Followers

Google+ Followers

måndag 9 juli 2012

Matthew Ward 4 juli 2012


Matthew Ward 4 juli 2012


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Det är med glädje vi kan berätta för er att mycket som är av stor betydelse pågår just nu. Trots att en del information, som skulle kunna publiceras, med stor sannolikhet inte blir det – nämligen att ett stort antal av högrankade Illuminati står i kö för att arresteras – då de flesta bedrifterna som utförts på hög nivå endast är kända inom de deltagandes partier.I olika delar av världen pågår förhandlingar mellan företrädare för civilisationer som hjälper Jorden och några av huvudmännen i era regeringar, banker, militärer, jordbruk, tillverkningsindustrin, gruvdrift, medicin, utbildning, religion, transport, underhållning – faktiskt varje område som påverkar livet i er värld. Med tanke på den här skalan och nivån på deltagarna här, så bli inte förvånade över att få veta att några inom Illuminatis led är bland dem.


Den ”yttre rymdens” representanter går på dessa möten och ser ut precis som ni, sedan skiftar de till sina naturliga kroppar en stund, innan de återvänder till sina första utseenden. Som ni kan föreställa er, detta skifte – faktiskt, själva närvaron av dessa individer från andra världar! – har haft djupgående effekter på era förhandlare. Hur som helst, utomjordingarnas enda syfte är att producera djupgående resultat – kloka beslut av ert folk – och dessa kommer nu till stånd.


Den besökande gruppen har gjort övertygande presentationer som öppnade era förhandlares ögon för den dårskap som fortsätter inom deras respektive områden av konkurrens, konflikt, korruption, erövring och bedrägeri. Några av de närvarande Illuminaterna hoppar ivrig upp på vagnen, andra är mindre entusiastiska, med då det är helt uppenbart att deras dagar är räknade så går de över till sina motparter som mycket villigt övergav skeppet, så att säga.


Kunniga talare och rimliga diskussioner som leder till ökad medvetenhet och samarbete är alltid att föredra framför mer kraftfulla åtgärder. Dessutom är det så att det enda medel som ljusets krigare slåss med är med ljuset självt. Upplysning underlättar en smidig övergång från de gamla systemen till de nya, och det är faktiskt viktigt. Men den största betydelsen ligger i att det är era ledare inom alla dessa områden, inte individer från andra civilisationer, som sätter den nya kursen för er värld.


Betydande framsteg har gjorts inom de två områdena med den mest omedelbara effekten – förvaltningsorgan och den globala ekonomin. Från faktarapporter i era massmedia verkar det inte vara så, speciellt när det gäller ekonomin. Det finns mycket prat och lita handling i USA och de länder som ni kallar Eurozonen, där alla de massiva skulderna ökar för varje dag som går.


Vad detta förebådar för världen, enligt era analytiker, är illavarslande. På grund av att de inte har en aning om att dagens situation är den väsentliga upptakten till införandet av ett ärligt och rättvist system, så bygger deras slutsatser på historia och akademiska åsikter om hur man skall hantera multinationella, ekonomiska frågor. Liksom allt annat som förutsägs på dessa grunder så gäller inte dessa ekonomiska analyser i denna tid som saknar motstycke i Universum.


Mycket publicitet ges också till de många okända personer som finns i de olika regeringarna. T ex inriktningen på Egyptens nya ledare och hur den halvan av befolkningen som inte röstade för honom kommer att reagera. Vart Irans kärnvapens utveckling kommer att leda till. Hur den långvariga fientligheten mellan Palestinier och Israeler kommer att lösas. Vad är det som pågår i Pakistan? Hur andra nationer kanske svarar an på Syriens inbördeskrig. Hur hotfullt kan Nordkorea bli? Vilka planer har Rysslands och Kinas ledare? Vad skall man göra med de utfattiga länderna i Afrika och Latinamerika?


Eftersom en särskild fråga ligger i förgrunden hos så många sinnen runt om i världen så skall vi tala om detta. President Obama kommer att bli omvald, och detta är inte mer en fråga om politik nu än den någonsin var. Ofta har vi sagt till er att den Gyllene Tidsålderns mästarplanerare begärde att denna själ från en högt utvecklad civilisation kom till planeten Jorden just för att fylla en av de mest strategiska positionerna under denna fas av Jordens uppstigning ur den tredje densiteten och in till den fjärde. Och ni alla gick med på detta när ni entusiastiskt valde era egna roller i denna livstid.


Vi har också talat om den formidabla oppositionen till Obamas strävan för att åstadkomma de mycket välbehövliga reformerna i hans land och hur man uppnår fred i världen. Vad vi inte avslöjade tidigare är att ljusets krigare kom från hans hemland för att skydda honom och hans familj från de mörka reptilernas band, också från en annan planet, som Illuminati hyrde för att döda Obamas familj. Detta visar omfattningen av de mörkas rädsla för att den här presidenten skulle göra slut på deras långa regim, och de har alldeles rätt. Mycket snart kommer de inte att ha några medel att köpa mördare, medlemmar av Kongressen eller mängder av lobbyister – då alla kommer att se ljuset i Obama och förkunnar hans kloka ledarskap och hans åtgärder för en enad värld.


Dessa och andra nationella och internationella situationer av intresse kan mest träffande beskrivas som att de rör sig i olika takt mot ”ljuset i slutet på tunneln”. Eftersom energins dynamik i världens transformation inte kan bromsas ned eller ta en omväg, kommer stabilitet att uppstå ur all denna nuvarande turbulens. Ideologier och filosofier som har förevigat rädsla och splittring är på väg att avta och försvinna, och dessa hörnstenar av dualitet som finns kommer också att upphöra helt och hållet när planeten går in i de lägre planen av fjärde dimensionen, runt slutet av detta år.


Vid den tidpunkten kommer allting som avger låga vibrationer att upphöra. Detta inkluderar härskarna av tyranniska regimer eller kulturer som förnekar kvinnor de av Gud givna och medborgerliga rättigheterna, satanister, de som kontrollerar era avancerade tekniker och har använt dem för destruktiva ändamål, höjdarna inom Vatikanen, individer som fortfarande censurerar information, beställer produktionen av filmer som glorifierar krig eller porträtterar utomjordingar som monstruösa inkräktare.


Hur kan nästan ofattbara, monumentala förändringar i villkoren och beteendet hos människor komma till sitt slut i slutet av ert år? Endast ljusfyllda personer kommer att leva på Jorden vid den tidpunkten.


Under tiden kommer det att bli förvirring och uppståndelse. Mången äppelkart kommer att bli upprörd när förändringarna inleds. Det kommer att bli förhandlingar för att få slut på strider och de trupper som lämnar, återvändande av flyktingar till deras hem. Lagar, riktlinjer, regleringar och praxis som är orättvisa eller skadliga kommer att vändas helt om, inklusive orättvisa skattesatser. Inkomstfördelningen i er värld kommer att underlättas och avslutar då den samvetslösa skillnaden mellan de få och massorna.


Andra viktiga förändringar kommer stegvis efter att planeten går in i fjärde densiteten. Medlemmar av er universella familj kommer att hjälpa er i de insatser som kräver teknologier, såsom eliminering av alla källor till föroreningar i luften, vattnen och jorden samt andra miljömässiga restaureringsprocesser såväl som nya former av el och transporter.


Era ledare, alla som har andlig och moralisk integritet, kommer att fortsätta med att lägga till eller förstärka reformer, och Jorden kommer själv att fortsätta sin återresa till sitt ursprungliga paradis och ett globalt milt klimat.


Alla dessa skillnader i livet som ni nu känner det, är visserligen dramatiska, men det är ert utvidgade medvetande och er andliga klarhet som kommer att åstadkomma de mest förbluffande personliga förändringarna när ni stiger upp med Jorden genom fjärde dimensionen och in till den femte. Längs vägen kommer ni också att få en perfekt hälsa och återväxt av saknade lemmar och organ. 


Ni kommer inte bara att övervinna effekterna av vanligt åldrande utan de som nått hög ålder kommer gradvis att bli yngre. Ni kommer att kommunicera telepatiskt med själar på andra håll i Universum, göra astrala resor och besöka älskade människor i Nirvana. Genom visualisering kommer ni att få lära er hur man manifesterar precis vad man vill.


Kort sagt, ni kommer att använda de inneboende krafter ni alltid har haft som er födslorätt, och ni kommer att ta er rättmätiga plats inom vår universella familj av flerdimensionella, eviga själar.


Nåväl, under den korta tiden innan Jorden går ur den tredje dimensionen så kommer de återstående mörka tjänarna att göra en sista flämtande ansträngning för att klänga sig fast vid sina sista rester av inflytande och enorma förmögenheter. Att flagrant ljuga genom motsträviga politiker kommer att fortsätta ett tag till, och så kommer folkets motsatta åsikter om vad som bäst tjänar deras personliga intressen att göra sig gällande. Jorden måste fortfarande släppa lite negativitet genom geofysiska händelser. Dessa situationer har varit ”bara liv” under så lång tid att de flesta människor är vana vid att acceptera detta. 


Vad som kommer att orsaka stor oro är de chockerande sanningar som kommer att komma fram och det kommer att bli en ängslan angående det höga antalet dödsfall när många själar lämnar planeten av en eller annan orsak.


Den kombinationen är mer än tillräcklig för befolkningen att hantera känslomässigt och mentalt utan att man lägger till underliga varelser som kommer ut från rymdskeppen. Det är av den anledningen som det universella höga rådet bestämde sig för att senarelägga landningarna, och de utomjordiska människor som lever bland er kommer att senarelägga avslöjandet av deras sanna identitet. Fördelarna med denna uppskjutning överväger stort rädslan som förutses genom en tidigare introduktion av ”aliens”.


Rådet, som är bland de högsta utvecklade själarna i detta Universum, hade rimligen förväntat att tillräckliga förändringar skulle ha skett nu så att medlemmar av vår universella familj skulle välkomnas av Jordens folk. Men de mörkas fästning har hållit mycket längre än vad som var väntat rent logiskt sett.


De själar som gått med på att acceptera djupt mörka roller, som skulle erbjuda många miljoner chansen att slutföra den tredje dimensionens karma, och sedan skulle de gå med i ljusstyrkorna där de var högt utvecklade själar själva. När de gick in i det avtalet var det med vissheten om att deras andliga styrka skulle motstå lockelsen att hålla sig till de mörka. Istället blev de förtrollade av att kunna kontrollera massorna och samla ihop stora rikedomar, de sjönk in i djupen av mörker och vägrade medvetet att hedra sina överenskommelser eller avtal.


Deras mäktiga och kraftfulla globala nätverk har hållit den stora majoriteten av er befolkning i dualitet och den mentalitet som håller sinnena stängda. På inget sätt är dessa människor ”dåliga” – de sitter bara fast i den tredje dimensionens begränsningar. Deras bergfasta övertygelse, som har formats av de olika metoderna för sinnes- och tankekontroll, inkluderar den uppfattningen att om någon annan civilisation verkligen existerar och någonsin kommer till Jorden, då skulle det vara för att förinta planetens befolkning.


Även vissa meddelanden som är telepatiskt kanaliserade, eller gör anspråk på att vara det, påstår att en civilisation som låtsas vara välvillig, egentligen avser att erövra och förslava er. Andra meddelandens innebörd säger att ETs kommer att evakuera er innan den omvälvande rensningen sker som kommer att ödelägga planeten. Och ännu fler rapporterar att graden av förstörelse sker utan någon räddning av er. Alla dessa typer av krav är utformade för att skapa rädsla och alla är rent nonsens. 


Det är därför vi ofta har uppmanat er att vara kräsna när det gäller information från alla källor. Fråga inom er och lita på er intuition och vad den säger om vad som är sant och vad som inte är det. Utveckla urskiljning och lär er att lita på budskapen från er själ till ert medvetande som inte bara kommer att eliminera onödiga känslor av rädsla utan de är också steg uppåt i själens utveckling.


Rådet känner det kollektiva medvetandet hos Jordens invånare, så de vet att ankomsten av utomjordingar vid denna tidpunkt skulle skapa panik hos de flesta människor. Det skulle inte bra skapa mer negativitet för Jorden att bli a med, det skulle också stärka de mörka tjänarna – de trivs i rädslans energier.


Vid denna kritiska tidpunkt anses det vara förnuftigt att ni och era bröder och systrar från yttre rymden skall mötas närmare slutet på detta år, när de kan vara med er i fullt igenkännande och öppet hjälpa er, utan några beklagliga återverkningar. Emellertid är inte den tidpunkten karvad i sten – det kan bli tidigare. Det förekommer en kontinuerlig övervakning av händelserna på Jorden och hur effektivt ljusets intensitet höjer det kollektiva medvetandet, och så snart möjligheten av en vida spridd rädsla inte längre existerar så kommer vår rymdfamilj att vara med er.


Under mellantiden kommer de att fortsätta med att använda teknologin ombord på deras skepp för att reducera de giftiga effekterna från chemtrails och andra föroreningar. De kommer att fortsätta att jämna ut effekterna av jordbävningar och mjuka upp kraften i de stora stormarna utan att minska på mängden av negativitet som måste släppas. De kommer också att fortsätta med att se till att vapnen inte fungerar, blockera de mest potenta aspekterna av Illuminaternas väderkontrollteknologi och förstöra deras verksamhet i gigantiska underjordiska anläggningar. Även med gudomlig tillåtelse att hjälpa er så kan de flytta speciella individer som vägrar att kliva ner från rodret inom olika aktiviteter som är emot det goda för Jordens mänsklighet.


I vetskapen om dessa stora språng framåt och andra underbara livsförändrande utvecklingar som kommer, så kan ni känna er glada, förtjusta, förvissade och ordentligt förberedda för att bemästra vilken utmaning ni än kommer att möta under de närmaste få månaderna. Och dessa månader kommer att flyga förbi – er känsla av att tiden passerar fortare och fortare kommer att fortsätta att öka när planeten fortsätter med sin uppstigning till högre dimensioner.


Om ni upplever avvikelser som ni vet inte är symptom på sjukdom, så är det mycket troligt att de är effekterna av anpassning till de allt högre energiplanen som Jorden passerar igenom, såväl som att era celler går från kol till kristallina. Snart kommer dessa avvikelser att blekna bort.


Du är ditt första ansvar. Detta är inte själviskhet eller egoism, inte heller är det brist på kärlek och omsorg om andra. Det betyder att endast du kan fatta beslut som är i linje med dina instinkter och intuition, din själs vägledning till ditt medvetande som knuffar in dig på vägar som du i ditt själskontrakt valt att uppleva under denna livstid. Detta kan inkludera förändringar i relationer, anställning eller sysselsättning, boplats, grupptillhörighet eller andra intressen och aktiviteter. 


På en annan nivå kan det betyda att avhända sig själv triviala intressen och meningslös jakt på, och släppa, behovet av att samla materiella ägodelar. Jordens Gyllene Tidsålder inkluderar inte intressen, vanor, attityder och beteende som är ytliga eller på något sätt smärtsamma för dig själv eller andra, såsom svartsjuka, avundsjuka, självcentrering, elakhet, bitterhet, förargelse, elaka kvickheter och skvaller. Om du känner igen något av detta inom dig själv – då är det dags att ändra på det. Fokusera på ditt liv i den underbara tidsåldern som du snabbt närmar dig och att den möjliggör för dig att omfamna andra och livet självt med kärlek.


Målet för varje själ är att utveckla andlighet och intellekt. Avtalen ni gjorde innan födelsen är designade för själens tillväxt för alla individer som vill dela livstiden, och är gjorda i ovillkorlig kärlek. När du upplever de karmiska lektioner du valt får du en känsla av att livet flyter smidigt och lugnt. Om tung rastlöshet och längtan efter andra omständigheter uppstår inom dig så betyder det att den överenskomna upplevelsen har slutförts och det är dags att gå vidare till andra kontraktsval. I vibrationerna av de ljusare energiplanen som Jorden har nått nu är både förnöjsamhet och missnöje förstorade – låt sensationen av de känslor som uppstår guida dina beslut och handlingar.


När det gäller extremt svåra situationer förstår inte medvetandet att omständigheterna är till för lärande och växande, men själen vet att den är på väg att uppnå den balans den behöver för att utvecklas. När en individ allvarligt avviker från kontraktets bestämmelse – säg genom överdriven kontroll eller grymhet bortom vad mottagaren väljer – då växer den lidande själen med stormsteg och den utövande individen överlåter det. Det är alltid så att gudomlig nåd lyfter upp dessa som blir felaktigt behandlade – det betyder de tuffa sätten som de inte valde i sitt själskontrakt – och ”brottslingen” ådrar sig karma som är lika svår att uthärda.


Längs denna linje av ”brottslingar” så dröjer det inte länge till innan ni vet vem som har arresterats för brott mot mänskligheten och andra dåd som har negativt påverkat livet på Jorden. Dessa individer svängde långt ut från sina själskontrakt. Några kommer att åtalas och andra kommer att dö innan de kommer till rättegångar, men ingen kommer att undgå att döma sig själv. Genom fysiken som styr livet i detta Universum, genom hela processen med översyn av livet i Nirvana, så kommer de att känna precis samma smärta och ångest som alla de gjorde vars liv deras djävulska gärningar påverkade. Denna process av olidlig självbestraffning är bortom er förmåga att föreställa er, och så är dessa individers delegerade kapacitet i deras nästa inkarnation.


Vetskapen om vad som ligger framför dem, och förstå att de är de svagaste länkarna i den eviga kedjan som är vår själsfamilj, gör att ni lättare kan känna förlåtelse. De höga vibrationerna av förlåtelse, liksom alla andra fromma uttryck, är själstillväxt i aktion.


Upplysta själar över hela detta Universum strålar ut kärlek och hurrar när ni glatt färdas på sträckan hem till Jordens Gyllene Tidsålder.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se     


Kärlek och frid!
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/