Followers

Google+ Followers

torsdag 3 maj 2012

Matthew Ward 1 maj 2012


Matthew Ward 1 maj 2012


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Nyligen firade miljoner människor runt om i världen Earth Day, idag är det Global Kärleks Dag och Världens Befrielsedag kommer snart. Vi hedrar dessa händelser som celebrerar Kärlek – kärlek till er planet, kärlek för varandra och kärlek av frihet så att människor i alla nationer kan leva glädjefullt och utan fruktan. 


Med tillstånd inkluderar vi här en kort passage från Global Kärleks Dags Stiftelses första Nyhetsbrev fån 11 april 2003:
Kärlek Börjar Med Mig.  Gå samman med människor från hela världen när vi erkänner, firar och delar den kärlek vi har inom oss. Detta är en speciell dag för påminnelse om att den kärleken är länken som binder oss alla. Det är också den väldiga kraft som helar och transformerar allt den kommer i kontakt med. 


Var och en av oss är en potent kärlekskraft när vi låter denna energi uttrycka sig själv. Det finns ingenting som vi slutligen måste göra utan vi behöver bara tillåta oss själva att känna och vara kärlek. Det är så enkelt. Global Kärleks Dag är bara vårt sätt att säga låt oss komma ihåg att kärlek är vårt sätt att vara och dela med oss av varje stund i livet.


Ja, älskade själar, kärlek är precis så enkelt – att tillåta den att vara!  Så ofta som ordet kärlek sägs, skrivs eller läses så är det möjligt - antagligen - att kraften i kärlek och de många former som den uttrycks i sällan känns igen. Kärlek och ljus är de två ansiktena, om ni så vill, av Skaparens energiessens, den mest kraftfulla kraften i Kosmos. Speciellt nu med så liten tid kvar tills Jorden når den fjärde densiteten är det viktigt att förstå att kärlek är nyckeln till varje själs uppstigning. Det är därför jag bad min mor att sätta in här den delen av en bok där hon och jag talade om kärlek och ljus.


*********************


Följande är från den reviderade upplagan av Upplysning för en ny Era:


Suzanne: Jag trodde att genom att älska människor skickar vi automatiskt ljus till dem, men nu undrar jag om det finns mer att göra.


Matthew: Mamma, du har rätt i att känslor av kärlek för någon bär ljus till den personen, men du har också rätt i att tänka att det kan finnas mer att göra. Så även då det inte är nödvändigt att du förstår “sändningsprocessen” för att den skall vara effektiv, så vill jag nu förklara hur det fungerar.


Ljus är inom din ande, känslan du beskrev som lighthearted  (lätt om hjärtat) när någonting ger dig glädje eller att du minns något som var speciellt för dig. Tänk på hur du känner när en av dina hundar kommer och trycker nosen mot dig eller när du hör en av dina favoritsymfonier eller ser en vacker solnedgång – det är som om hela du lyser upp, och det är precis det som händer. Du blir faktiskt uppfylld med ljus helt enkelt av upplevelsen.  Ljuset kommer från din själ, kontaktar ditt sinne och strömmar genom din kropp och producerar kärleksfulla känslor eller ett inspirerande Aha! Du behövde inte göra någonting för att få den sensationen, och vad det än var som åkallade det måste inte göra någon särskild ansträngning för att skapa dina känslor – helt enkelt genom din själs mottaglighet för ljuset, förstår du?


Ljus – låt oss kalla det kärlek, för det är det vi egentligen talar om här – går från en person till en annan och är inte annorlunda än orsak och verkan, men du kanske vill inleda den genom att fokusera på någon. När du gör det så når omedelbart vibrationerna i dina tankar och känslor den personen. Energin flödar från dig längs din tankeform av avsikt och intensitet, och samma mått av kärlek som du har skickat går direkt till den ”energiadress” du vill att den skall gå. Det kan inte bli några ”falska adresser” eftersom syftet och känslorna är helt tydliga. Mottagaren vet inte detta medvetet, självklart, men mottagarens själ är medveten av ”leveransen”.


Jag tror jag förstår, kära Mash. Du talar om ”ljusmottaglighet” men jag är inte säker på vad den gör. Eller kanske jag bör säga jag vet inte hur det känns. Kan du tala om för mig hur vi kan veta om vi tar emot ljus och hur vi använder det i vardagen?


Jag är glad att få berätta det, mamma! Enkelt uttryckt, att vara mottaglig för ljuset möjliggör andlig klarhet som överskrider tredje densitetens begränsningar. Dessa inkluderar fördomar och hat mot olikheter, agera med girighet, att döma andra för deras val, behålla förargelse och önska hämnd, gå fram genom livet med hänsynslöshet och fuskande och lögner, kontrollera andras liv och förneka dem deras fria vilja, blint följa dogmer eller order när intuitionen säger att de inte är baserade på godhet. Och den största av alla begränsningar i den tredje dimensionen är rädsla – faktiskt är det så att alla dessa andra negativa känslor och handlingar jag nämnt uppstår i rädsla.


Det är logiskt att tänka att genom att ändra på några av dessa negativa områden jag har nämnt så blir du ljusmottaglig och växer andligt sett. Positiva förändringar är visserligen framsteg, men inte i den grad du tror om du fortfarande känner rädsla för personliga eller världens situationer. Andlig tillväxt är att lära sig att leva utan rädsla, att lära sig att fullt ut lita på den oöverträffade kraften i kärlek.


När det gäller ”vardaglig” användning av ljus – Mor, låt oss säga kärlek här. I din värld är kärlek gränslös, ändå är den inte igenkänd även då ordet är så vanligt att man kan säga att det är missbrukat, som ”jag älskar kronärtskockor” eller ”jag älskar den sången”. Så först skall ja säga vad kärlek inte är.


Mat och underhållning kan ge mycken glädje och jag nedvärderar absolut inte underhållning som lyfter upp anden, men den är inte kärlek.


Inte heller är den fysiska attraktionen av en person kärlek. Den som kan leda till oro för långvarig säkerhet i förhållandet. Kärlek är inte att kontrollera en make/maka, det är inte att tycka synd om eller oroa sig för familj eller vänner, det är inte yrkesmässig framgång, det är inte ägodelar.


Kärlek är inte beroende på berömmelse, social status, finansiellt välstånd eller andras åsikter om dig. Kärlek är inte korståg för dina övertygelser eller att omvända proselyter. Kärlek kräver inte förståelse för mystiska, andliga läror eller karmiska komponenter av upplevelser eller det kontinuum som omfattar all tid och rum samtidigt eller Universums lagar.


Så, vad är då kärlek? I enklaste termer, kärlek är Guds delande med sig av sig själv, med alla sina skapelser. Kärlek är den helande kraften i Universum. Kärlek är inom själen och behöver bara din tillåtelse för dessa inneboende sensationer av att älska andra och att få ta emot deras kärlek för dig. Kärlek har inga begränsningar, inga gränser för sin kapacitet.


Som uttryck är kärlek att behandla andra med vänlighet, rättvisa, ärlighet, medkänsla, hjälpsamhet och omsorg. Om kärlek kan sägas ha ”ingredienser” så är de några av ingredienserna av gudfruktigt uttryck i handling.


Att veta att du och Gud och alla andra av Guds skapelser är oskiljaktiga är kärlek. Att veta att Jorden är ett kännande, medvetet liv i henne själv och att respektera alla hennes livsformer är kärlek.


Insikten att ingen kan känna andra på själsnivå och därför inte kan döma dem, utan snarare inte överser med en handling som ses som skadlig, det är kärlek.


Att lyssna till sitt gudsjag är kärlek. Att leva den sortens liv som frambringar att älska sig själv är kärlek. Att känna glädje själv när du ser den i andra är kärlek.


Att göra något som ger andra glädje är kärlek. Att förlåta sig själv och andra är kärlek. Att dela dina resurser med fullaste hjärta är kärlek. Att göra goda gärningar utan vidhäftade förväntningar är kärlek.


Att känna frid i hjärta och sinne är kärlek. Den tysta tjusningen i en solnedgång eller höra en sångfågel är kärlek, och ett leende är ett av de enklaste och mest strålande uttrycket av kärlek.


I någon eller alla av dessa fall och många andra som du kan stöta på som du instinktivt vet är kärlek i handling manifesterar du kärlek för och av Gud. Mamma, jag tror inte att jag har berättat något överraskande alls här. Men kanske det är bra att ha några referenser som ett vägledande ljus i dessa tider när mörkret verkar överskugga det magnifika överflödet av kärlek i er värld.


**************


Att läsa om andlighet och frågor av metafysisk karaktär kan vara fascinerande och faktiskt upplyftande, men det är inte nödvändigt för själens utveckling. Samma sak när det gäller att delta i kurser eller workshops som ger glimtar av svårbegripligheter, och ha en guru eller mentor för att hjälpa dig förstå livets mysterier, eller följa upplysning som erbjuds av ”Mästarna” – citationstecknen är på grund av att dessa högt utvecklade själar inte kallar sig själva det. Andlig växt är vars och ens personliga upplevelse av att leva från hjärtat – platsen för själen, kärnan av fysisk bärkraft och centrum för jaget som sänder ut och tar emot kärlek. Helt enkelt, att vara kärlek är själsutveckling.


Det är de höga vibrationerna av kärlek, eller ljus, som började röra på sig inom individers medvetande för sådär sjuttio år sedan, när avlägsna och mäktiga civilisationer strålade in livräddande energi till er hemplanet. Det var det ständigt ökande ljusets intensitet på Jorden som höjde det kollektiva medvetandet hos hennes invånare och förde både henne och er alla till denna punkt på uppstigningen färdväg.


Vid den här stationen i kontinuum kan vi konstatera samtidigt vad ni kallar dåtid, nutid och framtid. Precis som ni kan visa olika saker på era datorskärmat samtidigt så kan vi se hur utarmad på ljus Jorden var för 70 år sedan när hon inledde sin resa ut ur den djupa tredje dimensionen, såväl som alla de progressiva stegen mot hennes briljans idag, på randen till hennes Gyllene Tidsålder.


Aldrig tidigare i detta Universum har någon värld höjts sig upp ur befäst mörker med sådan fart och haft sådan monumental hjälp från myriader av ljuskällor. Aldrig tidigare har så många högt utvecklade själar kommit från andra civilisationer för att delta i en världs andliga väckelse. Ni gör universell historia!


Nåväl, ner på Jorden igen, så att säga, vi berömmer ert tålamod med vad som kan kallas ”babysteg” när det gäller att avsluta tumult, våld och ekonomiskt elände som berör miljarder liv. Censur förekommer fortfarande i massmedia i viss utsträckning, så om ansträngningar att lösa konflikter och övervinna umbäranden rapporteras är täckningen minimal jämfört med det som ges till ett mord, till exempel, eller en kändis skandal eller politiska haranger, och en stor del av vad som sipprar ut sker i hemlighet.


Men genom att koppla ihop punkterna om vad som är rapporterat så kan man se framstegen hos ljuskrafterna även utan mycken offentlig exponering av personer som har begått brott mot mänskligheten, korruption eller stöld i en ofattbar skala. Borttagandet av dem från deras inflytelserika positioner fortsätter tillsammans med noggranna och grundliga undersökningar och förhör av ett stort antal individer i många länder. Bevis i alla dessa fall måste vara orubbliga, och ljusarbetare inom ert rättssystem arbetar dygnet runt för att påskynda arresteringar, rättegångar och fällande domar. Varje förfarande måste ske i enlighet med era nationella eller internationella lagar, där hjulen tenderar att rulla långsamt, i annat fall blir det kaos och anarki.


Er värld transformeras genom evolution, inte revolution. Resultatet av revolutioner har varit en förändring av vakterna som gynnade en jämförelsevis liten grupp, en handfull personer, men på grund av det genomträngande mörker som återstod fortsatte kontroll av folket av samma grupp som tog över makten. Vad som nu sker kommer inte bara att låta de mörka tjänarna få stå till svars för sina gärningar, utan det kommer också att garanteras att inga andra med liknande avsikter av global dominans kan lägga ut kursen för er världs öde.


Merparten av befolkningen har inte en tillstymmelse till medvetenhet om de jättesteg i det kollektiva medvetandet som slutligen ledde till de pågående diskussionerna mellan vissa av era ledare och representanter från andra civilisationer.


De flesta människor vet inte att tekniken i rymdfarkosterna som omger planeten orsakar att vida spridd destruktiv vapenarsenal inte fungerar, planar ut effekterna av geofysiska händelser och reducerar giftigheten i alla typer av föroreningar, bland annat radioaktiva ämnen från kärnvapenexplosioner och skadliga ämnen i chemtrails.


Majoriteten av Jordens folk vet inte att planer noggrant görs för vissa besättningar att landa och bli officiellt välkomnade, eller att dessa främlingar kommer att föra med sina teknologier för att hjälpa er i att städa upp planeten. 


De flesta kommer att bli chockade över att få veta att medlemmar av andra civilisationer har levat bland er och en del av dem har omintetgjort Illuminaternas försök att återfå fotfästet genom att öppna nya fronter för krig.


De flesta människor vet inte att Jorden nästan har lämnat den tredje dimensionen eller att de fysiska lagar som styr livet i detta Universum och att ingenting med de lågfrekventa vibrationerna av mörker kan komma in i de höga vibrationerna av den fjärde dimensionens täthet. Detta inkluderar fysiska kroppar, aktiviteter, planer, dogmer, lagar, seder och ritualer – allting med mörk avsikt att kontrollera befolkningen, allting som är skadligt för kropp, sinne och ande, allting som under årtusenden hållit er värld fast i den tredje densiteten kommer att avslutas inom några månader.


Ni har vetat om detta ganska länge nu och det är på grund av att ni har vetat det som vi applåderar ert tålamod med att vänta på obestridliga bevis på vad vi har berättat för er. Väntan är nästan över – drama i överflöd är precis runt hörnet. 


Eftersom så få andra i ert samhälle har den kunskap som ni har kommer reaktionerna hos massorna på de kommande djupa sanningarna, reformerna och introduktionen av andra medlemmar inom den universella familjen att bli förvirrande, förnekade och få varierande grad av rädsla. Ert lugnande inflytande kommer i hög grad att behövas och, som vi ofta har sagt, så är ni väl förberedda att inte bara ta hand om vad ni möter utan också att hjälpa alla som är villiga att acceptera det. Det är inte nödvändigt att känna till uppdraget ni valde i era själskontrakt – när tillfällen presenteras kommer ni att se att er andliga styrka, visdom och erfarenhet i flera livstider kommer att finnas till hands.


Det är ytterst uppmuntrande att tills nu är få ljusarbetare omskakade av illavarslande information i artiklar och meddelanden på Internet från mörka entiteter från andra planeter eller ödesdigra rapporter i massmedia. Ändå, vissa ljusarbetare, som så många människor som inte är det, dyker huvudstupa ner i rädsla tills den senaste förutsägelsen eller påståendet visat sig vara grundlöst. 


I tidigare meddelanden har vi specificerat massvis av avsiktlig desinformation eller domedagsscenarier, så vi skall inte repetera dessa, men vi skall försäkra er att alla de senaste skräckinjagande situationerna, såsom tungt vapenskrammel om Iran, potentiell strålning från en explosion i Japan och Al Qaidas planer för terrorism, kommer på skam.


Det är nu bortom den tid när rädslan kan tanka de mörka bland er som lever på rädslans energi, eller kan förhindra eller försena Jordens uppstigningsresa. Men rädslan har fortfarande en potent roll i individernas öde. Med villkorslös kärlek uppmanar vi er att utveckla er förmåga till urskiljning och gå inom er för svar. Oavsett om ni tänker på detta som att nå ert högre jag, gudsjaget, inre vetskap, Gud själv eller någon annan beteckning, ni kan kalla detta en ”röst”, så är det er själ, där all sanning är känd, som kommunicerar med ert medvetande.


Och detta för oss tillbaka till kärlek – kärlek till Jaget! När kärlek är fullt närvarande så kan rädslan inte vara det. Men om ett rädslobaserat ögonblick uppstår, be om hjälp att befria den rädslan från din varelse. De alltid närvarande kärleksfulla armarna av Gud och hans sändebud kommer att försiktigt lyfta dig in till tillvaron som av din födslorätt är som de gudar och gudinnor ni alltid har varit och alltid kommer att vara.


Under dessa sista steg av er uppstignings väg finns ett oräkneligt antal ljusvarelser från hela detta Universum med er i ande och många går bredvid dig.


Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/