Followers

Google+ Followers

söndag 20 januari 2013

Meddelande från Matthew 19 januari 2013


Meddelande från Matthew 19 januari 2013Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Funderingar och förvirring finns i en del ljusarbetares tankar. Här är ni nu, nästan tre veckor in på det nya året 2013, och inte bara har ingenting skett när det gäller omfattande reformer, utan det talas även om en annan krigszon och ett dödligt gisslandrama i Algeriet, slumpmässigt våld fortsätter och den besvärliga situationen för flyktingar växer. Visar inte detta på att Jorden fortfarande är i mörker?

Vi trodde att vårt senaste budskap täckte in orsaken till att er värld inte kan förändras så snabbt som vissa ljusarbetare hade hoppats på eller förväntat. Låt oss titta på de tankar som ifrågasätts här i förbindelse med punkterna av information i många tidigare meddelanden, vi utelämnade den punkten – skillnaden mellan de mörka krafterna, mörker och de mörka tjänarna.

De mörka krafterna, de i särklass mest kraftfulla, är ett gigantiskt kraftfält av negativa tankeformer som slingrar sig över hela Universum, sökande efter mindre utvecklade civilisationer att omsvepa i mörker. Även om detta enorma fält har förmågan att manifestera till vilken individuell form det föreställer sig så gör det sällan det, eftersom dess mål är att fånga en hel civilisation genom att svepa in den i mörker.

Således är mörker de mörka krafternas avkomma kan man säga, och det kan liknas vid ett molntäcke som är så tätt att människor känner sig vilse i ett töcken. Och de är verkligen vilsna i mån av medveten medvetenhet om sin början, av sin Gud och gudinnejag, och av deras oskiljaktiga förbindelse med Den Högste i detta Universum och alla andra livsformer inom detta.

De mörka tjänarna är de individer i en insvept civilisation som har en böjelse för girighet, grymhet och maktbegär. Dessa tendensers låga vibrationer formar ”sprickor” i psyket, och genom den universella Lagen om Attraktion så tillåter dessa sprickor inflödet av matchande, negativa tankeformer som är mörkrets makeup.

På så sätt influerar mörkret, och slutligen kontrollerar, dessa individers tankar, avsikter och handlingar. De blir marionetter till mörkret och utför de mörka krafternas mål att förslava den civilisationen genom tyranni, rädsla, svek, korruption och okunnighet om sanningen om dess början i Skaparen, ett flertal livstider, de universella lagarna eller kunskapen om andra civilisationer.

Så var finns nu dessa mörka källor i förhållande till Jorden?

De mörka krafterna började röra sig bort från ert solsystem efter infusionen av ljus från långt avlägsna civilisationer som räddade livet på er hemplanet för ungefär 70 år sedan. Det kraftfältet lämnade på grund av att ljus är en styggelse för hela dess existens – precis som ljuset från ett stearinljus i ett rum genomtränger mörkret, så gör även energin av kärleksljus hål i vilken energi av mörker som än finns i närheten.

Även då de mörka krafterna lämnat finns dess täta moln av mörker kvar på Jorden, som krafterna fåfängt har sökt att fånga en gång för alla. Mörkret fortsatte att utesluta andlig och medveten medvetenhet i det kollektiva medvetandet, och via Lagen om Attraktion fortsätter Jordens invånare att producera den negativitet som nästan dödade planeten.

Detta ändrades när den intensiva instrålningen av ljus började sprida ut sig i molntätheten och gav Jorden den energi hon behövde för att skaka sig loss från tredje dimensionens täthet och börja sin uppstigningsresa. Endast under de senaste veckorna blev de sista svaga resterna av molnet förvandlat till ljus och planeten kunde triumferande passera genom dörröppningen till den fjärde dimensionen.

Så nu när Jorden är i den dimensionen, hur kan det vara så att våld och ojusthet fortfarande pågår? Det beror på att placeringen av en planet är en typ av täthet och själsutvecklingens status av var och en av dess invånare är något helt annat! Mamma, var snäll och för in datumet på det meddelandet som förklarar de två tätheterna (11 september 2011).

Tack! För alla som det verkade som att det länge väntade 21 december 2012 var en bluff, därför att ni inte såg några djupare förändringar, var överflödet av kärleksljus som genomsyrade er värld under den tiden en syn att skåda!

Den energiströmmen fortsatte att lysa upp det kollektiva medvetandet tills det såg ut som en middagssol och uppfyllde Jordens innerliga önskan om att åtminstone de flesta av hennes invånare kan följa henne längs hennes väg mot Uppstigning. Många, många människor som tidigare saknade ljuset som skulle göra det möjligt för dem att följa planeten, absorberar nu tillräckligt med ljus åtminstone för ännu en tid.

Nu talar vi igen om de mörka tjänarna. På Jorden är de individer som för omkring tio år sedan vägrade att hedra sina avtal på själsnivå och förena sig med ljusets krafter, efter att ha försett massorna med möjligheten att avsluta den tredje dimensionens karma. De fortsatte istället att härja i er värld genom sådant som att kontrollera regeringar och den globala ekonomin, släppa ut virus som skapats i deras laboratorier, att manipulera vädret och skapa jordbävningar, starta krig eller styra över tyranniska regimer.

Under den inströmmande kärleks- och ljusenergin så absorberade dessa få individer, som fortfarande finns bland er, lite mer ljus än de hade, vilket är endast en gnista av deras livskraft. Men det var tillräckligt för att deras kroppar skulle fysiskt överleva i den första strimman av den fjärde densiteten som Jorden befinner sig i just nu. Om de inte absorberar mer av ljusets briljans, som fortsätter att intensifieras längs med planetens uppstigningskurs, så kommer deras kroppar inte att kunna överleva så länge till.

Majoriteten av dem som drar fördel av energivågen är ”goda människor” som är mycket oroade över världspolitiken som skildras i era medier och skrämmande desinformation på Internet. De har ännu inte ”sett ljuset” för att låna ett av era uttryck – de lever på ett gudfruktigt sätt, men ser ännu er värld från en 3D-nivå, både andligt och mentalt.

Andra, som fortfarande ”är i mörker” i det avseendet, följer myndigheternas order, de har ännu inte absorberat tillräckligt med ljus för att höja sig över sin indoktrinering att lyda utan att ifrågasätta. Vissa har fått inpräntat genom sin tro att det är deras ansvar att söka hämnd för övergrepp på deras förfäder, samhällen och länder.

Sedan finns det de som är i konflikt – de inser att vad de gör är emot den allmänna välfärden, men de är beroende av dessa inkomstkällor för att försörja sina familjer. Dessa olika sinnestillstånd tillsammans med massiv miljöförstöring är de naturliga ”efterdyningarna av årtusenden av mörker”, som sas i vårt senaste meddelande.

Det återstår att se hur mycket ljus de ovan nämnda personerna kommer att kunna ta emot, vad deras fria viljas val kommer att bli och mängden av ljus kommer att bestämma hur långt var och en kommer att kunna resa med planeten in till successivt högre vibrationer. Men snälla ni, kom ihåg vad vi sagt tidigare: av olika anledningar, kända endast på själsnivå i de flesta fall, så kommer många ljusfyllda personer att välja att lämna Jorden hellre än att fortsätta Uppstigningen fysiskt.

Nu skall vi förklara varför vi ofta har påstått att, när det gäller fart och omfattning, så är Jordens Uppstigning ur den djupa tredje dimensionen och tätheten utan motstycke i detta Universum!

Med undantag av hennes erfarenhet, så är resandet genom den densiteten där mörkret är så djupt förankrat, en utomordentligt lång och mödosam färd. 

Vi citerar en annan världs erfarenhet. Liksom Jordens forntida folk så sänktes även den civilisationen ner från en högre dimension i andlig och medveten medvetenhet till randen av planetarisk förstörelse på grund av igångsättandet och fortsättandet av krigande. De hade inte någon hjälp av vår universella familj och efterföljande generationer tillbringade nästan 50 000 år med att stiga upp ur den djupa, tredje dimensionen innan de nådde den fjärde. Det tog så lång tid innan det fanns tillräckligt med ljus i det kollektiva medvetandet för att kunna lyfta civilisationen och deras planet in till den högre dimensionen.

Mamma, för de läsare som skulle vilja vet mer om den civilisationens historia, fysiska utseende, kultur, regering och så vidare, var snäll och nämn boken med det långa budskapet från en representant från dess nuvarande befolkning. (”Aeschyles” kapitel i Illuminations för a New Era – Upplysningar för en Ny Era).

Tack! Jorden och hennes livsformer har haft en enastående mängd hjälp ända sedan Uppstigningen startade under slutet av 30-talet. Det började med den livräddande infusionen av ljus från många kraftfulla civilisationer och fortsatte så på olika sätt med hjälp som vi har nämnt i tidigare budskap.

Endast en jämförelsevis handfull av er befolkning känner till den hjälpen, men andra prestationer av ljuset är helt uppenbara. Eftersom det fortsatt att öka på Jorden har fler och fler av er strålat ut ert eget ljus med större kraftfullhet, och ni ljusarbetare har gjort enorma framsteg i att dämpa effekterna av mörkret genom att avslöja de mörka tjänarnas aktiviteter.

Till de stora prestationerna som vi tidigare har proklamerat kan vi tillägga det globala strålkastarljuset som ni kastar på behovet av att lyfta upp kvinnornas ställning och att upphöra med spridningen av massförstörelsevapen. Dessa kraftigt negativa aspekter av ert samhälle, som länge har dominerat i det kollektiva medvetandet, förs nu fram i det allmännas ögon.

Generation efter generation efter generation tolererade orättvisa, kulturella lagar och praxis som förnedrade kvinnor och accepterande av oavbrutet krigande och våld som ”det är bara så livet är”. Nu har samhällets röst över hela världen sagt: ”Stopp!”

Ljusvarelser över hela detta Universum hedrar de otaliga själar som gick med på att delta i de mängder av tragiska situationer som har fått människor att ta djärva steg framåt inom dessa två områden, och i alla andra där förändring så väl har behövts. De själar som accepterade dessa ytterst svåra uppdrag gjorde det med ovillkorlig kärlek och de hoppade framåt i själstillväxt.

Precis som ni så önskar vi alla att nödvändiga förändringar kunde ske över en natt. Det kommer att fordras många förhandlingar, många diskussioner och dödläge innan alla hjärtan och sinnen är samstämmiga. Den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare visste att ni inte kunde förvandla er värld på något annat sätt än steg för steg, och på själsnivå visste ni och alla andra på Jorden det också.

Även med utomjordisk hjälp så är en tredje dimensions civilisation som utvecklas till fredliga människor som lever i harmoni med naturen, en övergångsprocess. Genom alla våra meddelanden och svar till läsarna som frågat om detta så har det sagts detsamma: förändringarna kommer att komma stegvis.

Följande utdrag från budskapet den 2 juni 2007 skickades nyligen till min mor av en nytillkommen läsare, som ”bara råkade se det här”. Han skrev också att denna information borde finnas i fler budskap, vi borde inte förvänta att folk minns vad som står i de gamla budskapen. 

”Är 2012 slutet på Jordens Uppstigning och slutförandet av alla övergångsfaser in till den Gyllene Tidsåldern?”

Allt mörker kommer att ha förvandlats och Jordens och individernas balans uppnåtts, men det är inte riktigt att efter året 2012 allt som uppnåtts fram till den tidpunkten kommer att kvarstå oförändrat hädanefter. Kom ihåg att det enda som är konstant i Universum ÄR förändring. Andlig och intellektuell tillväxt och tekniska framsteg kommer att fortsätta – ni skulle inte vilja ha det på annat sätt!

Vår älskade Jordfamilj, vi har aldrig väntat oss att ni skall minnas all den information vi har gett er! Inte bara är era dagar fyllda med ett brett spektrum av ansvarsområden att tänka på, utan den linjära tiden passerar förbi allt snabbre också. Det är därför vi så ofta har repeterat vad som är viktigt för er att veta, och det har inkluderat att den härliga Gyllene Tidsåldern inte finns på tröskeln och att en dag inte kommer att skilja sig dramatiskt från dagen innan och den dag som följer.

För att undvika möjligheten av misstolkning så säger vi att vi kunde ha varit mer exakta när det gäller ”uppnådd balans” i det där budskapet från juni 2007. Fastän det föregående materialet var i samband med de förhållanden som råder i den tredje dimensionen, så skulle vi ha kunnat specificera att balans kommer att uppnås så att Jorden och hennes invånare kan stiga ut ur den tredje dimensionen. Som mikrokosmos i Universum, som alltid är i ett balanserande tillstånd, kommer också ni att fortsätta med balanseringen när er andliga och medvetna medvetenhet fortsätter att expandera.

Vad som väntar er på tröskeln till den Gyllene Tidsåldern är effekten av energins inflöde under Vintersolståndet i december, som förvandlade det sista av mörkret till ljus. Detta nya överflöd av ljus ökar tempot i Jordens energifälts potential mot manifestation av underverken som både ni och er universella familj kommer att samskapa längs med Jordens färd genom den fjärde dimensionens täthet och vidare till hennes destination i den femte dimensionen.

Vi vet inte hur länge det dröjer innan Jorden är tillbaka hem, där planeten och dess själ Gaia, har sitt ursprung. Det är logiskt att fråga, eftersom vi visste när planeten skulle lämna den tredje dimensionen, så varför vet vi inte när den kommer att nå fram till sin destination?

Jordens uppstigning till denna punkt var förutbestämd, så hon skulle nå det smala, himmelska fönstret när den planetariska anpassningen skulle möjliggöra för henne att gå in i den fjärde densiteten. Nu när hon är i den densiteten, där mörkret inte längre kan angripa henne med sin negativitet, så ligger hennes färd inom en säker hamn så att säga, där finns inga ”tids”-sammandragningar.

Precis som förut – alltid! – beror hennes invånares resa på de val var och en gör, och de samlade valen skapar makeupen i det kollektiva medvetandet. Så, det är era tankar, passionerade känslor och handlingar som kommer att bestämma Jordens takt från och med nu och framåt. Om det är ett lyckligt surrande och mumlande genom den fjärde dimensionen eller om det blir högtsvävande och stigande som en örn, så jublar Gaia – och då är den exceptionellt svåra delen av Uppstigningen över! 

Ni kan också känna jubel – er ståndaktighet i ljuset lägger till oändligt mycket till denna fantastiska bedrift. Även i linjär tid kommer ni att fortsätta att utvecklas mot ert mål till en kärleksfull, harmonisk och hälsosam värld med överflöd för alla, i kontinuum är ni redan segrande. När ni har full förståelse för hur unik denna bedrift är så kommer ni att veta att om några själar skulle kunna säga ”väl utfört arbete” så är, det ni ljusarbetare!

Vi håller er i ära och villkorslös kärlek när vi fortsätter att följa er, om än osynliga, varje steg på vägen!


Översättning Gertie Dahlberg.
Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/