Followers

Google+ Followers

torsdag 13 december 2012

Matthew Ward 10 december 2012


Matthew Ward 10 december 2012Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Som alltid vid den här säsongen med olika religiösa ceremonier och firande i er värld infinner sig intensiva och blandade känslor. De som känner trivsel i sina liv och är tacksamma för att kunna njuta av glädjen med familj och vänner finns på ena sidan och de som är ensamma, sörjande eller hungriga och utblottade känner å andra sidan starkt inför sin lott i livet. Det är glädjande för oss at se att denna säsong av ”goda nyheter till alla”, det finns så många som bryr sig om andra och så många varmhjärtade själar som når ut för att hjälpa dem som är i nöd.

Detta år är inte annorlunda vad gäller upplyftandet, däremot är energierna förbluffande annorlunda från denna samma säsong under förra året. De högsta vibrationer som er värld har känt sedan eoner tillbaka påverkar alla, och medan många drar nytta av dem så är inte de stora massorna i fördelaktiga positioner. Allteftersom dagarna av året 2012 går mot sitt slut gör den extrema ytterligheten av dualiteten en stark sista flämtning innan den möter sitt förestående slut.

Av främsta intresse för närvarande är oron i Mellanöstern med hot om kemisk krigföring i Syrien, utvecklingen av plutonium i Iran, rebellernas uppror i Egypten, den fortsatta israelisk-palestinska fiendskapen. Det finns motåtgärder mot en lansering av missiler i Nordkorea, förfärliga tillstånd av flera nationella ekonomier, stort antal flyktingar och deras svåra situation, stridande och förtryck i vissa afrikanska länder, slumpmässiga våldshandlingar runt om i världen, korruption inom regeringar och multinationella företag.

Det är absolut inte för att dämpa er glädje inför helgledigheten som vi nämner dessa situationer av intresse i världen, utan för att försäkra er att i ALLA de nämnda fallen så kommer välvilliga lösningar att bli resultatet. I det området som innebär den största oron, om kemiskt laddade vapen skulle tas fram, så skulle våra universella familjers teknologi förhindra deras funktion.

Den 12 och 21 december har länge ansetts som viktiga datum för planeten. Säkert är att stora energiökningarna på grund av planetarisk anpassning är viktiga knuffar framåt, men Jorden har varit på sin uppstigningskurs genom successivt högre vibrerande nivåer och ökningar i mer än 70 år. Detta kommer att fortsätta genom hennes färder i den fjärde dimensionen till hennes destination i den femte, där planeten och Gaia, den själ som förkroppsligats som planeten, har sitt ursprung.

Det är därför som vi inte ser att en betydelsefull händelse sker den 21 december som blir lika djup för alla över hela världen. Varje individ är en unik varelse och kommer att få uppleva en unik, personlig respons på den dagen, precis som var och en har gjort under hela tiden under Jordens uppstigningsprocess. En del individer kanske har en kraftfull, energetisk reaktion, medan andra kanske inte känner av något ovanligt alls.

Älskade själar, var snälla och känn er inte besvikna om ni inte upplever något dramatiskt! När nu ljusintensiteten har ökat på Jorden så har er medvetna och andliga medvetenhet också ökat, och era kroppar har anpassat sig till cellförändringar från kol till kristallina. Ni behöver inte en häpnadsväckande händelse eller någon sensation för att känna er upprymda över närmandet till tröskeln på Jordens Gyllene Tidsålder!

Gläds med oss när det gäller den nyligen inträffade utvecklingen i er linjära tid, angående det större antalet själar som nu fysiskt kan följa Jorden in till den Nya Tidsåldern! Gud beviljar på själsnivå framställningar gjorda av förfäders själar för att ”medarbeta” med sina ättlingar som kämpar tappert för att frigöra sig från känslor som inskränker på mängden ljus som de absorberar.

Deras känslor, vilka inte är förankrade i mörker och som inte sårar någon utom själarna själva, är intensiva eller förlängt sörjande, har ånger, skuld, fördömande, hopplöshet och svårigheter att släppa tro på osanningar de fått lära sig. Alla kan förvandlas till ljus med den fokuserade energin av de mer andligt utvecklade själar de samarbetar med. Vissa lever bland er och andra inspirerar sina ättlingar, de är där för att rikta kärlek och ljus till dem som bara behöver den där extra puffen för att övervinna sina smärtsamma känslor.

Så underbar som denna effekt av ovillkorlig kärlek är så vet vi att ni är ivriga att få se de länge utlovade förändringarna komma till stånd. På själsnivå vet ni att omvandlingen av er värld sker just nu med häpnadsväckande omfattning och fart, men medvetet är ni otåliga, även ibland tvivlande. Var snälla och förstå att medan de låga vibrationerna som utgår från mörkret inte kan komma in i den Gyllene Tidsåldern så kan resultatet av årtusenden av de mörkas aktiviteter inte helas förrän Jorden färdas inom den fjärde dimensionens ljusfyllda vibrationer.

Mängder av grundarbete har åstadkommits när det gäller restaurering och omdaning. Medierna har avslöjat korruption på många håll och insatser har gjorts bakom kulisserna och kommer snart att bli allmänt kända. Situationer som är avgörande för fred har förhandlats om mellan några av era ledare och representanter för vår utomjordiska familj. Miljöprojekt kommer att inledas så snart som de prioriterade åtgärderna som vi räknade upp i ett tidigare meddelande har klarats av (den 24 september 2012). Och ja, det Högsta Universella Rådet väntar fortfarande på Guds ”Sätt igång” för våra familjemedlemmars officiella introduktion.

Mina kära vänner, vi vet att ni skulle vilja ha linjära tidsramar, och om vi kunde ge dem till er skulle vi gladeligen göra detta, men vi känner inte till dem. Allt vi kan göra är att upprepa vår så ofta givna försäkran att i den stora, sammanhängande helheten är ert samskapande av en kärleksfull, fredlig, orörd Eden-värld, där alla lever i harmoni med naturen och känner Enheten av Allt, finns en redan ”färdig uppgörelse”.

Älskade familj, ni är SÅ nära den tredje dimensionens mållinje – en triumf utan motstycke i detta Universum! Ni är älskade och hålls i den högsta ära av alla ljusvarelser överallt!
  

Översättning Gertie Dahlberg.  Kärlek och frid!
Suzanne Ward
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/