Followers

Google+ Followers

tisdag 5 juni 2012

Matthew den 3 juni 2012


Matthew den 3 juni 2012


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Det är inte bara vår kärlek till er som är gränslös, så är också vår respekt och beundran. Er ståndaktighet i ljuset har varit fortsatt stark, även då vi är nästan halvvägs in i detta år av världsomvandling, och inget av det som ni skulle se som verkliga bevis har inträffat. Det är logiskt att förvänta sig att nu skulle tusentals rymdskepp vara synliga på er himmel och besättningar skulle ha landat i stort antal och blivit officiellt välkomnade samt att turbulens, stridande och annat våld skulle ha minskat betydligt.


Vi har väntat på denna utveckling tillsammans med er och vi har vad ni kallar ”bitterljuva” känslor om förseningen. Vi vet att miljoner fortfarande håller på att avveckla den tredje densitetens karma, gudomlig nåd beviljas till miljoner fler ändrade själskontrakt för övergång tidigt, med full karmisk avslutning, och ännu fler miljoner är inblandade i en accelererande takt genom att dela andras karmiska bördor. Ändå är det tråkigt för oss, precis som för er, att toppskiktet av de mörka fortfarande har tillräckligt stort inflytande för att orsaka omfattande lidande.

Men tro nu inte för ett ögonblick att Jorden inte kan klara av att nå det himmelska fönstret i tid för att gå in i den fjärde densiteten där mörker inte kan existera. Absolut allting som behövs för att gå vidare till den här betydelsefulla händelsen finns. Dock, istället för att komma en efter en för en enklare absorbering och anpassning för samhället så kommer djupa uppenbarelser och förändringar att rusa fram mycket snabbare och i större doser än Mästarplanerarna för den Gyllene Tidsåldern hade räknat med.

Det är oerhört glädjande att de flesta av er ser det positiva perspektivet i situationer som median rapporterar om med dystra förtecken, såsom potentiell, ekonomisk härdsmälta i ”eurozonen” och den globala bumerangeffekten, omvälvning i flera regeringar som skapar nationell instabilitet samt medborgare som protesterar mot oacceptabla omständigheter i det ena landet efter det andra. Ni ser dessa och andra tumultartade situationer för vad de är: viktiga steg mot initieringen av system som är baserade på rättvisa och ärlighet och med ledare med moral och andlig integritet.

Eftersom spridningen av korrekt information är avgörande så är en annan god indikation på ljusets framsteg att den traditionella medians censur helt klart är på nedgång. Till exempel, även då Vatikanen är en av grundpelarna under Illuminatis paraply är det nu allmänt känt att en utredning av Vatikanens ekonomiska angelägenheter pågår. Ytterst kommer detta att leda till ett avslöjande av den kloak av mörker i den där lilla, suveräna staten, inklusive att den är det internationella högkvarteret för satanistisk dyrkan och ett enormt stort förråd av stulna skatter.

Allt oftare fördömer nyhetskommentatorer och välinformerade gäster bristen på ansvar hos de personer som svarar för världens förfärliga ekonomiska tillstånd. De specificerar hur regeringar misslyckas med att tjäna medborgarnas bästa intresse och uppvisar statistik på varför krig är både fruktlösa och meningslösa, och erkänner också att media inte har tagit sitt ansvar att informera allmänheten korrekt. De räknar upp praktiska sätt att återställa ekonomisk stabilitet och att reformera regeringar, fördelarna med att avsluta alla krig och hur media kan och bör utbilda allmänheten.

Inte längre är rösterna hos dessa individer och andra, som ni kallar whistleblowers, begränsade enbart till Internet – de går ut i de vanliga medierna. Medan de ser sig själva som att helt enkelt tala ut ärligt, öppet och pragmatiskt så kan man genom deras lysande auror identifiera dem som andligt utvecklade själar som kom från avancerade civilisationer för att vara vägvisare.

Andra indikationer på ljusstyrkornas framsteg får inte den sortens av ”hör här”-uppmärksamhet. En del nyheter är förvrängda eller ofullständiga eftersom reportrarna helt enkelt inte vet mer än den information de ger. Räkningen från kärnreaktorerna i Japan är olycksbådande, för det är inte känt att rymdskeppens besättningar använder sin teknologi för att reducera de toxiska effekterna av radioaktiv strålning från Fukushimas anläggning, och för att förhindra mer skada där.

Reportrar vet inte att besättningarna lindrar de mest skadliga effekterna från chemtrails, vars existens fortfarande inte är allmänt känd, och för hälsan skadlig förorening från en mängd andra källor. När det gäller talet om potentiell, militär aktion för att begränsa spridningen av kärnvapen är det inte känt att, för att hedra Jordens önskan, hennes invånare slutar att döda varandra så har Gud godkänt att besättningarna i rymdskepp och på marken hindrar funktionen av ALLA kärnvapen. När effekterna av vad som kallas global uppvärmning relateras är det oftast med stor oro, för vem bland era vetenskapsmän skulle ge tilltro till en försäkran att detta är Moder Jord som återvänder till sitt ursprungliga, milda klimat över hela världen?

Sedan finns det situationer som är välkända av Illuminati, som äger medias konglomerat och fortfarande har kontroll för att kunna hålla vissa fakta i tysthet. Som ett exempel, filmer och statistik visar att den senaste tidens jordbävningar och stormar har resulterat i mycket färre dödsfall och mindre skador på egendom än tidigare. Vad som inte heller rapporteras är varför. Illuminatis teknologi som gör det möjligt för dem att skapa jordbävningar och intensifiera stormar har ”proppats igen” av vår universella familj så att Moder Natur försiktigt kan släppa negativitet tills all denna kraft är borta – och snart skall den vara det!

Jordens avsikt är exakt motsatsen till Illuminatis, vilken är omfattande förluster av människoliv, förödande skador och de drabbade områdenas ekonomiska ruin, allt som producerar mer negativitet för Jorden att ta hand om. Tack vare vår universella familjs teknologi, som kan jämna ut effekterna av skalven och svänga bort jättestormar från kustlinjerna, så lyckades Illuminaterna aldrig med att nå den stora omfattningen av död och förstörelse som de tänkt sig.

Ni har fördelen av att veta vad vi och många andra budbärare på höga stationer har överfört till våra respektive mottagare. Ni är i särklass en minoritet. De flesta av er världs människor är rotade i tredje dimensionens begränsningar, vilket gör dem särskilt sårbara för rädsla, den ultimata producenten av negativitet. När det finns en möjlighet att dela era kunskaper med personer som är rädda för att de inte vet det ni vet, var snälla och upplys dem i den mån de är mottagliga.

Din lugna men ändå upprymda energi enbart kommer att gå lång väg för att underlätta andras rädslor, och det är realistiskt att anta att många kommer att behöva din hjälp i det avseendet, såväl som en medkännande förståelse. Hittills är bara toppen av isberget uppenbart även för dig, men under de nästa få månaderna kommer händelser att få folk att tappa andan av hastigheten och omfattningen av dem.

Tillsammans med din medvetenhet om vad som ligger framför er under dessa avtagande dagar i den tredje densiteten, finns en viss förvirring för hur man förbereder sig för att fysiskt stiga upp med Jorden, som kommer att gå tillsammans med er. Även förvirring för hur ni skall veta om ni absorberar ljus, vad densitet är, NESARAS provisioner, vad som kommer att hända i slutet av detta år och hur livet kommer att se ut i den Gyllene Tidsåldern.

I tidigare meddelanden har vi täckt in dessa områden ganska noga. Det skulle vara en otjänst för långtidsläsare att repetera dessa förklaringar och en björntjänst till personer som nyss har vaknat att erbjuda endast en kommentar eller två. Vi förstår att när tiden nu passerar så snabbt är det svårt för er att hantera allt ansvar, ännu mindre söka igenom våra meddelanden för att lokalisera klargörande information. Därför har jag bett min mor att göra detta och notera de datum på meddelandena som inkluderar de mest förklarande täckningarna av dessa områden som det gäller, eller var missuppfattningar florerar – datum kommer att införas i slutet av detta meddelande.

Eftersom de rådande vibrationerna bidrar till öppnandet av telepatiska förbindelser, så är det viktigt att ni vet hur man kommunicerar med bara den källa ni vill – mörka entiteter är lika ivriga att komma i kontakt med er som de ljusa varelserna är! De försiktighetsåtgärder som gäller för mottagare av telepatiskt överförda meddelanden för distribution gäller likadant för dig.

Innan ni inleder en telepatisk kommunikation, be om beskydd av Kristus ljus och kräv att bara ljusvarelser får ansluta sig till dig. Försök aldrig att kommunicera när du är sjuk, trött, oroad för dig själv eller nära och kära eller ekonomiska svårigheter eller något annat stressande tillstånd eller situation. Under dessa tider är ett försök att tala med en älskad person istället en invitation till lägre entiteter, för din energinivå är för låg för att du skall kunna nå själar i ljuset. Ödmjukhet och tacksamhet över att ha uppnått en telepatisk kommunikation bär höga vibrationer som når källor med hög vibrationsnivå, där de låga vibrationerna av fåfänga och egoism automatiskt ansluter sig till mörka entiteter. Mamma, tack för att du söker efter tidigare meddelanden som kan innehålla dessa ämnen såväl som de tidigare nämnda frågorna.

Många undrar hur resolution någonsin kan komma ut av de många former av religiösa och styrande ideologier som är grunden för rådande trossystem. Människor vars sinnen och hjärtan inte är öppna för sanningen om den lömska orsaken bakom bildandet av dessa motstridiga övertygelser kommer inte längre att vara på planeten för att kämpa för sin trosuppfattning. Genom fysikens lagar som styr livet i detta Universum kan inte ett stängt sinne absorbera ljuset som möjliggör fysisk överlevnad i de högre vibrationerna av den fjärde dimensionen. Jordens invånare i hennes Gyllene Tidsålder kommer att välja att leva i fred och harmoni med varandra och med hela naturen.

Till den läsare som är bekymrad över ödet för psykiatriska patienter, som är oberoende själar med ett brett spektrum av tillstånd som påverkar vart och ett på ett unikt sätt, är allt vi kan erbjud vad som sannolikt generellt sett och på intet sätt är patientspecifikt. De som inte har någon hjärnskada och vars relativt sunda mentala förmågor har förklarats otillräkneliga genom receptbelagda läkemedel, kan svara positivt på de höga vibrationerna och uppnå full rationell funktion. Men avgörande faktorer i varje fall är själskontraktets bestämmelser och graden av ljus som kroppen har absorberat. En person vars beteende inte är skadligt för någon annan utan helt enkelt inte stämmer överens med ytliga, samhälleliga förväntningar kan faktiskt absorbera ljus. Det är troligt att de mest allvarligt sjuka mentalpatienterna, de som får etiketten psykopater, kommer att dö därför att deras depraverade drivkraft och handlingar är berövade ljus. Under alla omständigheter kommer ingen att bli institutionaliserad eller fängslad efter att den Gyllene Tidsåldern kommer igång.

Eftersom det erbjuder ett utmärkt forum för en förklaring av stor betydelse, tar vi nu itu med ett förslag som kom för en tid sedan – på Memorial Day i USA – sanningen skall berättas för världen om vem som startade krigen och varför, så att människor ”aldrig mer” tvingas kämpa och dö för frihet. Vi hedrar författarens intensiva önskan om fred i er värld, men särskilt på den känslomässigt laddade dagen till minne av de stupade soldaterna kunde sanningen om krig inte ha berättats.

Sörjande familjer och vänner till trupper som dött vill inte höra att deras älskade inte har dött för att skydda sin egen nation från förtryckare eller för att hjälpa en annan nation att uppnå frihet från tyranni. Veteraner vars svåra sår har orsakat fysisk smärta, och kanske förlust av lemmar, vill inte höra vem som faktiskt gynnades av deras tjänst. Och inte heller de som lever med mardrömmar om deras krigiska upplevelser vill höra något om den sanningen. Trupper som fortfarande är kvar i stridsområdena, eller stationerade i främmande länder under ockupation, vill inte höra den verkliga anledningen till att de är långt borta från hem och familj.

Utöver dessa otaliga personliga situationer, bortom de civila offren i krigszoner, och bortom de ekonomiska bördorna för folken vars länder är i krig, ligger den globala emotionella påverkan. Det kan sägas att tillståndet som myntade ”posttraumatisk stress” endast finns på Jorden. Ingen är immun mot denna kampenergi som genomsyrar er värld, ingen kan fly från den förödelse som århundradens blodbad har vant generation efter generation att acceptera som mänsklighetens natur och en lott i livet. Ändå är rädslan för döden ännu lika genomträngande, och det sätter upp en paradox som sinnet måste komma till rätta med.

Det finns en annan viktig faktor – själens sammansättning är kärleksenergi. Själen vet att det inte är människans natur att slåss med varandra till döds, eftersom var och en är en del av Enheten av Alla. Själen vet att livet är evigt, att den fysiska döden bara är en övergång till nästa livstid i ande, där den förbereder sig för nästa förkroppsligande.

Psykets ständiga undermedvetna jonglerande som agerar med själens vetande håller psyket i en ömtålig kondition. Detta är precis avsikten från de mörka krafterna vars yttersta mål är att fånga själar. 

De manipulerar sina jordiska marionetter till att envetet slå vakt om krigets mentalitet och rädsla för döden, för negativiteten som produceras kan spräcka psyken och förhindra absorption av ljuset som förbinder medvetandet och själen. Det kollektiva jonglerandet har paralyserat civilisationen till att acceptera vad som är en tvångsmatning som ”patriotism” och alla som kämpar och dör är ”hjältar”. Det kollektiva psyket skulle lida av ett svårt trauma om denna sanning om krig kom fram i ett svep.

När veteraner går med andra i fredsrallyn, meditationer världen över för fred, och internationellt respekterade ledare förhandlar fredligt tillräckligt ofta, med kraftfullhet och publicitet, rörs sinnena. Människor som tidigare accepterade officiella skäl för att gå med i krig börjar nu ifrågasätta, begrunda och sedan ”se ljuset” som gör det möjligt för psyken att lättare tillgodogöra sig en chockerande information – dag efter dag sker nu detta hos personer runt om i världen.

Det finns dock inte så mycket tid kvar för massorna att nå den nivån av medvetenhet om vad som ligger bakom krig eller religiösa dogmer, eller någon annan aspekt av livet som är av mörkt ursprung och intention. Ljuset som skulle kunna låta individer undvika allvarliga psykiska trauman är samma ljus som skulle möjliggöra dem att fysiskt stiga upp med Jorden. Många kommer inte att bli redo att acceptera att under årtusenden har Jordens befolkning varit kontrollerat av mörkret genom rädsla, bedrägeri och olika former av sinneskontroll.

Var snälla och förstå att dessa människor gör vad som är rätt för dem. Varje själ blir upplyst i sin egen takt, och gudomlig nåd erbjuder alla så många möjligheter som behövs för att acceptera ljuset inom sanningen och utvecklas andligt. Bli uppmuntrade av att veta att även om takten i utveckling skiljer sig åt, så sker återföreningen av älskade själar på kompatibla energiplan.

Vi skall helt kort titta på andra områden som ifrågasatts av läsare vars oro delas av de många människor som inte har en aning om vad världshändelserna leder till. Om inte initierat före Jordens inträde i fjärde dimensionen vid slutet av detta år, så kommer följande förändringar att ske i stegvis ökning strax efteråt: Kärnkraftverk kommer att avvecklas, inga nya anläggningar kommer att byggas och lagrat kärnavfall kommer att oskadliggöras. Processen som kallas ”fracking” upphör och oljeborrutrustning och riggar kommer att försvinna tillsammans med ovan nämnda.

Mobiltelefoner kommer att vara säkra och användning av övervakningskameror, kommunikationssystem och andra övervakningssystem tas bort.

Alla element i livsmedel som är skadliga för kroppen kommer att förstöras, Medicinska behandlingar som är mer till skada än till nytta för kropp och själ kommer att stoppas och så även ekolodstester som är skadliga eller som dödar marint liv.

Lagar och kulturella sedvänjor som inskränker de mänskliga rättigheterna kommer att avlägsnas och föreslagna regler för sådana ändamål kommer inte att bli antagna.Utbildningssystemen kommer att ge alla på planeten tillgång till korrekt information via datorer och tryckt material. Rättvis omfördelning av världens resurser kommer att ske så snabbt som möjligt.

Och solens aktivitet är helt till er fördel! Med självförtroende och glädje kommer ni att behärska alla komplicerade saker under dessa sista övergångssteg in till Jordens Gyllene Tidsålder. Ni är aldrig ensamma – kärleken från oräkneliga ljusvarelser har varit med er hela tiden under denna universellt sett enastående resa utan motstycke. Följande referenser finns på Matthews sida för meddelanden www.matthewbooks.com  

Förberedelser för att fysiskt stiga upp med Jorden, som kommer att gå med/som inte kommer att gå med och varför – hur ljus absorberas och tecken på att du absorberar ljus är ofta sammanvävt, så referenser till allt detta finns under Uppstigning/Ascension. Meddelanden av den 25 juli 2005 och tidigare, som har viktig bakgrundsinformation, är inte i kronologisk ordning . Detta skedde då min webmaster överförde meddelandena till den nya sidan som hon håller på att utveckla. Det är tveksamt om jag lokaliserade varje ämnes bästa förklaring, men denna kombination av referenser kommer att vara till hjälp.

Uppstigning
1 februari 2012, punkterna 13-14
4 januari 2012, punkterna 13-17
5 december 2010, punkterna 12-24; 31,32
11 september 2010, punkterna 6-8
19 oktober 2009, punkterna 9-13
21 september 2009, para 28
22 oktober 2008, punkterna 23-27
29 augusti 2008, punkterna 15-21
1 augusti 2007, punkterna 4-41

1 februari 2012, paragraferna 13-14
4 januari 2012, paragraferna 13-17
5 december 2010, paragraferna 12-24; 31,32
11 september 2010, paragraferna 6-8
19 oktober 2009, paragraferna 9-13
21 september 2009, paragraf 28
22 oktober 22, 2008, pargraferna 23-27
29 augusti 2008, paragraferna 15-21
1 augusti 2007, paraferna 4-41

Densiteter
5 november 2011, punkt 36
9 september 2011, punkterna 20-28

Jordens guldålder
1 april 2012, punkterna 18-27
10 oktober 2011, punkterna 19-28
19 oktober 2009, punkterna 14-19, 22, 23, 27
21 september 2009, punkterna 10-13
11 december 2007 - Essä om 2012, hela meddelandet

NESARA
26 maj 2009, punkterna 16-19
20 januari 2009, punkterna 9-13
Special NESARA-upplagan, under meddelandet daterat 11 september 2006
13 december 2004, punkterna 3-5
7 maj 2004, punkterna 1-8
31 december 2003, punkterna 25-30

Telepatisk kommunikation
5 december 2010, paragraf 33
26 maj 2009, paragraf 12

Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/