Followers

Google+ Followers

fredag 3 augusti 2012

Matthew Ward 2 augusti 2012


Matthew Ward 2 augusti 2012


1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Kombinationen av vibrerande utsläpp från Jorden och de energiplan genom vilka planeten stiger upp, producerar en mängd olika starka effekter.

2. Vi skall tala lite om dessa och först nämna den mest lysande effekten – myriader gnistor skjuter upp från Jorden och varenda en betyder att en själ vaknar upp och söker att förstå vad som håller på att ske i världen. Även om befolkningen inte vet att krigsvapnen håller på att sluta fungera, och många tusen av våra hjälpande familjemedlemmar kretsar runt i era skyar till exempel, så finns en stark känsla av att något bettydelsefullt håller på att ske, och en del tycker att det bådar gott för världen.

3. Och det gör det verkligen, och vi önskar att alla kunde få veta detta? Även om några få stödjande faktorer kommer ut så är de begravda i en täckmantel av sensationella händelser, och för närvarande är det OS. Under veckorna innan invigningen spreds rapporter på ert Internet om planerad terrorism i London och även i media, som rapporterade om den möjligheten – Illuminati cirkulerar fortfarande rädslofylld information. Det betyder inte att de inte hade avsikten att genomföra sina ondskefulla handlingar, bara att de ville ha ett försprång genom att skapa rädsla och tala om för er vad de hade gömt i rockärmen.

4. Även vetskapen om att ljusvarelser från avancerade civilisationer ovan och på planeten har kullkastat ”black ops”-komplotter så håller de mörka fast vid det. De kommer inte att vara mer framgångsrika under Olympiaden än de varit förut, men deras uthållighet är förståelig. De lever på rädslans energi och deras enda medel att hålla vid liv de trasiga resterna av deras tidigare dominans är genom att skapa den utspridda rädslan som håller dem igång.

5. Genom att hedra Jordens fria vilja, att inga flera storskaliga terroristhandlingar kommer att drabba er, är er rymdfamilj auktoriserad att förhindra alla sådana försök, och de håller sig à jour om allting som Illuminati och andra illvilliga individer gör. Under många år har besättningarna i farkosterna varit i kontinuerlig kommunikation med sina trupper på marken och det höga universella rådet, så att alla som är involverade är underrättade om vad som pågår när det gäller Olympiaden och alla andra angelägenheter i världen.

6. I ett nyligen sänt meddelande konstaterade vi att Rådet ansåg det lämpligt att vänta tills slutet av året för besättningarna att landa i större antal och även att medlemmar av vår universella familj, som lever bland er, skulle identifiera sig. Vi sa också att ingenting var skrivet i sten, så det mötet skulle kunna inträffa tidigare, och potentialen växer nu för att det kommer att bli så.

7. Men inte den 4 augusti under spelen, det skulle orsaka panik! Om Rådet drar slutsatsen att alla villkor är idealiska för en fantastisk föreställning den dagen, så kommer det mycket troligt att få karaktären av en omisskännlig utomjordisk ”överflygning”, inte ett hopkok från Illuminati som syftar till att se ut som en invasion från rymden. Hursomhelst, bli inte besvikna om det datumet passeras utan världens mest häpnadsväckande händelse.

8. Ni kanske tror att specificera ett datum och en plats är dumdristigt eftersom det låter Illuminati veta när och var man skall skapa en skrämmande illusion eller farliga förhållanden och på så sätt framskjuta vad det nu är som ljusstyrkorna har planerat. Eftersom de telepatiska ”antennerna” hos de mörka alltid är i funktion, precis som ljuskrafternas är, så skulle de veta om en plan även om den inte offentliggjordes. Den lämpliga tidpunkten för ovedersägliga bevis av utomjordisk närvaro på planeten för oss tillbaka till rädsloproblemet.

9. Det yttersta målet för de mörka är att fånga själar, och rädsla är deras effektivaste verktyg, för rädslans energi bildar en barriär mellan själen och medvetandet och håller då bokstavligt talar en rädd person ”i mörkret”. Det är där vi gång efter annan har uppmanat er att inte falla offer för allvarliga förutsägelser eller krav, och ni har sett att timingen som tillskrivs den här sortens evenemang har kommit och gått utan att någon av katastroferna har inträffat.

10. Men majoriteten av befolkningen vet inte hur känslor av rädsla påverkar dem personligen eller at de kollektiva känslorna skapar världens tillstånd eller att de mörka tjänarna måste ha rädslans energi så att de kan fortsätta med at underblåsa förödelse och död. Kraften av rädsla och den massiva mängden av negativitet den producerar har alltid varit Rådets primära övervägande när det gäller tidpunkten för deras uppträdande på planeten.

11. Utvecklingen – och brist på utveckling – på grund av andra effekter av de blandade vibrationerna på planeten, samt energiplanet de färdas i, driver på för allvarliga omprövningar för att vänta till årets slut.

12. Större antal människor, inklusive de mest ihärdiga av Ljusarbetarna, upplever en rad olika plågsamma fysiska, emotionella och mentala tillstånd – allt av den energin har negativa laddningar. Vibrationerna hos enbart energiplanen kan orsaka avvikelser, för kropparna hos ljusmottagliga personer anpassar sig till förändringen från kolbaserade celler till kristallina celler. Det är viktigt att dricka mer vatten och äta lättare mat än vanligt, få tillräckligt med vila och god sömn samt få så mycket lugn ensamhet eller tid i naturen som möjligt.

13. Dessutom, eftersom allting är energi som fluktuerar på en eller annan frekvens, blir mekaniska, elektriska och elektroniska apparater och system också påverkade – ett mycket aktuellt exempel är de utbredda strömavbrotten i Indien. Även om det kanske var en Illuminatistyrd händelse så är ett strömavbrott inte ett oväntat resultat av att negativitet möter den planetariska anpassningen så här nära den fjärde densiteten.

14. Kombinationen av dessa effekter skapar en utbredd skräck, olägenhet, ilska och ekonomiska svårigheter. De negativa vibrationerna som avges av dessa kollektiva reaktioner kolliderar med frekvenserna på de energiplan som planeten omvandlar. Då Jorden fortsätter på sin kurs kommer kollisionerna att intensifieras och så även dess effekter.

15.
Den ihärdighet som visas av de mörka hjärtana och sinnena orsakar denna situation.. Om de hade hållit fast vid överenskommelsen att gå med ljusets krafter vid den angivna tiden, för ungefär 10 år sedan, när planeten befanns sig i mycket lägre frekvenser, så hade detta som sker nu kunnat undvikas. Och det för oss till bristen på utveckling.

16. Ni behöver ingen påminnelse om att vid årets slut kommer allt mörker på planeten att vara borta och endast fem månader återstår då en hel del måste ske. Medan uppmuntrande framsteg har gjorts i förhandlingarna mellan några av era ledare och ETs så är topparna inom Illuminati lika motsträviga som någonsin.

17. Inbördeskrig härjar fortfarande och tyranner styr fortfarande i flera länder. Envisa splittringar i tillsynes ändlösa problem fortsätter också, nya regeringar är i oordning och gamla regeringar är fyllda med käbbel och gräl. Utarmning orsaker stort lidande och död och det verkar inte finnas något slut på korruptionen och många nationella ekonomier är i trångmål. Kort sagt, på ytan verkar det som om allt är som vanligt, och den vanliga uppfattningen resulterar i att oupplysta människor fruktar för vad framtiden innebär.

18. Så rädsla och dualitet är fortfarande vid liv och de är inledningen till större reformer. Det är er värld och ni är ansvariga för att ta rodret för att uppnå vad ni vill, men så mycket krävs inom en så kort tid att något chockerande måste ske för att få världens uppmärksamhet. Anländandet av andra civilisationer kommer att orsaka det. Vi kan inte tala om för er när, för det har inte bestämts, men vi kan försäkra er att det kommer att ske vid en perfekt tidpunkt och på det säkraste och mest förnuftiga sättet.

19. Det finns mer att säga när det gäller det oförklarliga skjutandet i Colorado i USA, än vad som synes. Alla involverade – skytten, personerna som dödades eller skadades och alla familjerna – upplevde vad som hade valts i deras själskontrakt eller de snabbt ändrade kontrakten i en kollektiv överenskommelse om att vara deltagare, och så småningom kommer dessa fakta att länka den händelsen till Illuminati.

20. Våra hjärtan går ut till de personer som skadades och deras familjer, och familjerna och vännerna till de som dog. Hur vi önskar att de kunde få veta att deras älskade lever i glädje i Nirvana och att alla som gick med på, på själsnivå, att uthärda den traumatiska bördan tog ett språng i utveckling.

21. Vi skulle önska att varenda person som sörjer förlusten av älskade familjer och vänner kände till dessa personers aktiva, skiftande och spännande liv i Nirvana. Det gör de inte och istället för att känna sig uppmuntrade för sina kära så är de nu förtvivlade.

22. Återigen vill vi nämna att även då Jorden har fått massiv hjälp med uppstigningen från utomjordiska människor och de förhindrar storskalig terrorism så är ni ansvariga för allting utom tidpunkten för deras ankomst. Om det skall bli en förändring i den bittra striden om den lätta tillgången på vapen och ert samhälles krigsmentalitet, så måste det komma från Ljusarbetare. Det är inte en tillfällighet – för det finns inget sådant – att den senaste tragedin inträffade i samma lilla stad där en liknande incident skedde för några få år sedan. Det är ett omisskännligt tecken på att åtgärder måste vidtas om ni vill att våldet skall sluta.

23. Vi säger inte på något sätt att ni har varit vårdslösa – långt därifrån! Vi har den största respekt och heder för er! Bakom det här problemet med vapen och alla andra dödande verktyg, och liksom allting som alstrar hat, förakt, våld, orättvisor och död, finns de formidabla tentaklerna av mörker. Ljuset är långt mer kraftfullt och åtgärder som tjänar ljuset är i motsvarande grad starkare – det är därför ni har nått högre i denna strid mellan mörker och ljus. Tänk på all den korruption och de bedrägerier ni har utsatts för och den framgång ni har gjort genom en enastående uppställning för mänskliga och miljömässiga frågor – fortsätt med det fina arbetet!

24. Vi skall glädjas med er när alla sanningar avslöjas tillsammans med bevisen på de framsteg som har gjorts i otaliga områden utanför allmän insyn. Precis som alla som är inblandade i dessa aktiviteter måste ha tålamod tills det rätta ögonblicket är inne, så måste vi och ni det också. Och det kan vi alla i vetskapen om att tiden krymper för varje dag och avslöjanden och positiva förändringar måste komma fram snart.

25. Var snälla och tolka inte vår förklaring som ett bakslag för Jorden – avgjort är det inte det! Att släpa fötterna efter sig är en del av de mörkas sätt och de kommer att få lämna stegvis. Det är extremt viktigt att ni inte dröjer er kvar vid dem, speciellt inte vid straff för vad de har gjort, eller för förseningen för att få denna betydelsefulla show igång med hög hastighet.

26. Förbered er istället för livet i Jordens Gyllene Tidsålder. Vi vill föreslå att ni inte fastnar i att undra över vilka politiker som är ärliga eller vilka råd ni skall följa angående att investera era pengar – snart nog skall ni ha alla svaren. Befria er själva från triviala intressen och samhällets ytliga standarder. När det är möjligt, undvik möten med folk som är inriktade på konfrontationer, men om det inte är möjligt, dras inte in i några argumenteringar – förbrukningen av energi på sådana frågor resulterar ofta bara i negativiteten av frustration eller meningslöshet. Lita på din intuition och hedra dig själv!

27. Lev från hjärtat – som Gud sa ”Hjärtat är sätet för själen”. Föreställ dig själv i en värld där frid, ömsesidig respekt, samarbete, ärlighet, överflöd för alla och liv i harmoni med naturen härskar. I kontinuum existerar redan denna underbara värld som ni har skapat tillsammans och i linjär tid så är ni nästan där!

28. Under flera år nu har vi erbjudit andlig upplysning, vägledning och uppmuntran och det har varit vårt privilegium och vår glädje att göra detta. Den tjänst som vi delar kommer inte att vara nödvändig så länge till – din själs kommunikation med ert medvetande kommer att ge dig alla den information du behöver. Du kanske kommer att le när du inser att allt vi har sagt har varit din egen kunskap hela tiden - allt vi gjorde var att försiktigt knuffa dig in till dina minnen.

29. Syftet med alla livstider är självinsikt – att låta detta äventyr avslöjas i rätt tid är vägen till din oändliga kapacitet för kärlek. Kraften i villkorslös kärlek, den ultimata kraften i Kosmos, är nyckeln till all sublim härlighet i den Gyllene Tidsåldern och bortom.

30. Nu omsluter vi er i ovillkorlig kärlek då vi, och myriader andra ljusvarelser, följer er till tröskeln för den fjärde dimensionens densitet.Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/