Followers

Google+ Followers

onsdag 9 januari 2013

29 december, 2012


29 december, 2012



Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Datumet den 21 december – det så länge väntade med spänning och funderingar över vad som skulle hända – har nu både kommit och gått.

Personliga upplevelser den dagen var lika personliga och unika som varje själ är i sig själv. Hursomhelst, majoriteten av sensationer som upplevdes av ljusarbetarna kan beskrivas som ögonblick av förhöjd, andlig intoning för en del, en känsla av frid och välbefinnande för andra och en besvikelse för dem som förväntat sig att få se stora förändringar. Med undantag av de som tror på ”domedagskonceptet” så var den vanliga reaktionen hos resten av Jordens invånare, som gav någon tanke alls till Maya-kalendern: jag visste väl att ingenting ovanligt skulle hända! 

Vår älskade Jordfamilj, någonting absolut utanför det vanliga skedde faktiskt! Alla i er värld skulle glädjas med oss om de visste att den kraftfulla energin som blev förankrad på Jorden under vintersolståndet lyste upp många miljoner själar. Det inkluderar dem som inte har någon kunskap alls om Jordens uppstigning eller inte tar ställning eller har varit på gränsen till de mörka vägarna. Om än omedvetet så har de alla intensifierat i det kollektiva medvetandet en önskan och beslutsamhet att vilja rätta till det som är fel i er värld.

Ni kan naturligtvis inte se detta från vårt perspektiv, men ni kommer att se effekterna av den massiva infusionen av kärlek-ljus-energin. Mer än någonsin förr känner människor runt om i världen ett djupt medlidande för dem som är i chock och sorg efter den slumpmässiga masskjutningen, eller som kämpar och dör för frihet från tyranni eller för de som är hemlösa och hungriga.

Det har alltid funnits individer som ställt upp för att hjälpa andra på alla sätt de kan. Vad som är nytt nu är att Enheten av All som är känt på själsnivå ökar i medvetandet, där en känsla av samhörighet med alla som lider försiktigt kommer fram. Den nyligen inträffade inströmningen av ljus skapade en på själsnivå gemensam intention att få slut på våldet i er värld och lyfta upp mängderna av de utfattiga massorna. Då tankar och handlingar i linje med denna intention smälter samman till den kollektiva tron att detta kan bli gjort, så kommer fasta steg att tas för att uppnå det.

Som ni vet så är det som finns i kontinuum ett fullbordat faktum (fait accpmli). Men de flesta av Jordens människor har i varierande grad varit i den tredje dimensionens medvetenhet, och på den nivån är möjligheterna begränsade till den tredje täthetens sinnen, kapacitet och vad man har lärt sig.

Deras uppriktiga längtan efter en värld i fred och godhet är verklig, men deras begränsningar i tron skapade tvivel på att det någonsin kunde bli verklighet. Det är inte så vida känt att den universella lagen att tron skapar verklighet påverkar varenda persons liv, så det är förståeligt att hittills har den tron genomträngt det mesta i er civilisation. Man har trott att mängden av förhatliga situationer i er värld är alltför överväldigande för att kunna åtgärdas. Nu flyttar vetskapen på själsnivå tankarna från ”det är omöjligt” till ”kanske är det möjligt – låt oss försöka!”

Jorden håller på att passera igenom det himmelska fönster där de sista strimmorna av den tredje dimensionen är så svaga att de knappt är märkbara vid sidan av de ljusare och starkare strimmorna av den fjärde dimensionens täthet där mörkret inte kan komma in. Medan alla ljusvarelser jublar över denna härliga prestation, som är utan motstycke i Universums historia, så betyder det inte att Jorden plötsligt kommer att förvandlas till ett paradis.

Precis som en våldsam storm lämnar död och förstörelse i kölvattnet, så gör också de mörka det. Men en storm varar bara i timmar och den slår inte ut hela världen. De mörka har kontrollerat livet på Jorden under årtusenden och tillståndet i er värld idag är efterdyningarna av många tusen års förödelse av mörkret. Det har lämnat efter sig i kölvattnet de skador som orsakats er planet och det inflytande det hade på många sinnen.

Vi vet att en del av er tycker att rensa bort skräpet som lämnats av de mörka kan bara ske efter att vår universella familj är på plats. Även om de så gärna vill ta med sin teknik och arbeta tillsammans med er så är inte ens möjligheten till detta särskilt starkt registrerat i det kollektiva medvetandet. Den positiva aspekten är i det här fallet att själar på planeten är, och andra kommer mycket snart att bli, i färd med att ta initiativ till att ändra på det som behöver ändras.

Bortse inte från de förändringar som har skett under en längre tid. En stor del av bedrägeri och korruption har avslöjats och i flera länder har medborgarna rest sig för att kasta av sig oket av förtryck. När valda regeringar inte uppfyller medborgarnas behov tvingas de till förändring av den växande gräsrotsrörelsen. Människor som drabbats hårt av trasig ekonomi har utvecklat geniala sätt att inte bara klara av sina svårigheter utan också att övervinna dem.

Det är sant att utomjordingar som lever bland er har hjälpt till med detta, men var snälla och ge er själva lite beröm för det. Era fromma handlingar och er ståndaktighet i ljuset har varit oumbärliga bidrag till detta! Kraften i era böner, visualiseringar av en strålande Jord, delande med dem som är nödställda och stöd till organisationer som sysslar med miljöskydd och andra värdefulla insatser är ovärderliga.

En hel del måste verkligen göras och när er strävan fortsätter och styrkan i ljuset blir snabbare och mer spridd så kommer ni att få se planer och intentioner förverkligas. Motstånd och stridslystnad kommer att utvecklas till förhandlingar, samarbete och andlig enighet när ert nya år utvecklas i samklang med er önskan att få leva i fred och i harmoni med naturen.

Det kommer att finnas hinder och omstarter längs vägen, försök och misslyckanden, men istället för att avskräckas från framåtskridandet så kommer detta att stärka den kollektiva lösningen att stanna på kursen mot skapandet av den fredliga, friska och vackra värld ni vill ha.

Fler av era universella familjemedlemmar kommer att ansluta sig till er, det är helt säkert, men det är er värld och ni bestämmer. Medan några ljusarbetare är, eller snart kommer att bli, i ledande positioner, så är de flesta av er vägvisare för de uppvaknande själarna, och dessa som ännu inte har nått den punkten och som helt enkelt lever i det ljus ni är, som är tillräckligt för dem.

De nu rådande vibrationerna, som är på nivåer som inte funnits på planeten sedan eoner tillbaka, har i motsvarande grad höjt era vibrationer, och ljuset i själva er essens strålar med större kraftfullhet än någonsin förr. Detta påverkar på ett fördelaktigt sätt tankarna och känslorna hos människor vars liv du berör och flödar vidare ut och hjälper till att omvandla till ljus resterna av negativitet var den än finns.

Din utstrålning lyfter dina själsfränder som blivit besvikna eller nedslagna på grund av att deras förväntningar på 21 december inte uppfylldes. Det vill säga att världens situation inte avsevärt förbättrades den dagen.

Låt oss tala om förväntningar. Vi kommer tillbaka till den universella lagen om att tro skapar verklighet, och vi tillägger att lagen har ett villkor: tron måste vara realistisk i sin miljö eller omgivning!

Ett exempel: någon kanske tror att även då han ser ett framrusande tåg bara någon meter bort så kan han säkert korsa spåren. Han kan inte det, inte i en omgivning som Jordens, där det kollektiva medvetandet inte inkluderar tron att faran kan avvärjas genom dematerialisering eller förflyttning. Så detta är varken en realitet eller en förmåga i er värld.

Det är samma sak med de otillfredsställda förväntningarna på 21 december. Den stora majoriteten av befolkningen på Jorden börjar först nu tro på att göra er värld till en bättre plats kan vara möjlig. Djupgående förändringar som sker över hela er värld på någon speciell dag finns inte i deras trossystem och därför inte heller starkt i det kollektiva medvetandet, och det kollektiva medvetandet är den kreativa kraften hos en civilisation. Så att förvänta sig stora förändringar över hela världen på en viss dag är inte realistiskt inom Jordens miljö.

När det gäller vissa individers tro på ”domedagen” var de långt ”ute och seglade”, och inte bara med det kollektiva medvetandet. Tron att planeten skulle vara självdestruktiv eller bli förstörd är exakt motsatsen till Gaias vision av en Gyllene Tidsålder för hennes planetkropp och alla hennes livsformer, och Gud hedrar hennes önskan.

Det är därför som vi i tidigare meddelanden kunde konstatera med säkerhet att dagen som föregick den 21 december skulle vara ungefär som dagen i sig själv och så skulle också den följande dagen bli. På skämt nämnde vi att det inte skulle bli någon ”bandklippningsceremoni” när Jorden nådde början av den fjärde tätheten, vilken var väl känd skulle ske runt detta datum, linjärt talat. (9 september 2011: När Jorden stiger upp genom de ”sista” fläktande energiströmmarna av tredje tätheten, vilka blandar sig med de ”första” strömmarna av fjärde, kommen ni inte att märka en dynamisk skillnad från den ena dagen till den nästa. Det kommer inte att bli någon bandklippningsceremoni, så att säga.) 

Det finns ytterligare ett element till effekterna av det kollektiva medvetandet hos en civilisation när det gäller ankomsten av vår familj från andra världar. Ni har ivrigt väntat på landningen av rymdfarkoster och att få möta medlemmar som lever bland er. 

Nu är det så att er iver när det gäller detta inte delas av den stora majoriteten av ert samhälle, utan det faktum att ”utomjordingar” kommer för att hjälpa er, eller redan lever på planeten, inte ingår i deras trossystem. Dessutom, till största delen, är deras uppfattning om utomjordingar att de är monstruösa varelser som invaderar Jorden, precis som visats i vissa filmer.

Som vi också nämnt i tidigare meddelanden var det Högsta Universella Rådet formellt ansvarigt för ankomsten och introduktionstidpunkten, men nu är Gud ansvarig för detta. Gud befriade Rådet från det tunga ansvaret att avgöra när Jordens folk är psykiskt redo att se rymdfarkoster landa i stort antal och att hälsa varelser med ovanliga utseenden. Gud kommer att säga: ”Sätt igång!” när mötet kan bli med ett välkomnande, inte med rädsla, och Han är lika ivrig för det glädjefyllda tillfället som alla vi andra som vet att detta kommer.

Gud tar över rodret när det gäller detta och det är en förändring från vad vi rapporterat i tidigare meddelanden. Förändringar inträffar i toppen på vårt Universum, precis som sker i era liv. Så det är inte så att vi ger er vilseledande information och senare måste dra tillbaka den – vi berättar vad som är känd vid tiden för våra budskap och om senare betydande ändringar görs, så rapporterar vi om det.

Några av er har frågat varifrån vi får vår information. En del är vår själsnivås kunskap som har vuxit fram genom självinsikt, eller minnen, och det är mest träffande och koncist beskrivet som ”universell kunskap”. Vi har ingen mer kunskap än vad någon annan själ har - helt enkelt genom andlig utveckling och medvetenhet har vi haft fler möjligheter att minnas vad som finns i det förrådet av kunskap, än vad mindre utvecklade själar har haft.

Vår information om vad som händer med Jorden och på Jorden kommer från ett antal källor, och när information från flera är i samma division, så att säga, så delar vi den med tillförsikt med er.

En källa är Gud, som berättade för oss vad vi just angav här ovan angående när Han kommer att säga till Rådet att underrätta befälhavarna i flottan: Sätt igång! Rådet är en annan källa, och så är vår gode vän Hatonn som är en intergalaktisk befälhavare i flottan och chef för kommunikationen mellan Jorden och resten av Universum. Vi är också i kontakt med individer i Nirvana som övervakar aktiviteterna på Jorden och med civilisationer som hittills har utvecklats andligt, intellektuellt och tekniskt så att även på den här stationen de verkar vara magiker.

Vi har tillgång till Akashakrönikan, Universums massmedvetande och Jordens kollektiva medvetande, och vi vet vad som finns i Jordens energifälts potential. Det är i det fältet som möjligheterna blir sannolikheter och sannolikheterna blir vissheter, beroende på mängden energi i era kollektiva tankar, känslor och handlingar som läggs in i en viss potentiell händelse.

Jordens passage kommer från och med nu att vara smidigare än under de senaste månaderna, när naturliga förändringar i planetarisk anpassning orsakade starka energiökningar i ert solsystem. Då dessa ökningar gav Jorden hoppen framåt så behövde hon nå porten till fjärde dimensionen och många av er upplevde förvirrande fysiska, känslomässiga eller mentala avvikelser när era kroppar fortsatte att anpassa sig till de ökande högre vibrationerna.

Hädanefter kommer kombinationen av kristallin cellstruktur och intensifieringen av ljus längs med Jordens uppstigningskurs att möjliggöra att era kroppar stannar på en mer jämn nivå. Ni kommer att kunna hantera saker med jämnmod, självförtroende och inneboende visdom, oavsett de situationer som uppstår.

Med få undantag ser era vetenskapsmän ljus i samband med astrofysik och teknik, och religionerna ser kärlek som en själens provins. Det kommer att bli känt att ljuset inom vetenskapen och kärleken hos själen är av en och samma energi, och det är den starkaste kraften i Kosmos. Nu när denna energi flödar i överflöd över er värld, mer än någonsin sedan Gaia och hennes planetkropp skapades i Guds fullkomlighet, så kan såren hos hennes invånare och hos Jorden själv bli helade.

Gå in i ert år 2013 med vetskap om att ljusvarelser över hela detta Universum är, som aldrig tidigare och någonsin, era osynliga supporters och assistenter. Vilken glädje det kommer att bli när ni kan känna samma villkorslösa kärlek för oss som vi känner för er!

Översättning Gertie Dahlberg



Kärlek och frid!
Suzanne Ward





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRG







Instructions HERE




Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/