Followers

Google+ Followers

fredag 9 november 2012

1 November, 20121 november, 2012

Stormen Sandy som översvämmade USAs nordöstra kust var inte skapad av människor. Moder Jord rensade sig genom att släppa negativitet, som var speciellt djupt förankrad runt om New York City och Washington DC, och omvandlade den till ljus. Illuminati har inte längre tillgång till den teknologi som de under många år missbrukade för att initiera jordbävningar och större stormar.

_____________________


Matthews budskap för oktober kommer ut lite sent eftersom det är första dagen jag har haft Internetanslutning sedan den 18 oktober då mina tekniska problem började. Alla korrigeringar misslyckades och ingen tekniker fanns tillgänglig för att komma hem till mitt hem före den 25 oktober då jag avreste för 2012 Scnario Konferensen i Sedona, Arizona.

21 oktober 2012

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Kanske särskilt bland ljusarbetarna, som vet om att Jordens utträde ur den tredje densiteten är nära förestående, finns det en oro för att turbulensen inte avtar och i vissa fall verkar öka istället. Vi vill stilla deras sinnen angående detta genom att förklara varför världens situation är vad den är, och vi börjar med början.

Kära ni, vad ni skiljer på som vetenskap och ande är ett och detsamma. Det kan inte vara någon separation, för ursprunget och makeupen av allting som existerar över hela Kosmos är energi. Denna energi är den rena essensen av Skaparens ljus-kärlek, Kosmos Suveräna Varelse, Källan, Allt som är, Helheten, Jag Är.

Samtidigt som var och en av er är unik, oberoende och okränkbara själsjag, i den oändliga och eviga sammankopplingen av Allt, så är varje invånare på Jorden ett mikrokosmos av planeten Jorden. Jorden är ett mikrokosmos av ert solsystem, solsystemet är ett mikrokosmos av Vintergatan och er galax är ett mikrokosmos av detta Universum. Vårt Universum är mikrokosmos av Kosmos, vars början var vad ni kallar ”Big Bang”, och från det ögonblicket och framåt existerar ingenting bara för sig själv och allting som händer någonstans påverkar allting, överallt.

Under de senaste decennierna har Jorden varit centralscenen i detta Universum på grund av den exempellösa snabbheten och omfattningen av förändringar på planeten, som tillskrivs vetenskapen, och inom hennes folk, vilket tillskrivs anden. Ändå har de pågående förändringarna på Jorden och inom er satts i rörelse för mer än 70 år sedan, när ni gav energin nya riktningar, så att säga.

Energi är neutral, men strömmar av energi kan styras av tankeformers hängivenhet. Tankeformerna är faktiska substanser, om än osynliga för er, och de skapas av varje tanke, känsla och handling av varje liv i existens. Denna hängivenhet är antingen positiv eller negativ till sin natur och detta Universum vimlar av båda.

Ju närmare man är till någon energirörelse, ju djupare påverkas man. Eftersom er värld är översköljd av dualitetens negativa komponenter – rädsla, oro, splittring, raseri, girighet, bedrägeri, korruption, fattigdom och slumpmässigt våld – så är ni i centrum av dynamiskt skakande och skakningar.

Inte bara är dessa negativa strömmar fästen som blivit genererade där, de kommer därifrån. Genom fysiken som styr livet i detta Universum skjuts energin som genereras överallt ut i rymden, lockar till sig och fäster sig själv till närmaste liknande energi och, som en bumerang, återvänder den med den förstärkningen. Eftersom Jordens strömmar av negativitet sänds ut i överflöd drar de till sig och för tillbaka exakt vad de har sänt ut. Den oföränderliga Lagen om Attraktion är orsaken till att världen fortfarande är genomsyrad av kaos.

Och det är därför vi har uppmanat er att fokusera på vad ni vill ha i era liv och i er värld! De många som är fullt upptagna med att tänka på vad de inte vill ha och sin ångest, sitt missmod, sin ilska, sorg och otålighet när det gäller dessa situationer, skapar fler sådana i sina personliga liv och i världen. Den där sortens tankar och känslor är fyllda med den negativitet som förlänger situationerna som de egentligen vill ha slut på! 

Det enda sättet att stoppa den här karusellen är med kärlek, den starkaste kraften i Kosmos. Kärlek – precis samma energi som ljus, bara uttryckt på olika sätt – är vad ljusvarelser över hela detta Universum har strålat med intensitet till Jorden under mer än sju decennier. Den inledande infusionen av ljus räddade hennes liv och gav henne den styrka hon behövde för att bryta sig loss från den djupa, tredje tätheten och börja på sin uppstigningskurs. 

Med denna inströmning av ljus hade Jorden mer att erbjuda till alla sina invånare, mikrokosmos av hennes varelse, och hennes folk som öppnade sina hjärtan och sinnen tog emot det och genererade sitt eget ljus, sin livskraft, mer överflödande. Vi har fröjdats med och för var och en av dem! Inte bara har deras liv lyfts upp i andlig och medveten upplysning, utan deras svar skapade positiva energiströmmar som ytterligare gynnade Jorden och hennes andra mottagliga själar.

Eftersom vi älskar varenda själ i er värld är det tråkigt för oss att en del ännu vägrar ljuset som skulle ersätta deras rädsla och ångest med healing och glädje. Så länge de mörka hade kontroll över er värld så kände de sig mäktiga och kraftfulla. När deras kontroll började erodera för några år sedan satte rädslan in.

Vid det här laget är Illuminati desperata för deras sista, trasiga rester av inflytande – media och segment av militära styrkor samt ekonomin – försvinner. Tyranniska härskare är också rädda därför att deras motsvarigheter i vissa andra länder har störtats av medborgarna. Och många miljoner lever i fruktan på grund av de mörkas aktiviteter.

Rädsla är en förstorad känsla som sänder ut den mest potenta negativitet. Även det som genereras på Jorden har effekter universellt sett, som vi sagt, det påverkar på det mest genomgripande sätt allt liv på planeten. Tänkt på hur ofta vi har betonat vikten av att sända ljus till de svagaste länkarna i vår familjekedja av själar, de som har fångats i mörkret.

Skaparens lag om fri vilja ger dem rätten att förneka dem själva ljus, men de kan inte stoppa dess kosmiska kraftfullhet. Jordens uppstigningskurs har nått en segerlik nivå av intensiva energiströmmar och dessa blockerar vägen av energiströmmar med rasande negativitet. Eftersom dessa strömmar varken kan vända tillbaka eller gå framåt till den fjärde dimensionen så är de tvingade att snabbt och ursinnigt följa med.

Det är detta som står för de tumultartade scener ni ser nu och vi skyndar oss att försäkra er att de nuvarande konflikterna inte kommer att sluta explosivt! Ljuset från vår universella familj, kombinerat med er egen, är långt mer kraftfull än de negativa virvlarna runt planeten. Och ett tydligt tecken på att Jorden hanterar detta klokt är att långt färre dödas och mycket mindre skador uppstod på egendom som var resultatet nyligen från jordbävningarna, hennes huvudsakliga släppande av negativitet, än tidigare.

Vi anser att syftet med våra budskap är att upplysa, uppmuntra och ge andlig vägledning under denna exempellösa tid i Universums historia. Vi har också sagt att vi är opolitiska, som alla andra andligt utvecklade varelser har vi kommit långt bortom en politisk aspekt i vår natur.

Så varför talar vi ens om politik? Att känna till hur er värld blev laddad med negativitet är viktigt för en förståelse för Jordens uppstigning och en förklaring kan inte utelämna hennes skäl för den: att bli fri från den massiva negativitet som orsakats av effekterna från politiska ideologier!

Politiska beslut påverkar livet hos befolkningen – medborgerliga rättigheter, lagar, utbildning, sysselsättning, typer av information som sprids, kulturella sedvänjor, ekonomiska förhållanden, beskattning, röstning, sjukvård, religiös inriktning och angivande av ”fiender”. Grundvalen hos de flesta av världens regeringar har sedan länge varit krig, korruption, bedrägeri och förtryck på olika sätt, och allt har gett en skenande negativitet.

I alla tider har stridslystna styrande organ orsakat ändlös blodsutgjutelse som nästan har dödat er planet. Detta är orsaken till att Gaia, Jordens själ, väljer att låta sin kropp lämna den tredje dimensionen, där mörker frodas, och färdas in till högre densiteter där bittert polariserade, politiska ideologier och deras tragiska resultat inte existerar.

Beslut och handlingar som görs av USAs regering är inflytelserika över hela världen, därför är det landets kommande val ansett som ett globalt intresse. Vi har talat om president Obamas uppdrag i samband med Jordens Gyllene Tidsålders mästarplan, vilket är i enlighet med Gaias önskan om en fredlig värld där alla lever i harmoni med naturen. Hennes önskan, och planen som förkroppsligar den, överskrider politiken i varje nation. Obama, som har upplevt många livstider med ledande positioner accepterade detta monumentala uppdrag att föra fred till er värld, och han kom hit med den visdomen, visionen, hängivenheten och den moraliska och andliga integritet han har för att leda vägen. Varken han eller hans uppdrag har förändrats i dessa avseenden.

Emellertid har under hela hans mandatperiod hans insatser undergrävts av Illuminati – de som sitter i Kongressen och som stöds av de som inte finns där. Ett exempel på deras kombinerade hantverk, som ni kommer att känna igen, är det så ofta kritiserade ”Obamacare”, vilket bara är ett trasigt skelett av Obamas avsikt. För att få igenom någon av de reformer han önskade för folket i sitt land så hade han inget annat val än att ändra på en del bestämmelser och lägga till eller ta bort andra, så att Kongressen skulle kunna anta den prisvärda räkningen på Hälsovården.

Snart kommer inte längre de individer vars handlingar är motiverade av girighet och kontroll att finnas kvar. Sedan kommer ni att kunna se varför det högsta universella rådet valde den själ som föddes som Barack Obama till en av de mest vitala rollerna i er värld idag. Detta skulle ha varit uppenbart genom hela hans presidentskap om det inte varit för ihärdigheten hos de mörka tjänarna.

Trots deras förmåga att fördröja de stora framstegen i reformerna så har Jorden med sin förtrupp av upplysta själar fortsatt rörelsen i snabb takt mot den fjärde dimensionen. Med nedräkningen, som nu kan mätas i endast några veckor, dröjer det inte så länge innan ni skall se hur nuvarande omvälvningar och konflikter börjar utvecklas till en förenad önskan om en värld i fred och igångsättningen av Jordens Gyllene Tidsålder.

Låt oss tala om de allra tidigaste stadierna av livet i den Tidsåldern. I vårt förra budskap räknade vi upp prioriterade projekt som kommer att tas om hand. Nu skall vi beskriva vad ni kan vänta er i mån av den allmänna naturen hos samhället.

Som vi sagt tidigare kommer inte alla härligheter i Guldåldern att finnas vid tröskeln. Inte heller kommer ett helt annorlunda eller upplyst samhälle att finnas där. Både Jorden och Nirvana kommer att fortsätta att vara excellenta skolhus för själar att utvecklas till androgyna varelser – de som har perfekt balanserade feminina och maskulina energier – och vad som behöver balanseras mest av allt är känslor, för de påverkar attityder och val av både handlingar och reaktioner.

Att gå in i Nirvana förändrar inte en persons natur och att helt enkelt gå in i den Gyllene Tidsåldern gör inte det heller. Vi talar inte om att gå efter vad som står i ert själskontrakt – var och en som allvarligt avvikigt från sitt kontrakt, ignorerat vägledningen och medvetet valt mörka vägar, kommer inte att finnas med här – utan vi talar istället om era personlighetsdrag, intressen, idéer, normer, ambitioner, färdigheter och talanger.

Till exempel blir inte en pessimist plötsligt en optimist, inte eller kommer någon som tenderar att vara lat helt plötsligt bli flitig och energisk. Blyga personer blir inte sälskapliga eller vice versa. Någon som analyserar en situation börjar inte i längden att agera spontant och en person som gör ett mediokert jobb blir inte perfektionist. Baseball- och fortbollsentusiaster kommer inte att plötsligt omhulda konst och inte heller kommer artisterna att börja träna för Olympiaden. Bönder kommer inte att ändra sitt yrke och inte heller lärare, sjuksköterskor, mekaniker, affärsinnehavare, kockar, arkitekter, snickare, dataprogrammerare eller någon annan vars arbete uppfyller dem dagligen.

Kort sagt, era egenskaper och karaktärer, färdigheter, jobb, hobbies och så vidare – allting som sammanfattar den unika individ som var och en av er är – kommer inte att vara annorlunda förrän ni väljer att vara det. Vi vill specificera det lite: individer som gillar jakt och fiske kommer snabbt att ändra dessa former av rekreation för andra lika tillfredsställande tidsfördriv som hedrar allt liv i naturens rike.

Den stora skillnaden som alla kommer att välkomna är en villighet att börja se situationer från andras perspektiv, att anta attityder som leder till harmoniska diskussioner och resolutioner och att gå vidare med sätt som bäst tjänar allas behov. Ni kommer att leva i de kärleks- och ljusvibrationer som ger upphov till dessa beteenden och inspirerar till handlingar därefter.

”Lika attraherar lika” är en fysisk lag som också förenar personer som är genetiskt och andligt lika varandra. Relationer – i familjer, på arbetsplatser, samhällsaktiviteter eller inom nationella organisationer – som är baserade på de grunderna kommer att bestå, de som inte är det gör det inte. Med förståelse för att målet för alla själar är att växa i andlig och medveten medvetenhet så kan det bli vänskapliga överenskommelser när skiljevägar erbjuder möjligheter för avancering.

Allvarliga hälsotillstånd kommer att förändras gradvis snarare än att en kronisk sjukdom slutar i ett svep, men så snart man är i den fjärde dimensionens vibrationer kommer man att börja känna sig anmärkningsvärt pigg och frist i både kropp, sinne och ande. Under många år har ni blivit misshandlade genom mängder av olika gifter som har gjort allvarlig skada på befolkningen. Inget av dessa giftiga ämnen finns i den fjärde dimensionen och när ni fortsätter att flytta er in i högre och starkare vibrationer kommer kroppen att återställas till perfektion.

Vi vet hur ivriga ni är att få höra när vår rymdfamiljs medlemmar bland er och på er himmel kommer att bli officiellt välkomnade. Vår goda vän Hatonn berättar för oss att allt ligger i beredskap att ske, de väntar bara på signalen från det universella högsta rådet, som agerar efter Guds vägledning. 

Håller ekonomin verkligen på att stabiliseras eller är det Illuminaterna som manipulerar den illusionen? Den globala ekonomin, som är en produkt av rök och speglar, för att använda er egen term, är omöjlig att reparera. Grunden i det nya systemet har skjutits under det gamla så att när dess kollaps inträffar så kommer den nya stiftelsen att vara väl etablerad. Det gör det möjligt för övergången från det gamla systemet till det nya att komma till stånd utan att dammen bryter ihop, så att säga.

Skräddarsydda förändringar i valuta, bankvärld, utlåning, skatter, handel och investeringar kommer att upprättas i en takt som minimerar förvirring, men skuldavskrivning i fallet med IMF-lån till länder där pengar aldrig nådde de fattiga massorna är en ekonomisk prioritering, och så är också att förse dem med pengar det viktiga för de många miljoner som behöver dem. Andra prioriteringar är att avhjälpa arbetslösheten, hemlösheten och flyktingsituationerna.

Till er, kära själar, som skickar frågor till min mor av personlig natur – såsom vart och när ni skall flytta, ert uppdrag, är ert ljus tillräckligt för att fysiskt gå tillsammans med Jorden, kan era sjukdomar botas – så har vi inte de svar ni söker. Men det har ni – allting som är viktigt för er att veta finns inom er själ! 

I många meddelanden har vi uppmanat er att sluta förlita er på externa källor för att få svaren och istället gå inom er. Lugna ert sinne från ”3D-tjattret” och låt era själars meddelanden komma allteftersom – intuition, instinkt, inspiration, längtan och samvete, den vägledning som håller er på rätt spår med vad ni valde i era själskontrakt.

Men, när det gäller era uppdrag skall vi repetera vad vi har sagt om de jämförelsevis få som behövs för att fylla ledande positioner. De flesta av er valde att vara vägvisare genom att stråla ut ert ljus, och ni uppfyller den rollen genom att helt enkelt leva som den varelse ni är – ett av Guds älskade barn och relaterad till alla andra i Hans familj – alla i Jordens mänsklighet, djuren, växtriket och de ovärderliga själarna i Devornas riken.

Det är viktigt att vara kräsna när det gäller information om världshändelser också, eftersom desinformation fortfarande vimlar i massmedia, i privata publikationer och på Internet, inklusive kanaliserade meddelanden. Återigen, gå inom er och var uppmärksam på de sensationer som kan komma. Om informationen flyter lätt så är det mycket troligt sant, om ni känner ett motstånd så är det mycket troligt falskt. Det lägre medvetandets nivå i ett stängt sinne kan orsaka att personen avvisar all information som inte stödjer hennes eller hans rigida trosföreställningar.

Framför allt, dras inte in i någon rädslofylld information – det finns ingenting att frukta! Detta är en tid för att känna glädje, att vara glada och segerrika! Ni är bara en pytteliten bit av linjär tid bort från mållinjen i den största triumfen någonsin sedd i detta Universum, och i kontinuum har ni redan passerat mållinjen, ni har redan triumferat! 

Vi hedrar er för ert mod er ståndaktighet i ljuset. Vi hedrar er för er uthållighet och uppfinningsrikedom med att övervinna alla hinder som satts upp i er väg av de mörka tjänarna och för ert tålamod med förseningarna. Vi hedrar er för att ni leder er värld in i den nya eran av kärlek, frid och harmoni med hela naturen. Var snälla att hedra er själva så som vi gör!

I Ljus och Kärlek!

Suzy Ward 

Översättning Gertie Dahlberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/