Followers

Google+ Followers

tisdag 8 november 2011

Matthew Ward 5 november 2011


Matthew Ward 5 november 2011

 

En svallvåg av energi 11/11/11 - Illuminatis aktiviteter kommer att varva ner – Rädsla - Ursprung och avsikt för den fria viljan och karma – Hur negativitet börjar – Skaparens tillägg till Lagen om fri vilja – Betydelsen av balans – Guds förklaring – Målet för alla själar – Första, andra tätheten av livsformer – Samhällsmodell.

 


 1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew.  Tillsammans med er har vi observerat det stadiga framåtskridandet av ljuset som ”Occupy”-rörelsen har spritt i USA och vidare till andra länder, och den anda av frihet som har inspirerat ”Den arabiska våren” till att fortsätta.  Även människor som inte känner till att dessa stora framsteg beror på de högre frekvenserna tillsammans med Jordens uppstigningsväg inser att er värld är på väg att väsentligt och snabbt förändras.

 

2. Och snart kommer tempot att öka.  Det finns ”tidsfickor” i den himmelska kalendern som är särskilt fördelaktiga för energiökningar, och en sådan kommer att komma inom några få dagar – dvs 11-11-11.  Svallvågen, vilken för Jorden kommer att vara en drivkraft framåt på hennes resa, kommer att påverka människor på olika sätt.  De som är obalanserade genom att vara nedsänkta i de låga vibrationerna av negativitet, kommer att uppleva upprörande, fysiska och emotionella störningar.  Ljusarbetare, inklusive de miljoner som inte identifierar sig själva som sådana, kommer att känna en känsla av upplyftning då de flyter i Universums accelererande takt.

 

3. Sanningar och reformer kommer att bli som en katapult mitt ibland er, då det inte kan bli fler förseningar i Mästarplanen från det Högsta Universella Rådet för att befria er planet från årtusenden av dominans av mörker.  Det är därför som ansträngningarna för att stärka den europeiska ekonomin inte kommer att förhindra den hotande kollapsen i den globala ekonomin, vilken sedan länge har kontrollerats av Illuminaterna.  Det är därför lokala, statliga, provinsiella och nationella regeringar kommer att efterkomma medborgarnas krav på förbättring i deras liv och varför krig och andra våldsamheter kommer att varvas ner.

 

4. Ytterligare lite längre kommer Illuminaterna att fortsätta med att motverka alla framsteg mot dramatiska förändringar med sådana störningar och sönderslitningar som deras ”black ops” terrorism, aktiemarknadsståhej, mutor eller hot mot politiker, begränsat återupptagande av chemtrails i vissa områden, väderkontroll och, naturligtvis, rädslofylld disinformation.  Eftersom ljuset hela tiden intensifieras på planeten är det logiskt att undra över varför de kan fortsätta med att göra detta.  Svaret är rädsla!

 

5. De många människor som ä rädda för vad som händer just nu och för vad som omedvetet ligger framför dem hjälper Illuminati genom att de utstrålar den rädsloenergin som de Mörka behöver för att uppehålla hela sin varelse.  Med vetskapen om att den Gyllene Tidsåldern i er nära horisont redan existerar i kontinuum, kan ni känna lugn – ja, lugn och upphetsning – och de höga vibrationerna i era känslor kommer att stråla ut över världen.  Jordens eviga balansrörelse kommer att göra det möjligt för ert ljus att nå dessa som behöver det för att komma över sina rädslor.

 

6. Ljusarbetarnas ståndaktighet, ljuset från alla som har vaknat upp samt era universella familjers tjänster utgör en snabb försvagning av Illuminatis sista rester av makt.  Under det kommande året kommer deras formidabla krafter, som har hindrat president Obama från att fullt ut agera på sitt ljusfyllda uppdrag, att rivas bort och sanningar avslöjas om omfattningen av de maktblock som har stört och slitit sönder hans reformarbete.  Det kommer att bli känt också att bakom scenen har han samarbetat med de utvecklade själarna från andra civilisationer, och ni kommer att få se hans effektivitet i arbetet med andra ledare för att åstadkomma stabilitet och harmoniska relationer mellan alla nationer.

 

7. Det triumferande resultatet av Jordens fria viljas val att gå upp till den fjärde dimensionen och tätheten mycket snart före eller efter slutet av år 2012 har säkerställts från början av hennes uppstigande ur den tredje dimensionens täthet för ungefär 70 år sedan.  I hennes kärlek för varenda själ vill hon att alla följer med henne, men detta är en fråga för varje persons fria viljas val.  Vår medvetenhet om individuellt och kollektivt medvetande hos Jordens invånare låter oss veta att de flesta av dem inte förstår fri vilja.  Detta ämne har länge varit en fråga om filosofiska och teologiska diskussioner, men utan kännedom om ursprunget och avsikten med fri vilja så kan det inte finnas någon förståelse för det.

 

8. Denna brist på kunskap har gett upphov till frågor och kommentarer som skickats till min mor. Jag bad henne att hitta några av dem och infoga dem här i vårt budskap.

 

Hur kan en barmhärtig Gud låta så många av hans barn få utstå fruktansvärda lidanden?  Varför ger Gud företräde för den fria viljan hos de Mörka framför fri vilja hos ljusvarelser?  Varför låter Gud de hemska sakerna hända för goda människor som inte förtjänar det?  Gud är allsmäktig och han kunde göra sig av med allt mörkret, så varför gör han inte det?  Fri vilja existerar inte – livet är förutbestämt genom den karma som tillfaller oss.  Om Gud verkligen är en kärleksfull Gud, varför vill han inte låta de ansträngningar som görs för fred bli framgångsrika?  Kanske vad Bibeln säger om en hämndlysten Gud är rätt, men alla lyder inte hans lagar, så varför måste miljarder betala för vad några få gör? 

 

Och: Litanian av fasor fortsätter med oförminskad styrka. Varje dag hör vi nyheter om ännu en skandalös manipulation av människors sinnen, masstölder, invasioner, fängslanden, avsiktlig svält, våldtäkt, barnövergrepp, slaveri, tortyr, även försök till folkmord.  Och fortfarande en dundrande tystnad från ”Högsta Huvudkvarteret”!  Varför?

 

9. Tydlighet när det gäller den fria viljan och karma är mycket viktig, inte bara för att många själar söker efter svar på den här typen av frågor, utan för att förståelsen av de kosmiska principer som styr livet i detta Universum är själva nyckeln till en Uppstigning med Jorden eller gå förbi denna unika möjlighet.

 

10. Vi skall berätta för er om fri vilja, rätten att välja, och dess oskiljaktiga komponent av manifestation, förmågan att göra vadsomhelst man kan föreställa sig, hur mörkret kom in till vad som var avsett att vara den ultimata gåvan till alla själar, och karma, obegränsade möjligheter för själar att uppnå en balanserad erfarenhet som behövs för att utvecklas andligt och intellektuellt.

 

11. Allt började med Skaparens första uttryck av sig själv – “Big Bang” – som skapade det Kristna riket och ärkeänglarna.  Ur Skaparens oändliga kärlek för de första själarna, vid en viss tidpunkt, fick de den fria viljan och en inneboende förmåga att medskapa – de kunde använda energin från Skaparens kärleks ljusessens för att manifestera vadhelst de kunde tänka sig. I början fungerade detta i perfekt renhet.  Ärkeänglarnas tanke var att göra nästa rike av änglavarelser, och använda Skaparens energi, att producera själar som, liksom de själva, var enbart av kärlekens ljusenergi och medvetenhet.

 

12. Efter att ett okänt antal tidsåldrar förflutit gjorde ärkeänglarna gudar och gudinnor, en del av dem var ren energi som deras medskapare, och andra hade formen potential.  Potentialen möjliggjorde manifestationen av materia med substans, eller täthet, som lät själar producera vilka former de nu kunde föreställa sig, och de medskapade de Universa som utgör Kosmos.  Skaparen valde gudar och gudinnor till att härska över de olika Universa, och en av gudarna, som många av er kallar Gud, blev härskaren över detta Universum.

 

13. Genom alla dessa eoner av medskapande var alla manifestationer, vare sig de var av enbart energi – ärkeänglar, änglar och en del gudar och gudinnor – eller i form, andra gudar och gudinnor och Universa – av Skaparens rena kärleksljus essens.  Och på grund av att alla själars ”början” är och för evigt skall vara i Skaparen, så ville han att alla själar genom hela Kosmos skulle ha samma previlegium som de första som skapades.  Och det bestämdes att de valda gudarna och gudinnorna har rätten och ansvaret för att fastställa lagar som reglerar deras respektive Universa, men de är bundna till att hedra Skaparens kosmiska lagar som inkluderar fri vilja.

 

14. Någonstans längs linjen, efter att ha skapat materia för både människor och djur, föll den fria viljan utom kontroll – ni vet det som historien om Lucifer och hans band av fallna änglar.  De började kombinera de två typerna av materia för att producera intelligenta halvmänniskor, varelser av hälften djur, såsom kentaurer, satyrer, sjöjungfrur och mermen och andra som omnämns i er mytologi.  En del var utformade till att göra arbete som människor inte kunde göra eller inte ville göra, såsom raskt transportera meddelanden eller att arbeta under vatten och andra var gjorda helt enkelt till att vara grymma, såsom drakar på land eller i havet.  Eftersom det inte fanns någon DNA-programmering för åldrande kunde dessa intelligenta varelser leva i misär under tusentals av era kalenderår.

 

15. Ju mer Lucifer och hans anhängare var förtjusta över att göra den här typen av livsformer, ju längre föll de från Ljuset.  När några insåg att de missbrukade sin gåva av fri vilja återvände de till att manifestera i Ljuset.  Andra fortsatte med att producera varelser av deras missgynnade idéer och skapade tätare och tätare energi, då deras ljus hölls fördunklat tills endast gnistan av föreningen med Skaparen, som var deras livskraft, återstod.  Negativiteten skapad av deras tankar och gärningar och våndan av alla varelserna de gjorde, bildade det massiva, mäktiga kraftfält som kallas ”de mörka krafterna”.

 

16. Det är från den källan som själar varsomhelst i detta Universum, som har benägenhet för girighet, hänsynslöshet och maktlystnad, blivit marionetter i detta eländiga mörker.  På senare tid har denna vetenskapliga princip av interaktion, som är från Skaparen, blivit känd som Lagen om Attraktion, eller ”lika attraherar lika”.  Energin från själars mörka tankar och begär attraherar samma sorts energi i detta enorma fält av negativitet och drar in det i själarnas liv, deras världar och deras världars kollektiva medvetande.  Detta är vad som hände med Jorden.  Efter att ha befolkats var planeten en gång känd över hela Universum som ett paradis, och en av Guds favoriserade skapelser blev uppslukad i negativiteten som skapats av dessa civilisationer.

 

17. Endast Skaparen kan ändra sina lagar, och i det här fallet med fri vilja har det gjorts två gånger.  Under Antiken använde de tätaste, eller mörkaste, själarna sin fria vilja och fångade inte bara de svagare själarna utan de också bemäktigade sig dessa svagare själars fria vilja.  Detta skapade en sådan obalans mellan ljuset och mörkret rakt igenom hela Kosmos att, för att återfå balansen som är viktig för att hålla rörelsen av alla kroppar relativt stadig, påbjöd Skaparen att de mörkaste själarna måste återställa den fria viljan för de fångade själarna.  Och så gjorde de det, men dessa själar som så länge hade berövats att öva sin fria vilja var lätt manipulerade av mörkret tills de började acceptera ljuset som ständigt erbjöds.

 

18. Skaparens andra undantag är att aldrig igen kan nukleära vapen användas i rymden på grund av de förödande skador som gjorts mot själar – inte kroppar utan själar – och om sådana försök görs har härskaren av detta Universum makten att förhindra det.  Detta är orsaken till, genom Guds auktorisation, vår rymdfamilj nära Jorden har förhindrat ett dussin eller så av Illuminatis försök till nukleär terrorism sedan den 11 september 2001.

 

19. I alla andra fall när fri vilja används till att avsiktligt orsaka förödelse, förstörelse, död och lidande, är härskarna i de olika Universumen inte tillåtna att störa.  Så, medan det kan verka som att Gud tillåter fri vilja att råda hos de mörka så att de kan råda över den fria viljan hos upplysta själar, så är det aldrig så! Han skulle vilja att livet på Jorden var i kärlek och fred, men Han kan inte stoppa dessa som är inställda på att arbeta mot den typen av värld.  Och på grund av att varje själ i detta Universum är en del av Honom och Han älskar alla sina själsdelar ovillkorligt, tar Han inte parti för den ena över den andra.

 

20. Mamma, var snäll och välj delar av dina tal där Gud förklarar detta och infoga dem här.

 

”I ett skede av min Totalitet var jag rent ljus och ren kärlek.  Sedan steg delar av mina skapelser ned in till mörkret som Matthew refererar till, men de var i alla fall oskiljaktiga delar av min helhet.  Och så fortsätter de att vara.”

 

”När det gäller ’framsteg’ på Jorden gråter jag med varje själ som lider på något sätt och jag gläds med varje själ som känner glädje.  Jag är själen av alla av de ’värsta’ och alla av de ’bästa’, så jag kan inte vara skild från de ’bästa’ och inte vara oskiljaktig från de ’värsta’.  Är jag lycklig över vad jag ser hända på Jorden?  För dem som är lyckliga, ja, då är jag det också.  Ni oroar er för att deras tyranniska makt minskar, då känner jag det också.”

 

”Ni är oroliga för att jag väljer sida, eller bättre sagt, inte kan välja sida.  Då, vem kan du bäst lita på, mitt barn?  Jag är lika mycket mildhet och sökande och på den upplysta vägen som du önskar att vara, ändå finns delen av mig som likväl är, och kan inte förneka, den själ vars intressen och handlingar och motiv är vad du kallar onda.  Jag är inte skild från den själen och vad nu den själen gör och alla dess effekter, även ”ogudaktiga” som du tycker, de förblir inom min komposit och är en oskiljaktig del av mig.  Så, att säga att jag kunde ”ta parti” för mig själv är helt enkelt ovetenskapligt, eller hur?”

 


”Skulle jag vilja se HELA Jordens liv i fridfullhet, kärlek, delande, omsorg och service till varandra?  NATURLIGTVIS VILL JAG DET!  Men har jag makten att knäppa med fingrarna och få det att bli så?  Ni vet att jag INTE har det!  Så jag sänder min kärlek och mitt ljus överallt, till varje själ, och jag kan också glädjas åt ljusfickorna hellre än att bo i fickorna av mörker och gråta, förstår ni?

 

Utdragen är från ”Samtal med Gud” i Illuminationer för en Ny Era.

 

Tack Mamma!

 

21. Det ultimata målet för varje själ är återanpassning med Gud och Skaparen, och återvändande till vår Begynnelse kräver balans.  I Skaparens oändliga kärlek till alla själar uppfann Han ett medel med vilket de kunde återfå balansen efter att ha blivit obalanserade genom deras fria viljas val. Detta är känt som Karma.  Det är en misstolkning att karma är ett straff för att ha varit ”dålig” eller en belöning för att ha varit ”god”.  Karma är den vetenskapliga principen av orsak och verkan, varigenom balans kan uppnås eller återfås.  En övervikt av negativitet skapar en drastisk obalans, och oavsett om det gäller en själ eller Kosmos så är det ljusenergin som återställer balansen.

 

22. Som en del av Gud påverkar var och en av er balansen i Enheten av Alla.  Och detta leder oss till multipla livstider och den växande själen – eller ”föräldrasjälen” kan man säga – som är den sammansatta erfarenheten av alla dess fysiska livstider, eller de personliga liven som ni kallar reinkarnation.  Varje personlighet är och skall alltid vara dess oberoende, eviga, okränkbara själs-jag likaväl som varande en oskiljaktig del av den växande själen, vari varje personlighets livstids fria viljas val påverkar alla de andra personligheterna.  Om deras kollektiva upplevelser orsakar den växande själen att komma ur balans, är karma möjligheten för ”famtida” personligheter att fylla gapen eller stärka svagheter, så att den växande själan och alla dess olika personligheter kan uppnå balans och gå framåt i utveckling.

 

23. Under långa tider när Jordens planetära kropp och hennes successiva populationer var inbäddade i negativitet, dualitet och splittring rådde, utsatte sig nästan alla personligheter för allvarliga karmiska lektioner.  Till exempel, en person som vunnit rikedomar och position på andras bekostnad vägrade hjälpa de som var utarmade. För att balansera den livstiden valde den växande själen sin nästa personlighet för att kunna uppleva svåra umbäranden. Samma princip gäller för ett krigiskt eller en erövrares tänkesätt.  Men djupt i den tredje dimensionens täthet, där mörker florerar, finns en hård uppdragsgivare och en växande själ kunde ha hundratals eller ännu fler livstiders personligheter för att lära sig att övervinna de uppförstorade energierna av girighet, maktlystnad och en grym natur.

 

24. Låt oss nu sätta fri vilja, manifestering och karma in i denna unika tid i Universum när själar kan åstadkomma i endast en livstid vad som annars skulle ta många, många fler.  Miljarder själar ville utnyttja detta unika tillfälle till att slutföra tredje dimensionens karma så att de kunde både andligt och intellektuellt utvecklas till den fjärde dimensionens täthet, och de väljer då i sitt själskontrakt att uppleva stora svårigheter som kan balansera andra livstider.  Några få individer, relativt sett, skulle kunna tillhandahålla de omständigheter som skulle tillåta dessa massor av själar att få uppleva sina val.

 

25. Vi har berättat tidigare att när denna masskarma har avslutats så bröt dessa individer sin överenskommelse att gå med i ljuset, så vi kommer inte att här upprepa detaljerna om detta. Men eftersom det är upplyftande att veta så säger vi igen att de många miljoner som uthärdat mer än de hade valt på själsnivå för att lämna innan de avslutat sina kontrakt och deras peitioner hade beviljats.  Dessa själar tillerkänns ett kontraktavslut, och tillsammans med strålande ljus till planeten från Nirvana utvecklas de andligen.

 

26. Fri vilja vänder sig på samma sätt till omständigheter långt mindre djupgående än dessa själar har valt.  I avtalet som gjordes före födelsen - vilket görs med själarnas ovillkorliga kärlek för varandra och är utformat för att gynna alla som vill dela er livstid – väljer ni era föräldrar för genetiskt arv, hälsofrågor, intelligens, talanger och andra medfödda förmågor.  Även förfäder, syskon, uppfostran, kultur, geografisk placering, finansiella medel och utbildning.  Du väljer din livspartner eller partners, barn, primära lärare, vänner, antagonister och nära arbetskamrater.  Att matcha alla dessa många själar är de viktigaste influenserna i ditt liv och är möjliga i kontinuum (en sammanhängade helhet) där alla livstider händer samtidigt.

 

27. För att uppnå vad du och alla de andra principiella deltagarna i avtalet väljer, spelar en del hårda eller smärtsamma roller för att balansera deras upplevelser på samma gång som de erbjuder dig och andra i avtalet möjligheten att uppleva vad du och de behöver för att uppnå balans.  Personer som verkar oresonligt stränga, envisa, småaktiga eller orättvisa kanske fullgör sina roller till punkt och pricka.

 

28. Oavsett vilken roll varje deltagare går med på att spela är själens budskap till medvetandet – samvete, intuition, instinkt, inspiration, ambitioner – alltid anpassade till det individuella själskontraktet som är hans eller hennes del av bestämmelserna i avtalet.  Att ignorera dessa budskap låter personen ta en omväg på ett litet eller betydande sätt från rollen de kom överens om.  Ingen vet vad som finns i hans eget kontrakt eller i någon annans, men du kan följa dina ”okända” val genom att agera och reagera i enlighet med budskapets vägledning. 

 

29. Med denna förståelse, hellre än att känna sig harmsen, bitter, fördömande eller arg – känslor som avger de låga vibrationer som orsakar obalans – kan du känna tålamod, tacksamhet och förlåtelse.  Inte bara kommer dessa kvaliteter att sprida ljus som hjälper dig att stanna i balans eller återfå den, utan deras höga vibrationer kommer att nå ut till dessa personer som behöver dem och kanske mjuka upp deras beteende och attityder – att göra så kan vara exakt det som ni alla har valt i kontraktet.  För att använda ert eget uttryck, det är en ”vinn-vinn”-situation. 

 

30. Nu skall vi ta itu med en annan storts fråga om fri vilja och sedan funderingar över andra frågor.  Det finns absolut fri vilja i Nirvana!  Skaparens lag avser varje själ oavsett dess plats i Kosmos eller om de är i en fysisk eller andlig värld.  Nirvanas invånare har fördelen av deras samlade själars kunskap, och då en blanserad upplevelse är målet för alla personligheter, så är deras fria val i själskontrakten baserade på den kunskapen.

 

31. Är mörkret fortfarande i kontroll efter att vi dött?  Mörker är aldrig i kontroll såvida inte en person bjuder in det! Experimentering med mörka idéer såsom satanism och ge sig in på frestelser av girighet och oärlighet, strävan efter ännu större makt och få den genom tyranni är vidöppna invitationer till mörkret.  Detta är ofantligt annorlunda från en själs accepterande av att spela en hård och smärtsam roll i ett avtal som gjorts innan födelsen.
33. Nej, stiga upp med Jorden kräver inte kunskapen om vilken civilisation du är från eller hur utvecklad din själ är.

 

34. Ja, ett själskontrakt kan bli ändrat till en längre fysisk livstid än vad som ursprungligen valts. En själ skulle begära ytterligare tid endast om den såg en ökad möjlighet att utvecklas andligt.  Och medan alla krav görs på själsnivå och är beviljade eller nekas till på den nivån, kan inte en person veta om de lever längre än vad som utsprungligen valdes.

 

35. Kommer älskade husdjur att kunna gå med folk som klarar sig till den Gyllene Tidsåldern? Djur har själskontrakt också, och en del har livstidsklausuler som kommer att sluta innan Jordens inträde i den fjärde dimensionen.  Men överlag är renheten i anden i alla Jordens djur deras biljett att få gå med.  Mer uppenbara förändringar sker i deras natur än i människans, varav många av dem fortfarande är fast i dualitet.  Det äfinns ökande exempel på blandarters vänskap och även djur som ni anser vara rovdjur och byte börjar uppföra sig fridfullt när extrem hunger är ute ur bilden. En gång i tiden levde alla djur fridfullt tillsammans och med människor, och de kommer att göra så igen under Jordens Gyllene Tidsålder.

 

36. Den första densitetens livsformer kan inte ses i den tredje densitetens världar, men om de inte är primitiva liv i djupet av Jordens hav kan ni se den andra densitetens former.  Ofta är dessa flygande insekter som är extremt kortlivade, men under den tiden tjänaar de ett syfte i näringskedjan.  För själar i de lägsta nivåerna av Nirvana som accepterat ljuset som ständigt strålar – och det är bara en punkt, därför att dessa själar har en intensiv rädsla för ljus - en pytteliten, kortlivad insekt kan vara framväxandet av en första densitetens form.  Utveckling genom dessa lägre tätheter kan ta många tusentals år i linjär tid och nästan oräkneliga livsformer, och i den andra densiteten är ofta utvecklingen genom insekternas värld, där den högre ordningen har en ganska fantastisk spännvidd av instinktiva förmågor.

 

37. Det kommer ine att bli tre dagar av mörker på planeten innan Jordens Gyllene Tidsålder har börjat.  Den där tredagarsperioden är associerad med teorin att planeten kommer att gå in i fotonbältet och er planet kommer inte att vara ens i närheten av det bältet.

 

38. När kommer modellsamhällen att vara klara?  Eftersom så mycket måste ske under månaderna före slutet av 2012, inklusive ekonomisk återhämtning efter kollapsen så att fonderna blir tillgängliga, är det troligt att inte större samhällen kommer att vara klara förrän den Gyllene Tidsåldern är på väg.  Många individer och grupper runt om i världen har inspirerats till att etablera andligt baserade samhällen.  Dessa som är planerade att vara självgående kommer att inkludera allting som är nödvändigt för ett idealiskt liv, från utbildning till hälsovård och jordbruk till kulturella resurser.

 

39. Utan att peka på de specifika frågorna som ställts vill vi påstå att inga illavarslande prognoser eller förutsägelser kommer att bära frukt, endast idéer, planer och aktiviteter som är energetiskt i linje med den rådande ljusintensiteten som kan nå manifestation.

 

40. Om vi visse exakt när besättningarna som befinner sig i er himmel kommer att landa, då skulle det vara vår största glädje att berätta det för er.  Men då vi inte kan göra det just nu, vad vi kan berätta för er med säkerhet är att det inte kommer att ta så mycket längre tid – en hel del måste uppnås under nästa år och deras hjälp är en del av det.  Vära familjemedlemmars överhuvud och dessa som finns mitt ibland er är i ständig kontakt och alla arbetar flitigt för att hjälpa er att få ett slut på den långa eran av Illuminatis kontroll.

 

41. Er ståndaktighet i ljuset för er allt närmare dagen för möten och hälsningar med era bröder och systar.  Då kommer ni att se själva hur mycket ni är älskade och ärade av dem – och alla andra ljusvarelser i detta Universum – och den snabbhet med vilken Jorden kommer att återställas till hennes Edens lustgård.  Månaderna som ligger framför er kommer att vara mer glädjefyllda än ni kan föreställa er!


KÄRLEK och FRID
Suzanne Ward

 
Översättning Gertie Dahlberg
 

 

Översättning Gertie Dahlbergwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW 


Originals and translations of Galactic Messages available on

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/