Followers

Google+ Followers

tisdag 27 november 2012

Matthew Ward 20 november, 2012


Matthew Ward  20 november, 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Ni känner både fysiskt och känslomässigt av effekterna från svallvågorna av energi, mer än att ni faktiskt ser det anmärkningsvärda resultatet. Vi känner och ser den stora drivkraften framåt som svallvågorna har gett planeten och de flesta av dess invånare: Gaia, Jordens själ, är så glad över sin planetkropps närmande till den fjärde densitetens tröskel och att hopp för bättre tider har återställts inom människor vars levnadsomständigheter är desperata, och nyss väckta själar tindrar över hela Jorden. 

En värld full av andra fantastiska händelser är på väg, men under de närmaste dagarna har också inströmningen av höga vibrationer vissa ovälkomna effekter, såsom en irriterande intensitet i den negativa ändan av dualitetens spektrum. Kanske i denna stund det är mest märkbart i den spända konfrontationen mellan Israel och Palestina. Vi skyndar att försäkra er att tiden för ett fullskaligt nytt krig är förbi. Dagens fiender kommer att utvecklas till fredliga, samarbetsvilliga relationer, och att ett land förklarar krig mot ett annat kommer att vara otänkbart.

På en annan front, men också på grund av ökande höga vibrationer, upplever många sådana tillstånd som svaghet, förvirring, glömska, trötthet, plötsliga humörsvängningar och andra ovanliga känslor. I friska kroppar som har absorberat ljus är sådana känslor få och lätta då dessa kroppars kristallina celler lättare anpassar sig till energisvängningar än för dem med kolbaserade celler i kroppar med mindre ljus.

Var snälla och använd inte dessa symtom som en brometer för att bedöma hur mycket ljus som finns inom er! Kroniska sjukdomar och former av mental sjukdom påverkar fortfarande kroppar inom Jordens atmosfär. Och själar som strålar med ljus kan fortsätta med att uppleva dessa besvär tilsl de är väl inom den fjärde densitetens starkt helande vibrationer.

För att minska svårighetsgraden och varaktigheten i dessa tillfälliga avvikelser se till att få tillräckligt med sömn, undvik stressfulla möten, drick massor av vatten, ha ensamma, lugna stunder så ofta det är möjligt och ät klokt. Grönsaker och frukt är speciellt fördelaktigt och mindre kött, socker, stärkelserik mat och fett i kosten kommer också att hjälpa till med att höja energinivåerna, minska tröttheten och stabilisera en positiv syn på livet.

Vi rekommenderar starkt att ni inte tar till antidepressiva eller andra receptbelagda läkemedel, eller de många som finns på butikshyllorna. Särskilt i de nu rådande energierna kan de kemikalier som finns i olika droger förstöra eller trycka ner kroppens egen healingmekanism. Om ni tar receptbelagda mediciner kan ni tala med er läkare om att få en säker reducering av dosen.

En annan effekt av Jordens närmande till den fjärde dimensionen är att linjär tid går allt snabbare. Om ni når dagens slut och känner er frustrerade för att det inte fanns tid för att ta hand om alla uppgifter, sätt upp era prioriteringar och, snälla, känn inte oro över att ni måste avstå från det som inte kunde passas in. 

De rådande vibrationsnivåerna har avsevärt bidragit till en ganska annorlunda sorts problem, också. Illuminaterna, som trodde att de inte bara skulle kunna klamra sig fast vid sina rester av kontroll, utan även återuppbygga sin tidigare världsomfattande maktbas, numera vet att deras situation är helt hopplös. De hade satt sitt hopp till, och de la sina pengar på, Mr Romney och att han skulle vinna presidentvalet i USA.

Det landets folk, och resten av världen, ser president Obamas omval som väljarnas val. Det var det verkligen också, men hans seger är mer än vad rösterna säger – den är en manifestation av vetenskap, en återspegling av det energetiska flödet i Universum. Presidentens vision om en fredlig värld, återställd till sin forna hälsa och skönhet, och hans mål att uppnå detta är i linje med Jordens vibrationsfält. Romneys mål är att behålla världens resurser och enorma förmögenheter i samma händer som hittills, och detta är inte i linje med Jordens vibrationsfält.

Likdom alla andra källor av negativitet, de låga vibrationerna av girighet och kontroll, är oförenliga med de höga vibrationerna av kärlek som flödar allt rikligare över hela världen och för Jorden tillbaka till ett hälsosamt tillstånd av balans. Energin inom balansen är kärlek/ljus och ingenting med låga vibrationer kan existera inom denna den mäktigaste av alla energier i Universum.

Det faktum att valresultatet var i samklang med det universella flödet, som den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare visste för länge sedan att det skulle bli, minskade inte alls den fria viljans val för USAs medborgare. Var och en röstade i enlighet med hans eller hennes reaktion på den energi som utgick från kandidaterna.

Var snälla och förstå att detta varken är kritik eller dömande av väljarna eller kandidaterna – det är en förklaring på valresultatet i samband med lagar som styr livet i detta Universum. Detsamma gäller för valet till Kongressen i det landet och alla val i andra länder där medborgarna har ett val av kandidater till ledarroller. Lagarna påverkar inte bara nationella regeringar och styrande organ från bynivå och upp – när än negativitet fortfarande har ett fotfäste så orsakar höga vibrationer omskakningar för att skilja agnarna från vetet, så att säga. Detta kan vara så nära hemmet som familjen, grannar och medarbetare och till synes så avlägset som multinationella företag, FN, Militärmakten, religioner, utbildning, rättsväsendet samt informationsföretagen över hela globen.

Höga vibrationer är övermäktiga de låga vibrationerna av allting som negativt har påverkat livet i er värld. Detta måste hända så att Jorden kunde återfå sin balans efter att hon nästan dött från långa tidsåldrar av obalans på grund av mänsklighetens brutalitet mot varandra, mot djuren och mot planeten själv. Den massiva infusionen av ljus från långt avlägsna källor sedan ca 70 år tillbaka gjorde att Jorden nu kunde färdas tillbaka på en resa mot livsuppehållande balans – ni känner den färden som Uppstigningen.

Detta är en lämplig plats för att besvara ett email som nyligen sändes till min mor;
”Jag har just hittat den här webbplatsen men jag har känt till Disclosure ganska länge. Vad är det meningen att vi skall göra tills vår ET-familj kommer hit? Skall vi bara fortsätta med att vänta tålmodigt och hoppas att de verkligen kommer? Kan de välja att inte göra det? Om det är så, skulle det betyda att det är vårt ansvar att få slut på alla krig och annat våld, reparera miljön och fixa till allt annat som är fel i den här världen? Att göra allt det utan hjälp från avancerade civilisationer verkar vara en omöjlighet!” 

Det finns så mycket att säga om detta att det är svårt att veta var man skall börja.

Kanske är det bäst att börja med den universella lagen att ingen civilisation har ansvaret – ännu mindre rätten – att gå in i en annan värld och göra förändringar som de finner lämpligt, även när det vore oerhört fördelaktigt för den världens invånare. Civilisationer med en kärna av mörker har brutit mot denna lag och förstört andra människor och deras hemländer, men detta har aldrig hänt för Jorden och endast upplysta civilisationer finns i närheten av ert solsystem.

Så, ja, det är en civilisations ansvar att rätta till sina egna fel, men det finns en typ av ögla eller slinga här, kan man säga. Förhållandena i er värld, från allvarligt skadad miljö till tillståndet av oupphörligt krigande och samvetslöst användande av resurser, är produkter av er civilisations successiva generationers stridslystnad, brutalitet, girighet, korruption, bedrägeri, vårdslöshet och missbruk. Att rätta till alla dessa fel är verkligen ett formidabelt åtagande, och för varje tredimensionell civilisation verkar det helt säkert att vara en omöjlig uppgift.

Det är ingen tvekan om att det är därför som Gud har gett tillstånd till assistans till civilisationer som begär det. Gaia bad om hjälp, så att hennes planetkropp skulle kunna överleva, och svaret var vad vi nämnde här ovan, infusion av livräddande ljus från många civilisationer. Men det är inte bara genom Gaias begäran som hjälpen ges så kärleksfullt. En önskan i det kollektiva medvetandet att få leva i en värld i fred och harmoni med naturen är er begäran om hjälp för att uppnå detta. 

Från första ögonblicket av intensiva ljusstrålar, för många år sedan, har civilisationer som Jorden inte ens vet existerar hjälpt Jorden och er på många viktiga sätt. Således är det helt klart att deras hjälp inte är beroende av ett ”Avslöjande”, era regeringars offentliga erkännande av utomjordisk närvaro på Jorden.

I enlighet med universella lagar, och som en del av den Gyllene Tidsålderns mästarplan – före födseln visste alla i er värld detaljerna i planen och krävde att få delta i den – så är alla i vår universella familj som har hjälpt er vägvisare, inte några som vill ta över er värld.

Många tusentals lever precis där med er och arbetar vid er sida. De har anpassat sig till ett utseende som inte skiljer sig från ert. Och deras överlägsna intelligens och högt utvecklade förmågor och färdigheter har gett dem inträde i områden där mörkret härskade.

En del arbetar i tysthet genom forskning och dokumentation av sanningen om att mörkret har hållits dolt för er, och andra – ni kallar dem whistleblowers – berättar sanningen för världen.

Andra initierar eller påverkar reformer i så skilda områden som regerande, ekonomiska och rättsliga system, energi, transporter, sjukvård, sport, utbildning, gruvdrift, skogsavverkning, jordbruk, datateknik, arters bevarande, media, forskning och metallurgi.

Några få är i underhållningsbranschen, och även om ni betraktar dem som sådana, är deras bedrift att förvåna er genom att röra om tankarna för vad som ligger under deras extraordinära förmågor. De exemplifierar vad ni, också, kan göra när ni expanderar i andlig och medveten medvetenhet.

Många bröder och systrar kom från andra världar för att bli vän med er, upplysa er, vägleda och inspirera individer som delar med dem samma ursprungscivilisationer. 

Skyddet av osynlighet, genom att dölja eller genom en ogenomtränglig sköld av kristet ljus, ges till människor vars liv är i fara i händerna på Illuminaternas hantlangare.

Ingen av de uppmärksammade ”fruktade” pandemierna inträffade eftersom familjemedlemmar som arbetade i era laboratorier neutraliserade gifterna i vacciner som var avsedda att orsaka sjukdomar och död.

De skador som har gjorts mot Jorden är mycket för allvarliga för er att kunna hantera själva. Även när de teknologier som länge har kontrollerats av Illuminaterna släpps så är de inte tillräckliga för att snabbt hantera den omfattande förstärkande hjälpen som planeten kräver, och tekniker i närliggande rymdskepp, en del är drivna av tanken, har denna kapacitet.

Medan passagerare och besättning har väntat på att få landa och arbeta med er på plats så har de hela tiden hjälpt er från himlen. Som mest har de hindrat mer än ett dussin försök av Illuminaterna att använda kärnstridsspetsar i terroristattacker som skulle ha orsakat fler dödsfall och mer förstörelse än ”9/11”.

Radioaktiva utsläpp från Japans skadade kärnkraftverk skulle ha dödat eller gjort sjuka miljoner, om inte besättningarna hade så dramatiskt reducerat de dödliga nivåerna.

Inget marint liv inom mil från oljeriggarna i Mexikanska golfen skulle ha överlevt om besättningarna inte hade rensat bort den forsande oljans giftiga komponenter!

De har också reducerat giftighetsgraden i vapenarsenal, industriavfall, lagrat kärnavfall, chemtrails och andra föroreningar både på land och i haven.

Besättningar fjärran och nära upplöser eller avleder himlakroppars kurs och även skräp som tillverkats av människor som finns i rymden och kunde orsaka allvarlig skada om det träffat planeten.

Genom att lägga ett elektromagnetiskt rutnät över Jorden minskar de effekterna på jordbävningar när det gäller dödsfall och förstörelse, men tillåter ändå att samma mängd av negativitet släpps från Jorden.

De styr svåra stormar bort från land, om inte målområdena behöver rengöring, och en rening av vattnen i området.

Och dessa enormt kraftfulla, långt avlägsna civilisationer kommer att fortsätta med att rikta intensivt ljus till Jorden tills hon är säkert inom den fjärde dimensionen.

Kan ni föreställa er tillståndet i er värld, och alla som bor där, om inga av dessa åtgärder hade gjorts av ett oräkneligt antal varelser inom vår universella gemenskap?

Detta leder oss fram till en punkt där vi önskar betona ”bara fortsätt att vänta tålmodigt” på Avslöjandet. Älskade själar, ni är inte bara väntande! Inombords vet ni att ansvaret för att rensa upp röran är ert, för det är ert hemland, och på ett eller annat sätt har ni alla bidragit till dess tillstånd. Det är därför många miljoner av er har tjänat under åratal för att få till stånd välvilliga förändringar som genererar ljus och upplyftning av er värld.

Låg oss ge er några exempel. Lokala och internationella demonstrationer och meditationer för fred. Deltagande i olika miljöbevarande åtgärder. Monetärt stöd till organisationer som tillhandahåller livsnödvändigheter till flyktingar och andra i fattiga omständigheter. Samhälleliga och individuella insatser för att hjälpa dem som är mest behövande. Krav på rättvisa och human behandling där detta nekas. Insatser för att bevara och lyfta upp livet för både husdjur och vilda djur. Påhittighet, ihärdighet och samarbete för att övervinna ekonomiska motgångar och andra umbäranden.

Och, snälla ni, förbise inte kraften i era böner! Bön är inte att recitera bekanta ord i kyrkan eller personliga meddelanden till Gud, vilket namn ni än ger den Högsta Varelsen i detta Universum. Bön är den energi som sänds ut av varje tanke, känsla och handling, och ni har sänt ut energin för ”fred, välstånd, hälsa och harmoni” i stort överflöd!

Vi vill nämna andra faktorer som också hänför sig till ”att vänta tålmodigt”. I tidigare meddelanden har vi förklarat vad som hindrat masslandningar under det sista årtiondet eller så, och det är mycket olyckligt att så mycken förvirring och besvikelse har uppstått på grund av uppenbart falsk information som getts till vissa kanaler av mörka entiteter, som påstod sig vara kända och respekterade källor. De mörka tjänarna gör detta särskilt för att orsaka negativa reaktioner, för de livnär sig på den energin av negativitet, och för att överleva måste de fortsätta med att skapa den. 

Det hjälpte inte att de mycket få verkliga planerna för att ett litet antal ETs skulle göra ett offentligt framträdande måste skjutas upp – vi kan försäkra er att flottans befälhavare som tog besluten gjorde kloka beslut för er säkerhet och deras.

På grund av detta och de många fallen av avsiktliga lögner om utomjordingars ankomst och avsikter, såväl som påståenden om förestående planetariska katastrofer, har Hatonn bett oss att förklara hans uttalande i ett tidigare meddelande:

”Om vårt framträdande blir avgörande för Obama att behålla sin position så skall vi göra det i god tid före valet. Om vi ser att hans omval är säkert kommer vi att visa oss strax efteråt”. 

Vi hänvisar till medlemmar av den utomjordiska grupp som har förhandlat med vissa av era regeringars ledare och andra i främsta ledet att bana vägen för den Gyllene Tidsåldern. Denna besöksgrupp skulle bli introducerad före ankomsten av vår familj och kommer att föra teknik till Jorden och stanna så länge ni önskar och behöver dem, för att arbeta med er.

Beslutet om tidpunkten för den där betydelsefulla dagen ligger hos det Högsta Universella Rådet, och det handlar på Guds uppdrag. Endast vid den slutliga toppen av medvetenhet kan sjäslkontrakten för varje inblandad, individuellt och globalt karmiskt fullbordande, och er befolknings reaktioner bli kända.

Det finns ännu en aspekt till ”spelet av väntande”, om man säger så. Djur vars själskontrakt ger tillräcklig livslängd åker snålskjuts in till den fjärde dimensionen med planeten, men mänskligheten gör inte det – ni måste förtjäna biljetten, så att säga. Oavsett om ert kontraktsval är att leva i Jordens Gyllene Tidsålder eller att njuta av dess fulla panorama från Nirvana så är det klokt att använda denna tid för att förbereda er andligt.

Lev från ert hjärta – kärlek är nyckeln! Endast i USA är en dag varje år betraktad som Tacksamhetens Dag. Borde inte varje dag vara en tid för tacksamhet över hela er värld?

Tack till vår universella familj, som finns mitt ibland er eller på er himmel, och alla som strålar intensivt ljus från fjärran till er och er värld.

Tack till Gaia för hennes rop på hjälp så att hennes kropp och alla hennes inneboende livsformer kan överleva.

Tack till Gud för hans villkorslösa kärlek och för att aldrig döma vad man gör eller inte gör.

Och tack till varandra för att ni ger möjligheterna för upplevelserna som ni behöver för andlig och medveten tillväxt.

Alltid och på alla sätt, respekten och kärleken från upplysta själar över hela detta Universum är med er, vår kära jordiska familj.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se 

www.matthewbook.com Kärlek och frid!
Suzanne Ward
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/