning och gå ombord på vägen mot ett fredligt kooperativt levnadssätt. Ni kom alla hit för att bidra till att bana den vägen på Jorden och inleda en ny och annorlunda era, Den Gyllene Tidsåldern.


Nu skall vi tala om en helt annan typ av betydelsefull fråga, kommentarerna mellan USAs president Obama och den ryske presidenten Medvedev, som blev allmänt känt därför att en mikrofon hade lämnats öppen. Det finns ingenting sådant som en olycka eller en tillfällighet! Universum opererar i ständig synkron rörelse som håller dörrar öppna för möjligheter, och detta var en sådan. Medan politiska analytiker och medlemmar av det Republikanska partiet har en samling utomhus med denna ”öppnade dörr” i en negativ bemärkelse, blev denna korta konversation en glimt av ett samtal ”bakom kulisserna” av två av flera av världens ledare, som vill styra sina respektive nationer mot internationellt samarbete istället för krig och kärnvapennedrustning. När den stora majoriteten i en civilisation önskar fred istället för krig och dödlig vapenarsenal, då får det kollektiva medvetandet önskningarna att bära frukt.


På en annan internationell front diskuterar fortfarande en del av era ledare och medlemmar av ett högt universellt råd hur man skall meddela för världen närvaron av andra civilisationer. Vi vet att förseningen är frustrerande för er och det är det också för våra familjemedlemmar på och utanför planeten som har väntar under åratal på att få arbeta öppet tillsammans med er. Men de vet att varje aspekt måste planeras noggrant så att de blir varmt välkomnade istället för med rädsla. 


Trots att Illuminaternas kapacitet att hota er säkerhet och de i ert rymdbrödraskap har blivit kraftig försvagat, så är allmänhetens reaktion mot främlingar som visar upp en häpnadsväckande teknik fortfarande en känslig fråga. Det är viktigt att de inte uppfattas som att de tar saken i egna händer, utan att massorna kommer att välkomna deras hjälp snarare än att få panik för inkräktare från yttre rymden på samma sätt som utomjordingar porträtteras till leda i filmer och spel. Kom ihåg att ni har kunskap och omdöme som de flesta andra i er värld inte har.


Trots detta behöver vi ta itu med vissa idéer om vad som kommer att hända i slutet av detta år. I tidigare meddelande har vi sagt att det inte kommer att finnas några markanta skillnader mellan decembers sista dagar och den första dagen i januari 2013. Emellertid tror en del att inledningen av den Gyllene Tidsåldern förebådar ett plötsligt skifte i massmedvetandet och andra tror att planeten kommer att skifta på sin axel vid den tidpunkten.


En förändring i medvetandet har varit en successiv process som började för drygt sjuttio är sedan när Jorden började sin uppstigningskurs – klarhet har kommit mycket tidigare till vissa än till andra, och många slumrar fortfarande i omedvetenhet. När det gäller planeten så har det varit en gradvis skiftning genom hela uppstigningsprocessen för att rätta in henne själv och återfå hennes naturligt kretsande position. Under årtusenden med att vara fast i den djupa tredje tätheten hade Jorden blivit försvagad i en sådan utsträckning att hennes omloppsbanas mönster var så allvarligt destabiliserat att utan det monumentala inflödet av ljus från avlägsna källor skulle planeten ha flugit ut i rymden och till en säker förstörelse.


Längs med denna linje skall vi rätta till en annan missuppfattning, nämligen att ni skall tillbringa tre dagar i mörker innan den Gyllene Tidsåldern börjar. Detta är en del av en teori angående fotonbältet, att Jorden skulle spendera tre dagar i mörker, ”nollzonen” vid bältets kant. Den teorin går vidare till att omfatta Jordens entré in i själva bältet och kretsa inom det därefter, och enligt en annan teori kommer planeten att lämna bältet vid en senare tidpunkt. Endast himmelska föremål går in i bältet efter att det är lämnat livlöst av nära grannskap till monsterbältets överväldigande kraft, som också förhindrar det spännande i allting det drog in. Detta öde är inte Gaias plan för hennes planetkropp.


Var snälla och förvänta er inte att få se alla underverken i den Gyllene Tidsåldern vid årets slut. Vi säger inte att eliminering av alla föroreningar och att vända öknar till paradis, till exempel, inte skulle kunna hända på några flyktiga sekunder. Detta kunde faktiskt göras på ett enda ögonblick – OM den tron finns i ert kollektiva medvetande! Men det gör det inte och det är därför vi har sagt att förändringar som dessa kommer stegvis men med en snabbhet som kommer att förvåna er. Under er resa med Jorden genom den fjärde dimensionen till hennes destination i den femte kommer ert medvetande att fortsätta expandera, ni utvecklar er inneboende förmåga att samskapa och lansera nya idéer för vad ni så starkt önskar er och kan visualisera.


Vad är då rimligt att förvänta sig vid slutet av detta år när Jorden lämnar efter sig de sista resterna av den tredje dimensionens energiströmmar? Allt som tänkts ut med mörka tankar – från slumpmässigt våld och korruption till virus som skapats i laboratorier och satanisk dyrkan – upphör. Enligt fysikens lagar som styr livet i detta Universum så kan inte de låga vibrationerna av mörkret komma in i de högt vibrerande nivåerna i den fjärde dimensionen. Eftersom de individer som envist vägrade att ta in ljuset har kolbaserade celler som inte kan överleva i höga vibrationer, så kommer de att dö och deras mörka aktiviteter upphör.


Det kommer inte att bli någon massutvandring i december. Några i de mörka lägren har dött och under resten av året, tillsammans med de själar som väljer at inte stanna på planeten av andra skäl, så kommer de mörka att lämna på grund av samma typ av dödliga villkor som har orsakat död hela tiden. En del kan leva tillräckligt länge för att åtalas för sina brott, och ja, om en person dog och kloner tog över så kommer lagarna att tillämpas för den sista klonen därför att fortsätta med den personens olagliga eller ogudaktiga sätt var syftet med kloning.


När dessa tider kommer så uppmanar vi er att inte förakta de berörda personerna utan snarare deras handlingar mot mänskligheten, och sedan släppa dessa negativa känslor. Har, förbittring och hämndlystnad vimlar av låga vibrationer, medan förlåtelse är så ljusfylld att den som förlåter tar ett stort hopp i andlig tillväxt. Allt ljus som sänds vidare till personer som blev fångar i mörkret stärker de svagaste i vår universella familj, och det gör att alla själar kan gå vidare mot återanpassning med Gud.


Även om inte alla härligheterna i Jordens Gyllene Tidsålder kommer att sitta på dess tröskel så kommer skillnaderna mellan idag och då att bli bedövande. Er värld kommer att vara i fred. Endast hedervärda, kapabla, andligt medvetna personer kommer att ha positioner i regeringar, banksystem, företag, utbildningsinstitutioner, hälsovård, media, livsmedelsproduktion – alla områden som påverkar livet i er värld.


Ja, mycket återstår att åstadkomma. Efter att reformer inleds så börjar ”städningen”, så att säga, på allvar, och så blir det även med läkningen av människorna och planeten. De höga vibrationerna som kommer att råda – energin av kärlek och ljus – kommer att återställa freden i hjärta och sinne hos dem vars liv har levats under brutala omständigheter. Tekniker som har utvecklats av era vetenskapsmän, men monopoliserats och missbrukats av Illuminaterna, kommer att föras ut öppet och, tillsammans med teknologier som introduceras av andra civilisationer, kommer att återställa Jorden till hennes ursprungliga Edens lustgård. Ja, stegvis, men i en period som kommer att verka mirakulöst kort.


På grund av att länge dolda sanningar kommer att bli avslöjade så kommer alla som lever i den Gyllene Tidsåldern att känna sitt oupplösliga samband med varandra och med naturen, med Gud och allt annat liv genom hela detta Universum. Att veta att själviska själar som dukat under i mörkret startade och genomförde etiska, religiösa, rasmässiga, ideologiska, kulturella och könsrelaterade fördomar gör att alla kommer att behandla alla andra i ljuset av ett högre medvetande och andlig klarhet.


Älskade själar, stå stadigt och tålmodigt när dagarna passerar medan förberedelserna sker bakom stängda dörrar. När dessa dörrar öppnas, och det sker snart, kommer mycket förmånliga förändringar att ske så snabbt att ingen censur i världen kan dölja dem från allmänhetens ögon. Ljusvarelser från hela Universum sjunger era lovsånger när ni närmar er mållinjen för detta exempellösa uppdrag som ni ivrigt åtog er, och som, i den sammanhängande helheten, ni redan har åstadkommit.Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/