Followers

Google+ Followers

onsdag 17 oktober 2012

1 september, 2012

1 September 2012

Uppstigningsprocessen i mål – Jordens destination: Femte dimensionen – Pågående ET-stöd – Avslöjandets process – Hatonn: Obamas omval är nyckeln till ETs ankomst – Gyllene Tidsålderns Mästarplan – Rädsla förhindrar själens utveckling.1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vilken spänning det är i luften för alla upplysta själar – nedräkningen till tröskeln av Jordens Gyllene Tidsålder är månader och veckor, inte årtionden, sedan åren som följde på inledningen av hennes uppstigning!

2. Speciellt bland nyvakna själar, men också några sedan länge hängivna ljusarbetare, finns olika uppfattningar om två aspekter av denna fullbordan som är unik i detta Universum: Uppstigningen i sig själv och Avslöjandet. En del betraktar detta som enskilda, orelaterade händelser medan andra anser uppstigning vara en process och avslöjandet en händelse. Vi skall tala om vårt perspektiv på dessa pågående processer som två sidor av samma mynt, så att säga.

3. Under 1930-talet hade ekonomisk depression slagit hårt på ert samhälle och uppkomsten av Tysklands Tredje Riket ledde till invasioner av närliggande länder. Gaia, Jordens själ, visste vad som pyrde i hennes energifälts potential. Hon visste att hennes planetkropp, som nästan berövades sitt ljus, var för svag för att överleva det oundvikliga Andra Världskriget och annat barbari som skulle bli följden på grund av mörkret i hennes mänsklighets medvetande.

4. Detta är orsaken till – och när – hon ropade på hjälp. Det omedelbara svaret var den massiva infusionen av ljus från avlägsna civilisationer som gjorde att Jorden kunde lösgöra sig från den tredje tätheten/dimensionen och långsamt börja höja sig in till en högre, fortfarande mycket tät, energinivå. Detta var början på hennes uppstigning.

5. Nu skall vi gå snabbt fram till det här året. Under dess sista dagar och de första dagarna av år 2013 kommer planeten att färdas genom det himmelska fönstret mellan tredje och fjärde densiteten, där energier av båda tätheterna slås samman och kommer att gå in i den fjärde densiteten där Jordens Gyllene Tidsålder börjar.

6. Men den strålande milstolpen är inte slutet på hennes resa. Uppstigningen kommer att fortsätta tills planeten är säkert inom den femte dimensionen där Gaia hade sitt ursprung i antiken, och så hade även hennes planetkropp. Efter eoner av tid då hon befann sig i de låga tätheterna, som var i proportion till det kollektiva medvetandet av successiva medvetanden av successiva civilisationer, kommer nu Gaias kropp att återvända hem.

7. Jordens spännande tredje densitet kommer att förkunnas över hela detta upplysta Universum! Vetskapen om att denna briljanta process kommer att fortsätta under många år framöver kommer att förhindra att missmod drabbar dem som förväntar sig en dramatisk händelse den 21 december. När ingenting av dynamiska proportioner inträffar den dagen, eller någon annan dag i närheten av den tidsramen, hur tråkigt det skulle vara om dessa som räknar med att något spektakulärt sker blir så deprimerade att de beslutar på själsnivå att ansluta sig till andra som också väljer att inte stanna kvar på planeten av olika skäl.

8. Låt oss nu tala om avslöjandet. Eftersom detta har knutits till ett officiellt tillkännagivande om er universella familjs närvaro så känner många ljusarbetare sig missmodiga för att det, så nära slutet av året 2012, fortfarande inte har kommit fram någon sådan bekräftelse.

9. Även om Illuminaternas tidigare maktbas har krossats har de fortfarande stort inflytande inom vissa områden – och ett är median. Genom att undertrycka information som de inte vill skall bli känd har de hindrat de flesta av er befolkning från att få veta att själar från andligt och intellektuellt avancerade civilisationer omger planeten i tusentals skepp eller att de arbetar sida vid sida med er eller lever i den Inre Jorden. Således har de flesta i er värld inga förväntningar alls på att få möta medlemmar av vår universella familj. Så, i det kollektiva medvetandet finns en brist på sann kunskap om den och mycket få tänker på att välkomna dem.

10. Detta, i kombination med de mörkas envisa grepp om vissa militära sektioner som kan utgöra en risk för er och landande skepp, fortsätter att försena ett tillkännagivande och landningar i stort antal. Men förvisso har detta inte minskat ett dugg den pågående hjälpen från era bröder och systrar.

11. Viktiga framsteg fortsätter hemligt på marken och skeppens besättningar fortsätter att använda teknologin ombord för att reducera de giftiga utsläppen och blockera funktionen av kraftfulla vapen. De jämnar ut effekterna av jordbävningar, minskar vindhastigheten och styr bort kraftiga stormar från tättbefolkade områden medan man ändå tillåter samma mängd av negativitet att släppas. En konstant samordning mellan mark- och himmelsenheter hindrar Illuminaternas ”Black ops”-försök, såsom organiserad terrorism och långvariga strömavbrott eller avbrott i kommunikationssystemen.

12. För att ni inte skall dämpa ert personliga ljus genom negativa känslor på grund av att det inte har blivit något ”Avslöjande” till dags dato, ber vi er att vidga definitionen av det, av exponering eller uppenbarande, till att också inkludera ert uttryck ”kommer fram i ljuset”. Det är precis vad som har skett hela tiden sedan Jorden började sin uppstigningskurs!

13. Under de första åren fanns inga bevis att något ovanligt var på gång, men allteftersom Jodens resa fortsatt och ljusets intensitet har ökat så började ett avslöjande av usla aktiviteter som tidigare var kända endast för de illvilliga förövarna och de som var direkt drabbade. När det sedan länge förankrade mörkret kom in i ljuset, utan att inse att de också reagerar på ljusets vibrationer, så började människorna öppna sina hjärtan och sinnen.

14.Tänk bara på den globala förändringen i attityder när det gäller krig. De allierade styrkornas enhet i anden under Andra Världskriget – det är patriotiskt att döda och hedervärt att dö – har utvecklats till globala massmöten och meditationer för fred. Fundera över hur mycken information som kommit fram i ljuset angående korruption inom regeringar från kommunal nivå till nationell nivå, och i multinationella företag och finansiella institutioner. Pedofiler har identifierats inom prästerskapet och även i organisationer som en gång ansågs som himmelriket för era barn, och individer som en gång troddes vara mentorer eller idoler har fallit när deras mörka egenskaper har avslöjats.

15. Sätt nu dessa avslöjanden och alla andra i sitt rätta sammanhang – en integrerad del av Jordens uppstigning. När planeten färdades genom successivt högre energiplan har fler och fler områden av kriminalitet och motbjudande förhållanden som en gång var dolda kommit fram i ljuset. Detta var absolut nödvändigt så att människorna kunde se hur mörkret kontrollerade deras liv, och i ljuset av den insikten är de motiverade att åstadkomma välvilliga förändringar.

16. Ljusenergin i er civilisations växande medvetenhet, strävan och agerande har lyft upp det kollektiva medvetandet längs hela Jordens uppstigningsresa. För endast ca 70 år sedan var hon i dödsryckningar! Hennes transitering ut ur djup tredimensionell täthet till den punkten av nu förestående inträde i den fjärde densiteten är en universell prestation utan motstycke i hastighet och omfattning!

17. Genom att se avslöjandet som den vikliga och oskiljaktiga delen av uppstigningsprocessen så behöver det inte finnas någon besvikelse eller något missmod, för officiellt erkännande av våra familjers närvaro har ännu inte skett. Var så säkra på att det kommer! De offentliga mottagningarna av specifika världsledare kommer att vara höjdpunkten i hela processen för avslöjande, och precis som ni förutser vi ivrigt den betydelsefulla dagen!

18. Vi förstår att ni vill veta NÄR! Och detta är mycket viktigt för er och jag har frågat Hatonn om han kan ge oss en uppdatering på detta.

Tack för att du frågar mig Matthew. Först vill jag säga att jag instämmer i allt du sade om avslöjande och varför ett officiellt välkommen fortfarande är lagt på is. Och jag tackar dig för att du förklarar att våra besättningar i skeppen gör allt de kan för att hjälpa medan de väntar på att kunna landa och att vår markpersonal också väntar. Vi har varit i beredskap under ett decennium för att få igång den här showen! Men när vi kommer till frågan om när vi kommer att ”tillkännage” så är säkerheten fortfarande ett problem. Men den nya nyckeln är presidentvalet i november i USA. Det är viktigt att Obamas presidentskap fortsätter. Detta har ingenting alls att göra med politik i det landet eller någon annanstans! Allting har att göra med den Gyllene Tidsålderns Mästarplan! 

Planen är helt enligt vad Gaia, Jordens själ, vill. Hon vill ha en fridfull värld där alla har en rättvis andel och alla respekterar alla hennes naturriken. Det högsta universella rådet valde som huvudaktör en själ med högt utvecklad andlig status, uråldrig visdom och en erfarenhet av världsledarskap under många livstider. Den själen är Barack Obama. Han föddes med och har behållit Gaias vision om Jorden, och han har inspiration och kvalifikationer för att åstadkomma den. Hans omval är nödvändigt för att planen skall gå framåt, eftersom hans motståndare inte är kapabel för eller intresserad av att göra de förändringar som planen kräver.

Vi är totalt opolitiska och vi förringar INTE Mitt Romney! Det är bara det att han och de som delar hans åsikter inte är motiverade att förändra status quo när det gäller pengar. Den grova orättvisan från de få med miljarder och de miljarder människor med lite eller ingenting kan inte få fortsätta, och det kommer det inte att göra heller. Jorden kommer inte att tillåta den obalansen att fortsätta.

Jag tror att mer av den stora bilden behövs här. Mästarplanen inkluderar att vissa personer skulle orsaka olika sorters lidande som gav många, många själar chansen att avveckla sin tredimensionella karma och balansera andra livstiders erfarenheter så att de kunde gå vidare med Jorden. När den delen av planen var slutförd för ungefär tio år sedan så skulle de individerna ansluta sig till ljusstyrkorna. De gjorde inte det, och det är därför som krig, fördomar, korruption, girighet, splittring, terrorism och andra destruktiva tredimensionella tillstånd fortfarande pågår.

Enligt den ursprungliga planen skulle allt detta vid det här laget varit långt borta. Det var tänkt och avsett att när Obama blev president skulle han få världsomspännande stöd med att förena människor av alla nationer och leda er värld in i den Gyllene Tidsåldern. Enligt planen skulle ni och vi mötas för tio år sedan och arbeta tillsammans för att städa upp röran på er planet som orsakats av giriga, likgiltiga makthavare.

Nu väntar vi fortfarande och Obamas ansträngningar att få igenom reformer har blockerats av hans fiender i kongressen eller av penningstarka personer som kontrollerar de flesta medlemmarna där. Genom antingen dödshot mot hans familj eller att blockera röstning har Obama tvingats in i beslut som är emot hans samvete och hans världsbild. Efter att han fått veta att både han och hans familj beskyddas av oss har hans sinne befriats från den djupa oron, men han har fortfarande haft att göra med obeveklig partianda och skriande lögner eller snedvridning av fakta.

Det är vad som står i centrum i USA just nu och vad som borde finnas där istället är hur den nationen kommer att samarbeta med andra länder för att fixa det sorgliga tillståndet som er värld befinner sig i! Om vårt uppträdande på planeten blir avgörande för att Obama skall kunna behålla sin position, då kommer vi att göra det i god tid före valet. Om vi ser att hans omval är säkrat kommer vi att visa oss snart därefter.

Återigen, detta är INTE politiskt! Så snart vi kommer så kommer de politiska skillnaderna inte att vara något problem i något land. Sanningen om oss och många andra situationer som kommer att avslöjas kommer att bli det.

Matthew, detta är så nära som jag kan komma till ett datum för när vi kommer ”ut i det fria” . Tack för att jag fick den här möjligheten att tala. 

19. Hatonn, vi tackar dig att du förklarade situationen så tydligt och för försäkran att antingen kort före eller kort efter valdagen kommer det officiella välkomnandet av vår universella familj snart. Det gör slut på vår oro för att själar kanske väljer att lämna när inget dynamiskt inträffar den 21 december – det spektakulära dramat kommer att ske med introduktionen av vår ”rymdfamilj”! 

20. Älskade Ljusarbetare, vi vet att er känsla av brådska för ett offentligt tillkännagivande av andra civilisationer går långt bortom nyfikenhet. Det är er innerliga önskan om att krig och utbrett lidande samt handlingar med slumpmässigt våld skall upphöra.

21. Som vi sagt i tidigare meddelanden är fortsättningen av dessa omständigheter till stor del beroende på de rådande vibrationerna som förstorar dualitetens egenskaper och beteende – ”gott” blir bättre och ”dåligt” blir värre. Och med tanke på vad Hatonn sa om timing i Mästarplanen så verkar det som att det bara är ”gott har blivit bättre” som gäller vid den är tidpunkten.

22. Medan de extra åren av mörker orsakade fruktansvärda bakslag för många människor, så är det viktigaste hur deras själar påverkades. Då en kort livstid, trauma och allvarliga svårigheter inte var en del av en persons själskontrakt, gav gudomlig nåd dem en utvecklad andlig status, och när förövarnas handlingar var utanför deras kontrakt så överläts deras status. Det betyder att cykeln för själens eviga liv inte påverkades negativt under de extra åren i mörker, och många, många millioner av själar tog språng framåt andligt och intellektuellt sett.

23. Vi tycker att det är viktigt att ännu en gång tala om behovet av att känna sig rädd för någonting. Ni har sett att oron för terrorism under de Olympiska spelen var onödig. Vi uppmanar er att lägga in alla andra rädslofyllda påståenden och förutsägelser och rapporter i samma kategori – de kommer inte att inträffa! Detta betyder inte att Illuminati inte har några avsikter att försöka att orsaka rädsla. Det betyder att precis som deras tidigare försök har misslyckats på grund av ingripande från vår rymdfamilj ovanför er och planeten, så skall alla deras planer möta samma öde tills allt mörker har besegrats. Och det kommer snart att bli så!

24. Så här långt in i Jordens uppstigning kan inte rädslorna hos många individer försena hennes stadiga takt eller låta hennes kurs ta en omväg, men den kan göra det mot individernas tillväxt i andlighet och medvetande. Vi omfamnar er alla i villkorslös kärlek, den mest kraftfulla av alla energier i detta Universum. Om ni kan acceptera detta så kan ni vara orädda för vad som ligger framför er och se fram mot med glädje och spänning de återstående dagarna av detta år och alla åren därefter. Oh, låt oss ”redigera” oss själva här – det finns inga linjära tidsbestämmelser i kontinuum som ni snabbt närmar er, så istället för år säger vi alla livstider som kommer framöver.

25. Under hela er långa resa i den här livstiden har vi färdats med er i anden och vi fröjdas tillsammans med er över varje fotsteg som för oss närmare ert segerrika inträde i Jordens Gyllene Tidsålder. 

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.se

www.matthewbook.com Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/